Лекція№13 Питання теми: Загальна характеристика енергоресурсів. Світові тенденції екологізації енергетикиДата конвертації24.05.2020
Розмір5.24 Mb.
ТипЛекція

проблеми використання енергетичних ресурсів


Хмельницький національний університет

Кафедра екології та біологічної освіти

Лекція№13

Питання теми:

1.Загальна характеристика енергоресурсів.

2. Світові тенденції екологізації енергетики.

3.Перспективи використання альтернативної енергетики в Україні.


1. Загальна характеристика енергоресурсів.


Енергетика – одна з найважливіших і водночас найбільш ресурсомістких та екологічно небезпечних галузей. Частка викидів тільки стаціонарними джерелами галузі у загальному забрудненні атмосферного повітря досягає 36 %. Викиди діоксиду сірки становлять 74 %, оксидів азоту – 58,1 %.

Характеристики енергоресурсів за станом запасів і перспектив використання (за М. Ф. Реймерсом).

Тип енергоресурсів

Характеристика

1. Сонячна радіація (сонячна енергія)

Практично невичерпна (у 13 тис. разів перевищує сучасний рівень використання людством енергії), використовується слабо.

2. Космічне випромінювання

Дуже перспективна як енергетичний ресурс природного екологічно чистого походження, але мало концентрована. Використання обмежене відтоком енергії з біосфери

3. Енергія морських припливів і відпливів

Дуже перспективна як енергетичний ресурс природного екологічно чистого походження, але мало концентрована. Перспективна за умови розвитку технологій використання

4. Геотермальна енергія

Дуже перспективна як енергетичний ресурс природного екологічно чистого походження, але мало концентрована. Перспективна за умови розвитку технологій використання

5. Потенціальна і кінетична енергія повітря (вітрова енергія), води (гідроенергія)

Те саме, але вітрова й гідроенергетика порушують екологічну рівновагу екосистем

6. Атмосферний електрострум

Ресурс не має практичної перспективи

7. Земний магнетизм

Важливий, але поступово, за гіпотезами науковців, послабляється.

8. Енергія природного ядерного розпаду і спонтанних хімічних реакцій

Необхідні дослідження. Запаси урану — 3 млн т, торію — 630 тис. т н.е.* Інтенсивно використовують. Перспективи невизначені у зв'язку з великою проблемою відходів

9. Біоенергія

Ресурси значні. Перспективні, особливо органічні відходи

10.Термально-енергетичні, радіаційні та електромагнітні

Запаси значні.

Використовують слабко, але можуть бути утилізовані11. Нафта

Потенційний запас — 270 - 290 млрд т н.е., щорічні витрати понад 3 млрд т н.е. Перспектива на 30 років

12. Природний газ

Потенційний запас — 270 млрд т н.е., щорічні витрати близько 125-1010м 3 . Перспектива на 30-50 років.

13. Вугілля

Потенційні запаси — 10,125 трлн т н.е., щорічні витрати, млн т: 3500 кам'яного і 1550 бурого. Перспектива на 100 років

14. Сланці

Запаси понад 3.8.4 трлн т н.е. Використовують слабо. Малоперспективний, значні відходи Запаси значні.

15. Торф

Малоперспективний, висока зольність і порушення екологічної рівноваги

16. Енергія штучного ядерного синтезу, в тому числі низькотемпературних ядерних перетворень, або «холодного» синтезу

Запаси невичерпні.

Екологічно небезпечні крім «холодного» синтезу.

Потрібні екологічно безпечні технології

2. Світові тенденції екологізації енергетики.


Є два незалежні шляхи для отримання оптимального забезпечення людства енергією :
  • істотне зменшення потреб в енергії за рахунок цілеспрямованого переведення світового господарського механізму на раціональне й енергоощадливе господарювання;
  • спочатку збільшення частки видобутку екологічно безпечної енергії з відновлюваних джерел, а в подальшому - створення передумов для переходу на переважне використання цих джерел.

Світові тенденції екологізації енергетики:

1. Кожна країна орієнтується на власні паливно-енергетичні ресурси

2. Розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел

3. Перехід від експоненціального споживання енергії до пропорційного.

4.Вилучення з міждержавного ринкового простору окремих видів товарів, виготовлених на підприємствах за енерговитратними технологіями.

5. Побудови екологічно спрямованого господарського механізму з мінімальними питомими витратами всіх видів ресурсів, передусім енергетичних.

6. 3меншення в межах своїх економічних просторів різних видів технологічних ризиків

3.Перспективи використання альтернативної енергетики в Україні.


Альтернативні джерела енергії – це поновлювані джерела, вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі.

Види альтернативних джерел енергії:
  • Енергія Сонця
  • Енергія вітру
  • Гідроенергетика
  • Геотермальна енергетика
  • Біоенергетика
  • Вторинні енергетичні ресурси

Україна має значну перспективу розвитку вітроенергетики за рахунок освоєння вітрового потенціалу степових та гірських районів, зокрема причорноморського та приазовського районів.

Україна має достатній досвід проектування, будівництва, експлуатації та обслуговування вітроенергетичних установок та вітрових електростанцій.

Ефективність використання вітрових електростанцій становить 7-10 відсотків (в ЄС — 20- 24 %).

Вітроенергетика

Сонячна енергетика

Потенціал використання сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого впровадження як теплоенергетичного, так і фотоенергетичного обладнання.

Середньорічна кількість сумарної сонячної енергії, що надходить на 1 кв. кілометр поверхні території України, становить в межах 1070 кВт·год у північній частині країни та 1400 кВт·год і вище в Автономній Республіці Крим.

Для подальшого розвитку та масового виробництва сонячних фотоелементів розроблені модулі батарей на основі напівпровідникового кремнію.Гідроенергетика

Є найбільш технологічно освоєним способом виробництва електроенергії, має гарантований з прогнозованою забезпеченістю енергоресурс.

Для України реальним є забезпечення розвитку гідроенергетики шляхом спорудження гідроелектростанцій потужністю 20-50 МВт та малих гідроелектростанцій на існуючих водоймищах, магістральних каналах, об’єктах утилізації енергії технічних та ін.

Геотермальна енергетика

Україна має значний ресурс

геотермальної енергії,

що становить 27,3 млн. куб. метрів

на добу гарячої води.

Ресурси акумульованої в навколишньому природному середовищі низькопотенційної теплоти, що можуть використовуватися у теплонасосних системах теплопостачання, перевищують існуючі та перспективні потреби в тепловій енергії

На сьогодні майже повністю використовується потенціал вторинних ресурсів димових газів та скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів (для опалення), що призводить до значної економії традиційних видів палива та коштів, а також дає можливість вилучати хімічні елементи та виробляти, зокрема, сірчану кислоту, що поліпшує екологічну ситуацію навколо відповідних підприємств.

Річний енергетичний потенціал альтернативних видів палива на даний час становить 12 млн. тонн умовного палива.Вторинні енергетичні ресурси

Сумарні ресурси основних видів біомаси, придатної для енергетичного використання, за сучасних обсягів господарської діяльності в Україні становлять близько 20 млн. тонн умовного палива на рік.

Пріоритетами розвитку біоенергетики є створення котелень для спалювання відходів деревини, соломоспалюючих котелень, електростанцій з використанням біогазу звалищ, дооснащення існуючих теплових електричних станцій для спалювання побутових та промислових органічних відходів.

Біоенергетичні ресурси і технології

Ресурси торфу поновлюються в обсягах 1,5-1,7 млн. тонн на рік завдяки приросту біомаси болотної рослинності.

На сьогодні в Україні є технічне оснащення для видобутку торфу (2,1 млн. тонн на рік) та виробництва брикетного торфу (700 тис. тонн на рік).

Обсяг використання торфу на енергетичні цілі (торф використовується також як органічне добриво в сільському господарстві та декоративному рослинництві) може становити до 2030 року до 10 млн. тонн на рік.Торф

Дякую за увагу!!!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка