Крок. Менеджмент як інтегративна функціяСкачати 341.84 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір341.84 Kb.
  1   2   3   4   5

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Крок. Менеджмент як інтегративна функція

Опис:

4 курс Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:


A.2.

?В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів, створена структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна структура є:


A. *

Дивізіональною


B.

Лінійно-функціональною


C.

Департаменталізацією


D.

Матричною


E.

Бюрократичною


3.

Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати, визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз відповідної інформації?


A. *

Фінансовий план


B.

План маркетингу


C.

План виробництва продукції (виконання робіт, послуг)


D.

Резюме бізнес-плану


E.

-


4.

На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе це здійснюється з застосуванням:


A. *

Автоматизована система управління


B.

Автоматизоване робоче місце


C.

Автоматизована навчально-контролююча система


D.

Інформаційно-управлінська система


E.

Автоматизована інформаційно-пошукова система


5.

Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів використовувала:


A. *

Позиціювання товару


B.

Сегментування ринку


C.

Визначення місткості ринку


D.

Зміна маркетингової стратегії фірми


E.

Рекламу товару


6.

Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:


A. *

Діагностика проблеми


B.

Визначення альтернатив


C.

Оцінка альтернатив


D.

Вибір альтернатив


E.

Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень

7.

Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?


A. *

Етика бізнесу


B.

Фармацевтична етика


C.

Фармацевтична деонтологія


D.

Етика керівника


E.

Етика підлеглого


8.

У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для оскарження рішення адміністрації аптеки ?


A. *

у комісію з трудових суперечок(КТС)


B.

у профспілковий комітет


C.

до керівництва вищих органів управління фармслужбою на обласному рівні


D.

у МОЗ України


E.

до арбітражного суду


9.

Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше застосовується при вивченні ринку лікарських засобів:


A. *

Демографічний


B.

Поведінський


C.

Психологічний


D.

Психографічний


E.

Соціально-економічний


10.

Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії управління називається функцією:


A. *

Мотивації


B.

Планування


C.

Організації


D.

Контролю


E.

Координації


11.

Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців


A. *

Недиференційований маркетинг


B.

Диференційований маркетинг


C.

Концентрований маркетинг


D.

Диверсіфікація


E.

Варіація


12.

Якому поняттю відповідає твердження: “… - це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”


A. *

Ринок


B.

Маркетинг


C.

Збут


D.

Угода


E.

Менеджмент


13.

До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації?


A. *

Управлінського


B.

Фармацевтичного


C.

Наукового

D.

Розпорядчого


E.

Довідково-інформаційного


14.

Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?


A. *

Удосконалення товару


B.

Удосконалення виробництва


C.

Сучасного маркетингу


D.

Всі відповіді вірні


E.

Правильної відповіді немає


15.

Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права і обов’язки аптечних працівників?


A. *

Посадовою інструкцією


B.

Внутрішнім трудовим розпорядком


C.

Кодексом законів про працю


D.

Всі відповіді вірні


E.

Вірної відповіді немає


16.

Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є правомірними в даній ситуації


A. *

Керівник підписує акт і направляє скаргу у вищу організацію


B.

Керівник не підписує акт


C.

Керівник підписує акт, але письмово складає заперечення до акту


D.

Правильної відповіді немає


E.

-


17.

Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору під час випробовувального терміну


A. *

Дозволяється


B.

Лише після закінчення випробовувального терміну


C.

Не дозволяється


D.

Дозволяється, як виняток


E.

Як правило, не дозволяється


18.

Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору – письмова. Який термін дії колективного договору?


A. *

1 рік


B.

2 роки


C.

3 роки


D.

за згодою сторін


E.

не регламентується


19.

При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:


A. *

18 років


B.

20 років


C.

22 років


D.

19 років

E.

21 року


20.

Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання заяви?


A. *

10 днів


B.

5 днів


C.

3 дня


D.

1 тиждень


E.

1 місяць


21.

Для изучения рынка потребителей лекарственных препаратов антигистаминного действия фирма приняла решение о проведении маркетинговых исследований. Укажите какой этап исследований является первоочередным:


A. *

определение проблемы и формирование целей исследования;


B.

сбор и анализ вторичной информации;


C.

разработка плана сбора первичной информации;


D.

сбор и анализ первичной информации;


E.

составление отчета.


22.

Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового контролю є:


A. *

контроль тактичного планування


B.

контроль глобальних цілей та стратегій фірм


C.

контроль планових гіпотез та прогнозів


D.

контроль стратегічного планування


E.

контроль оперативного планування


23.

На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.


A. *

структурний


B.

процесний


C.

системний


D.

ситуаційний


E.

підхід з позицій виділення різних шкіл


24.

Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий рух кадрів?


A. *

плинність кадрів


B.

ротація кадрів


C.


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Стреси. Конфлікти
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Управління фармацевтичними кадрами
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC -> Функіональне забезпечення фармац підприємств
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних підприємств
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок Фармаконозія. Модуль 2
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Модуль Лікарські рослини і фітотерапія
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Систематика рослин 5
%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Крок Ботаніка. Модуль 2
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Загальні та спеціальні аспекти лабораторної діагностики
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 4 курс, фармація


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка