М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділСторінка2/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

323

К95


Кучма, Леонид Данилович

Украина - не Россия. Возвращение в историю / Л. Д. Кучма. – М. : Время, 2004. – 128 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)327(075.8)

М74


Мокій, Анатолій Іванович

Міжнародні організації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Мокій ;

Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 280 c. – Реком. МОНУ. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32(075.8)

П50


Політологія : Навч. посіб. / За заг. ред. М. П. Гетьманчука. – К. : Знання, 2011. – 415 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Р49


Рибалко, Сергій Вікторович

Політико-інституційні чинники реформування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні : Дис. ... канд. політ. наук:23.00.02 / С. В. Рибалко. – Д. : Б. в., 2010. – 204 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

С90


Суриков, И. Е.

Аристократия и Демос : политическая элита архаических и классических Афин. Учеб. пособ. для студ. ВУЗОВ / И. Е. Суриков. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 256 c. –

54 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


327

У45


Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського,

Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 c. – 172 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

336

А46


Александров, Алексей

Private banking в Украине. Опыт становления : Монография /

А. Александров. – К. : Изд-во "К. И. С.", 2011. – 304 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6(075.8)

Б12


Бабіч, Віталій Володимирович

Фінансовий облік-2 (Облік зобов'язань, капіталу. Звітність) : Навч. посіб. / В. В. Бабіч. – К. : КНЕУ, 2010. – 433 c. – Реком. МОНУ. –

52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Б17


Базилевич, Віктор Дмитрович

Макроекономіка / В. Д. Базилевич ; Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К. : Атіка, 2009. – 368 c. – 64 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33с6(075.8)

Б68


Блакита, Ганна Владиславівна

Бухгалтерський облік. Практикум : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 152 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Б91


Буряк, Петро Юрійович

Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. Ю. Буряк ; В. В.Юкшин, Т. В. Овчиннікова. – К. : Хай-Тек-Прес, 2010. – 480 c. – Реком. МОНУ. – 96 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

В39


Вечканов, Г.

Макроекономика : Учеб. для ВУЗОВ / Г. Вечканов, С. – С.Пб. : Питер, 2002. – 432 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33с6

В67


Волкова, Ірина Анатоліївна

Бухгалтерський облік у банках : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

І. А. Волкова ; О. Ю. Калініна. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 c. – Реком. МОНУ. – 81 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6

Г36


Георгіаді, Неллі Георгіївна

Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств : Монографія / Н. Г. Георгіаді. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 336 c. – 113 грн. 02 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Г87


Гронтковська, Галина Еразмівна

Макроекономіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Е. Гронтковська,

А. Ф. Косік. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 672 c. – Реком. МОНУ. –

76 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331(075.8)

Д46


Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : Навч. посіб. /

За ред.С. О. Буракової. – Кам'янець-Подільский : ПП" Медобори-2006", 2010. – 360 c. – 39 грн. 68 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Д58


Довгань, Людмила Євгеніївна

Стратегічне управління : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 440 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Е45


Економічна теорія: політекономія : Практикум: Навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494 c. – (Київ. нац. ун-ту

ім. Т. Г. Шевченка 175 років). – Реком. МОНУ. – 91 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Е45


Економічний аналіз : Навч. посіб. для ВНЗ / За ред.

Р. В. Федоровича. – Т. : Астон, 2007. – 414 c. – Реком. МОНУ. – 48 грн.Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

33с6(075.8)

Є27


Євтух, Олександр Тихонович

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. –

408 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 89 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


331.8(075)

Ж69


Жидецький, Валерій Цезарійович

Основи охорони праці : Підручник для студ. ВНЗ / В. Ц. Жидецький. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 375 c. + CD. –

Затв. МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33(075)

Ж78


Жовтанецький, Олег

Цікава економіка : Навч.-метод. посіб. для учнів старших кл. та студ. / О. Жовтанецький ; Н. Чуба. – 2-ге вид. допов. та уточн. – Л. : Апріорі, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

З-46


Здрок, Валентин Володимирович

Економетрія : Підручник / В. В. Здрок ; Т. Я. Логоцький. – К. : Знання, 2010. – 541 c. + CD-ROM. – Затв. МОНУ. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

К23


Карлін, М. І.

Державні фінанси розвинутих країн : Навч. посіб. / М. І. Карлін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 484 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 68 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К23


Карлін, Микола Іванович

Фінанси країн Європейського Союзу : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 c. – Реком МОНУ. – 153 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


33

К61


Колодізєв, Олег Миколайович

Методологічні засади фінансового забезпечення управління інноваційним розвитком економіки : Монографія / О. М. Колодізєв. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 240 c. – 86 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К61


Колодізєв, Олег Миколайович

Гроші і кредит : Підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 c. – (Харківському нац. екон. ун-ту 80 р.). – Затв. МОНУ. – 143 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

К61


Колот, Володимир Михайлович

Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Колот ; І. М. Рєпіна, О. В. Щербіна. –

3-те вид. без змін. – К. : КНЕУ, 2010. – 444 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

К72


Косянчук, Тетяна Францівна

Прогнозування та макроекономічне планування : Навч. посіб. /

Т. Ф. Косянчук ; В. В. Швид. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 296 c. – Реком. МОНУ. – 43 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6

К79


Креативные технологии управления проектами и программами : Монография / Под ред. проф. С. Д. Бушуева. – К. : Саммит-книга, 2010. – 768 c. : иллюстр. – 116 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

К88


Кудла, Назар Євгенович

Маркетинг туристичних послуг : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 c. + CD. – (Вища освіта XXI століття). – Реком. МОНУ. – 90 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)33с6(075.8)

К93


Куркін, Микола Васильович

Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Куркін ; В. Д. Понікаров,

Д. В. Назаренко. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 300 c. – Реком. МОНУ. –

124 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К93


Курков, Максим Семенович

Інформаційні системи у фінансах : Навч. посіб. / М. С. Курков ;

О. П. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2010. – 374 c. – Реком. МОНУ. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6(075.8)

Л69


Логістика: теорія і практика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

А. С. Даниленко, О. М. Варченко, О. В. Шубравська та ін. – К. :

Хай-Тек-Прес, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6(075.8)

Л93


Любенець, С. В.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : Навч. посіб. / С. В. Любенець. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 261 c. – Реком. МОНУ. – 62 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М21


Мальська, Марта Пилипівна

Планування туристичної діяльності : Підручник / М. П. Мальська,

О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2010. – 310 c. + 1 CD-ROM. – Затв. МОНУ. – 64 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6

М26


Маркетинг : Підручник / За ред. А. Ф. Павленка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М85


Моторин, Руслан Миколайович

Статистика для економістів : Навч. посіб. / Р. М. Моторин ;

Е. В. Чекотовський. – 2-ге вид. випр. і доповн. – К. : Знання, 2011. –

429 c. + CD. – 85 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Н35


Національні моделі економічних систем : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2010. – 319 c. – Реком. МОНУ. – 39 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

О-17


Облікова політика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред

Г. М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 c. – Реком. МОНУ. –

105 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с7

П27


Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС : Попередній аналіз / Уклад.: Кріс Косгроув, Марк Хелієр за сприяння Мінекон. України. – К., 2010. – 46 c. – Проект фінансується Фондом стратег. програм Уряду Великої Британії. – 6 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


336(075.8)

П53


Польшаков, Валерій Іванович

Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33с6

П58


Попов, Олександр Євгенович

Розподіл і реалізація корпоративного контролю при формуванні капіталу акціонерного товариства : Монографія / О. Є. Попов ;

А. М. Котов, Т. Г. Зайцева. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 320 c. –

76 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П75


Прикладная статистика: современные подходы и инструментарий анализа массовых явлений и процессов : Монография / Под ред.:

Е. В. Раевневой, Н. А. Кизима. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2010. – 288 c. –

86 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Р44


Ретроспектива ринкових перетворень в Україні : сучасний дискурс /

За ред. А. П. Горкіної. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – : табл. – 102 грн.40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

Р69


Романенко, Олена Романівна

Фінанси : Підручник для студ. ВНЗ / О. Р. Романенко. – 4-те вид., стер.. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Р85


Рульєв, Віталій Андрійович

Менеджмент : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Рульєв,

С. О. Гуткевич. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 312 c. – Реком. МОНУ. – 85 грн., 62 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33(075.8)

С44


Скопець, Микола Максимович

Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Скопець ; М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 57 грн. 36 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

С89


Сук, Леонід Кіндратович

Фінансовий облік : Нав.посіб. для студ. ВНЗ / Л. К. Сук ; П. Л. Сук. – К. : Знання, 2010. – 631 c. – (Вища освіта XXI століття). – Реком. МОНУ. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування ринкових відносин в Україні : Зб. наук. праць. № 3 (118) / Наук.-дослід. екон. ін-т; Наук. ред. І. Г. Манцуров. – К. : НДЕІ, 2010. – 228 c. – 66 грн. 26 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6(075.8)

Ф84


Франчайзинг : Навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук,

І. З. Салата, Л. В. Мирончук. – К. : Знання, 2011. – 267 c. – Реком. МОНУ. – 52 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33с6

Х26


Хаустова, Вікторія Євгенівна

Оцінка вартості бізнесу суб'єктів господарювання (на прикладі мелалург. галузі України) : Монографія / В. Є. Хаустова ;

І. Г. Курочкина. – Х. : ВД"ІНЖЕК", 2009. – 268 c. – 76 грн. 80 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336(477)

Ч-33


Чвалюк, Андрій Миколайович

Правові основи формування державного бюджету України : Монографія / А. М. Чвалюк. – К. : КНТ, 2011. – 224 c. – 62 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ч-96


Чухно, Анатолій Андрійович

Інституціально-інформаційна економіка : Підручник / А. А. Чухно ;

П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – К. : Знання, 2010. – 687 c. –

Затв. МОНУ. – 177 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Ш35


Швець, Ірина Борисівна

Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах : Монографія / І. Б. Швець, С. В. Позднякова. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 172 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Ш37


Шевчук, Любов Теодорівна

Регіональна економіка : Навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 c. – 62 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Я77


Ярошевич, Наталя Богуславівна

Підприємництво і менеджмент : Нав. посіб. для студ. неекон. спец. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 408 c. – Реком. МОНУ. – 59 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с6

Я77


Ярошенко, Юрій Федорович

Моделі "рушійні сили-опори" в управлінні проектами та програмами : Монографія / Ю. Ф. Ярошенко ; Р. Ф. Ярошенко. – К. : Саммит-книга, 2010. – 160 c. : іл. – 46 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34 - Право. Юриспруденція

34

А43


Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : Матер. наук. практ. конф. (Київ, 20 груд. 2010 р.) / Гол. ред. кол.В. А. Ліпкан. – К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2010. – 80 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Б28


Батанов, Олександр Васильович

Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : Монографія / О. В. Батанов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 c. –

69 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

В19


Васильев, Сергей Владимирович

Гражданский процесс : Курс лекций / С. В. Васильев. – Х. : Эспада, 2010. – 688 c. – 70 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)34(477)

В36


Верховенство права як принципи правової системи: проблеми теорії : Монографія. У двох кн. Книга перша / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2008. – 344 c. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Г61


Головін, Анатолій Сергійович

Захист прав і свобод людини при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. –

307 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Д45


Дікань, Л. В.

Фінансово-господарський контроль : Навч. посіб. / Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2010. – 395 c. – Реком. МОНУ. – 91 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(03)

Д58


Довідник майбутнього адвоката / Т. В. Варфоломеєва,

Н. М. Мироненко, З. В. Ромовська. – К. : Прецедент, 2010. – 1151 c. – 201 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-99


Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах : Монографія / За заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юридична думка, 2009. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К18


Камінська, Наталія Василівна

Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 c. – 35 грн. 84 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(075.8)

К56


Ковтун, Олена Миколаївна

Правова охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Ковтун. – К. : Прецедент, 2010. – 229 c. – (Юридична бібліотека). – Реком. МОНУ. – 26 грн. 88 к.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка