М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Сторінка3/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекс України про адиіністративні правопорушення : Наук.-практ. коментар / Під ред. Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопівної. –

4-те вид. із змін. та допов. станом на 10 листопада 2010 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 712 c. – 172 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кримінально-процесуальний кодекс України : Затв. від 28.12.1960 р.; Офіц. текст зі змін. та доп. станом на 25.03.11 р. /

Відп. за вип. О. Г. Пушенко. – К. : ФОРУМ, 2011. – 341 c. – (Кодекси України, № 4/2011). – 61 грн. 92 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К68


Коротюк, Оксана Вікторівна

Заповіти: роз'яснення, зразки нотаріальних документів. судова практика : Навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. – К. : Юринком Інтер, 2010. – 184 c. – (Законодавство). – 45 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К95


Кухарєв, Олександр Євгенович

Спадкове право України : Навч. практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – К. : Правова єдність, 2011. – 222 c. – 52 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

М29


Марущак, Анатолій Іванович

Інформаційне право України : Підруч. для студ. ВНЗ /

А. І. Марущак. – К. : Дакор, 2011. – 456 c. – Затв. МОНУ. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

М36


Мацелик, Михайло Олександрович

Фінансове право : Навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик,

В. А. Пригоцький. – К. : Знання, 2011. – 815 c. – (Вища овіта ХХІ століття). – Реком. МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(477)

М59


Миколенко, Олександр Іванович

Теорія адміністративного процесуального права : Монографія /

О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 c. – 66 грн. 56 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

М66


Митні інформаційні технології : Навч. посіб. / За ред. П. В. Пашка. – К. : Знання, 2011. – 391 c. – (Митна справа в Україні). – Реком. МОНУ. – 94 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58


Міжнародне судочинство / За заг. ред. Ю. С. Шелшученка. – К. : Юридична думка, 2009. – 260 c. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

М58


Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К. : Істина, 2010. –

488 c. – 78 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н34


Науково-практичний коментар Водного кодексу України / За заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юринком Інтер, 2010. – 360 c. – 48 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

О-64


Організація діяльності міліції громадської безпеки : Навч. посіб. /

За заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 c. – Реком. МОНУ. –

40 грн. 32 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П35


Пихтін, Микола Порфирович

Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно-правовий аналіз) : Монографія / М. П. Пихтін. – К. : Прецедент, 2010. – 183 c. – 26 грн.88 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П44


Податкові конфлікти: особливості вирішення : Навч. посіб. / За заг. ред. Л. В. Трофімової. – К. : КНТ, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. –

54 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

П68


Право Європейського Союзу : Навч. посіб. / За ред.

В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта ХХІ століття). – Реком. МОНУ. – 81 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)


Правознавство : Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 736 c. – 25 грн. 50 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

34

П90


Пухтецька, Алла Альбертівна

Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : Монографія / А. А. Пухтецька. – К. : Юридична думка, 2010. – 140 c. – 27 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р56


Річний звіт 2009 Державного департаменту інтелектуальної власності / Гол. ред. М. Паладій. – К. : ТОВ "Група Компаній "Бумсервіс", 2009. – 72 c. + 1 CD-ROM. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С18


Санітарні норми та правила в Україні / Упоряд. О. М. Роїна. –

4-те вид., змін. – К. : КНТ, 2010. – 528 c. – 53 грн. 70 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т31


Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Конституції України. Станом на

1 грудня 2010 р. / В. Е. Теліпко ; За ред. В. Л. Мусіяки. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 544 c. – 172 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Т31


Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні." Станом на 10.01.2011р. / В. Е. Теліпко ;

С. А. Панасюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 400 c. – 124 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


34

Т31


Теліпко, Владислав Едуардович

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 10.01.2011р. / В. Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 704 c. – 192 грн.34

Ф68


Фінансове право України : За вимогами кредитн.-модул. сист. орг. навч. процесу. Навч. посіб для студ, ВНЗ. / За заг. ред.

Л. К. Воронової. – 2-ге вид., стер. – К. : Правова єдність, 2010. – 384 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

Ш34


Шведова, Олена Вікторівна

Дактилоскопічні дослідження : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. В. Шведова. – К. : КНТ, 2010. – 208 c. – Реком. МОНУ. –

40 грн. 32 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35 Державне адміністративне управління. Військова справа

355

С79


Степанов, Алексей Сергеевич

Развитие советской авиации в предвоенный период (1938-первая половина 1941) : Монография / А. С. Степанов. – М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. – 544 c. – 65 грн. 28 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


355

С86


Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии ХVIII века : Сб.к матер. в 2-х т. Т. 1 / Сост. К. В. Татарников. – М. : Русская панорама, 2010. – 455 c. – 103 грн. 36 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

355

С86


Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии ХVIII века : Сб. матер. в 2-х т. Т. 2 / Сост. К. В. Татарников. – М. : Русская панорама, 2010. – 514 c. – 103 грн. 36 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
37 — Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

В55


Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : Монографія / Авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко,

О. Бульвінська, М. Лукашевич та ін.; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К. : Пед. думка, 2010. – 312 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

373(075.8)

В55


Вітвицька, Світлана Сергіївна

Основи педагогіки вищої школи : Підруч. за модульно-рейтинговою сист. навч. для студ. ВНЗ / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 384 c. – Затв. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

З-17


Зайченко, Іван Васильович

Історія педагогіки : У 2-х кн.; Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко. – К. : Вид. Дім "Слово", 2010. – 624 c. – Реком. МОНУ. – 68 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

З-17


Зайченко, Іван Васильович

Історія педагогіки : У 2-х кн.; Навч. посіб. для студ. ВНЗ. Кн. 2. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко. – К. : Вид. Дім "Слово", 2010. – 1032 c. – Реком. МОНУ. – 116 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

К89


Кузьмінський, Анатолій Іванович

Технологія і техніка шкільного уроку : Навч. посіб. /

А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Л63


Лисенко, Неллі Василівна

Педагогіка українського дошкілля : Навч. посіб. У 3-х ч. для студ. ВНЗ. Ч.2 / Н. В. Лисенко ; Н. Р. Кирста. – К. : Слово, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

М15


Мак-Квейл, Деніс

Теорія масової комунікації / Д. Мак-Квейл ; Пер.з англ. О. Возьна,

Г. Сташків. – 4-те вид. – Л. : Літопис, 2010. – 538 c. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378(075.8)

О-64


Організація наукових досліджень, написання та захист маґістерської дисертації : Навч. посіб. / А. Ю. Берко, Є. В. Буров, О. М. Верес та ін., За ред. В. В. Пасічника. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 282 c. – (Комп'ютинг). – Реком. МОНУ. – 51 грн. 84 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

37(075.8)

П19


Паскаль, Олена Вікторівна

Технології соціально-педагогічної діяльності : Навч. посіб. для студ. 3-4 к. зі спец. "Соц. педагогіка" / О. В. Паскаль. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 288 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

П24


Педагогіка: модульний курс : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 567 c. – Реком. МОНУ. – 83 грн. 52 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, Б5. – 1)

37

С79


Степанова, Тетяна Михайлівна

Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині XX століття : Монографія / Т. М. Степанова. – К. : Слово, 2010. – 184 c. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

С81


Столяр, Марина Б.

Религия советской цивилизации / М. Б. Столяр. – К. : Стилос, 2010. – 178 c. – 23 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

Т66


Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : Навч.-метод. посіб. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 200 c. – Реком. МОНУ. – 36 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

Ф76


Фомичева, Мария Федоровна

Введение в логопедию: Материалы для практического усвоения системы фонем русского языка : Учеб. Пособ. для студ. и слушателей курсов переподг. и повышения квалификации / М. Ф. Фомичева,

Е. В. Оганесян. – М.-Воронеж : Изд-во Москов. псих.-соц. ин-та; НПО "МОДЭК", 2010. – 88 c. – (Б-ка студента). – 31 грн. 68 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 — Мова. Мовознавство

42

Б90


Бубнова, Дінара Володимирівна

Усне ділове спілкування англійською мовою : Методика навч. студ. техн. ВНЗ. Навч.- метод. посіб. / Д. В. Бубнова. – К. : Слово, 2010. –

208 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42(075.8)

Г76


Грамматика английского языка : Пособ. для студ. пед. инст. и универ. / В. Л. Каушанская и др. – К. : ИНКОС, 2009. – 320 c. – 14 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Д46


Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / Уклад.: О. М. Акмалдінов, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К. : Академія, 2011. – 296 c. – (Nota bene). – Реком. МОНУ. – 40 грн. 48 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

З-14


Загнітко, Анатолій Афанасьевич

Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення / А. А. Загнітко. – К. : НМК ВО, 1990. – 68 c. – 25 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К43


Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В. Винниченка. Наукові записки : Серія Філологічні науки (мовознавство). Вип. 96 (2). – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ

ім. В. Винниченка, 2011. – 571 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


К64


Кононенко, Віталій Іванович

Контрастивна граматика української та польської мови : Навч. посіб. / В. І. Кононенко. – 2-ге вид., випр. – К. : Слово, 2010. – 392 c. – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 48 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К72


Костомаров, Виталий Григорьевич

Жизнь языка / В. Г. Костомаров. – М. : Педагогика, 1984. – 144 c. –

(Б-чка дет. Энциклопедии: ученые-школьнику). – 40 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


Л48


Лепеха, Таїсія Василівна

Українська мова : Навч. посіб. для старшокл., абітур., студ. нефілолог. фак. ВНЗ / Т. В. Лепеха. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : Євшан-зілля, 2010. – 360 c. – Реком. МОНУ. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М15


Макарова, Галина Ісаївна

Розмовляймо українською.Let's speak ukrainian : Навч. посіб. у 3-х ч. Ч.2. Елементарний курс / Г. І. Макарова ; Л. М. Паламар,

Н. К. Присяжнюк. – К. : ІНКОС, 2011. – 222 c. – 28 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


М15


Макарова, Галина Ісаївна

Розмовляймо українською.Let's speak ukrainian : Навч. посіб. у 3-х ч. Ч.1. Вступний курс / Г. І. Макарова ; Л. М. Паламар,

Н. К. Присяжнюк. – К. : ІНКОС, 2011. – 126 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

М42


Медична та біологічна фізика : Підруч. англ. мовою для студ. ВНЗ /

О. В. Чалий. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 102 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4Р(075)

М74


Моисеев, Александр Иванович

Звуки и буквы, буквы и цифры... : Кн. для внеклас. чтения учащихся

8-10-х кл. сред. шк. / А. И. Моисеев. – М. : Просвещение, 1987. –

191 c. – (Мир знаний). – 35 к., 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

47

О-53


Оленич, Роман Михайлович

Lingua latina = Латинська мова : Навч. посіб. / Р. М. Оленич,

І. Р. Оленич, Б. В. Чернюх. – 2-ге вид., випр. і допов. – Л. : Світ, 2008. – 472 c. – Реком. МОНУ. – 59 грн. 44 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


П40


Плющ, Марія Яківна

Граматика української мови : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ. – 2-ге вид., доповн. – К. : Слово, 2010. – 328 c. – Затв. МОНУ. – 40 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)П54


Полякова, Тетяна Василівна

Мовні традиції неокласиків у поетичній спадщині Яра Славутича : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Полякова. – Слов'янськ : Б. в., 2009. – 207 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

П64


Потиха, Зиновий Аронович

Школьный словарь строения слов русского языка : Пособие для учащихся / З. А. Потиха. – М. : Просвещение, 1987. – 317 c. –

60 к., 8 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


4Р:43

Р17


Разговорник русско-немецкий. – Д. : ДГУ, 1991. – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, Б3. – 6)

Р33


Редько, Юліян

Словник сучасних українських прізвищ : У 2-х т. Т.1. А-М /

Ю. Редько. – Л. : Львів, 2007. – 720 c. – (Словники). – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Р33


Редько, Юліян

Словник сучасних українських прізвищ : У 2-х т. Т.2. Н-Я /

Ю. Редько. – Л. : Львів, 2007. – 1438 c. : табл. – (Словники). – 96 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


С32


Сереброва, Светлана Борисовна

Прецедентные феномены в дискурсе современных СМИ: проблема функционирования и реализации : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / С. Б. Сереброва. – Донецк : Б. и., 2009. – 222 c. + Автореф. – Приложение. См. отд. том инв. 9000162. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

С32


Сереброва, Светлана Борисовна

Прецедентные феномены в дискурсе современных СМИ: проблема функционирования и реализации : Прилож.: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / С. Б. Сереброва. – Донецк : Б. и., 2009. – 141 c. + Автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


С48


Словник української мови : У 20-ти т. Т. 1. А - Б / Гол. наук. ред.

В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 2010. – 912 c. – (Словники України). – 180 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. Фонетика. Підручн. / А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, В. В. Бондаренко. – К. : Зання, 2010. – 270 c. – Затв. МОНУ. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

С91


Сучасна українська літературна мова : Морфологія. Синтаксис.Підручн. / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова,

В. В. Коломійцева. – К. : Зання, 2010. – 374 c. – Затв. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Т47


Тищенко, Костянтин Миколайович

Іншомовні топоніми України : Етимонологічний словник-посібник /

К. М. Тищенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 240 c. – 41 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


У45


Українська мова для абітурієнтів: Метод. вказ. : Метод. вказ. / Уклад. Н. А. Баракатова, Г. А. Коцюбовська; ДНУ. – Д. : Вид-во ДНУ, 2004. – 19 c. – 75 к.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 5, УБГ. – 15)

42

Ч-16Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка