Крок Стоматологія 2010-2012 рр 0 БіохіміяСторінка1/5
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1. Стоматологія 2010-2012 рр

5.0 Біохімія

1

У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З

приводу чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна

підтвердити?A *Біохімічним

B Статистичним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Популяційним

2

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців

вистеляє сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.

E Яєчник.

3

У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори надниркових залоз

порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони

4

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація

5

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться

при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин

6

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції

підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до

порушення розщеплення:A *Білків

B Фосфоліпідів

C Полісахаридів

D Нуклеїнових кислот

E Ліпідів

7

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110/хв. Вміст яких гормонів

доцільно визначити в крові пацієнта?A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.

8

При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у

людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?

A *60

B 50

C 70

D 80

E 100

9

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові.

Причиною цього є збільшена концентрація в крові кого гормону:

A *Адреналін

B Тироксин

C Соматотропін

D Кортизол

E Плазмін

10

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції

такого гормону:

A *паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного

11

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?A *білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин

12

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%.

Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

13

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

14

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше

значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це

амінокислота?A * Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин

15

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний

захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

A * IgA

B IgG

C IgM

D IgD

E IgE

16

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку

бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

A *Лізоцин

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

E Мальтаза

17

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та

порушуються процеси мінералізації кісток та зубів?

A * Вітамін D

B Вітамін E

C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P

18

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:A * Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин

19

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?A * Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки

20

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?A * Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій

21

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій

кількості?

A * Гідроксиапатит [Ca10(PO4)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(PO4)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(PO4)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(PO4)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(PO4)6]

22

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес

мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну В2

E Вітаміну К

23

При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого

процесу є основною причиною підвищення лактату?

A *Анаеробного розпаду глюкози

B Аеробного розпаду глюкози

C Розпаду глікогену

D Травлення вуглеводів

E Глюкозо-лактатного циклу

24

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має

місце у немовляти.

A *D3

B А

C К

D РР

E Е

25

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен.

Порушенням якого процесу це обумовлене?

A * Гідроксилювання залишків проліну та лізину

B Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону

26

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар

стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес

активується під впливом вікасолу.A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

27

У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть,

утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в

тканинах пародонта.A *Лактату

B Рибозо-5-фосфату

C Глікогену

D Глюкозо-6фосфату

E НАДФН

28

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс

якої речовини порушується пацієнта у першу чергу.

A *Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів

29

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу

під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

A *Росту та диференцііювання клітин

B Гідроксилювання проліну

C Карбоксилювання глутамінової кислоти

D Темнового зору

E Кольорового зору

30

У пациента 38-ми лет через месяц после перенесенной тяжелой операции

наступило выздоровление и наблюдается положительный азотистый баланс.

Снижение концентрации какого азотсодержащего вещества может отмечаться в

моче у данного пациента?

A * Мочевины

B Лактата

C Стеркобилиногена

D Галактозы

E 17-кетостероидов

31

У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания

развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов

состояние, характерное для белкового голодания.A * Снижение синтеза мочевины в печени

B Гипергликемия

C Положительный азотистый баланс

D Увеличение онкотического давления крови

E Гематурия

32

У ребенка,не получавшего в течение зимы свежих овощей и фруктов, при осмотре

обнаружены множественные подкожные кровоизлияния, воспаления десен,

кариозные полости в зубах. Комбинацию каких витаминов следует назначить

ребенку?

A *Аскорбиновой кислоты и рутина

B Тиамина и пиридоксина

C Фолиевой кислоты и кобаламина

D Рибофлавина и никотинамида

E Кальциферона и аскорбиновой кислоты

33

У больного с почечной недостаточностью развилась остеодистрофия,

сопровождающаяся интенсивной деминирализацией костей. Нарушение образования

активной формы какого витамина явилось причиной данного осложнения?A *Кальциферола

B Ретинола

C Тиамина

D Нафтохинона

E Рибофлавина

34

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті

нагромадження в організмі продуктів обміну:

A *Сечової кислоти

B Сечовини

C $\beta$-аланіну

D Гомогентизинової кислоти

E Фенілпіровиноградної кислоти

35

Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є

специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку:

A *Утворення глутаміну

B Утворення сечовини

C Утворення аспарагіну

D Утворення NH4+

E Утворення креатину

36

Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса,

задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот

витамин участвует в процессах:A *Гидроксилирования пролина и лизина

B Карбоксилирования пролина

C Карбоксилирования лизина

D Гидроксилирования пролина

E Гидроксилирования лизина

37

Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет

нерастворимую фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве

аминокислоты :A *Пролин, гидроксипролин, и глицин

B Пролин и лизин

C Пролин, гидроксилизин

D Лигин,гидроксилизин и глицин

E Лизин и глицин

38

Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект

лечения цинги:

A

B А

C Д

D Е

E К

39

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із

розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокрапчастих

крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну

пояснюються ці симптоми?

A *Гіповітаміноз С

B Гіпервітаміноз D

C Гіпервітаміноз С

D Гіповітаміноз D

E Гіповітаміноз А

40

У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота,

запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком:

A *Гіповітамінозу вітаміну Д

B Гіповітамінозу вітаміну С

C Гіповітамінозу вітаміну А

D Гіповітамінозу вітаміну В1

E Гіповітамінозу вітаміну В2

41

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз,

слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

A *Карієсу

B Флюорозу

C Стоматиту

D Гінгівіту

E Пульпіту

42

б-амілаза слини каталізує гідроліз б-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю.

Активатором її є іони:

A *Натрію

B Калію

C Міді

D Свинцю

E Цинку

43

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює

секрецію такого гормону :

A *Інсулін

B Глюкагон

C Адреналін

D Норадреналін

E Кортизол

44

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і

тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний

механізм його дії ?A * Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E Активує процес синтезу холекальциферолу

45

Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу

утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

A * Білкове голодування

B Ліпідне голодування

C Вуглеводне голодування

D Недостатність вітамінів

E Недостатність хромопорфіринів

46

Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?A *Розчином солей кальцію

B Розчином солей натрію

C Розчином солей калію

D Розчином солей ртуті

E Розчином солей срібла.

47

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?A *Гідролізує N-глікозидні зв"язки в пептидогліканах.

B Гідролізує глікозидні зв"язки в глікогені

C Розщеплює пептидні зв"язки в білках

D Розщеплює складно-ефірні зв"язки в ліпідах

E Гідролізує N-глікозидні зв"язки в нуклеїнових кислотах.

48

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?A * Селен

B Барій

C Стронцій

D Залізо

E Мідь.

49

Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?A *Вітамін С, К, Р

B Вітамінів В1, Е, Д

C Вітамінів В2, А, В6

D Вітамінів В3, Н, В12

E Вітамінів В5, А, В1.

50

Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції

білявушної залози?

A * Амілаза

B Мальтаза

C Лізоцим

D Глюкокіназа

E Фосфатаза

51

Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка

колагену, що бере участь в мінералізації зубів та кісток?

A * Вітамін С

B Вітамін Д

C Вітамін В1

D Вітамін А

E Вітамін В2

52

Який фермент слини має антимікробну дію?A *Лізоцим

B Мальтаза

C Амілаза

D Фосфатаза

E Гексокіназа

53

При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням

ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення.

При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?A *Каталаза

B Псевдохолінестераза

C Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D Ацетилтрансфераза

E Метгемоглобінредуктаза

54

По результатам анализов желудочного сока больного установлено: снижение его

кислотности и низкий уровень гастромукопротеина. Недостаток какого витамина

может возникать при этом?A * Кобаламина

B Фолиевой кислоты

C Пантотеновой кислоты

D Никотинамида

E Биофлавоноидов

55

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу,

помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін

якого біоелемента було порушено?A * Кальція

B Магнія

C Калія

D Заліза

E Натрія

56

При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що

використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони

синтезуються:A *Ацетіл-КоА

B Сукциніл-КоА

C Цитрат

D Малат

E Кетоглутарат

57

У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що

основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну

пов’язані з ці порушення?A * РР

B В1

C В2

D В9

E В8

Каталог: files -> kafedry -> biohim -> krok
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчання
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> З клінічної біохімії (для студентів фармацевтичного факультету 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)
kafedry -> Історія кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
krok -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімі я1
krok -> Крок Стоматологія 0 Біохімія 2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка