Крок Фармація Патологічна фізіологіяСкачати 248.77 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір248.77 Kb.
Крок 1. Фармація

Патологічна фізіологія

1

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну розвинулась кома. Вміст цукру

крові– 2,35 мМ/л. Який вид коми має місце?

A *Гіпоглікемічна

B Лактатацидемічна

C Гіперосмолярна

D Кетоацидотична

E Гіперглікемічна

2

У хворого виявлено порушення периферичного кровообігу, основою якого є обмеження

припливу артеріальної крові. При цьому має місце збліднення даної ділянки, зниження

місцевої температури. Як воно називається?A *Ішемія

B Артеріальна гіперемія

C Венозна гіперемія

D Сладж

E Лімфостаз

3

У пацієнта має місце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою відсталістю,

низьким зростом, короткопалістю рук і ніг, монголоїдним розрізом очей. Вивчення

каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. До якого типу

захворювань відноситься зазначена патологія?

A *Хромосомна хвороба

B Молекулярно-генна хвороба

C Гаметопатія

D Фетопатія

E Бластопатія

4

У хворого, який скаржився на набряки при обстеженні виявлено: протеїнурію, артеріальну

гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром?

A *Нефротичний

B Анемічний

C Гіпертензивний

D Втрати

E Сечовий

5

В аналізі крові хворого виявлено лейкоцитоз, лімфоцитоз, анемію, клітини

Боткіна-Гумпрехта. Про яку хворобу слід думати лікарю?

A *Хронічний лімфолейкоз

B Гострий мієлолейкоз

C Лімфогрануломатоз

D Мієломну хворобу

E Інфекційний мононуклеоз

6

У хворого, який 5 роки тому переніс резекцію шлунка, в аналізі крові виявлено: анемію,

к.п. = 1,3, мегалоцити, мегалобласти, тільця Жоллі. Який вид анемії розвинувся?

A12 - дефіцитна

B Залізодефіцитна

C Гемолітична

D Апластична

E Постгеморагічна

7

У больной с хроническим гломерулонефритом при исследовании мочи выявлена

протеинурия, гематурия, лейкоцитурия. О каком нарушении функции почек

свидетельствует протеинурия?A *Нарушение клубочковой фильтрации

B Нарушение канальцевой секреции

C Нарушение канальцевой реабсорбции

D Нарушение канальцевой секреции и реабсорбции

E -

8

При лабораторном обследовании больного с хроническим гломерулонефритом в крови

выявлена гипохромная анемия, гипопротеинемия, а в моче - протеинурия, гематурия,

лейкоцитурия, цилиндрурия. Какой наиболее возможный механизм развития анемии у

данного больного?

A *снижение выработки эритропоэтина

B гипопротеинемия

C протеинурия

D гематурия

E нарушение синтеза гемоглобина

9

У больного 40-ка лет с ишемической болезнью сердца и заболеванием сосудов ног

(облитерирующий эндартериит) при осмотре нижних конечностей обнаружена бледность

и дистрофические изменения кожи, снижение местной температуры, нарушение

чувствительности, боль. Какое нарушение периферического кровообращения имеется у

больного?A Обтурационная ишемия

B Компрессионная ишемия

C Ангиоспастическая ишемия

D Венозная гиперемия

E Артериальная гиперемия

10

У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск

крові нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

A * Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону.

B Інсулінова недостатність.

C Гіперфункція мозкової частини наднирників.

D Гіперфункція щитоподібної залози.

E Гіперфункція коркової частини наднирників.

11

Больной 45-ти лет предъявляет жалобы на тошноту, отрыжку “тухлым”, периодическую

рвоту, метеоризм. При фракционном исследовании секреторной функции желудка

выявлено отсутствие соляной кислоты, ферментов. Какая патология ЖКТ имеется у

больного?

A Ахилия

B Гипохлоргидрия

C Гипоацидное состояние

D Ахлоргидрия

E Анацидное состояние

12

В реанимационном отделении находится пострадавший в автомобильной аварии.

Объективно: пострадавший без сознания, АД 90/60 мм рт.ст., в крови высокое

содержание креатинина и мочевины, суточный диурез – 80 мл. Дайте характеристику

суточного диуреза у пострадавшего.

A Анурия

B Олигоурия

C Полиурия

D Поллакиурия

E Никтурия

13

Больная Б., 54 лет с язвенной болезнью желудка предъявляет жалобы на слабость,

одышку при малейшей физической нагрузке. В анализе крови: эритроциты 1,44*1012/л,

гемоглобин 66 г/л, ЦП 1,4. Для какой патологии системы крови характерны выявленные

изменения состава периферической крови?

A В12-дефицитная анемия

B Железодефицитная анемия

C Острая постгеморрагическая анемия

D Приобретенная гемолитическая анемия

E Хроническая постгеморрагическая анемия

14

Больной с хронической левожелудочковой недостаточностью предъявляет жалобы на

одышку, тахикардию, цианоз губ. Какой тип гипоксии развился у больного?

A *Циркуляторная

B Гемическая

C Тканевая

D Гипоксическая

E Церебральная

15

У девочки 13 лет при профилактическом осмотре выявлена бледность кожных покровов,

жалобы на повышенную утомляемость. Объективно: одышка при незначительной

физической нагрузке, тахикардия. В анализе крови: гипохромная анемия. Какой тип

гипоксии развился у пациента?

A Гемическая

B Циркуляторная

C Гипоксическая

D Церебральная

E Субстратная

16

З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: Білка - 34 г/л,

клітин 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

A *Гнійний

B Фібринозний

C Геморагічний

D Серозний

E Змішаний

17

У хворого внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла

анурія. Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?

A * Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

B Підвищення онкотичного тиску крові

C Підвищення тиску в капсулі клубочків

D Зменшення кількості функціонуючих клубочків

E Зниження тиску в капсулі клубочків

18

У хворого пухлина головки підшлункової залози перекрила загальну жовчну протоку, що

призвело до підвищення тиску жовчі. Яким патологічним синдромом це проявиться?

A * Механічна жовтяниця

B Гемолітична жовтяниця

C Паренхіматозна жовтяниця

D Портальна гіпертензія

E Надпечінкова жовтяниця

19

І.І.Мечніков, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність еміграції

лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій послідовності:

A * Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити

B Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити

C Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити

D Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити

E Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити

20

У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки на нижніх кінцівках, асцит. Яка

провідна ланка патогенезу кахектичного набряку?

A * Зниження онкотичного тиску крові

B Підвищення гідростатичного тиску крові

C Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини

D Збільшення проникності судинної стінки

E Порушення лімфовідтоку

21

У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст.

Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження

сечовиділення?A *клубочкової фільтрації

B облігатної реабсорбції

C факультативної реабсорбції

D канальцевої секреції

E всіх перечислених процесів

22

Ріст дитини 10 років досягає 178 см, маса 64 кг. З порушенням якої ендокринної залози

це пов’язано?

A *Гіпофіза

B Щитовидної залози

C Статевих залоз

D Наднирників

E Паращитовидних залоз

23

В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38 років з матковою

кровотечею. Які найвірогідніші зміни з боку крові відбуваються у рожениці?

A * Зменшення гематокритного числа

B Збільшення гематокритного числа

C Еритроцитоз

D Моноцитоз

E Лейкопенія

24

Після накладання джгута у хворого-дослідждуємого виявили цяткові крововиливи. З

порушенням функції яких клітин це пов'язано:

A *Тромбоцитів

B Моноцитів

C Еозинофілів

D Нейтрофілів

E Лімфоцитів

25

При обстеженні у хворого виявлено підвищення вмісту ліпопротеїнів низької щільності в

сироватці крові. Якого захворювання можна чекати у цього хворого?

A *Атеросклероз

B Запалення легень

C Пошкодження нирки

D Гострий панкреатит

E Гастрит

26

У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилося гостре запальне захворювання верхніх

дихальних щляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде

найхарактернішим при цьому?A *Еозінофілія

B Нейтрофілія

C Моноцитоз

D Базофілія

E Лімфоцитоз

27

У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігається стійка гіперглікемія та глюкозурія.

Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?

A Кортизолу

B Адреналіну

C Глюкагону

D Тироксину

E Альдостерону

28

У дитини після вживання ранніх овочів, які виявилися насиченими нітритами, виникла

гемічна гіпоксія. Накопиченням якої речовини вона обумовлена?

A *Метгемоглобіну

B Оксигемоглобіну

C Дезоксигемоглобіну

D Карбоксигемоглобіну

E Карбгемоглобіну

29

У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові складає 180 г/л. Збільшення

синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку:

A *Еритропоетином

B Адреналіном

C Норадреналіном

D Вазопресином

E Тироксином

30

Хвора на хронічну ниркову недостатність скаржиться на втрату апетиту, блювоту, пронос,

загальну слабкість, нестерпне свербіння шкіри. Який із перелічених механізмів є

головним у виникненні цих симптомів?A *Накопичення продуктів азотистого обміну

B Порушення обміну вуглеводів

C Порушення обміну білків

D Порушення водно-електролітного обміну

E Нирковий ацидоз

31

Внаслідок ушкодження хребта у хворої спостерігається відсутність довільних рухів у

ногах. Виявлені порушення носять назву:

A *Параплегія

B Тетраплегія

C Моноплегія

D Геміплегія

E Парапарез

32

Після оперативного втручання з приводу дифузного токсичного зобу у хворої виникли

фібрилярні посмикування м’язів, приступи клонічних судом. Що найбільш вирогідно

обумовило розвиток симптоматики у хворого?A *Видалення паращитовидних залоз

B Активації надниркових залоз

C Гіпофункції щитовидної залози

D Гіпофункції гіпофіза

E Активації статевих залоз

33

При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується.

Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому випадку?

A Нейротонична

B Нейропаралітична

C Метаболічна

D Реактивна

E Робоча

34

Після застосування фенацетину у пацієнта М. з’явився гострий біль в горлі, підвищилася

температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитоз.

Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?A Нейтрофілів

B Еозинофілів

C Базофілів

D Лімфоцитів

E Моноцитів

35

У щура, який протягом доби знаходився в імобілізаційній камері, на розтині виявлено

ерозії шлунка. Які гормони можуть спричинити виникнення ерозій в даному випадку?

A Глюкокортикоїди

B Мінералокортикоїди

C Інсулін

D Глюкагон

E Естрогени

36

При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого кольору.

Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті?

A Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Базофіли

D Лімфоцити

E Еритроцити

37

У новонародженного, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері

спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемія.

Який вид жовтяниці у новонародженного?A * Гемолітична

B Паренхимотозна

C Обтураційна

D Паразитарна

E Токсична

38

При исследовании крови у группы альпинистов, участвующих в восхождении на вершину,

был отмечен эритроцитоз, увеличение количества гемоглобина. Какой тип гипоксии

привел к стимуляции эритропоэза в костном мозге?A * Гипоксическая

B Смешанная

C Гемическая

D Циркуляторная

E Тканевая

39

У больного наблюдается уменьшение диуреза до 800 мл в сутки. Как называется такое

изменение диуреза?

A *Олигоурия

B Полиурия

C Лейкоцитурия

D Протеинурия

E Анурия

40

У жінки 55-ти років з нирковою недостатністю артеріальний тиск складає 170/100

мм.рт.ст. Надмірна активація якої з нижчезазначених систем обумовлює стійке

підвищення артеріального тиску?A Ренін-ангіотензин-альдостеронової

B Симпато-адреналової

C Гіпоталамо-гіпофізарної

D ЦНС

E Калікреїн-кінінової

41

Ділянка шкіри, яка піддалася дії високої температури, почервоніла. Назвіть тип розладу

місцевого кровообігу у вогнищі гострого запалення, що обумовлює такий його симптом,

як “rubor”.A Артеріальна гіперемія

B Венозна гіперемія

C Ішемія

D Стаз

E Тромбоз

42

У хлопчика 4-х років вміст глюкози в плазмі крові складає 12 ммоль/л. Що може бути

причиною цього?

A Дефіцит інсуліну

B Дефіцит глюкагону

C Дефіцит кортизолу

D Дефіцит соматотропіну

E Дефіцит кортикотропіну

43

При огляді хворого лікар запідозрив синдром Іценко-Кушинга. Підвищення рівня якої

речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?

A *Кортизолу

B Токоферолу

C Ретинолу

D Адреналіну

E Холестерину

44

Мужчина 40 лет жалуется на общую слабость, головную боль, повышение температуры

тела, кашель с выделением мокроты, одышку. После осмотра и обследования

поставлен диагноз: очаговая пневмония. Какой тип гипоксии наблюдается у больного?A * Дыхательная

B Циркуляторная

C Гемическая

D Тканевая

E Гипоксическая

45

Хворий 58 років звернувся зі скаргами на стійке зростання АТ. При клінічному обстеженні

у нього виявлена хронічна хвороба нирок з порушенням ренального кровотоку. Активація

якого регуляторного механізму стала причиною зростання АТ у цього хворого?A *Ренін-ангіотензинової системи

B Парасимпатичної нервової системи

C Симпатичної нервової системи

D Серцево-судинної

E Центральної нервової системи

46

В клініку був доставлений пацієнт з діагнозом на “гострий живіт”. Лікар припустив

наявність гострого апендициту і призначив терміновий аналіз крові. Який показник

підтвердить наявність гострого заплення?A *Лейкоцитоз

B Лейкопенія

C Еозінофілія

D Еритроцитоз

E Еритропенія

47

При острой почечной недостаточности у больного отмечается задержка жидкости в

организме, олигоурия. Какое нарушение объема циркулирующей крови сопровождает

данную патологию?A *Олигоцитемическая гиперволемия

B Олигоцитемическая гиповолемия

C Полицитемическая гиперволемия

D Полицитемическая гиповолемия

E Простая гиповолемия

48

У больного отмечается метаболический ацидоз, азотемия, сероземлистый оттенок

кожи, зуд, запах аммиака изо рта, нарушение функции жизненно важных органов.

Назовите данное состояние:A *Уремия

B Острая почечная недостаточность

C Тубулопатия

D Гломерулопатия

E Почечная колика

49

Чоловіка 37-ми років госпіталізовано до клініки з нападом бронхіальної астми. Який тип

дихання буде спостерігатися у хворого?

A *Експіраторна задишка

B Інспіраторна задишка

C Апное

D Гаспінг-дихання

E Гіперпное

50

У хворого на введення новокаїну розвинувся анафілактичний шок. Які антитіла

відповідальні за розвиток цієї алергічної реакції?

A *Ig E

B Ig А

C Ig D

D Ig М

E Ig G

51

У дитини внаслідок попадання гарячої води на руку виник опік. Шкіра на місці опіку

яскраво-червона. Яке порушення місцевого кровообігу на місці опіку?

A *Артеріальна гіперемія.

B Венозна гіперемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.

52

Жінка 40 років на протязі довгого часу страждає менорагіями. В аналізі крові Hb – 90 г/л,

ер. – 3,9*1012/л, КП – 0,69. Яка головна причина розвитку гіпохромної анемії?

A *Втрата заліза з кров’ю.

B Підвищення споживання заліза.

C Незасвоєння заліза організмом.

D Дефіцит вітаміну В12.

E Недостатнє надходження заліза з їжею.

53

Людину вжалила бджола. На місці вжалення виникли почервоніння, набряк. Який

основний механізм розвитку набряку?

A *Підвищення проникливості капілярів.

B Зниження онкотичного тиску крові.

C Підвищення гідростатичного тиску крові.

D Зниження осмотичного тиску крові.

E Порушення лімфовідтоку.

54

У хворого 67 років к кінцю дня почали з’являтись набряки на ногах. За ніч ці набряки

зникали. Який вид набряку виник у хворого?

A *Серцевий.

B Нирковий.

C Печінковий.

D Голодний.

E Алергічний.

55

У хворого чоловіка 38 років температура тіла підвищена до 39оС. Який різновид

лейкоцитів виробляє речовину, що підвищує температуру тіла?

A *Моноцити

B Еозинофіли

C Базофіли

D Нейтрофіли

E Лімфоцити

56

У хворого лікар виявив обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть

захворювання, при якому настає така дихальна недостатність:

A *Бронхіальна астма

B Пневмонія

C Ексудативний плеврит

D Пневмоконіоз

E Пневмоторакс

57

У больного - дыхание Куссмауля, запах ацетона изо рта, снижение тонуса глазных яблок,

зрачки узкие, кожа сухая, полиурия, глюкозурия, гипергликемия. Определите, для какой

комы характерен данный симптомокомплекс:A *диабетической

B печеночной

C алиментарнодистрофической

D гипогликемической

E надпочечниковой

58

У больного диагностирован рак правого легкого и назначено оперативное лечение.

После операции (правосторонней пульмонэктомии) у больного появилась выраженная

одышка. Какая форма дыхательной недостаточности развилась у больного?A *легочная рестриктивная

B центральная

C периферическая

D легочная обструктивная

E торако-диафрагмальная

59

Известно, что при лихорадке повышение температуры происходит под влиянием

пирогенов. Какие клетки крови продуцируют вторичные пирогены?

A *моноциты

B плазматические клетки

C эритроциты

D тромбоциты

E базофилы

60

У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок

непрямого, в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну в крові в

межах норми. Про яку жовтяницю слід думати?A * Гемолітична

B Механічна

C Синдром Жільбера

D Паренхіматозна

E Фізіологічна жовтяниця

61

У дитини в ділянці опіку спостерігається гіперемія шкіри, невеличкі пухирці, заповнені

прозорою рідиною. Якого характеру рідина в пухирцях?

A * Серозний ексудат

B Геморагічний ексудат

C Гнійний ексудат

D Транссудат

E Гнилісний ексудат

62

Больной 47-ми лет с травмой руки госпитализован в клинику в состоянии болевого шока.

Объективно: состояние тяжелое, сознание спутанное, кожные покровы влажные,

бледные с акроцианозом. Отмечается тахипное, тахикардия, снижение артериального

давления. Какой вид гипоксии преобладает у больного?

A *Циркуляторная

B Гемическая

C Тканевая

D Дыхательная

E Субстратная

63

У больной с гипертонической болезнью наблюдается повышение артериального

давления до 180/110 мм рт.ст., тахикардия; границы сердца расширены влево, в лёгких -

влажные хрипы. Какие признаки срочной компенсации сердечной недостаточности

имеются у больной?

A *тахикардия

B повышение артериального давления

C цианоз

D одышка

E миогенная дилятация

64

Після вживання фенацетину пацієнт скаржиться на біль в горлі, неможливість ковтання.

Отоларинголог діагностував некротичну ангіну. В крові: Hb- 8,0 ммоль/л, ер.-

4,5*1012/л, лейк.- 3,0*109/л, серед них лімф.- 75%, нейтр.- 10%, еозин.-

5%, мон.- 10%. Зазначте порушення білої крові у пацієнта:

A Нейтропенія

B Нейтрофілія

C Моноцитоз

D Лімфоцитоз

E Лімфопенія

65

У резус-позитивної дитини, народженої від резус-негативної жінки (вагітність ІІ),

спостерігається жовте забарвлення шкіри, патологічні рефлекси, судоми. Вміст

непрямого білірубіну в крові збільшений. Жовтяниця якого типу має місце у дитини?A Гемолітична

B Печінкова, з порушенням захоплення білірубіну

C Печінкова, з порушенням кон’югації білірубіну

D Печінкова, з порушенням екскреції білірубіну

E Механічна

66

В крови больного лейкозом в большом количестве (85%) обнаружены бластные формы

лейкоцитов, которые при использовании цитохимического метода дали положительную

реакцию с пероксидазой. Какой наиболее вероятный тип лейкоза наблюдается в данном

случае?

A Острый миелоидный

B Хронический миелоидный

C Острый лимфоидный

D Хронический лимфоидный

E Недифференцируемый

67

У больного 28 лет на фоне вирусного гепатита развилась печеночная недостаточность.

Какие изменения в крови при этом можно наблюдать?

A Гипопротеинемия

B Гиперглобулинемия

C Усиление свертываемости крови

D Гиперальбуминемия

E Гипоазотемия

68

Женщина, работающая на предприятии по производству фенилгидразина, поступила в

клинику с жалобами на общую слабость, головокружение, сонливость. В крови

обнаружены признаки анемии с высоким ретикулоцитозом, анизо- и пойкилоцитозом,

наличием единичных нормоцитов. Какой вид анемии отмечается у больного?

A Гемолитическая

B Железодефицитная

C Белководефицитная

D Апластическая

E Метапластическая

69

В результате длительного пребывания ребенка на свежем воздухе в очень теплой

одежде у него повысилась температура тела, развилась общая слабость. Какая форма

нарушения терморегуляции наблюдается в данном случае?A Экзогенная гипертермия

B Эндогенная гипертермия

C Лихорадка

D Тепловой шок

E Центрогенная гипертермия

70

У больного крупозной пневмонией температура тела повысилась до 400С.К какому типу

можно отнести данную температуру у человека по степени ее повышения ?

A Высокому

B Субфебрильному

C Умеренному

D Гиперпиретическому

E -

71

В больницу скорой помощи доставлен больной с сердечной недостаточностью по

левожелудочному типу и признаками развивающегося отека легких. Каков первичный

патогенетический механизм развившегося отека?A Гидродинамический

B Лимфогенный

C Мембраногенный

D Токсический

E Коллоидно- осмотический

72

У больного, страдающего пневмосклерозом, рH крови составляет 7,34. Анализ газового

состава крови показал наличие гиперкапнии. Исследование мочи показало повышение

ее кислотности . Какая форма нарушения КОС имеет место у больного?A Газовый ацидоз

B Выделительный алкалоз

C Газовый алкалоз

D Негазовый алкалоз

E Негазовый ацидоз

73

В пассажирском самолете на высоте 10000 м. произошла разгерметизация салона.

Какой вид эмболии будет иметь место?

A Газовая

B Воздушная

C Жировая

D Тромбоэмболия

E Эмболия инородным телом

74

Заблудивший в тайге мужчина длительное время вынужден был питаться только

растительной пищей, в результате чего возникли отеки. Что является ведущим

механизмом отеков в данном случае?A Гипопротеинемия

B Гипохолестеринемия

C Гипогликемия

D Снижение количества микроэлементов в крови

E Снижение количества витаминов крови

75

Больному произведена трансплантация почки. Через несколько суток наступило

отторжение трансплантата. К какому типу аллергических реакций относится это

осложнение?A Замедленного типа

B Немедленного типа

C Анафилаксия

D Атопия

E -

76

Существуют два основных вида опухолей по отношению к организму:

доброкачественные и злокачественные. Какое из перечисленных свойств опухолей

отличает злокачественные опухоли от доброкачественных?A Метастазирование

B Атипизм

C Бесконтрольный рост

D Прогрессирующий рост

E Рецидивирование

77

У больной Т. при обследовании в периферической крови обнаружено 5% миелобластов.

Признаком какого заболевания может быть наличие этих клеток?

A Лейкоза

B Анемии

C Лейкоцитоза

D Лейкопении

E ДВС- синдрома

78

У больных сахарным диабетом I типа нарушается углеводный обмен, что проявляется

прежде всего гипергликемией. Что будет ведущим звеном патогенеза гипергликемии в

данном случае?A Снижение проницаемости клеточных мембран для глюкозы

B Повышение проницаемости клеточных мембран для глюкозы

C Образование антител к инсулину

D Уплотнение базальной мембраны почечных клубочков

E Торможение активности инсулиназы

79

Больной поступил в реанимационное оделение с признаками отравления алкоголем

Какая по патогенезу гипоксия у него розвилась?

A Тканевая

B Гипоксическая

C Гемическая

D Циркуляторная

E Смешанная

80

В эксперименте животному был введен флоридзин, после чего в моче обнаружена

глюкоза. При этом показатели глюкозы в крови в пределах нормы. Каков наиболее

вероятный механизм патологических изменений имеет место в данном случае?A Блокада переносчика глюкозы в почечных канальцах

B Повреждение клеток поджелудочной железы

C Повышение активности инсулиназы

D Усиление фильтрации глюкозы в клубочках почек

E Образование антител к инсулину

81

У больного после перенесеной операции наблюдался сильный болевой синдром. Какое

наиболее вероятное изменение гормонального статуса можно ожидать в данном

случае?A Повышение продукции катехоламинов

B Гиперсекрецию инсулина

C Снижение выработки АКТГ

D Снижение выработки глюкокортикоидов

E Снижение выработки минералокортикоидов

82

В медицине используют ультрафиолетовое облучение в виде различных

физиопроцедур. Какой из перечисленных механизмов лежит в основе лечебного

действия ультрафиолетовых лучей на организм?A Активация синтеза витамина D

B Активация действия лекарств

C Снижение синтеза меланина в коже

D Усиление деления клеток

E Активация перекисного окисления липидов

83

Профилактическая вакцинация ослабленными микроорганизмами вызывает в

организме выработку антител к этим микробам. Какие клетки относятся к

антителопродуцирующим клеткам иммунной системы?A плазмоциты

B Т-лимфоциты

C макрофаги

D NK-клетки

E Т-хелперы

84

Наследственные заболевания могут быть связаны с нарушениями структуры и

количества хромосом или генов. Какие из перечисленных заболеваний относятся к

моногенным заболеваниям?A гемофилия

B сахарный диабет 1 типа

C синдром Шерешевского

D синдром Клайнфельтера

E болезнь Дауна

85

У больного 9-ти лет, после сохранявшегося неделю повышения температуры тела до 38,50С в

связи с острым бронхитом, отмечается снижение температуры до 37,00С. Какой из

перечисленных механизмов является ведущим в 3 стадии лихорадки?A Расширение периферических сосудов

B Усиление теплопродукции

C Развитие озноба

D Увеличение диуреза

E Увеличение частоты дыхания

86

У больного 47-ми лет с двухсторонней пневмонией выявлено нарушение

кислотно-основного состояния - компенсированный газовый ацидоз. Какой наиболее

вероятный защитно-приспособительный механизм поддерживает компенсацию КОС у

больного?

A усиление ацидогенеза в почках

B гипервентиляция легких

C уменьшение реабсорбции гидрокарбоната в почках

D снижение продукции лактата в тканях

E усиление выведения кислых продуктов через ЖКТ

87

У больного с анемией при исследовании мазка крови выявлено наличие оксифильных

нормоцитов. Какой процесс в костном мозге отражает появление в крови оксифильных

нормоцитов?A гиперрегенерацию

B норморегенерацию

C гипорегенерацию

D неэффективный эритропоэз

E отсутствие регенерации

88

Хворий страждає на хронічний мієлолейкоз. Під час обстеження: еритроцити 2,3*1012/л, гемоглобін 80 г/л, лейкоцити 28*109/л, тромбоцити 60*109/л. Патогенез

можливих розладів гемокоагуляції у хворого пов’язаний:

A *Із зменшенням продукції тромбоцитів у кістковому мозку

B Із посиленим руйнуванням тромбоцитів у периферичній крові

C З підвищеним споживанням тромбоцитів (тромбоутворенням)

D З перерозподілом тромбоцитів

E

89

Тривалий прийом хворим цитостатичних препаратів призвів до виникнення некротичної

ангіни. Із розвитком яких змін у складі лейкоцитів це може бути пов’язано?

A *Агранулоцитоз

B Нейтрофільний лейкоцитоз

C Лімфопенія

D Еозинопенія

E Лімфоцитоз

90

У хворого з гострим гломерулонефритом внаслідок олігурії спостерігається затримка

води в організмі. Яке порушення загального об’єму крові найбільш ймовірно буде

виявлено у пацієнта?A *Олігоцитемічна гіперволемія

B Поліцитемічна гіперволемія

C Олігоцитемічна нормоволемія

D Проста гіперволемія

E Проста гіповолемія

91

У хворого екстракція зуба ускладнилася тривалою кровотечею. В анамнезі вживання

нестероїдних протизапальних препаратів (аспірину) з приводу ревматизму. Який

патогенез геморагічного синдрому у хворого?A *Тромбоцитопатія

B Коагулопатія

C Вазопатія

D Порушення утворення протромбіну

E Активація фібринолізу

92

У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При

обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє

суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?A *Ліпопротеїнів низької щільності

B Ліпопротеїнів дуже низької щільності

C Ліпопротеїнів проміжної щільності

D Ліпопротеїнів високої щільності

E Хіломікронів

93

Під час роботи, пов’язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,

працівник отримав дозу іонізуючого випромінення 6 Гр.( 600 рентг.). Скаржиться на

загальну слабість, нудоту, запаморочення, лабільність артеріального тиску та пульсу,

короткочасний лейкоцитоз з лімфопенією. Для якого періоду гострої проминевої хвороби

характерні вище перераховані ознаки?A * Початкового

B Розпалу

C Прихованого

D Завершення

E Віддалених наслідків

94

При передозуванні наркозу під час оперативного втручання виникли ознаки гострої

гіпоксії, про що свідчить збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд/хв,

виникнення тахіпноє. Яка гіпоксія має місце в даному випадку?A * Дихальна

B Гіпоксична

C Змішана

D Циркуляторна

E Тканинна

95

У дитини через 1 годину після вживання полівітамінів у вигляді сиропу, з’явилась висипка

по всьому тілу за типом кропив’янки з вираженим відчуттям свербіння. До якого типу

алергічної реакції відносяться дані прояви?A *Анафілактичного

B Імунокомплексного

C Цитотоксичного

D Гіперчутливості сповільненого типу

E Аутоалергічного

96

У хворого із гарячкою (t =39,9оС) після вживання жарознижуючих середників

температура тіла швидко знизилась до 36,1оС. При цьому у хворого виникли виражена

загальна слабість, блідість шкірних покривів, серцебиття, запаморочення. Чим

обумовлений такий стан хворого?

A * Зниженням артеріального тиску

B Зниженням глюкози в крові

C Набряком мозку

D Підвищенням глюкози в крові

E Низькою температурою тіла

97

Одним із місцевих ознак запалення є почервоніння (rubor). Чим обумовлена ця ознака?A *Розширенням судин.

B Збільшенням проникливості мікросудин.

C Посиленням еміграції лейкоцитів.

D Гіперосмією.

E Ацидозом.

98

При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Згодом на місці поранення

розвилось запалення. Що є пусковим механізмом запалення?

A *Первинна альтерація.

B Вторинна альтерація.

C Місцеве порушення кровообігу.

D Ексудація.

E Еміграція лейкоцитів.

99

При роботі на присадибній ділянці чоловік поранив руку. Рану не обробив. Згодом на місці

поранення розвилось запалення з накопиченням ексудату, що містив велику кількість

життєздатних та зруйнованих нейтрофілів. Який вид ексудату виник?A *Гнійний.

B Серозний.

C Фібринозний.

D Геморагічний.

E Катаральний.

100

У дитини, після того як вона з’їла полуниці, появились сверблячі червоні плями по шкірі,

тобто виникла крапивниця. До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і

Кумбса відноситься ця реакція?A *Реагінового (анафілактичного).

B Цитотоксичного (цитолізу).

C Іммунокомплексного (реакції феномену Артюса).

D Клітинно-опосередкованого.

E Стимулюючого.
Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok -> %D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F -> Крок Фармація Фізіологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна анатомія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна анатомія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Гістологія 1
%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201 -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Фармакологія 1
%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F -> Крок Фармація Аналітична хімія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка