Крок 2 Загальна лікарська підготовка Терапевтичний профіль (1 частина) кардіологія 1Сторінка1/6
Дата конвертації18.04.2020
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Крок 2 Загальна лікарська підготовка

1. Терапевтичний профіль (1 частина) - кардіологія


1

Хворий з синдромом Моргані-Едем – Стокса під час підйому по сходах втратив свідомість. Шкіра бліда, зіниці широкі, клоніко – тонічні судоми, грудна клітина нерухома. Діагноз:A *Клінічна смерть

B Соціальна смерть

C Преагонія

D Агонія

E Біологічна смерть
2

Хвора 82 років, поступила у відділення кардіологічної реанімації із скаргами на гострий біль за грудиною, відчуття браку повітря, слабкість. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини поперечний розмір тіні серця збільшений, форма тіні трикутна із закругленими кардіодіафрагмальними кутами. Скорочення серця малої амплітуди, аритмічні. Виявлені рентгенологічні ознаки з найбільшою ймовірністю відповідають:A Ексудативному перікардиту

B Артальному стенозу

C Триаді Фалло

D Ділятаційній кардіоміопатії

E Міокардит
3

Жінка 27 років пред’являє скарги на задуху, біль в ділянці серця, серцебиття, кашель. Тони серця аритмічні, 1 тон на верхівці хлопаючий. При рентгенівському дослідженні легеневий малюнок підсилений за рахунок венозного застою. Корені легень розширені, безструктурні. Серединна тінь збільшена, по лівому контуру випинається дуга легеневої артерії. В першому косому положенні ретрокардіальний простір звужений збільшеним левим передсердям, яке зміщує стравохід назад по дузі малого радіусу. В другому косому положенні виявляється збільшення дуги правого шлуночка. Аорта не змінена. Найбільш ймовірне заключення?A Мітральний стеноз

B Недостатність аортального клапану

C Кардіоміопатія

D Аневризма аорти

E Тетрада Фалло
4

Хворий 17 років на призовній комісії поскаржився на шум в ухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. АТ 150/30 мм рт ст , вислуховувся діастолічний шум над аортою. На обзорній рентгенограмі, тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуга аорти та лівого шлуночка. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Виявлені рентгенологічні зміни найбільш ймовірно відповідпють:A Аортальна недостатність

B Атеросклерозу аорти

C Гіпертонічній хворобі

D Декстрапозиції аорти

E Коарктації аорти
5

Чоловіка 42 років турбують стискаючі болі за грудиною, серцебиття. Останнім часом посилилась задишка при фізичному навантаженні, з’явились напади ядухи вночі. Інтенсивний систолічний шум з епіцентром по лівому краю грудини не проводиться на судини шиї, ІІ тон збережений. За даними ехокардиіографії: різко виражена гіпертрофія верхньої третини міжшлуночкової перетинки, лівий шлуночок звичайних розмірів, фракція його викиду - 65%. Прогресування серцевої недостатності у хворого обумовлено:A * Діастолічною дисфункцією лівого шлуночка

B Систолічною дисфункцією лівого шлуночка

C Лівопередсердною недостатністю

D Систолічною дисфункцією правого шлуночка

E Легеневою артеріальною гіпертензією
6

У спортсмена 20 років при ехокардіографічному дослідженні виявлено маленький дефект у м’язовій частині міжшлуночкової перетинки зі скидом крові зліва направо. Які дані попереднього клінічного обстеження могли б свідчити про таку ваду серця?A * Грубий систолічний шум по лівому краю грудини

B Дифузний ціаноз при фізичному навантаженні

C Акцент ІІ тону над легеневою артерією

D Пальці – “барабанні палички”

E Епігастральна пульсація правого шлуночка
7

У наркомана 26 років протягом 2-х місяців підвищується температура тіла до 38-39оС, з’явились задишка, набряки ніг. Визначається позитивний венний пульс, пульсація печінки. Над нижньою частиною грудини вислуховується голосистолічний шум, що посилюється під час вдиху. Необхідне ехокардіографічне дослідження для діагностики:A * Недостатності тристулкового клапана

B Недостатності клапана аорти

C Ексудативного перикардиту

D Недостатності мітрального клапана

E Недостатності клапана легеневої артерії
8

Жінка 22 років відмічає швидку втомлюваність. З раннього дитинства лікарі вислуховували у неї шум в ділянці серця. Пульс 87/хв, ритмічний. АТ 95/60 мм рт.ст. Перкуторні межі серця не змінені. Систолічний шум найкраще чутно у ІІ міжребер’ї зліва від грудини, ІІ тон ослаблений. На рентгенограмі грудної клітки – розширення стовбура і лівої гілки легеневої артерії. Найімовірніше у хворої:A * Стеноз легеневої артерії

B Стеноз вічка аорти

C Функціональний систолічний шум

D Пролапс мітрального клапана

E Недостатність клапана легеневої артерії
9

Хворий 68 років страждає на хронічний пієлонефрит упродовж 15 років. В останні 3 місяці скаржиться на інспіраторну задишку при фізичному навантаженні, серцебиття, періодичний біль у ділянці серця без іррадіації, загальну слабкість. Об-но: Акроціаноз на тлі блідості шкіри. Пульс 104/хв, ритмічний, напружений. АТ 190/110 мм рт. ст. Ліва межа серця на 2 см вліво від лівої серединноключичної лінії, над верхівкою І тон серця ослаблений, систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. На ЕКГ відхилення електричної осі серця вліво, дисметаболічні зміни. Кров: Hb – 66 г/л, креатинін 1,1 ммоль/л. Відносна густина сечі 1,012. Який симптом вказує на недостатність кровообігу?A * Задишка при фізичному навантаженні

B Біль у ділянці серця без іррадіації

C Серцебиття

D Відхилення електричної осі серця вліво

E Акцент ІІ тону над аортою
10

Хворий 68 років страждає на хронічний пієлонефрит упродовж 15 років. В останні 3 місяці скаржиться на інспіраторну задишку при фізичному навантаженні, серцебиття, періодичний біль у ділянці серця без іррадіації, загальну слабкість. Об-но: Акроціаноз на тлі блідості шкіри. Пульс 104/хв, ритмічний, напружений. АТ 190/110 мм рт. ст. Ліва межа серця на 2 см вліво від лівої серединноключичної лінії, над верхівкою І тон серця ослаблений, систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. На ЕКГ відхилення електричної осі серця вліво, дисметаболічні зміни. Кров: Hb – 66 г/л, креатинін 1,1 ммоль/л. Відносна густина сечі 1,012. У хворого артеріальна гіпертензія найвірогідніше:A * ренопаренхіматозна

B есенціальна

C гемодинамічна

D реноваскулярна

E викликана недостатністю аортального клапана
11

Чоловік 37 років скаржиться на серцебиття,задишку,перебої в роботі серця,запаморочення,швидку втомлюваність.При обстеженні виявили виражену кардіомегалію,глухі тони серця,систолічний шум на верхівці,ознаки декомпенсації IIА ст. На ЕКГ мерехтлива аритмія,блокада лівої ніжки пучка Гіса,(-) зубці Т в багатьох відведеннях. При ЕхоКГ виявили дифузну ділятацію порожнин серця,зниження скоротливості міокарда.Ймовірний діагноз?A *Застійна кардіоміопатія

B Гіпертрофічна кардіоміопатія

C Сімейна кардіоміопатія

D Облітеруюча кардіоміопатія

E Констриктивна кардіоміопатія
12

Чоловік 35 років звернувся до кардіолога з приводу серцебиття, болей в ділянці серця,запаморочення.Хворіє біля 10 років.При обстеженні виявили блідість шкірних покровів, наявність симптомів Мюссе і Квінке ,а також діастолічний шум над аортою з розповсюдженням вліво і вниз.Який інший симптом може відповідати цьому захворюванню?A *Підсилена пульсація сонних артерій

B Мерехтлива аритмія

C Зменшення пульсового АТ

D Гіпертрофія правого шлуночка

E Малий твердий пульс
13

Хворий А.,50 років, госпіталізований зі скаргами на серцевий біль та задишку, які виникли раптово після значного фізичного перенавантаження. На ЕКГ зафіксовано елевацію сегмента STв ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Підвищення КФК- МВ майже вдвічі відносно норми. Який діагноз є найбільш вірогідним?A *Гострий задній інфаркт міокарду

B Гострий передній інфаркт міокарду

C Стенокардія напруження

D Гострий перикардит

E Розшаровуюча аневризма аорти
14

У хворого Т., 47 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця близько 5 років, протягом останнього тижня відмічено значне погіршення клінічного стану, а саме: посилення інтенсивності та частоти виникнення загрудинних болів на висоті фізичних навантажень. На ЕКГ “коритоподібна” депресія сегменту ST в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним?A *Прогресуюча стенокардія

B Вазоспастична стенокардія

C Стенокардія, що вперше виникла

D Гострий передній інфаркт міокарду

E Гострий задній інфаркт міокарду
15

У хворого Д., 46 років, вперше в житті з’явились болі, що локалізовані за нижньою третиною грудини та виникають на фоні фізичного навантаження. На ЕКГ депресія сегменту ST більше 2 мм в ІІ, ІІІ, аVF відведеннях. Реакції з боку крові не відмічається. Який діагноз є найбільш вірогідним?A *Стенокардія, що вперше виникла

B Стенокардія, що прогресує

C Вазоспастична стенокардія

D Розшаровуюча аневризма аорти

E Гострий задній інфаркт міокарду
16

У хворого В., 48 років, відмічаються часті напади загрудинного болю, що виникає раптово. При цих станах допомагає ніфедипін або інші антагоністи кальцію. На ЕКГ, що була зареєстрована під час больового нападу, відмічалась швидкоплинна елевація сегменту ST в грудних відведеннях. Реакції з боку крові не відмічено. Який діагноз є найбільш вірогідним?A *Вазоспастична стенокардія

B Стенокардія, що вперше виникла

C Стенокардія, що прогресує

D Гострий передній інфаркт міокарду

E Гострий задній інфаркт міокарду
17

Хворий К., 58 років скаржиться на різко виражену задишку інспіраторного характеру. Об-но: ЧД 30 за хв., АТ - 230/130 мм рт.ст. Акроцианоз, клокочуще дихання. При аускультації серця - акцент другого тону над легеневою артерією. Оберіть комбінацію медикаментів для лікування.A *Морфін, фуросемід

B Сальбутамол, атропін,

C Еуфілін, преднізолон.

D Строфантін, панангін

E Корглюкон, ізадрін
18

У хворого 40 років, який раніше тривалий час хворів ангінами і не лікувався, виявлено послаблення І тону та систолічний шум на верхівці, що проводиться в ІІ міжребір'я зліва та в ліву підпахвинну впадину, акцент ІІ тону на легеневій артерії. Для якого патологічного стану характерні наведені клінічні симптоми?A *Недостатності мітрального клапану

B Недостатності напівмісячних клапанів аорти

C Стенозу гирла аорти

D Недостатності тристулкового клапану

E Мітрального стенозу
19

Хворий, 28 років, після аденовірусної інфекції скаржиться на біль в ділянці серця, серцебиття, задуху. Об-но: пульс – 92 уд./хв., АТ - 90/60 мм рт.ст. Блідий, акроціаноз, межі серця розширені праворуч і ліворуч, тони глухі. На ЕКГ – PQ 0,22, низький вольтаж зубців R. Для якого захворювання найбільш характерна така симптоматика?A *Вірусний міокардит

B Інфекційний ендокардит.

C Ревматичний міокардит.

D Ексудативний перикардит

E Ділятаційна кардіоміопатія
20

У хворої після екстракції зуба підвищилась температура тіла до 40oС, з’явилась лихоманка, яка супроводжується значним потовиділенням. Об-но: шкіра бліда, геморагії на кон’юктиві, пульс лабільний, слабкого наповнення 100 уд./хв., АТ – 140/60 мм.рт.ст. Поперечник серця 15 см, мінливий діастолічний шум над аортою. В крові: лейкоцитоз, ШЗЕ – 28 мм/год, позитивна формолова проба. На УЗД – потовщення та нечіткість контуру стулок аортального клапану, регургітація І ст. Який найбільш вірогідний діагноз?A *Бактеріальний ендокардит

B Вірусний гепатит

C Ревматична лихоманка

D Аспіраційна пневмонія

E Респіраторно-вірусне захворювання
22

У хворого К., 22 років, який хворіє на ревматизм впродовж 11 років з’явилися скарги на відчуття пульсації в голові, ритмічне похитування голови, запаморочення. При обстеженні хворого виявлено позитивний пульс Квінке, наявність симптомів Ландольфі, Мюссе, АТ – 170/40 мм.рт.ст. Чим зумовлені геодинамічні розлади у хворого?A *Недостатністю аортального клапана

B Стенозом аортального клапана

C Недостатностю трикуспідального клапана

D Комбінованою мітральною вадою серця

E Проявами “малої хореї”
23

Хворий 65 років, який більше 17 років страждає на хронічний обструктивний бронхіт, скаржиться на задуху з переважним утрудненням вдиху, відчуття важкості у правому підребер’ї, набряки гомілок та стоп. При аускультації над легенями - жорстке дихання, сухі хрипи; акцент та розщеплення ІІ тону в ІІ міжребер’ї. Які зміни на ЕКГ слід очікувати?A *Гіпертрофія міокарда правого шлуночка

B Екстрасистолія

C Відхилення ЕВС вліво

D Гіпертрофія лівого передсердя

E Миготлива аритмія
24

У 66-річного хворого з артеріальною гіпертонією (АТ 190/110 мм рт. ст.) при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію, II ФК, генералізований атеросклероз судин нижніх кінцівок. Глюкоза крові 6,7 ммоль/л, холестерин 7 ммоль/л, тригліцериди- 3 ммоль/л. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертензії:A *Еналаприл

B Гіпотіазид

C Атенолол

D Резерпін

E Метилдопа
25

У 55-річного хворого з артеріальною гіпертонією (АТ - 150/110 мм рт. ст., ЧСС – 100/хв.) при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію, II ФК, часті надшлуночкові екстрасистоли, СН-І. Виберіть засіб для лкування артеріальної гіпертонії ?A *Атенолол

B Ніфедипін

C Празозин

D Гіпотіазид

E Клофелін
26

У 45-річного хворого на артеріальну гіпертонію (АТ 140/100 мм рт. ст.) виявлено ІХС, кардіосклероз атеросклеротичний СН ІIБ, ІІІ ФК, цукровий діабет II типу, субкомпенсований. Який з наведених гіпотензивних засобів слід застосувати ?A *Еналаприл

B Верапаміл

C Атенолол

D Гіпотіазид

E Гідралазин
27

Хвора на хронічний гломерулонефрит з артеріальною гіпертонією звернулась зі скаргами на головний біль, задуху при навантаженні. При обстеженні: АТ - 190/110 мм рт. ст., клубочкова фільтрація 60 мл/хв., креатинін крові 0,2 ммоль/л, калій 4,7 ммоль/л, холестерин 8,6 ммоль/л. Призначення якого гіпотензивного засобу є найбільш доцільним?A *Еналаприл

B Ніфедипін

C Гіпотіазид

D Атенолол

E Клонідин
28

У хворого 72 р., скарги на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, задишку при ходьбі, кволість. В анамнезі – близько 20 років хронічний обструктивний бронхіт. При обстеженні пальці у вигляді “барабанних паличок”. Пульс 120/хв. Тони серця глухі, акцент 11 тону над легеневою артерією. В легенях жорстке дихання, велика кількістьсухих та вологих хрипів. Які зміни на ЕКГ найбільш характерні для даного хворого?A *Гіпертрофія правого передсердя

B Гіпертрофія лівого передсердя

C Гіпертрофія лівого шлуночка

D АВ блокада 1ст

E Блокада лівої ніжки пучка Гіса
29

Хворий 55 років, який хворіє на дилатаційну кардіоміопатію, вночі раптово виник напад сильного серцебиття. Під час обстеження стан хворого середньої важкості, шкіра бліда, акроціаноз губ. АТ - 90/60 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС - 160 за хв. Комплекси QRS розширені та деформовані (QRS = 0,14с). Яке порушення серцевого ритму виникло у хворого ?A * Шлуночкова пароксизмальна тахікардія

B Миготлива аритмія

C Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія

D Пароксизмальне трепотіння передсердь

E Часта шлуночкова екстрасистолія
30

Чоловік 42 років скаржиться на інтенсивний головний біль в потиличній ділянці, почервоніння лиця, відчуття тремтіння тіла. Впродовж 3 років - періодичні епізоди підвищення АТ до 180/90 мм рт. ст. Об-но: Пульс – 108/хв. АТ - 200/100 мм рт.ст. Ліва межа серця зміщена вліво на 1,5 см. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону над аортою. ЕКГ: порушення процесів реполяризації передньо-бічної стінки ЛШ. Введення якого з перерахованих препаратів є найбільш ефективним:A *Метопролол

B Верапаміл

C Клофелін

D Фуросемід

E Пентамін
31

Хвора 24 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,5oС, озноби впродовж трьох тижнів, носові кровотечі, задуху при ходьбі, загальну слабість. В анамнезі - ревматизм. Об-но: шкіра бліда, дрібні петехії, "танок каротид". Над аортою і в т. Боткіна-Ерба - систолічний і протодіастолічний шуми. Печінка виступає з-під реберної дуги на 3 см, селезінка - на 2 см. Який стан розвинувся у хворої?A * Інфекційний ендокардит

B Загострення ревматизму

C Тромбоцитопенічна пурпура

D Мікротромбоваскуліт

E Гострий лейкоз
32

Хворий 19 років скаржиться на задуху при фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,5оС, слабість. Хворіє на хронічний тонзиліт, тиждень тому було різке загострення. Об-но: помірний ціаноз; пульс-110 за хв., ослаблений І тон, систолічний шум над верхівкою. Ан.крові: лейк- 8,9х109/л, ШЗЕ- 27 мм/год. ЕКГ: ритм синусовий, Р - 0,08 с, PQ - 0,25 с, QRS - 0,09 с. Ваш діагноз:A * Інфекційно-алергічний міокардит

B Тонзилогенна міокардіодистрофія

C Констриктивний перикардит

D Вегето-судинна дистонія за кардіальним типом

E Дилятаційна кардіоміопатія
33

Хвора 44 років скаржиться на тривалий колючий біль у ділянці серця зліва від груднини, запаморочення, парестезії, пітливість, безсоння, порушення менструального циклу. Хворіє впродовж року. Об-но: Емоційна лабільність. Межі серця не змінені. ЧСС- 98/хв. АТ- 140/85 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, помірний систолічний шум над верхівкою. ЕКГ: ритм синусовий, стійкі негативні зубці Т в V1-V4, які зникають при проведенні обзиданової та калієвої проб. Найбільш імовірний дагноз:A * Дисгормональна міокардіопатія

B ІХС. Стенокардія напруги, II ФК

C Вегето-судинна дистонія за кардіальним типом

D Інфекційно-алергічний міокардит

E Ревматизм, латентний перебіг, ревмокардит

34

Хворого 56 років, госпіталізовано до лікарні, де виявлено підйом сегменту ST на 5 мм з формуванням зубця QS у відведеннях V1-V4. У першу добу мав місце стан клінічної смерті, у подальшому — часті епізоди екстрасистолії. Який препарат вибору для постійного прийому в амбулаторних умовах для даного хворого?A * Атенолол.

B Верапаміл.

C Дигоксин.

D Нітросорбіт.

E Новокаїнамід.
35

Хворий Л., 55 років, скаржиться, що 1,5 тижні тому з’явився сильний нападоподібний біль в нижній щелепі, тривалістю 5-10 хв. З часом біль став частішати, до 10 разів на добу. Прийом анальгетиків та спазмолітиків безрезультатний, однак стан покращився після прийому 3 таблеток нітрогліцерину. Який з перерахованих діагнозів є найбільш ймовірним?A * Стенокардія.

B Інфаркт міокарда.

C Перикардит.

D Неврит трійчастого нерва.

E Періодонтит.
36

Чоловік 52 років скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше 7 годин назад після фізичного навантаження, не знімається приймом кількох таблеток нітрогліцерину. При ЕКГ дослідженні змін не виявлено. Який діагноз є найбільш імовірним?A * Нестабільна стенокардія

B Стенокардія напруги

C Перикардит

D Стенокардія спокою

E Інфаркт міокарда
37

У хворого Н. о 5-й годині ранку з’явився напад сильного болю за грудиною, який супроводжувався кволістю, холодним потом. На ЕКГ – куполоподібний під’єм сегмента ST у відведеннях ІІ, ІІІ, avF, V5-V6. Після вщухання болю показники ЕКГ повернулись до норми. Який діагноз є найбільш імовірним?A *Спонтанна стенокардія типу Prinzmetal.

B Гострий інфаркт міокарда

C Розшаровуюча аневризма

D Міокардит

E Перикардит
38

Жінка 46 років поступила у кардіологічне відділення зі скаргами на часті приступи пекучих болей в ділянці серця, які тривають більше 20 хв., практично не проходять після прийому нітрогліцеріну. АТ – 100/70 мм.рт.ст., ЧСС – 86/хв.. Тони серця ритмічні, на ЕКГ депресія сегмента ST з інверсією зубця Т в I, avL, V1-V3, які спостерігаються впродовж 1 тижня. Який діагноз є найбільш імовірним?A * Нестабільна стенокардія.

B Інфаркт міокарда

C Міокардит

D Остеохондроз грудного відділу хребта

E Тромбоемболія легеневої артеріїПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка