Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.5 Mb.


Крок Стоматологія . Нормальна фізіологія (додаток) 1. У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп Оαβ (І), Аβ (ІІ), Вα (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи:

A *Оαβ (І)

B Аβ (ІІ)

C Вα (ІІІ)

D АВ (IV)

E


 1. Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до - 80 мВ. Які канали було заблоковано?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні


 1. Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі:

A *Деполяризації

B Реверсполяризації

C Реполяризації

D Деполяризаційного слідового потенціалу

E Гіперполяризаційного слідового потенціалу


 1. Експериментальні дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показали, що іонний струм, який обумовлює фазу реполяризації, є

A *Пасивним калієвим

B Пасивним натрієвим

C Активним хлорним

D Активним калієвим

E Активним натрієвим


 1. В експерименті нервове волокно подразнюють електричним імпульсами катодного напрямку підпорогової сили. При цьому поріг деполяризації волокна ((Е):

A *Зменшується

B Не змінюється

C Дещо збільщується

D Зникає

E Суттєво збільшується


 1. Які групи симптомів найбільш характерні для пошкодження мозочка?

A Всі перераховані

B Атаксія

C Астазія

D Дистонія

E Астенія


 1. Дифузія СО2 в легенях здійснюється за градієнтом парціального тиску і парціальної напруги по обидва боки легеневої мембрани, який становить:

A 6 мм рт.ст.

B 60 мм рт.ст.

C 20 мм рт.ст.

D 40 мм рт.ст.

E 36 мм рт.ст.


 1. У хворого різко знизився вміст іонів кальцію в крові. Це призведе до посиленої секреції такого гормону:

A * Паратгормон

B Вазопресин

C Альдостерон

D Соматотропін

E Тирокальцитонін


 1. У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Кортизол

D Соматотропін

E Соматоліберин


 1. Який із перелічених факторів найкраще забезпечив би розширення та зростання проникності судин мікроциркуляторного русла?

A *гістамін;

B ендотелін;

C вазопресин;

D норадреналін;

E жоден з перелічених.


 1. В якому сегменті ниркового канальця найінтенсивніші процеси концентрації первинної сечі?

A * Петлі Генле;

B Проксимальному канальці;

C Дистальному канальці;

D Щільній плямі;

E Збірній трубочці.


 1. Після операції з видалення щитоподібної залози з’явились оніміння кінцівок, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

A *Паратиреоїдин.

B Трийодтиронін.

C Тиреоїдин.

D Кальцитрин.

E Тироксин.


 1. Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою спірометрії?

A *Залишковий об'єм

B Дихальний об’єм

C Резервний об’єм вдоху

D Резервний об’єм видоху

E Життєву ємність легенів


 1. В обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Вкажіть рівень ушкодження спинного мозку.

A *III-IV поперекові сегменти.

B V-VII шийні сегменти.

C VII-VIII грудні.

D IX-X грудні.

E I-II поперекові.


 1. У загальному аналізі крові дитини 12 років виявили збільшену кількість еозинофілів (12%). Вкажіть, при якому стані це може спостерігається?

A *Аскаридоз.

B Загальний інтоксикаційний синдром.

C Пневмонія.

D Імунодефіцитний стан.

E Гостра респіраторна вірусна інфекція.


 1. У жінки 45 років має місце недостатня секреція фермента ентерокінази. Порушення якої травної функції може викликати дефіцит ентерокінази?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз вуглеводів

C Гідроліз жирів

D Всмоктування вітамінів

E Всмоктування жирів


 1. При обстеженні хворого після автомобільної травми невропатолог виявив дисметрію. Цей симптом визначається:

A *Неможливістю провести пальце-носову пробу із закритими очима

B Зникненням сумісності між скороченнями м’язів антагоністів

C Тремтінням м’язів під час виконання довільних рухів

D Порушенням тонусу м’язів

E Порушенням мови


 1. Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт стимулює її бажання?

A *Батьківський

B Статевий

C Імітаційний

D Вітальний

E Зоосоціальний


 1. У жінки 35 років, яка протягом 3 місяців обмежувала кількість продуктів у харчовому раціоні, спостерігається зменшення маси тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності, з’явилися набряки. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроелементів.


 1. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

A *Симпатичний безумовний

B Симпатичний умовний

C Метасимпатичний

D Парасимпатичний безумовний

E Парасимпатичний умовний


 1. рН артеріальної крові - 7,4; первинної сечі – 7,4; кінцевої сечі – 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону:

A * Іонів водню

B Іонів калію

C Іонів гідрокарбонату

D Сечовини

E Креатиніну


 1. У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

A * Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Адреналін

E Кальцитонін


 1. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції гормону:

A * Вазопресину

B Альдостерон

C Адреналін

D Ренін

E Натрійуретичний


 1. У людини схильність до розвитку карієса. Причиною цього може бути недостатній вміст у слині наступного компонента:

A *Лізоцим

B Альфа-амілаза

C Мальтаза

D Слиз

E Хлорид натрію


 1. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

A * Гіркого

B Солодкого

C Солоного

D Кислого

E Усіх смакових відчуттів


 1. Жінка, 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту, головний біль. Сеча безколірна, прозора, слабо-кислої реакції, не містить цукру. Добовий діурез до 12 л. Нестача якого гормону може бути причиною цього стану?

A Вазопресин

B Передсердний натрійуретичний фактор

C Норадреналін

D Інсулін

E Глюкагон


 1. В експерименті при дослідженні властивостей нервового волокна встановлено, що воно має мієлінову оболонку, діаметр 2 мкм, швидкість проведення збудження 10 м/с. До яких нервів відноситься вказане волокно?

A *прегангліонарних вегетативних

B постгангліонарних вегетативних

C рухових

D зорових

E больових


 1. В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться


 1. З метою визначення максимальної секреції соляної кислоти шлункового соку пацієнту 42 років ввели розчин гістаміну. Як це вплине на секрецію підшлунковоої залози?

A *збільшиться секреція бікарбонатів

B збільшиться секреція трипсиногену

C збільшиться секреція ліпази

D збільшиться секреція амілази

E збільшиться секреція слизу


 1. При обстеженні хворого 37 років виникла підозра на наявність у нього порушення дихання по рестриктивному типу. Визначення якого показника зовнішнього дихання дає можливість виявити вказаний розлад дихання?

A *життєвої ємності легень

B дихального об'єму

C резервного об''єму вдиху

D резервного об'єму видиху

E коефіцієнту легеневої вентиляції


 1. Під час катастрофи на ЧАЕС у повітря була викинута велика кількість радіоактивного йоду. Діяльність якої залози внутрішньої секреції, найімовірніше, буде порушена у людей, що жили біля ЧАЕС?

A *Щитовидної

B Підшлункової

C Нейрогіпофіза

D Підгрудинної

E Гіпоталамуса


 1. У копрограмі пацієнта виявили значну кількість неперетравлені жири. Порушення секреції яких ферментів найімовірніше мають місце у данної людини?

A *Панкреатичні ліпази

B Панкреатичні амілази

C Панкреатичні протеази

D Жовчні кислоти

E Жирні кислоти


 1. У чоловіка 64-х років спостерігаються симптоми різкого порушення процесів обміну речовин та енергії. При проведенні комп’ютерної томографії в одній із ділянок головного мозку виявлена пухлина. Яка структура головного мозку,що має значну роль у регуляції процесів обміну речовин може бути уражена у даному випадку?

A *Гіпоталамус

B Ретикулярна формація

C Таламус

D Червоне ядро

E Чорна субстанція


 1. В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію во вторинній сечі. Підвищення рівню якого гормону, вірогідно, могло викликати такі зміни?

A *Альдостерону

B Окситоцину

C Адреналіну

D Глюкагону

E Тестостерону


 1. Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що при цьому забезпечує:

A *Підвищення ОЦК

B Підвищення згортання крові

C Зниження ОЦК

D Підвищення діурезу

E Зниження тонусу судин


 1. У пацієнта, який строго виконував рекомендації по дотриманню певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту (результатДК=1). Якої дієти дотримувся пацієнт?

A *З переважанням вмісту вуглеводів.

B З переважанням вмісту білків і жирів.

C З переважанням вмісту жирів і вуглеводів.

D З переважанням вмісту білків і вуглеводів.

E Змішаної їжі.


 1. У спортсмена перед стартом відмічається збільшення енергоутворення. В основі цього лежать:

A *Умовно-рефлекторні механізми.

B Безумовно-рефлекторні механізми.

C Активація функції наднирників.

D Більша м’язова маса.

E Гіпервентиляція легень.


 1. Обстежуваний не сприймає солодкого смаку їжі. Скажіть, де розташовані рецептори, що відповідають за відчуття солодкого?

A *На кінчику язика.

B На корені язика.

C Бокові поверхні язика.

D Середина язика.

E Вся поверхня язика.


 1. Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається порушення функції сечовидільної системи – поліурія. Порушення виділення якого гормону ви запідозрите?

A *Вазопресину.

B АКТГ.

C Адреналіну.

D Інсулін.

E Мінералокортикоїди.


 1. При захворюванні зубів людина не завжди може вказати точну локалізацію хворого зуба. Який принцип розповсюдження збудження в нервових центрах демонструє цей приклад?

A *Іррадіація.

B Реверберація.

C Оклюзія.

D Домінанта.

E Дивергенція


 1. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією (відсутністю сечовиділення). Чим зумовлене це явище?

A *Збільшенням секреції АДГ та адреналіну.

B Збільшенням активності парасимпатичної нервової системи.

C Зменшенням активності симпатичної нервової системи.

D Збільшенням секреції АДГ та зменшення адреналіну.

E Зниженням секреції АДГ та збільшення адреналіну.


 1. У людини відбувся обпік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників порушується в першу чергу?

A *Солодких

B Солоних

C Кислих

D Кислих і солодких

E Гірких


 1. У пацієнта стоматолог виявив ороговіння епітелію слизової оболонки ротової порожнини, атрофію малих слинних залоз. Відсутність якого вітаміну може бути причиною даного стану?

A * Вітаміну А

B Вітаміну В6

C Вітаміну В12

D Вітаміну С

E Вітаміну Д


 1. Лікар у пацієнта виявив запалення слизової оболонки ротової порожнини, яке супроводжувалось нестерпним болем. Із ураженням якого нерва це пов’язано?

A * Трійчастого

B Язикоглоткового

C Блукаючого

D Лицьового

E Барабанної струни


 1. При пошкодженні слизової оболонки ротової порожнини її запалення попереджується завдяки бактерицидній дії:

A * Лізоциму

B Амілази

C Муцину

D Лінгвальної ліпази

E Нуклеаз


 1. В експерименті встановлено посилення надходження глюкози всередину клітин (за винятком клітин головного мозку), активація перетворення глюкози на глікоген у печінці та м’язах, зниження глюконеогенезу. Який гормон викликає зазначені ефекти?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Соматостатин

D Трийодтиронін

E Альдостерон


 1. У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає гнучкість та поступово стає твердим, бо не має можливості розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ

B Зниження Са++ у крові

C Підвищення молочної кислоти у крові

D Зміни у структурі тропомиозину

E Збільшення К+ у крові


 1. У жінки 35 років, яка на протязі 3 місяців обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності, з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроєлементів.


 1. На станцію „швидкої допомоги” доставлено хворого з травмою грудної клітки. Стан хворого різко погіршується, наростає задуха, поблідніння обличчя, тахікардія. Що могло бути причиною вказаних розладів?

A *Пневмоторакс

B Забій грудної клітки

C Перелом ребер

D Реакція на больовий подразник

E Переляк


 1. Хворому проведено видалення пілорічної частини шлунку. Зменшення секреції якого гормона слід очікувати перш за все?

A *Гастрина

B Гістаміна

C Секретина

D Холецистокініна

E Шлункового інгібуючого пептиду


 1. Людині проводили клінічний аналіз крові за допомогою камери Горяєва. Чим розводять кров для підрахунку лейкоцитів?

A 5% розчином оцетової кислоти + метіленовий синій

B дистилюючою водою

C 0.9% розчином хлористого натрію + метіленовий синій

D 0.1 н розчином HCl

E Всі відповіді неправильні


 1. У спортсменів перед змаганнями обстежували функціональний стан системи дихання. За допомогою якого методу можна визначити максимальну вентиляцію легенів?

A спірографії

B спірометрії

C пневмотахометрії

D оцінки розведення гелію

E механопневмограма


 1. При обстеженні секреторної діяльності шлунку у людини було встановлено, що шлунковий секрет має найбільшу кислотність при переваренні…

A білків

B жирів

C вуглеводів

D баластних речовин

E Вітамінів


 1. В єксперименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту,де відбуваються ці процеси є…

A тонкий кишечник

B шлунок

C товста кишка

D пряма кишка

E ротова порожнина


 1. У юнака 19 років вимірювали енергообмін в певних умовах у стані спокою. Як зветься даний вид енергообміну?

A *Основний обмін

B Валовий обмін

C Метаболічний обмін

D Загальний обмін

E Стандартний обмін


 1. Під час тренувань спортсмени-підводники на тривалий час затримують дихання. З якою метою це робиться?

A *Зниження чутливості нейронів дихального центру до СО2

B Зниження чутливості нейронів дихального центру до О2

C Підвищення чутливості нейронів дихального центру до О2

D Підвищення чутливості нейронів дихального центру до СО2

E Зниження чутливості рецепторів розтягу легень


 1. Відомо, що однією з причин виникнення мембранного потенціалу спокою є різниця концентрації іонів по обидві сторони клітинної мембрани. Який механізм забезпечує іонну асиметрію в середині і на зовні клітини?

A *Активний транспорт

B Полегшена дифузія

C Дифузія

D Фільтрування

E Піноцитоз 1. При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину


 1. У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:

A *Щитовидної залози.

B Підшлункової залози.

C Нейрогіпофізу.

D Кіркової речовини наднирників.

E Статевих залоз.


 1. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A *Довгастий мозок.

B Спинний мозок.

C Середній мозок.

D Проміжний мозок.

E Кора великих півкуль.


 1. Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

A *Секреція шлункового соку

B Секреція кишкового соку

C Моторика товстої кишки

D Скорочення сфінктера Одді

E Моторика тонкої кишки


 1. У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це безпосередньо пов'язано?

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Паратгормон

E Тиреокальціотонін


 1. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону


 1. У хворого збільшений у внутрішньому середовищі вміст летких метаболітів. Порушення функції якого органу може це спричинити?

A *Легені

B Нирки

C Потові залози

D Сальні залози

E Кишківник


 1. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?

A * 9,5 - 10,5

B 4,4 – 2-4

C 7 – 8

D 4,44 – 6,66

E 3,0 – 5,0


 1. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A *У лімфатичні судини

B У венозні судини

C У міжплевральний простір

D У черевну порожнину

E В артеріальні судини


 1. У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс втратиться у цього хворого?

A *Орієнтувальний на звукові сигнали

B Орієнтувальний на світлові сигнали

C Орієнтувальний на тактильні подразники

D Статокинетичний – очний ністагм

E Рефлекс випрямлення голови


 1. У хворого відсутня провідність у язико-глотковому нерві. Яке відчуття зникне у хворого?

A * Гіркого

B Кислого

C Солодкого

D Солоного

E Кислого й солоного


 1. Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла?

A * 10 500 - 11 500 кДж/д

B 11 000 – 12 000 кДж/д

C 12 000 – 13 000 кДж/д

D 10 000 – 11 000 кДж/д

E 9 000 – 10 000 кДж/д


 1. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:

A *Глюкозурія

B Зменшення діурезу

C Зменшення реабсорбції глюкози

D Зменшення секреції вазопресину

E Зменшення секреції альдостерону


 1. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:

A *Вазопресину

B Альдостерону

C Реніну

D Натрійуретичного гормону

E Адреналіну


 1. Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

A *Чотиригорбкове тіло

B Червоня ядра

C Латеральні вестибулярні ядра

D Чорна речовина

E Медіальні ретикулярні ядра


 1. В експерименті на собаці вивчали роль надниркової залози в процесах терморегуляції. Який гормон цієї залози звужує кровоносні судини, тим самим зменшуючи тепловіддачу?

A *Адреналін

B Кортикостерон

C Кортизон

D Андрогени

E Естрогени


 1. Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока працездатність. Найімовірнише, ця людина є :

A *Сангвінік

B Холерик

C Меланхолік

D Флегматик

E Флегматик з елементами меланхоліка


 1. Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:

A * Аксонами мотонейронів

B Прегангліонарними симпатичними

C Прегангліонарними парасимпатичними

D Постгангліонарними симпатичними

E Постгангліонарними парасимпатичними


 1. Больной 37-ми лет за последние три месяца похудел на 5 кг, жалуется на тремор рук, повышенное потоотделение, экзольфтальм, тахикардию. Изменение секреции какого гормона может быть причиной этого?

A Увеличение тироксина

B Увеличение кортизола

C Снижение инсулина

D Увеличение инсулина

E Снижение тироксина


 1. Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,001. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:

A *Вазопресину

B Альдостерону

C Ангіотензину ІІ

D Реніну

E Простагландинів


 1. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого


 1. У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини шляхом:

A *Конвекції

B Теплопроведення

C Кондукції

D Радіації

E Випаровування


 1. Після обстеження хворого лікар рекомендував вилучити з раціону наваристі м‘ясні та овочеві бульони, прянощі, копчені продукти. У хворого виявлено:

A * Підвищення секреції соляної кислоти в шлунку

B Зниження секреції соляної кислоти в шлунку

C Зниження моторики шлунково-кишкового тракту

D Порушення слиновиділення

E Дискінезію жовчних шляхів


 1. В стоматологічній практиці для дослідження збудливості зубів використовують метод електроодонтодіагностики. При цьому визначають:

A *Поріг подразнення

B Хронаксію

C Корисний час

D Акомодацію

E Лабільність


Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
krok stom -> Гістологія При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка