Кунуп Ирина 11 группа 2 мед 20. 03 Benign tumorsСкачати 21.08 Kb.
Дата конвертації02.04.2020
Розмір21.08 Kb.
Кунуп Ирина 11 группа 2 мед 20.03


BENIGN TUMORSExercise 3. Read and translate the following word – combinations:

A benign tumor – доброкачественная опухоль

a mass of cells- масса клеток

the ability to invade- способность вторгаться (поражать)

a slower growth rate- более медленный темп роста

an outer surface- внешняя поверхность

birthmarks- родинки

to produce negative health effects – негативно влиять на здоровье

to cause nerve damage- вызывать повреждение нерва

a process known as tumor progression- процесс известный как прогрессирование опухоли

the most effective approach- наиболее эффективный подход

to shrink blood vessels- сокращать кровеносные сосуды

to cut off the blood supply- отключить(остановить, прервать) кровоснабжение

not life-threatening- не опасный для жизни

do not respond to chemotherapy or radiation therapy- не реагирует на химиотерапию и лучевую терапию

Exercise 10. Translate into English and make up the sentences of your own:

Доброякісна пухлина - a benign tumor

здібність метастазуватися- the ability to metastasize

характерна риса- features ( characteristic feature)

волокниста оболонка сполучної тканини- fibrous connective tissue

викликати негативну дію на здоров’я- to produce negative health effects

ріст доброякісної пухлини- growth of a benign tumor

бути причиною пошкодження органа- to be a cause of organ damage

некроз тканини- a tissue necrosis

всередині кісток- inside the bones

пухлина, що загрожує життю- life-threatening tumor

видаляти за допомогою оперативного втручання- to remove by surgery

найбільш ефективні методи лікування- the most effective treatment (the most effective approach)

реагувати на хіміотерапію та променеву терапію- to respond to chemotherapy and radiation therapyпідлягати систематичному обстеженню- to be systematically inspected

Exercise 16. Translate into English using active vocabulary:

  1. Доброякісна пухлина - це новоутворення, патологічний процес, зумовлений обмежено-неконтрольованим розмноженням клітин, без ознак інвазії та метастазування.

A benign tumor is a neoplasm, a pathological process caused by restricted uncontrolled cell reproduction, without signs of invasion and metastasis


  1. Великі за розмірами доброякісні пухлини теж можуть порушувати критично функції організму, та навіть приводять до смерті та можуть трансформуватись у злоякісні пухлини (малігнізація).

Big-sized benign tumors can critically disrupt the body’s functions , and even lead to death and can become cancerous tumors (malignancy)


  1. Деякі доброякісні пухлини (наприклад, аденома простати) розглядаються як передракові стани.

Some benign tumors (for example , adenomas of the rectum) are considered like precancerous conditions.


  1. Доброякісні пухлини характеризуються повільним ростом, при цьому без проростання у сусідні тканини.

Benign tumors are characterized by slow growth rate, without invade neighboring tissue


  1. При пальпації доброякісні пухлини мають гладку поверхню, не болять, легко зміщуються, не метастазують

On palpation benign tumors have a smooth surface, don’t hurt, easy to move, don’t metastasis.


  1. Доброякісна пухлина може розвинутися з будь-якої тканини.

Benign tumor can develop(progress) from any kind of body tissue


  1. Основні види лікування доброякісних пухлин - це оперативний чи консервативний.

The main types of treatment are surgical or medical


  1. Оперативний метод лікування передбачає проведення хірургічного втручання з метою повного видалення пухлини.

Surgical treatment involves the surgery to completely remove the tumor

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка