Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1Скачати 290.4 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір290.4 Kb.
Крок 1 Стоматологія

6.0 Патологічна фізіологія

1

У хворого Д., 32 роки, гнійна рана у нижній трерині передпліччя. Хворому зроблено мазок

із гнійного вмісту рани. Які клітини в основному виявлено при забарвленні мазку за

Романовським-Гімзою?A *Нейтрофіли

B Еозинофіли

C Лімфоцити

D Еритроцити

E Базофіли

2

У хворого внаслідок отруєння бертолетовою сіллю розвинулася гемічна гіпоксія.

Утворення якої речовини грае роль в патогенезі цієї гіпоксиї?

A *Метгемоглобіну

B Оксиду азоту

C Сульфгемоглобіну

D Карбгемоглобіну

E Карбоксігемоглобіну

3

Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі

крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механизм ретенційної

азотемії в даному випадку?A *Зниження клубочкової фільтрації

B Збільшення утворення креатиніну в м`язах

C Зростання реабсорбції креатиніну

D Зростання клубочкової фільтрації

E Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

4

У хворого з гломерулонефритом виявлено:анасарка, АТ – 185/105 мм рт.ст., анемія,

лейоцитоз, гіперазотемія, гіпопротеінемія. Який показник свідчит про ускладнення

гломерулонефриту нефротичним синдромом ?A *Гіпопротеїнемія

B Лейкоцитоз

C Гіперазотемія

D Артеріальна гіпертензія

E Анемія

5

У чоловіка 25 років на прийомі у стоматолога через кілька хвилин після промивання рота

розчином фураціліну виник значний набряк на губах. Укажіть який тип алергічної реакції

спостерігався у данному випадку?A *Анафілактичний

B Цитолітичний

C Імунокомплексний

D Гіпергутливість сповільненого типу

E Стимулюючий

6

У больного с острым пульпитом отмечается болезненность зуба и отек нижней

половины лица на стороне больного зуба. Какой механизм развития отека является

ведущим при данном заболевании?A *Нарушение микроциркуляции в очаге поражения

B Нарушение нервной регуляции водного обмена

C Нарушение трофической функции нервной системы

D Гипопротеинемия

E Повышение продукции альдостерона

7

При развитии у больного острого пульпита отмечались приступообразные боли в

верхней левой челюсти, усиливающиеся по ночам, лихорадка, в крови отмечался

лейкоцитоз. Какой вид лейкоцитоза возможен в данном случае?A *Нейтрофильный лейкоцитоз

B Базофильный лейкоцитоз

C Эозинофильный лейкоцитоз

D Лимфоцитоз

E Моноцитоз

8

У больного саркомой нижней челюсти в биоптическом материале обнаружено явление

метаплазии. Что лежит в основе данного явления?

A *Приобретение опухолевой тканью свойств другой ткани

B Утрата способности к дифференцировке

C Усиленное деление клеток опухоли

D Опухолевая прогрессия

E Обратное превращение опухолевых клеток в нормальные

9

У працівника під час довготривалої роботи на полярній станції виникли кровотечі з ясен,

розхитування та випадіння здорових зубів. Вкажіть, недостатність якого вітаміну призвела

до цих порушень.A * аскорбінова кислота

B Нікотинова кислота

C Фолієва кислота

D Токоферол

E Ергокальциферол

10

У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотечу, що виникла після цього не

вдавалося припинити протягом 2 годин. Проведене дослідження гемостазу встановило

зменшення вмісту декількох факторів зсідання крові. Який вид гемостазу порушений у

цьому випадку?

A * коагуляційний

B Тромбоцитарний

C Судинний

D Тромбцитарно-судинний

E -

11

Хворий скаржиться на періодичне послаблення стула, яке пов’язує з прийомом багатої на

жири їжі. При цьому він відмічає зменшення забарвленості калу. При лабораторному

обстеженні встановлено нормальний вміст ліпідів в сироватці крові. Порушення якого із

станів ліпідного обміну має місце у даного хворого?

A *Всмоктування.

B Транспорту кров’ю.

C Проміжного обміну.

D Депонування в жировій тканині.

E Мобілізація із жирової тканини.

12

У пілота на висоті 14000 м трапилася аварійна розгереметизація кабіни. Який із видів

емболій у нього розвинувся?

A *Газова.

B Емболія стороннім тілом.

C Тромбоемболія.

D Повітряна.

E Жирова

13

У больного тяжелая нефропатия с массивным отечным синдромом, осложнившая

хроническую бронхоэктатическую болезнь. Лабораторные исследования выявляют

обильную протеинурию, цилиндрурию, значительное снижение содержание белка в

сыворотке крови, гиперлипемию, гипокалиемию и др. отклонения. Что является

первичным и наиболее существеным звеном в патогенезе отеков у данного больного?A *Снижение онкотического давления крови

B Повышение гидростатического давления крови

C Повышение давления внеклеточной жидкости

D Блокада лимфооттока

E Повышение проницаемости микрососудов

14

У хворого діагностовано тиротоксикоз. У крові знайдено антитиреоїдні антитіла. Який тип

алергічної реакції за Кумбсом і Джелом спостерігається при розвитку цього

захворювання?A * Стимулюючий

B Анафілактичний

C Цитотоксичний

D Імунокомплексний

E Гіперчутливість сповільненого типу

15

Хірург-стоматолог перед екстракцією зуба з метою знеболення ввів пацієнту ультракаїн.

Проба на чутливість проведена не була. Через декілька хвилин після введення препарату

у хворого розвинувся анафілактичний шок. Які клітини виробляють імуноглобуліни Е, що

беруть участь в реакціях анафілактичного типу?

A * Плазматичні клітини.

B В-лімфоцити.

C Т-лімфоцити.

D Тучні клітини.

E Еозинофіли.

16

При профілактичному огляді дітей в закарпатському селищі у багатьох знайдено

множинний карієс. З недостатністю якого мінералу в їжі можна пов’язати розвиток карієсу?

A *Фтору

B Йоду

C Молібдену

D Заліза

E Кобальту

17

Жінка захворіла на гнійний стоматит. Який показник загального аналізу крові є

характерним для цього захворювання?

A *Лейкоцитоз

B Лімфоцитоз

C Анемія

D Моноцитоз

E Тромбоцитоз

18

У хворого на перитоніт у черевній порожнині накопичується гнійний ексудат, який містить

велику кількість нейтрофілів. Яку головну функцію виконують нейтрофільні гранулоцити в

осередку запалення?A *Фагоцитоз

B Секреція простагландинів

C Дегрануляція

D Виділення гістаміну

E Регуляція місцевого кровообігу

19

Із анамнезу пацієнта, у якого виявлено рак легень, відомо, що протягом 20 років він

викурював до 30 цигарок на добу. До якої групи належать канцерогени тютюнового диму?

A *Поліциклічні ароматичні вуглеводні

B Аміноазосполуки

C Нітрозаміни

D Аміни

E Гетероциклічні вуглеводні

20

У пацієнта на місці гнійного запалення шкіри [карбункул] утворився келоїдний рубець. В

який стадії запалення це відбувається?

A *Проліферації

B Ексудації

C Альтерації первинної

D Альтерації вторинної

E -

21

У дитини 2,5 років спостерігається затримка у фізичному розвитку, поганий сон,

відсутність апетиту, спрага, поліурія. Цукор у сечі не виявляється. Яка з ендокринних

патологій є причиною порушень водно-мінерального обміну?A * Гіпосекреція антидіуретичного гормону

B Гіперсекреція антидіуретичного гормону

C Вторинний гіперальдостеронізм

D Гіпосекреція соматотропного гормону

E Гіпосекреція адренокортикотропного гормону

22

Хворий скаржиться на виділення великої кількості сечі на протязі доби. Лабораторно

встановлено, що сеча має низьку відносну щільність. Недостатність яких гормонів може

визвати поліурію?A * Антидіуретичного

B Соматотропного

C Адреналіну

D Інсуліну

E Альдостерону

23

У чоловіка віком 50 років, який лікувався на виразкову хворобу шлунку, нормалізувалося

травлення, зникли болі, поліпшився настрій. Але через кілька тижнів знов з’явились болі в

епігастрії, печія, відрижка кислим. Як можна характеризувати такий перебіг хвороби?A *Рецидив хвороби.

B Період ремісії.

C Термінальний стан.

D Продромальний період

E Латентній період.

24

До клініки поступив чоловік віком 40 років якого укусила гадюка. Де переважно буде

проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?

A *У кровоносному руслі.

B У клітинах печінки.

C У клітинах селезінки.

D У кістковому мозку.

E У паренхімі нирок.

25

Хворий на механічну жовтяницю поступив в лікарню з ознаками холемічного синдрому.

На ЄКГ виявлена аритмія. Яке порушення ритму серця найбільш імовірне у хворого?

A *Синусова брадикардія.

B Синусова тахікардія.

C Предсердна екстрасистола.

D Шлуночкова екстрасистола.

E Атріовентрикулярна блокада.

26

У хворого з хронічним гіпоацидним гастритом має місце гіпохромна анемія. У мазку крові

виявлені анулоцити, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Який вид анемії спостерігається у

хворого?A *Залізодефіцитна

B Гостра посгеморагічна

C Таласемія

D Серповидноклітинна

E Перніціозна

27

У хворого на гострий апендецит у крові виявлено зростання числа лейкоцитів. Який вид

лейкоцитозу може мати місце при цьому діагнозі?

A *Нейтрофільний

B Базофільний

C Еозинофільний

D Лімфоцитоз

E Моноцитоз

28

У хворого має місце зниження в крові кількості еритроцитів, гемоглобіну, кольорового

показника, концентрації сироваткового заліза, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Ці зміни

супроводжуються розвитком гіпоксії. Який вид гіпоксії спостерігається у даному випадку?A *Гемічна

B Гіпоксична

C Циркуляторна

D Тканинна

E Дихальна

29

У хворого на крупозну пневмонію має місце гарячка з температурою тіла 39,0 С, при

цьому добові коливання температури не перевищували 1,00С впродовж 9 діб. До якого

типу температурних кривих відноситься ця гарячка?A *Постійна

B Гектична

C Ремітуюча

D Гіперпіретична

E Поворотна

30

Хворий звернувся до лікаря із скаргами на те, що кожної весни, в період цвітіння рослин в

нього відмічаються головний біль, нежить, слабість, підвищення температури. Який тип

алергічної реакції заA *Анафілактичний

B Цитотоксичний

C Стимулюючий

D Імунокомплексний

E Клітинно-опосередкований

31

Больному, трое суток назад перенесшему острую кровопотерю, исследовали кровь и

получили следующие данные о ее лейкоцитарном составе: Лейкоцитов – 12*109/л, Б – 0,

Э-3, мц-0, Ю-3, Пя-12, Ся-62, Л-16, М-4. Какая форма изменения лейкоцитарного

состава крови имеет место в данном случае?

A *Нейтрофилия с регенеративным сдвигом влево

B Нейтрофилия с дегенеративным сдвигом влево

C Нейтрофилия со сдвигом вправо

D Абсолютная лимфоцитопения

E Абсолютная моноцитопения

32

Через несколько минут после проведения врачем-стоматологом местной анестезии зуба

новокаином у пациента внезапно появилась слабость, зуд кожи. Объективно

отмечались гиперемия кожних покровов, тахикардия, снижение АД до 70/40 мм рт.ст.. К

какому типу аллергических реакций относится описанная патология?

A *Анафилактических

B Цитотоксических

C Стимулирующих

D Клеточноопосредованных

E Иммунных комплексов

33

Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія з

порушенням кровотворіння і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була

наявність в крові:A *Мегалоцитів

B Мікроцитів

C Овалоцитів

D Нормоцитів

E Анулоцитів

34

Больной 57 лет, поступил в клинику с жалобами на слабость, головокружение, боли и

чувство жжения в языке. Анализ крови: Эр. – 1,8*1012/л, Hb – 59 г/л, цв.пок. –1,3, ретик. –

0,02%, тромб. 120*109 /л, лейкоц. – 2,2*109/л. Б-0, Э-1, МЦ-0, Ю-0, ПЯ-0, СЯ-45, Л.49,

М.-5. СОЭ – 30 мм/час. В мазке мегалобласты, мегалоциты. Какая патология крови

отмечается у больного?A *В12-дефицитная анемия

B Острый миелолейкоз

C Острый лимфолейкоз

D Железодефицитная анемия

E Апластическая анемия

35

Машиною швидкої допомоги в лікарню доставлено непритомного чоловіка після отруєння

чадним газом. Гіпоксія у нього зумовлена нагромадженням у крові:

A *Карбоксигемоглобіну

B Оксигемоглобіну

C Сульфгемоглобіну

D Метгемоглобіну

E Карбгемоглобіну

36

Чоловік потрапив в лікарню через 3 доби після впливу іонізуючого випромінювання в дозі

3 грея. Зміни з боку якої фізіологічної системи в першу чергу слід очікувати у нього?

A *Крові

B Серцево-судинної

C Імунної

D Травлення

E Ендокринної

37

Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої

системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії?

A *Ренін-ангіотензинової

B Симпато-адреналової

C Парасимпатичної

D Калікреїн-кінінової

E Гіпоталамо-гіпофізарної

38

У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм

виникнення цих набряків?

A *Зменшення онкотичного тиску крові

B Збільшення онкотичного тиску тканин

C Збільшення гідростатичного тиску венозної крові

D Зменшення гідростатичного тиску тканин

E Зменшення об’єму циркулюючої крові

39

При аварійному підйомі з глибини у водолаза розвинулися судоми із втратою свідомості.

Який патогенетичний механізм є основним у розвитку цих порушень?

A *Газова емболія

B Гіпоксія

C Токсична дія кисню

D Токсична дія азоту

E Гіперкапнія

40

Внутрішньовенне введення хлориду ртуті експериментальній тварині викликало

утворення пристінкового тромбу. Який патогенетичний фактор є основним у розвитку

цього патологічного процесу?A *Ушкодження судинної стінки

B Активація системи зсідання крові

C Активація адгезії тромбоцитів

D Уповільнення течії крові

E Зменшення активності антикоагулянтів

41

У кролика відтворили хронічний гломерулонефрит шляхом введення великих доз

протиниркової сироватки морської свинки. Що лежить в основі його розвитку?

A *Алергічний процес

B Некроз епітелію канальців

C Гломерулосклероз

D Амілоїдоз нирок

E Азотемія

42

В шлунку людини із неканцерогенних речовин у присутності хлористоводневої кислоти

можливе утворення сполук здатних викликати пухлинний ріст. До якої групи канцерогенів

відносять ці сполуки?A *Нітрозаміни

B Поліциклічні ароматичні вуглеводні

C Аміни

D Аміноазосполуки

E Афлатоксин

43

У синтезі та виділенні медіаторів запалення приймають участь ряд клітин крові та

сполучної тканини. В яких із цих клітин синтезується інтерлейкін-1?

A *Макрофаги

B Тканинні базофіли

C Лімфоцити

D Еозинофільні гранулоцити

E Тромбоцити

44

У хворої з переломом стегнової кістки виникла емболія малого кола кровообігу. Який вид

емболії у хворої?

A *Жирова

B Тромбоемболія

C Тканинна

D Газова

E Повітряна

45

У жінки 46 р. на фоні тривалої меноррагії розвинулась анемія: Е - 3,6*1012/л, Нв - 60 г/л,

К.п - 0,5, ретикулоцити - 0,1%. В мазку : гіпохромія, анулоцити, мікроцитоз, пойкілоцитоз.

Який вид анемії розвинувся у хворої?A *Залізодефіцитна

B В12- фолієводефіцитна

C Апластична

D Гемолітична

E Гостра постгеморагічна

46

У хворої на пневмонію у перший тиждень температура тіла утримувалась в межах 38,3 -

38,5оС . Така гарячка називається:

A *Помірною

B Гіперпіретичною

C Високою

D Субфебрильною

E Низькою

47

Піддослідним тваринам з їжею давали нітрит натрію. У 80\% тварин розвинулась пухлина.

До якої групи канцерогенів відноситься дана сполука?

A *Нітрозаміни

B Аміноазосполуки

C Поліциклічні ароматичні вуглеводні

D Прості хімічні речовини

E Гормони

48

Хворий 60 років, який страждає на цукровий діабет, у стані коми доставлений до лікарні.

Наявне шумне прискорене дихання, при якому глибокі вдохи змінялися посиленими

видохами за участю експіраторних м'язів. Яка форма порушення дихання спостерігається

у хворого?

A *Дихання Куссмауля

B Стенотичне дихання

C Тахіпное

D Дихання Чейн-Стокса

E Дихання Біота

49

Хвора 65 років тривалий час страждаї стенозом аортального клапану. Після перенесеної

вірусної інфекції поступила у терапевтичне відділення з ознаками хронічної

серцево-судинної недостатності: задишкою, цианозом, набряками. Який тип гіпоксії

спостерігаїться у хворої?

A *Циркуляторний

B Гемічний

C Гіпоксичний

D Дихальний

E Тканинний

50

Відомо, що медіатори запалення мають клітинне або гуморальне походження. Який з

медіаторів, наведенних нижче,

A *комплемент

B гістамін

C серотонін

D інтерлейкін-2

E інтерлейкін-1

51

Больной В., 70 лет находится на стационарном лечении в кардиологическом отделении

с диагнозом: Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Какой тип

гипоксии имеется у данного больного?A *циркуляторная

B гемическая

C дыхательная

D тканевая

E смешанная

52

Больная Н., 15 лет на протяжении 5 лет страдает бронхиальной астмой. Какой тип

гипоксии имеется у данной больной?

A *дыхательная

B циркуляторная

C гемическая

D тканевая

E смешанная

53

Больная Л., 13 лет находится на стационарном лечении в гематологическом отделении

областной детской больницы с диагнозом железодефицитная анемия. Какой тип

гипоксии имеется у данной больной?A * гемическая

B циркуляторная

C тканевая

D дыхательная

E смешанная

54

Больная О., 56 лет длительное время болеет тиреотоксикозом. Какой тип гипоксии

может развиться у данной больной?

A *тканевая

B гемическая

C циркуляторная

D дыхательная

E смешанная

55

Ликвидатор аварии на ЧАЭС обратился к врачу с жалобами на выраженную слабость,

кровоизлияния на коже, поносы. Анализ крови: СОЭ-25 мм/ч, эритроциты 2,4*1012/л,

лейкоциты 2,2*109/л, тромбоциты – 70*109/л. Для какой фазы острой лучевой болезни

характерна данная картина заболевания?

A *разгара болезни

B первичной острой реакции

C мнимого клинического благополучия

D восстановления

E исхода болезни

56

Больной К., 15 лет поступил в аллергологическое отделение с диагнозом бронхиальная

астма. Избыточное образование каких антител обуславливает развитие основных

клинических симптомов?A *IgE

B IgA

C -

D IgM

E IgD

57

Больному Н., 18 лет был поставлен диагноз сахарный диабет I типа, инсулинзависимый.

Какой тип аллергических реакций может лежать в основе повреждения бета-клеток?

A * цитотоксический

B анафилактический

C иммунокомплексный

D гиперчувствительности замедленного типа

E стимулирующий

58

У хворого на променеву хворобу з’явились ознаки геморагічного синдрому. Який

механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому?

A * Тромбоцитопенія.

B Лімфопенія.

C Еритропенія.

D Еозинопенія.

E Нейтропенія.

59

Больной Б., 68 лет, перенес инфаркт миокарда. При ЭКГ-обследовании отмечается

прогрессирующее увеличение интервала PQ вплоть до выпадения комплекса QRS,

после чего интервал PQ восстанавливается. С нарушением какой функции сердца

связанно данное нарушение сердечного ритма?

A *Проводимости

B Возбудимости

C Сократимости

D -

E Автоматизма

60

У хлопчика 10 років діагностована хвороба Дауна. Яким порушенням каріотипу вона

обумовлена?

A *Трисомія по 21-ій парі хромосом.

B Трисомія по 13-ій парі хромосом.

C Трисомія по 18-ій парі хромосом.

D Трисомія Х.

E Моносомія по Х-хромосомі.

61

Чоловік 25 років звернувся по причині безпліддя. Має високий зріст, астенічна будова

тіла, відмічається зниження інтелекту. В зіскобі слизової оболонки щоки знайдені тільця

Барра. Про яку патологію можна думати?A *Синдром Клайнфельтера.

B Адіпозогенітальна дистрофія.

C Акромегалія.

D Адреногенітальний синдром.

E Євнухоїдизм.

62

У жінки віком 45 років, через кілька років після переїзду до Закарпаття з’явились

слабкість, сонливість, апатія, зниження пам’яті, набряки. Після обстеження встановлений

діагноз “ендемічний зоб”. Брак чого у воді і їжі може привести до цієї хвороби?A *Йоду.

B Фтору.

C Заліза.

D Кальцію.

E Магнію.

63

Хворий 38 років скаржиться на спрагу (випиває до 8 л води на добу), поліурію, схуднення,

загальну слабкість. Хворіє протягом 6 місяців. Аналіз сечі: питома вага 1,001,

лейкоцити - 1-2 в полі зору, білок - сліди. Яка причина викликала постійну поліурію у

хворого?

A *Зменшення продукції АДГ.

B Ураження клубочків нирок.

C Ураження канальців нирок.

D Підвищення осмотичного тиску сечі.

E Підвищення онкотичного тиску сечі.

64

Встановлено, що при розвитку пухлини легень, в ній може відбуватися синтез

глюкокортикоїдів. Який варіант пухлинної атипії має місце в даному випадку?

A *Функціональної

B Енергетичної

C Морфологічної

D Біохімічної

E Фізико-хімічної

65

У хворого діагностована ВІЛ-інфекція. Які з перелічених субпопуляцій імунокомпетентних

клітин пошкоджується при СНІД в першу чергу?

A *Т-хелпери

B NK- клітини

C Т-кілери

D В-лімфоцити

E Макрофаги

66

В стоматологічному кабінеті районної поліклініки після введення лідокаїну у хворого

розвинувся анафілактичний шок. Які з перелічених імуноглобулинів зумовлюють розвиток

анафілактичного шоку?A *Ig E

B Ig M

C Ig A

D -

E Ig Д

67

У хворого 45 років скарги на кровотечу з ясен при чистці зубів. Ясна темно-червоного

кольору, при натисканні гноєтеча з ясеневих закутків. Виявлений парадонтит. Яке

місцеве порушення кровообігу має перевагу у тканині ясен хворого?A *Венозна гіперемія.

B Ішемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.

68

У хворого з гіпертонічною кризою виявлено в крові збільшення концентрації ангіотензину

ІІ. З чим пов’язаний пресорний ефект ангіотензину?

A *Скороченням м’язів артеріол

B Активізацією синтезу біогенних амінів

C Гіперпродукцією простагландинів

D Стимуляцією утворення вазопресину

E Активацією калікреїн-кінінової системи

69

У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено в крові збільшення концентрації вазопресину.

На функцію якого органу впливає цей гормон?

A *Нирок

B Печінки

C Серця

D Легень

E Наднирок

70

При обстеженні хворого в крові виявлено гіперхромію еритроцитів, мегалоцити і

мегалобласти. Про яку анемію слід думати лікарю?

A12-фолієводефіцитну

B Гіпопластичну

C Постгеморагічну

D Залізодефіцитну

E Гемолітичну

71

Собака знаходилась в термостаті при t 40 С. У неї спостерігалось значне збільшення

частоти дихання. Який вид порушення водно-електролітного обміну виник при цьому?

A *Дегідратація гіперосмолярна

B Дегідратація гіпоосмолярна

C Дегідратація ізоосмолярна

D Позитивний водний баланс

E -

72

У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)

знижена до 20\% від нормальної. Що спричинює зниження ШКФ при хронічній нирковій

недостатності?A *Зменшення кількості діючих нефронів

B Тубулопатія

C Обтурація сечовивідних шляхів

D Ішемія нирок

E Тромбоз ниркових артерій

73

У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень

до 400 в 1 хв. При цьому частота пульсу була менше частоти серцевих скорочень.

Порушення якої функції серцевого м’язу виявляється в даному випадку?A *Збудливості та провідності

B Автоматизму

C Збудливості

D Скоротливості

E Провідності

74

У хворого на мієломну хворобу виявили білок в сечі. Яка форма протеїнурії має місце у

даного хворого?

A * Супраренальна.

B Ренальна гломерулярна.

C Ренальна тубулярна.

D Субренальна пухирна.

E Субренальна уретральна.

75

Хвора, 55 років, тривалий час приймає барбітурати, що є несприятливим фактором щодо

розвитку кров’яної гіпоксії. Утворення якої патологічної форми гемоглобіну може

призвести до розвитку кров’яної гіпоксії у цьому випадку?A * Метгемоглобін.

B Сульфгемоглобін.

C Карбоксигемоглобін.

D F-гемоглобін.

E S-гемоглобін.

76

У хворого на тлі менінгоенцефаліту з’явились розлади дихання. Вони характеризуються

постійною амплітудою, однак дихальні рухи раптово припиняються, а потім також раптово

відновлюються. Який патологічний тип дихання має місце у хворого?A * Біота.

B Апнейстичний.

C Стенотичний.

D Куссмауля.

E Чейн-Стокса.

77

У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недосттністю, спостерігалось зменьшення

добової кількості сечі – олігоурія. Який механізм цього явища?

A *Зниження клубочкової фільтрації.

B Зниження кількості функціонуючих клубочків.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження проникності клубочкової мембрани.

78

У хворого, віком 30 років, який потрапив до кліники з діагнозом “гострий

гломерулонефрит”, спостерігалась протеінурія. Яке порушення спричинило це явище?

A *Підвищення проникності клубочкової мембрани.

B Затримка виведення продуктів азотистого обміну.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження кількості функціонуючих нефронів.

79

В експерименті у адреналектомованої тварини спостерігали значну затримку калію в

організмі, що обумовила гіперкаліємію. Яке порушення ритму серця найбільш ймовірне у

такої тварини?A *Синусова брадикардія.

B Синусова тахікардія.

C Предсердна екстрасистола.

D Шлункова екстрасистола.

E Предсердно-шлункова блокада.

80

У больного днем внезапно поднялась температура тела до 39.0 С и через 6 часов

вернулась к норме. На вторые сутки приступ повторился: в период пароксизма

температура достигла 41.0 С, период апирексии наступил через 8 часов. Как называется

такой тип температурной кривой?

A * Интермиттирующий

B Возвратный

C Гектический

D Септический

E Постоянный

81

Врач-исследователь в составе альпинистской экспедиции поднялся на высоту 5000м.

На 3-й день пребывания у него появились признаки горной болезни: одышка, головная

боль, потеря аппетита, общая слабость, цианоз. Какой тип гипоксии имеет место в

данном случае?

A *Гипоксическая

B Циркуляторная

C Застойная

D Гемическая

E Тканевая

82

В клинику профессиональных заболеваний поступил больной с диагнозом

пневмокониоз. Нарушение какого компонента внешнего дыхания можно считать

ведущим?A *Поражение процесса диффузии газов

B Поражение вентиляции легких

C Нарушение перфузии легких

D Нарушение нервной регуляции внешнего дыхания

E Нарушение гуморальной регуляции внешнего дыхания

83

У больного, страдающего гипертонической болезнью, обнаружены суточные колебания

общего периферического сопротивления сосудов току крови. С наибольшим участием

каких сосудов это связано?A *Артериол

B Аорты

C Капилляров

D Артериоло-венулярных анастомозов

E Вен

84

При рентгенологическом обследовании у больного язвенной болезнью обнаружен стеноз

привратника. Это нарушение является:

A *Патологическим состоянием

B Патологическим процессом

C Заболеванием

D Патологической реакцией

E -

85

В клинику доставили больного в бессознательном состоянии, изо рта-запах ацетона.

Сахар крови - 25 ммоль/л, кетоновые тела –0,57 ммоль/л. При недостаточности какого

гормона может развиться такое состояние?A *Инсулина

B Тироксина

C Глюкокортикоидов

D Альдостерона

E Соматотропного гормона

86

Во время записи ЭКГ человеку слегка нажали пальцем па глазные яблоки и продолжали

запись. Возникло урежение сердечного ритма-брадикардия. Нарушение какой функции

сердца лежит в основе этого явления?A *Автоматизма

B Возбудимости

C Сократимости

D Проводимости

E -

87

У больной Б., анализ крови выявил признаки ВИЧ инфекции. Поражение каких

иммунокомпетентных клеток характерно для СПИДа?

A *Т-хелперов

B Т-киллеров

C В-лимфоцитов

D Макрофагов

E Нейтрофилов

88

Больной А., 27 лет, доставлен в больницу с желудочным кровотечением в тяжелом

состоянии. АД - 80/60 мм.рт.ст. Больной выделяет 60 - 80 мл мочи за сутки с

относительной плотностью 1,028-1,036. Какой патогенетический механизм вероятнее

всего обусловил падение суточного диуреза в данной клинической ситуации?

A *снижение гидростатического давления в капиллярах клубочков

B повышение осмотического давления мочи

C высокий уровень остаточного азота в крови

D повышение коллоидно-осмотического давления в крови

E повышение гидростатического давления в капсуле Шумлянского-Боумена

89

Во время ЭКГ исследования больной Р. выявлено периодическое появление

желудочковой экстрасистолы. Какая наиболее вероятная причина обуславливает

исчезновение зубца Р ?A *Невозможность ретроградного проведения импульса через AV-узел

B Блокада проведения импульса по предсердиям

C Возникновение рефрактерного периода в желудочках

D Блокада импульса в синусовом узле

E Возникновение рефрактерного периода в предсердиях

90

В кардиологическом отделении находится больной с диагнозом “атеросклероз, ИБС,

стенокардия покоя”. При лабораторном исследовании в плазме крови выявлено

повышение уровня липидов. Какой класс липидов плазмы крови играет ведущую роль в

патогенезе атеросклероза?

A *липопротеиды низкой плотности

B хиломикроны

C альфа-липопротеиды

D липопротеиды высокой плотности

E комплексы жирных кислот с альбуминами

91

У хворого з пошириними опіками шкіри тулуба мають місце ознаки вираженої

інтоксикації. Для якої стадії опікової хвороби це характерно?

A *Опікової токсемії

B Опікового шоку

C Опікової інфекції

D Опікового виснаження

E Термінальної

92

У хворого має місце недостатність мітрального клапану, внаслідок чого відбувається

перевантаження серця кров’ю. Який механізм термінової компенсації є головним при

перевантаженні серця об’ємом?A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Хроноінотропний

D Інотропна дія катехоламінів

E Гіпертрофія міокарда

93

Юнаку 25 років, скаржиться на сухість у роті, спрагу, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит. При обстеженні: ріст 170 см, вага – 50 кг, рівень глюкози в крові -

10,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш характерні ці

симптоми?

A *Цукровий діабет

B Нирковий діабет

C Аліментарна глюкозурія

D Стероїдний діабет

E Нецукровий діабет

94

У пілота на висоті 14000 м виникла аварійна розгерметизація кабіни. Який з видів емболії

в нього розвився?

A *Газова

B Тканинна

C Тромбоемболія

D Повітрянна

E Жирова

95

Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням

мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлений діагноз:

осередкова пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?A * Дихальна (респіраторна)

B Циркуляторна

C Гемічна

D Тканинна

E Гіпоксична

96

Чоловік 50 років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному

навантаженні, постійний кашель з відходженям мокротиння. При обстеженні

діагностовано ускладнення – емфізема легень. Чим вона обумовлена?A * Зниженням еластичних властивостей легень

B Зменшенням альвеолярної вентиляції

C Зменшенням розтягності легень

D Зменшенням перфузії легень

E Порушенням вентиляціоно-перфузійного співвідношення в легенях

97

Хворому 55 років поставлений основний діагноз гострий гломерулонефріт. Вкажіть

основний механізм розвитку анемії при цому:

A * Зменшення продукції ерітропоетіну

B Зменшення клубочкової фільтрації

C Зменшення синтезу ниркових простагландинів

D Ниркова азотемія

E Зменшення канальцевої реабсорбції

98

На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого росту, з довгими товстими

пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену

секрецію якого гормону можна підозрювати?A * Соматотропного

B Тироксину

C Гонадотропного

D Альдостерону

E Катехоламінів

99

При клінічному обстеженні в жінки встановлено: підвищення потовідділення, тахікардія,

схуднення, тремор. Яка ендокринна патологія може це спричинити?

A * Гіпертиреоз

B Гітотиреоз

C Гіпергонадизм

D Гіпогонадизм

E Гіпоальдостеронізм

100

Який показник аналізу крові найбільш імовірно свідчить про наявність в організмі вогнища

запалення?

A * Зростання кількості нейтрофільних лейкоцитів

B Зростання кількості ретикулоцитів

C Зростання кількості тромбоцитів

D Зростання кількості базофільних лейкоцитів

E Зниження кількості моноцитів

101

При голодуванні зменшується маса органів і тканин. Назвіть орган, який втрачає більше

всього в масі в першому періоді голодування

A * Печінка

B Нирки

C Головний мозок

D Серце

E М’язи

102

При подагрі у хворих часто визначається збільшення та деформація суглобів внаслідок

запалення. Який вид запалення знаходиться в основі цих змін?

A * Проліферативне

B Альтеративне

C Ексудативне

D Фібринозне

E Змішане

103

Юнак 17 років захворів гостро, температура тіла підвищилась до 38,50С, з’явився

кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулось у юнака?

A * Катаральне

B Серозне

C Фібринозне

D Гнійне

E Геморагічне

104

При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми

еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.

A * Ретикулоцити

B Мікроцити

C Сфероцити

D Пойкілоцити

E Гіперхромні еритроцити

105

При запальних процесах в організмі починається синтез білків “гострої фази”. Які

речовини є стимуляторами їх синтезу?

A *Інтерлейкін-1

B Імуноглобуліни

C Інтерферони

D Біогенні аміни

E Ангіотензини

106

У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення

місцевого кровообігу це відбувається?

A *Артеріальна гіперемія

B Стаз

C Венозна гіперемія

D Спазм артеріол

E Престаз

107

Хвора поступила в інфекційне відділення зі скаргами на нестримне блювання. Які

порушення водно-сольового обміну у хворої?

A *Гіпоосмолярна дегідратація

B Ізоосмолярна дегідратація

C Гіперосмолярна дегідратація

D Гіпоосмолярна гіпергідратація

E Гіперосмолярна гіпергідратація

108

У голодуючої тварини спостерігається загальне пригнічення, зниження маси тіла на 20%.

Температура тіла 36,2°С, кількість серцевих скорочень 68 /хв., дихальний коефіцієнт 0,7.

Який період голодування?A *Максимального пристосування

B Неекономного витрачання енергії

C Тканинного розпаду

D -

E -

109

У хворих з В12 - дефіцитною анемією виникають дегенеративні процеси в задніх і

бокових стовпах спинного мозку (фунікулярний мієлоз). Ураження аксонів пов”язане з

порушенням утворенняA *Мієліну

B Ацетилхоліну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Норадреналіну

110

У пациента в результате длительной рвоты происходит значительная потеря

желудочного сока, что является причиной нарушения кислотно-основного состояния в

организме. Какая из перечисленных форм нарушения КОС имеет место ?A * Негазовый алкалоз

B Газовый ацидоз

C Негазовый ацидоз

D Газовый алкалоз

E Метаболический ацидоз

111

Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від

легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A *Гіпертрофію правого шлуночка серця

B Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C Амілоїдоз

D Великоосередковий кардіосклероз

E Розрив серця

112

На вскрытии трупа больного, страдавшего лейкозом и умершего от нарастающей

хронической анемии, на вскрытии сердце увеличено в размерах, мышца сердца на

разрезе тусклая, дряблая, бледно-серого цвета, под эндокардом определяются желтые

пятна и полосы. Какой патологический процесс развился в сердце?

A *Паренхиматозная жировая дистрофия

B Вакуольная дистрофия.

C Гиалиново-капельная дистрофия.

D Мезенхимальная жировая дистрофия.

E Рабочая гипертрофия

113

На розтині померлого, хворівшого вадою серця, виявлена збільшена в розмірі печінка

строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення

кровообігу:A *загальне венозне повнокрів'я

B Загальне артеріальне повнокрів'я

C Недокрів'я

D Крововилив

E Кровотеча

114

У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності серце збільшене в

розмірах, стінка правого шлуночку на розтині потовщена, порожнина розширена.

Визначити характер патологічног процесу.A *Гiпертрофiя.

B Гiперпластичні розростання запальної природи.

C Метаплазія.

D Атрофiя.

E Склероз.

115

У хворого 29 років з діагнозом: багатооскольчастий перелом правого стегна на 3 добу від

одержання травми з’явилися скарги на біль у грудній порожнині зправа, утруднене

дихання. Через добу на фоні прогресуючої серцево-дихальної недостатності настала

смерть. При гістологічному дослідженні у кровоносних судинах легень та головного мозку

виявлені суданофільні краплини оранжевого кольору, які повністю перекривали просвіти

судин мікроциркуляторного руслу. З яким ускладненням пов’язана смерть хворого?

A * Жировою емболією

B Газовою емболією

C Медикаментозною емболією

D Мікробною емболією

E Тромбоемболією

116

У жінки віком 34 років після наобережного поводження з праскою на правому вказівному

пальці з’явився різкий біль, почервоніння, припухлість. Через кілька хвилин виник міхур,

заповнений прозорою рідиною солом’яно-жовтого кольору. Проявом якого патологічного

процесу є описані зміни?

A *Ексудативного запалення

B Травматичного набряку

C Альтеративного запалення

D Проліферативного запалення

E Вакуольної дистрофії

117

У больного дифтерией ребенка через 10 дней после введения антитоксической

противодифтерийной сыворотки, появились высыпания на коже, которые

сопровождались сильным зудом, повысилась температура тела до 38, появились боли в

суставах. Какую причину этих явлений Вы предполагаете?

A *Сывороточная болезнь

B Анафилактическая реакция

C Атопия

D Гиперчувствительность замедленного типа

E Контактная аллергия

118

У больного, получившего травму в автомобильной катастрофе, через 7 дней появились

первые симптомы столбняка. Ему назначили курс лечения противостолбнячной

сыворотки и больной начал выздоравливать. Через две недели у больного повысилась

температура, увеличились лимфоузлы, появилась отечность суставов, сыпь, зуд и

нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. Как называется состояние,

которое возникло у больного?

A *Сывороточная болезнь

B Крапивница

C Анафилактический шок

D Дисбактериоз

E Отек Квинке

119

У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор

імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції в місці введення

бруцеліну цим пацієнтам?A * Сенсибілізовані Т-лімфоцити.

B IgA.

C IgE.

D IgG.

E IgD.

120

Для діагностики генералізованої герпетичної інфекції досліджено сироватку крові з метою

вивлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про гостру

стадію вірусної інфекції?A *Ig M

B Ig A

C Ig E

D Ig G

E Ig D
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біохімія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка