Література, яка надійшла до бібліотеки у 2 кв. 2014 р. Військова наука. Військова справаСторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5
74.580.25я73

В54

Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Вітвицька ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.264.8

В68

Володарська, М. О. Основи здоров'я. 1 клас : навч.- метод. посіб. для вчителів поч. школи, методистів / М. О. Володарська. – Х. : Основа, 2010. – 112 с. : ілюстр. – (Початкова школа. Мій конспект).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.264.8

В68

Володарська, М. О. Основи здоров'я. 3 клас : навч.- метод. посіб. для вчителів поч. школи, методистів / М. О. Володарська. – 2-ге вид. – Х. : Основа, 2012. – 102 с. : ілюстр. – (Початкова школа. Мій конспект).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.264.8

В68

Володарська, М. О. Основи здоров'я. 4 клас : посіб. для вчителів поч. школи, методистів / М. О. Володарська. – 2-ге вид. – Х. : Основа, 2013. – 118 с. – (Початкоча школа. Мій конспект).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.264.5

Г18

Гамуля, Ю. Г. Біологія. 7 клас : [навч. - метод. посіб. містить розробки всіх уроків біології за чинною програмою загальноосвітньої школи] / Ю. Г. Гамуля, Ю. Г. Задорожний. – Х. : Основа, 2013. – 128 с. : ілюстр. – (Мій конспект).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.580.266

Г70

Горшкова, Л. М. Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології : монографія / Л. М. Горшкова, Л. В. Коваль ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 176 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 30 (наук.аб. – 5, наук.ч.з. – 2, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 21)
74.100.5

Г95

Гурковська, Т. Л. Супровід розвитку дітей раннього віку : навч. - метод. посіб. для практичних психологів, студ. і викл. пед. ВНЗ і коледжів / Т. Л. Гурковська. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільний світ"). – Дитячий садок. Бібліотека.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.102я73

Д71

Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Слово, 2005. – 720 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Суми. – 2)
74.262.9

Д71

Доценко, С. О. Інформатика. 10 кл. Рівень стандарту : посіб. для вчителя інформатики / С. О. Доценко, Н. Б. Чистякова. – Х. : Ранок, 2011. – 978-617-540-318-1 : ілюстр. – (Новий майстер - клас).

К-сть прим.: 2 (філ.1. – 2)
74.100.5я73

З-14

Загородня, Л. П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська ; за ред. Л. П. Загородньої. – Суми : Університетська книга, 2011. – 272 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (Суми. – 3, філ.2. – 1)
74.102я7

З-17

Зайцева, Л. І. Формування математичної компетентності старших дошкільників : конспекти занять для роботи з дітьми 5 - 6 років: посіб. для вихователів та студ. дош. навч. закл. / Л. І. Зайцева. – Х. : Ранок, 2008. – 160 с. : ілюстр. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
88.4

З-63

Зінченко, О. В. Методичні рекомендації до виконання психологічних завдань безвідривної практики (диференціація за напрямами підготовки) / О. В. Зінченко, Г. Д. Шейко ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – 24 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 10 (філ.1. – 10)
74.100.5я73

К14

Казки про природу. Чарівний промінь : для дітей дошк. і молодш. шк. віку: навч. посіб для студ. спец. "Дошкільне виховання" / упоряд.: Г. В. Бєлєнька, Т. С. Конюхова; за заг. ред. Г. В. Бєлєнької. – К. : Слово, 2009. – 472 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.9я73

К89

Кузьмінський, Анатолій Іванович. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с. – (Навчально - методичний комплекс з педагогіки). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Суми. – 2)
74.37

Л69

Логопедична робота у дитячому садку : для учителів-логопедів, керівників та студ. пед. ВНЗ. – К. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. : ілюстр. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Дитячий садок. Бібліотека.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.100.57

Л87

Лучшие игры для малышей / [сост. В. Перов]. – Х.; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2009. – 320 с. – (Заботливым родителям).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.00

М13

Мадзигон, В. Н. Продуктивная педагогика : политехнические основы соединения обучения с производственным трудом: [монография] / В. Н. Мадзигон ; Инситут педагогики АПН Украины. – 2-е вид., доп. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 360 с. – Рек. к печати ученым советом Института педагогики АПН Украины.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
74.00я73

М17

Максимюк, С. П. Педагогіка : навч. пасіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Максимюк ; Рівненський державний гуманітарний університет. – К. : Кондор, 2009. – 670 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
74.263.12

М74

Мовчан, В. С. Етика : книга для вчителя: навч, метод. посіб. / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2008. – 303. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.100.5я7

Н63

Ніколаєнко, В. М. Народознавство в дошкільному навчальному закладі. 2 - 6 років. : посіб. (відповідно до чинних програм) / В. М. Ніколаєнко. – 4-те вид., переробл. – Х. : Основа, 2013. – 208 с. : ілюстр. – (ДНЗ. Вихователю).

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.1

О-54

Олійник, Л. М. Вихователю найменших (система роботи з дітьми третього року життя) : посіб. для вихователів і студ. дошкільних навч. закл. / Л. М. Олійник, І. А. Романюк. – Х. : Основа, 2013. – 336 с. – (ДНЗ. Вихователю).

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.200я73

О-57

Омеляненко, Віталій Лукич. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.261.42(4Укр)

О-57

Омельчук, С. А. Українська мова. 8 клас. 1 семестр : посіб. для вчителів укр. мови та літ., викл. та студ. вищ. навч. закл. / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич. – [2-ге вид., допов. та переробл. до Програми 2010]. – 2012 : Основа, 2011. – 88 с. – (Мій конспект). – 11-річна школа.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.261.8(0)

П18

Паращич, В. В. Зарубіжна література. 10 клас. І семестр : навч. - метод. посіб. для учителів зарубіжної літератури / В. В. Паращич. – Х. : Основа, 2010. – 80 с. – (Мій конспект).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.102

П24

Педан, М. В. Організація освітнього процесу від вересня до травня. Ранній вік : посіб. для вихователів груп раннього віку дошкільних навч. закл. / М. В. Педан. – Х. : Основа, 2013. – 303 с. – (ДНЗ. Вихователю).

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.100.57

П69

Практичний матеріал. Молодший шкільний вік : посіб. для вихователів / упоряд. С. М. Ванжа. – Х. : Ранок, 2011. – 160 с. – (Дошкільна освіта).

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
74.264.5

Р64

Розвиток методики навчання біології в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-2000 рр.) : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / уклад. О. М. Мегем; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 190 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
85.31р

С60

Соломаха, С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посіб. / С. О. Соломаха ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. – 158 с. – Рек. вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

К-сть прим.: 10 (наук.аб. – 2, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, філ.2. – 5)
74.264.8

Т12

Тагліна, О. В. Основи здоров'я. 8 кл. : плани-конспекти всіх уроків: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. / О. В. Тагліна. – Х. : Ранок, 2008. – 256 с. : ілюстр. – (Плани-конспекти всіх уроків).

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.264.8

Т12

Тагліна, О. В. Основи здоров'я. 9 кл. : розробки уроків: посіб. для вчителів загальноосвітніх навч. закл. / О. В. Тагліна. – Х. : Ранок, 2009. – 256 с. : ілюстр. – (Майстер - клас). – 12-річна школа. Нова програма.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.58(4Укр)

Т33

Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / Інститут вищої освіти НАПН України; за заг. ред. Г. В. Онкович. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 282 с. : ілюстр. – Друкується за рішенням вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 3, наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 1)
74.268.5

Т35

Терещук, Б. М. Трудове навчання (для хлопчиків). 5 клас : навч. - метод. посіб. для вчителів труд. навчання, студ. пед. навч. закл. / Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. – Х. : Ранок, 2007. – 160 с. : ілюстр. – (На допомогу вчителю). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
74.268.5

Т35

Терещук, Б. М. Трудове навчання .Технічні види праці. 5 клас : навч.- метод. посіб. для студ. пед.навч. закл. / Б. М. Терещук, В. І. Туташинський. – Х. : Ранок, 2008. – 160 с. – (Майстер-клас). – Схвалено Наук.- метод. радою МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.00я73

Ф66

Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка : посіб. для вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2002. – 528 с. – (Альма-матер). – Допущено МОН Україна.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
74.00я73

Ф66

Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге, випр, допов. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.00я73

Ф66

Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2013. – 232 с.

К-сть прим.: 4 (філ.2. – 4)
74.580я73

Ф66

Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.580я73

Ф66

Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (гол.ч.з. – 1, наук.ч.з. – 1)
74.261.8(4Укр)

Ч-92

Чупринін, О. О. Українська література. 7 клас. 1 семестр : посіб. для вчителів укр. мови та літ., викл. та студ. вищ. навч. закл. / О. О. Чупринін. – 2-ге вид., допов. та переробл. до Програми 2010. – 2012 : Основа, 2012. – 120 с. – (Мій конспект). – 11-річна школа.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)


Охорона здоров'я. Медичні науки

57.3

В23

Ваш ребенок : уход и воспитание от 0 до 5 / [авт.- сост. В. Рижская]. – Донецк : Агенство Мультипресс, 2010. – 288 с.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
51.20я73

Ж51

Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – К. : Каравела, 2011. – 344 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.2. – 1)
51.1(4Укр)я721

К57

Коденко, Я. В. Основи медичних знань : навч. посіб. для 10-11 кл. середньої загальноосвітньої школи / Я. В. Коденко. – К. : Арт-Освіта, 2007. – 159 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.1. – 1)
51.28

П37

Плахтій, П. Д. Основи шкільної гігієни і валеології : теорія, практикум, тести: навч. посіб. / П. Д. Плахтій, В. К. Підгорний, Л. С. Соколенко ; Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський, Буйницький О. А. – 332 с. – Друкується згідно ухвали вченої ради Кам'янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
51.1(4Укр)я73

С37

Сімейна медицина : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівнів акредитації. У 3-х кн. Кн.1. Організаційні основи сімейної медицини / за ред.: В. Ф. Москаленка, О. М. Гиріної. – К : Медицина, 2007. – 392 с. : ілюстр. – Схвалено Центральним метод. каб. з вищої мед. освіти МОВ України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка