Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1Сторінка6/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

207

У хворого, який вживав три доби тому консервовані гриби – опеньки відмічається розлад

зору (диплопія, мідріаз), розлад мовлення, порушення ковтання. Яке харчове отруєння

має місце?A *Ботулізм.

B Харчова токсикоінфекція.

C Фузаріотоксикоз.

D Отруєння опеньками.

E Отруєння солями свинцю.

208

Хлопчик 11 років за останній рік п’ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання.

До якої групи здоров’я повинен його віднести сімейний лікар ?

A *До другої групи.

B До першої групи.

C До третьої групи.

D До четвертої групи.

E До п’ятої групи.

209

У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 \% днів

упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під

будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який за проектною документацією

забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту

найдоцільніше розташувати підприємство?A * Південно- схїдного.

B Східного.

C Західного.

D Північно-західного.

E Північного.

210

Дитячий дошкільний заклад знаходиться поблизу автомагістралі, вміст монооксиду

вуглецю в повітрі якої перевищує ГДК у 3-4 рази. Що потрібно визначити у крові дітей з

метою виявлення шкідливого впливу забруднення повітря?A * Карбоксигемоглобін.

B Карбгемоглобін.

C Метгемоглобін.

D Гемоглобін.

E Редуковаий гемоглобін.

211

Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту сірчистим

ангідридом. Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

A * Подразнювального.

B Канцерогенного.

C Гепатотоксичного.

D Нефротоксичного.

E Фіброгенного.

212

На земельній ділянці лікарні 25\% площі зайнято будівлями, 60 \% - зеленими

насадженнями і 15\% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно

покращати планування лікарняної ділянки?A * Зменшити відсоток забудови.

B Зменшити відсоток озеленення.

C Збільшити відсоток забудови.

D Збільшити відсоток озеленення.

E Зменшити відсоток що припадає на господарський двір і проїзди.

213

Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль

якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема

проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?A * Температуру в автоклаві.

B Загальне мікробне обсіменіння.

C Залишки крові.

D Залишки мийного засобу.

E Тиск в автоклаві.

214

Повний бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість

ліжок він може бути розрахований ?

A *1.

B 2.

C 3.

D 4.

E 5.

215

У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце

медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним нормам, а коефіцієнт природної

освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між

визначеними показниками природної освітленості ?

A * Вкриті памороззю вікна.

B Недостатня площа вікон.

C Велика відстань робочого місця від вікна.

D Затінення вікон протилежними будинками.

E Велика площа маніпуляційної.

216

Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає

обсерваційне відділення, другий – відділення фізіології вагітності, третій – відділення

патології вагітності. Всі поверхи сполучаються каналами витяжної вентиляції. Якого

перепланування вимагає акушерське відділення ?

A * Розташувати відділення патологїї вагїтностї на першому поверсіі.

B Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі.

C Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі .

D Усунення відділення патології вагітності.

E Усунення обсерваційного відділення.

217

Електрозварник, 38 років, виписаний з клініки профзахворювань з діагнозом пиловий

бронхіт 1 ст., фаза затихаючого загострення, ЛН 1 ст. і рекомендовано продовжити

амбулаторне лікування з раціональним працевлаштуванням і видачею “профбюлетеня”.

Хто має право оформити “профбюлетень”?

A *Лікарсько-консультативна комісія

B Цеховий терапевт

C Районний профпатолог

D Головний лікар МСЧ

E Медико-соціальна експертна комісія

218

Хвора 32 років перенесла гостре професійне отруєння сірковуглецем. Протягом 5 років

працює прядильницею на заводі штучного волокна. Із клініки профпатології виписана з

значним покращенням. Яке експертне рішення щодо її працездатності слід прийняти?A *Продовжити лікування в амбулаторних умовах з видачею профбюлетеня

B Може продовжувати роботу в своїй професії

C Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування

D Направити на МСЕК для визначення \% втрати професійної працездатності

E Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності

219

Відомо, що основними завданнями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) є

виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудових рекомендацій

інвалідам. Яке завдання покладається на МСЕК, пов’язане з експертизою тимчасової

втрати працездатності?

A * Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.

B Виявлення та встановлення групи інвалідності.

C Трудові рекомендації.

D Встановлення права на отримання соціальної допомоги.

E Продовження листка непрацездатності.

220

Мікроклімат відповідного приміщення характеризується наступними його параметрами:

температура повітря – 400С; відносна вологість – 70\%; швидкість руху повітря – 0,1 м/с;

радіаційна температура – 80-900С. Позначте найбільш вірогідний патологічний стан

організму, що може виникнути в даних мікрокліматичних умовах:

A * загальна гіпертермія (тепловий удар)

B Зниження працездатності

C Зрушення фізіологічного стану в системі кровообігу

D Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи

E Місцева гіпертермія

221

Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму досліджувались

наступні фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які приймають

участь в теплообмінних процесах: пульс, АТ, кількість дихань за хвилину, температура

шкіри, величина потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакцій.

Назвіть показник, що найбільш об’єктивно відображає напруження процесів

терморегуляцій організму:

A * Температура шкіри

B Пульс і АТ

C Кількість дихальних актів за хвилину

D Потовиділення за хвилину

E Швидкість зорової та слухової реакції

222

Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які

зміни в стані здоров(я населення слід очікувати ?

A * гострі отруєння

B Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах

C Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності

D Зміни у стані здоров(я по окремим функціональним показникам

E Смертельні отруєння серед дітей

223

Рівень шуму на робочому місці становить 121 дБА. Який психофізіологічний ефект є

найбільш можливим у працюючих ?

A * Ризик отримання акустичної травми

B Подразнююча дія

C Втрата слуху

D Галопуючий перебіг хронічних захворювань

E Ризик підвищення виробничого травматизму

224

Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на 3 доби для відпочинку поряд з

населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька

джерел води. Необхідно вибрати джерело, яке найбільше відповідало б гігієнічним

вимогам до питної води в польових умовах.

A * Вода артезіанських свердловин

B Вода джерельна

C Вода з річки

D Дощова вода

E Тала вода

225

Після вибору джерела води була проведена оцінка її якості . На які показники , в першу

чергу, орієнтувалась медична служба при виборі джерела водопостачання для пиття

особового складу військового підрозділу ?A * Безпечність в епідеміологічному підрозділі

B Нешкідливість у токсикологічному відношенні

C Добрі органолептичні характеристики

D Оптимальний сольовий склад

E Оптимальний мікроелементний склад

226

Хворий на виразку дванадцятипалої кишки перебуває безперервно на лікарняному листі

на протязі 4 місяців. Хто має право встановити групу інвалідності?

A *МСЕК

B Дільничний терапевт

C Завідувач терапевтичного відділення

D Головний лікар

E ЛКК

227

За даними звіту про роботу піліклініки одержані дані про структуру захворюваності,

розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а

також про зниження загальної захворюваності на 5 \%. Які з наведених показників є

інтенсивними?

A * Рівні окремих захворювань.

B Розподіл захворювань за класами хвороб.

C Зниження загальної захворюваності на 5 \%.

D Питома вага окремих захворювань.

E Структура захворюваності.

228

Характер розселення, проживання, виробничої діяльності сільського населення тощо

призводять до певних особливостей організації їм медичної допомоги. Назвіть основну

особливість.A * Етапність надання медичної допомоги.

B Сезонність надання медичної допомоги.

C Значна питома вага долікарської допомоги.

D Дільнично-територіальний принцип організації допомоги.

E Наявність пересувних форм надання допомоги.

229

На північній околиці населеного пункт розташований хімічний комбінат. Протягом року

спостерігається така повторюваність вітрів: північний — 10 %, , східний — 20 %, ,

південний — 50%,, західний — 20 %,, . Назвіть найбільш оптимальне місце для

розміщення земельної дїлянки стацїонару медико-санїтарної частини

A На південь від хімічного комбінату

B На північ від хімічного комбінату

C На схід від хімічного комбінату

D На захід від хімічного комбінату

E На території хімічного комбінату

230

При аналізі свіжості молока проводять пробу на редуктазу, на здатність зсідання. На

основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?

A Кислотність.

B Густина

C Сухий залишок

D Жирність

E Вміст сторонніх домішок

231

Дитячі ясла-сади проектуються як в одному, так і декількох одно-двоповерхових

будівлях, з'єднаних між собою закритими переходами. Виберіть, який з наведених

принципів є основою планування будівлі дитячого дошкільного закладу?A *Принцип групової ізоляції

B Принцип незалежності

C Принцип вікового розподілу

D Принцип статевого розподілу

E Принцип статево-вікового розподілу

232

В кузнечно-прессовом цехе машиностроительног завода эквивалентный уровень звука

превышает ПДУ на 12 дБА (II ст. вредности и опасности), температура воздуха

превышает ПДВ на 6°С (II ст. вредности и опасности), содержание оксида углерода и

оксида железа превышает ПДК в 1,5 раза (I ст. вредности и опасности). Дайте

комплексную оценку условий и характера труда.A Вредные и опасные II степени

B Вредные и опасные I степени

C Вредные и опасные III степени

D Экстремальные

E Допустимые

233

На рабочем месте сталевара санитарно гигиеническими исследованиями выявлено 4

химических производственных фактора I степени вредности и опасности, 2

психофизиологических II степени, 1 физический фактор III степени. Дайте комплексную

оценку условий и характера труда.

A Вредные и опасные III степени

B Вредные и опасные I степени

C Вредные и опасные II степени

D Экстремальные

E Допустимые

234

Под влиянием производственной нагрузки горнорабочих отмечается стойкое снижение

работоспособности, признаки заболеваний отсутствуют. Оцените условия и характер

труда.


A Вредные и опасные

B Оптимальные

C Допустимые

D Экстремальные

E Недопустимые

235

При анализе результатов углубленных медицински осмотров учащихся ПТУ выявлено,

что распространенность патологии опорно-двигательного аппарата составляет 36,4

сл/100, нервной системы и органов чувств – 22,9 сл/100, сердечно- сосудистой системы –

11,6 сл/100, органов пищеварения – 9,8 сл/100. Какой фактор риска преобладает?

A Неправильная рабочая поза

B Нерациональное питание

C Чрезмерная двигательная активность

D Неблагоприятные микроклиматические условия

E Нерациональное расписание занятий

236

Рабочее место корректора типографии оборудовано письменным столом и креслом с

регулируемыми параметрами сиденья и спинки. Рабочий день 8 часов. Уровень

загрузки рабочего дня 96%. Развитие какой профессиональной патологии возможно у

корректора ?

A Миопия

B Остеохондроз

C Координаторный невроз

D Варикозное расширение вен

E Ишемическая болезнь сердца

237

Рабочие-металлурги подвергаются воздействию нагревающего микроклимата. Какой вид

тепловой профессиональной патологии можно прогнозировать у рабочих?

A *Перегрев

B Термический ожог

C Катаракта

D Облетерирующий эндартериит

E Электроофтальмия

238

На химическом заводе произошло острое групповое отравление оксидами азота со

смертельным исходом. Для расследования этого случая создана комиссия я. Кто

должен возглавить комиссию по расследованию?A Представитель государственного надзора за охраной труда

B Специалист по профпатологии органа управлени здравоохранением

C Главный врач санитарно-эпидемиологической станции

D Собственник (руководитель предприятия)

E Представитель профсоюзной организации

239

Рабочие участка фасовки гормональных препаратов фармацевтического завода

предъявляют жалобы на головную боль, слезотечение, першение в горле, кожный зуд,

покраснение участков кожи на лице, шее, предплечьях, тошноту, общий дискомфорт.

Какое действие характерно при таких жалобах)?

A Аллергическое

B Специфическое

C Токсическое

D Раздражающее

E Канцерогенное

240

Городская соматическая больница на 300 коек состоит из главного корпуса, в котором

размещены терапевтическое и хирургическое отделения. В нескольких отдельных

зданиях расположены родильное, детское и радиологическое отделения, соединенных

с главным корпусом подземными и наземными крытыми переходами. Определите

систему застройки больницы.A Централизованно-блочная

B Централизованная

C Децентрализованная

D Свободная

E Смешанная

241

При аналізі режиму харчування студентів у санаторії-профілакторії виявлено, що

калорійність сніданку складає 40% добового калоражу, обіду-40% та вечері-20%

добового калоражу відповідно Що необхідно зробити для гігієнічної оптимізації режиму

харчування студентів з переліку нижченаведеного?

A Знизити калорійність сніданку

B Знизити калорійність вечері

C Знизити калорійність обіду

D Підвищити калорійність вечері

E Підвищити калорійність сніданку

242

Джерелом централізованого господарчо-питного водопостачання населеного пункту є

міжпластовий захищений напїрний водоносний горизонт. Вода з підвищеною

мінералізацією (до 1,5 г/дм3, норма – 1,0 г/дм3) та вмістом хлоридів (700 мг/дм3, ГДК –

350 мг/дм3). Яка патологія може розвинутися у населення при споживаннї цїєї води?

A *Гіпертонічна хвороба.

B Нефрози.

C Ентероколіти.

D Гастрити.

E Жовчокам,яна хвороба.

243

Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий холецистит.

Харчується нерегулярно, віддає перевагу жирній та вуглеводистій їжі, вживає гострі

приправи. Які з перелічених страв забороняється вживат хворому?A *Макароннї вироби, боби.

B Слизові і протерті супи.

C Омлет білковий паровий.

D Солодкі фруктові соки.

E Суфле із нежирних видів риби.

244

У місті для поліпшення якості питної води використовували методи очищення та

знезаражування, . Який з наведених методїв може використовуватись для

знезаражування води на сучасних водогонах?A *Озонування.

B Коагуляція.

C Фільтрація.

D Кіп'ятіння.

E Дезактивація.

245

В повітря робочої зони авторемонтного заводу виділяються шкідливі речовини, які

характеризуються ефектом однонаправленої дії: оксид вуглецю концентрації 10 мг/м3

(ГДК – 20 мг/м3) та діоксиду азоту в концентрації 1,0 мг/м3 (ГДК – 2 мг/м3). Оцініть рівень

забруднення повітря робочої зони з урахуванням можливого ефекту сумації.

A Не перевищує.

B Перевищує в 1,2 рази.

C Перевищує в 2,2 рази.

D Перевищує в 1,4 рази.

E Перевищує в 2,5 рази.

246

Під час лабораторної діагностики груповогоспалаху ботулізму в місті у залишках

продукту та біологічному матеріалі від хворих виявлено ботулотоксин типу Е.

Приготування яких продуктїв проведено з порушенням технологічних схем та режимів

найбільш можливе?

A *Риба та рибопродукти.

B М,ясо та м,ясні продукти.

C Продукти рослинного походження.

D Птиця та птицепродукти.

E Кондитерські вироби.

247

Серед дітей дитячого садка села вихователі помітили у багатьох розлади

шлунково-кишкового тракту з частими проносами. При хімічному аналізі питної води

виявлено (в мг/дм3 ): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10,

сульфатів - 900, заліза - 0,3, хлоридів - 240. Що свідчить про можливий вплив питної води

на здоров”я дітей?A Вміст сульфатів у воді.

B Вміст азоту нітритів у воді.

C Вміст азоту амонійного у воді.

D Вміст хлоридів у воді.

E Вміст азоту нітратів.

248

В прокатному цеху напруженість інфрачервоного випромінювання 2300 Вт/м2. Робота

важка (95 Вт). При дослідженні мікроклімату в теплий період року на робочих місцях

отримані такі результати: температура повітря 35оС, відносна вологість 82%, швидкість

руху повітря 0,08 м/с. Вентиляція відсутня. Які порушення в організмі робітників можливі

в першу чергу в цих умовах?A * Тепловий удар

B Гіпергідроз

C Нефропатія

D Амнезія,

E Діарея

Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
krok -> 2. Хірургічний профіль
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> Крок Фармація Фармакологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> Крок Фармація Клінічна фармація
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202 -> Крок Фармація оеф 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 -> Крок Загальна лікарська підготовка Терапевтичний профіль 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка