Крок Медична біохімія. Модуль 2Скачати 200.13 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір200.13 Kb.
  1   2   3

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

3

Крок 1.Медична біохімія. Модуль 2

Опис:

2 курс, медичний

Перелік питань:

1.

Батьки дитини 3 років, звернули увагу на потемніння кольору сечі дитини при стоянні. Температура тіла дитини нормальна, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть ймовірну причину цього стану.


A. *

Алкаптонурія


B.

Гемоліз


C.

синдром Іценко-Кушинга


D.

фенілкетонурія


E.

подагра


2.

Педіатр при огляді дитини зазначив відставання у фізичному і розумовому розвитку. В аналізі сечі був різко підвищений вміст кетокислот, що дає якісну кольорову реакцію з хлорним залізом. Яке порушення обміну речовин було виявлене?


A. *

Фенілкетонурія


B.

Алкаптонурія


C.

Тирозинемія


D.

Цистинурія


E.

Альбінізм


3.

У хворого в крові збільшена концентрація пірувату, значна кількість екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?


A. *

Авітаміноз В1


B.

Авітаміноз Е


C.

Авітаміноз В3


D.

Авітаміноз В6


E.

Авітаміноз В2


4.

Активність яких ферментів слід визначати з діагностичною та прогностичною метою, якщо в клініку поступив хворий з патологією серцевого м'яза.


A. *

креатинкінази, АлАТ, АсАТ


B.

аргінази, пептидази, фосфатази


C.

лізоциму, цитратсинтази, альдолази


D.

нейрамінідази, гексокінази, піруваткінази


E.

ПДГ, альфа- КГДГ


5.

У дитини 1,5 роки спостерігається відставання в розумовому і фізичному розвитку, світлий колір шкіри і волосся, зниження вмісту в крові катехоламінів. При додаванні до свіжої сечі декількох крапель 5% трихлороцтового заліза з'являється оливково-зелене забарвлення. Для якої патології обміну амінокислот характерні дані зміни?


A. *

Фенілкетонурії


B.

Алкаптонурії


C.

Тирозинозу


D.

Альбінізму


E.

Ксантинурії


6.

У новонародженого на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов'язано?


A. *

Тирозину


B.

Галактози


C.

Метіоніну

D.

Холестерину


E.

Триптофану


7.

Для лікування деяких інфекційних захворювань, що викликаються бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Обрати механізм дії сульфаніламідних препаратів:


A. *

Є антивітамінами п-амінобензойної кислоти


B.

Інгібують всмоктування фолієвої кислоти


C.

Є аллостеричними інгібіторами ферментів


D.

Беруть участь в окисно-відновних процесах


E.

Є аллостеричними ферментами


8.

Процес синтезу АТФ, що йде спряжено з реакціями окислення за участі системи дихальних ферментів мітохондрій, називається:


A. *

Окисним фосфорилюванням


B.

Cубстратним фосфорилюванням


C.

Вільнорадикальним окисленням


D.

Фосфорилюванням


E.

Перекисним окисленням


9.

З сироватки крові людини виділили п'ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту?


A. *

Каталізують одну і ту ж реакцію


B.

Однакова молекулярна маса


C.

Однакові фізико-хімічні властивості


D.

Тканинна локалізація


E.

Однакова електрофоретична рухливість


10.

Хворий 49-ти років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за грудиною, що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий, блідість, тони серця послаблені. Лабораторне обстеження показало високу активність креатинкінази та ЛДГ1. Для якого захворювання характерні подібні зміни?


A. *

Гострий інфаркт міокарда


B.

Гострий панкреатит


C.

Стенокардія


D.

Жовчо-кам'яна хвороба


E.

Цукровий діабет


11.

У лікарню доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?


A. *

НАДН – коензим Q редуктаза


B.

Сукцинат - коензим Q редуктаза


C.

Коензим Q – цитохром с редуктаза


D.

Цитохром с оксидаза


E.

АТФ- синтетаза


12.

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі дитини галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес спостерігається?


A. *

Галактоземія


B.

Фруктоземія


C.

Гіперглікемія


D.

Гіпоглікемія

E.

Гіперлактатацидемія


13.

У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Недостатня активність якого фермента спостерігається у новонародженого швидше за все?


A. *

Лактази


B.

Сахарази


C.

Мальтази


D.

Амілази


E.

Ізомальтази


14.

У хворого, який тривалий час страждає хронічним ентероколітом, після вживання молока з’явилися метеоризм, діарея, коліки. З нестачею, якого ферменту в кишечнику це пов’язано?


A. *

Лактази


B.

Сахарази


C.

Мальтази


D.

Амілази


E.

Глікогенсинтази


15.

В медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту викликає відвернення до алкоголю:


A. *

Ацетальдегіду


B.

Етанолу


C.

Малонового альдегіду


D.

Пропіонового альдегіду


E.

Метанолу


16.

При аналізі сечі 3-х місячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з нижчеперерахованих захворювань характерні описані зміни?


A. *

Алкаптонурії


B.

Фенілкетонурії


C.

Альбінізму


D.

Аміноацидурії


E.

Цистинурії


17.

60-річний чоловік звернувся до лікаря після появи болю в грудній клітці. В сироватці крові виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій тканині свідчать ці зміни?


A. *

В серцевому м’язі


B.

В тканині легень


C.

В скелетних м’язах


D.

В тканині печінки


E.

В гладких м’язах


18.

Під час харчування новонародженої дитини молоком матері з’явилися блювота, метеоризм, пронос. Про спадкову недостатність якого ферменту слід думати?


A. *

Лактази


B.

Мальтази


C.

Ізомерази


D.

Оліго-1,6-глюкозидази


E.

Пепсину

19.

У хворого гострий панкреатит. Які препарати повинен призначити лікар, щоб уникнути аутолізу підшлункової залози?


A. *

Інгибітори протеаз


B.

Активатори протеаз


C.

Трипсин


D.

Хімотрипсин


E.

Амілазу


20.

Цианіди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні в організм людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання лежить в основі такої їх дії:


A. *

Цитохромоксидази


B.

Сукцинатдегідрогенази


C.

Каталази


D.

Гемоглобінредуктази


E.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази


21.

Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, у тому числі:


A. *

Фенілпіровіноградної


B.

Лимонної


C.

Піровиноградної


D.

Молочної


E.

Глутамінової


22.

В слині міститься фермент, який має сильну бактерицидну дію завдяки здатності руйнувати пептидоглікани бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:


A. *

Лізоцим (мурамідаза)


B.

Аьфа-амілаза


C.

Трипсин


D.

Фосфатаза


E.

Рибонуклеаза


23.

Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:


A. *

Креатинфосфокіназа


B.

Аспартатамінотрансфераза


C.

Аланінамінотрансфераза


D.

Лактатдегідрогеназа


E.

Глутаматдегідрогеназа


24.

У хворого на гострий панкреатит при аналізі крові та сечі різко підвищена активність одного з вказаних ферментів, що підтверджує діагноз захворювання:


A. *

Альфа-амілаза


B.

Пепсин


C.

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> укр -> медичний%20факультет -> 2%20курс%20нтн -> біол%20та%20біоорг%20хімія
медичний%20факультет -> 8 семестр, 4 курс мед
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Загальні закономірності метаболізму
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція
2%20курс%20нтн -> Ситуаційні завдання з медицини надзвичайних ситуацій
2%20курс%20нтн -> Судини та нерви тулубу та кінцівок (2к-мед. Тестові питання)
біол%20та%20біоорг%20хімія -> Модуль Загальні закономірності метаболізму


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка