Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Біологія 1Сторінка1/3
Дата конвертації26.05.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

1.0 Біологія

1

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы,

подготавливающие синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический

2

В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они

расположены по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это

соответствует:A * Метафазе

B Телофазе

C Профазе

D Анафазе

E Прометафазе

3

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии

в виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

4

Синтез белка состоит из нескольких стадий. На одной из них осуществляется синтез

и-РНК на одной из цепей участка молекулы ДНК. Как называется указанный процесс:

A * Транскрипция

B Репликация

C Элонгация

D Трансляция

E Терминация

5

При обследовании 2-х месячного мальчика педиатр обратил внимание, что плач

ребенка похож на кошачье мяуканье, отмечались микроцефалия и порок сердца.

Спомощью цитогенетического метода был установлен кариотип - 46 ХУ, 5р-. На

какой стадии митоза исследовали кариотип больного?

A * Метафаза

B Прометафаза

C Профаза

D Aнафаза

E Телофаза

6

В медико-генетическую консультацию обратилась женщина по поводу риска

заболевания гемофилией у своего сына. Ее муж страдает этим заболеванием с

рождения. Женщина и ее родители не традали этим заболеванием. Определите

вероятность рождения мальчика с гемофилией в данной семье.

A *равна 0%

B равна 100%

C 50\% мальчиков будут больными

D 25\% мальчиков будут больными

E 75 \% мальчиков будут больными

7

Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. У

них было 5 детей: три девочки и два мальчика. Все девочки наследовали болезнь

отца. Какой тип наследования этого заболевания?A * Доминантный, сцепленный с Х- хромосомой

B Аутосомно-рецессивный

C Аутосомно-доминантный

D Сцепленный с У-хромосомой

E Рецессивный, сцепленный с Х- хромосомой

8

К врачу-генетику обратился юноша 18 лет астенического телосложения: узкие плечи,

широкий таз, высокий рост, скудная растительность на лице. Выражена умственная

отсталость. Был поставлен предварительный диагноз: синдром Клайнфельтера.

Какой метод медицинской генетики позволит подтвердить данный диагноз?

A * Цитогенетический

B Генеалогический

C Близнецовый

D Дерматоглифика

E Популяционно-статистический

9

У 50-летней женщины был удален зуб. На месте удаления зуба регенерировала

новая ткань. Исходя из функции органелл клеток укажите наиболее активные из них

при восстановлении тканей:A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы

10

У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості

спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза

11

Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість

кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44

12

Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів

порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення

виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення

мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр

13

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина

тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий

у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

14

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та

виділення рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

15

У людини встановлено попередній діагноз токсоплазмоз. Якій матеріал

використовано для діагностики цієї хвороби?

A *Кров

B Фекалії

C Сеча

D Дуодентальний вміст

E Харкотиння

16

У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода.

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Малярія

D Лейшманіоз

E Лямбліоз

17

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарида

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

18

У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з

тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з

пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта.A *Волосоголовець

B Гострик

C Аскарида

D Кривоголовка

E Вугриця кишкова

19

До лікарні потрапив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху,

слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням

свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?A *Трихінельоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Опісторхоз

E Фасциольоз

20

При дегельмінтезації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло

сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид

гельмінта.A *Озброєний ціп’як

B Неозброєний ціп’як

C Карликовий ціп’як

D Ехінокок

E Стьожак широкий

21

Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомний рецесивний ген. Цей ген

проявляється лише у 30% гомозиготних особин . Цей частковий прояв ознаки є

прикладом слідуючої властивості гена:A *Пенетрантність

B Домінантність.

C Експресивність

D Дискретність.

E Рецесивність.

22

У букальних мазках епітелію жінки виявлено в ядрі клітини 2 тільця Барра. Це

характерно для синдрому:

A *Трисомія статевих хромосом

B Трисомія 21-ї хромосоми

C Трисомія 13-ї хромосоми

D Трисомія по У-хромосомі

E Моносомія статевих хромосом

23

У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого

Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

24

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і

кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

25

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині

буде здійснюватися:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

26

Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше

триплетів, чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим,

що транслції у нормі передує:A *Процесінг

B Ініціація

C Репарація

D Мутація

E Реплікація

27

У хворого виявлено зниження іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до

гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення

біосинтезу білка. Порушення відбувається на етапі:A * трансляція

B транскрипція

C реплікація

D активація амінокислот

E термінація

28

У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах

вуглеводів, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність

відповідних ферментів у:A * лізосомах

B мітохондріях

C ендоплазматичній сітці

D мікротрубочках

E ядрі

29

При амавротичній ідіотії Тея - Сакса, яка успадковується аутосомно-рецесивно,

розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що

приводять до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні

спостерігається розлад обміну:

A * ліпідів

B вуглеводів

C амінокислот

D мінеральних речовин

E нуклеїнових кислот

30

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх

так і внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений

попередній діагноз – синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей

діагноз?

A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним

31

В експерименті на культуру тканин, що мітотично діляться, подіяли препаратом який

руйнує веретено поділу. Це призвело до порушення:

A * Розходження хромосом до полюсів клітини

B Постсинтетичного періоду

C Формування ядерної оболонки

D Подвоєння хроматид

E Деспіралізації хромосом

32

У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця,

жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвірогідніше буде виявлена

в крові хворого в цей час?A *Мерозоїт

B Спорозоїт

C Оокінета

D Спороциста

E Мікро- або макрогамети

33

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета

34

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітини мишей ввели мічені амінокислоти

аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених

амінокислот:A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Клітинний центр

D Лізосоми

E Апарат Гольджі

35

Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном,

локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Імовірність народження

хлопчика з такою аномалією буде:A * 100%

B 0%

C 25%

D 35%

E 75%

36

До гінеколога звернулася 28-річна жінка з приводу безпліддя. Під час обстеження

виявлено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При

дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин знайдені 2 тільця

Барра. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна в цієї жінки?

A * Трисомія Х

B Клайнфельтера

C Патау

D Шрешевського-Тернера

E Едвардса

37

У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки шкіри на шиї. При

цитогенетичному дослідженні у ядрах лейкоцитів не виявлені “барабанні палички”, а у

ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Попередній діагноз буде:A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Дауна

D Синдром Патау

E Синдром Едвардса

38

В медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням про ймовірність

народження у них дітей хворих на гемофілію. Подружжя здорове, але батько дружини

хворий на гемофілію. На гемофілію можуть захворіти:A *Половина синів

B Сини і дочки.

C Тільки дочки.

D Половина дочок.

E Всі діти

39

У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у

грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення.

Імунологічна реакція Касоні позитивна. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити це

захворювання:

A * Ехінокок

B Ціп’як карликовий

C Лентець широкий

D Печінковий сисун

E Ціп'як озброєний

40

До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між

пальцями рук, у пахових западинах. на нижній частині живота. При огляді шкіри

хворого помічені звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях.

Який діагноз міг передбачити лікар?

A *Скабієс.

B Педикульоз.

C Дерматотропний лейшманіоз.

D Демодекоз (вугрова залозниця).

E Міаз.

41

У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія,

при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок зміни в молекулі гемоглобіну

амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба?A *Генною мутацією.

B Порушенням механізмів реалізації генетичної інформації.

C Кросинговером.

D Геномними мутаціями.

E Трансдукцією.

42

У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті

розвивався нормально. З якою формою мінливості пов’язано його одужання?

A * Модифікаційна

B Комбінативна

C Соматична

D Генотипова

E Співвідносна

43

На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на

разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное

снижение содержания гемоглобина в крови. Из опроса выяснилось, что живя на

Дальнем Востоке, она часто употребляла в пищу малосольную рыбью икру.

Аналогичное состояние отмечено у некоторых родственников, проживающих с ней.

Какое заболевание диагностировал врач у этой женщины ?

A * Дифилоботриоз.

B Эхинококкоз.

C Тениоз.

D Трихинеллез.

E Аскаридоз.

44

До гастро-ентерологічного відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів.

У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з

опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у

хворого?

A *Лямбліоз

B Амебіаз кишковий

C Балантидіаз кишковий

D Трихомоноз

E Амебна дизентерія

45

У хворої дитини періодично з’являється рідке випорожнення, іноді біль у ділянці

живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною

масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого

стану може бути:

A *Аскаридоз

B Трихоцефальоз

C Анкілостомоз

D Дракункульоз

E Трихінельоз

46

У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію

(аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа

47

Шахтар 48 років скаржиться на слабкість, головний біль, запаморочення, почуття

важкості у шлунку. Раніше у нього була сильна сверблячка шкіри ніг, кропивниця. При

дослідженні виявлене недокрів'я. У своїх фекаліях хворий іноді бачив маленьких

рухомих черв’яків червоного кольору, величиною приблизно 1 см. Яку найбільш

імовірну хворобу може запідозрити лікар?A * анкілостомоз

B Трихоцефальоз

C Трихінельоз

D Аскаридоз

E Дракункульоз

48

Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”,

которые вызывали у нее зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. При

осмотре врач увидел белых гельминтов 0,5-1 см длиной, нитевидной формы с

заостренными концами, у некоторых они закручены. Какой диагноз можно поставить

?


A * Энтеробиоз.

B Дифилоботриоз.

C Тениоз.

D Аскародоз

E Описторхоз.

49

Хворий звернувся із скаргою на загальну слабість, головний біль, нудоту, блювання,

рідкі випорожнення із домішкою слизу і крові. При мікроскопії дуоденального вмісту і

при дослідженні свіжих фекалій виявлено рухомі личинки. Поставте діагноз.A *Стронгілоїдоз

B Анкілостомоз

C Ентеробіоз

D Трихоцефальоз

E Дракункульоз

50

Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не

розлучався зі своєю улюбленою собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть

бути заражені члени експедиції при контакті з цією собакою, якщо вона є джерелом

інвазії?

A *ехінококозом

B теніозом

C парагонімозом

D дикроцеліозом

E фасціольозом

51

До медико-генетичної консультації звернулися батьки хворої дівчинки 5 років. Після

дослідження каріотипу виявили 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ї пари була довша

від звичайної, тому що до неї приєдналася хромосома з 21-ї пари. Який вид мутації

має місце в цієї дівчинки?

A * Транслокація

B Делеція

C Інверсія

D Нестача

E Дуплікація


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
2011 -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки Основи медсестринства
2011 -> Рішення від 15. 10. 2015. №67/2015 м. Долина Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Долинського навчального закладу
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці в дипломних проектах І роботах студентів теф за освітньо-кваліфікаційними рівнями
2011 -> Закон україни про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України Верховна Рада України постановля є
2011 -> Повідомлення для Абонентів, у тому числі Перелік Послуг та тарифи на Послуги, затверджуються Провайдером, є невід’ємною частиною цього Договору та публікуються на сайті Провайдера
2011 -> Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України
2011 -> Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праці


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка