Крок лікувальна справа. 2007. МікробіологіяДата конвертації15.08.2021
Розмір341 Kb.

КРОК 1. Лікувальна справа. 2007.

Мікробіологія
  1. ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ

82. З фекалій хворого на кишкове інфекційне захворювання було виділено чисту культуру вібріонів. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A Звивисті *

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили
35. При посіві випорожнень чоловіка, що перехворів черевним тифом на середовище Ендо і подальшій інкубації в термостаті отримали зростання колоній, що мають різне забарвлення і розміри. Одні колонії були великі червоного кольору інші середніх розмірів безбарвні. До яких середовищ (за призначенням) відноситься вказане в умові живильне середовище?

А *Диференціально-диагностичні

B Виборчі

C Спеціальні

D Консервуючі

E Середовища збагачення


50. При дизбактерiозах, що супроводжуються розвитком гнилосноi флори i пiдвищенням ph фекалiй, потрiбно призначити бiологiчнi препарати, що утворюють кисле середовище. Якi мiкроорганiзми можна для цього використати?

A Бiфiдумбактерii *

B Псевдомонади

C Клебсiели

D Азотобактерii

E Протей

61. В лабораторії визначена чутливість стафілококу до антибіотиків і видана по

результатам дослідження слідуюча відповідь. Діаметр зон затримки росту дорівнює: Пеніцилін-8мм Оксацилін-8мм Ампіцилін-25мм Гентаміцин-22мм Який мєтод був використаний?

A Метод паперових дисков. *

B Метод подвійних розведень.

C Бактеріологічний.

D Бактеріоскопічний.

E Метод Дригальського.
68. З метою профілактики дисбактеріозу застосовується препарат, який містить у

своєму складі продукти життєдіяльності біфідобактерій. До якої групи

профілактичних засобів він належить?

A *Еубіотиків

B Вакцин

C Сироваток

D Імуноглобулінів

E Хіміопрепаратів

74. При рості мікроорганізмів на МПБ індикаторні папірці вставлені біля пробки

зафарбувалися: просочений щавелевою кислотою – в рожевий колір, просочений

оцтово-кислим свинцем – в чорний, лакмусовий – в синій. Якого типу ферменти

визначаються даними методами?

A * Протеолітичні типу трипсину

B Протеолітичні типу пепсину

C Сахаролітичні

D Окисно-відновні

E Ліполітичні
2.При поточному контролі санітарно-епідемічного стану аптеки проведено

бактеріологічне дослідження повітря. Встановлено наявність у ньому бацил, дріжджоподібних грибів, гемолітичних стептококів, мікрококи. Які з виявлених мікроорганізмів свідчать про пряму епідемічну небезпеку?

A *гемолітичні стрептококи

B Мікрококи

C Бацили

D Дріжджоподібні гриби

E -

13 Під час перевірки повітря в операційній до проведення оперативного втручання було отримано наступні результати: на МПА виросло 356 колоній, на кров’яному агарі – 6 золотого кольору колоній з чіткою зоною гемозу навколо. Чи відповідає таке повітря нормам?A *Забрудене золотистим стафілококом

B Відповідає нормі

C Відповідає помірному забрудненню

D Важко оцінити результат

E Забруднена грибами

126. У дитини 8 міс. спостерігається дисфункція кишечника. Якісний і кількісний аналіз кишкової мікрофлори дозволив діагностувати дисбактеріоз. Для лікування дитини був призначений коли-протейный бактеріофаг. Який механізм дії цього препарату?

А *Викликає лізис умовно-патогенних ентеробактерій

B Сприяє розмноженню біфідобактерий

C Підсилює антагоністичну активність лактобацил

D Стимулює синтез секреторного IGA

E Підвищує бар'єрні властивості слизової оболонки кишечника
51. Після інкубації в анаэростате посіву гомогената некротизованої тканини на кров'яному агарі Цейсслера через 48 годин виросли шорсткі великі плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості мікробів, що виділяються, указується в умові тестового завдання?

А *Культуральні

B Морфологічні

C Тінкторіальні

D Протеолітичні

E Гемолітичні


53. Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам E.coli, який містить ген, що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні штаму-продуцента є застосування вектора, який спричинює руйнування клітини E.coli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

A *Бактеріофаг

B Плазміда

C Ізольований фрагмент РНК

D Ізольований фрагнмент ДНК

E Транспозона

54. При встановленні етіологічного значення мікрорганізмів в розвитку інфекційного

процесу враховують наявність факторів патогенності. Який з факторів патогенності стрептококів можна визначити з допомогою світлової мікроскопії в клінічному матеріалі?

A *Капсула

B Фімбрії

C Білок М

D Протеїн А

E Включення

83. Під час темнопільного мікроскопічного дослідження матеріалу із шанкеру, виявленого у хворої на слизовій оболонці піхви, виявлено спірохети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A Звивисті *

B Клостридії

C Коки

D Бактерії

E Бацили
84 Із гнійного вмісту ураження, локалізованого у хворого у області шиї,

виготовлено препарат, в якому були виявлені актиноміцети. До якої групи бактерій слід віднести ці мікроорганізми за морфологічними ознаками?

A Нитчасті *

B Коки


C Бактерії

D Звивисті

E Клостридії

89. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A Капсулоутворення *

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину
90 Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділенні патогенним

стафілококом було проведено дослідження із застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел було проведено?

A Фаготипування *

B Фагодіагностика

C Фагоіндикація

D Фаготерапія

E Фагоідентифікація

110. Для оцінки санітарного стану пологового будинку проведено дослідження повітря в родзалі, палатах для немовлят та інших приміщеннях аспіраційним методом за допомогою апарату Кротова. Які мікроорганізми вказують на загрозливу епідемічну ситуацію в пологовому будинку?

A * Патогенні стафілококи

B Мікрококи

C Кишкова паличка

D Молочно – кислі бактерії

E Біфідумбактерії

116. Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і

краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10\% жовточно - сольовий

агар. Який фермент патогенності, що має агресивні властивості виявляється на

цьому середовищі?

A *Лецитиназа

B Коліцини

C Стрептокіназа

D Гемолізини

E Гіалоронідаза

126. У хворого, якому був проведений курс антибиотикотерапії, у зв‘язку з загостренням хронічної пневмонії, з'явилися диспептичні явища, метеоризм, пронос. Бактеріологічне дослідження випорожнювань показало відсутність E. coli, Зменшення кількості лакто- і біфідобактерий. Які препарати сліду призначить хворому?

А Еубіотіки і вітаміни *

B Антибіотики і еубіотики

C Сульфаніламіди і еубіотики

D Антибіотики і вітаміни

E Сульфаніламіди і вітаміни


163. При мікроскопії мікробної культури виявлено мікроорганізми,які мають форму

веретена,по Граму фарбуються в синьо-фіолетовий колір.Що це за

мікроорганізми?

A * Клостридії.

B Стрептококи.

C Спірохети.

D Актиноміцети.

E Диплококи.


164 В препараті,зафарбованому за методом Ожешки видно паличковидні мікроорганізми, зафарбовані в синій колір, в яких термінально розміщені компоненти круглої форми, зафарбовані в червоний колір. Як називаються ці компоненти?

A * Спори.

B Війки.

C Джгутики.

D Капсули.

E Мезосоми.

  1. ІМУНОЛОГІЯ

71. З метою специфічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму

складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин

вона належить?

A * Асоційованих

B Генно-інженерних

C Анатоксинів

D Хімічних

E Живих
73. При визначенні фагоцитарної активності лейкоцитів, через 2 години від моменту

проведення досліду, кожен лейкоцит захопив в середньому по 9 мікроорганізмів.

Через 7 годин в кожному лейкоциті виявлено не більше 5-ти мікроорганізмів. Яке

фагоцитарне число?

A 9

B 7


C 16

D 2


E 1,3

79. У трирічної дівчинки краснуха. Її десятирічна сестричка не заразилась цією інфекційною хворобою, хоча весь час котактувала з нею. Педіатр з’ясував, що вона хворіла на краснуху п’ять років тому. Який вид імунітету лежить в основі захисту старшої сестри?

A * Природний активний

B Природний пасивний

C Штучний активний

D Штучний пасивний

E Видовий
91. У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунноїсистеми відіграє вирішальну роль в розвитку цього імунопатологічного стану?

A * IgE

B IgD.

C IgM.


D Т-лімфоцити.

E IgG.
116. При серологічному дослідженні у сироватці крові хворого С. виявлені антистрептолізини. Якими імунокомпетентними клітинами вони продукуються?

A В-лімфоцити

B Т-лімфоцити

C Макрофаги

D NK-клітини

E Моноцити
139. Дитині встановлений діагноз "атопічний дерматит". Зі слів матері у дитини харчова алергія "на все". Лабораторні тести, що будуть використовуватись для діагностики обовязково повинні включати:

A *Визначення загального та специфічного Ig E

B Визначення HLA фенотипу дитини

C Визначення рівню інтерлейкінів

D Визначення рівню Т-лімфоцитів

E Визначення рівню В-лімфоцитів


144. У хворого після трансплантації нирки, який одержав відповідне лікування для попередження відторгнення органів, розвинулась генералізована цитомегаловірусна інфекція. Вкажіть причину розвитку такого стану.

A *Імунодепресивна терапія

B Реакція трансплантанта проти господаря

C Прояв реакції гістосумісності

D Поліклональна стимуляція В-лімфоцитів

E Дерепресія вірусного геному


150. При повторному введенні лікувальної сироватки у хворого під час ін’єкції виникло

занепокоєння, ознаки задушливості, зниження кров’яного тиску і температури, втрата свідомості. Який тип алергічної реакції є причиною такого стану?

A Імунокомплексний

B Анафілактичний

C Цитотоксичний

D Клітинний

E Комбінований

30. У пульмонологічному відділенні тривало лікувався хворій з важкою формою пневмонії, яка погано піддавалася антибактеріальній терапії. При мікробіологічному дослідженні мокроти виявлені мікроорганізми –Candida albicans. До якої групи інфекцій можна віднести захворювання даного хворого?

А *Опортуністична інфекція

B Зооантропонозна інфекція

C Первинна інфекція

D Зоонозна інфекція

E Місцева інфекція
31. Через місяць після виписки молодого чоловіка з дермато-венерологического стаціонару, де він лікувався від сифілісу, пацієнт звернувся до лікаря з скаргами на появу ущільненої безболісної виразки. Лікар поставив діагноз “первинний сифіліс”. Які результати попереднього стаціонарного лікування даного хворого і як називається виявлена лікарем форма інфекційного захворювання?

А * Повне лікування, реінфекція

B Повне лікування, суперінфекція

C Неповне лікування, рецидив

D Неповне лікування, бактеріоносійство

E Повне лікування, вторинна інфекція.


43. Перші 6 місяців життя діти рідко хворіють на інфекційні захворювання, що пов'язано з передачею дитині від матери антитіл через плаценту і грудне молоко. Яка форма набутого імунітету в дітей в даному віці?

А * Природний пасивний

B Природний активний

C Штучний пасивний

D Штучний активний

E Конституційний


70. Єдиним препаратом, який дозволяє успішно лікувати такі токсикоінфекції, як дифтерія, правець, ботулізм тощо, є антитоксичні сироватки. Виберіть метод, який дозволяє одержати такі сироватки:

A *Гіперімунізація коней препаратом, одержаним з токсину

B Ферментативний діаліз (діаферм)

C Імунізація коней токсигенними бактеріями

D Гіперімунізація кроликів відповідними токсинами з наступною очисткою

E Використання рекомбінатних методик


71 Процес виготовлення вбитої вакцини складається з декількох етапів. При цьому

вирішальне значення має підбір вакцинного штаму. Виберіть, який критерій відбору є найважливіший?

A *відбирають штами з максимально вірулентністю

B використовують бактерії з яскраво вираженими біохімічними властивостями

C підбирають штами бактерій з низькою патогенністю

D використовують штами з низькою антигенністю та імуногенністю

E відбирають штами резистентні до антибіотиків

73. При дослідженні імунного статусу людини обов’язково визначають кількість

імуноглобулінів різних класів. Яка з перераховних реакцій використовується для цього?

A *Реакція радіальної імунодифузії

B Реакція бласттрансформації

C Реакція оберненої непрямої гемаглютинації

D Реакція подвійної імунодифузії

E Ланцюгово-полімеразна реакція


81. Реакція імунофлюоресценції належить до числа широковживаних з метою

експрес-діагностики інфекційних захворювань. Які властивості бактерій враховуються для їх ідентифікації за умов використання цієї реакції?

A Морфологічні та антигенні

B Морфологічні та тинкторіальні

C Антигенні та імуногенні

D Культуральні та антигенні

E Культуральні та ферментативні

106. Молодій жінці з групою крові А, що постраждала в автомобільній катастрофі, помилково перелили донорську кров групи В. Розвинулась постранфузійна реакція, провідним механізмом якої є імунопатологічна реакція. До якого типу вона відноситься?

А Цитотоксичного *

B Анафілактичного

C Іммунокомплексного

D Клітинного

E Стимулюючого
140. У хворої Л. після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

A Т-кілери *

B Інтерлейкін-1

C Природні кілери

D В-лімфоцити

E Т-хелпери


153. В травматологічному відділенні хворому зробили первинну хірургічну обробку рани і для створення штучного пасивного імунітету в організм людини вводять:

A * Імунні сироватки.

B Вакцини.

C Анатоксини.

D Антибіотики.

E Вітаміни.

159. Для визначення чутливості до антибіотиків пацієнту внутрішньошкірно ввели 0,2 мл розчину пеніциліну. Через 10 хв у місці введення з’явилася гіперемія і

набряк. До якого типу, за класифікацією Кумбса та Джеля, відноситься ця

реакція?

A *Анафілактична реакція (феномен Овері)

B Цитотоксична реакція

C Гіпечутливість сповільненого типу

D Реакція типу феномена Артюра

E Туберкулінова реакція


160 У жінки 25 років під час ремонту у квартирі раптово виник приступ задухи, що

супроводжувався відчуттям нестачі повітря, затрудненим видихом, сухим кашлем, неспокоєм. Діагностовано бронхіальну астму. Який медіатор алергії викликає вказані зміни?

A *Гістамін

B Серотонін

C Простогландин Е

D Інтерлейкін 1

E Інтерлейкін 6

162. У робітника підприємства зі стажем роботи 20 років розвинувся контактний дерматит китиць. До якого типу імунних порушень відносяться дане захворювання?

A Алергічна реакція сповільненого типу *

B Первинний імунодефіцит

C Алергічна реакція негайного типу

D В- клітинний імунодефіцит

E Т- клітинний імунодефіцит  1. ПІОГЕННІ КОКИ

1. З метою масового обстеження студентів на носійство S.aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використано елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?

A *Жовтково-сольовий агар

B Середовище Ендо

C М’ясо-пептонний агар

D Середовище Вільсона-Блера

E Кров’яний телуритовий агар

9. В хірургічному стаціонарі зафіксовано виникнення гнійно-запальних уражень

післяопераційних ран одночасно у декількох хворих. При бактеріологічному дослідженні встановлено, що з матеріалу усіх хворих виділено культуру стафілокока. Запідозрено спалах госпітальної інфекції. Які з перерахованих

властивостей визначають стафілококів як збудників госпітальних інфекцій?

A * Полірезистентність до антибіотиків

B Виділення екзотоксину

C Виділення ферментів патогенності

D Широке розповсюдження

E Стійкість до фізичних факторів

12. Після вживання тістечок, які зберігались протягом доби при кімнатній температурі, у хворого з’явились ознаки гострого кишкового отруєння. З тістечок виділена чиста культура грам позитивних коків, які утворювали зону гемолізу на

кров’яному агарі, проявляли лецитиназну активність на жовточно-сольовому агарі, утворювали пігмент при культивуванні на світлі на молочно-сольовому агарі, коагулювали плазму протягом двох годин. Які мікроорганізми спричинили захворювання?

A * Staphylococcus aureus

B Staphylococcus epidermidis

C Staphylococcus saprophyticus

D Salmonella typhimurium

E Salmonella enteritidis

30. Юнак 17 років страждає на фурункульоз, викликаний умовно-патогенним Staphylococcus epidermidis. Яке дослідження найдоцільніше провести, щоб правильно вибрати препарат для лікування цього хворого?

A *Скласти антибіотикограму

B Визначити фаговар

C Виявити фактори патогенності

D Визначити антигенні властивості

E Дослідити біохімічні властивості


31 Новонароджений, який з‘явився на світ у домашніх умовах без кваліфікованої медичної допомоги, і мати якого не проходила у період вагітності необхідних обстежень, на другу добу доставлений в лікарню із гострим гнійним

кон‘юнктивітом. При мікроскопії виділень з очей дитини знайдені Гр- диплококи, розташовані всередині лейкоцитів та поза клітинами. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

A *Neisseria gonorrhoae

B Chlamydia trachomatis

C Corynebacterium diphtheriae

D Staphylococcus aureus

E Pseudomonas aeruginosa
32 У дитини 7 років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар запідозрив розвиток ревматизму і призначив серологічне дослідження. Наявність антитіл до якого з стрептококових антигенів найбільш вірогідно підтвердить передбачуваний діагноз?

A *О- стрептолізін

B С - вуглевод

C М- білок

D Еритрогенний токсин

E Капсульний полісахарід

47. З гнійної рани хворого виділені мікроорганізми кулястої форми розташовані в мазках у вигляді скупчень, що нагадують грона винограду, грампозитивні, створюють на МПА колонії S-формы. До якого вигляду належать виявлені в рані мікроби?

А *Встановити видову приналежність мікробів по перерахованих властивостях не представляється можливим

B S. aureus

C S. ериdermidis

D S. saprophyticus

E S. pyogenes


77. В мазку з носоглоткового слизу лікар бактеріолог виявив дрібні попарно розташовані мікроорганізми бобовидної форми. За методом Грама забарвлені в рожевий колір. Назвіть виявлену бактерію.

A * Нейсерії

B Стафілококи

C Стрептококи

D Ентерококи

E Мікрококи

88. У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного жерела?

A *Фаготип

B Пігментоутворення

C Антигенна структура

D Біохімічна активність

E Антибіотикограма


101. При підозрі на сепсис матеріалом для дослідження служить кров хворого. Її потрібно узяти стерильним шприцом з ліктьової вени в кількості 5 - 10 мл і засіяти на живильне середовище:

А *  Глюкозний м‘ясо-пептонний бульйон у флаконі (50-100 мл)

B Чашку Петрі з м‘ясо-пептонным агаром

C Чашку Петрі з кров'яним агаром

D Чашку Петрі з глюкозним агаром

E Одну пробірку з м‘ясо-пептонним бульйоном


112. У жінки 73 років після операції на органах черевної порожнини на 6 добу підвищилася температура, з'явився кашель, озноб. При мікроскопії мокроти виявлені грампозитивні диплококи ланцетоподібної форми. Найбільш вірогідним збудником є

А *Streptococcus pneumoniae

B Streptococcus pyogenes

C Klebsiella pneumoniae

D Mycoplasma pneumoniae

E Chlamidia pneumoniae


131. В інфекційну лікарню поступив хворий з післягрипозним ускладненням-пневмонією. При дослідженні харкотиння виділили грампозитивні коки, які на поживному середовищі утворювали (- гемоліз. Яке середовище було застосоване при дослідженні?

A * Кров’яний агар

B Жовтково-сольовий агар.

C Кітта-Тароцці

D Ендо

E Сироватковий агар.


132. Учні молодших класів під час перерви їли тістечка з кремом та цукерки. Через деякий час у багатьох дітей з’явилися скарги на нудоту, болі в животі, пронос. Який збудник міг спричинити отруєння дітей?

A * Staphylococcus aureus.

B Pseudomonas aeruginosa

C Candida albicans

D Streptococcus pyogenes

E Neisseria catarrhalis.


135. До терапевта звернулась жінка із скаргами на болі в горлі, підвищену температуру, загальну слабість. Об’єктивно: зів гіпермійований, наліт білого кольору, легко знісається шпателем. При мікроскопії мазка із зіву виявили гр+коки, які утворюють ланцюжки. Який метод лабораторної діагностики необхідно застосувати для становлення виду збудника?

A *Бактеріологічний метод

B Серологічний метод

C Біологічний метод

D Бактеріоскопічний метод

E Імунофлююресцентний метод


149. В клініку поступив хворий із важким стафілококовим дерматозом, що не піддається лікуванню антибіотиками. Які можуть бути подальші дії лікаря для ефективної терапії пацієнта?

A Призначення аутовакцини

B Використання антибіотиків широкого спектру дії

C Призначення бензилпеніциліну в високій дозі

D Введення антитоксину

E Призначення антибіотиків в комплексі із вітамінними препаратами


38. При мікроскопії мазка з виділень рани, були виявлені грампозитивні, кулясті клітки, розташовані у вигляді ’’грон винограду’’. До якого виду можуть бути віднесені побачені мікроорганізми?

А *Стафилококки

B Клостридії

C Стрептококи

D Мікоплазми

E Гонококи


44. На підставі мікробіологічного обстеження, в хворого фурункульозом була підтверджена стафілококова етіологія захворювання. Який основний метод мікробіологічної діагностики використовувався в даному випадку?

А *Бактеріологичний

B Алергічний

C Серологічний

D Мікроскопічний

E Біологічний


67. У молодої жінки раптово підвищилась температура до 39 °С і появився сильний

головний біль. При огляді відмічено ригідність м’язів потилиці. Зроблено спінальну пункцію. У мазку із спинномозкової рідини, пофарбованому за Грамом, виявлено багато нейтрофілів і грамнегативних диплококів. Які з наведених

бактерій могли бути причиною цієї хвороби?

A *Neisseria meningitidis

B Streptococcus pneumonia

C Haemophilus influenzae

D Staphylococcus aureus

E Pseudomonas aeruginosa

92. У дитячому садочку одній дитині встановлено діагноз: менінгококовий назофарингіт. Яку вакцину може бути застосовано з метою екстренної

специфічної профілактики менінгококової інфекції у контактних дітей?

A Хімічну *

B Живу атенуйовану

C З убитих мікроорганізмів

D Анатоксин

E Комбіновану

102 . У 65-річного чоловіка розвинувся гнійний абсцес на шиї. Виділена культура грампозитивного кока, яка володіє плазмокоагулазной активністю. Швидше за все - це

А Staphylococcus aureus*

В Staphylococcus ериdermidis

С Staphylococcus saprophyticus

Д Streptococcus pyogenes

Е -
108. З осаду спинномозкової рідини хворого менінгітом виділена культура менінгокока. Яку серологічну реакцію необхідно використовувати для визначення серогруппы?

А РА *


B РН

C РНГА


D РЗК

E Реакцію імунного лізису
  1. ЗБУДНИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

3. При дослідженні підозрілих м’ясних продуктів (сосиски), що мали характерних

гнилісний запах було виділено грамнегативні паличковидні мікроорганізми, рухливі, що добре росли на МПА з ефектом „роїння”. При посіві в конденсаційну воду на поверхні середовища утворювали наліт димчасто-голубого кольору.

Який мікроорганізм між спричинити гнилісний розпад даного продукту?

A *Протей

B Кишкова паличка

C Сальмонели

D Холерний вібріон

E Шигели дезентерії
23. З блювотних мас хворого на гострий гастроентерит виділені Гр- дуже рухливі

мікроорганізми у вигляді злегка зігнутих паличок. Які дослідження дозволять з‘ясувати, чи є виділений мікроорганізм холерним вібріоном?

A *Вивчення антигенних та біохімічних властивостей

B Виявлення ферментів патогенності

C Визначення токсигенності у реакції преципітації

D Визначення чутливості до антибіотиків

E Зараження лабораторних тварин
25. У лабораторію доставлено кров хворого з підозрою на черевний тиф для проведення серологічного дослідження. Реакцію Відаля ставив недостатньо кваліфікований лаборант, який обмежився використанням тільки О та Н

діагностикумів з сальмонел тифу. Які ще діагностикуми слід було використати для правильної постановки реакції Відаля?

A *Паратифів А та В

B К та Vі діагностикуми сальмонел тифу

C Холери та дизентерії

D Висипного та поворотного тифу

E Еритроцитарні О та Н діагностикуми

33. Кров людини з підозрою на черевнотифозне бактеріоносійство доставлено у лабораторію для проведення серологічного дослідження. Для виявлення антитіл у досліджуваній сироватці було використано діагностикум, який являє собою еритроцити, навантажені Ві-антигеном черевнотифозної палички. Який результат реакції буде вважатися за позитивний?

A *Склеювання еритроцитів

B Повний лізіс еритроцитів

C Відсутність гемолізу

D Зв‘язування комплементу

E Утворення ліній преципітації

42. На другий день проведеного бактеріологічного дослідження випорожнення хворого з гострим кишковим захворюванням лабораторією виданий попередній висновок: “патогенні штами кишкової палички не виявлені”. Вивчення яких властивостей виділеної бактерійної культури дозволило дати такий висновок?

А *Антигенних

B Тінкторіальних

C Морфологічних

D Сахаролітичних

E Протеолітичних
46. При постановці реакції пасивної гемагглютинации були використані різні розведення сироватки крові обстежуваного і еритроцитарний Vi-диагностикум. З якою метою ставилася ця реакція?

А * Для виявлення осіб, підозрілих на носійство черевнотифозних мікробів

B Для виявлення черевнотифозних мікробів в крові

C Для виявлення осіб, підозрілих на носійство патогенних кишкових паличок

D Для виявлення патогенних кишкових паличок в крові

E Для виявлення в крові антитіл до кишкових паличок


67. При проведенні реакції аглютинації Відаля з метою діагностики черевного тифу встановлено: титр О-антитіл на рівні 1 : 1600, Н-антитіл 1 : 200. Який це період хвороби?

A * Період розгару хвороби

B Інкубаційний

C Продромальний

D Період реконвалесценції

E Латентний


92. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

A *Аглютинації

B Зв’язування комплементу

C Непрямої гемаглютинації

D Преципітації

E Затримки гемаглютинації


98. Відбувся спалах гастроентериту після званого обіду. У 12 з 23 чоловік протягом 24 годин після обіду розвинулися симптоми діареї, головний біль, біль в животі, нудота, блювота підвищення температури. Причиною спалаху виявився салат, в приготуванні якого були використані сирі яйця. Який мікроорганізм був найбільш вірогідною причиною спалаху:

А *Salmonella enteritidis

B Ентеротоксигенная E. coli

C Vibrio cholerae

D Shigella dysenteriae

E Vibrio parahaemolyticus


99. Мікрофлора шлунку нечисленна, що пов'язують з кислотністю шлункового вмісту. Завдяки продукції якого ферменту виживає в шлунку Helicobacter pylori, який бере участь в розвитку виразкової хвороби?

А *Уреази

B Протеази

C Аденілатциклази

D Ліпази

E Гіалуронідази


100. У дитячому саду відбувся спалах бактерійної дизентерії. Хто швидше за все може бути джерелом інфекції при цьому спаласі?

А *Робітник їдальні

B Улюблений собака, що належить одному з дітей

C Кішка, що живе на території дитячого саду

D Черепахи в акваріумі

E Папуга, принесена одним з дітей


113. У пацієнтки хірургічного відділення з'явилися скарги на болі у поясниці і внизу живота, хворобливе і часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлені грамнегативні оксидаза-позитивні паличкоподібні бактерії, створюючі мукоїдні колонії зеленуватого кольору із специфічним запахом. Про якого збудника можна думати?

А *Pseudomonas aeruginosa

B Proteus mirabilis

C E. coli

D Str. pyogenes

E Mycoplasma pneumonie


115. У хворого М. виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, взятого із ушкодженої дільниці шлунку, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грам- негативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перелікованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником виразки шлунку?

A Helicobacter pylori

B Campilobacter jejuni

C Campilobacter etus

D Mycoplasma hominis

E Chlamydia trachomatis


133. В лікарню звернувся 65-річний хворий зі скаргами на часте сечовиділення із слідами крові. Лікар скерував сечу хворого в лабораторію на бакетріологічне дослідження. При посіві сечі на МПА виросли великі колонії із характерним

квітковим запахом, які мали зелено-синій пігмент, в мазку з колоній - грам-палички.. Який збудник спричинив запальний процес сечо-статевої системи?

A * Pseudomonas aeruginosa

B Еsсherichia coli.

C Klebsiella ozaenae

D Ha nia alvei

E Proteus vulgaris.
138. В бактеріологічній лабораторії при дослідженні випорожнень від хворого були

виявлені грамнегативні, нерухомі лактозонегативні палички. Які із збудників

кишкових інфекцій можуть мати такі властивості ?

A *Збудники дизентерії

B Збудники черевного тифу

C Збудники коліентириту

D Збудники холери

E Збудники сальмонельозу


153. Хворому поставлено діагноз „черевний тиф”. Для підтвердження його в кінці другого тижня здійснили серологічну діагностику, використовуючи реакцію аглютинації Відаля. Позитивний результат був зафіксований через декілька хвилин, про що свідчила поява крупних пластівців і рихлого осаду. Які антитіла

були виявлені в сироватці крові хворого, що підтверджували діагноз і свідчили

про видужання?

A Н-антитіла *

B О-антитіла

C К-антитіла

D Vi-антитіла

E М-антитіла


3. У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (р-ція Відаля) виявлено О- і Н-аглютитиніни у титрі 1: 800 і 1:200 відповідно. Це свідчитть про

A *період реконвалесценції

B Раніше перенесене захворювання

C Проведене щеплення

D Початок захворювання

E Не можливість підтвердити діагноз

6. Визначення сероваріанту холерного вібріона дозволяє ідентифікувати виділений

штам та відслідковувати епідемічну ситуацію. Як це проводиться?

A *РА з О-специфічною і типоспецифічними сироватками

B За Мукерджі

C За Хейбергом

D За чутливістю до поліміксину

E За аглютинацією курячих еритроцитів

16. У бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З пат.матеріала приготовлений препарат “висяча крапля”. Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?

А *Фазово-контрастна

B Електронна

C Імунна електронна

D Люмінесцентна

E Іммерсійна
18. У хворого, що знаходиться в опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, що виділяється, має синювато-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, викликану Pseudomonas aeruginosa. Яка морфологічна ознака характерна для цього збудника?

А *Негативне забарвлення по Граму

B Наявність спор

C Кокова форма

D Має в своєму розпорядженні кліток пари

E Утворення міцелія


45. У дитячому саду міста Р. зареєстрований спалах дизентерії. Які препарати необхідно використати для проведення специфічної профілактики у дітей ?

А *Бактеріофаг

B Антибіотики

C Вакцини

D Пробіотіки

E Вітаміни


76. З блювотних мас хворого виділено рухливі, злегка зігнуті грамнегативні палички, які були ідентифіковані як холерні вібріони. Який тест допоможе віддиференціювати класичний варіант холерного вібріону від біовару ель-тор?

A ріст на агарі з поліміксином

B аглютинація О-1 холерною сироваткою

C ферментація лактози

D ріст на 1\% лужному агарі

E вигляд “табунців риб” при мікроскопії


85. В серологічній лабораторії досліджується кров хворого з попереднім діагнозом: “черевний тиф”. Через який час від початку більшості інфекцій може бути ефективним серологічний метод діагностики інфекційних захворювань?

A Через тиждень

B Через 3 доби

C Через 12 годин

D Через місяць

E Від самого початку захворювання


86 У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження виділеної з крові

хворого з підозрою на черевний тиф чистої культури бактерій. Яку серологічну реакцію слід поставити з метою вивчення її антигенної структури?

A Аглютинації

B Преципітації

C РЗК

D ІФА


E Флокуляції

98. У 18-річної дівчини в сільському районі Індії розвинувся профузный пронос з втратою рідини до 8 літрів за добу. Який з приведених нижче мікроорганізмів може бути збудником захворювання?

А Vibrio cholerae *

B Campylobacter jejuni

C Ентеропатогенная Escherichia coli

D Salmonella typhi

E Shigella dysenteriae
99. У 45-річного чоловіка рентгенологічно діагностована виразка шлунку. На яке живильне середовище потрібно посіяти матеріал біопсії з області виразки для бактеріологічного підтвердження діагнозу?

А Живильне середовище для виявлення уреази *

B Кров'яний агар

C Середовище Ендо

D Середовище Плоськирева

E М*ясо-пептонний агар


104. Хворий госпіталізований з попереднім діагнозом “черевний тиф?”. Яке живильне серидовище з перерахованих можна використовувати для виділення гемокультури?

А Жовчний бульйон *

B МПБ

C жовтково-сольовий агарD Кров'яний агар

E Середовище Левенштейна-Ієнсена


107. Харчове отруєння виникло у декількох чоловік, що відзначали ювілейну дату за святковим столом. Крем для торта був приготовлений з використанням качиних яєць. До якого роду найймовірніше відносяться бактерії, що викликали захворювання?

А Salmonella *

B Shigella

C Clostridium

D Yersinia

E Corynebacterium


117. Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних

розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів. Результат реакції оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Який механізм взаємодії антигену та антитіл має місце в цій реакції?

A * Аглютинація

B Лізис


C Бактеріоліз

D Гемоліз

E Преципітація
139. До бактеріологічної лабораторії доставлено сироватку крові хворого з підозрою на черевний тиф. Для постановки реакції Відаля з метою серодіагностики черевного тифу як антиген слід використати:

A Черевнотифозний діагностикум

B Імунну діагностичну сироватку до збудника черевного тифу

C Живу чисту культуру сальмонел

D Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

E Сироватку крові хворого

  1. ЗБУДНИКИ БАКТЕРІЙАЛЬНИХ РЕСПІРАТОНИХ І АНАЕРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ

8. В колективі дошкільної установи одночасно виявили декілька дітей з

катаральним запаленням слизової оболонки трахеї та бронхів. За клінічними проявами запідозрено коклюшну інфекцію. Яким чином, як правило, передається коклюш?

A * Повітряно-краплинним

B Аліментарним

C Повітряно-пиловим

D Контактним

E Трансмісивним


13. В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води,

в’ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на

ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?

A * Середовище Кітта-Тароцці

B Цукрово-кров’яний агар

C Цукровий м’ясо-пептонний агар

D Цукровий м’ясо-пептонний бульйон

E Сироватковий агар


26. У дитини 2,5 років з підозрою на дифтерію зіву взяли мазок із слизової та зробили посів на зсілу кінську сироватку. Яке призначення цього етапу мікробіологічної діагностики?

A *Виділення чистої культури

B Визначення біохімічних властивостей

C Виявлення токсигенності

D Визначення серотипу токсину

E Дослідження антигенних властивостей


27 У бактеріологічній лабораторії досліджуються овочеві консерви, які були

причиною захворювання кількох людей на ботулізм. Дотримання яких умов культивування буде найбільш суттєвим для виявлення збудника у досліджуваному матеріалі?

A *Відсутність кисню

B Додавання у середовище антибіотиків, які пригнічують Гр- мікрофлору

C Лужна реакція поживного середовища

D Температура не вище 350С

E Наявність вітамінів та амінокислот у середовищі
28 У лабораторію доставлено сечу хворого на туберкульоз нирок для проведення бактеріологічного дослідження. Шляхом центрифугування із сечі отримали осад, обробили його 10\% сірчаною кислотою та засіяли на картопляно-яєчне поживне середовище. Через три дні росту мікроорганізмів на середовищі не виявлено.

Назвіть найбільш імовірну причину.

A *Дуже повільний ріст збудника

B Непридатне поживне середовище

C Мікроорганізми загинули під впливом кислоти

D Мікроорганізми знаходилися у над осадовій рідині

E Не було створено анаеробні умови

44. У хворого, що поступив в інфекційне відділення з скаргами на судомне скорочення м'язів тіла, з рани правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що додає їм вид “барабанних паличок”. Яким бактеріям властиві дані властивості?

А *Clostridium tetani

B Clostridium botulinum

C Clostridium реrfringens

D Bacillus anthracis

E Bacillus сеreus
55. У хворого на протязi 10 днiв мае мiсце пiдвищена температура, приступи характерного кашлю. Лiкар назначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачаеться виявити?

A Палочку коклюшу

B Палочку iнфлюенцii

C Лiстерiю

D Клебсiелу

E Стафiлокок


56 В бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруення доставлена

вялена риба, при дослiдженнi якоi на середовищи Кiтта – Тароцi бактерiолог

виявив мiкроорганiзми подiбнi до “тенiсноi ракетки”. Збудником якоi хвороби

вони могли бути?

A Бутулiзму

B Сальмонельозу

C Дизентерii

D Дифтерii

E Черевного тифу
70. Матеріал із рани від хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на

середовище Кіта-Тароцці, яке попередньо підігріли до кипіння. З яко метою

проводили підігрівання середовища?

A * Видалення кисню

B Знищення мікробів

C Розчинення солей

D Стерилізації середовища

E Збагачення киснем


78. При посіві матеріалу від хворого, з вираженими катаральними явищами, на

середовище Борде-Жангу виросли колонії, що нагадують краплини ртуті. У мазку виявлено невеликі Грам-негативні, овоїдної форми палички розмірами 1-3 мкм.Що це за мікроорганізм?

A * Бордетели

B Коринебектерії

C Мікобактерії

D Менінгокок

E Бруцели
85. У хворого з підозрою на дифтерію виділено грампозитивні палички з невеликими потовщенями на кінцях. Який тест є вирішальним в підтвердженні діагнозу?

A * Визначення токсигенності

B Проба на цистиназу

C Виявлення волютинових зерен

D Гемоліз еритроцитів

E Біохімічна активність


90. У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення

в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

A *Дифтерійний анатоксин

B Специфічний імуноглобулін

C Вакцина АКДП

D Вакцина з вбитих бактерій

E Антидифтерійну сироватку
93. Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A *Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярін.

E Вакцину АДП


117. У пологовому будинку лікар-неонатолог готується до проведення вакцинації. Яку

вакцину він буде вводити новонародженим дітям?

A БЦЖ

B АКДС


C АДС

D Поліовакцину

E СА
128. У медпрацівника 49 років під час спалаху дифтерії виявили відсутність антитоксичного імунітету. Який серологічний метод дослідження при цьому використовувався?

А *РНГА


B Аглютинація з діагностикумом коринебактерий

C РИФ


D Реакція преципітації в гелі

E РСЬК
134. У хворого К. iз забрудненої землею рани були виділені в безкисневих умовах грампозитивні спороутворюючі палички. При культивуванні на

кров’яно-цукровому агарі виросли колонії, оточені зоною гемолізу. Який збудник виділили із рани?

A *Сlostridium per ringens

B Staphylococcus aureus

C Clostridium botulinum

D Escherichia coli

E Pseudomonas aeruginosa


1. Звичайно грунт є не сприятливим середовищем для більшості патогенних видів

бактерій, вірусів, грибів і найпростіших. Проте, як фактор передачі ряду збудників інфекційних захворювань він відіграє важливу роль. Які з названих мікроорганізмів найдовше можуть зберігатися у грунті?

A Мікобактерії туберкульозу*

B Збудники чуми

C Холерний вібріон

D Збудники туляремії

E Шигели
7. Після огляду хворої на ангіну дівчинки 6 років, лікар запідозрив дифтерію. Він взяв для дослідження мазок зі слизової мигдаликів. Яка мікроскопічна картина є характерною для збудника цього захворювання?

A * Грампозитивні палички, розташовані під кутом

B Грампозитивні коки, розташовані ланцюжками

C Грамнегативні коки, розташовані парами

D Грам негативні палички, розташовані хаотично

E Грамнегативні коки, розташовані парами

46. Хворому з підозрою на харчову токсикоінфекцію був поставлений діагноз “ботулізм”. Яка тактика лікаря, які препарати необхідно призначить для лікування даного хворого?

А * Промивання шлунку, протиботулітичні сироватки, антибіотики

B Антибіотики, вакцина

C Промивання шлунку, вакцина, антибіотики

D Протиботулітичні сироватки, вакцина

E Промивання шлунку, вакцина, антибіотики


50. Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки витримали протягом 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:

А * Ввести тваринам вміст пробірок

B Додати в пробірки діагностичну сироватку, що аглютинує

C Вміст пробірок посіяти на щільні живильні середовища

D Додати в пробірки діагностичну сироватку, що преципітує

E Додати в пробірки еритроцитарний діагностикум


60. Під час виконання земельних робіт один з робітників отримав важку травму. В лікарні йому проведено обробку рани та введено антибіотик пеніцилінового ряду. Через 2 тижні у хворого почались судоми. Який препарат необхідно було ввести хворому, крім вказаного вище?

A *Антитоксин

B Донорський гамаглобулін

C Інтерферон

D Антибіотик з групи аміноглікозидів

E Антибіотик тетрациклінового ряду

79. З харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та забарвлено за Цилем-Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для його ідентифікації?

A Морфологічні та тинкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність

96. Дитина 5-ти років потрапила до лікарні з болями у горлі та високою температурою. Встановлено діагноз – дифтерія. Відомо, що збудник дифтерії виділяє токсин, що порушує транс локацію. Яким чином він це робить?

A Модифікує білковий фактор транслокації;

B Інгібує транслоказу;

C Спричинює помилки в трансляції;

D Інгібує елонгацію;

E Порушує зв’язування аміноацил-т-РНК.


109. При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого вигляду найімовірніше відноситься виділений збудник?

А C. реrfringens

B Proteus vulgaris

C P.mirabilis

D Vibrio parahemolyticus

E Esherichia coli


119 В бактеріологічну лабораторію поступила в’ялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, симптоми

хвороби вказують на дію сильного екзотоксину, що вражає ядра довгастого мозку. Який діагноз був вказаний в направленні до матеріалу?

A * Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф
121. В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку харкотиння розчином їдкого натру. Як називається такий метод?:

A *Гомогенізація

B Інактивація

C Флотація

D Фільтрація

E Знешкодження


122 Серед дітей школи - інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При мікроскопії мазків - препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном з мигдаликів, виявлені фарбуванням по методу Нейсера тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської цифри пять. Який попередній діагноз встановив лікар за результатом бактеріоскопії?

A * Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину


157. Із рани хворого із газовою анаеробною інфекцією виділена бактерія із такими

властивостями: паличка розмірами 6*1,5мкм,грампозитивна,спора розміщена

субтермінально,у організмі утворює капсули.Який це мікроб?

A * Clostridium perringens.

B Clostridium tetani.

C Clostridium botulinum.

D Clostridium hystoliticum.

E Bacillus anthracis.


158 Від хворого із підозрінням на дифтерію зіва виділена бактерія із такими властивостями:грампозитивна паличка із потовщеннями на кінцях,розміром 3*0,6мкм, розміщена у мазку у вигляді штахетника.Які це мікроорганізми?

A * Псевдодифтерійна коринебактерія.

B Коринебактерія дифтерії.

C Стрептокок.

D Актиноміцет.

E Бордетела кашлюку.


166. У лікарню поступив хворий з підозрою на анаеробну газову інфекцію.На яке середовище необхідно посіяти матеріал від хворого?

A * Кіта-Тароцці.

B Левіна.

C Ендо.


D Мюллера.

E Ресселя.

  1. ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ, РИКЕТСІЇ, ХЛАМІДІЇ, МІКОПЛАЗМИ

10. До інфекційного відділення госпіталізували хворого з ознаками загальної

слабкості, сильними головними і м’язовими болями, високою температурою, гіперемією обличчя. Встановлено, що тиждень назад хворий відпочивав біля озера. Лікар запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити до організму хворого?

A * З водою

B З повітрям

C З ґрунтом

D З їжею

E Через предмети вжитку


11 У хворого діагностована пневмонія мікоплазменної етіології. Які антибіотики за

механізмом дії не слід використовувати для лікування?

A *Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки

B Антибіотики, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани

C Антибіотики, які порушують синтез білка

D Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот

E Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання
22. До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. У хворого: висока температура, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педікульоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу?

A *Серологічний

B Бактеріологічний

C Вірусологічний

D Мікроскопічний

E Алергологічний


34. Хворий на уретрит чоловік протягом тижня самостійно лікувався антибіотиками пеніцилінового ряду, але це не покращило стан хворого. Проведене бактеріологічне дослідження показало, що збудником захворювання є мікоплазми. Чому препарати, які приймав хворий, виявилися неефективними?

A *Мікоплазми не мають клітинної стінки

B Збудник розмножується всередині клітин

C Мікоплазми утворюють фермент, який руйнує пеніцилін

D Мембрана мікоплазм містить холестерин

E Мікоплазми не утворюють відповідних транспортних білків


141. У 3-річної дитини діагностовано інтерстиціальну пневмонію, яка не піддавалась

лікуванню антибіотиками, що діють на синтез клітинної стінки бактерій. Виділений на спеціальному середовищі агент утворює мікроскопічні колонії із щільним центром. Який діагноз можна поставити на основі клініко-лабораторних даних?

A *Мікоплазменна пневмонія

B Мікобактеріоз

C Мікотоксикоз

D Системний мікоз

E Актиномікоз
145. В дерматологічне відділення звернувся пацієнт з виразкою у вигляді твердого шанкру на слизовій оболонці статевих органів. Який метод діагностики необхідно використати для підтвердження діагнозу – сифіліс?

A Темнопольна мікроскопія матеріалу із шанкру

B Реакція Вассермана із сироваткою хворого

C Виділення чистої культури мікроорганізмів із шанкру та її ідентифікація

D Інфікування гвінейських свинок матеріалом із шанкру

E Інфікування кролика в яєчко виділеною чистою культурою трепонем


146 В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплині крові, зафарбованій за

Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізмів викликав захворювання?

A Borrelia recurentis

B Leptospira interrogans

C Ricketsia typhi

D Treponema pallidum

E Plasmodium vivax
147 Пацієнту поставлено попередній діагноз – хламідіоз. Для виявлення збудника ворганізмі хворого лікар використав полімеразну ланцюгову реакцію. Ця реакція ґрунтується на виявленні:

A Специфічної послідовності ДНК мікроорганізмів

B Специфічних поверхневих антигенів мікроорганізмів

C Специфічних рибосомальних антигенів мікроорганізмів

D Специфічного спектру жирних кислот

E Біохімічних особливостей мікроорганізмів


148 Після турпоїздки по Азійському регіону в клініку поступив хворий із паховим

лімфогранулематозом. Яку модель необхідно використати для виділення від

хворого Chlamidia trachomatis?

A Курячий ембріон

B Збагачене середовище Кітта-Тароцці

C Середовище Врублевського

D МПА з глюкозою

E Середовище Петроньяні

11. У лікарню надійшов хворий 55 років з характерною висипкою, лихоманкою,

запамороченням. Поставлено попередній діагноз - “висипний тиф”. Більше схожих випадків захворювання не зареєстровано. В юності (15 років) переніс висипний тиф в інтернаті. Про яке захворювання може йти мова?

A * Хвороба Брила

B Червний тиф

C Кір

D КраснухаE Холера
17. У хворого з підозрою на поворотний тиф взята кров в період підйому температури. З крові приготували мазок „товста крапля” для бактеріоскопічного дослідження. Який метод забарвлення слід використовувати для виявлення збудника?

А *По Романовському – Гимзе

B По Цилю- Нільсену

C По Буррі – Гинсу

D По Нейссеру

E По Ожешко


49. У хворого з ознаками інтоксикації і ниркової недостатності в сечі виявлені рухомі мікроорганізми з множиною дрібних завитків що забарвилися по Романовському-гимзе в рожевий колір. З анамнезу відомо що хворий кілька днів тому купався у відкритому водоймищі. Яке захворювання можна запідозрити?

А * Лептоспіроз

B .Сифілис

C Грип


D Бруцельоз

E Псевдотуберкульоз


74. Для підтвердження діагнозу “Вторинний сифіліс” використовують реакцію імобілізації трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?

A сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

B інактивована сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих

трепонем

C кров хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

D сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих

блідих трепонем

E кров хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих блідих

трепонем  1. ПАТОГЕННІ ГРИБИ ТА АКТИНОМІЦЕТИ. ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ТА ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ.

2. У працівника м’ясокомбінату після роботи з черговою партією м’яса худоби (вівці) через декілька тижнів розвинувся артрит, що супроводжувався запаленням регіонарних лімфатичних вузлів, болем, підвищенням температури, станом алергії. При проведенні лабораторних досліджень збудника не було

виділено одразу, проте встановлено позитичну алергічну пробу Бюрне. Які мікроорганізми могли викликати дане захворювання?

A *Збудники бруцельозу

B Збудники туберкульозу

C Збудники сибірки

D Збудники сальмонельозу

E Збудники дифтерії

54. Дитинi ставили дiагноз “бруцельоз”. В контактi з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

A Через сире молоко

B Через немитi овочi i фрукти

C Через воду

D Через грязнi руки

E Пiд час iн’екц


69. У населеному пункті зареєстровано випадки сибірки. Медичні служби почали

специфічну профілактику населення проти сибірки за епідеміологічними показами. Який препарат використовується з цією метою?

A * Жива вакцина

B Вбита вакцина

C Хімічна вакцина

D Генно-інженерна вакцина

E Анатоксин
89. Хворий звернувся зі скаргою з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду :

нещільний, без болю, набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний

струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Бактеріологічне

дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати

капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

A *Bacillus antracis

B Staptylococcus aureus

C Bacillus anthracoides

D Bacillus megaterium

E Bacillus subtilis


110. У новонародженого запідозрили природжений токсоплазмоз. Використовано іммуноферментний аналіз для визначення специфічних антитіл в пупковій крові. Позитивний результат на виявлення імуноглобулінів якого класу підтвердить внутріутробну інфекцію?

А *IgM


B IGA

C IGG


D IGD

E IGE
118. До інфекційної лікарні звернувся громадянин С. зі скаргами на виразку шкіри, яка з’явилась 3 місяці назад під час його перебування у одній із країн Середньої Азії. При посіві матеріалу, взятого із виразки, на агарі з дефібринованою кров’ю

виявили ланцетовидні найпростіші з джгутиками.

A Leishmania tropica *

B Leishmania donovani

C Toxoplasma gondii

D Lamblia intestinalis

E Trichomonas vaginalis


136. До уролога звернувся хворий Н. зі скаргами на болі простати та значні виділення з уретри. Лікар запідозрив трихомоноз.Які методи лабораторної діагностики трихомонозу найчастіше застосовують?

A * Мікроскопія мазка з виділень

B РІФ для виявлення антигену

C Проба з алергеном

D ІФА для виявлення антитіл.

E Бактеріологічний метод


137 У трьохмісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив кандидоз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджувіаного матеріалу для підтвердження діагнозу?

A *Сабуро

B Ендо

C Левенштейна-Йєнсена

D Ру

E Клауберга


5. Зі скаргами характерними для чуми до лікаря звернувся геолог, який повернувся з експедиції. При обстеженні лікар виявив симптоми пневмонії. Який метод мікроскопії дослідного матеріалу (харкотиння) дозволить виявити характерні для

збудника чуми нерівномірність зафарбовування?

A * метиленовим синім (за Лефлером)

B Фуксином Пфейфера

C Фуксином Циля

D Романовського-Гімзи

E Грама
10. Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинулися симптоми стоматиту. У препататах, приготованих зі слизової рота виявлені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані скупченнями. Який з

перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів?

A * С.albicans

B C.per


ringens

C S.aureus

D S.pyogenes

E C.pylori


12. При мікроскопічному дослідженні струпа скотаря з підозрою на сибірку у препараті виявлено характерні Гр+ палички, оточені капсулою, які при культивованні на середовищах давали колонії у вигляді „гриви лева”. Які препарати слід використати для профілактики членів сім’ї, що буди в контакті з хворим та хворими тваринами?

A * Протисибірковий гамаглобулін

B Вакцину СТІ

C Вакцину СТІ-1

D Протиправцеву сироватку

E Секстаанатоксин
124. При імунодефіцитних станах деякі представники нормальної мікрофлори є етіологічним чинником опортуністичних інфекцій. Назвіть найбільш вірогідного представника мікрофлори що часто викликає ці інфекції.

А Candida albicans *

B Staphylococcus aureus

C Clostridia реrFringens

D Streptococcus pyogenes

E Escherichia coli


155. Від трупа гризуна виділена бактерія овоїдної форми, грамнегативна,зафарбована біполярно. Який це може бути мікроорганізм?

A * Збудник чуми.

B Збудник туберкульозу.

C Збудник сифілісу.

D Стафілокок.

E Стрептокок.


156 Із трупа коня виділена бактерія розміром 8*1,5мкм,грампозитивна,розміщена ланцюжком, утворює капсулу.Який це мікроорганізм?

A * Збудник сибірки.

B Збудник ящуру.

C Стрептокок.

D Збудник гепатиту А.

E Збудник правця.

  1. ЗАГАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ

33.У дитячій установі зареєстрований спалах інфекції імовірно вірусної етіології. Необхідно терміново намітити план протиепідемічних заходів. Які реакції або методи лабораторної діагностики необхідно підключити насамперед для швидкої і своєчасної розшифровки даного спалаху?

А * Імунофлюоресцентна мікроскопія.

B Електронна мікроскопія

C Вірусологічний метод

D Серологічний метод

E Світлова мікроскопія нативного матеріалу
34. Для лабораторного підтвердження діагнозу гострої респіраторної вірусної інфекції в пацієнта лікар вирішив використати серологічний метод діагностики Як необхідно відібрати матеріал для даного методу діагностики у пацієнта?

А * На початку захворювання (якомога раніше) і через 2-3 тижня

B На початку захворювання, якомога раніше

C В кінці захворювання, в період згасання клінічних симптомів

D На піку захворювання, у момент прояву всіх клінічних симптомів

E У момент максимального підняття температури

38. З метою індикації вірусів при мікроскопії обробленою досліджуваним матеріалом культури кліток виявили клітки на яких знаходили скупчення еритроцитів. Назвіть вказаний в умові тест індикації вірусів.

А *Реакция гемадсорбції

B Реакція гемагглютинації

C Цитопатична дія

D Кольорова проба

E Бляшкоутворення


39. При серологічному методі діагностики вірусних захворювань досліджувану сироватку розводять двократно в лунках планшетки, вносять вірусний діагностикум, а потім додають суспензію еритроцитів. Назвіть цю реакцію.

А *Реакція гальмування гемагглютинації

B Реакція гемагглютинації

C Реакція пасивної гемагглютинації

D Реакція зворотної пасивної гемагглютинац

E Реакція скріплення комплементу


40. З метою індикації вірусів застосовують тест заснований на зміні рН культурального живильного середовища в процесі культивування клітин оброблених досліджуваним матеріалом. З перерахованих нижче тестів неохідно вибрати той, який використовують в даному випадку.

А *Кольорова проба

B Цитопатична дія

C Реакція гемагглютинації

D Реакція гемадсорбції

E Бляшкоутворення


90. Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділенні патогенним

стафілококом було проведено дослідження із застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел було проведено?

A Фаготипування *

B Фагодіагностика

C Фагоіндикація

D Фаготерапія

E Фагоідентифікація

145. У хворої з діагнозом “Рак шийки матки” за допомогою ПЛР було виявлено вірус папіломи людини 16 типу, який, як відомо, інтегрує свою ДНК в геном клітинихазяїна. Яку назву має вірус, інтегрований в геном клітини?

A Провірус

B Віроїд

C Вірусоїд

D Віріон

E Пріон


  1. СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСРОЛОГІЯ

4. При перевірці крові від одного з донорів було встановлено наявність HBsAg. При цьому донор повідомив, що нещодавно проходив лікування з парентеральним введенням інфузійних розчинів. Оцініть якість крові від такого донора для

переливання.

A *Кров непридатна для переливання

B Кров можна використовувати для переливання

C Можна використовувати тільки плазму крові

D Можна використовувати тільки еритроциатрну масу

E Можна використовувати після обробки


6. Незважаючи на високу вивченість збудника ВІЛ-інфекції, на сьогодні не існує препарату для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана ця мінливість?

A * Генетичні рекомбінації і спонтанні мутації

B Фенотипове змішування

C Генетична реактивація

D Летальні мутації

E Фенотипове маскування


18. З досліджуваного матеріалу хворого виділений вірус, що належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?

A *Ретровіруси

B Пікорнавіруси

C Рабдовіруси

D Коронавіруси

E Ортоміксовіруси


29. У чоловіка 47 років, вкушеного лисицею, через 4 тижні підвищилася температура, розвинулася депресія, апатія, розлади дихання і ковтання. Через 6 днів хворий помер від паралічу серця. У мазках-відбитках з мозку загиблого знайдені тільця Бабеша-Негрі. До якої родини найбільш імовірно належить вірус, якій був причиною смерті людини?

A *Rhabdoviridae

B Adenoviridae

C Herpesviridae

D Retroviridae

E Orthomyxoviridae


36. У дитячій дошкільній установі в перебігу декількох днів захворіли 5 дітей. При госпіталізації хворим поставлений діагноз “поліомієліт?”. Який міг бути шлях зараження хворих дітей?

А *Фекально-оральний

B Аліментарний

C Контактний

D Легко-пиловий

E Трансмісійний


37. Матеріалом від дитини з діагнозом “энтеровірусна інфекція ?” заразили культуру кліток мавп (Vero) і мишенят-сисунків, в результаті не виявлено цитопатичного ефекту на культурі кліток, але зареєстрована загибель мишенят-сисунків. Які ентеровіруси могли викликати захворювання у даної дитини?

А *Коксаки А

B Коксаки В

C ЕСНО


D Поліовіруси

E Некласифіковані ентеровіруси 68-71


45. У хворого, що переніс 10 тижнів тому жовтяницю, в крові були виявлені HBsAg. Для якої патології це характерно?

А * Вірусного гепатиту В

B Вірусного гепатиту А

C Вірусного гепатиту С

D Вірусного гепатиту Е

E Вірусного гепатиту D


82. У дівчинки 7 років діагностували параміксовірусну інфекцію. Як проявляється

цитопатична дія цього вірусу?

A * Утворення симпласту

B Утворення внутріядерних включень

C Наявність тілець Бабеша-Ернста

D Наявність тілець Ліпшютца

E Ушкодження клітин
84. Хворому С. Поставили діагноз “СНІД”. Виберіть серед перерахованих тестів той,

який є вирішальним у визначенні ступеня важкості захворювання:

A * Співвідношення Т4/Т8 клітин

B Титр комплемента

C Концентрацію IgG

D Фагоцитарну активність

E Кількість природніх кіллерів
87. Вірусологічна лабораторія одержала завдання виявити антигени вірусу кримської лихоманки в матеріалі від хворого, що містить клітини, уражені

вірусом. Який тест доцільно використати для вирішення завдання?

A *Реакцію імунофлуоресценції

B Реакцію аглютинації

C Реакцію пасивної гемаглютинації

D Реакцію зв’язування комплементу

E Реакцію гемаглютинації
111. Для профілактики поліомієліту можуть бути використані різні біологічні препарати. Який препарат створить найбільш тривалий місцевий імунітет слизової оболонки кишечника?

А *Оральна вакцинація живою вакциною

B Парентеральна вакцинація інактивованою вакциною

C Оральне застосування поліовірусного імуноглобуліну

D Парентеральна вакцинація живою вакциною

E Парентеральне введення людського імуноглобуліну


125. У неврологічне відділення поступила немолода жінка з скаргами на висипання оперізувального характеру на шкірі тулуба болючі висипання, мають вид бульбашок з серозним вмістом. Який вірус викликав дане захворювання?

А Альфа-герпесвіруси

B Бета-герпесвіруси

C Гамма-герпесвіруси

D ВІЧ

E Поксвіруси


127. У лікарню поступила дитина з підвищеною температурою тіла, збільшеними лімфовузлами, висипом. У аналізі крові збільшена кількість моноцитів виявлені атипові лімфоцити. Лікар запідозрив інфекційний мононуклеоз. Який вірус викликає це захворювання?

А Вірус Епштейна-Барра

B Цитомегаловірус

C Вітряної віспи

D Поксивірус

E ВІЧ
130. У новонародженого виявлені наступні аномалії: гідроцефалія, катаракта порок серця. З анамнезу виявлено, що у матері на 2-му місяці вагітності наголошувався на тлі субфебрильної температури тіла мілкоплямистий рожевий висип. Вкажіть найбільш вірогідний етіологічний чинник, що викликав інтраплацентарне зараження плоду.

А Вірус краснухи.*

B Токсоплазми.

C Цитомегаловірус.

D Вірус герпесу простого – 2

E Вірус вітряної віспи – оперізувального герпесу.
142. У хворого підвищена температура, слизова оболонка щік гіперемійована , набрякла, з болючими дрібними висипаннями. Діагностовано гострий герпес. Який препарат використати для лікування?

A *Ацикловір

B Герпетичний Ig

C Імуноглобулін

D Рибавірин

E Атенуйовану вакцину


143 У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у

крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?

A *Інфекційний мононуклеоз

B Лімфома Беркета

C Герпетична аденопатія

D Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster

E Цитомегаловірусна інфекція
154. Лікар-лаборант інфікував клітинну культуру матеріалом від хворого з підозрою на ентеровірусну інфекцію. Як можна виявити вірусну репродукцію в культурі клітин?

A По цитопатичній дії

B При фарбуванні за Грамом

C При використання фазово-контрастної мікроскопії

D При постановці реакції аглютинації

E По реакції флокуляції


155 У хворого з підозрою на грип із носоглоткових змивів ізольовано вірус, який має

гемаглютинуючу здатність. В якій серологічній реакції можна ідентифікувати цей вірус?

A Реакції гальмування гемаглютинації

B Реакції аглютинації

C Реакції преципітації

D Реакції Кумбса

E Реакції гемаглютинації
157. До лікаря звернувся хворий з жовтяницею, субфібрильною температурою, поганим самопочуттям. За три місяці до цього пацієнту проводили внутрішньовенні маніпуляції. Лікар припустив діагноз вірусного гепатиту. Які

дослідження необхідно провести щоб підтвердити чи спростувати діагноз?

A Визначити в сироватці хворого загальний HBs антиген *

B Провести бактеріологічне дослідження фекальних мас хворого

C Дослідити носоглоткові змиви на наявність вірусу гепатиту А

D Дослідити носоглоткові змиви на наявність вірусу гепатиту С

E Визначити в сироватці хворого загальний пул Ig A

37. Два тижні тому в будинку дитини були зареєстровані захворювання у декількох дітей. На підставі опису клінічних проявів, даних епіданамнеза лікар-епідеміолог припустив спалах корової інфекції. Який варіант лабораторного обстеження може підтвердити дане припущення?

А * Серологічне обстеження.

B Ріноцитоскопія.

C Імунофлюоресцентне дослідження

D Зараження курячих ембріонів

E Алергічна проба
47. Через місяць після повернення з літнього табору в інфекційне відділення була доставлена дитина з скаргами на підставі яких лікарем поставлений діагноз “вірусний гепатит А?”. Який найбільш вірогідний механізм зараження вірусним гепатитом А у даної дитини?

А *Фекально-оральный

B Контактний

C легко-пиловий

D Трансмісивний

E Парентеральний


48. Вагітній жінці, при постановці на облік в жіночу поліклініку, було проведено комплексне дослідження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені IgM до вірусу краснухи. Про що свідчить дане обстеження?

А * Про первинне зараження жінки

B Про хронічний процес

C Жінка здорова

D Загострення хронічного процесу

E Повторне інфікування вірусом краснухи


58. Одим з перспективних напрямків розробки засобів для лікування ВІЛ-інфекції є створення препаратів, які конкурентно блокують рецептори на лімфоцитах, що перешкоджає адсорбції на них віруса. Про які структури йдеться?

A *CD4


B GP120

C GP41


D CD28

E CD29


62. В районі, де зареєстровано епіцентр сказу серед диких тварин, в поліклініку звернувся чоловік, якого покусав бродячий пес. З профілактичною метою йому почали вводити антирабічну вакцину. До якого типу вакцин відносять цей препарат?

A *Атенуйовані

B Інактивовані

C Молекулярні

D Анатотоксини

E Синтетичні


63 У дитячому колективі проведено планове щеплення вакциною проти кору. Яким

методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?

A *Імунологічним

B Вірусологічним

C Алергопроба

D Біологічним

E Вірусоскопічним
97. У пацієнта головний біль, загальна слабкість, кашель, підвищення температури. Поставлений клінічний діагноз ГРВІ. Який з перерахованих вірусів може бути збудником цього захворювання?

А Будь-який з перерахованих

B Вірус грипу

C Аденовірус

D Респіраторно-синцитіальний вірус

E Коронавірус


100. У чоловіка 65-ти років розвивається прогресуюче нерозумовість з атаксією і сонливістю, що дозволило запідозрити хворобу Крейтцфельда – Якоба. Який інфекційний агент викликає цю хворобу.

А Пріон *

B Бактерія

C Вірус


D Віроїд

E Плазміда


120 Хворого проінформували, що серологічне тестування на СНІД буде складатися з двох етапів. Яка реакція використовується для дослідження сироватки крові на наявність антитіл проти вірусу на першому етапі?

A *ІФА


B Імуноблотінг

C РІА


D РІФ

E РНТА


128. У лікарню госпіталізований гомосексуаліст з скаргами на загальну слабкість сухий кашель, лихоманку. Рентгенологічно визначені двосторонні прикореневі інфільтрати. Яка найбільш вірогідна этіологічна причина пневмонії?

А Пневмоцисти

B Стрептококи

C Мікоплазми

D Стафілококи

E Клебсиєли


132. У клініку звернувся пацієнт з скаргами на загальну слабкість, субфебрильну температуру, пожовтіння склери, шкірних покривів. З анамнезу встановлений, що 2 тижні тому він відпочивав на морі, споживав морепродукти без термообробки. Виявлення яких маркерів дозволить підтвердити діагноз гострий гепатит Е?

А IGM анти-HEV

B IGM анти-HAV

C IGG анти-HEV

D IGG анти-HAV

E IGG анти-HEV


133. У клініку поступив пацієнт з лихоманкою, сонливістю, безсонням, що змінялася, менінгеальними явищами. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому він споживав некип'ячене козяче молоко. Поставлений попередній діагноз: кліщовий енцефаліт”. Для дослідження взята кров, якою заразили мишей-сисунків. Через 5 днів у тварин виявлені параліч задніх кінцівок, потім порушення дихання і смерть. Які дослідження дозволять поставити остаточний діагноз?

А РН вірусів

B Виділення вірусу на курячих ембріонах

C Кольорова проба

D Дослідження парних сироваток в РГА

E Достатньо результатів біопроби


137. У хворого М., який поступив до інфекційного відділення зі скаргами на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 38 С, жовтяницею. Враховуючи, що кілька місяців тому хворому було проведено переливання крові, лікарзапідозрив вірусний гепатит В. Якi основнi методи лабораторної дiагностики гепатиту В?

A Серологічна та генодіагностика

B Видiлення вiрусу на культурі клітин та ідентифікація за ЦПД

C Виявлення віріонів в крові при електронній мікроскопії

D Видiлення вiрусу на лабораторних тваринах в РВН

E Виділення вірусу на курячому ембріоні


143. У хворого М., після повернення з Індії запідозрено поліомієліт. Які дослідження

необхідно провести з метою підтвердження діагнозу:

A Виділення вірусу iз фекалій та його ідентифікацію, серологічне дослідження

парних сироваток кровi

B Індикацію вірусу в фекаліях методом електронної мікроскопії

C Мікроскопію крові методом роздавленої та висячої краплі

D Дослідження промивних вод шлунка методом флюорисціюючих антитіл

E Здійснити посів випорожнень на середовища збагачення


148. З метою підтвердження діагнозу “Коксакі В вірусна інфекція” в вірусологічну лабораторію було направлено матеріал від хворого Н., 16 років. Що слід застосувати для виділення вірусів?

A Перещеплювані культури клітин (Нер-2, НеLa тощо)

B Середовище Ендо

C Кров’яний агар

D М’ясопептонний бульон

E Курячий ембріон


149 Матеріал від хворого з попереднім діагнозом “Грип” направлено до лабораторії.

При проведенні вірусологічного дослідження було застосовано реакцію гемадсорбції. Для виявлення яких вірусів може бути використана ця реакція?

A Вірусів, що мають на своїй поверхні гемаглютиніни *

B Всіх простих вірусів

C Всіх складних вірусів

D ДНК-геномних вірусів

E Будь-яких вірусів

154. На консультацію до лікаря звернулася вагітна жінка в першому триместрі вагітності, яка була в контакті з хворим на краснуху. Якими будуть ваші рекомендації?

A * Штучне переривання вагітності.

B Вітаміни А,Е.

C Імуноглобуліни.

D Антибіотики.E Вітаміни.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка