Крок Стоматологія 2013 рік 0 Гістологія 1Скачати 443.33 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір443.33 Kb.
  1   2   3   4
Крок 1. Стоматологія 2013 рік

3.0 Гістологія

1

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з

означених нижче клітин пошкоджені?

A *Чутливих нейронів

B Вставних клітин

C Моторних нейронів

D Пучкових клітин

E Асоціативних клітин

2

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під

час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації при умові нормального розвитку.A * Маткова труба, близько ампульної частини

B маткова труба, близько маткової частини

C порожнина матки

D черевна порожнина

E яєчник

3

При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів

пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це

пов’язано?A * Стовпчастих з облямівкою

B Стовпчастих без облямівки

C Келихоподібних

D Клітин Панета

E Ендокриноцитів

4

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в

процесах регенерації?

A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

5

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки на

протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A *Делямінація.

B Міграція.

C Епіболія.

D Інвагінація.

E Нейруляція.

6

При гистохимическом исследовании лейкоцитов мазка крови определяются клетки, в

цитоплазме которых находятся гранулы, содержащие гистамин и гепарин. Какие это

клетки ?A *Базофилы.

B Нейтрофилы.

C Эозинофилы.

D Моноциты.

E Эритроциты.

7

В гистопрепарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка состоит из

эндотелия, подэндотелия и внутренней эластической мембраны. В средней оболочке

преобладают гладкие миоциты. Наружная оболочк состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Укажите, для какого сосуда хараткерны данные

морфологические признаки.A *Артерии мышечного типа.

B Артерии эластического типа.

C Артерии смешанного типа.

D Вены мышечного типа.

E Вены безмышечного типа.

8

В препарате представлен кровеносный сосуд. Внутренняя оболочка представлена

эндотелием и подэндотелием, средняя - пучками гладких миоцитов, прослойками

рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружна оболочка сильно развита,

образована рыхлой соединительной тканью и отдельными гладкими миоцитами. Какой

сосуд имеет данную морфологическую характеристику?A *Вена мышечного типа.

B Артерия мышечного типа.

C Вена безмышечного типа.

D Артерия смешанного типа.

E Артерия эластического типа.

9

В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка

образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и имеют

спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем рыхлой

волокнистой соединительной ткани. Укажите вид сосуда.

A *Артериола.

B Венула.

C Капилляр.

D Посткапилляр.

E Артериоловенулярный анастомоз.

10

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної

стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології:

інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що

розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які

це клітини?A *плазмоцити

B макрофаги

C фібробласти

D адипоцити

E тканинні базофіли (тучні клітини)

11

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка

оболонка органу реагує на дію цього препарату?

A *Міометрій

B Ендометрій

C Периметрій

D Параметрій

E Підслизова

12

Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням

кіслотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку запеспечують цей процес?

A * Парієтальні

B Ендокринні

C Головні

D Мукоцити

E Шійкові

13

Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини

пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну

молоковіддачу?A *Епітеліальні ворсинки губи

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи

C Сполучнотканинні сосочки губи

D Грибоподібні сосочки язика

E Листоподібні сосочки язика

14

У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які

гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь

на проникнення стрептококів?A *Лімфатичні вузлики

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

C Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

D Пухка волокниста сполучна тканина

E Крипти

15

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости,

представленное слизистой оболочкой, имеющей свободную часть и прикрепленную,

которая прочно сращена с надкостницей. Эпителий – многослойный плоский

ороговевающий. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся

в эпителий. Назовите данное образование.A *Десна

B Твердое небо

C Губа

D Щека

E Язык

16

На шлифе многокорневого зуба видна ткань, располагающаяся на вершинах корней зуба

и в месте их разветвления. Ткань содержит отростчатой формы клетки, лежащие в

лакунах и многочисленные коллагеновые волокна, имеющие радиальное или

продольное направление. Назовите данную ткань.

A *Клеточный цемент.

B Ретикулофиброзная костная ткань.

C Дентин.

D Эмаль.

E Плотная соединительная ткань.

17

Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в

клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A *Кортикальний

B Ліпопротеіновий

C Надмембранний

D Інтегральний

E Глікокалікс

18

Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом.

Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?

A *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B Синтез колоїду

C Йодування колоїду

D Резорбція колоїду

E Синтез тиреоглобуліну

19

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція

останнього послабиться, або загальмується перш за все?

A *Регенеративна

B Захисна

C Бар’єрна

D Всмоктувальна

E Діелектрична

20

Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За

рахунок яких клітин сталося його регенерація?

A *Шиэчні мукоцити

B Паріетальні екзокриноцити

C Головні екзокриноцити

D Ендокриноцити

E Мукоцити тіла залоз

21

На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які

призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.

A * Формування.

B Дозрівання.

C Росту

D Розмноження

E Проліферація

22

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з

ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна

система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в

наслідок діяльності цих клітин?

A * Соляна кислота

B Пепсиноген

C Слиз

D Серотонін

E Гастрин

23

Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла,

стомлюванність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в

крові. Із порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток данного захворювання?A *В-клітин

B А-клітин

C Тироцитів

D Панкреатоцитів

E Ліпотропоцитів

24

Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який

структурний компонент слизовоъ оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її

захист від ушкодження?A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій

B Сполучна

C М’язова

D Багатошаровий війчастий епітелій

E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

25

В гистологическом препарате представлен срез прецентральной извилины коры

болшого мозга. Укажите, какие слои наиболее развиты в этом слое.

A *Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.

B Молекулярный.

C Наружный и внутренний зернистые.

D Молекулярный и слой полиморфных клеток.

E Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.

26

В красном костном мозге в постэмбриональном гемопоэзе в клетках одного из

дифферона постепенно снижается базофилия цитоплазмы и повышается оксифилия,

ядро выталкивается. Назовите вид гемопоэза, для которого характерны данные

морфологические изменения.

A *Эритропоэз.

B Лимфопоэз.

C Нейтрофилоцитопоэз.

D Эозинофилоцитопоэз.

E Базофилоцитопоэз.

27

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні

кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?

A *Рогівка.

B Циліарне тіло.

C Судинна оболонка.

D Райдужна оболонка.

E Сітківка.

28

В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні

клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця

мають дані морфологічні ознаки?A *Клітини Пуркін’є

B Пейсмекерові клітини

C Скоротливі кардіоміоцити

D Ендокринні клітини

E Ліпоцити

29

В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем

проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A *Емалеві пучки

B Емалеві призми

C Енамелобласти

D Дентинобласти

E Волокна Томса

30

При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер

виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини

жінки. Як називається таке утворення хроматину?A *Тільце Барра

B Тільце Херінга

C Деконденсований хроматин

D Еухроматин

E Тільце Пачіні

31

При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате

определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.

A * Кроветворная

B Трофическая

C Продукция околоплодных вод.

D Экскреторная

E Защитная

32

В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение

кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид

минерализации?A *Дентина.

B Эмали.

C Периодонта.

D Цемента.

E Пульпы.

33

У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не

притаманний прямому остеогенезу?

A * Утворення епіфізарного центру окостеніння

B Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

C Остеоїдний етап

D Утворення грубоволокнистої кістки

E Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

34

У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити

гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A * Остеокласти

B Напівстовбурові клітини

C Остеобласти

D Остеоцити.

E Стовбурові остеогенні клітини

35

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних

ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали

ушкодження?A * Актинові міофіламенти.

B Міозинові філаменти

C Тонофібрили

D Тропоколагенові комплекси

E Нуклеопротеїдні комплекси

36

Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичниий хрящ (забарвлений

орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими

ознаками їх можна відрізнити?A * За наявністю еластичних волокон

B За наявністю ізогенних груп клітин

C За наявністю зони молодого хряща

D За наявністю охрястя

E За наявністю аморфної речовини

37

У результаті інфаркту міокарду відбулось пошкодження ділянки серцевого м`яза, яке

супроводжується масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать

заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?A * Фібробласти

B Кардіоміоцити

C Міосателітоцити

D Епітеліоцити

E Непосмуговані міоцити

38

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми

спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні

зміни?


A * В диску A

B В диску I

C В половині диску A

D В диску A та в диску I

E В половині диску I

39

При проведені судово-медичного дослідження зразка крові у нейтрофільних гранулоцитах

на поверхні одного із сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Як

називається таке структурне утворення?A *Тільце Барра

B Тільце Лайон

C Деконденсований хроматин

D Еухроматин

E Тільце Пачіні

40

У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному досліджені виявлено суттєве

зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої

ділянки шлунку вивчали?A *Пілоричний відділ

B Дно шлунка

C Кардіальний відділ

D Тіло шлунка

E -

41

На электронной микрофотографии фрагмента внутренней оболочки сосуда

определяются клетки, лежащие на базальной мембране и связанные между собой с

помощью десмосом и плотных контактов. Назовите данные клетки.A *Эндотелий.

B Мезотелий.

C Эпидермис.

D Эпителиоретикулярные клетки.

E “Береговые” макрофаги.

42

В гистологическом препарате представлен орган сердечно-сосудистой системы. Одна

из его оболочек образована анастомозирующими между собой волокнами, состоящими

из клеток, которые в области контакта образуют вставочные диски. Оболочка какого

органа представлена в гистологическом препарате?

A *Сердца.

B Артерии мышечного типа.

C Аорты.

D Вены мышечного типа.

E Артерии смешанного типа.

43

Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого

виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини.

A *ендотеліоцити

B Зірчасті клітини

C міоцити

D фібробласти

E адипоцити

44

В альвеолах легень є спеціальні клітини, через які здійснюється газообмін, вони входять

до складу аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?

A *альвеолоцити першого типу

B клітини Клара

C альвеолярні макрофаги

D альвеолоцити другого типу

E мікроворсинчасті епітеліоцити

45

У хворого на пухлину мозочка виникло порушення координації рухів. Які клітини кори

мозочка пошкоджені?

A *клітини Пуркіньє

B Дрібні зірчасті клітини

C Великі зірчасті клітини

D Кошикові клітини

E Клітини-зерна

46

На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в

якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму,

навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.A *Первинний

B Примордіальний

C Вторинний

D Зрілий

E Атретичний

47

Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де

можливо спостерігати патологічні зміни?

A * У міжхребцевих дисках.

B У вушній мушлі

C У трахеї

D У гортані

E У бронхах

48

На мікропрепараті задньої стінки ока виявляється, що пігментний шар сітківки

недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений

A * Зовнішній

B Внутрішній

C Стебельце

D Гангліозні клітини

E Мезенхіма

49

На электронной микрофотографии внутридолькового синусоида печени представлена

клетка, у которой в цитоплазме видны гранулы, с уплотнением похожим на фруктовую

косточку. Известно, что эта клетка является естествееным киллером. Какая клетка

представлена?

A *pit-клетка

B гепатоцит

C эндотелиоцит синусоидного капилляра

D звездчатый макрофаг

E перисинусоидальный липоцит

50

Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу

живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

A *Хоріон

B Трофобласт

C Жовтковий мішок

D Амніон

E Алантоїс

51

Антиген тканинної сумісності дитини успадковує від батька та матері. Відомо, що

експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна

система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджує

відторгенню зародка організма матері?

A * Хоріон

B амнион

C Алантоїс

D Жовтковий мішок

E Пуповина


Каталог: ukr -> kafedra -> nakaz1 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 -> %D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%98 -> %D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9A%201%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A2 -> %D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86 -> %D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна анатомія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Нормальна фізіологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Нормальна анатомія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Фармакологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка