Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Збірник тестових завдань для студентів 4 курсу медичного факультету з «Основ діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» Львів 2014р


Тема 3. Цукровий діабет тип 2, сучасні методи терапіїСторінка4/16
Дата конвертації18.08.2021
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Тема 3. Цукровий діабет тип 2, сучасні методи терапії.
1. Які з перерахованих принципів не характеризують дієтотерапію за цукрового діабету?

 1. Виключення рафінованих вуглеводів.

 2. Часткова заміна вуглеводів білками.

 3. Обмеження тваринних жирів та часткова заміна їх рослинними.

 4. Збагачення дієти харчовими волокнами, пектином.

Е. Відповідність енергетичної цінності та складу добового раціону фізіологічним потребам організму.
2. Підберіть пари вірних відповідей (діагноз - лікування).

1. ЦД 2 тип, легка важкість.

2. ЦД 2 тип, середньої важкості ( у людей з нормальною масою тіла та перенесеним ІМ в анамнезі).

3. ЦД 2 тип, середньої важкості. Ожиріння І-ІІ ст.

4. ЦД 2 тип, середньої важкості з вторинною сульфамідрезистентністю.

5. Вагітність у хворої на 2 тип ЦД.
 1. Бігуаніди.

 2. Похідні сульфонілсечовини.

 3. Виключно інсулінотерапія.

 4. Комбінація похідних сульфонілсечовини з інсуліном.

 5. Лише дієтотерапія та рослинні гіпоглікемізати.
 1. Хвора на ЦД 2 типу, 72 років, лікується манінілом в дозі 15 мг на добу. Турбують часті підйоми АТ, стійка кардіалгія, особливо вночі, пітливість. З чим може бути пов'язаний даний стан хворого?

 1. З нестабільною стенокардією.

 2. З пізнім клімактеричним неврозом.

 3. З гіпоглікеміями.

 4. З алергією до манінілу.

 5. З стенокардією спокою.
 1. Який з перечислених методів є обов'язковим при терапії всіх клінічних форм цукрового діабету?

 1. Дієтотерапія.

 2. Лікування рослинними гіпоглікемізатами.

 3. Лікування фізіотерапевтичними засобами.

 4. Лікування цукрознижуючими таблетованими препаратами.

E Інсулінотерапія.


 1. Пацієнт з діагнозом: ”Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості, стадія компенсації. Діабетична полінейропатія ІІ ст. Діабетична нефропатія, стадія мікропротеїнурії.” планує санаторно-курортне лікування. Оцініть можливість скерування хворого на санаторно-курортне лікування.

 1. Хворий не має протипоказів до санаторно-курортного лікування.

 2. Діабетична полінейропатія ІІ ст. є протипоказом до санаторно-курортного лікування.

 3. Діабетична нефропатія, стадія мікроальбумінурії є проти показом до санаторно-курортного лікування.

 4. За цукрового діабету санаторно-курортне лікування протипоказане.

 5. За цукрового діабету санаторно-курортне лікування небажане.
 1. Оберіть групи високого ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.

 1. Перша ступінь спорідненості з хворими на цукровий діабет.

 2. Люди з порушеною глікемією натще.

С. Люди з гіпертригліцеридемією.

D. Жінки з синдромом полікістозних яйників та ІМТ ≥ 30 кг/м2.

Е. Всі вище перераховані.
7. Перелічіть протипокази до застосування тіазолідиндіонів.

А. Діабетичний кетоацидоз.

В. Захворювання печінки.

С. Серцева недостатність.  1. Лактація.

Е. Всі перераховані.
8. Який механізм дії не властивий препаратам групи похідних сульфонілсечовини?

 1. Стимуляція екзоцитозу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.

 2. Підвищення чутливості інсуліноцитів до виділення інсуліну у відповідь на глюкозу.

 3. Зниження глюконеогенезу.

 4. Посилення секреції глюкагону.

 5. Потенціюючий вплив на дію інсуліну.

9. При яких з перерахованих станів у хворих цукровим діабетом показано лікування цукрознижуючими препаратами групи похідних сульфонілсечовини? 1. Цукровий діабет 2 тип, у стані компенсації. Діабетична нефропатія, стадія уремії.

 2. Цукровий діабет 2 тип, легка форма в стані компенсації.

 3. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості, у стані субкомпенсації. Проста діабетична ретинопатія.

 4. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості в стані компенсації. ІХС: постінфарктний кардіосклероз, НК І.

 5. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості в стані компенсації. Планове оперативне втручання — холецистектомія.

10. Пацієнт К, 41 рік захворів на цукровий діабет вперше. При обстеженні: глікемія 8,6-12,1 ммоль/л, глюкозурія 2%. Рівень HbA1c 9,4 %. Встановіть вірний діагноз. 1. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений у стані декомпенсації.

 2. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений у стані декомпенсації.

 3. Цукровий діабет 2 тип, легка форма в стані декомпенсації.

 4. Цукровий діабет 2 тип, легка форма в стані субкомпенсації.

 5. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості у стані декомпенсації.

11. Абсолютними протипоказами до призначення цукрознижуючих групи похідних сульфонілсечовини є: 1. Вагітність.

 2. Геморой.

 3. Псоріаз.

 4. ІХС: постінфарктний кардіосклероз.

 5. Аденома передміхурової залози II ст.

12. За діабетичного кетоацидозу цукрознижуючі групи похідних сульфонілсечовини: 1. Не показані.

 2. За їх допомогою можна усунути кетоацидоз.

 3. Кетоацидоз можна усунути за комбінації похідних сульфонілсечовини з бігуанідами.

 4. Кетоацидоз можна усунути за комбінації кількох похідних сульфонілсечовини.

 5. Кетоацидоз можна усунути комбінацією похідних сульфонілсечовини першої та другої генерацій.

13. При виконанні планової порожнинної операції у хворих на 2 тип ЦД: 1. Продовжують терапію похідними сульфонілсечовини.

 2. Комбінують похідні сульфонілсечовини з бігуанідами.

 3. Комбінують похідні сульфонілсечовини різних груп.

 4. Переводять на 4-х кратну інсулінотерапію коротким інсуліном.

 5. Переводять на 2-х кратну інсулінотерапію інсуліном проміжної тривалості дії.

14. Підберіть пари вірних відповідей1. Продукти, котрі не обмежують в харчуванні хворих на цукровий діабет.

A. Тверді жири.

2. Продукти, котрі максимально обмежують в харчуванні хворих на цукровий діабет

B. Жирні сорти морської риби,

оливкова олія3. Продукти, що гальмують атерогенез.

C. Овочі (капуста, салат, морква.)

4. Продукти, що сприяють атерогенезу.

D. Висівки, капуста, яблука.

5. Продукти, збагачені харчовими волокнами

E. Мед, картопляне пюре, печена картопля

15. При лікуванні пероральними гіпоглікемізатами групи похідних сульфонілсечовини використовують: 1. Лише монотерапію.

 2. Допустима комбінація кількох препаратів.

 3. Комбінація препаратів недоцільна.

 4. За комбінації препаратів можлива антагоністична дія.

 5. За комбінації кількох препаратів зростають негативні наслідки терапії.

16. Хворому на цукровий діабет 2 типу , що в якості цукрознижуючої терапії приймає гліклазид в дозі 60 мг зранку, сімейним лікарем призначено 2 таблетки бісептолу з приводу ГРВІ. Яка причина нераціональності такого призначення ?

А. Препарати інактивують один одного.

B. Послаблюється антибактеріальний ефект.

C. Підсилюється загроза розвитку гіпоглікемії.

D. Послаблюється цукрознижуючий ефект.

E. Можливий розвиток диспептичних розладів.
17. У хворого 52-х років із вперше виявленим цукровим діабетом і надлишком маси тіла у 25 кг діагностована глікемія 7 ,2 ммоль/л, у сечі 0, 5% цукру при діурезі у 2, 0 л/д. Виберіть адекватну тактику лікування.

A. Призначити бігуаніди.

B. Модифікація способу життя (дієтотерапія + дозовані фізичні навантаження, за неефективності – бігуаніди).

C. Рекомендувати похідні сульфонілсечовони.

D. Інсулінотерапія інсуліном короткої дії.

E. Інсулінотерапія інсуліном середньої тривалості дії.


18. Хворий Д., 64 років, який страждав інсулінонезалежним діабетом, захворів інфекційним гепатитом. Приймає метформін по 1 таблетці двічі в день. Глікемія 13 ммоль/л, глюкозурія 3 %. Визначити тактику подальшого лікування діабету:

 1. Збільшити дозу метформіну.

 2. Додатково призначити похідні сульфонілсечовини.

 3. Перевести хворого на інсулінотерапію.

 4. Перевести хворого на лікування похідними сульфонал сечовини.

 5. Не змінювати лікування.

19. Якому препарату властива ангіопротекторна дія? 1. Метформін.

 2. Глібенкламід.

 3. Гліклазид МР.

 4. Акарбоза.

 5. Піоглітазон.

20. Лікування діабету пероральними препаратами групи похідних сульфонілсечовини починають: 1. З ударних доз, в подальшому призначають підтримуючу дозу.

 2. З мінімальних доз й виходять на середньотерапевтичну під контролем глікемії.

 3. Препарати призначають за інтермітуючими схемами.

 4. З максимально допустимих, в подальшому комбінують з бігуанідами.

 5. Щоденно міняють препарат, підбираючи найефективніший.

21. Підберіть пари вірних відповідей (інгредієнт – вміст в добовому раціоні): 1. Вуглеводи

 1. 20-30%

 1. Білки

 1. 50-60%

 1. Жири

 1. ≥ 30% ЖК

 1. Поліненасичені ЖК

 1. 15-20%

 1. Харчові волокна

 1. 20 г на 1000 ккал

22. Лікування бігуанідами використовується у вигляді: 1. Виключно монотерапії.

 2. Комбінація з похідними сульфонал сечовини не можлива.

 3. Можлива комбінація з інсуліном.

 4. За комбінації з похідними сульфонілсечовини посилюються побічні ефекти бігуанідів.

 5. За комбінації з інсуліном посилюється вірогідність лактатацидозу.

23. Хворий 52 років, зріст 175 см, маса тіла – 97 кг, хворіє на цукровий діабет протягом 3 років. Знаходиться на дієтотерапії. При обстеження глікемія – 11, 8 ммоль/л , глюкозурія – 2,0 %. Виберіть адекватний метод цукрознижуючої терапії.

А. Продовжити дієтотерапію.

В. Перевести на інсулін короткої дії.

С. Похідні сульфонілсечовини ІІ генерації.

D. Меглітиніди.

Е. Бігуаніди.
24. Хворий, 42 роки, хворіє на цукровий діабет 0,5 року, дотримується дієтотерапії. При обстеженні: глікемія 5,5-7,6 ммоль/л, HbA1c 6,4 %, в добовій сечі глюкозурія 0%. Рівень АТ 125/80 мм рт ст. Встановіть вірний діагноз.


 1. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості в стані компенсації.

 2. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості в стані компенсації. Медовий місяць.

 3. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений у стані субкомпенсації.

 4. Цукровий діабет 1 тип, легка форма в стані компенсації.

 5. Цукровий діабет 2 тип, легка форма в стані компенсації.

25. Протипоказами до призначення бігуанідів є всі стани, окрім:

A. Кетоацидоз.

B. Вагітність.

C. Важкі захворювання печінки та нирок.

D. Захворювання підшлункової залози.

E. Хірургічні втручання.
26. Застосування якого з перерахованих цукрознижуючих прераратів посилює ризик розвитку гострого панкреатиту?


 1. Метформін.

 2. Глімепірид.

 3. Натеглінід.

 4. Гліклазид.

 5. Ексенатид

27. Дайте визначення поняттю “вторинна сульфамідорезистентність”.

  1. Тромбоцитопенія після прийому цукрознижуючих похідних сульфонілсечовини.

  2. Свербіння шкіри після прийому препаратів.

  3. Холестаз після прийому препаратів.

  4. Значне зменшення ефективності препарату через кілька років його застосування.

  5. Значне зменшення ефективності препарату через кілька тижнів його застосування.

28. У хворої, яка лікується метформіном, виникла гангрена пальця. Який варіант терапії варто застосувати в даному випадку? 1. Замінити метформін на гліклазид.

 2. Скомбінувати метформін з гліклазидом.

 3. Скомбінувати метформін з інсуліном.

 4. Перевести хвору на ексенатид.

 5. Призначити інсулінотерапію.

29. Хвора з зростом 164 см, вагою 112 кг, віком 62 роки скаржиться на неефективність лікування діабету пероральними похідними сульфонілсечовини. З чим найвірогідніше пов'язана неефективність терапії? 1. З первинною сульфамідорезистентністю.

 2. З вторинною сульфамідорезистентністю.

 3. З генетичною нечутливістю до сульфаніламідів.

 4. Недотриманням дієтичних рекомендацій.

 5. Порушеннями режиму прийому препаратів.

30. Вкажіть основний механізм дії бігуанідів?  1. Стимуляції продукції інсуліну.

  2. Стимуляції виділення інсуліну з бета-клітин острівців підшлункової залози.

  3. Посилення дії інсуліну на рецепторному та пострецепторному рівнях.

  4. Посилення аеробного окислення глюкози.

  5. Пригнічення анаеробного окислення глюкози.

31. Підберіть пари вірних відповідей (група - препарат).1. Бігуаніди

 1. Глімепірид

2. Тіазолідиндіони

 1. Метформін

3. Похідні сульфонілсечовини

 1. Піоглітазон

4. Інгібітори альфа-глюкозидази

 1. Натеглінід

5. Меглітиніди

Е. Акарбоза

32. При проведенні профілактичного обстеження на виробництві у пацієнтки діагностовано вміст цукру в крові 7,1 ммоль/л, в сечі – 1%, ацетон відсутній. Ріст – 165 см, вага 81 кг. Виберіть початкову тактику лікування.

A. Інсулінотерапія.

B. Похідні сульфонілсечовини ІІ генерації.

C. Бігуаніди.

D. Глітазони.

E. Дієтотерапія + режим дозованих фізичних навантажень.
33. Хворій на цукровий діабет 2 типу виникла необхідність провести оперативне втручання (апендектомію). Приймає гліклазид (діабетон МR ) 30 мг на добу. Глікемія натще - 6,8 ммоль/л, добова глюкозурія 1% . Яка має бути тактика цукрознижуючої терапії ?

A. Перевести на багаторазову ін’єкцію інсуліну короткої дії.

B. Замінити гліклазид на глімепірид.

C. Залишити гліклазид та призначити інсулін середньої тривалості дії в 2-х ін’єкціях.

D. Призначити бігуаніди.

E. Призначити глітазони.


34. Щодо механізму дії бігуанів вірні всі твердження, окрім:

 1. Зменшення гастроінтестинальної абсорбції глюкози.

 2. Гальмування глюконеогенезу в печінці.

 3. Посилення чутливості тканин до інсуліну на периферії.

 4. Зниження рівня ТГ, ЗХС, ХС ЛПНЩ.

 5. Активація проліферації та гальмування апоптозу бета-клітин.

35. Хворий на 2 тип ЦД з ожирінням бажає схуднути. Яку з порад Ви оберете для нього? 1. Не змінювати своїх харчових звичок, а лише зменшити кількість вживаної солі.

 2. Не змінювати своїх харчових звичок, але виключити вживання алкоголю.

 3. Почати щоденно робити ранкову гімнастику.

 4. Не змінювати харчових звичок, але ввести 2 розвантажувальні дні на тиждень.

 5. Жодну з них.

36. Яку частку складають вуглеводи в сумарній енергетичній цінності раціону хворих на цукровий діабет? 1. 20-30 %.

 2. 30-40 %.

 3. 40-50%.

 4. 50-60 %.

 5. 60-70 %.

37. Абсолютними показами до інсулінотерапії при цукровому діабеті 2 типу є всі, крім:

А. Діабетичний кетоацидоз.

В. Діабетична кома.

С. Ішемічна хвороба серця.

D. Вагітність і лактація.

E. Хірургічне втручання.
38. До некалорійних цукрозамінників в харчуванні хворих діабетом належать:


 1. Сорбіт.

 2. Цукор.

 3. Аспартам.

 4. Фруктоза.

 5. Ксиліт.

39. Хворий на 2 тип ЦД з ожирінням просить поради про найдоцільніший режим харчування з метою втрати маси тіла. На якій пораді Ви зупинитесь? 1. Зменшити калорійність раціону й харчуватись двічі на день.

 2. Зменшити калорійність раціону й харчуватись раз на день.

 3. Низькокалорійне харчування й харчуватись 4-6 разів на день.

 4. Харчування через день.

 5. Проводити 3-денні курси голодування.

40. Яке побічне явище при застосування метформіну носить найбільш загрозливий для здоров'я людини характер? 1. Тривалі та стійкі гіпоглікемії.

 2. Короткочасні гіпоглікемії.

 3. Гіпоглікемії, що наступають раптово.

 4. Молочнокислий ацидоз.

 5. Дихальний алкалоз.

41. Яку частку мають складати насичені жири в харчуванні хворих на цукровий діабет?

А. Виключаються зовсім.

В. Можуть складати 50 % від всієї квоти жирів.

С. Можуть складати 75 % від всієї квоти жирів.

D. Можуть складати не більше 1/3 від всієї квоти жирів.

Е. Повинні бути єдиним жиром в дієті хворих діабетом.
42. Хвора діабетом з ожирінням скаржиться на відсутність гіпоглікемізуючого впливу похідних сульфонілсечовини. Яким чином варто змінити режим лікування хворої?


 1. Скомбінувати похідні сульфонілсечовини з бігуанідами.

 2. Призначити меглітиніди.

 3. Скомбінувати декілька похідних сульфонілсечовини.

 4. Регламентувати харчування з метою зменшення ваги тіла.

 5. Призначити інсулін.

43. У хворого глікемія натще 8,2 ммоль/л, через 2 год. після їжі — 15,7 ммоль/л. На фоні фізичних навантажень з'явилась кетонурія. Чим може бути зумовлено виникнення кетонурії? 1. Недостатньою фізичною активністю.

 2. Неправильним виконанням фізичних вправ.

 3. Виконання фізичних вправ в першу половину дня, а потрібно в другій.

 4. Недостатнім аеробічним забезпеченням фізичних занять.

 5. Посиленням кетогенезу при фізичних вправах за декомпенсованого діабету.

44. Оберіть групи високого ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.  1. Перша ступінь спорідненості з хворими на цукровий діабет.

B. Люди з порушеною глікемією натще.

С. Люди з гіпертригліцеридемією.

D. Жінки з синдромом полікістозних яйників та ІМТ ≥ 30 кг/м2.

E. Всі вище перераховані.


45. Показами до санаторно-курортного лікування хворих на цукровий діабет є:

 1. Цукровий діабет 1 тип, лабільний перебіг із схильністю до кетоацидозу.

 2. Цукровий діабет 2 тип, діабетична нефропатія ІVст.

 3. Цукровий діабет 1 тип, діабетична проліферативна ретинопатія.

 4. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості, стадія компенсації.

 5. Цукровий діабет 2 тип, стадія декомпенсації. Діабетична автономна нейропатія серця.

46. Яке з перерахованих тверджень є невірним щодо патогенезу цукрового діабету 2 типу?

А. Діабетичний кетоз.

В. Інсулінорезистентність.

С. Порушення секреції інсуліну.

D. Ожиріння.

E. Підвищення продукції глюкози печінкою.
47. Хворий, 58 років, страждає на цукровий діабет 2 типу протягом 3-х років. Дотримувався дієти, регулярно приймав глібенкламід. Доставлений в ургентному порядку з клінікою гострого живота. Об'єктивно: підвищеного відживлення. Шкіра суха. У легенях везикулярне дихання. Тони серця ритмічні, 90 уд/хв. АТ - 130/70 мм рт.ст., живіт "дошкоподібний". Цукор крові - 9,8 ммоль/л. Хворому показана лапаротомія. Як доцільно продовжити лікування цукрового діабету ?

A. Провести хворого на інсулін короткої дії.

B. Продовжити прийом глібенкламіду.

C. Інсуман базал вранці, а вдень і ввечері інсулін короткої дії.

D. Глюренорм по 1 т 3 рази на день.

E. Гліклазид по 1 т 3 рази на день.

48. Серед вказаних випадків бігуаніди найбільш доцільно призначити таким хворим:


 1. 2 тип ЦД з ожирінням.

 2. 2 тип ЦД із втратою маси тіла.

 3. 2 тип ЦД вперше виявлений з кетонурією.

 4. 2 тип ЦД та хронічна недостатність кровообігу II ст.

 5. 2 тип ЦД у хворого з хронічним бронхітом.

49. Підберіть пари вірних відповідей:

1. Арфазетин.

2. Аспартам.

3. Ксиліт.

4. Ексенатид.

5. Акарбоза.


 1. Калорійний цукрозамінник.

 2. Некалорійний цукрозамінник

 3. Аналог ГПП-1.

 4. Блокатор всмоктування глюкози а кишківнику.

 5. Рослинний гіпоглікемізат.

50. При яких станах є обгрунтованим призначення пероральних цукрознижуючих препаратів? 1. При кахексії.

 2. ЦД 2 тип, середньої важкості.

 3. ЦД 1тип, середньої важкості.

 4. Діабетична проліферативна ретинопатія сітківки.

 5. Хірургічні втручання.

51. Серед побічних ефектів впливу бігуанідів на організм спостерігаються наступні: 1. Стимуляція апетиту.

 2. Ожиріння.

 3. Стійка тахікардія.

 4. Нудота, диспептичні стани.

 5. Всі вищеперераховані.

52. До основних принципів дієтотерапії за цукрового діабету належать: 1. Фізіологічне співвідношення основних інгредієнтів.

 2. Енергетична цінність раціону обраховується залежно від віку, статі, “ідеальної” маси тіла, професії.

 3. Стабільний режим харчування, рівномірний розподіл їжі.

 4. Обмеження жирів тваринного походження.

 5. Всі вище перераховані.

53. Хворий Ш. заради зменшення дози цукрознижуючих препаратів вирішив займатись регулярними фізичними навантаженнями. При обстеженні глікемічного профілю він складав 13,1 — 15,4—17,2—16,0 ммоль/л. Що Ви порекомендуєте пацієнту? 1. Спочатку досягти компенсації діабету, а потім починати займатись фізичними вправами.

 2. Починати інтенсивні фізичні навантаження.

 3. Починати фізичні навантаження з малої інтенсивності й поступово їх нарощувати.

 4. Почати інтенсивні фізичні навантаження й поступово зменшувати їх по мірі нормалізації глікемії.

 5. Займатись фізичними вправами через день.

54. Хворий Д., 64 років, який страждає цукровим діабетом 2 типу, захворів інфекційним гепатитом. Приймає метформін (0,5 г) по 1 таблетці двічі в день. Глікемія 13 ммоль/л, глюкозурія 3 % ммоль/л. Визначити тактику подальшого лікування діабету. 1. Збільшити дозу метформіну.

 2. Додатково призначити похідні сульфонілсечовини.

 3. Перевести хворого на інсулінотерапію.

 4. Перевести хворого на лікування похідними сульфонілсечовини IIгенерації.

 5. Не змінювати лікування.

55. Хворий Р., 32 років, захворів діабетом вперше. Вперто відмовляється від інсулінотерапії, сподівається компенсувати діабет фітопрепаратами. Яку рослинну сировину Ви порекомендуєте хворому в якості монотерапії?

A. Лушпиння квасолі.

B. Листя чорниць.

C. Трава суниць.

D. Листя волоського горіху.

E. Жодну з перечислених, оскільки призначення монотерапії фітопрепаратами є неефективним.
56. Оберіть основний механізм дії похідних сульфонілсечовини?


 1. Стимуляція екзоцитозу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.

 2. Активація ядерного рецептора пероксисомальної проліферації в адипоцитах.

 3. Активація аденозин-однофосфатактивованої протеїнкінази печінки.

 4. Блокування діяльності ферментів тонкої кишки альфа-глюкозидази.

 5. Інгібіція активності ферменту ДПП-4.

57. Які з перерахованих препаратів не належать до групи похідних сульфонілсечовини? 1. Гліклазид.

 2. Глімепірид.

 3. Гліквідон.

 4. Глібенкламід.

 5. Глюкобай.

58. Перед заняттями фізичними вправами пацієнт просить поради лікаря, як йому варто контролювати стан діабету під час фізичних вправ. Яка порада найдоцільніша для пацієнта? 1. Визначати глікемію лише перед фізичними навантаженнями.

 2. Визначати глікемію тільки під час вправ.

 3. Визначати глікемію тільки після фізичних вправ.

 4. Визначати глікемію перед, під час та по завершенні фізичних вправ.

 5. Обмежитись лише визначеннями глюкозурії.

59. Який зі вказаних режимів розвантажувальної дієти пропонується хворим на вторинно інсулінозалежний цукровий діабет 2 типу? 1. 2 л свіжого молока, розділеного на 5 прийомів.

 2. 200 г кефіру та 400 г сиру.

 3. 2 кг винограду та 1,5 л води.

 4. 400 г солодких груш та 500 г кислих яблук.

 5. Розвантажувальні дієти не рекомендовані.

60. У хворого на цукровий діабет 2 типу діагностовано діабетичну нефропатію, макропротеїнуричну стадію. Який з перерахованих прераратів можна застосовувати даному пацієнту? 1. Глібенкламід.

 2. Метформін.

 3. Репаглінід.

 4. Піоглітазон.

 5. Дапагліфлозин.

61. Важкий перебіг ЦД характеризують усі симптоми, окрім:

А. Коматозні стани в анамнезі.

В. Компенсується інсуліном у дозі понад 60 ОД/добу.

С. Наявні виражені ускладнення.

D. Глюкозурія понад 100 г/д.

E. Запах сечовини при видиху.
62. Підберіть пари вірних відповідей:

1. Можливість лактатацидозу.

2. Можливість дисбактеріозу кишечника.

3. Можливість розвитку гострого панкреатиту.

4. Використовується за початкової ниркової недостатності.

5. Має ангіопротекторний ефект.
 1. Гліклазид.

 2. Метформін.

 3. Акарбоза.

 4. Ексенатид.

 5. Натеглінід.

63. У хворого глікемія 13,2 ммоль/л. Яку кількість їжі рекомендовано йому з'їсти напередодні фізичних вправ? 1. Не їсти зовсім.

 2. З'їсти 1 яблуко.

 3. З'їсти 2 яблука.

 4. З'їсти один бутерброд.

 5. Випити півсклянки кави на молоці без цукру.

64. У хворого глікемія 16,2 ммоль/л. Який зі вказаних видів фізичних занять можна йому запропонувати? 1. Гра в теніс.

 2. Гра в кеглі.

 3. Інтенсивний біг.

 4. Біг підтюпцем.

 5. Жоден з них.

65. Який з перерахованих цукрозамінників належить до калорійних? 1. Аспартам

 2. Сахарин.

 3. Цикламат.

 4. Ксиліт.

 5. Стевія медова.

66. Які продукти необхідно максимально обмежити у раціоні хворого на цукровий діабет? 1. Печена картопля, мед, картопляне пюре.

 2. Вівсяні пластівці, кукурудза, варена картопля.

 3. Молоко, кефір, макаронні вироби.

 4. Боби, морозиво пломбір, горіхи.

 5. Овочі, горіхи, цукрозамінники.

67. Підберіть пари вірних відповідей (продукти - ГІ):

1. Глікемічний індекс 100%.

2. Глікемічний індекс 70-90%.

3. Глікемічний індекс 50-70%.

4. Глікемічний індекс 30-50%.

5. Глікемічний індекс < 30%.


 1. Овочі, горіхи, цукрозамінники.

 2. Макарнні вироби, боби, кефір.

 3. Хліб житній, пшеничний, рис, бісквіт.

 4. Картопляне пюре, цукор, солодкі напої.

 5. Вівсяні пластівці, кукурудза, хліб з висівками.

68. До небажаних ефектів призначення бігуанідів відносять:

A. Розвиток лактатацидозу.

B. Агранулоцитоз.

C. Синдром відміни.

D. Синдром обкрадання.

E. Кристалурію.
69. Хворий С.52 років поступив в стаціонар ендокринологічного відділення із скаргами на спрагу та сухість в роті, свербіж шкіри, втрату маси тіла (8 кг протягом 3-х місяців), слабість, біль в ногах, часте сечовиділення (діурез до 3 літрів). Встановіть вірний діагноз ?

A. Цукровий діабет 2 тип.

B. Нецукровий діабет.

С. Неврогенна полідіпсія.

D. Цукровий діабет 1 тип.

E. Хронічний простатит.


70. Хворий цукровим діабетом бажає скористатись санаторно-курортною реабілітацією. При обстеженні виявлена виразка стопи. Ваші дії?

 1. Направити хворого до спеціалізованого діабетологічного санаторію.

 2. Направити хворого до санаторію з захворюваннями опорно-рухового апарату.

 3. Направити до місцевого санаторію.

 4. Хворий підлягає лікуванню в хірургічному відділенні, після чого може вирішуватись питання щодо санаторного лікування.

 5. Направити до санаторію-профілакторію за місцем роботи.

71. В дієтичний режим хворого на цукровий діабет 2 типу слід включити продукти, що містять переважно:

A. Жири тваринного походження.

B. Легкозасвоювані вуглеводи.

C. Грубоволокнисту їжу (клітковину).

D. Продукти із збідненим білковим вмістом.

E. Продукти із збідненим вмістом жирів рослинного походження.
73. До основних ефектів метформіну належать всі перераховані, окрім:


 1. Активація проліферації та гальмування апоптозу бета-клітин.

 2. Зниження глюконеогенезу у печінці.

 3. Зменшення гастроінтестинальної резорбції глюкози.

 4. Посилення чутливості тканин до інсуліну на периферії.

 5. Зниження рівнів тригліцеридів, холестерину, ЛПНЩ.

74. Вкажіть покази до терапії інгібіторами альфа-глюкозидази за цукрового діабету 2 типу. 1. Впереше діагностований цукровий діабет з переважною постпрандіальною гіперглікемією.

 2. Хворі з печінковими або нирковими захворюваннями.

 3. Поліморбідні хворі похилого віку.

 4. Хворі похилого віку з надмірною вагою або з гіпоглікеміями від секретагогів інсуліну.

 5. Всі перераховані.

75. Хворий 42 роки хворіє на цукровий діабет 0,5 року, дотримується дієтотерапії. При обстеженні: глікемія 5,5-7,6 ммоль/л, HbA1c 6,4 %, в добовій сечі глюкозурія 0%. Рівень АТ 125/80 мм рт ст. Встановіть вірний діагноз. 1. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості в стані компенсації.

 2. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості в стані компенсації. Медовий місяць.

 3. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений у стані субкомпенсації.

 4. Цукровий діабет 1 тип, легка форма в стані компенсації.

 5. Цукровий діабет 2 тип, легка форма в стані компенсації.

76. Які основні принципи раціональної дієтотерапії за цукрового діабету 2 типу? 1. Фізіологічне співвідношення основних харчових інгредієнтів.

 2. Адекватна енергозатратам енергетична цінність раціону з урахуванням віку, статі, “ідеальної” маси тіла та професії.

 3. Стабільний режим харчування, рівномірний розподіл вживання їжі.

 4. Обмеження жирів тваринного походження.

 5. Всі вищеперераховані.

77. Підберіть пари вірних відповідей (препарат – механізм дії):

1. Бігуаніди.

2. Тіазолідиндіони.

3. Похідні сульфонілсечовини..

4. Інгібітори альфа-глюкозидази.

5. Інгібітори ДПП-4.


 1. Блокування ферменту альфа-глюкозидази.

 2. Стимуляція екзоцитозу бета-клітинами підшлункової залози.

 3. Активація ядерного рецептора пероксисомальної проліферації адипоцитів.

 4. Активація аденозин-однофосфатактивованої протеїнкінази печінки та м’язів.

 5. Інгібіція активності ферменту дипептидилпептидази-4.

78. При яких станах є обгрунтованим призначення пероральних цукрознижуючих препаратів? 1. При кахексії.

 2. ЦД типу 2 легкої або середньої важкості.

 3. ЦД типу 1 середньої важкості.

 4. Діабетична проліферативна ретинопатія сітківки.

 5. Хірургічні втручання.

79. Хворий просить пояснити зміст поняття «еквівалентні продукти харчування». Котре з вказаних тлумачень вірне? 1. Продукти, однакові за калорійністю.

 2. Продукти, однакові за вмістом вуглеводів.

 3. Продукти, однакові за вмістом жирів.

 4. Продукти, однакові за вмістом білків.

 5. Продукти, однакові за калорійністю та харчовою цінністю.

80. Хворий на цукровий діабет 2 типу приймає метформін в добовій дозі 3000 мг. За останній місяць різко втратив масу тіла (до 10 кг). При обстеженні: глікемія 10,4-16,3 ммоль/л, добова глюкозурія 3,0%. HbA1c 12,3 %. Проведіть корекцію терапії. 1. Збільшити добову дозу метформіну до 4000 мг.

 2. Додати до терапії гліклазид МР 60 мг.

 3. Перевести на інсулінотерапію.

 4. Призначити строгу гіпокалорійну дієту, після чого повторити обстеження.

 5. Додати до терапії репаглінід 4 мг з кожним прийомом їжі.

81. Побічна дія бігуанідів може проявлятись усіма станами, окрім:

A. Молочнокислого ацидозу.

B. Розвитку ожиріння.

C. Зменшення всмоктування вітаміну В12 у кишечнику.

D. Зменшення апетиту.

E. Розвиток диспептичних проявів.
82. Перелічіть основні принципи терапії цукрового діабету 2 типу.


 1. Досягнення та утримання глікемії близько нормоглікемії.

 2. Швидке доповнення препаратів та перехід на нові режими за необхідності.

 3. Раннє додавання інсуліну хворим, у яких не досягнуто цільового глікемічного контролю.

 4. Профілактика та активне виявлення судинних ускладнень.

 5. Всі вище перераховані.

83. Хворий 56 р., хворіє на цукровий діабет 2 типу 1 рік, ІМТ 34,7 кг. Скаржиться на сухість в ротовій порожнині, спрагу, ніктурію. Глікемія 8,4-10,1 ммоль/л. Цукрознижуючої терапії не застосовує. Дотримується дієтичного режиму згідно стола 9. Проведіть корекцію терапії. 1. Метформін 500 мг 2 рази на день

 2. Діабетон МР 60 мг зранку.

 3. Інсулінонотерапія.

 4. Ексенатид 5 мкг 2 рази на день.

 5. Корекція не потрібна.

84. Оберіть основний механізм дії похідних сульфонілсечовини? 1. Стимуляція екзоцитозу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.

 2. Активація ядерного рецептора пероксисомальної проліферації в адипоцитах.

 3. Активація аденозин-однофосфатактивованої протеїнкінази печінки.

 4. Блокування діяльності ферментів тонкої кишки альфа-глюкозидази.

 5. Інгібіція активності ферменту ДПП-4.

85. Оберіть групи високого ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.

A. Перша ступінь спорідненості з хворими на цукровий діабет.


  1. Люди з порушеною глікемією натще.

С. Люди з гіпертригліцеридемією.

D. Жінки з синдромом полікістозних яйників та ІМТ ≥ 30 кг/м2.

E. Всі вище перераховані.
86. Хворому діабетом рекомендовано вживати 3 порції фруктів на день. Яка з вказаних кількостей фруктів відповідає даній кількості?


 1. 2 яблука.

 2. 3 яблука.

 3. 3 банани.

 4. 4 груші.

 5. Склянка полуниць.

87. Підберіть пари вірних відповідей1.Бігуаніди

A.Сітагліптин

2.Похідні сульфонілсечовини

B.Гліклазид

3.Тіазолідиндіони

C.Акарбоза

4.Інгібітори альфа-глюкозидази

D.Піоглітазон

5.Інгібітори ГПП-1

E.Метформін

88. Протипоказами до призначення бігуанідів є всі наступні, окрім:

А. Важкі порушення функції печінки.

В. Діабетична прекома.

С. Діабетична кома.

D. Важкі порушення функції нирок.

E. Метаболічна гепатопатія з порушенням ліпідного обміну.
89. Показами до госпіталізації хворих на цукровий діабет 2 типу є всі, окрім:

А. Виражена декомпенсація цукрового діабету.

В. Важкий кетоацидоз чи кома.

С. Лікування прогресуючих судинних ускладнень.

D. Навчання хворих.

E. Вагітність.


90. Яка група препаратів відноситься до сенситайзерів інсуліну (підвищують чутливість тканин до інсуліну)?

А. Похідні сульфонілсечовини.

В. Тіазолідиндіони.

С. Меглітиніди.

D. Інгібітори альфа-глюкозидази.

E. Інгібітори ДПП-4.


91. Хворий на цукровий діабет 2 типу скаржиться на сухість в ротовій порожнині, спрагу, поліурію, зниження гостроти зору, втрату маси тіла (до 10 кг за останні 2 місяці). Приймає діабетон МР 120 мг на добу. Рівень глікемії 8-11 год 12,4-17,7 ммоль/л, глюкозурія 3 %. HbA1c 12,3 %. Призначте адекватну терапію.

А. Скомбінувати діабетон МР з метформіном.

В. Перевести хворого на репаглінід.

С. Скомбінувати діабетон МР з сітагліптином.

D. Перевести хворого на інсулінотерапію.

E. Превести хворого на трипрайд (метформін+піоглітазон+глімепірид).


92. Який основний механізм дії інсулін-енхансерів (сітагліптин)?

А. Стимуляція ефекту ГПП-1 шляхом інгібіції ферменту ДПП-4.

В. Відновлення ранньої фази секреції інсуліну.

С. Блокування альфа-глюкозидази в тонкому кишківнику.

D. Активація ядерного рецептора пероксисомальної проліферації в адипоцитах.

E. Стимуляція екзоцитозу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.


93. Який з перерахованих станів не відноситься до протипоказів щодо застосування метформіну?

А. Хронічні захворювання підшлункової залози.

В. Вагітність.

С. Лактацидоз в анамнезі.

D. Діабетичний кетоацидоз.

E. Порушення функції печінки (підвищення АсТ, АлТ > 3 рази).


94. Який з поданих медикаментозних препаратів впливає на зменшення всмоктуваня глюкози у шлунково-кишковому тракті?

А. Глібенкламід.

В. Глімепірид.

С. Глюренорм.

D. Гліклазид.

E. Глюкобай.


95. Який з постулатів є нехарактерним для первинної профілактики цукрового діабету 2 типу?

А. Скринінг населення для визначення груп ризику.

В. Пропаганда здорового способу життя.

С. Запобігання прогресування ускладненнь цукрового діабету.

D. Усунення факторів ризику розвитку ЦД.

E. Обстеження родичів хворих на ЦД.


96. Чоловік, 52 років, впродовж 18 років хворіє на цукровий діабет. Рік тому переніс цистит. Приймає манiнiл 0,005 3 рази на добу. Об'єктивно: зріст - 176 см, маса тіла 82 кг. Коливання глікемiї натще - 10,3-12,4 ммоль/л. Виявлена протеїнурiя - 0,033 г/л. З метою профілактики прогресування діабетичної нефропатiї найбільш доцільно:

A. Замінити манініл на інсулін.

B. Підвищити дозу манiнiлу.

C. Знизити добовий калораж їжі.

D. Доповнити терапію інсуліном.

E. Призначити антибактеріальну терапію.


97. Чоловік 35-ти років страждає цукровим діабетом 1 типу та хронічним холециститом. Одержує інсулін Ленте 20годині вранці, 12 годині ввечері. Після їжі з'явилися біль у правому підребер'ї, нудота, блювання, сонливість, посилилась полiурiя. При обстеженні рівень глікемії 15,6 ммоль/л, ацетон в сечі (+++). Як доцільно змінити терапію пацієнта з метою попередження розвитку критичного стану протягом ближчих годин?

A. Зміна режиму інсулінотерапії.

B. Застосування обезболюючих засобів.

C. Застосування жовчогінних засобів.

D. Застосування пероральних цукрознижуючих препаратів.

E. Зменшення вуглеводів у їжі.


98. Пацiєнт 13-ти рокiв захворiв гостро: з'явились спрага, поліурiя, слабкiсть. За 2 тижні схуд на 4 кг. Об'єктивно: загальний стан задовiльний, запаху ацетону немає. Рiвень глюкози в кровi натщесерце - 32 ммоль/л, в сечi – 3 %, ацетон +. Яка подальша лікувальна тактика?

A. Iнсулiн короткої дiї.

B. Iнсулiн пролонгованої дії.

C. Бiгуанiди.

D. Препарати сульфонiлсечовини.

E. Дiєта.


99. Хворий, 63 років, страждає на цукровий діабет 2 типу. Отримує глібенкламід у дозі 15 мг на добу та метформін 1000 мг на добу. Після фізичного навантаження відчув слабкість, запаморочення, задишку, незначний біль в ділянці серця. АТ 70/30 мм рт.ст. Пульс 110 уд/хв. За даними ЕКГ: куполоподібний підйом сегменту SТ, депресія сегменту SТ в реципрокній зоні, поява зубця QS. Хворого госпіталізовано до інфарктного відділення. Яка цукрознижуюча терапія необхідна хворому?

A. Перевести на інсулінотерапію.

B. Залишити попередню терапію.

C. Відмінити метформін.

D. Відмінити глібенкламід.

E. Відмінити метформін та глібенкламід, призначити гліклазид.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка