Кубарева Ірина Володимирівна, Асистент кафедри стратегії підприємств, двнз «кнеу ім. В. Гетьмана»Скачати 84.24 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір84.24 Kb.

Кубарева Ірина Володимирівна,

Асистент кафедри стратегії підприємств,

ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», Україна
ОЦІНКА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЇЇ КОМПАНІЙ

В роботі розглянуто особливості фармацевтичної галузі України, визначено основні чинники інвестиційної привабливості вітчизняних фармацевтичних компаній та їх інвестиційні інтереси, наголошено на необхідності використання управлінських важелів для залучення інвестицій
Kubareva Irina Volodimirivna,

Assistent,

Kyiv National Economic University after Vadym Hetman,

Ukraine
ASSESSMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF UKRAINE IN CONTEXT INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ITS COMPANIES

The features of the pharmaceutical industry in Ukraine were considered, key factors of investment attractiveness of pharmaceutical companies and their investment interests were defined, the need to use management levers to attract investments was emphasized

Стан та розвиток фармацевтичної галузі тісно пов’язані із науковими дослідженнями у різних галузях знань, технічними та технологічними досягненнями і інноваціями, соціально-економічними та демографічними процесами, а її продукція в цілому є товаром першої необхідності та має стійкий попит. Тому даний ринок вважається одним із найбільш прибуткових та перспективних і постійно перебуває у стані динамічних трансформацій. Не оминають дані процеси і фармацевтичну промисловість України, яка останніми роками демонструє значні темпи зростання та обіцяє перспективи щодо подальшого росту та структурних змін. Зрозуміло, що дані процеси неможливі без додаткових інвестицій.

Представники галузі (фармацевтичні компанії) однією із основних перепон на шляху подальшого розвитку вбачають відсутність дешевого та доступного фінансування, а основним джерелом коштів для них наразі залишаються кредитні ресурси. В той же час, фармацевтична галузь у світовій економіці є доволі привабливою для інвесторів. Що ж заважає фармацевтичним компаніям України отримати доступ до більш дешевих та «довгих» грошей? Для цього, на наш погляд, треба відповісти на три основні питання: по-перше, що є привабливим для інвесторів саме у вітчизняній фармацевтичній галузі в цілому та її компаніях зокрема; по-друге, в чому полягають інвестиційні інтереси фармацевтичних компаній; і по-третє, яким чином вітчизняні виробники фармацевтичної продукції мають діяти, аби викликати зацікавлення інвесторів.

Дослідження динаміки розвитку та особливостей світового та національного фармацевтичних ринків дозволили нам виокремити наступні аспекти, яки роблять українську фармацевтичну галузь та її компанії інвестиційно привабливими, а саме:

- очікування щодо подальшого зростання світового фармацевтичного ринку – відкриває можливості географічної експансії (розвитку експорту) для українських компаній та розширює їх ринки збуту;

- високі темпи зростання українського фармацевтичного ринку – сприяють розширенню продуктового портфелю та збільшенню обсягів реалізації;

- низький рівень споживання фармацевтичної продукції на душу населення – відкриває перспективи для збільшення обсягів споживання фармацевтичної продукції;

- приналежність українського фармацевтичного ринку до ринків, що розвиваються, та переважання на ньому генеричних препаратів – є перспективним для виробників оригінальних препаратів в частині укрупнення власного бізнесу (продуктової експансії), диверсифікації діяльності та розширення ринків збуту (угоди M&A);

- існуючий потенціал щодо проведення досліджень та розробок – є підґрунтям для розвитку сегменту оригінальних лікарських засобів (ОЛЗ) за умови належного фінансування;

- запровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення та контролю якості фармацевтичної продукції – сприяє інтеграції у міжнародні процеси та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників.Аналіз діяльності українських фармацевтичних компаній дозволяє зробити висновок, що їх інвестиційні інтереси в основному полягають у вкладанні коштів у наступні напрямки: модернізацію та розширення виробничих потужностей, підвищення технологічного рівня виробництва, забезпечення та контроль якості продукції відповідно до міжнародних стандартів, розвиток продуктового портфелю, дослідження та розробки нових препаратів, розвиток бренду.

Очевидною є обоюдна зацікавленість інвесторів та компаній української фармацевтичної галузі у співробітництві. А забезпечення доступу до інвестиційних ресурсів вітчизняних фармацевтичних компаній, на наш погляд, полягає у виходу на ринок інвестицій через запровадження дієвого механізму формування власної інвестиційної привабливості із використанням інструментів стратегічного, проектного, інвестиційного менеджменту та маркетингу.
Каталог: userfiles -> ec pidpr th pr 4
ec pidpr th pr 4 -> Гребешков Олексій Миколайович здобувач кафедри стратегії підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> Шевчук Н. В. к е. н., доцент, двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Shevchuk N. V
ec pidpr th pr 4 -> Бойко Тетяна Леонтіївна аспірант кафедри економіки підприємств двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> В. Гетьмана, Україна основні елементи механізму управління вартістю підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Жук Ольга Іванівна
ec pidpr th pr 4 -> Теоретико –методичні аспекти управління стратегічною результативністю підприємств
ec pidpr th pr 4 -> Баранов А. Л., к е. н., докторант кафедри страхування,двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна особливості бюджетування в страховій компанії
ec pidpr th pr 4 -> Смірнов Є. В. Двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Smirnov Y. V. Shee «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»
ec pidpr th pr 4 -> Норіцина Н.І. Канд екон наук, доцент, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Швиданенко Олег Анатолійович Д. е н., професор, двнз «кнеу імені В. Гетьманва»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка