Лариса Теремінко аспірант, м. КиївСкачати 36.47 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір36.47 Kb.
Лариса Теремінко

аспірант, м. Київ
Професійна мобільність як один з критеріїв якості освіти
Найважливішим завданням освітньої політики, відображеним у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, є формування нової якості освіти. Спрямованість на підготовку спеціаліста є недостатньою. Потрібно звернути увагу на розвиток особистості, що вирізняється динамізмом, конструктивністю, підприємливістю, відповідальністю, критичним мисленням, творчістю, самостійністю, є суб’єктом навчального процесу та професійної діяльності. Тому формування готовності до професійної мобільності є одним з найважливіших завдань професійної підготовки.

В наш час людина змушена постійно знаходитися в стані невизначеності, пошуку, необхідності постійної самоосвіти, самовдосконалення. Люди, що не встигли перебудуватися, як правило, опиняються на узбіччі життя, а держава, на жаль, не в змозі їм допомогти. Успішна життєва та професійна реалізація можлива за умови формування у особистості такого сприймання дійсності, коли попадання людини в ситуацію невизначеності, відсутність відповіді на багато питань – це норма, а не аномалія соціального життя Сама така життєва позиція допоможе в епоху криз та соціальних змін зберегти себе як особистість, знайти резерви стійкості, гнучкості та саморегуляції, соціальної та професійної мобільності, конкурентоспроможності на ринку праці. Отже, при формуванні професійної мобільності поряд з компетентністю та формуванням професійно важливих якостей на перше місце виходить готовність до професійної мобільності. Вихована в людях орієнтація на стабільність, а не на динамізм, низька адаптивність до майбутніх змін, неготовність і невміння жертвувати однією складовою соціально-професійного статусу на користь збереження багатьох інших може стати непереборною перешкодою на шляху економічного та соціального розвитку держави.

Поняття “мобільність” означає рухливість, здатність до швидких змін. В освітньому середовищі “мобільність” – це дієвий системоутворюючий фактор, що сприяє цілісності процесу навчання і визначається як категорія дидактики, що відображає закономірності зміни структури навчального матеріалу і поєднання методів навчання з метою навчання, виховання та розвитку особистості для забезпечення балансу між об’єктивною виробничою діяльністю і суб’єктивною позицією особистості [1]. Розрізняють соціальну, трудову, культурну, професійну, економічну мобільність та її напрями: горизонтальна (перехід з однієї соціальної групи до іншої, зміна професії та виду діяльності) та вертикальна (просування по кар’єрній лінії, обіймання керівних посад в межах однієї професії).

Цікавим є визначення професійної мобільності як інтегративної якості спеціаліста, внутрішнього (інтелектуально-емоційно-вольового) компоненту особистості, що є основою гнучкої орієнтації та дієвого реагування в динамічних професійних умовах у відповідності з компетенцією та активною життєвою позицією, що проявляється в професійній діяльності в ситуації особистісного самовираження, в швидкому реагуванні на проблемну ситуацію, коли треба прийняти рішення, щоб її змінити [2].

Аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує, що професійна мобільність – це інтегративна якість особистості, що поєднує готовність до професійної мобільності, сформовану на основі усвідомлення необхідності постійного самовдосконалення для успішності в сучасному суспільстві; сукупність ключових та професійних компетентностей, що є основою для безперервної самоосвіти, самовизначення та самореалізації в професійному та життєвому середовищі. Професійна мобільність – це здатність швидко та ефективно реагувати на проблемні ситуації, що виникають в професійній діяльності.

Література:

1. Сушенцева Л.Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Л.Л. Сушенцева .- Режим доступу:http://www.info-дibrary.com.ua/libs/

stattya/192-profesijna-mobilnist-jak-suchasna-pedagogichna-problema.html.2. Никитина Е.О. Педагогические условия формирования профессиональной мобильности будущего педагога. Дис. канд. пед. наук. Москва.- 2007, Никитина Е.О.- Режим доступу: http://diss.rsl.ru/diss/07/0550/070550048.pdf.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> О. Г. Широкова-Мурараш
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Технологія формування комунікативної компетентності учнів старшої школи засобами організаційно-діяльнісної гри
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Комунікативна компетентність як предмет дослідження у науковій літературі
NAU -> Зміст освіти у процесі сучасної професійної підготовки анотація


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка