Лекція з дисципліни «Актуальні питання фізіотерапії,курортології та реабілітації»Скачати 47.23 Kb.
Сторінка7/14
Дата конвертації08.08.2021
Розмір47.23 Kb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Реабілітаційна програма (програма реабілітації) — це послідовність (порядок) застосування форм, методів і засобів реабілітації, які забезпечують досягнення оптимального для хворого стану здоров’я і працездатності. Для її складання необхідно враховувати генотип хворого («вегетативний паспорт»), весь комплекс порушень параметрів гомеокінеза всіх його рівнях, роботу органів (зміна структури і функції), стан мікроциркуляції і сенситивності рецепторів і керуватися правилами, які передбачають:

— Постановку реабілітаційного діагнозу хворому;

— Визначення реабілітаційного потенціалу та реактивності хворого;

— Розробку індивідуальної реабілітаційної програми;

— Щоденну експрес-діагностику відповідності адаптивних можливостей організму рівню фізичних і психічних навантажень;

— Оцінку результатів реабілітації та ступеня відновлення;

— Комплексність лікувально-відновлювальних заходів;

-Поетапність (перехідність) дій, які проводяться (поетапне призначення відновлювальних заходів з урахуванням динаміки функціонального стану хворого) і фаз запалення.

В даний час істотно підвищився інтерес до рухової активності, яка є одним з необхідних умов життя і має не тільки біологічне, а й соціальне значення. Фізична активність розглядається як природно-біологічна потреба живого організму на всіх етапах онтогенезу. Сформувався розділ медицини — фізична реабілітація, яка застосовує дозовані фізичні вправи з лікувальною і профілактичною метою, для досягнення активного довголіття людиною, розробляє ортези та пристрої компенсуючі функцію опорно-рухового апарату.

Кінезотерапия (основна частина фізичної реабілітації) використовує в лікуванні хворих одну з найважливіших еволюційно розвинених біологічних функцій організму — рух. Для лікування і профілактики використовуються не просто рухи, а спеціально підібрані, методично оформлені і належно організовані руху, які прийнято називати фізичними вправами.

Основним лікувальним фактором ЛФК є рух, що дає підставу називати метод «кінезотерапією», говорити про його фізіологічної суті і патофізіологічної спрямованості.

Засобами ЛФК виступають фізичні вправи, механотерапія, трудотерапія і лікувальний масаж, які забезпечують відновлення (реабілітацію) порушених внаслідок хвороби або травми функцій організму.

Форми ЛФК: ранкова гігієнічна гімнастика; різновиди лікувальної ходьби (теренкур, коригуюча і скандинавська ходьба); тренувально-оздоровчі заходи (прогулянки пішохідні, на лижах, човнах, велосипедах від 1 до 3-х днів); оздоровчий біг (біг підтюпцем); ігрові та спортивні заняття (плавання; веслування; катання на ковзанах і велосипеді); вправи у воді (гімнастика в воді, плавання, купання, ігри у воді в закритих і відкритих басейнах і водоймах). Кінезотерапия — складова базисна частина медичної реабілітації, спрямована на відновлення зниженого рівня здоров’я, шляхом корекції порушених параметрів гомеокінеза всіх рівнях і корекція механізмів адаптації, запобігання прогресування наявного захворювання, заміщення втрачених функцій і повернення працездатності засобами ЛФК.

Основними засобами реалізації медичної реабілітації є штучні та природні фактори, лікувальне застосування яких має саногенетичну адаптаційну (гомеостатичну) спрямованість.

Фізичні лікувальні чинники згідно фізіологічної акцепторної класифікації, залежно від виду дії на рецепторний апарат тканин, можуть бути умовно розділені на три категорії в залежності від виду чутливості (виду сприймаючих рецепторів): термічні (тепло- і кріо-), механічні (пресорні і вакуумні) і хімічні (закислення і залуження). У той же час, більшість чинників поряд з неспецифічними ефектами, мають тільки їм властиву дію, що робить їх засобом вибору при певних клінічних ситуаціях.

Вирішення питання вибору методів медичної реабілітації з урахуванням неспецифічної і індивідуальної їх дії вимагає виділення в фізіотерапії груп фізичних методів, які надають оптимальну дію на перебіг і результат того чи іншого патологічного синдрому. Фізіотерапевтичний вплив має бути направлено на приведення механізмів патогенезу в русло саногенеза. Звідси випливає положення про необхідність синдромологічного аналізу клінічної картини хвороби і в зв’язку з цим — вибір оптимального фізичного лікувального фактора з урахуванням синдромально-патогенетичного підходу.

 Поняття патогенез і етіологія тісно пов’язані і детерміновані, тому патогенетична терапія впливає певною мірою на причину захворювання. Фізіотерапія спрямована на функціональну реституцію. Для оптимального вибору методів лікування необхідно попередньо оцінити функціональний стан регуляторних систем організму: серцево-судинної, центральної нервової, ендокринної та імунної.

Важливим в фізіотерапії є принцип індивідуального лікування. Виходячи з нього, при використанні фізичних факторів, лікар зобов’язаний враховувати реактивність організму і формуючі її чинники: вік, стать, наявність супутніх захворювань, ступінь тренування адаптаційно-компенсаторних механізмів, біоритмічну активність основних функцій організму. Оптимальний лікувальний ефект фізичних факторів у хворих настає внаслідок проведеного курсового лікування. Єдиний рефлекторно-гуморальний механізм дії фізичних факторів забезпечує спрямованість реакцій системного характеру в тісному зв’язку від початкового функціонального стану систем (системи), в чому можна вбачати поліпшення механізмів саморегуляції гомеостазу. Хворого необхідно лікувати приведенням хвороби до оптимального її варіанту, в залежності від механізму і ступеня відхилення від нього. Вирішувати локальні цілі необхідно в залежності від провідного синдрому, методами, які не суперечать глобальної мети оптимального варіанту хвороби.

Масаж — це сукупність спеціальних прийомів механічного дозованого впливу на тіло людини, що проводяться руками або спеціальними апаратами з лікувальною або профілактичною метою. Масаж — додатковий засіб кінезотерапії, добре поєднується з фізичними вправами, бальнео-, фізіо-, рефлексотерапією і мануальною терапією. У різному обсязі застосовується при всіх рухових режимах як ефективний метод функціональної терапії в різних областях клінічної медицини.

Масаж використовується у вигляді: 1) гігієнічного (загального і локального); 2) спортивного; 3) лікувального (загального і локального); 4) косметичного; 5) самомасажу. При загальному масажі масажуються всі частини тіла, при місцевому масажують певну частину тіла. Залежно від завдань вибирають певний вид масажу (гігієнічний, косметичний, спортивний, лікувальний або проводять самомасаж).

Гігієнічний масаж — активний фізичний засіб для зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, збереження працездатності. Його застосовують найчастіше у формі загального масажу, використовуючи різні прийоми ручного масажу, спеціальні апарати або самомасаж (у поєднанні з ранковою гімнастикою) в сауні, російській лазні, ванні, під душем.

Різновидом гігієнічного масажу є косметичний масаж, мета якого — догляд за нормальною і ураженою шкірою обличчя, попередження її передчасного старіння, позбавлення від різних косметичних недоліків (наприклад, рубцеві зміни шкіри та ін.)

Спортивний масаж застосовується в спортивній практиці з метою фізичного вдосконалення спортсмена, зміцнення спортивної форми і більш тривалого її збереження, відновлення і підвищення працездатності перед змаганнями, боротьби з втомою, профілактики і лікування травм. У спортивному масажі виділяють його різновиди: гігієнічний, тренувальний, попередній і відновний. Гігієнічний масаж застосовується в формі самомасажу щодня разом з ранкової гігієнічної гімнастикою.

Самомасаж — один із засобів догляду за тілом при комплексному лікуванні деяких захворювань і травм опорно-рухового апарату. Застосовується в рамках спортивного, гігієнічного, косметичного і лікувального масажу. Він проводиться самим хворим або спортсменом і може бути як загальним, так і локальним. При самомассаже можна використовувати різні масажери, щітки, вібраційні апарати та ін.

Лікувальний масаж. Цей вид масажу застосовується при різних захворюваннях і травмах і являє собою науково-обґрунтований, найбільш адекватний і фізіологічний для організму людини лікувальний метод. Розрізняють такі різновиди лікувального масажу: класичний (російська, шведська, фінська), сегментарно-рефлекторний, сполучно-тканьовий, періостальний, точковий, по Манакову, апаратний, самомасаж.

Однак існує група людей, кому протипоказана фізіотерапія категорично. До цієї групи належать люди з такими захворюваннями:  • епілепсія;

  • захворювання крові;

  • психози;

  • злоякісні пухлини;

  • гіпертонічна хвороба (індивідуально);

  • новоутворення будь-якої етіології;

  • лихоманка неясного генезу;

  • тромбоз вен (в залежності від виду процедур);

  • стан алкогольного або наркотичного сп’яніння;

  • індивідуальна непереносимість процедур.

Загальні протипоказання:

1.Системні захворювання крові

2.Різке виснаження хворого (кахексія)

3.Гіпертонічна хвороба III стадії

4.Різко виражений атеросклероз судин головного мозку

5.Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації

6.Порушення серцевого ритму (миготлива аритмія, екстрасистолія)

7.Кровотечі (крім ювенільних) або схильність до них

8.Загальний важкий стан хворого

9.Гарячковий стан хворого (температура вище 37.5)

10.Епілепсія з частими судорожними припадками

11.Істерія психози

12.Інфекційні захворювання в гострій стадії

13.Новоутворення

14.Наявність кардіостимулятора

Факторні протипоказання: До постійного струму (електрофорез):

1.Непереносимість фактора

2.Дефекти шкіри (садна, тріщини, висип)

3.Гострі гнійно-запальні процеси різної локалізації

4.Алергічні реакції на вводиться препарат

5.Розлад чутливості

6.Металеві предмети в зоні впливу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка