Леся Гаврутенко, аспірант нау, м. КиївСкачати 40.18 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір40.18 Kb.
Леся Гаврутенко,

аспірант НАУ, м. Київ
Вплив ІКТ- компетентності на майбутніх спеціалістів

економічного профілю

Актуальним на сьогоднішній день стало питання професійної компетентності фахівця, що сприяє успішному самовизначенню молоді у світі праці, безперервної освіти. Професійна компетентність — це якість людини, яка володіє всебічними знаннями і вміннями зі свого фаху, готова до їх творчого застосування з дотриманням загальнолюдських і християнських цінностей, а також спрямована на постійну самоосвіту і самовдосконалення.

Уразі виділення в складі професійної компетентності лише діяльнісного компонента залишається поза полем зору система знань психолого-педагогічного і предметно-методичного циклу.

За визначенням В. Федіної формування професійної компетентності –процес, що триває протягом усього професійного становлення; його основними етапами є: формування професійних намірів і спрямованості, професійна підготовка, професіоналізація.

В.Петрук визначає професійну компетентність, як готовність особистості мобілізувати власні ресурси (організовані в систему знань, умінь, здатності й особистісних якостей), які необхідні для ефективного розв'язання професійних задач у типових і нестандартних ситуаціях, що включає в себе ціннісні ставлення особистості до цих ситуацій.

Важливим аспектом майбутніх спеціалістів економічного профілю до професійної діяльності науковці зазначають психологічний компонент, який визначають як суттєву передумову цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності. Вона допомагає фахівцям успішно виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, особистісні риси, зберігати самоконтроль і перебудовуватисвійспосібдійуразівиникненнянепередбаченихперешкод.Виходячи з того, що професійна компетентність для майбутніх спеціалістів економічного профілю це багатофакторне явище, що включає в себе кілька компетентностей, але особливої уваги на сьогоднішній день набуває ІКТ-компетентність, яку розуміють як інтегральну характеристику особи, що передбачає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до розв’язування задач у навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і пристроїв. Наразі ІКТ- компетентність формується на етапі застосування комп’ютерної техніки і пристроїв, як засіб подальшого навчання і професійної економічної діяльності й розглядається як одна з граней особистої зрілості.

Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага».

О. Овчарукрозкриває ІКТ-компетентність, як здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання суспільнозначущих, зокрема професійних задач у певній предметній галузі або виді діяльності.

Аналізуючи наведені значення, під ІКТ-компетентністю спеціалістів економічного профілю (економіста) будемо розуміти використання інформаційних і комунікаційних технології для особистої іпрофесійної діяльності. Адже сучасний спеціаліст для підвищення рівня ІКТ- компетентності повинен:

- критично аналізувати отримані знання і застосовувати їх для розв’язування нових завдань в інформаційному суспільстві;

- уміти керуватися й оперувати інформацією у науці, роботі та практиці;

- адаптуватися до нових ринкових перетворень;- постійно вдосконалювати свою кваліфікацію з використанням інформаційних технологій.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка