Крок 2, модуль 2Скачати 244.03 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.12.2016
Розмір244.03 Kb.
#7881
  1   2   3   4

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Крок 2, модуль 2

Опис:

4 курс, Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?В аптеке проводится экономический анализ. Какую информацию для его проведения


A.

О кратко- и долгосрочных кредитах банка


B.

Об остаточной стоимости основных средств


C.

О рентабельности


D.

О сумме остатка товаров


E.

О сумме на текущем счете


2.

Составной частью финансовой отчетности аптек является баланс. Укажите показатель,


A.

Остаточная стоимость основных средств


B.

Розничный товарооборот


C.

Оптовый товарооборот


D.

Выручка аптеки


E.

Расходы на зарплату


3.

Бухгалтер аптеки проводит регистрацию хозяйственных операций. Какая операция


A. *

Розничная реализация товара


B.

Сумма поступившего товара


C.

Оптовая реализация товара


D.

Списание товара на хознужды


E.

Списание товара на оказание доврачебной помощи


4.

Бухгалтер проводит регистрацию хозяйственных операций аптеки. Какая операция


A.

Выручка аптеки


B. *

Выручка мелкорозничной сети


C.

Выплата заработной платы


D.

Поступление денег на зарплату


E.

Возвращение денег подотчетным лицом


5.

Діюча система оподаткування аптек передбачає своєчасну сплату податків, зборів,


A.

Податок на додану вартість.


B.

Податок з доходу фізичних осіб


C. *

Податок на прибуток підприємств.


D.

Комунальний податок.


E.

Податок на нерухоме майно.


6.

Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика. Яка тривалість робочого


A.

36 год.


B.

38 год.


C.

40 год.


D.

30 год.


E.

Ненормований робочий тиждень.


7.

Під час інвентаризації провізор працювала понад норму робочого часу 2 години. Вказати


A.

1-кратний розмір годинної ставки.


B.

1,5- кратний розмір годинної ставки.


C.

2,5-кратний розмір годинної ставки.


D. *

Не належить.


E.

2-кратний розмір годинної ставки.

8.

Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності


A.

16 років.


B.

14 років


C.

10 років.


D.

12 років.


E. *

15 років.


9.

Провізор аптеки перебував в службовому відрядженні. Який граничний термін подання


A.

Три робочі дні після повернення з відрядження.


B.

Чотири робочі дні після повернення з відрядження.


C.

Десять робочих днів після повернення з відрядження.


D.

Тиждень після повернення з відрядження.


E.

Такий термін не встановлено.


10.

Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі (бухгалтеру) видано гроші з каси


A.

Три робочі дні після видачі готівки


B. *

Десять робочих днів після видачі готівки


C.

Тиждень після видачі готівки


D.

Наступний робочий день після видачі готівки


E.

Такий термін не встановлено


11.

Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомоги застрахованій


A.

Приватні лікарі.


B.

Лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я..


C.

Лікуючі лікарі туберкульозних диспансерів.


D.

Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів.


E.

Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар.


12.

Розничная цена на лекарственные средства заводского производства формируется


A. *

Установление торговой (розничной) наценки на оптово-отпускную цену.


B.

Установление торговой (розничной) наценки на закупочную цену.


C.

Установление снабженческо-сбытовой наценки на оптово-отпускную цену


D.

Установление снабженческо-сбытовой наценки на таможенную стоимость.


E.

Установление единых розничных цен.


13.

Бухгалтер аптеки (юридична особа), яка працює на єдиному податку (за ставкою 6%),


A.

Баланс, Звіт про фінансові результати.


B.

Звіт про власний капітал, баланс.


C.

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів.


D.

Баланс, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух


E.

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан, пояснювальна записка.


14.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Баланс” визначено зміст та форму


A.

Дорівнює сумі власного капіталу і необоротних активів


B.

Дорівнює сумі обігових коштів


C.

Більша суми зобов’язань і власного капіталу


D. *

Менша суми зобов’язань і власного капіталу


E.

Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу


15.

Аптека готових лікарських форм успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як дохід аптеки.


A. *

Виручка структурного підрозділу аптеки.


B.

Списання собівартості реалізованого товару.

C.

Надходження авансу від покупця.


D.

Нарахування податків.


E.

Нарахування заробітної плати.


16.

Аптека забезпечує населення готовими лікарськими засобами. Вкажіть господарську


A. *

Виручка аптеки.


B.

Списання собівартості реалізованого товару


C.

Виручка структурного підрозділу.


D.

Податок з доходів фізичних осіб.


E.

Оприбуткування товару.


17.

Остаточная стоимость основных средств рассчитывается как:


A.

Разница между первоначальной и восстановительной стоимостями


B.

Разница между розничной и оптовой ценами


C. *

разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа


D.

Разница между восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа


E.

Сумма восстановительной стоимости и начисленного износа


18.

От жительницы поселка аптека приняла 5 кг плодов боярышника. Какой документ


A.

Приемная квитанция


B.

Платежная ведомость на зарплату


C.

Расходный кассовый ордер


D.

Акт перевода лекарственного растительного сырья в товар


E.

Чек


19.

При подведении итогов инвентаризации в аптеке обнаружена недостача товаров на 200


A.

Количество экстемпоральных лекарств


B.

Общий товарооборот аптеки


C.

Сумма товарных остатков на начало месяца


D. *

Сумма товарных остатков на конец месяца


E.

стоимость лекарственных веществ для индивидуального приготовления лекарств


20.

С текущего счета аптеки №5 погашена задолженность поставщику в сумме 3000 грн. Как


A.

Итог актива и пассива не изменится


B.

Итог актива и пассива увеличится на 3000 грн.


C. *

Итог актива уменьшится, а пассива увеличится на 3000 грн.


D.

Итог актива и пассива уменьшится на 3000 грн.


E.

Итог актива увеличится , а пассива уменьшится на 3000 грн.


21.

Заведующий аптекой составляет “Товарный отчет” за месяц. Какие хозяйственные


A.

Реализация лекарственных средств


B.

Поступление лекарственного растительного сырья


C.

Выплата заработной платы сотрудникам


D.

Поступление аптечной посуды


E.

Дооценка по лабораторно-фасовочным работам


22.

На протяжении месяца аптека многократно получала товар от разных поставщиков.


A.

Реестр требований-накладных


B. *

Журнал учета рецептуры


C.

Кассовая книга


D.

Товарный отчет


E.

Приходно-расходная накладная


23.

Фармацевт аптеки работал в праздничный день и отработанное время входило в норму

A.

в размере однодневной ставки сверх оклада


B.

В размере двойной ставки сверх оклада


C.

В общем порядке как обычный день


D.

Доплата не осуществляется


E.

За одинарными расценками


24.

В конце рабочего дня кассир должен учесть приходные и расходные операции за день.


A. *

Товарный отчет


B.

кассовую книгу


C.

Реестр движения денежных средств


D.

Реестр выписанных требований-накладных
Скачати 244.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка