Легалізація первинних осередків політичних партійСкачати 175.83 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір175.83 Kb.
Легалізація первинних осередків політичних партій

Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу юстиції Міністерства юстиції України в 10- денний строк з часу їх утворення. Про своє утворення первинні осередки політичної партії повинні у вказаний строк повідомити також відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

До відповідного органу юстиції первинні осередки політичних партій подають такі ж самі документи, що і на реєстрацію структурного утворення політичної партії. Відмінність полягає в тому, що первинні осередки замість заяви про реєстрацію подають заяву на легалізацію первинного осередка, форма якого затверджена наказом Мін’юсту від 02.08.2005 № 82/5 (зі змінами, внесеними наказом Мін’юсту від 14.10.2010 № 2529/5).

Відповідний орган юстиції Міністерства юстиції України, прийнявши документи про легалізацію, протягом трьох годин готує наказ, правовий висновок та видає довідку про легалізацію первинного осередку політичної партії.

Після цього до книги обліку осередків політичних партій, легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, вноситься відповідний запис.

Порядок реєстрації благодійної організації

Для державної реєстрації благодійної організації подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному порядку, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з’їздом, конференцією). Це визначено статтею 8 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» та пунктом 3 «Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 382.До заяви додаються:

а) протокол установчих зборів (з’їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;

б) статут (положення) благодійної організації у двох примірниках

у статуті (положенні) зазначаються:

 • назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;

 • предмет, цілі, завдання та основні форми благодійної діяльності;

 • порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;

 • джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації; порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;

 • порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;

 • умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї;

 • права і обов’язки членів благодійної організації.

 • До статуту (положення) можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності благодійної організації. зокрема, слід враховувати вимоги:

 • статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», згідно з якою благодійні організації набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом;

 • статті 98 Цивільного кодексу України, відповідно до якої рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів, якщо інше не встановлено законом.

в) відомості про засновників (засновника) благодійної організації.

для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;

для юридичних осіб — назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.

Іноземна юридична особа подає документ, що свідчить про її реєстрацію в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому законодавством України порядку;г) відомості про органи управління благодійної організації та членів виконавчого органу (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада), а також підтвердження юридичної адреси (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім’ї та заяви повнолітніх членів сім’ї про свою згоду;

д) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників, довіреність та інші документи;

е) документ про сплату коштів за державну реєстрацію благодійної організації.

Міжнародна благодійна організація подає також документи, які підтверджують поширення її діяльності на територію хоча б однієї держави (заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо), засвідчені в установленому порядку.Обов’язки структурних утворень політичних партій:

Обов’язки структурних утворень політичних партій:

 • дотримання статуту політичної партії, вимог Конституції України (статті 36, 37) та законів України (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);

 • дотримання статуту політичної партії при здійсненні внутрішньо організаційної діяльності, внесенні змін до назви, складу керівних органів структурного утворення політичної партії, їх адреси та місцезнаходження: — дотримання визначеної статутом процедури скликання і проведення засідань відповідних керівних органів, правомочності складу органу, який скликає засідання (стаття 3 Закону України «Про політичні партії в Україні»);

 • інформування легалізуючого органу про зміни назви, складу керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань (частина дванадцята статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

Підстави для відмови в реєстрації структурного утворення політичної партії

Підставами для відмови в реєстрації структурного утворення політичної можуть бути наступні:

1. документи подані не в повному обсязі;

2. заява про реєстрацію не відповідає вимогам наказу Міністерства юстиції України від 04.04.2005 № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»;

3. перебування особи, що подала заяву на реєстрацію структурного утворення, в іншій політичній партії;

4. наявність зареєстрованої політичної партійної організації з такою ж назвою;

5. створення структурного осередку політичної партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Документи, які подаються для реєстрації структурного утворення політичної партії

Для реєстрації структурного утворення політичної партії до відповідного органу юстиції подаються такі документи:1. заява про реєстрацію, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 04.04.2005 № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії»;

2. копія статуту політичної партії, яка повинна бути завірена керівним органом партії або нотаріально;

3. протокол установчих зборів (конференції), на яких було утворено партійну організацію або обрано її керівні органи;

4. підтвердження керівного органу політичної партії щодо створення структурного утворення (якщо це передбачено статутом політичної партії).
Каталог: img -> Viddil UO FOP -> novunu
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> І. Актуальність дослідження
img -> Резолюція міжнародної конференції «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи І стратегія їхнього подолання»
img -> Гуманітарний Форум «Відродження, оновлення і розвиток людини»
img -> Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій
img -> Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво
img -> Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів
novunu -> Державна реєстрація права на незавершене будівництво


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка