М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділСторінка1/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень
нових надходжень літератури
у червні-липні 2011 року

м. Дніпропетровськ


Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису.Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія


0 — Загальний відділ


0

А72


Антология мудрости : [25 тыс. афоризмов] / Сост. В. Ю. Шойхер. –

М. : Вече, 2010. – 848 c. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

А94


Афонін, Олександр Васильович

Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін ; М. І. Сенченко. – К. : Кн. палата України, 2009. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д53


Дмитровський, Зенон Євгенович

Телевізійна журналістика : Матеріали для вивч. основ тележур. /

З. Є. Дмитровський. – 3-те вид. доповн. – Л. : ПАІС, 2009. – 224 c. –

36 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д76


Друк України (2009) : Статист. зб. / Уклад. С. Буряк. – К. : Кн. палата України, 2010. – 124 c. – 19 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

З-46


Здоровега, Володимир Йосипович

Теорія і методика журналістської творчості : Підруч. для студ. ВНЗ / В. Й. Здоровега. – 3-те вид. – Л. : ПАІС, 2008. – 276 c. – Затв. МОНУ. – 38 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

З-71


Знак охорони авторського права у виданнях, які містять твори науки, літератури і мистецтва : Рекомендації / Уклад. Г. М. Плиса,

Т. Ю. Жигун. – К. : К. палата України, 2009. – 13 c. – 3 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(075.8)

К20


Капелюшний, Анатолій Олексійович

Редагування в засобах масової інформації : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. О. Капелюшний. – 2-ге вид., випр. і доп. – Л. : ПАІС, 2009. – 432 c. – 68 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М54


Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / Уклад. П. М. Сенько, О. М. Устіннікова. – К. : Кн. палата України, 2010. – 80 c. – 12 г

рн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М54


Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / Уклад. П. М. Сенько,

О. М. Устіннікова. – К. : Кн. палата України, 2008. – 40 c. – 9 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

П64


Потятиник, Борис

Інтернет-журналістика : Навч. посіб. / Б. Потятиник. – Л. : ПАІС, 2010. – 246 c. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ц56


Цибань, Валерій Олексійович

Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль

ім. В. І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Відзнаки / В. О. Цибань. – К. : Академперіодика, 2010. – 400 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0(075.8)

Я49


Якубовський, Василь Іванович

Музеєзнавство : Підруч. для студ. ВНЗ / В. І. Якубовський. – Вид. допов. та перероб. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2010. – 352 c. – Реком. МОНУ. – 38 грн. 40 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера


004.9

А87


Архангельська, Юлія Михайлівна

Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

Ю. М. Архангельська. – Д. : Б. в., 2010. – 131 c. + Автореф. – Додатки. Див. окрем. том інв. 9000145. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


004.9

А87


Архангельська, Юлія Михайлівна

Розробка інформаційної технології в задачах гідрохімічного моніторингу : Додатки: Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

Ю. М. Архангельська. – Д. : Б. в., 2010. – 88 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


004.932

Б77


Бойко, Володимир Олексійович

Розробка та дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / В. О. Бойко. –

Д. : Б. в., 2010. – 199 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


004(075.8)

Д44


Дибкова, Людмила Миколаївна

Інформатика і комп'ютерна техніка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

Л. М. Дибкова. – К. : Академвидав, 2011. – 464 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, Б4. – 2)


004(075.8)

К59


Козловський, Андрій Володимирович

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : Навч. посіб. /

А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 c. – Реком. МОНУ. – 111 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


004.8(075)

Н64


Нікольський, Юрій Володимирович

Системи штучного інтелекту : Навч. посіб. / Ю. В. Нікольський,

В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; За ред. В. В. Пасічника. – Л. : Магнолія - 2006, 2010. – 279 c. – (Комп'ютинг). – Затв. МОНУ. –

89 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

А37


Айдукевич, Казимир

Проблеми і напрями філософії. Теорія пізнання. Метафізика : Навч. посіб. / К. Айдукевич. – К. : 2010, Освіта України. – 144 c. – 57 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

А87


АРХЭ: Ежегодник культуро-логического семинара. Вып. 2. / Под ред. В. С. Библера. – М. : Рос.. гос. гуманит. ун-т, 1996. – 451 c. – 9 грн.,

11 грн. 60 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1(075.8)

Б87


Бралатан, Василь Петрович

Професійна етика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Бралатан,

Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 252 c. – Реком. МОНУ. – 57 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Б90


Булатов, Михаил Александрович

Немецкая классическая философия : В 2-х ч.. Часть1. Кант. Фихте. Шеллинг. / М. А. Булатов. – К. : Стилос, 2003. – 322 c. – 19 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Б90


Булатов, Михаил Александрович

Немецкая классическая философия : В 2-х ч.. Часть 2. Гегель. Фейербах. / М. А. Булатов. – К. : Стилос, 2003. – 322 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(03)

Б90


Булатов, Михайло Олександрович

Філософський словник / М. О. Булатов. – К. : Стилос, 2009. – 575 c. – 89 грн. 60 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1Ф(44)

Г32


Гельвеций, Клод Адриан

Сочинения : В 2-х т. Т. 1 / К. А. Гельвеций ; Сост., общ. ред. и

вступ. ст. Х. Н. Момджяна. – М. : Мысль, 1973. – 647 c. – 12 грн.,

2 р. 61 к.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Д21


Даценко, Вікторія Станіславівна

Соціальна філософія Б. О. Кістяківського : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / В. С. Даценко. – Черкаси : Б. в., 2010. – 226 c. + Автореф. –

Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


1

І-74


Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : Аналіт. доп. / Авт.: Д. В. Дубов, О. А. Ожеван,

С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

М71


Мішалова, Олена Віталіївна

Проблема історичного нарративу у сучасній філософії історії : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. В. Мішалова. – Д. : Б. в., 2010. – 233 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М74


Мовчан, Віра Серафимівна

Естетика : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2011. – 527 c. – Реком. МОНУ. – 123 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

М77


Мондін, Баттіста

Онтологія і метафізика : Підручник. Т.3 / Б. Мондін ; Пер.з італ.

Б. Завідняка. – Жовква : Місіонер, 2010. – 284 c. – (Підруч. систематичної філософії). – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

П14


Палагута, Вадим Иванович

Феномен самоидентификации социального субъекта в дискурсивных пространствах : Дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03 / В. И. Палагута. – Д. : Б. и., 2010. – 491 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Т82


Туленков, Микола Васильович

Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні : Монографія / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2009. – 512 c. – 75 грн. 76 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ч-49


Черній, Анатолій Михайлович

Філософія : Навч. посіб. для самостійної роботи студ. / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 c. – (САМ!). – Реком. МОНУ для студ. ВНЗ. – 52 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
159.9 - Психологія

15

Б89


Брунер, Джером С.

Психология познания : За пределами непосредств. информации /

Д. С. Брунер ; Пер.с англ. К. И. Бабицкого. – М. : Прогресс, 1977. –

412 c. : ил. – 1 р. 61 к., 10 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 3, УБГ. – 1, Б5. – 2)

15

Д18


Данилюк, Іван Васильович

Етнічна психологія як галузь наукового знання: історіко-теоретичний вимір : Монографія / І. В. Данилюк. – К. : "САММІТ-КНИГА", 2010. – 432 c. – 51 грн. 20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(076)

Л63


Лисянська, Таїсія Миколаївна

Педагогічна психологія:Практикум / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 47 грн. 12 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

М36


Маценко, Жанна Михайлівна

Духовність феномен та об'єкт виховання : Наук.-метод. посіб. /

Ж. М. Маценко. – К. : Освіта України, 2010. – 100 c. – 26 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15(075.8)

М82


Москаленко, Валентина Володимирівна

Соціальна психологія : Підруч. для ВНЗ / В. В. Москаленко ; Акад. пед. наук України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 c. – 35 грн., 27 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, Б5. – 1)

15(075.8)

О-63


Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Психологія управління : Навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. –

2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 544 c. – (Альма-матер). – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, Б5. – 3, Чз8. – 1)15(075.8)

О-63


Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Соціальна психологія : Підручник. У 2-х кн. Кн.1. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI, 2010. – 464 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 76 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(075.8)

О-63


Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна

Соціальна психологія : Підручник. У 2-х кн. Кн.2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI, 2010. – 464 c. – Затв. МОНУ для студ ВНЗ. – 76 грн. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

П47


Позднев, Михаил Михайлович

Психология искусства. Учение Аристотеля : Монография /

М. М. Позднев. – М-СПб. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. – 816 c. : илюстр. – 97 грн. 92 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15(075.8)

С79


Степанов, Олександр Максимович

Педагогічна психологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2011. – 416 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, УБГ. – 4)

16 - Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

16

Д85


Дуцяк, Ігор Зенонович

Логіка : Підручник / І. З. Дуцяк. – К. : Знання, 2010. – 406 c. + CD. –

91 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

В42


Відичне Православ'я:Наш шлях до Бога. Віровідання / Уклад. Волхв Богомир (Р. Д. Миколаїв). – К. : Родове Вогнище Рідної Православної Віри, 2006. – 243 c. – 32 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Д85


Духовноє братство гломецкоє : Статут та ін. док. церковного братства у Гломчі (1677, 1785) / Вступ та упоряд. В. Пилипович; Перемиський від. Об'єднання українців у Польщі. – Перемишль, 2010. – 79 c. : ілюстр. – Перемиська б-ка Т. XVI. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

К88


Кубланов, Михаил Моисеевич

Новый завет. Поиски и находки / М. М. Кубланов. – М. : Наука, 1968. – 231 c. : ил. – 59 к., 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.1. Автобіографічні та ранні твори. Листи / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 464 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.2. Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 464 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.3. Публіцистика / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 640 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.4. Наукові праці / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 592 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.5. Передмови та рецензії. Виступи й інтерв'ю / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 624 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М26


Маринович, Мирослав

Вибране: у шести томах. Т.6. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють коні Апокаліпсису / М. Маринович. – Л. : Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. – 544 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

М29


Мартіні, Карло Марія

На крилах свободи : Людина в пошуку і перед вибором віри /

К. М. Мартіні ; Пер. з італ. о. Климентія Василя Стасіва, ЧСВВ. – Жовква : Місіонер, 2010. – 112 c. – 44 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

М29


Мартіні, Карло Марія

Видвага пристрасті : Сучасна людина і дилема вибору / К. М. Мартіні ; Пер.з італ. о. Климентія Василя Стасіва, ЧСВВ. – Жовква : Місіонер, 2010. – 240 c. – 63 грн.20 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ф76


Фома, Кемпийский

О подражании Христу / К. Фома ; Пер.с лат. К. П. Победоносцева. –

2-е изд., испр.. и доп.. – М. : Русская панорама, 2009. – 294 c. : ил.. – (Возвращенное наследие:памятники философской мысли). –

48 грн. 96 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

22/28

Я83


Ясперс, Карл

Ницше и христианство / К. Ясперс ; Пер. с нем. Т. Ю. Бородай. – М. : Медиум, 1994. – 114 c. – (Первые публикации России). – 190000 крб.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа.Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
31 - Демографія. Соціологія. Статистика

312(477)

Н57


"Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому / За заг. ред.

Я. Пилинського. – К. : Стилос, 2009. – 280 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

31(075.8)

С78


Статистика : Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів / Авт.-уклад.:

Р. Я. Баран, Л. І. Жолоб, О. С. Кондур та ін. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 240 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн.Кільк. прим.: 3 (УБП. – 3)

312

Э79


Эрлихман, Вадим Викторович

Потери народонаселения в XX веке : Справочник / В. В. Эрлихман. – М. : Русская панорама, 2004. – 176 c. – (Весь мир). – 43 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
32 – Політика

32(477)

А62


Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 1 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 480 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

А62


Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 2 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 389 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

А62


Амитов, Павел Михайлович

За кулисами политического театра. Кн. 3 / П. М. Амитов. – К. : Стилос, 2010. – 399 c. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Б86


Боярська, Олена Анатоліївна

Міфологізовані архетипи політичного світосприйняття : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. А. Боярська. – Д. : Б. в., 2010. – 190 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

К78


Кравець, Анастасія Юріївна

Влада в сучасному політико-антропологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 /

А. Ю. Кравець. – Д. : Б. в., 2010. – 195 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка