Лабораторна робота №3 Седиментаційний аналіз суспензій та емульсій виконав гр. Вк-20-1 Федак А. М перевірив проф. Побережний Л. ЯСкачати 163.68 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації17.08.2021
Розмір163.68 Kb.
ТипЛабораторна робота
1   2
Хід роботи
У мірний стакан на 1000 см3 наливають води до мітки, занурюють чашку торсійних ваг і визначають масу чашки mч (мг) та глибину її занурення в воду Н (м) (відстань від рівня води до чашки).

Із порошку досліджуваної глини готують 0,5 %-у суспензію. Для цього наважку порошку (5 г) вносять в мірний стакан з водою об’ємом 1 л. Перед початком зважування суспензію перемішують поступальним рухом по вертикалі паличкою з надітим на її кінець гумовим диском. Після цього чашечку опускають в суспензію і через 15 с проводять перше зважування. Зважування проводять спочатку через 15 с, а потім, оскільки осідання з часом сповільнюється, поступово збільшують інтервали між зважуванням до 30 с,


1 хв. (60 с), 2 хв. (120 с) і 5 хв. (300 с), якщо різниця між двома послідовними зважуваннями з однаковим інтервалом не більше 2 мг. Аналіз вважають завершеним, якщо два останні зважування з інтервалом між ними не менше 5 хв. співпадають. Результати зважування заносять в таблицю 4.1. Кінцеву масу осаду приймають за 100 % і розраховують відсотковий вміст осаду для кожного виміру.

Таблиця 4.1 − Експериментальні та розрахункові дані для побудови кривої седиментації суспензії глини у водіmч =10г. Н =10см.

Інтервал

часу Δτ, сЧас осідання

частинок τМаса чашки з осадом,

m1, мг

Маса осаду

m2=m1mч, мг

Відносна маса осаду

Q, %

15

0

15

3045

60


10

13

1618

19


0

3

68

9


0

25,31


50,63

67,51


75,94

30


90

120


150

180


20

20,7


21

21,2


10

10,7


11

11,2


84,38

90,29


92,82

94,51


60


240

300


360

420


21,3

21,5


21,6

21,65


11,3

11,5


11,6

11,65


95,35

97,04


97,89

98,31


120


480

600


720

840


21,69

21,72


21,77

21,8


11,69

11,72


11,77

11,8


98,64

98,90


99,32

99,57


300

960

1080


1380

1680


21,82

21,83


21,85

21,85


11,82

11,83


11,85

11,85


99,74

99,83


100

100


За результатами аналізу будують криву седиментації в координатах τ(с) ÷ Q(%).


Рисунок 4.1 − Крива седиментації

­­­­


До початкової точки та кінцевої точки будують дотичні до перетину з віссю ординат. Перша дотична має пройти через початок осі координат, друга – через точку, що відповідає значенню Q = 100%.

На кривій виділяють ряд точок в місцях найбільшої зміни кривизни.

З даних точок опускають перпендикуляри на вісь абсцис і вираховують значення τ, с.

В точках на кривій будують дотичні до перетину з віссю ординат – Q. При цьому одержують ряд фракцій осаду, які характеризуються початком (τпоч.) та кінцем (τкін.) осідання в секундах і відносною масою ΔQ фракції у відсотках.


Таблиця 4.2 - Дисперсійний склад суспензії, визначений графічним методом


фрак-


ції

rmax,

фракції,


мкм

rmin,

фракції,


мкм

Відносна маса фракції, ∆Q(%)

r,

мкм


rсер,

мкм


Q/∆r

1

0.0048

0.0024

61

0.0024

0.0035

25416.66

2

0.0020

0.0014

21

0.0006

0.0017

35000

3

0.0012

0.0009

15

0.0003

0.0011

50000

4

0.0009

0.0007

3

0.0002

0.0008

15000

5

0.0006

0.0005

3

0.0001

0.0006

30000

Значення τпоч. і τкін. кожної фракції підставляють в рівняння,

і обчислюють значення rmax і rmin. Одержані результати заносять у таблицю 4.2.Для кожної фракції визначають Δr = rmax rmin , а також

.

Будують диференціальну криву, для чого на осі абсцис відкладають середні значення радіусів частинок rсер., а на осі ординат – значення ΔQr для кожної фракції.

Графічним методом знаходять найбільш ймовірний радіус частинок (r ± Δr), а також ступінь полідисперсності глинистого порошка (rmax ÷ rmin) і роблять відповідні висновки.найбільш імовірний радіус – 0.0011Висновок: На даній лабораторній роботі ми навчались будувати криву седиментації за даними таблиці, розраховувати експериментальні та розрахункові дані для побудови кривої седиментації суспензії глини у воді, та визначати дисперсійний склад суспензії, графічним методом

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка