Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Методичні розробки для практичних занять з дисципліни Ендокринологія для студентів 4 курсу медичного факультету Львів 2014р


Спектр йододефіцитних розладів (ВООЗ, 2001)Сторінка37/103
Дата конвертації06.02.2021
Розмір1.36 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   103

Спектр йододефіцитних розладів (ВООЗ, 2001).


Внутрішньоутробний період

Викидні

Мертвонароджуваність

Вроджені вади розвитку

Підвищена перинатальна смертність

Підвищена дитяча смертність

Неврологічний кретинізм

Мікседематозний кретинізм

Психомоторні порушенняНовонароджені

Вроджений гіпотиреоз

Діти та підлітки

Затримка розумового і фізичного розвитку

Дорослі

Зоб та його ускладнення

Йод-індукований тиреотоксикозУсі вікові групи

Зоб

Гіпотиреоз

Порушення когнітивних функцій

Підвищене поглинання радіоактивного йоду при техногенних катастрофах

Критерії важкості йодного дефіциту (Міжнародна рада з контролю за ЙДЗ).

Індикатор

Референтна популяція

Ступінь йодного дефіциту
легкий

Середній (помірний)

тяжкий

Медіана йодурії, мкг/л

ДШВ

50—99

20—49

< 20

Частота зоба (соноґрафічно), %

ДШВ

5—19,9

20—29,9

> 30

Частота зоба (пальпаторно), %

ДШВ

5—19,9

20—29,9

> 30

Рівень ТТГ цільної крові >5 мО/л, %

Новонароджені

3—19,9

20—39,9

> 40

Медіана рівня ТГ сироватки, нг/мл

Діти+дорослі

10 — 19,9

20 — 39,9

> 40

Примітка. ДШВ = діти шкільного віку (оптимальна група 8–10 років).
Ступені збільшення щитоподібної залози (ВООЗ, 1986)

[використовується в клінічній практиці].Ступінь збільшення

Характеристика:

0

Відсутність зоба (об’єм часток не перевищує розмір

дистальної фаланги великого пальця пацієнта);Іа

Зоб визначається лише при пальпації і не видимий при повністю відхиленій назад голові;

Іб

Зоб пальпується, однак видимий лише при повністю

відхиленій назад голові(включає також вузол при

незбільшеній ЩЗ);


ІІ

ЩЗ пальпується, її видно при нормальному положенні

голови обстежуваногоІІІ

Великий зоб, який можна розпізнати на віддалі 5 м і далі


Ступені збільшення щитоподібної залози (ВООЗ, 1994)

[використовується в епідеміологічних дослідженнях].Ступінь збільшення

Характеристика:

0

Відсутність зоба

І

Зоб визначається пальпаторно, проте непомітний для ока


ІІ

Зоб пальпується і помітний для окаДіагностичне значення рівнів гормонів ЩЗ:

Функція ЩЗ

3

4

ТТГ (TSH)

Збережена (еутиреоз)

Норма

Норма

Норма

Субклінічна дисфункція

Норма

Норма

 • підвищений (субклінічний гіпотиреоз);

 • знижений (субклінічний тиреотоксикоз)

Маніфестний тиреотоксикоз

Підвищений

Підвищений

Знижений (при визначенні високо-

чутливим методом)Маніфестний гіпотиреоз

Знижений/

нормальнийЗнижений

 • підвищений (первинний гіпотиреоз);

 • знижений/нормальний (вторинний або

третинний гіпотиреоз)


Норми споживання йоду (Міжнародна рада з контролю за ЙДЗ, 2005).


Контингент

Потреба в йоді, мкг/добу


Діти віком 0 – 59 місяців

90

Діти віком 6 - 12 років

120

Діти понад 12 років і дорослі

150

Жінки під час вагітності та лактації

250Профілактика йододефіцитних станів та лікування ендемічного

зоба.

Види

Засоби

Профілактика:
масова

йодування кухонної солі (40 г калію йодату на 1 т

солі); як альтернатива – йодування хліба, води, олії;індивідуальна

призначення препаратів йоду групам населення або окремим особам з підвищеною потребою в забезпеченні йодом: дітям, підліткам, вагітним і жінкам, що годують грудьми; здійснюється шляхом приймання препаратів йодиду калію (Йодид-Фармак, Йодомарин), полівітамінних препаратів, що покривають добову потребу в йоді.Лікування:
медикаментозне

 • препарати, що містять йод: дітям – 100 мкг/добу,

підліткам і дорослим (< 45 р.) – 200–400 мкг/добу

протягом 6-12 місяців; • препарати левотироксину (Л-тироксин, Еутирокс) в супресивному режимі, що забезпечує рівень ТТГ в

 • плазмі крові 0,2–0.5 мМО/л;

 • препарати тиреоїдних гормонів в комбінації з йодидами (індивідуально).

хірургічне

при зобі великих розмірів; механічній компресії органів шиї;

вузлових формах зоба, що не реагують на медикаментозне лікування, при обґрунтованій підозрі на малігнізацію.
Вузловий/багатовузловий нетоксичний зоб.

Морфологічна класифікація

 • колоїдний проліферуючий зоб;

 • фолікулярна аденома;

 • аденокарцинома;

 • кіста;

 • фокальний тиреоїдит.

Основні клінічні

прояви


Часто відсутні. Можуть спостерігатися дискомфорт у ділянці шиї, відчуття стороннього тіла, видима припухлість.

Ускладнення

 • компресійний синдром із порушенням функцій сусідніх органів;

 • малігнізація;

 • розвиток йод-індукованого тиреотоксикозу (в йододефіцитних

регіонах).

Діагностика

 • УЗД, включаючи допплерографію;

 • ТАБ під контролем УЗД – показана при вузлах > 1 см;

 • визначення ТТГ, при потребі fТ4, fТ3;

 • сцинтиграфія – при підозрінні на функціональну автономію ЩЗ;

 • рентгенографія, КТ, МРТ – за наявності компресійного синдрому.

Лікувальна тактика

 • динамічне спостереження – контроль кожних ≈ 6 місяців (УЗД,

при потребі – ін. методи);

 • супресивна терапія L-Т4 із розрахунку 2,0-2,5 мкг/кг/добу, яку в йододефіцитних регіонах доцільно поєднувати з препаратами йоду (як

при ендемічному зобі); ефективність назагал невисока;

 • хірургічне лікування – за показаннями (див. вище).


Класифікація синдрому гіпотиреозу:

За поход-

женням

За

патогенезом

За ступенем важкості

За стадією

компенсації

За

перебігом

Клінічні

варіантии

вроджений
набутий

первинний

(тиреоїдний)субклінічний
маніфестний

(явний)
ускладненийкомпенсований
субкомпенсований
декомпенсований

стійкий

типовий

вторинний (гіпофізарний)

транзиторний

атиповий
третинний (гіпоталамічний)


периферичний (тканинний)Порівняльна характеристика препаратів тиреоїдних гормонів.
Міжнародна
назва
Резорбція

Початок
дії

Максимум
дії
Тривалість
дії
Період
Біол.напівжиття
Ліотиронін
(L-Т3)

80-100%

6-12 год

2-3 доба

До 10 діб

1 доба
Левотироксин (L-Т4)

60-80%

2-3 доби

10-12 доба

До 4 тижнів

7 діб
Замісна терапія левотироксином при первинному гіпотиреозі.
Хворі молодші 55 років без серцево-судинної патології
 • розрахункова доза складає в середньому1,6 мкг/кг/добу;

 • мета лікування – підтримка рівня ТТГ у межах норми.Хворі старші 55 років або зі серцево-судинною патологією
 • розрахункова доза складає в середньому0,9 мкг/кг/добу;

 • початкова доза становить 12,5 – 25 мкг/добу;

 • мета лікування – підтримка рівня ТТГ у межах норми або < 10 мМО/л;

 • у разі появи або погіршання кардіальної симптоматики здійснити корекцію гормональної та супутньої терапії.
Новонароджені
 • 10 – 15 мкг/кг/добу.
Діти
 • більше 2 мкг/кг/добу (залежно від віку).
Вагітні
 • повна замісна доза від початку гестації;

 • ретельний контроль (ТТГ < 2 мМО/л), корекція дози.


Класифікація тиреоїдитів (клініко-морфологічна).
Гострий тиреоїдит
 • гнійний;

 • негнійний.
Підгострий тиреоїдит
 • гранульоматозний (де Кервена);

 • лімфоцитарний:

  • післяпологовий (post-partum thyreoiditis);

  • спонтанний.
Хронічний тиреоїдит
 • автоімунний (лімфоцитарний):

 • гіпертрофічна форма (зоб Гашімото);

 • атрофічна форма (ідіопатичний гіпотиреоз);

 • фокальний (вогнищевий);

 • фіброзний (зоб Ріделя);

 • специфічний (туберкульоз, саркоїдоз тощо).
Диференціальна діагностика основних форм тиреоїдитів
Гострий гнійний

Підгострий гранульо-матозний

Підгострий лімфоцита-рний

Автоімунний

гіпертрофічна форма

атрофічна форма

Початок

Гострий

Гострий

Гострий

Поступовий

Поступовий

Біль у ділянці шиї

+++

++++/–Гіпертермія

+++

++ЩЗ

Збільшена, містить щільні різко болючі ділянки

Збільшена, болюча, щі-льна, часто з одного боку

Частіше дифузно збільшена, щільна, безболісна

Дифузно збіль-шена, ущільне-на, псевдо-вузловата

Не пальпується

Порушення функції+++

+++

++

+++

Антитиреоїдні антитіла+

++

+++

++

Цитологічні знахідки

Гранулоцити

Гігантські багатоядер-ні клітини

Лімфоцити

ЛімфоцитиПримітка: (+) – рідко, (++) – часто, (+++) – дуже часто.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   103


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка