Крок Фізична хіміяСкачати 462.1 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір462.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Крок 1. Фізична хімія

Опис:

2 курс фарм

Перелік питань:

1.

Біологічна система (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена?


A.2.

Біологічна система (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена?


A.

закрита, гетерогенна;


B. *

відкрита, гетерогенна;


C.

відкрита, гомогенна;


D.

ізольована, гетерогенна;


E.

закрита, гомогенна.


3.

При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність константи рівноваги від температури при постійному тиску?


A.

ізохори хімічної реакції;


B.

Кірхгоффа;


C.

ізотерми хімічної реакції;


D.

Гіббса-Гельмгольца;


E. *

ізобари хімічної реакції


4.

Хімічна термодинаміка ґрунтується:


A.

на п'ятьох основних законах;


B.

на двох основних законах;


C.

на різних законах і рівняннях фізики;


D.

на одному основному законі;


E. *

на трьох основних законах термодинаміки.


5.

Термодинамічна система це:


A.

сукупність матеріальних і нематеріальних об’єктів;


B.

певна послідовність сполучень складових частин;


C.

пристрій, що дозволяє перетворювати теплоту в роботу;


D. *

сукупність матеріальних об’єктів, відділених від навколишнього середовища;


E.

сукупність матеріальних об’єктів і навколишнього середовища.


6.

В залежності від характеру взаємодії з навколишнім середовищем термодинамічні системи поділяють на:


A.

гомогенні і гетерогенні;


B. *

зольовані, відкриті, закриті;


C.

екзогенні і ендогенні;


D.

рівноважні і нерівноважні;


E.

одно-, дво-, три компонентні.


7.

Стан системи, який не змінюється в часі за незмінних зовнішніх факторів, називають.


A.

нерівноважним;


B. *

рівноважним;


C.

ізотермічним;


D.

ізохорним;


E.

ізобарним.

8.

Як називається процес за сталих температури та об'єму системи?


A.

ізотермічний;


B.

ізобарний;


C. *

ізохорно–ізотермічний;


D.

ізохорний;


E.

ізобарно–ізотермічний.


9.

Для якого з процесів підвищення температури збільшує вихід продуктів реакції?


A.

ізохорного;


B. *

ендотермічного;


C.

ізобарного;


D.

екзотермічного;


E.

адіабатного.


10.

Що таке внутрішня енергія?


A.

це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо), за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому;


B.

це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо), включно з кінетичною та потенціальною енергіями системи в цілому;


C.

це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо) та потенціальна енергія їх взаємодії, включно з кінетичною та потенціальною енергіями системи в цілому;


D. *

це кінетична енергія всіх частинок системи (молекул, атомів електронів тощо) та потенціальна енергія їх взаємодії, за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому;


E.

це повна енергія всіх частинок системи (молекул, атомів, електронів тощо) за винятком потенціальної енергії їх взаємодії, кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому.


11.

Ентальпія:


A. *

залежить тільки від початкових і кінцевих параметрів;


B.

є мірою невпорядкованості системи;


C.

залежить тільки від початкових і не залежить від кінцевих параметрів;


D.

не є функцією стану системи;


E.

залежить від шляху перебігу процесу.


12.

Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):


A.

101,ЗкПа,273К;


B.

101,3 кПа, 0 К;


C.

50 кПа, 273 К;


D. *

101,3 кПа, 298 К;


E.

50 кПа, 298 К.


13.

Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції:


A. *

не залежить від шляху перебігу реакції;


B.

не залежить від природи реагуючих речовин;


C.

залежить від природи продуктів реакції;


D.

залежить від природи вихідних речовин;


E.

залежить від природи продуктів реакції.


14.

Для ізобарного процесу тепловий ефект:


A.

завжди мінімальний;


B. *

дорівнює зміні ентальпії;


C.

дорівнює нулю;


D.

дорівнює зміні внутрішньої енергії;

E.

завжди максимальний.


15.

Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:


A.

нулю;


B.

зміні ентропії системи;


C. *

зміні внутрішньої енергії;


D.

зміні ентальпії процесу;


E.

зміні вільної енергії Гіббса.


16.

Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот НС1, HNO3, H2SO4:


A.

залежить від природи кислотного залишку;


B.

залежить від їх основності;


C. *

постійний;


D.

визначається окислювальними властивостями;


E.

залежить від послідовності зливання компонентів кислота – луг.


17.

При складанні теплових балансів хімічних процесів часто неможливо експериментально визначити тепловий ефект процесу. У такому випадку для розрахунків застосовують закон:


A.

Нернста;


B.

Вант-Гоффа;


C.

Фарадея;


D. *

Гесса;


E.

Рауля.


18.

Який з записів найбільш точно відбиває фізичний зміст формули Qp = Qv+ pV:


A.

тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення);


B.

зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів;


C.

зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі;


D. *

тепловий ефект ізобарного процесу більше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення;


E.

вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів.


19.

При якій умові ізобарний тепловий ефект реакції дорівнює ізохорному тепловому ефекту


A.

Т1=Т2;


B. *

?n=0;


C.

?n=1;


D.

?n<0;


E.

?n>0.


20.

Для яких речовин стандартні теплоти згоряння рівні нулю?


A.

CO, H2;


B.

NO2, N2H4;


C.

NO, NH3;


D. *

CO2, H2O;


E.

P2O3, PH3.


21.

Для обчислення теплових ефектів реакцій синтезу фармацевтичних препаратів при нестандартній температурі застосовують


A. *

закон Кірхгофа;


B.

закон Кольрауша;


C.

рівняння ізотерми;


D.

рівняння ізобари;


E.

рівняння ізохори.

22.

Кількість зв'язаної енергії, віднесена до температури, це . . .


A.

ентальпія;


B.

енергія Гельмгольца;


C. *

ентропія;


D.

внутрішня енергія;


E.

енергія Гіббса.


23.

Ентропія правильно утвореного кристалу чистої речовини при абсолютному нулі. .


A.

мінімальна;


B.

дорівнює одиниці;


C. *

дорівнює нулю;


D.

від'ємна;


E.

максимальна.


24.

На фармацевтичному виробництві процеси синтезу лікарських препаратів відбуваються в різних умовах. У якому процесі ентропія не змінюється?


A.

ізобарному;


B.

ізотермічному;


C.

ізохорному;


D. *

адіабатичному;


E.

політропному.


25.

Ентропія S - критерій межі перебігу хімічних процесів в ізольованій системі. У рівноважному стані


A. *

S=Smax;


B.

S=Smin;


C.

S=0;


D.

S>0;


E.

S<0.


26.

Ентальпійний фактор позитивний, а ентропійний — негативний. Який напрям і умови процесу ?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка