Крок Стоматологія 0 Біохімія 2Сторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1. Стоматологія

5.0 Біохімія2

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові.

Причиною цього є збільшена концентрація в крові кого гормону:

A *Адреналін

B Тироксин

C Соматотропін

D Кортизол

E Плазмін

3

У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого

гормону:

A *паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного

4

При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого

процесу є основною причиною підвищення лактату?

A *Анаеробного розпаду глюкози

B Аеробного розпаду глюкози

C Розпаду глікогену

D Травлення вуглеводів

E Глюкозо-лактатного циклу

5

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

6

У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть,

утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в

тканинах пародонта.A *Лактату

B Рибозо-5-фосфату

C Глікогену

D Глюкозо-6фосфату

E НАДФН

7

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком

підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокрапчастих крововиливів на шкірі,

випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?A *Гіповітаміноз С

B Гіпервітаміноз D

C Гіпервітаміноз С

D Гіповітаміноз D

E Гіповітаміноз А

8

У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота,

запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком:

A *Гіповітамінозу вітаміну Д

B Гіповітамінозу вітаміну С

C Гіповітамінозу вітаміну А

D Гіповітамінозу вітаміну В1

E Гіповітамінозу вітаміну В2

9

Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка

колагену, що бере участь в мінералізації зубів та кісток?

A * Вітамін С

B Вітамін Д

C Вітамін В1

D Вітамін А

E Вітамін В2

10

При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням

ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При

зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?A *Каталаза

B Псевдохолінестераза

C Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D Ацетилтрансфераза

E Метгемоглобінредуктаза

11

При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що

використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони

синтезуються:A *Ацетіл-КоА

B Сукциніл-КоА

C Цитрат

D Малат

E Кетоглутарат

12

У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що основним

продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані з ці

порушення?A * РР

B В1

C В2

D В9

E В8

13

Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого

вітаміну можна припустити?

A *Вітамін С

B Вітамін Е

C Вітамін РР

D Вітамін D

E Вітамін В1

14

При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого

вітаміну являється причиною цього стану.

A *Нікотінаміду.

B Аскорбінова кислота.

C Фолієва кислота.

D Біотин.

E Рутин.

15

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне

відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню.

Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.A *Каталаза.

B Цитохромоксидаза.

C Сукцинатдегідрогеназа.

D Кетоглутаратдегідрогеназа.

E Аконітаза.

16

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для

встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно

здійснити в дослідній крові.A *ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

17

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало

збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

A *Гама-глобуліни.

B Альбуміни.

C Альфа1-глобуліни.

D Альфа2-глобуліни.

E Бета-глобуліни.

18

Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі,

ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є

причиною такого стану?A * Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

19

Пацієнт 33- х віку. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі

болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми.

Сеча червоного кольору . Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфірія.

Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

A * Гему

B Інсуліну

C Жовчних кислот

D Простагландинів

E Колагену

20

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі

колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до

порушення їх гідроксилювання?A * Вітамін С

B Вітамін Е

C Вітамін К

D Вітамін А

E Вітамін Д

21

У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних

раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову

кислоту. Яке захворювання у дитини?A *Алкаптонурія

B Альбінізм

C Цистинурія

D Порфірія

E Гемолітична анемія

22

У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому

пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A * Ксантиноксидази

B Уреази

C Уратоксидази

D Дигідроурацилдегідрогенази

E Уридилілтрансферази

23

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

24

До лікарні поступив 9-річний хлопчик з відставанням у розумовому і фізичному розвитку.

Під час біохімічного аналізу крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну.

Блокування якого фермента може призвести до такого стану?A * Фенілаланін-4-монооксигеназа

B Оксидаза гомогентизинової кислоти

C Глутамінтрансаміназа

D Аспартатамінотрансфераза

E Глутаматдекарбоксилаза

25

Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено.

Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?

A * Оксидази гомогентизинової кислоти

B Фенілаланінгідроксилази

C Тирозинази

D Оксидази оксифенілпірувату

E Декарбоксилази фенілпірувату

26

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?

A *Авітаміноз вітаміна В1

B Авітаміноз вітаміну Е

C Авітаміноз вітаміну В3

D Авітаміноз вітаміну В6

E Авітаміноз вітаміну В2

27

У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити

для уточнення діагнозу?

A *Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

B Визначення сечовини в крові та сечі

C Визначення креатіну в крові

D Визначення активності урікази в крові

E Визначення амінокислот в крові

28

Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному

каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

A * пепсин та гастриксин

B трипсин та катепсини

C хімотрипсин та лізоцим

D ентеропептидаза та еластаза

E карбоксипептидаза та амінопептидаза

29

У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми.

Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

A *2,5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8,0 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 5,5 ммоль/л

30

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських

засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

31

У жінки 46-ти років, що страждає на жовчно-кам'яну хворобу, розвинулась жовтяниця.

При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть,

концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі?A *Кон'югованого білірубіну

B Вільного білірубіну

C Білівердину

D Мезобілірубіну

E Уробіліногену

32

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду.

Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

A *Аспартатамінотрансферази

B Аланінамінотрансферази

C Аланінамінопептидази

D Сорбітдегідрогенази

E Лужної фосфатази

33

У хлопчика 8-vb років хвороба Леш-Ніхана. В крові збільшена концентрація сечової

кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового

захворювання?A *Розпаду пуринових нуклеотидів

B Синтезу пуринових нуклеотидів

C Синтезу піримідинових нуклеотидів

D Розпаду піримідинових нуклеотидів

E Утворення дезоксирибонуклеотидів

34

У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки,

катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в

нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?A *Галактози

B Фруктози

C Глюкози

D Мальтози

E Сахарози

35

В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть,

утворення якої речовини наймовірніше порушене у цього малюка?

A *Сечовини

B Сечової кислоти

C Аміаку

D Креатиніну

E Креатину

36

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі

цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту.

Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєнняA *Окислювального декарбоксилювання ПВК

B Мікросомального окислення

C Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

E Знешкодження супероксидних іонів

37

У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової

кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть,

конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.A *Ксантиноксидази

B Аденозиндезамінази

C Аденінфосфорибозилтрансферази

D Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази

E Гуаніндезамінази

38

У хворого 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові

виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба

Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для

підтвердження діагнозу?:

A *Церулоплазміну

B Карбоангідрази

C Ксантиноксидази

D Лейцинамінопептидази

E Алкогольдегідрогенази

39

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

40

У хворої 38 років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений

гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?A *НАДФН

B ФАДН2

C Пірідоксальфосфату

D ФМНН2

E Убіхінону

41

У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз.

Біохімічною основою цього стану є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА через

недостачу в клітинах:A *Оксалоацетату

B 2-Оксоглутарату

C Глутамату

D Аспартату

E Сукцинату

42

У немовляти на 6 день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату.

Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

A *Фенілаланін

B Триптофан

C Метіонін

D Гістидин

E Аргінін

43

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення метаболізму

якої кислоти лежить в основі цього явища?

A * Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової кислоти

E Гістидину

44

Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання

якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні?

A *Холестерин

B Олеїнову кислоту

C Лецитин

D Моноолеатгліцерид

E Фосфатиділсерин

45

У 8-ми місячної дитини спостерігається блювання та діарея після прийому фруктових

соків. Навантаження фруктозою привело до гіпоглікемії. Вкажіть, спадкова недостатність

якого ферменту є причиною стану дитини.A *Фруктозо -1- фосфатальдолази

B Фруктокінази

C Гексокінази

D Фосфофруктокінази

E Фруктозо-1.6.-дифосфататзи

46

У хворого 34 років має місце понижена витривалість до фізичних навантажень в той час,

як у скелетних м’язах вміст глікогену підвищений. Зниженням активності якого ферменту

це обумовлено?A *Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C Фосфофруктокінази

D Глікогенсинтази

E Глюкозо-6-фосфатази

47

У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6.

Це спричинено зменшенням у нервовій тканиніі гальмівного медіатора -

гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:A *Глутаматдекарбоксилази

B Аланінамінотрансферази

C Глутаматдегідрогенази

D Піридоксалькінази

E Глутаматсинтетази

48

У хворого на цироз печінки з'явились численні підшкірні крововиливи. Яка можлива

причина їх виникнення?

A * Зменшення синтезу фактора ІІ

B Гіпокальціємія

C Надлишкове руйнування вітаміну С

D Порушення синтезу вітаміну К

E Нестача фактора ІІІ в плазмі крові

49

Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом

цього різновиду сполучної тканини?

A * Колаген

B Еластин

C Кератансульфат

D Хондроїтинсульфат

E Гіалуронова кислота

50

Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих

вдалося з’ясувати, що хворий знепритомнів під час тренування на завершальному етапі

марафонської дистанції. Яку кому найімовірніше запідозрити у даного пацієнта?A *Гіпоглікемічна

B Гіперглікемічна

C Ацидотична

D Гіпотиреоїдна

E Печінкова

51

У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищенний вміст

пірувата в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A1

B В2

C РР

D Пантотенова кислота

E Біотин

52

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

53

У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади

(диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть

фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого

приводить до вказаних розладів.

A *Лактаза.

B Амілаза.

C Сахараза.

D Ізомальтаза.

E Мальтаза.


Каталог: files -> kafedry -> biohim -> krok
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчання
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> З клінічної біохімії (для студентів фармацевтичного факультету 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)
kafedry -> Історія кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
krok -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімі я1
krok -> Крок Стоматологія 2010-2012 рр 0 Біохімія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка