Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р. Військова наука. Військова справаСторінка4/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Технічні науки

32.973

Б17

Базурін, В. М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з інформатики для студентів фізико-математичних спеціальностей / В. М. Базурін ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів; Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 42 с. – Рек. до друку вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
32.973

Б17

Базурін, В. М. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з інформатики для студентів фізико-математичних спеціальностей / В. М. Базурін ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – 32 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
37.248

В99

Вяжем шапки, береты, шали, накидки / [сост. Я. В. Ругаль]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 192 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
37.248

Д44

Диденко, С. В. Обувь своими руками : тапочки , шлепанцы, туфли, валенки / С. В. Диденко. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 352 с. : иллюстр. – 200 удобных моделей.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
37.248

К21

Кара-Васильева, Т. В. Учись вышивать / Т. В. Кара-Васильева, А. А. Заволокина. – К. : Реклама, 1988. – 96 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
34.41ц

К93

Курок, В. П. Стандартизація управління якістю та сертифікація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Курок, В. М. Галай ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка; за заг. ред. В. П. Курок. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 193 с. – Друкується відповідно до рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 50 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 44)
30.12я73

К93

Курок, В. П. Технічна механіка : практичні заняття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Курок. – К. : Педагогічна преса, 2008. – 168 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
37.248

Н25

Наніашвілі, І. М. Українська вишивка: рушники, вишиванки, обереги : вишиваємо хрестиком та гладдю / І. М. Наніашвілі. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 192 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 3 (філ.2. – 3)
37.248

О-56

Ольховская, В. П. Техника кроя: модели, чертежи, схемы / В. П. Ольховская. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2010. – 496 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
37.248

О-56

Ольховская, В. П. Шитье без примерок ! / В. П. Ольховская. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2006. – 240 с. : иллюстр. – (Шитье без примерок). – Легко! Доступно! Быстро !.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
39.8

П68

Правила дорожнього руху : Введені в дію з 1 січня 2002 р.: офіційне вид. друкується за погодженням з ЦБДР та АС при МВС України. – К. : Арій, 2012. – 64 с. : ілюстр. – Затв. постановою Кабінету Міністрів України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
32.973.202я73

Р83

Руденко, В. Д. Бази данних в інформаційних системах : навч. посіб. для студ. пед. університетів / В. Д. Руденко ; за ред. В. Ю. Бикова. – К. : Фенікс, 2010. – 240 с. : ілюстр. – Рек. вченою радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
38.683

С56

Современный ремонт: квартиры и дома / сост. В. М. Мосякин. – Х.; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2007. – 352 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
36.997я722

С77

Старовойт, Л. Я. Кулінарія : підруч. для учнів професійно-технічних училищ / Л. Я. Старовойт, М. С. Косовенко, Ж. М. Смирнова. – 3-тє вид., стер. – К. : Вища школа, 1993. – 270 с. : ілюстр. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
31.3я73

Т34

Теплотехніка та теплові машини : навч. посіб. для студ. напрямів підготовки 6.010104 "Професійна освіта" та 6.010103 "Технологічна освіта" / уклад. С. С. Медвідь. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 131 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка (протокол №5 від 27 листопада 2013 р.).

К-сть прим.: 10 (наук.аб. – 2, гол.ч.з. – 2, філ.1. – 6)
30я721

Т38

Технології : підруч. для 11 кл. / О. М. Коберник, А. І. Терещук, О. Г. Гервас та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Суми. – 1, філ.1. – 1)
38я2

У45

Український тлумачний словник будівельних термінів : (книга знання) / О. М. Лівінський, М. О. Лівінський, О. А. Васильковський та ін. ; Українська академія наук (відділення "Архітектури і будівельних наук); Науково - дослідний інститут українознавства; під заг. кер. та наук. ред. О. М. Лівінського. – Перше видання. – К. : Леся, 2006. – 528 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
37.248

Ч-59

Чижик, Т. Б. Кроим, шьем, обрабатываем : курсы кройки и шитья дома / Т. Б. Чижик. – Донецк : Донеччина, 2003. – 576 с. : иллюстр. – (Рукоделие).

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
36.99я73

Ш96

Шумило, Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посіб. для студ. навч. закладів I - II рівнів акредитації / Г. І. Шумило. – К. : Кондор, 2013. – 504 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)


Фізико-математичні науки

22.141я721

А45

Алгебра і початки аналізу. 10 кл. : збірник задач і контрольних робіт: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. та учнів 10 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 144 с. : ілюстр. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.141я721

Б36

Бевз, Г. П. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвітніх навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Зодіак- ЕКО, 2009. – 304 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.1г я73

Б36

Бевз, В. Г. Індивідуальні завдання для контрольної роботи з історії математики : навч. - метод. посіб. для студ. математичних спец. пед. університетів / В. Г. Бевз, Т. Л. Годованюк. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 32 с. – Рек. до друку вченою радою природничо-математичної та технологічної освіти Уманського ДПУ ім. П. Тичини.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.262я73

Б73

Богданович, М. В. Методика викладання математики в початкових класах : навч. посіб. для студ. фак. підготовка вчителів поч. кл. пед. університетів та інститутів / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Кроль. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 336 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
22.3я72

Б76

Божинова, Ф. Я. Фізика. Академічний рівень. Профільний рівень : збірник задач для учнів 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. і вчителів фізики / Ф. Я. Божинова, О. О. Карпухіна, Т. А. Сарій. – Х. : Ранок, 2912. – 224 с.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.151я73

Б83

Боровик, В. Н. Курс вищої геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Н. Боровик, В. П. Яковець. – Суми : Університетська книга, 2004. – 454 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.1я73

В55

Вища математика. У 2-х ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко та ін. ; за ред. Ф. М. Лимана. – Суми : Університетська книга, 2006. – 614 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 3 (Суми. – 1, наук.аб. – 2)
22.141я721

Г36

Алгебра. 11 клас : збірник задач і контрольних робіт: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. та учнів 11 кл.. / А. Мерзляк, Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 96 с. : ілюстр. – Схвалено для використання у загальноосвітніх навч. закл. МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.151я73

Г36

Геометричні перетворення площин : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. Н. Боровик, І. В. Зайченко, М. М. Мурач, В. П. Яковець. – Суми : Університетська книга, 2003. – 504 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.151я721

Г36

Геометрія. 10 клас : збірник задач і контрольних робіт: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. та учнів 10 кл.. / А. Мерзляк, Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 144 с. : ілюстр. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.151я721

Г36

Геометрія. 11 клас : збірник задач і контрольних робіт: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. та учнів 11 кл.. / А. Мерзляк, Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 112 с. : ілюстр. – Схвалено МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.151я721

Г36

Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії для 7 кл. : посіб. для вчителів загальноосвітніх шкіл і учнів 7 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 112 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.141я721

З-41

Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу : посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. і учнів 7 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2011. – 112 с. : ілюстр. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)
22.141я721

З-41

Збірник задач і контрольних робіт з алгебри для 8 класу : посіб. для вчителів середніх шкіл та учнів 8 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2010. – 96 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.141я721

З-41

Збірник задач і контрольних робіт з алгебри для 9 класу : посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. і учнів 9 кл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2010. – 128 с. : ілюстр. – Схвалено для використання у загальноосвітніх навч. закл.

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)
22.11

М19

Малік, В. Ф. Вища математика : метод. вказівки для самостійної роботи студ. та проведення занять: 7.010103 ПМСО Трудове навчання. 7.010104 Професійне навчання / В. Ф. Малік, В. І. Сидорова ; Херсонський ДПУ, Каф. механіко-математичних дисциплін та креслення. – Херсон : Айлант, 2001. – 48 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
22.1я721

М52

Математика. 6 клас : збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю. М. Рабінович, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2012. – 128 с. : ілюстр. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.3я721

Р51

Римкевич, А. П. Збірник задач з фізики : для 9-11 класів середньої школи / А. П. Римкевич. – Х. : ОЛАНТ, 2007. – 224 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
22.1я721

Ш66

Шкільна енциклопедія з алгебри : [навч. посіб.] / [авт. - уклад. Т. Г. Роєва, Л. М. Адруг, Л. П. Карцан, О. В. Терлецький]. – Х. : Країна мрій™, 2008. – 464 c. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)


Фізична культура. Спорт

75.6я73

А65

Андрєєва, Р. І. Методика навчання вправам з обручем на початковому етапі підготовки юних спортсменок з художньої гімнастики : метод. посіб. розрахований на тренерів ДЮСШ і фахівців з художньої гімнастики / Р. І. Андрєєва, В. А. Леонова ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 216 с. – Рек. до друку вченою радою інституту фіз. виховання і спорту ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
75

Л47

Леонова, В. А. Дифференцированный подход к выбору методов совершенствования двигательных качеств школьников : 13.00.04-теория и метод физ. воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физ. культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. пед. наук: 17.04. 90 / В. А. Леонова ; Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры. – М. : [Б. в.], 1990. – 20 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)


Філологічні науки

81.432.1-9я73

А64

Англійська мова : PRACTICE ABROAD : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [ І. В. Ляшенко, В. О. Литвинко,Т. М. Меденцова та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 400 c/. – Гриф надано МОН України.

К-сть прим.: 3 (наук.аб. – 3)
81.432.1-4

А64

Англо-український та українсько-англійський словник : близько 70 000 слів / словник створений за участю В. І. Ребрика. – 2-е вид., випр. та допов. – К. : [Б. в.], 2007. – 560 с.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
81.411.1(4Укр-4Сум)-5

Б12

Бабичева, Е. Л. Земледельческая лексика Черниговско-Сумского Полесья. Опыт лексико-семантической классификации : монография / Е. Л. Бабичева. – Суми : Кочубей Н. В., 2011. – 240 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
81.432.1-922

Б24

Барановська, Т. В. Граматика англійської мови : збірник вправ: навч. посіб. / Т. В. Барановська. – Вид. 2-е, випр. та допов. – К. : ВПР Логос-М, 2012. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам).

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 1, філ.1. – 1)

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка