Крок 2 Стоматологія Хірургічна стоматологія 1Сторінка1/7
Дата конвертації08.04.2020
Розмір0.73 Mb.
#9004
  1   2   3   4   5   6   7
Хірургічна стоматологія
всесвітня історія, Крок Стоматологія Хірургічна стоматологія 1ен, всесвітня історія, ТЕМА 25, алгебра, Usa 2015 1 19, doc2, Гураль Семен, 2тести хірстом, терапевтична (Об'єднані файли), Профілактика стомататологічних захворювань 2019 ПІДРУЧНИК, Doc1, Читання Вашуленко, 2.Профілвктика і лікування раннього дитячого карієсу
Крок 2 Стоматологія

Хірургічна стоматологія

1

Хворий скаржиться на біль та припухлість у піднижньощелепній ділянці ліворуч, біль під

час їжі. При огляді встановлено: рот відкриває вільно у повному обсязі, слизова оболонка

під`язикового валику зліва гіперемійована, з вивідного протоку піднижньощелепної

слинної залози виділяється гній. На Ro- грамі зліва в піднижньощелепній ділянці ліворуч

виявляється тінь овальної форми. Встановіть попередній діагноз.A * Калькульозний сіалоаденіт.

B Хронічний інтерстіціальний паротит.

C Остеома нижней челюсти

D Опухоль поднижнечелюстной железы

E Острый поднижнечелюстной сиалоаденит

2

Больная 66 лет жалуется на боль в левой околоушно - жевательной области, прогрессирующую асимметрию лица, которую заметила 2-3 месяца назад.

Больная пониженного питания, бледна. Отмечается парез мимических мышц лица

слева. Впереди мочки уха инфильтрат без четких границ, размером 4х5 см. Кожа над

ним цианотичного цвета, напряжена, спаяна с подлежащими тканями. Из протока левой

околоушной слюнной железы слюны получить не удалось. На обзорной рентгенограмме

нижней челюсти нарушений структуры кости не отмечается. Укажите наиболее вероятный диагноз?

A *Аденокарцинома

B Актиномикоз левой околоушно-жевательной области

C Псевдопаротит Герценберга

D Смешанная опухоль левой околоушной слюнной железы

E Обострившийся хронический паротит

3

Больной 54 лет обратился с жалобами на наличие отухолевидного образования в

области нижней губы, которое появилось 1-1,5 месяца назад. Объективно: на красной

кайме нижней губы справа опухолевидное образование округлой формы диаметром до 1

см. с валикообразными краями, приподнятыми над уровнем красной каймы. В центре

образования - корочка бурого цвета, после удаления которой в центре образования

отмечается воронкообразное углубление. Не кровоточит. Безболезненное. Регионарные

лимфоузлы не увеличены. Укажите предположительный диагноз.A *Кератоакантома.

B Рак нижней губы.

C Папиллома нижней губы.

D Фиброма нижней губы

E Узелковый /бородавчатый/ предрак.

4

Больной 19 лет на протяжении трех дней жалуется на боль и отечность мягких тканей в

области нижней челюсти слева, повышение температуры до 39, озноб. Объективно:

Перкуссия 36 и рядом стоящих интактных З5 и 37 зубов резко болезненна. Слизистая

оболочка альвеолярного отростка на уровне указанных зубов отечна, гиперемирована с

обеих сторон. Положительный симптом Венсана. Определите предположительный диагноз.A *Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

B Одонтогенная флегмона левой поднижнечелюстной области

C Обострившийся хронический периодонтит 36 зуба

D Острый гнойный периостит нижней челюсти от З6

E Хронический одонтогенный остеомиелит

5

Хворий С., 34 роки потрапив в автотранспортну пригоду. Свідомість не втрачав.

Скарги на головну біль, головокружіння, загальну слабість тошноту. Через 12 годин

після травми з’явився “симптом окулярів” який не виходить за границі кругового

м’яза ока. Для якого перелому характерний данний симптом.

A *Перелом кісток основи черепа.

B Перелом верхньої щелепи Ле-Фор ІІ

C Перелом кісток носа.

D Двобічний перелом виличних кісток.

E Перелом лобних кісток.

6

Хворий А., 42 роки звернувся до хірурга стоматолога зі скаргами на припухлість та

іррадіюючу біль в підщелеповій слинній залозі справа, відчуття збільшення залози,

яке з’являється під час прийому їжі. Обєктивно: підщелепова слинна залоза

збільшена, болюча при пальпації, вивідний протік пальпується в вигляді тяжа. Слина

з протока залози не виділяється. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?A *Калькульозний сіалоаденіт.

B Гострий сіалоаденіт.

C Склерозуючий сіалоаденіт.

D Кіста слинної залози.

E Сіалоз.

7

Хворий С., звернувся до стоматолога після автокатастрофи із скаргами на біль в

ділянці основи носа, носові кровотечі. Об’єктивно: ніс деформований. Пальпаторно

відмічається болючість стінки носа, рухомість носових кісток. Носові ходи заповнені

кров’яними згустками. Який можимо поставити попередній діагноз?

A *Перелом кісток носа.

B Лефор І.

C Лефор ІІ.

D Лефор ІІІ.

E Перелом скулової кістки.

8

Мужчина, 60 лет, обратился с жалобами на колющие боли у корня языка справа,

появляющиеся во время приема пищи, особенно кислой. Объективно: припухлость в

правой подчелюстной области. Пальпаторно определяется увеличенная плотная

поднижнечелюстная слюнная железа. Устье выводного протока правой подчелюстной

слюнной железы расширено, из него выделяется слизисто-гнойный секрет. Какой

диагноз можно предположить?

A * Слюннокаменная болезнь подчелюстной слюнной железы

B Каклькулезный сиалоденит подъязычной слюнной железы

C Острый гнойный лимфаденит

D Острый сиалодохит

E Аденофлегмона правой подчелюстной области

9

Жінка, 40 років, звернулась зі скаргами на припухлість лівої підщелепної ділянки, яка

з’явилась 3 дні тому, на підвищення температури тіла 37,4оС. Об’єктивно : в лівій

підщелепній ділянці спостерігається набряк м’яких тканин, шкіра в кольорі не змінена.

Пальпаторно відмічається вузел щільно-еластичної консистенції, малоболісний,

рухливий, круглої форми с гладкою поверхнею, розмірами 2,0x1,5 см. Відкривання рота

вільне, слизова оболонка порожнини рота без видимих змін, коронка 36 зуба зруйнована

на 2/3 частини, перкусія болісна. Поставте діагноз:A *Одонтогенний гострий серозний лімфаденіт підщелепної ділянки

B Одонтогенний абсцес підщелепної ділянки

C Одонтогенна флегмона підщелепної ділянки

D Одонтогенний хронічний лімфаденіт підщелепної ділянки

E Гострий серозний сіалоаденіт підщелепної слинної золози.

10

Хворий І., 43 років, скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке

з’явилося два місяці тому після перенесенного грипу. В правій підщелепній ділянці при

пальпації виявляється слабо болюче щароподібне новоутворення щільно-еластичної

консистенції з рівними контурами, неспаяне зі шкірою. З протоку підщелепної слинної

залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик незмінений. Якому захворюванню

відповідає описана клінічна картина?

A *Хронічний лімфаденіт

B Хронічний сіалоаденіт

C Слинокам’яна хвороба

D Аденома слинної залози

E Ліпома

11

Хворий Х. 42 роки скаржиться на погіршення загального самопочуття, підвищення

температури тіла, утруднене ковтання та дихання. Загальний стан хворого середньої

тяжкості. Температура тіла 39 0С. При огляді незначна асиметрія обличчя за рахунок

припухлості м’яких тканин у лівій підщелепній ділянці. Шкіра над припухлістю звичайного

кольору, легко береться в складку. Пальпаторно визначається набряк. Відкривання рота

утруднене (контрактура ІІ-ІІІ ступеня). При огляді порожнини рота – гіперемія, набряк

піднебінних дужок та язичка, вибухання лівої бокової стінки пролигу до середньої лінії, а

язичка вправо. Який найбільш імовірний діагноз Ви поставите?

A * Флегмона приглоткового простору.

B Флегмона крилоподібно-щелепного простору.

C Флегмона піднижньощелепного простору.

D Флегмона позадущелепного простору.

E Абсцес щелепно-язикового жолобка.

12

Больной В., 37 лет, госпитализирован в челюстно-лицевое отделение по поводу

хронического одонтогенного остеомиелита нижней челюсти в области 48, 47, 46

зубов.Болеет около 2-х месяцев. Объективно: При зондировании свища определяется

обнаженный шероховатый участок кости, смещаемый при надавливании. На Ro"-грамме

нижней челюсти - очаг деструкции, в центре которого расположен секвестр 1,0х1,5 см,

полностью отделенный от здоровой костной ткани. Выберите метод лечения больного:

A Секвестрэктомия

B Стимулирующая терапия

C Санация полости рта

D Антибиотикотерапия

E Секвестрэктомия с удаление 47

13

У больной по переходной складке в области 45 имеется безболезненная деформация

альвеолярного отростка. Пальпаторно определяется симптом Дюпюитрена. Коронка 45

разрушена на 1/3. На рентгенограмме альвеолярного отростка верхней челюсти

определяется участок разрежения в костной ткани округлой формы с четкими

границами, d до 1,5 см в области верхушки корня 45. При пункции образования получена

жидкость светло-желтого цвета. Какой диагноз наиболее вероятен?

A Радикулярная кист

B Остеобластокластома

C Злокачественное новообразование

D Адамантинома

E Хронический остеомиелит

14

У больного 64 лет появились кровянистые выделения из левой половины носа,

отмечается подвижность зубов верхней челюсти слева. Больной в течение 2-х

последних лет ощущает ноющие боли в левой стороне верхней челюсти. На боковой

поверхности шеи слева определяется плотное опухолеподобное образование. Больной

истощен. Какой наиболее вероятный диагноз?A Рак верхней левой челюсти

B Левостронний гайморит

C Киста левой верхней челюсти

D Хронический остеомиелит левой верхней челюсти

E Остеобластокластома левой верхней челюсти

15

Хворий 20 років скаржиться на періодичний біль в ділянці верхньоъ щелепи справа ,

випинання альвеолярного відростка в ділянці 11 зуба.4 роки тому була травма. Коронка

11 зуба після цього поступово потемніла Об'єктивно: Перкусія зуба безболісна . На

рентгенограмі: розрідження кісткової тканини округлої форми з чіткими контурами в

ділянці верхівки кореня 11 діаметром 1,5 см. При пункції: одержано рідину з кристалами

холестерину. Який найбільш вірогідний діагноз?

A Радикулярна кіста верхньої щелепи.

B Амелобластома верхньої щелепи

C Хронічний остеомієліт верхньої щелепи.

D М'яка одонтома верхньої щелепи.

E Остеобластокластома верхньої щелепи

16

Хворий звернувся до хірурга-стоматолога з скаргами на підвищення температури тіла

до 37,6°С, припухлість м'яких тканин, біль в 47 зубі на нижній щелепі зліва, що

посилюється при доторканні зубом-антагоністом. При огляді спостерігається гіперемія і

згладженість перехідної складки альвеолярного відростка з вестибулярної сторони в

області зруйнованого 47 зуба. Який найбільш вірогідний діагноз?A *Гострий одонтогенний гнійний періостит

B Гострий серозний періодонтит

C Хронічний періодонтит в стадії загострення

D Гострий одонтогенний остеомієліт

E Пародонтальний абсцесс

17

У хворого 47 років протягом 2-х років на шкірі обличчя в ділянянці кута нижньої щелепи

зліва спостерігається періодична поява болючої припухлості і утворення фістули. Після

виділення з фістули гнійної рідини біль проходить і припухлість зникає, а на шкірі

обличчя залишається втягнутий невеликий рубець. Об'єктивно: невеликий рубець на

шкіри обличчя на рівні лівого кута нижньої щелепи. У ділянянці дна ротової порожнини

при пальпації під слизовою оболонкою в глибині визначається щільний тяж, який йде в

м'яких тканинах щічної ділянки від фістули до проекції корення 47 зуба. Коронка 47

зруйнована. Який найбільш вірогідний діагноз?

A *Одонтогенна гранулома обличчя

B Атерома щоки, що нагноїлася

C Туберкульоз нижньої щелепи.

D Актіномікоз лівої навколовушної-жувальної ділянки

E Хронічний остеомієліт в ділянці лівого кута нижньої щелепи.

18

Хворий 45 років попав в щелепно-лицеве відділення з скаргами на загальну слабість,

біль і припухлість в лівій підщелепній ділянці, підвищення температури до 39оС.

Неодноразово болів 36 зуб на нижній щелепі зліва. Асиметрія обличчя за рахунок

набряку лівої підщелепної ділянки, де пальпується щільний інфільтрат, шкіра над ним

гіперемована, в складку не збирається. В 36 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія

болюча, слизова оболонка навколо зуба гіперемована, набрякла. Який найбільш

вірогідний діагноз?A *Флегмона піднижньощелепної ділянки зліва

B Гострий піднижньощелепний сіалоаденіт зліва

C Гострий гнійний періостит нижньої щелепи зліва

D Гострий гнійний підщелепний лімфаденіт зліва

E Гострий остеомієліт нижньої щелепи зліва

19

Чоловік 54 років з'явився через 5 днів після видалення 27 зуба. Зуб видалений під

туберальною і піднебінною анестезією. Скаржиться на біль і утруднене відкривання рота.

Т-38°С, загальний стан важкий, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку вискової ділянки в нижньому відділі. Контрактура III ступеню. З боку порожнини рота - набряк слизової оболонки по перехідній складці зліва в діляниці молярів верхньої щелепи. Пальпація за бугром верхньої щелепи різко болюча. Який найбільш вірогідний діагноз?A *Флегмона підскроневої ділянки зліва.

B Флегмона підщелепної ділянки зліва.

C Флегмона скроневої ділянки зліва.

D Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва

E Флегмона навколовушно-жувальної ділянки зліва

20

Після видалення 27 зуба у хірурга-стоматолога виникла підозра на перфорацію

гайморової пазухи. Для уточнення діагнозу лікар вирішив провести носоротову пробу. Які

дії потрібно виконати хворому?A * Закрити пальцями ніс і намагатися видихнути повітря через ніс, при цьому стежити за

лункою 27 зуба.B Закрити пальцями ніс і видихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба.

C Вдихнути повітря через ніс, слідкуючи за лункою 27 зуба.

D Зробити вдих через ніс і видихнути через рот, затуливши при цьому ніс.

E Вдихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба.

21

Хвора 48 років звернулася до лікаря зі скаргами з приводу виразки боковій поверхні

язика, яка з’явилася близько 6 місяців тому. Появу виразки зв’язує з тим, що язик в

цьому місці часто травмується об зламану коронку 47 зуба. Об’єктивно: на бічній

поверхні язика в середній третині – виразка розміром 1,5х2,0х0,5 см з підритими,

кратероподібними краями. Праві піднижнещелепні лімфатичні вузли – збільшені

малорухомі. Який більш вірогідний діагноз?

A * Рак язика.

B Декубітальна язва язика.

C Ураження язика при лейкозі.

D Туберкульозна язва язика.

E Сифілітична язва язика.

22

Хвора К. 48 років, була доставлена в лікарню з скаргами на наявність рани щоки, а також

сильний головний біль, нудота, головокружіння. З анамнезу вияснено, що хвора отримала

травму при падінні. Після повноцінного обстеження був встановлений діагноз:

Забійно-рвана рана щоки. ЗЧМТ. Струс головного мозку. До яких пошкоджень можна

віднести дану травму?A * Поєднанні.

B Ізольовані.

C Комбіновані.

D Множинні.

E Поодинокі.

23

Хворому проводилось видалення 26 зуба. Після проведення туберальною анестезії

хворий відчув загальну слабкість, нудоту, а згодом – різку сверблячку, та висипання на

шкірі. До якого типу ускладнення відносять дані симптоми ?A * Кропивниця

B Анафілактичний шок

C Коллапс.

D Набряк Квінке

E Непритомність

24

У хворого Х. 35 р.- “Односторонній відкритий перелом нижньої щелепи зліва на рівні

ментального отвору, зі зміщенням. У хворого всу зуби. Хворому планується іммобілізація

відламків. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину Тігерштедта доцільно

використати?

A * Двощелепна шина з зачіпними гачками.

B З розпірочним вигином.

C Гладку шину-скобу.

D Шину з похилою площиною.

E

25

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійний ниючий біль, який посилюється під

час накушування. Біль з'явився близько 3 діб тому. Під час огляду порожнини рота на

слизовій оболонці альвеолярного відростка в межах 34 зубу виявляється гіперемія ясен. .

Коронка 34 зубу зруйнована на 2/3. Перкусія його різко болюча. Який найбільш імовірний

діагноз можливо встановити?A *Загострення хронічного періодонтиту.

B Гострий гнійний періодонтит

C Гострий остеомієліт.

D Гострий гнійний пульпіт.

E Гострий періостит.

26

Больной 66 лет жалуется на наличие в области кончика носа плотного,

возвышающегося образования. Выступающая часть образования нередко

отламывается. На этом месте – новый рост. Объективно: в области кончика носа очаг

поражения диаметром до1 см. От основания этого очага отходит выступ высотой до 1-

1,2 см, коричневато-серого цвета, плотной консистенции. Какой предположительный диагноз?A *Кожный рог

B Кератоакантома

C Ринофима

D Фиброма

E Твердая папиллома

27

На ОМедБ в ходе боевых действий доставлен раненый К. с огнестрельным ранением

правой щеки, оскольчатым переломом тела нижней челюсти, артериальным

кровотечением из раны. На ОМедБ произведена хирургическая обработка раны и

окончательная остановка кровотечения. Определите объём дальнейших

лечебно-эвакуационных мероприятий для данного раненого.A *Транспортная иммобилизация отломков челюстей, эвакуация больного в СВПХГ .

B Лечебная иммобилизация отломков челюстей, эвакуация в ВПГЛР.

C Транспортная иммобилизация отломков, эвакуация в ВПГЛР.

D Транспортная иммобилизация отломков, группа больных - не нуждающихся в

дальнейшей эвакуации.E Иммобилизация отломков не проводится, эвакуация в ВПГЛР.

28

Для обезболивания при удалении второго моляра на нижней челюсти слева по поводу

обострения хронического периодонтита врач сделал укол иглы в точку пересечения

бороздки между наружным скатом крылочелюстной складки и щекой, и линией, условно

проведенной на 0,5 см ниже жевательной поверхности последнего моляра верхней

челюсти. Какую анестезию выполнил врач?A *Торусальную

B Мандибулярную

C Ментальную

D Туберальную

E Язычную

29

У больной 38 лет после клинического и рентгенологического обследования установлен

диагноз: слюнно-каменная болезнь правой поднижнечелюстной слюнной железы с

локализацией камня в железе, с обострением воспалительного процесса абсцесс в

области челюстно-язычного желобка. Какой первоочередной метод лечения показан в

данном случае?A *Вскрытие абсцесса челюстно-язычного желобка. Противовоспалительная терапия

B Удаление камня. Слюногонная диета

C Физиотерапевтические методы лечения. Внутрь – аспирин.

D Экстирпация поднижнечелюстной слюнной железы

E Противовоспалительная терапия

30

Больная 37 лет обратилась с целью удаления 25. Какой метод обезболивания наиболее

целесообразен?

A *Односторонняя туберальная, инфраорбитальная и палатинальная анестезия

B Одностороннняя туберальная и палатинальная анестезия.

C Односторонняя инфильтрационная анестезия с вестибулярной стороны.

D Односторонняя инфраорбитальная и резцовая анестезия.

E Односторонняя инфраорбитальная и палатинальная анестезия.

31

Больному Б, 30 лет, поставлен диагноз: перелом тела нижней челюсти слева в области

36 со смещением отломков. 36 в линии перелома. Имеются все зубы и их коронки

невысокие. Какой метод постоянной иммобилизации отломков показан в данном случае?A *Шины Тигерштедта с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой

B Гладкая шина-скоба

C Шина Васильева

D Шина с распоркой

E Остеосинтез спицей Киршнера


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка