Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Збірник тестових завдань для студентів 4 курсу медичного факультету з «Основ діагностики, лікування та профілактики основних хвороб ендокринної системи» Львів 2014рСторінка2/16
Дата конвертації18.08.2021
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Відповідальний за випуск:

проректор з навчальної роботи ЛНМУ ім. Данила Галицькогочлен-кореспондент НАМН України, проф. М.Р.Гжегоцький.


Рецензенти:

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького,

д.мед.н., проф. Р.Я. Дутка;
завідувач кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматології, венерології ЛНМУ імені Данила Галицького,

д.мед.н., проф. О.Н Надашкевич.

Тема1. Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика.


  1. Концентрацію глюкози в крові визначають такими методами:

A. Методом Лоурі.

 1. Реактивом Фолча.

 2. Реактивом Бенедикта.

 3. Глюкозооксидазним.

 4. Реактивом Лібермана - Бурхарда.

2. За якого рівня глюкози натще цукровий діабет безсумнівний? 1. 5,55 ммоль/л.

 2. 3,33 ммоль/л.

 3. 4,44 ммоль/л.

 4. 5,96 ммоль/л.

 5. 7,77 ммоль/л.

3. Який з біологічних ефектів не властивий інсуліну?  1. Стимуляція трансмембранного транспорту глюкози до клітин.

  2. Активація синтезу глікогену з глюкози.

  3. Стимуляція синтезу ліпідів.

  4. Стимуляція синтезу білказ амінокислот.

  5. Активація глюконеогенезу з білка.

4. Відносно біологічної дії глюкагону правильно все, окрім: 1. Посилює глікогеноліз.

 2. Посилює ліполіз.

 3. Посилює глюконеогенез.

 4. Збільшує кетогенез.

 5. Посилює глікогенез.

5. При проведенні ГТТ отримано результати глікемії: натще – 5,8 ммоль/л, через 1 год. – 10,7 ммоль/л, через 2 год. – 8,0 ммоль/л. Проведіть оцінку отриманих результатів. 1. Норма.

 2. Порушення толерантності до глюкози.

 3. Цукровийдіабет.

 4. Тест сумнівний.

 5. Тест недостовірний.

6. Важкий перебіг ЦД характеризують усі симптоми, окрім: 1. Коматозні стани в анамнезі.

 2. Компенсується інсуліном у дозі понад 60 ОД/добу.

 3. Наявні виражені ускладнення.

 4. Глюкозурія понад 100 г/д.

 5. Запаху сечовини при видиху.

7. Вкажіть критерії, що не характерні для компенсованого перебігу ЦД: 1. Аглюкозурія.

 2. Кетонемія.

 3. Нормоглікемія.

 4. Hb А1с менше 7%.

 5. Холестерин у крові менше 4,5ммоль/л.

8. Яке з перерахованих нижче тверджень є характерним для цукрового діабету 2 типу? 1. Часто лабільний перебіг.

 2. Часто у дітей після вірусної інфекції.

 3. Ангіопатії часто на момент виявлення хвороби.

 4. Компенсується інсуліном.

 5. У крові знижений рівень С-пептиду.

9. Яке з перерахованих нижче тверджень є характерним для цукрового діабету 1 типу? 1. Початком захворювання в старшому віці.

 2. Поступовим початком.

 3. Збільшенням маси тіла.

 4. Необхідністю інсулінотерапії.

 5. Стабільним перебігом.

10. Яка з перерахованих нижче ознак характерна для цукрового діабету 1 типу? 1. Складає 90 % всіх випадків діабету.

 2. Складає 10 % всіх випадків діабету.

 3. Властиве збільшення маси тіла.

 4. Не доведена генетична схильність.

 5. Етіологія не пов'язана з аутоімунною деструкцією бета-клітин.

11 Яке з перерахованих нижче тверджень є характерним для цукрового діабету 2 типу? 1. Маніфестує в старшому віці.

 2. Раптовим розвитком.

 3. Втратою маси тіла.

 4. Лабільним перебігом.

 5. Маніфестує в молодому віці.

12. Хворі на цукровий діабет 2 типу як правило: 1. Мають дефіцит маси тіла.

 2. Застосовують інсулінотерапію.

 3. Схильні до кетозу.

 4. Лікуються пероральними цукрознижуючими препаратами.

 5. Схильні до гіпоглікемії.

13. Скринінгу на цукровий діабет підлягають: 1. Люди з першою ступінню спорідненості з хворими на цукровий діабет.

 2. Жінки з гестаційним цукровим діабетом в анамнезі.

 3. Хворі на ІХС, цереброваскулярні захворювання.

 4. Жінки з синдромом полікістозних яйників та ІМТ ≥ 30,0 кг/м2.

 5. Всі перераховані.

14. Позитивними показниками скринінгу діабету вважаються: 1. Рівень глікозильованого гемоглобіну 5 %.

 2. Рівень глюкози за харчового навантаження 8,3 ммоль/л.

 3. Наявність сухості в роті, спраги, поліурії.

 4. Рівень глюкози в плазмі крові натщесерце понад 7,0 ммоль/л.

 5. Глюкозурія.

15. Критеріями діагнозу цукрового діабету є: 1. Наявність глюкозурії.

 2. Втрата маси тіла.

 3. Наявність ожиріння.

 4. Глікемія в будь-який період доби вище 11,0 ммоль/л.

 5. Свербіж зовнішніх статевих органів.

16. Для встановлення діагнозу цукрового діабету достатнім є: 1. Наявність піодермії.

 2. Наявність парадонтозу.

 3. Наявність кольпіту.

 4. Наявність ліпоїдного некробіозу.

 5. Двічі верифіковане підвищення концентрації глюкози через 2 години після проведення ГТТ 11,1 і більше ммоль/л.

17. Вкажіть ендокринні захворювання, за котрих можливий розвиток вторинного цукрового діабету: 1. Дифузний нетоксичний зоб.

 2. Феохромоцитома.

 3. Нецукровий діабет.

 4. Інсулінома.

 5. Адрено-генітальний синдром.

18. Розвиток вторинного цукрового діабету можливий за всіх ендокринних захворювань, окрім: 1. Акромегалія.

 2. Хвороба Іценка—Кушинга.

 3. Глюкагонома.

 4. Пролактинома.

 5. Синдром тиреотоксикозу.

19. Глікозилювання білків це: 1. Процес приєднання глюкози до білків за допомогою ферментаглюкозилтрансферази.

 2. Приєднання глюкози до білку за допомогою ферментаглюкотрансферази.

 3. Приєднання глюкози до білків неферментативним шляхом.

 4. Поєднання глюкози з білками в глюкозоредуктазній реакції.

 5. Поєднання глюкози з білками за участю ферменту глюкосинтетази.

20. Концентрація глікозильованого гемоглобіну у здорової людини дорівнює: 1. 9,6 – 10,0 %.

 2. 7,4 - 8;6 %.

 3. 8,0- 9,6 %.

 4. 4,0 – 5,8 %.

 5. 5,8 – 8,0 %.

21. У жінки 55 років при обстеженні виявлено: глюкози крові натще: 4,46; 5,0; 5,4 ммоль/л, протягом дня дня— 12,1; 11,12; 11,0 ммоль/л. Про який діагноз може йти мова? 1. Цукровий діабет.

 2. Здорова.

 3. З метою до обстеження призначити ТТГ.

 4. З метою до обстеження призначити глікемічний профіль.

 5. З метою до обстеження визначити добову глюкозурію.

22. У хворого на ревматоїдний поліартрит, з приводу якого він постійно приймає різну протизапальну терапію, діагностовано цукровий діабет легкої форми (глікемія натще – 7,2 ммоль/л). Причиною гіперглікемії може бути:  1. Прийом саліцилатів.

  2. Прийом глюкокортикоїдів.

  3. Прийом препаратів золота.

  4. Порушення дієтичного режиму і вживання продуктів збагачених на легкозасвоювані вуглеводи.

 1. Застосування фізичного навантаження та фізіопроцедур.

23. Глікозилювання гемоглобіну в еритроциті відбувається в: 1. Період еритропоезу.

 2. Впродовж всього життя еритроциту.

 3. На протязі перших 10 днів життя еритроциту.

 4. В перший місяць життя еритроциту.

 5. В період деградації еритроциту.

24. Який зі вказаних продуктів глікозилювання найточніше відображає характер глікемії, що був 10 днів тому? 1. НвАІс.

 2. НвАІа.

 3. НвАІв.

 4. Фруктозамін.

 5. Сумарні продукти глікозилювання гемоглобіну.

25. Визначення ІРІ використовується для: 1. Діагностики 1 типу цукрового діабету.

 2. Діагностики 2 типу цукрового діабету.

 3. Корекції дози препаратів інсуліну.

 4. Визначення дози інсуліну за вперше діагностованоого цукрового діабету 1 типу.

 5. Оцінки функціонального стану бета-клітин підшлункової залози.

26. Визначення С-пептиду дозволяє: 1. Прогнозувати швидкість розвитку судинних ускладнень.

 2. Оцінити функціональний стан бета-клітин підшлункової залози.

 3. Внести корекцію в інсулінотерапію.

 4. Внести корекцію в прийом пероральних гіпоглікемізатів.

 5. Діагностувати причину лабільності діабету.

27. Рівень С-пептиду, як правило: 1. Знижений за цукрового діабету 2 типу.

 2. Знижений за цукрового діабету 1 типу.

 3. Знижений при інсуліномі.

 4. Активується за інсулінотерапії.

 5. Підвищується за глюкагономи.

28. Визначення С-пептиду дозволяє судити про секрецію інсуліну: 1. Лише у хворих, котрі ніколи не отримували інсуліну.

 2. Лише при вперше виявлених випадках цукрового діабету 1 типу.

 3. Лише в осіб з цукровим діабетом 2 типу, котрі ніколи не приймали пероральних цукрознижуючих препаратів.

 4. На фоні інсулінотерапії.

 5. За всіх вищеперерахованих станах.

29. Визначення глюкозурії дозволяє: 1. Діагностувати цукровий діабет.

 2. Діагностувати тип цукрового діабету.

 3. Діагностувати характер клінічного перебігу цукрового діабету.

 4. Діагностувати порушення толерантності до глюкози.

 5. Оцінити нирковий поріг для глюкози крові.

30. Гестаційний цукровий діабет це: 1. Діагноз при вагітністі у хворої на цукровий діабет 1 типу.

 2. Діагноз при вагітністі у хворої на цукровий діабет 2 типу.

 3. Цукровий діабет, вперше виявлений в молодому віці.

 4. Порушення толерантності до глюкози, котре виникає під час вагітності й зникає по її завершенні.

 5. Цукровий діабет, вперше виявлений в дитячому віці.

31. В лікуванні гестаційного цукрового діабету використовують: 1. Пероральні цукрознижуючі препарати: похідні сульфонілсечовини та бігуаніди.

 2. Пероральні цукрознижуючі препарати за винятком бігуанідів.

 3. Комбінацію інсуліну з цукрознижуючими пероральними засобами.

 4. Дієтотерапію та інсулін.

 5. Виключно дієтотерапію.

32. За яких з вказаних станів вагітність хворим на цукровий діабет протипоказана? 1. Проліферативна ретинопатія сітківки.

 2. Рівень креатині ну сироватки крові понад 80 мкмоль/л.

 3. Метаболічна гепатопатія.

 4. Наявність діабетичних ком в анамнезі.

 5. Наявність в анамнезі гіпоглікемій.

33. Які передумови повинні передувати зачаттю у хворої на цукровий діабет? 1. Стійка й тривала компенсація діабету.

 2. Добра компенсація діабету на день зачаття.

 3. Тільки відсутність глюкозурії.

 4. Показники метаболізму ліпідів в межах норми.

 5. Дотримання суворого дієтичного режиму.

34. Які зі вказаних гіпотензивних засобів можна використовувати в лікуванні гіпертензії у вагітних, хворих на цукровий діабет? 1. Бета-адреноблокатори.

 2. Петлевідіуретики.

 3. Інгібітори ангіотензинконвертуючого ферменту.

 4. Антагоністи кальцієвих каналів.

 5. Допамін.

35. Визначення рівня імунореактивного інсуліну проводиться: 1. В осіб, що постійно отримують інсулін.

 2. В осіб, що отримують комбінацію інсуліну з цукрознижуючими препаратами.

 3. В осіб, котрі ніколи не отримували інсуліну.

 4. У хворих на цукровий діабет за лабільного перебігу.

 5. У хворих на цукровий діабет із схильністю до кетонурії.

36. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 год. — 12,5 ммоль/л, через 2 год. — 8,4 ммоль/л. 1. Нормальний тест.

 2. Порушена толерантність до глюкози.

 3. Явний цукровий діабет.

 4. Потрібне повторне обстеження.

 5. Необхідно провести глюкозо-преднізолоновий тест.

37. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натщесерце 7,0 ммоль/л, через 1 год. — 13,2 ммоль/л, через 2 год. — 11,1 ммоль/л. 1. Нормальний тест.

 2. Явний цукровий діабет.

 3. Потрібне повторне обстеження.

 4. Порушена толерантність до глюкози.

 5. Необхідно провести глюкозо-преднізолоновий тест.,

38. При обстеженні підлітка виявлено глюкозурію — 2 г/л, глікемію 4,5 ммоль/л, HbA1c5,1 %. Ваш попередній діагноз? 1. Ниркова глюкозурія.

 2. Цукровий діабет.

 3. Нецукровий діабет.

 4. Пухлина нирок.

 5. Жоден з наведених діагнозів.

39. Хворий Г., 40 років, має зріст 160 см, масу тіла 100 кг. Цукровий діабет виявлено вперше. Глікемія натще серце 12 ммоль/л, глюкозурія 30 г/л. За який тип діабету може йти мова? 1. 1 тип ЦД.

 2. 2 тип ЦД.

 3. Симптоматичний діабет.

 4. MODY діабет.

 5. LADA діабет.

40. У хворого 56 років при обстеженні було виявлено глікемію 8,0 ммоль/л та глюкозурію 15 г/л. Аналогічні показники були отримані також 3 дні тому. Хронічні ускладнення цукрового діабету відсутні. Встановіть попередній діагноз: 1. Порушення толерантності до глюкози.

 2. Цукровий діабет 1тип, вперше виявлений, середньої важкості у стані декомпенсації.

 3. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості у стані декомпенсації.

 4. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений, стадія декомпенсації.

 5. Жоден з перерахованих.

41. У хворого К., 18 років, який має зріст 168 см та вагу 60 кг, вперше виявлена глікемія натще серце 16 ммоль/л, добова глюкозурія 60 г/л. Встановіть попередній діагноз: 1. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений.

 2. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений, середньої важкості, стадія декомпенсації.

 3. Цукровий діабет 2 тип, середньої важкості, стадія декомпенсації.

 4. Цукровий діабет 1 тип, важка форма, стадія субкомпенсації.

 5. Жоден з перерахованих.

42. До ендокринолога звернулась жінка в зв'язку з невиношуванням вагітності. З анамнезу встановлено, що перша вагітність розрішилась внутріутробною загибеллю плода в 38 тижнів, дві наступні – ранніми самовільними викиднями. За кожної вагітності діагностовано глюкозурію. При огляді огрядна. Яке з вказаних обстежень варто провести першочергово? 1. Визначити тип дисліпопротеінемії.

 2. Медико-генетичне консультування.

 3. Провести базальну термометрію.

 4. Визначити толерантність до глюкози.

 5. Визначити рівень ІРІ.

43. Вкажіть ендокринопатії, за яких можливий розвиток вторинного цукрового діабету? 1. Дифузний токсичний зоб.

 2. Соматостатинома.

 3. Акромегалія.

 4. Феохромацитома.

 5. Всі вище перераховані.

44. На консультацію направлений хворий Б., 26 років з діагнозом «Цукровий діабет вперше виявлений». При обстеженні глюкоза крові протягом дня: 8 год.— 3,6; 11 год. - 3,8; 14 год. - 4,0; 17 год.—4,2; 21 год.— 3,6 ммоль/л. Добовий діурез 3,6 л, глюкозурія 3 %, протеїнурія 1,36 г/л. Терапії не застосовує. Який найвірогідніший діагноз в даному випадку? 1. Цукровий діабет тип 1.

 2. Цукровий діабет тип 2 молодих.

 3. Ювенільний цукровий діабет.

 4. Нирковий діабет.

 5. Тубулопатія.

45. Хворий С., 32 років, направлений на консультацію в зв'язку з стійким невиліковним парадонтозом. Дані попередніх обстежень: глікемія натще серце 6,0 ммоль/л. Глюкоза у ранішній сечі відсутня. Які з вказаних обстежень найдоцільніше провести хворому для оцінки стану вуглеводного обміну? 1. Тричі підряд визначити глікемію натще серце.

 2. Визначити глюкозу в добовій сечі.

 3. Визначити глікемію 4 рази на день за харчового навантаження.

 4. Провести ТТГ.

 5. Визначити концентрацію фруктозаміну.

46. Визначення глікозильованого гемоглобіну використовується для: 1. Щоденного контролю стану цукрового діабету.

 2. Орієнтовної дози інсулінотерапії за вперше виявленого діабету.

 3. Корекції дози інсулінопрепаратів за кетозу.

 4. Корекції дози пероральних гіпоглікемізатів.

 5. Оцінки стану компенсації діабету за тривалий період.

47. У чоловіка 48 років з ожирінням та гіпертонією перед від'їздом на санаторно-курортне лікування визначили глюкозу в крові 8,2 ммоль/л, в сечі 1,5 % цукру, сліди ацетону. Про який тип діабету може йти мова? 1. Цукровий діабет тип 1.

 2. Цукровий діабет тип 2.

 3. Вторинний діабет, зумовлений ожирінням.

 4. Медикаментозно індукований діабет.

 5. Вторинний діабет, зумовлений артеріальною гіпертензією.

48. До офтальмолога звернувся чоловік 43 років із скаргами на погіршення зору. За детального опитування вияснено, що погіршення зору співпало з посиленням спраги та ніктурією, частими проносами. Глікемічний профіль: 8,0 - 12,6 - 10,0 – 11,0 - 9,8 – 7,3 ммоль/л. Добовий діурез 2,2 л, глюкозурія 18 г/л, ацетон - сліди. Який тип діабету можливий у пацієнта? 1. 1 тип ЦД.

 2. 2 тип ЦД.

 3. 2 тип ЦД у молодих.

 4. Вторинний діабет.

 5. Первинно-панкреатичннй діабет.

49. Хворий М., 32 років, скаржиться на втрату маси тіла (18 кг впродовж останніх 2-х місяців), поліурію, полідипсію. Глікемія натще серце 18,4 ммоль/л, глікозурія 3,0%, кетонові тіла (+). За який тип діабету можна думати в даному випадку? 1. 1 тип ЦД.

 2. 2 тип ЦД.

 3. Ліпоатрофічний діабет.

 4. Вторинний діабет, зумовлений постійними стресами.

 5. Панкреатичний діабет.

50. У хворого з інфарктом міокарду глікемія 8,2 ммоль/л. Від початку захворювання пройшло 2 тижні. Яке з обстежень найбільш доцільно призначити хворому для оцінки стану вуглеводного обміну? 1. Ліпідограма.

 2. Визначення глікемії натще 3 дні підряд.

 3. Визначення добової глюкозурії.

 4. Визначити концентрацію фруктозаміну.

 5. Визначити рівень глікозильованого гемоглобіну.

51. Хвора з синдромом Піквіка поступає до стаціонару. В анамнезі епізодична глюкозурія, глікемія натще серце 6,0 ммоль/л. Яке зі вказаних обстежень найточніше відображає стан вуглеводного обміну на день обстеження? 1. Рівень ІРІ.

 2. Рівень С-пептиду.

 3. Концентрація НвА1с.

 4. ТТГ.

 5. Добова глюкозурія.

52. При обстеженні дитини 6 років виникла підозра на цукровий діабет. Які з перерахованих обстежень потрібно провести дитині в першу чергу? 1. Визначити добовий діурез.

 2. Визначити добову глюкозурію.

 3. Визначити кетонурію з добової порції сечі.

 4. Визначити фруктозамін.

 5. Визначити глюкозу крові.

53. Хлопець, 12 років, хворіє гострим респіраторним захворюванням. Під час хвороби пив відвар ягід калини з медом. На 5-й день хвороби різко зросла спрага, яку не може вгамувати. П'є безперервно, зростає слабкість. Не може дійти до туалету. Випорожнюється в кімнаті. Ваш попередній діагноз? 1. Спонтанна полідипсія.

 2. Астенічний синдром.

 3. Цукровий діабет.

 4. Транзиторна полідипсія внаслідок надмірного споживання меду.

 5. Сечогінна дія відвару ягід калини.

54. Дівчинка, 7,5 років, захворіла діабетом під час пневмонії. Діабет компенсується введенням інсуліну Актрапід НМ 4 ОД вранці, 6 ОД в обід, 4 ОД перед вечерею, 2 ОД о 23.00. Через 2 тижні лікування в дитини почались гіпоглікемії. Добова доза інсуліну зменшена до 8 ОД. Зберігається нормоглікемія, аглюкозурія. З чим пов'язано зменшення потреби у інсуліні? 1. Спонтанною ремісією цукрового діабету.

 2. Відміною медикаментів, що застосовувались в етіопатогенетичній терапії пневмонії.

 3. Розрішенням гострого запального процесу (пневмонії).

 4. Інсулінотерапію необхідно відмінити, оскільки діагноз “цукровий діабет” був встановлений хибно.

 5. Відновленням функції легень, внаслідок чого поліпшується окислення глюкози крові.

55. Вагітна, 24 тижні, направлена на консультацію ендокринолога з заключенням: глюкозурія вагітних. З анамнезу встановлено, що дана вагітність четверта. Перша закінчилась загибеллю плоду в утробі в термін 36 тижнів, друга та третя — фізіологічними пологами з народженням дітей масою 4,3 кг та 4,6 кг. Під час вагітності за жінкою проводиться ретельне спостереження. Двічі визначена глікемія, котра була 5,6 ммоль/л натще та 8,0 ммоль/л через 2 години після їжі. Щотижнево визначається глюкозурія у ранішній сечі, котра зростає від 0,5 % до 1,5 %. Який з вказаних діагнозів повинен бути поставлений в даному випадку? 1. Фізіологічна глюкозурія вагітних.

 2. Компенсована глюкозурія вагітних.

 3. Декомпенсована глюкозурія вагітних.

 4. Діабет вагітних.

 5. 1 тип ЦД.

56. Вагітна з терміном вагітності 28 тижнів звернулась до лікаря з проханням визначити їй ТТГ. Лікар переконував її в непотрібності обстеження, оскільки ранішня глікемія в неї 5,55 ммоль/л й жодного разу не було глюкози в сечі. Як тактично правильно повинен був поступити лікар? 1. З метою уникнення конфлікту, скерувати жінку на обстеження.

 2. Обов'язково направити на обстеження.

 3. Щоб переконати хвору в недоцільності проведення ТТГ, визначити добову глюкозурію.

 4. Визначити глюкозурію в сечі, зібраній кожні 6 годин впродовж доби.

 5. Категорично відмовити в обстеженні.

57. У хлопця 16 років, при обстеженні виявлено глікемію натще 4,48 та 6,68 ммоль/л. Які дії лікаря будуть доцільними в даному випадку? 1. Безсумнівно цукровий діабет, призначити лікування інсуліном.

 2. Діабет сумнівний, провести ТТГ.

 3. Запропонувати 2 тижні утримуватись від простих цукрів, а потім знову повторити визначення глюкози натще.

 4. Для стимуляції бета-клітин призначити манініл 2,5 мг щоранку.

 5. Нічого не робити, повторити обстеження через рік.

58. У жінки 84 років, яка страждає на надвагу, при обстеженні двічі через 1 годину після їжі зафіксовано глікемію 9,4 ммоль/л, через дві години - 7,6 ммоль/л. Суттєвих для діабету скарг нема. Встановіть вірний діагноз? 1. Здорова.

 2. Цукровий діабет 2типу.

 3. Цукровий діабет 2 типу з ожирінням.

 4. Порушена толерантність до глюкози.

 5. Діабет відсутній.

59. За який проміжок часу можна оцінити стан вуглеводного обміну оцінюючи рівень глікозильованого гемоглобіну? 1. Один тиждень.

 2. Один місяць.

 3. Шість тижнів.

 4. Три місяці.

 5. Чотири місяці.

60. У хворого 28 років раптово після психотравми з’явилася сухість в роті, часте сечовиділення, втрата маси тіла. Глікемія 8,2 ммоль/л,, в сечі 2% цукру. У розвитку захворювання провідна роль належить:  1. Збільшення секреції глюкагону.

  2. Збільшення секреції соматостатину.

  3. Гіперфункція наднирників.

  4. Зниження проникливості базальної мембрани клубочків для глюкози.

 1. Зменшення кількості бета-клітин підшлункової залози.

61. З приводу астматичного статусу при хронічному бронхіті хвора 43 років приймала преднізолон за схемою. Після виписки додому з’явилася спрага, посилився апетит, стало частим сечовиділення. Діагностована гіперглікемія – 8,2 ммоль/л. Як оцінити клінічну картину ?  1. Нирковий діабет.

  2. Функціональне порушення вуглеводного обміну.

  3. Цукровий діабет 1 типу.

  4. Цукровий діабет 2 типу.

  5. Цукровий діабет індукований прийомом глюкокортикоїдів.

62. У пацієнта 32 років, який переніс гостре респіраторне захворювання, під час якого вживав гарячий чай з медом та відваром калини (5 – 6 горняток рідини на добу) на 7 день захворювання різко зросла слабість, стала невгамовною спрага, сечовиділення почастішало до 10 – 12 раз на добу (діурез до 3 літрів). Який найбільш вірогідний діагноз у даному випадку ? 1. Сечогінний ефект відвару калини та великої кількісті рідини.

 2. Цукровий діабет 1 типу.

 3. Цукровий діабет 2 типу.

 4. Нецукровий діабет.

 5. Функціональні дизуричні розлади.

63. Хворий М., 32 років, скаржиться на втрату маси тіла (18 кг впродовж останніх 2-х місяців), поліурію, полідипсію. Глікемія натще серце 18,4 ммоль/л, глікозурія 3,0%, кетонові тіла (+). За який тип діабету можна думати в даному випадку? 1. 1 тип ЦД.

 2. 2 тип ЦД.

 3. Ліпоатрофічний діабет.

 4. Вторинний діабет, зумовлений постійними стресами.

 5. Панкреатичний діабет.

64. У хворого 20 років вперше діагностована глікемія 13 ммоль/л, добова глюкозурія 40 г/л. Останні два тижні відчував підвищений апетит, спрагу, часте сечовиділення, слабість. Встановіть вірний діагноз.

А. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений в стадії декомпенсації.

В. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений в стадії субкомпенсації.

С. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений в стадії декомпенсації.

D. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений, важкої форми в стадії компенсації.

Е. Цукровий діабет 1 тип, вперше виявлений, середньої важкості в стадії декомпенсації.
65. Яке з перерахованих тверджень є нехарактерним для цукрового діабету 1 типу?

A. Легкість виникнення ацидотичного стану.

B. Загальмування темпів росту кісток.

C. Лабільність перебігу захворювання.

D Підвищена чутливість до екзогенного інсуліну.

E. Прискорене статеве дозрівання.


66. Які результати глюкозотолерантного теста свідчать про наявність цукрового діабету?

A. Натще від 3,3 до 5,5 ммоль/л.

B. Натще від 5,5 до 6,1ммоль/л.

C. Натще ≥ 6,1 ммоль/л, через 2 години після ТТГ ≥ 7,8 ммоль/л.

D. Через 2 години після ТТГ ≥ 11,1ммоль/л.

E. Натще серце ≥ 6,1ммоль/л, через 2 години після ТТГ ≥11,1 ммоль/л.
67. Який етіопатогенетичний фактор не відіграє роль у розвитку цукрового діабету 1 типу ?

А. Аутоімунний.

В. Вірусні інфекції.

С. Генетична схильність.

D. Терапія антибактеріальними лікарськими засобами.

Е. Фактори стреса.


68. Оцініть результати глюкозотолерантного тесту: 5,8 – 8,4 – 7,8 ммоль/л.

A. Порушення глікемії натщесерце.

B. Порушення толерантності до глюкози.

C. Маніфестний діабет.

D. Латентний діабет.

E. Нормальний глюкозотолерантний тест.


69. Який рівень глікозильованого гемоглобіну свідчить за компенсацію цукрового діабету?

A. ≤5,5 %.

B. ≤ 6,0 %.

C. ≤ 6,5 %.

D. ≤ 7,5 %.

E. ≤ 8,0 %.


70. Який з нижче перерахованих станів не є показом до проведення глюкозотолерантного тесту?

A. Виразкова хвороба шлунка.

B. Артеріальна гіпертензія та гіперліпідемія.

C. Дерматопатії.

D. Гестаційний діабет в анамнезі.

E. Часті фурункульози.


71. За який період часу можна оцінити якість лікування цукрового діабету враховуючи рівень фруктозаміну?

A. 1-2 тижні.

B. 2-3 тижні.

C. 3-4 тижні.

D. 4-5 тижнів.

E. 2-3 місяці.


72. Якому фактору належить провідна роль у патогенезі цукрового діабету 1 типу?

A. Утворення антитіл до альфа-клітин підшлункової залози.

B. Утворення антитіл до бета-клітин підшлункової залози.

C. Зниження чутливості рецепторів до інсуліну.

D. Активізація секреції контрінсулярних гормонів.

E. Ожиріння.


73. Який з нижче перерахованих гормонів пригнічує секрецію та вивільнення інсуліну?

A. Соматостатин.

B. Глюкагон.

C. Вазоактивний шлунковий пептид.

D. Секретин.

E. Гастрин.


74. Час фізіологічно максимальної секреції інсуліну у людини припадає на:

А. Під час сну.

В. Перед іжею.

С. Відразу після їжі.

D. Через дві години після їжі.

Е. Під час голодування.


75. Активує секрецію та звільнення інсуліну з клітин:

А. Гіпоглікемія.

В. Соматостатин.

С. Альфа-адреностимуляція.

D. Глюкоза.

E. Пролактин.


76. До одних із основних факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань за цукрового діабету належать:

 1. Зниження концентрації глікозильованого гемоглобіну.

 2. Збільшення концентрації глікозильованого гемоглобіну.

 3. Зменшення маси тіла.

 4. Зменшення концентрації С-пептиду.

 5. Всі вище перераховані.

77. Як впливає інсуліний обмін ліпідів? 1. Активує ліпогенез та пригнічує ліполіз.

 2. Активує ліполіз та пригнічує ліпогенез.

 3. Стимулює процеси диференціації адипоцитів.

 4. Не впливає на ліпідний обмін.

 5. Пригнічує процеси диференціації адипоцитів.

78. Якому чиннику належить провідна роль у патогенезі цукрового діабету 1 типу? 1. Генетичний дефект противірусного імунітету.

 2. Генетичний дефект Т-лімфоцитів.

 3. Контрінсулярні гормони.

 4. Первинний деструктивний процес підшлункової залози.

 5. Гіперінсулінемія.

79. Які з перерахованих нижче факторів свідчать на користь аутоімунного ґенезу цукрового діабету 1 типу?: 1. Часте поєднання з іншими аутоімунними захворюваннями.

 2. Наявність інсуліту.

 3. Можливість спонтанної короткотривалої ремісії (медовий місяць).

 4. Наявність антитіл до антигенів острівців підшлункової залози.

 5. Всі вище перераховані.

80. За який проміжок часу можна оцінити якість лікування цукрового діабету враховуючи рівень фруктозаміну? 1. 1-2 тижні.

 2. 2-3 тижні.

 3. 3-4тижні.

 4. 6-8 тижнів.

 5. 2-3місяці.

81 Який із показників відображає функціональний стан острівцевого апарату у хворого, що приймає інсулін? 1. Рівень глікозильованого гемоглобіну.

 2. Вміст імунореактивного інсуліну в крові.

 3. Рівень С-пептиду.

 4. Вміст глюкагону в крові.

 5. Рівень соматостатину в крові.

82. Яке з нижче перерахованих тверджень є характерним для цукрового діабету 2 типу? 1. Часто лабільний перебіг.

 2. Часто у дітей після вірусної інфекції.

 3. Ангіопатії часто на момент виявленняхвороби.

 4. Має аутоімуннийгенез.

 5. У кровізниженийрівень С-пептиду.

83. У хворого 56 років при обстеженні було виявлено гіперглікемію— 8,0 ммоль/л та глюкозурію—15 г/л. Аналогічні показники були отримані також 3 дні тому. Терапії не застосовує. Судинні ускладнення відсутні. Поставте попередній діагноз. 1. Порушення толерантності до глюкози.

 2. Цукровий діабет вперше виявлений, 2 тип, легкий ступінь важкості в стані компенсації.

 3. Цукровий діабет 2 тип , середньої важкості у стані декомпенсації.

 4. Цукровий діабет 2 тип, вперше виявлений, в стані декомпенсації.

 5. Цукровий діабет вперше виявлений, 1 тип, середньої важкості у стані декомпенсації.

84. У хворого на ревматоїдний поліартрит, з приводу якого він постійно приймає різну протизапальну терапію, діагностовано цукровий діабет легкої форми (глікемія натще – 7,2 ммоль/л). Найвірогідніше причиною гіперглікемії може бути:

A. Прийом саліцилатів.

B. Прийом глюкокортикоїдів.

C. Прийом препаратів золота .

D. Порушення дієтичного режиму і вживання продуктів збагачених на легкозасвоювані вуглеводи.

E. Застосування фізичного навантаження та фізіопроцедур.
85. На консультацію до ендокринолога звернувся чоловік 63 років із скаргами на свербіння шкіри, котре найбільше турбує в нічний час. Свербіння турбує 6 місяців. Консультувався у дерматолога. Діагностовано сенільний свербіж й призначено бовтанку з оксидом цинку та ментолом. Вона приносить полегшення на 20—30 хвилин після змазування шкіри. Ендокринологом призначено ГТТ, при проведенні якого отримані наступні результати: 6,3-13,1-11,2 ммоль/л. Проведіть оцінку ГТТ.


 1. Порушення толерантності до вуглеводів.

 2. Порушення глікемії натще.

 3. Варіант фізіологічної норми.

 4. Тест сумнівний, потребує повторного проведення.

 5. Цукровий діабет 2 тип.

86. Визначення глікованого гемоглобіну використовується для: 1. Щоденного контролю стану цукрового діабету.

 2. Орієнтовної дози інсулінотерапії за вперше виявленого діабету.

 3. Корекції дози інсулінопрепаратів за кетозу.

 4. Корекції дози пероральних гіпоглікемізатів.

 5. Оцінки стану компенсації діабету за тривалий період.

87. Хворі на цукровий діабет 2 типу як правило: 1. Мають дефіцит маси тіла.

 2. Застосовують інсулінотерапію.

 3. Схильні до кетозу.

 4. Лікуються пероральними цукрознижуючими препаратами.

 5. Схильні до гіпоглікемії.

88. Вкажіть ендокринні захворювання, за котрих можливий розвиток вторинного цукрового діабету. 1. Дифузний нетоксичний зоб..

 2. Феохромоцитома.

 3. Нецукровий діабет.

 4. Інсулінома.

 5. Адрено-генітальний синдром.

89. При яких показниках глюкозо толерантного теста слід діагностувати цукровий діабет:

A. Натще від 3,3 до 5,5 ммоль/л.

B. Натще від 5,5 до 6,1ммоль/л.C. Натще більш як 6,1 ммоль/л, через 2 години після ТТГ більше як 7,8 ммоль/л.

D. Через 2 години після ТТГ більше як 11,1ммоль/л.

E. Натще серце більш як 6,1ммоль/л, через 2 години після ТТГ більше як 11,1 ммоль/л.
90. Визначення рівня імунореактивного інсуліну проводиться:


 1. В осіб, що постійно отримують інсулін.

 2. В осіб, що отримують комбінацію інсуліну з цукрознижуючими препаратами.

 3. В осіб, котрі ніколи не отримували інсуліну.

 4. У хворих на цукровий діабет за лабільного перебігу.

 5. У хворих на цукровий діабет із схильністю до кетонурії.

91. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще серце 7,0 ммоль/л, через 1 год. — 13,2 ммоль/л, через 2 год. — 11,1 ммоль/л. 1. Нормальний тест.

 2. Явний цукровий діабет.

 3. Потрібне повторне обстеження.

 4. Порушена толерантність до глюкози.

 5. Необхідно провести глюкозо-преднізолоновий тест.

92. Хворий, 33-х років, вперше виявленим цукровим діабетом підтримує постпрандіальнуглікемію в межах до 10,0 ммоль/л за допомогою дієтотерапії. Від інсулінотерапії відмовляється. З метою проведення диференційної діагностики 1-го та 2-го типів цукрового діабету необхідно провести визначення:

A. Визначення антитіл до острівцевих клітин.

B. Глюкозотолерантний тест.

C. Визначення глікемії натще.

D. Визначення глікованого гемоглобіну.

E. Визначення фруктозаміну.
93. У юнака 18 рокiв вперше в сечi знайдено 5 г/л глюкози. Глiкемiя натще - 5,1 ммоль/л. Скарг немає. Яке з дослiджень найбiльш надiйно виключить цукровий дiабет?

A. Глюкозотолерантний тест.

B. Добові коливання глікемії.

C. Рівень інсуліну в плазмі.

D. Добова глюкозурія.

E. Глікемія після їжі.


94. На консультацію до гінеколога звернулась жінка, віком 62 роки, з скаргами на свербіж зовнішніх статевих органів. Страждає хронічним панкреатитом протягом 8-и років. Об’єктивно: масса тіла 102 кг, зріст 158 см. Пальпаторно визначаються пахові лімфовузли до 0,8 см. На шкірі промежини сліди розчухів. Цукор крові, визначений двократно становить 7,8 та 7,3 ммоль/л. Встановіть найбільш вірогідний діагноз?

A. Цукровий діабет.

B. Кандидоз.

C. Вульвіт.

D. Лімфогрануломатоз.

E. Алергічний дерматит.


95. Пацієнту,віком 40 років, проведено тест толерантності до глюкози: натще серце глюкоза капілярної крові – 5,9 ммоль/л, через 2 години – 8,9 ммоль/л. Оцініть результати тесту.

A. Порушення толерантності до глюкози.

B. Нормальний тест.

C. Порушення глікемії натще.

D. Сумнівний тест.

E. Явний цукровий діабет.


96. Дівчинка 10-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на спрагу, часте сечовипускання, схуднення. Вважає себе хворою близько місяця. Об'єктивно: патології внутрішніх органів не виявлено. Яке лабораторне обстеження треба провести у першу чергу?

A. Аналіз крові на цукор натще.

B Глюкозуричний профіль.

C. Аналіз сечі на цукор з добового діурезу.

D. Аналіз сечі на ацетон.

E. Проба на толерантність до глюкози.


97. У жінки 30-ти років, що занедужала грипом, виявлена глікемiя натще серце - 11,3 ммоль/л, глюкозурiя - 25 г/л. Зріст 168 см, маса тіла 67 кг. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A. Інсулінемія натще серце.

B. Тест толерантності до глюкози.

C. Глікемія через годину післяїжі.

D. Добові коливання глюкозурії.

E. Добові коливання глікемії.


98. Чоловік, 26 років, скаржиться на спрагу, підвищене сечевиділення, загальну слабкість, втрату маси тіла. Об`єктивно: шкіра суха, червоні щоки, дихання везикулярне. Тони серця звучні. Язик сухий. Симптомів подразнення очеревини немає. Яке дослідження є найбільш інформативним для уточнення діагнозу?

A. Аналіз крові на цукор.

B. Загальний аналіз крові.

C. Загальний аналіз сечі.

D. Аналіз сечі по Зимницькому.

E. Аналіз крові на печінкові проби.


99. Чоловік 35-ти років, прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. На момент огляду дефіцит маси тіла становить 10 кг. Після операції рівень глюкози в крові натщесерце 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженні - 11,1 ммоль/л (після їжі), рівень глікованого гемоглобіну 10%. Оцініть отримані аналізи.

A. Цукровий діабет.

B. Порушена толерантність до глюкози.

C. Група ризику по цукровому діабету.

D. Норма.

E. Післяопераційна гіпоінсулінемія.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка