Л. Н. Овандер; Киев гос ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1966. 22 сСторінка1/2
Дата конвертації14.12.2016
Розмір240 Kb.
  1   2
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 01.09 до 06.09 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немає.Природничі науки в цілому. Екологія

На жаль, нових надходжень немає.Фізико-математичні науки
1. РА416175 Овандер Л. Н. Исследование по теории нелинейных оптических эффектов в кристаллах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Л. Н. Овандер ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1966. - 22 с.
2. РА416176 Овечкина Е. Е. Нейтральные примесные атомы в кристаллах со стехиометрическими вакансиями : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Овечкина Елена Евгеньевна ; Акад. наук УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. - Харьков, 1978. - 27 с. : рис.
3. РА416178 Овсиенко Д. Е. Зарождение центров кристаллизации на активных поверхностях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Д. Е. Овсиенко ; Акад. наук УССР, Лаб. металлофизики. - Киев, 1953. - 13, [1] с.
4. РА416179 Подкатов В. И. Исследование коллективного ускорения ионов в прямых электронных пучках : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Подкатов Владимир Иванович ; Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Харьков, 1980. - 23 с. : рис.
5. РА416247 Праведна Н. П. Текстурні перетворення та анізотропія фізико-механічних властивостей старіючих полікристалів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Праведна Надія Петрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2012. - 24 с. : рис., табл.
6. РА416231 Ревенюк Т. А. Формування та релаксація поляризації в діелектричних плівках на основі легованого полістиролу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Ревенюк Тетяна Анатоліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 с. : рис.
7. РА416190 Цимбалюк О. М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
8. РА416171 Шишкін Г. О. Теоретичні і методичні засади інтеграції змісту дисциплін природничо-математичного і професійного циклів підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Шишкін Геннадій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
9. ВА792637 Кириллов В. Х. Компьютерная математика в среде Maxima. Теория и практика : [монография] / Кириллов В. Х., Ширшков А. К. - Одесса : ВМВ, 2015. - 311 с. : рис., табл.
10. ВА792474 Кривець О.С. Квантова електроніка : навч. посіб. / О. С. Кривець, О. О. Шматько, О. В. Ющенко. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 339 с. : рис.
11. ВА792547 Лев Б. І. Формування структур в рідкокристалічних колоїдах : [монографія] / Б. І. Лев ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. - Київ : Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова НАНУ, 2015. - 198 с. : рис.
12. ВА792473 Яловенко С. Н. Эфирная теория относительности. Гравитация. Заряд / С. Н. Яловенко. - Харьков : Лидер, 2015. - 266 с. : рис.

Хімічні науки
13. РА416174 Овандер Л. Н. Рассеяние света растворами в области, близкой к полосе поглощения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Л. Н. Овандер ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Каф. теорет. физики. - Киев, 1955. - 5, [1] с.
14. РА416180 Подымов В. Н. Экспериментальное изучение вибрационного режима горения закрытого диффузионного факела : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / В. Н. Подымов ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1962. - 7 с.
15. ВА792628 Чигвінцева О. П. Колоїдна хімія. Курс лекцій : навч. посіб. / Чигвінцева О. П. - Нікополь : Принтхаус Римм, 2015. - 78 с. : рис., табл.

Науки про Землю
16. РА416149 Руденко К. В. Геологія та металоносність ратнівської світи венду Рафалівської площі (Чарторийська зона розломів) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Руденко Ксенія Вадимівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2015. - 23 с. : рис., табл.
17. В355747/8 Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи . Вип. 8. - 2015. - 291 с. : рис., табл.
18. ВА792399 Новітні проблеми геології : матеріали наук.-практ. конф. до 100-річчя від Дня народж. В. П. Макридіна, м. Харків, 21-23 трав. 2015 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму, Укр. НДІ природ. газів, Комун. закл. "Харків. обл. станція юних туристів" ; [редкол. В. С. Бакіров (голова) та ін.]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 187 с. : рис., табл.
19. С11502/1/CDR1840/1 Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / [П. Ф. Гожик та ін.] ; голов. ред. П. Ф. Гожик. - 2013. - 636, [1] с. : рис., табл. + [13] арк. схем
20. /1/С11502/1 Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. - 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
21. ВА792604 Термінологія землеустрою : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. П. Ковальчук [та ін. ; за ред. І. П. Ковальчука]. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 1015 с.

Біологічні науки
22. РА416251 Білий Р. О. Структурно-функціональні зміни поверхні клітин ссавців за умов апоптозу та їх роль у міжклітинних взаємодіях та імунній відповіді : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Білий Ростислав Олександрович ; НАН України, Ін-т біології клітини. - Львів, 2015. - 40 с. : рис.
23. РА416168 Мельник М. І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.

Енергетика. Радіоелектроніка
24. РА416268 Бабич С. В. Автоматизоване керування системою теплопостачання міста з оптимізацією структури об'єкта : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бабич Сергій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
25. РА416158 Бурик М. П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бурик Микола Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
26. РА416218 Гонтарь Р. Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 с. : рис.
27. РА416263 Грига В. М. Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання математичних операцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грига Володимир Михайлович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
28. РА416217 Жеглова В. М. Підвищення технічного рівня сучасних аксіально-поршневих гідромашин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Жеглова Вікторія Михайлівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис., табл.
29. РА416205 Можаєв М. О. Розподіл мережевого ресурсу комп'ютерних мереж системи акустичного моніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Можаєв Михайло Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
30. РА416147 Мухін В. Є. Методи і засоби організації мультикомп'ютерних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мухін Вадим Євгенійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
31. РА416266 Сафонов М. С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 24 с. : рис.
32. РА416188 Яремчук С. О. Моделі, методи і технологія апріорного оцінювання показників надійності обліково-аналітичних інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Яремчук Світлана Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 25 с. : рис.
33. ВА792585 Бурдаєв В. П. Інформатика II : навч. посіб. / Бурдаєв В. П., Кузьменко С. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2014. - 150 с. : рис.
34. ВА792593 Лесько В.О. Електричні апарати. Практикум : навч. посіб. для студентів напряму "Електротехніка та електротехнології" / В. О. Лесько, В. І. Волинець, В. В. Нетребський ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 114 с. : рис., табл.
35. В355751/1 Ройзман, Вилен Петрович Механика в электронике. Т. 1: Статическая прочность : [монография]. - 2015. - 398 с. : рис., табл.
36. /ВС59259 Ямпольський Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : мультимед. підруч. / Ямпольський Л. С., Ткач Б. П., Лісовиченко О. І. ; НТУУ КПІ", МАУП. - [Київ] : [б. в.], [2011]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
37. ВС59259/CDR1837 Ямпольський Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні : підруч. для студентів ВНЗ / Л. С. Ямпольський, Б. П. Ткач, О. І. Лісовиченко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - Київ : Персонал, 2011. - 543 с. : рис.

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
38. ВС59255 Лильо І. М. Львівська кухня / Ігор Лильо ; [передм. В. М. Поліщука ; фот. Н. Кошель та ін.]. - Харків : Фоліо, 2015. - 249, [4] с. : кольор. іл., фото. кольор.

Соціологія. Демографія
39. РА416156 Поручинська І. В. Демографічна ситуація Північно-Західного економічного району : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поручинська Ірина Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис., табл.
40. РА416186 Сорокіна О. С. Розвиток інформаційного простору суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сорокіна Олександра Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 17 с.
41. ВА792631 Євтух В. Б. Структурування ідентичностей у пограничному просторі Карпатського регіону : монографія / В. Б. Євтух, Б. Г. Гвоздецька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій, [Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. - Київ : [б. в.], 2015. - 158 с. : рис., табл.
42. ВА792548 Кабаченко Н. В. Політика щодо бездомних: теорія та практика : [монографія] / Надія Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - 252 с.
43. АО272959 Правовий та соціальний захист бійців АТО : [посібник] / Громад. волонтер. орг. "Спілка бійців та волонтерів АТО "Сила України" ; уклад. З. О. Гладчук. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 159 с. : табл.
44. ВА792545 Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи : навч.-наук. вид. / [В. А. Скуратівський та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 367 с. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи")
45. ВА792600 Теорія інмутації суспільства: pro et contra : колектив. монографія / [Борисенко Д. О. та ін. ; за ред. О М. Холода] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. - Київ : КиМУ, 2011. - 231 с.
46. ВА792590 Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / Холод О. М. - Київ : КиМУ, 2012. - 261 с.
47. ВА792417 Shyriaieva N. Statistics. Basic principles : lecture notes on Statistics course for students of bachelor level in 6.030601 Management and 6.030508 Finance and credit / Natalia Shyriaieva ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 161 с. : рис., табл.
48. ІВ220516 Spasić I. Kultura na delu. Društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive / Ivana Spasić. - Beograd : Fabrika knjiga, 2013. - 318 s. - (Edicija REČ ; кн. 80)

Історія. Історичні науки
49. РА416199 Борчук С. М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Борчук Степан Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 47 с.
50. РА416165 Васільєв С. А. Умань в XVII - на початку XX ст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васільєв Сергій Андрійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
51. РА416203 Гончаренко Д. В. Громадсько-політична діяльність Юліана Павликовського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гончаренко Дмитро Володимирович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 20 с.
52. РА416256 Калініченко В. В. Інститут земельної громади в доколгоспному селі Наддніпрянської України (1917-1930 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Калініченко Вячеслав Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 32 с.
53. РА416173 Руденко А. С. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XIX - перша половина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Руденко Антон Сергійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
54. РА416280 Снитко І. О. Некрополі хори Ольвії VI - III ст. до н. е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Снитко Іван Олексійович ; НАН України, Ін-т археології. - Київ, 2015. - 18 с.
55. РА416279 Ягодинська М. О. Давньоруські пам'ятки Західного Поділля X -XIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Ягодинська Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. - Київ, 2015. - 16 с.
56. ВА792592 Гриб А. Є. Керамологія Тернопільщини : [монографія] / Антон Гриб. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 159 с. : іл.
57. В355750/1 Литвинов, Анатолій Павлович Невигадане. Кн. 1. - 2015. - 307 с. : іл.
58. ВС59257 Любивый В. Д. Уваренко Лидия Маркияновна - [боец 1-й отдельной Чехословацкой бригады Людвига Свободы] / Валерий Любивый. - [Б. м. : б. и.], [20--]. - 81 с. : фот.
59. ВА792632 Махорін Г. Л. Наші Герої / Геннадій Махорін ; Житомир. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта", Асоц. інтелігенції Житомир. обл. - Житомир : Рута, 2015. - 199, [12] с. : фото
60. ВА792633 Михайленко В. М. Коропщина в іменах : біогр. довід. / Валентина Михайленко ; Короп. центр. б-ка. - Мена : Домінант, 2015. - 263 с.
61. ВА792550 Розовык Д. Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы : [монография] / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. - Киев ; Винница : Нилан, 2015. - 462 с. : ил., табл.
62. ВА792416 Сидорук С. А. Українська етнологія : навч.-метод. комплекс: з дисципліни для студентів іст. ф-ту зі спец. "Історія" / С. А. Сидорук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Іст. ф-т, Каф. історії України. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. - 191, [1] с. : табл.
63. В355755/2 Терлецький, Михайло Миколайович Становлення роду Драго-Сасів. Ч. 2. - 2015. - 165, [2] с. : іл.
64. СО33716 Тисяча років української печатки : кат. виставки, 24 трав. - 15 листоп. 2013р. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей історії України, Музей іст. та культур. реліквій родини Шереметьєвих ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; упоряд. Ю. К. Савчук]. - Київ : Інститут історії України, 2013. - 502, [1] с. : іл.
65. ВС59261 Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / [А. Акан та ін.] ; упоряд. Володимира Сергійчука та Наталії Татаренко. - Київ : Український письменник, 2015. - 549, [41] с. : кольор. іл.
66. ВС59258 Byzantine and Rus' Seals : proceedings of the International Colloquium on Rus' - Byzantine Sigillography, Kyiv, Ukraine, 13 - 16 September 2013 / The Sheremetievs' Family Museum of Historical and Cultural Rarities, The Ukrainian Nat. Comm. for Byzantine Studies ; [editors: H. Ivakin, N. Khrapunov, W. Seibt]. - Київ : [s. n.], 2015. - 335 p. : il.
67. ВА792591 Luceac I. Eudoxiu (Doxaki) Hurmuzaki (1812 - 1874) / Ilie Luceac. - Cernăuţi : Editura Alexandru cel Bun : Druk Art, 2015. - 117 с. : il.
68. ІВ220517 Petković V. Serbian medieval cultural heritage / Vesna Petković ; phot.: Dragan Bosnić [et al.]. - Belgrade : Dereta, 2013. - 123 s. : il.
69. ВА793101 Ћосић Д. Косово : 1966-2013 / Добрица Ћосић. - Београд : Вукотић медиа, 2013. - 348 с.
70. ВА793102 Антић Ч. Српска историја / Чедомир Антић. - Београд : Вукотић медиа, 2013. - 363 с.
71. ВА793103 Драгнић А. Титова обећана земља Југославија / Алекс Н. Драгнић ; прев. са енгл. Катарина Туцаковић. - Београд : Завод за Уџбенике : Чигоја штампа, 2013. - 409 с.
72. АО272983 Кицошев С. Развој етничке и верске структуре Војводине / Саша Кицошев, Драго Његован. - Нови Сад : Прометеј : Мало историјско друштво, 2013. - 67 с. : таб.

Економіка. Економічні науки
73. РА416250 Абесінова О. К. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Абесінова Олена Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 с. : рис.
74. РА416144 Березянко Т. В. Інституціональні інструменти розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави (на прикладі підприємств оліє-жирової галузі) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Березянко Тамара Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 40 с. : табл., рис.
75. РА416281 Білоусова А. Ю. Інформаційна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білоусова Анастасія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 22 с.
76. РА416254 Борисова С. Є. Імперативи розвитку світового фінансового ринку в системі глобальних економічних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Борисова Світлана Євгенівна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 40 с. : рис., табл.
77. РА416283 Вахлакова В. В. Екологізація діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вахлакова Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 21 с. : рис., табл.
78. РА416198 Вовк М. С. Екологічна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вовк Марта Сергіївна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 с. : рис., табл.
79. РА416139 Ворончак І. О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Ворончак Іван Осипович ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2015. - 20 с. : рис.
80. РА416228 Габсі М. Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Габсі Мунір ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
81. РА416210 Гаврик О. Ю. Управління витратами підприємств яєчного птахівництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гаврик Олеся Юріївна ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 20 с. : рис.
82. РА416221 Гнітецький Є. В. Маркетинговий аспект інноваційної діяльності машинобудівних підприємств технопарку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гнітецький Євген Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 25 с. : рис.
83. РА416195 Дзьобко І. П. Управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дзьобко Ірина Петрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
84. РА416206 Єрмоленко О. О. Оцінювання просторової асиметрії розміщення людської складової продуктивних сил в економіці регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Єрмоленко Оксана Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 20 с. : табл.
85. РА416201 Зайчук С. В. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Зайчук Світлана Валентинівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с.
86. РА416197 Іванов Ю. В. Нормативно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванов Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 20 с. : рис., табл.
87. РА416264 Іванчук К. О. Управління стійким економічним розвитком торгівельного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванчук Катерина Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
88. РА416243 Ковальчук Н. О. Оптимізація структури капіталу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ковальчук Наталя Олександрівна ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці, 2014. - 20 с. : табл.
89. РА416270 Козин Л. В. Соціально-відповідальний маркетинг підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Козин Лариса Володимирівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
90. РА416194 Колесник В. М. Управління витратами феросплавних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Колесник Валерія Миколаївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
91. РА416259 Коломієць А. С. Комерційна концесія як засіб стимулювання операційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коломієць Анна Степанівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
92. РА416200 Криницька О. О. Інституційне забезпечення розбудови земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Криницька Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
93. РА416211 Кузьменко О. А. Економічна ефективність виробництва круп'яних культур сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузьменко Ольга Андріївна ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 20 с. : табл.
94. РА416215 Ларичева Г. В. Формування освітньо-професійного потенціалу України в умовах конкурентної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Ларичева Ганна Вадимівна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
95. РА416267 Мелих О. В. Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мелих Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 24 с. : рис.
96. РА416140 Меліхов А. А. Стратегічне управління конкурентним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Меліхов Андрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 40 с. : рис., табл.
97. РА416193 Павлушко Ю. І. Академік О. А. Бугуцький (1929-2000 рр.): інтелектуальна біографія вченого, організатора аграрної науки в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Павлушко Юрій Іванович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 25 с.
98. РА416155 Пасевич Ю. В. Суспільно-географічні особливості функціонування ринку праці Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пасевич Юрій Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
99. РА416209 Пугачов В. М. Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пугачов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
100. РА416212 Стариченко М. А. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Стариченко Микола Анатолійович ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 20 с. : рис.
101. РА416148 Стеценко В. А. Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу (на прикладі підприємств харчової промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Стеценко Вікторія Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
102. РА416213 Ткаченко К. В. Забезпечення економічної стійкості виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткаченко Катерина Віталіївна ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Біла Церква, 2015. - 22 с. : табл.
103. РА416222 Царьова Т. О. Маркетинговий підхід до проведення технологічного аудиту машинобудівних технологій в науково-дослідних організаціях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Царьова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
104. РА416260 Чучук Ю. В. Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів у процесі транспортування природного газу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чучук Юрій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : табл.
105. РА416196 Шабельникова Є. А. Інноваційний розвиток підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шабельникова Євгенія Андріївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 2015. - 20, [1] с. : рис.
106. РА416230 Шишацький А. В. Формування міжнародної конкурентоспроможності територій в умовах глобальної регіоналізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шишацький Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
107. РА416207 Шликова В. О. Оцінка впливу науково-технічної та інноваційної діяльності на економіку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шликова Вікторія Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2014. - 18 с. : рис., табл.
108. РА416219 Щедров І. М. Підтримка прийняття рішень в управлінні латентними мультиплікативними ризиками проектів будівництва мегаспоруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Щедров Ігор Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис.
109. РА416234 Яковлева О. М. Формування національного ринку послуг автосервісу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Яковлева Олена Миколаївна ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2013. - 20 с. : рис., табл.
110. ВА792586 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", міжнародна науково-методична конференція(4 ; 2015 ; Чернівці).IV Міжнародна науково-методична конференція "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці", 23-24 квітня 2015 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Терноп. нац. екон. ун-т. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 191 с. : рис.
111. ВА792556 Антонюк О. Р. Збірник завдань з дисципліни "Організація і методика аудиту" для студентів спеціальності "Облік і аудит" / О. Р. Антонюк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. обліку і аудиту. - Рівне : НУВГП : Дятлик М. [вид.], 2015. - 123 с. : табл.
112. ВА792411 Афанасьєв М. В. Стратегія підвищення енергоефективності промислового регіону: теоретико-методичні аспекти формування : монографія / Афанасьєв М. В., Салашенко Т. І. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 282 с. : рис., табл.
113. ВА792421 Гальперіна Л. П. Міжнародні стратегії енергомістких компаній України в умовах цінових флуктуацій: на прикладі виробників мінеральних добрив : монографія / Л. П. Гальперіна, Н. П. Литвиненко, П. О. Литвиненко ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Київ : Наш Формат, 2014. - 223 с. : рис., табл.
114. ВА792412 Гросул В. А. Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, О. В. Антонова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 248 с. : рис., табл.
115. ВА792598 Давиденко Л.В. Управління та контроль енергоспоживання : навч. посіб. для студентів напряму "Електротехніка та електротехнології" / Л. В. Давиденко, Н. В. Коменда, Т. І. Коменда ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 170 с. : рис., табл.
116. ВА792471 Ергономічне і логістичне забезпечення транспортних систем : монографія / [В. К. Доля та ін.] ; за ред. проф. В. К. Долі ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : Лідер, 2014. - 209 с. : рис., табл.
117. ВА792468 Ергономічні і логістичні аспекти в транспортних системах : монографія / [В. К. Доля та ін.] ; за ред. проф. В. К. Долі ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : Лідер, 2015. - 195 с. : рис., табл.
118. ВА792420 Журавльова І. В. Теоретико-методологічні основи управління формуванням структури капіталу підприємства з урахуванням інтелектуальної складової : монографія / Журавльова І. В., Латишева І. Л. ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Журавльової І. В. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 406 с. : рис., табл.
119. ВА792413 Кузенко Т. Б. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва на засадах контролінгу : монографія / Кузенко Т. Б., Полтініна О. П. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 227 с. : рис., табл.
120. ВА792479 Логвінова О.П. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. / О. П. Логвінова, І. М. Семененко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Харків : Лідер, 2015. - 368 с. : рис., табл.
121. ВА792481 Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування авіатранспортних систем : монографія / Марінцева К. В. ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 503 с. : рис., табл.
122. ВА792406 Мережна економіка: теорія функціонування та практика поширення у сучасній торгівлі : колект. монографія / Н. Г. Ушакова [та ін.]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2014. - 187 с. : рис., табл.
123. ВА792415 Михайлова М. В. Маркетингове планування в підприємствах ресторанного господарства : монографія / М. В. Михайлова, О. В. Жегус ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2015. - 228 с. : рис., табл.
124. ВА792409 Назарова Г. В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г. В., Лаптєв В. І., Корсаков Д. О. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 187 с. : рис., табл.
125. ВА792419 Пачковський Ю. Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств : монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 289 с. : рис., табл.
126. В355746/2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки та менеджменту. Кн. 2: Спеціальності: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Управління у сфері економічної конкуренції / [уклад.: В. В. Гуменюк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.]. - 2015. - 167 с.
127. ВА792597 Робоча програма навчальної дисципліни "Управління вартістю підприємства" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Афанасьєв М. В., Усенко Н. М.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2014. - 66 с. : табл.
128. ВА792478 Ущаповський К. В. Енергетика - стратегія підприємства : монографія / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 362 с. : рис., табл.
129. ВА792477 Ущаповський К. В. Кадри енергетики : монографія / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 244 с. : рис., табл.
130. ВА792476 Ущаповський К. В. Мотивація трудової діяльності в інфраструктурних галузях : монографія / К. В. Ущаповський, Д. Ю. Костін, Ю. Д. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 216 с. : рис., табл.
131. ВА792469 Ущаповський К. В. Організаційно-економічний інструментарій реалізації Закону України про електроенергетику : монографія / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 231 с. : рис., табл.
132. ВА792475 Ущаповський К. В. Проблеми енергозбереження : монографія / К. В. Ущаповський, А. Ю. Пустовой, Ю. Д. Костін ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : Компанія СМІТ, 2015. - 261 с. : рис., табл.
133. ВА792470 Ціни і ціноутворення : тест. завдання для занять студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 1401 "Сфера обслуговування" та 0306 "Менеджмент і адміністрування" ден. і заоч. форм навчання / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Юсипович О. І., Вірт М. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад, 2015. - 67 с.
134. ВА792480 Шебанін В. С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ освіти III-IV рівня акредитації з напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / В. С. Шебанін, О. І. Котикова. - Миколаїв : Вид-во МНАУ, 2013. - 253 с. : рис., табл.
135. ІВ220515 Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji / Univ. v Ljubljani, Filoz. fak., Oddel. za geografijo ; ured.: Dejan Cigale [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fak., 2014. - 228 s. : il. - (GeograFF ; 15)

Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка