Крок Фармація Фізіологія 1Скачати 425.25 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір425.25 Kb.
  1   2   3   4
Крок 1. Фармація

Фізіологія

1

Людині ввели курареподібну речовину, що викликає розслаблення всіх скелетних м’язів.

Що є причиною цього?

A *Блокада холінорецепторів постсинаптичної мембрани

B Порушення синтезу ацетилхоліну

C Блокада Са+2 – каналів пресинаптичної мембрани

D Порушення синтезу холінестерази

E Порушення виділення ацетилхоліну

2

І.М.Сеченов біля 150 років відкрив явище центрального гальмування в експериментах на

жабах.Який відділ ЦНС приймає участь у цьому виді гальмування?

A *Ядра ретикулярної формації середнього мозку

B Червоні ядра середнього мозку

C Чорна субстанція середнього мозку

D Вестибулярні ядра довгастого мозку

E Підкоркові ядра

3

Під час морської хитавиці у пасажира розвинулася морська хвороба. Із збудження яких

рецепторів починаються рефлекси, що зумовили розвиток хвороби?

A *Вестибулярні

B Зорові

C Дотикові

D Смакові

E Нюхові

4

Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Укажіть речовину, яка для

цього використовується в клініці:

A *Атропін

B Ацетилхолін

C Езерін

D Дофамін

E Пілокарпін

5

Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях.

Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?

A *Білки

B Амінокислоти

C Глюкоза

D Сечовина

E Іони

6

Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку

гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A *Збільшенням секреції еритропоетинів

B Зменшенням секреції еритропоетинів

C Збільшенням фільтрації

D Зменшенням фільтрації

E Порушенням реабсорбції

7

Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Укажіть

найбільш вірогідну послідовність.

A *Фільтрація, реабсорбція, секреція

B Секреція, фільтрація, реабсорбція

C Реабсорбція, фільтрація, секреція

D Секреція, реабсорбція, фільтрація

E Послідовність немає значення

8

Какой вид гемолиза может наблюдаться пpи встряхивании флакона с консервированной

кровью?

A *Механический

B Осмотический

C Онкотический.

D Биологический.

E Теpмический

9

У человека после нескольких форсированных глубоких вдохов закружилась голова и

побледнели кожные покровы. С чем связано это явление?

A *Развивается гипокапния

B Развивается гиперкапния

C Развивается гипоксия и гиперкапния

D Развивается гипоксия

E Развивается гипоксия и гипокапния

10

Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального

центру?

A *Вуглекислий газ

B Адреналін

C Ацетилхолін

D Тироксин

E Інсулін

11

У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень

постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?

A * Збільшення виділення тироксину

B Збільшення виділення альдостерону

C Зменшення виділення адреналіну

D Збільшення виділення натрійуретичного гормону

E Вплив простагландинів

12

У жінкі в післяпологовому періоді спостерігається недостатнє утворення молока.

Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Паращітоподібні

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників

13

Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри.

Чому?

A * Зменшиться продукція меланотропіну

B Зменшиться продукція тиреотропіну

C Збільшиться продукція вазопресину

D Збільшиться продукція тиреотропіну

E Збільшиться продукція окситоцину

14

Гарно сервірований стіл, апетитний вигляд їжі викликають секрецію шлункового соку.

Який рефлекс зумовлює цю реакцію?

A * Умовно-рефлекторний

B Безумовно-рефлекторний

C Ваго-вагальний

D Метасимпатичний

E Вісцеро-сенсорний

15

Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного

рефлексу?

A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Гліцин

D Дофамін

E ГАМК

16

В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані

рецептори

A *Н-Холінорецептори

B Бета -адренорецептори

C М-холінорецептори

D Альфа-адренорецептори

E Дофамінові

17

При определении группы крови по системе АВ0 с помощью стандартных сывороток

наблюдалась агглютинация в сыворотках I и II групп. Какие агглютиногены содержатся в

исследуемой крови?A

B А

C А и В

D Нет агглютиногенов

E Невозможно определить

18

В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид

трансмембранного транспорту буде порушено?

A *Активний транспорт

B Дифузія

C Осмос

D Фільтрація

E Піноцитоз

19

Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних.A *ГАМК та гліцін

B Адреналін та норадреналін

C Норадреналін та дофамін

D Серотонін та гліцін

E Ацетилхолін та ГАМК

20

У пацієнта порушений сутінковий зір при збереженому денному. Яка причина вказаної

аномалії зору?

A *дефіцит вітаміну А

B дефіцит вітаміну В1

C дефіцит вітаміну С

D дефіцит вітаміну В2

E дефіцит вітаміну Д

21

Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих

скорочень?

A *кальцію

B Калію

C Магнію

D Марганцю

E Міді

22

Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведенняхA *P, R, T

B P, Q, R

C Q, R, S

D Q, R, T

E R, S, T

23

Які ферменти приймають участь в гідролізі вуглеводів в травному каналі?A *амілази підшлункового соку

B пептидазами підшлункового соку

C ліпазами підшлункового соку

D рібонуклеазами кишкового соку

E ентерокіназою кишкового соку

24

Які ферменти підшлункового соку можна рекомендувати пацієнту в разі недостатнього

перетравлення в нього жирної їжі?

A *Ліполітичні

B Амілолітичні

C Протеолітичні

D Ентерокіназу

E Нуклеази

25

Посилення секреції соляної кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням

тварині такого гасто-інтестинального гормону:

A *гастрин

B Секретин

C Холецистокінін

D Соматостатин

E Мотилін

26

Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат

Na+. Який механізм його дії?

A *Зв'язує іони Са++ в плазмі крові

B зменшує адгезію тромбоцитів

C активує плазмін

D інактивує тромбін

E являється антагоністом фактора Хагемана

27

Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається:A * Активація симпато-адреналової системи

B Гальмування симпато-адреналової систмеми

C Активація парасимпатичної нервової системи

D Гальмування парасимпатичної нервової системи

E Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу

28

Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?A *Лімбічна система

B Соматосенсорна кора

C Ретикулярна формація

D Таламус

E Структури середнього мозку

29

Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів

спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?

A * АВ (ІV)

B В (ІІІ)

C А (ІІ)

D О (І)

E Помилковий результат

30

Какой вид гемолиза возникает при переливании несовместимых групп крови?A *Биологический

B Химический

C Термический

D Осмотический

E Механический

31

Какой гормон оказывает влияние на процессы реабсорбции воды в канальцах нефрона?A *Вазопрессин (антидиуретический гормон)

B Окситоцин

C Глюкагон

D Инсулин

E Липокаин

32

Активной частью гемоглобина является сложное соединение протопорфирина с

катионом. Этот катион представлен:

A Fe2+

B Mg2+

C Ca2+

D K+

E Na+

33

Пищеварительный фермент кишечного сока энтерокиназа является активатором

другого протеолитического фермента. Какой это фермент?

A *Трипсиноген

B Химотрипсиноген

C Пепсиноген

D Липаза

E Амилаза

34

Альдегидная форма одного из витаминов входит в состав зрительного пигмента. О

каком витамине идет речь?

A *Витамин А

B Витамин D

C Витамин В6

D Витамин В12

E Витамин Е

35

О метаболизме белков можно судить по количеству введенного в организм и

выведенному из него:

A *Азота

B Натрия

C Хлора

D Железа

E Кальция

36

Образование ультрафильтрата в нефроне связано с показателями давления в

сосудистом клубочке . Этот показатель составляет:

A 70 мм рт.ст.

B 50 мм рт.ст.

C 100 мм рт.ст.

D 20 мм рт.ст.

E 10 мм рт.ст.

37

Половые гормоны вырабатываются в гонадах. Какие еще железы вырвбатывают эти

гормоны?

A *Надпочечники

B Щитовидная железа

C Поджелудочная железа

D Паращитовидные железы

E Вилочковая железа

38

Первичные центры слуха и зрения расположены в одном из отделов головного мозга. В

каком отделе они находятся?

A *Средний мозг

B Мозжечок

C Продолговатый мозг

D Промежуточный мозг

E Конечный мозг

39

К мембранным белкам, контактирующим с тем или иным биологически активным

веществом, передающим информацию внутрь клетки, относят:

A Белки-рецепторы

B Белки-насосы

C Белки-ферменты

D Белки-каналы

E Гликокаликс

40

В каком отделе пищеварительного тракта секретируется пищеварительный сок,

имеющий кислую реакцию?

A *Желудок

B Ротовая полость

C Тонкий кишечник

D Толстый кишечник

E Пищевод

41

Центр терморегуляции находится в одном из отделов головного мозга. В каком отделе

ЦНС он находится?

A *Гипоталамус

B Мозжечок

C Средний мозг

D Продолговатый мозг

E Конечный мозг

42

Периферический отдел зрительного анализатора распологаяется в глазном яблоке.

Какими рецепторами он представлен?

A *Фоторецепторы

B Барорецепторы

C Хеморецепторы

D Механорецепторы

E Терморецепторы

43

Адекватным раздражителем для вестибулярного анализатора является:A *Ускорение при движении

B Равномерное движение

C Звуковые волны

D вибрация

E Световые волны

44

Під час полювання місливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію

виконує слина в цьому випадку?

A *Захисну

B Ферментативну

C Секреторну

D Екскреторну

E Інкреторну

45

Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?A *Кураре

B Норадреналін

C Адреналін

D Соматостатин

E Аспартат

46

При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергичному

синапсі відбувається:

A *Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

B Деполяризація постсинаптичної мембрани

C Гіперполярізація пресинаптичної мембрани

D Реполяризація постсинаптичної мембрани

E Гіперполяризація синаптичної щілини

47

Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові?A *Глюкозурія

B Зменшення секреції натрію

C Зменшення вмісту глюкози в сечі

D Зменшення реабсорбції глюкози

E Зменшення діурезу

48

Якщо основний обмін обстежуваного на 35% нижчий належного, то порушення

діяльності якої залози можна припустити?

A *Щитоподібна залоза

B Епіфіз

C Гіпофіз

D Підшлункова залоза

E Наднирникові залози

49

До сімейного лікаря відділення звернувся юнак 17 років пропорційної статури ростом 115

см з недорозвиненням статевих органів. З недостатністю секреції якого гормону

пов'язаний такий стан?A *Соматотропного гормону

B Пролактину

C Тестостерону

D Аденокортикотропного

E Альдостерону

50

Людині для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти

даного препарату зумовлять емульгування жирів?

A *Жовчні кислоти

B Холестерин і його ефіри

C Дигліцериди

D Білірубінглюкуроніди

E Жовчні пігменти

51

Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час

пологів?

A *Окситоцин.

B Пролактин.

C Вазопресин.

D Альдостерон.

E Тироксин.

52

Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення

теплопродукції, перш за все, у таких органах:

A *скелетні м'язи

B Серце

C Легені

D Печінка

E Головний мозок

53

При натисканні на очні яблука протягом 30-40 с спостерігаються зміни в діяльності серця:A * Зменшиться частота серцевих скорочень.

B Збільшиться частота серцевих скорочень.

C Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця.

D Збільшиться сила серцевих скорочень.

E Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.

54

У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він

зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?

A *Адреналін.

B Антитромбін – ІІІ.

C Гепарин.

D Фібриноген.

E Тромбін.

55

У якому середовищі проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти

шлункового соку?

A *рН 3,2-3,5

B рН 6,5

C рН 7,0

D рН 9,0

E рН 0,5-1,0

56

У яких відділах травної системи розпочинається гідроліз вуглеводів?A *У порожнині рота.

B У шлунку.

C У стравоході.

D У товстій кишці

E У тонкій кишці

57

У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. Підвищена

концентрація у крові якого гормону може бути причиною цього?

A *адреналіну

B соматотропіну

C глюкагону

D інсуліну

E тироксину

58

У досліді подразнюють симпатичний нерв, який інервує серце. Які зміни в роботі серця

будуть реєструватися?

A *збільшення частоти і сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Зменшення частоти скорочень

D Зменшення швидкості проведення збудження

E збільшення частоти скорочень

59

Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно

призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:

A *бета-адренорецепторів

B Н-холінорецепторів

C М-холінорецепторів

D альфа-адренорецепторів

E дофамінорецепторів

60

У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію і здатні

знімати больові відчуття. До них належать:

A *ендорфіни

B ліберини

C статини

D окситоцин

E вазопресин

61

Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена реабсорбція

води у таких канальцях нирок:

A *дистальні звивисті канальці і збиральні трубочки

B Проксимальні звивисті канальці

C Петлі Генле

D Нисхідні частини петлі Генле

E Висхідні частини петлі Генле

62

При високій температурі навколишнього середовища вентилятор полегшує перебування

в приміщенні, оскількі його робота збільшує тепловіддачу шляхом:

A * конвекції

B випаровування

C радіації

D проведення

E потовиділення


Каталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> krok
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
krok -> A група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем. B
krok -> 1. Терапевтичний профіль 1
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Нормальна фізіологія 1
krok -> Крок Фармація ммф 1
krok -> Крок 3 Стоматологія Диспансеризація (1 частина) 1
krok -> Крок Фармація Фармакогнозія 1
krok -> 4. Акушерство і гінекологія
krok -> Крок Загальна лікарська підготовка 0 Патологічна фізіологія 1
krok -> 2. Хірургічний профіль


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка