Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)Скачати 263.99 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір263.99 Kb.
Крок 1 Стоматологія

4.0 Нормальна фізіологія (частина 2)

1

Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату

Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має

назву:


A * Екзоцитиоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

2

У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в

крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові

зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:A *гомеостаз;

B імунітет;

C онтогенез;

D ортабіоз;

E анабіоз

3

В процессе онтогенеза у здорового человека на организменном уровне проявились

следующие изменения: уменьшились размеры тела, кожа потеряла эластичность,

зрение и слух ослабли. Вероятней всего это период:A *Старения

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

4

В клетках организма человека снижены интенсивность синтеза ДНК и РНК, нарушены

синтез необходимых белков и метаболизм, митотическая активность незначительная.

Вероятней всего такие изменения соответствуют периодуA *Пожилой возраст

B Подростковый

C Молодой возраст

D Начало зрелого возраста

E Юношеский

5

Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка

судина зазнала патологічних змін?

A * Аорта

B Легеневий стовбур

C Легенева вена

D Верхня порожниста вена

E Нижня порожниста вена

6

Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після

сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення

цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?A *Підшлункової

B Щитоподібної

C Статевих

D Наднирникових

E Епіфіза

7

У експиременті вибірково стимулювали одну з популяцій клітин крові. В резутьтаті цього

значно підвищилась проникливість судин, що виявилось у формі набряку пеиваскулярної

тканини та сповільнення процесу згортання крові. Які клітини крові підлягли стимуляції?A *Базофіли

B Еритроцити

C Тромбоцити

D Еозинофіли

E Лімфоцити

8

У експерименті помітили міткою В-лімфоцити крові. Тварині введено під шкіру чужорідний

білок. Які клітини у сполучній тканині будуть містити цю мітку?

A * плазмоцити

B Т-лімфоцити

C макрофаги

D тканинні базофіли

E фібробласти

9

Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зменшення

кількості молока. Недолік якого гормону призвів до такого стану?

A *Пролактину

B Адренокортикотропного гормону

C Соматостатіну

D Інсуліну

E Глюкагону

10

На электронной микрофотографии красного костного мозга определяется мегакариоцит,

в периферической части цитоплазмы которого выявляются демаркационные каналы.

Какую роль играют данные структуры?A *Образование тромбоцитов.

B Увеличение площади поверхности клеток.

C Увеличение количества ионных каналов.

D Деление клетки

E Разрушение клетки

11

В експерименті на зародку жаби зруйновано зовнішній зародковий листок – ектодерму.

Яка морфологічна структура з перелічених не буде в подальшому розвиватись у даного

зародка?A * Епідерміс.

B Соміти.

C Нефротом.

D Спланхнотом.

E Кісткова тканина

12

Жінці 52 років перед видаленням зубу зробили ін’єкцію місцевого анестетику.

Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:

A * фізіологічної цілісності

B ізольованого проведення збудження

C анатомічної цілісності

D функціонування мікротрубочок

E аксонного транспорту

13

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та

підщелепної залоз зліва. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого

нерву порушена?A *лицевого

B під'язичного

C блукаючого

D язикоглоточного

E трійчастого

14

У жінки віком 30 років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня

секреція якого гормону може бути причиною цього?

A *Холецистокінін-панкреозимін

B Соматостатин

C Секретин

D Шлунково-інгібуючий пептид

E Вазо-інтестинальний пептид

15

Хворий переведений на безсольову дієту. Як змінюється поріг смакової чутливості на

солоне?

A * Зменшиться

B Не зміниться

C Мало зміниться

D Підвищиться

E Спочатку підвищиться, потім зменшиться

16

У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси

травлення будуть порушені?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

C Гідроліз і всмоктування білків

D Гідроліз і всмоктування вуглеводів

E Всмоктування води

17

У хворого закупорено загальну жовчну протоку камінцями. Надходження жовчі в 12-палу

кишку припинено. Порушення яких процесів в кишечнику буде?

A * Гідроліз і всмоктування жирів

B Гідроліз жирів

C Всмоктування жирів

D Гідроліз білків

E Гідоліз і всмоктування білків

18

Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір'я, збільшується вміст

еритроцитів в одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю, перш за

все, такої функції:A *Транспорт газів

B Транспорт амінокислот

C Участі у гемостазі

D Підтримка кислотно-лужної рівноваги

E Підтримка іонної рівноваги

19

Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення.

Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

A * Безумовні рефлекси

B Умовні рефлекси

C Безумовні та умовні рефлекси

D Місцеві рефлекси

E -

20

Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З яким субстратом для цього її

треба змішати?

A *Крохмаль

B Казеін

C Жир

D ДНК

E РНК

21

У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що

означає цей зубець на ЕКГ?

A * Поширення збудження по шлуночкам

B Поширення збудження від передсердь до шлуночків

C Електричну діастолу серця.

D Реполяризацію шлуночків

E Поширення збудження по передсердям

22

У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення

секреції якого гормону є причиною цього?

A *Вазопресин

B Інсулін

C Глюкагон

D Кортизол

E Окситоцин

23

При длительном пребывания в темноте у человека повысилась чувствительность к

свету. Почему?

A *Развилась адаптация рецепторов.

B Увеличилось количество палочек.

C Увеличилось количество колбочек.

D Повысилась преломляющая сила роговицы.

E Повысилась преломляющая сила хрусталика.

24

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону:

A *М"ясні бульони

B Молоко

C Солодке

D Солоне

E Білий хліб

25

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового

раціону насичені бульони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:

A *Гастрину

B Секретину

C Холецистокініну

D Соматостатину

E Нейротензину

26

Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти

варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють

виділення:A *Гастрину

B Секретину

C Соматостатину

D Панкреозиміну

E Нейротензину

27

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок chorda tympani. У

результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A *Багато рідкої слини

B Мало рідкої сслини

C Слина не виділяється

D Мало в'язкої слини

E Багато в'язкої слини

28

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

виділяється:A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E -

29

Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою

секреторною функцією шлунку?

A *Бульони

B Солодке

C Солоне

D Молоко

E Сало

30

Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити

димохід?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Дезоксигемоглобін

D Метгемоглобін

E Оксигемоглобін

31

У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На

якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?

A *Секреція кишкового соку

B Пристінкове травлення

C Ритмічна сегментація

D Маятникоподібні рухи

E Всмоктування

32

В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено

збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу

еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?A *Гіпоксемія

B Гіперкапнія

C Гіперосмія

D Гіпоосмяї

E Гіповолюмія

33

У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання

крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:

A *Катехоламінів

B Кортізолу

C Альдостенору

D Соматотропіну

E Вазопресину

34

Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої

кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?

A *Секретин

B Холецистокінін-панкреозимін

C Гастрин

D Глюкагон

E Нейротензин

35

У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в

найзначній мірі ?

A *Жування.

B Слиновиділення.

C Формування відчуття смаку

D Ковтання.

E Слиноутворення

36

У дитини від народження знижена функція щитовидної залози. Що є головним наслідком

цього?

A *Кретинізм.

B Нанізм.

C Гігантизм.

D Гіпопітуітарізм.

E Гіперпігментація шкіри.

37

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною?A *Щитовидна залоза.

B Тімус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

38

Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%,

швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок

A *Випаровування поту

B Радіації

C Конвекції

D Теплопроведення

E Радіаційної конвекції

39

Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром.

Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после

приема пищи?A *Увеличение числа лейкоцитов

B Увеличение числа эритроцитов

C Увеличение белков плазмы

D Снижение числа тромбоцитов

E Снижение числа эритроцитов

40

У больного камень общего желчного протока прекратил поступление желчи в кишечник.

Нарушение какого процесса пищеварения при этом наблюдается?

A *Переваривание жиров

B Переваривание белков

C Всасывание углеводов

D Переваривание углеводов

E Всасывание белков

41

Больной 60 лет жалуется на боли в нижней части живота, частый стул. При

копрологическом исследовании выявлено увеличение количества нейтрального жира в

кале. Дефицит какого фермента явился причиной неполного переваривания жиров?A *Липаза

B Энтерокиназа

C Мальтаза

D Аминопептидаза

E Пепсин

42

У жінки 40 років при обстеженні виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з

наведених гормонів зумовить цю картину?

A *Трийодтиронін

B Тиреокальцитонін

C Глюкагон

D Альдостерон

E Соматостатин

43

Хлопець віком 12 років має зріст 1 м 80 см. Порушення секреції якого гормону це

обумовило?

A *Соматотропного

B Тироксину

C Тіреотропного

D Гонадотропного

E Інсуліну

44

В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною

кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?

A *Зменшення гематокритного числа

B Еозинофілія.

C Сповільнення ШОЕ

D Лейкоцитоз

E Збільшення кольорового показника

45

У пацієнта віком 60 років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти.

Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовлює ці зміни?

A *Основної мембрани завитки біля овального віконця

B Основної мембрани завитки біля гелікотреми

C Євстахієвої труби

D М’язів середнього вуха

E Барабанної перетинки

46

Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону.

Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

A *Гастрину

B Соматостатину

C Інсуліну

D Глюкагону

E Нейротензину

47

В эксперименте установлено, что при раздражении усиливающего нерва Павлова

наблюдается увеличение силы сердечных сокращений. С действием какого медиатора

связан указанный результат?A *Норадреналина

B Ацетилхолина

C Серотонина

D Дофамина

E ГАМК

48

Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з

перелічених об"ємів повітря Ви скористуєтесь:

A *Життєва ємкість легень

B Ємкість вдиху.

C Функціональна залишкова ємкість.

D Загальна ємкість легень.

E Резервний об"єм вдиху.

49

Водитель после работы уснул в гараже в машине с работающим двигателем.

Проснувшись, он почувствовал головную боль, началась рвота. Образование какого

соединения в крови явилось причиной этого состояния?A * Карбоксигемоглобина

B Метгемоглобина

C Карбгемоглобина

D Оксигемоглобина

E Дезоксигемоглобина

50

В эксперименте у животного был перерезан ствол мозга, после чего у него резко

повысился тонус мышц-разгибателей (децеребрационная ригидность). Устранение

влияния на мышцы какой структуры мозга вызвало это состояние?A * Красного ядра

B Голубого пятна

C Черной субстанции

D Полосатого тела

E Серого бугра

51

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі

збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути

причиною таких змін?A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Лейкоцитів

E Моноцитів

52

В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від

величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?

A *Артеріолиї

B Артерії

C Аорта

D Вени

E Капіляри

53

При удалении зуба вводят раствор новокаина в область прохождения чувствительного

нерва, что приводит к обезболиванию вследствие нарушения:

A *Проведения болевых импульсов.

B Образования медиаторов боли

C рН тканей

D Аксонального транспорта

E Возбудимости болевых рецепторов.

54

Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза.

Причиной является снижение:

A *Эффективного фильтрационного давления

B Реабсорбции воды

C Реабсорбции глюкозы

D Реабсорбции ионов

E Секреции мочевины

55

Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в

своєму раціоні?

A *Жирне та смажене м'ясо

B Нежирне відварне м'ясо

C Кисломолочні продукти

D Овочі

E Фрукти

56

У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису.

Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок

A *Активацїя симпато-адреналової системи

B Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва

C Зменшення кровопостачання слинних залоз

D Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва

E Гальмування симпато-адреналової системи

57

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше

збільшиться в крові студента?

A *Адреналіна

B Тиреоліберина

C Кортикотропіна

D Кортизола

E Соматотропіна

58

У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього:A * збільшили онкотичний тиск плазми

B зменшили осмотичний тиск плазми

C збільшили гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

D збільшили проникність ниркового фільтру

E збільшили нирковий кровотік

59

В лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде

відсутнім?

A *Високомолекулярні білки

B Сечова кислота

C Сечовина

D Глюкоза

E Натрій

60

Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі талямусу. Які

це рецептори?

A *Нюхові

B Дотикові

C Смакові

D Зорові

E Слухові

61

У тварини в експерименті викликали дегідратацію. Які з наведених рецепторів

сигналізують про дефіцит води?

A *Волюморецептори передсердь

B Хеморецептори каротидних тілець

C Осморецептори гіпоталамусу

D Механорецептори шлунку

E Смакові рецептори

62

У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні

канали:

A *натрієві

B калієві

C швидкі кальцієві

D повільні кальцієві

E хлорні

63

Прийом їжі привзодить до збільшення секреції слини. Які регуляторні впливи

переважають при “харчовій секреції” слинних залоз?

A *Парасимпатичні рефлекси

B Симпатичні рефлекси

C Місцеві рефлекси

D Гормони ендокринних залоз

E Гастроінтестинальні гормони

64

При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м'яких тканин обличчя,

збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни

секреції гормонів найбільш ймовірні ?A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину

65

Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:A *Іритантних рецепторів

B Юкстакапілярних рецепторів

C Хеморецепторів легень

D Терморецепторів легень

E Больових рецепторів

66

Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що

обумовлено:

A *Вагітністю

B Фізичною працею

C Втратою крові

D Стресом

E Прийомом їжі

67

При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без

змін інших показників. Причиною чього може бути, що перед дослідженням людина:

A *Поснідала

B Не снідала

C Погано спала

D Палила тютюн

E Випила 200 мл води

68

У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів,

що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:

A *Еритропоетину

B Реніну

C Урокінази

D Простагландинів

E Вітаміну Д3

69

У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані

спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:

A *Щитовидної залози.

B Підшлункової залози.

C Нейрогіпофізу.

D Кіркової речовини наднирників.

E Статевих залоз.

70

Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна

зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A *Довгастий мозок.

B Спинний мозок.

C Середній мозок.

D Проміжний мозок.

E Кора великих півкуль.

71

Після перерізки мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке підвищення

тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?

A *Між середнім і заднім мозком.

B Між проміжним і середнім мозком.

C Між довгастим і спинним мозком.

D Між проміжним і кінцевим

E Між довгастим мозком і мостом.

72

Внаслідок дії електричного струму на клітину скелетного м'яза виникла деполяризація її

мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку

деполяризації?A * Na+

B НСО3-

C Са2+

D Сl-

E К+

73

Піддослідному собаці через зонд у 12-палу кишку ввели слабкий розчин соляної кислоти.

Це, перш за все, призведе до підсилення секреції такого гормону:

A *Секретину

B Гастрину

C Гістаміну

D Холецистокініну

E Нейротензину

74

Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності

сприйняття смаку:

A *солодкого

B солоного

C кислого

D гіркого

E кислого та солоного

75

У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури

мозку у нього, вірогідно, порушені?

A *Мозочок.

B Базальні ганглії.

C Лімбічна система.

D Таламус.

E Прецентральна звивина кори великих півкуль.

76

При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує

імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з:

A *шлуночків

B Сино-атріального вузла

C Атріовентрикулярного вузла

D Пучка Гіса

E Волокон Пуркін”є

77

Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка

бачить смачну їжу?

A *Секреція шлункового соку

B Секреція кишкового соку

C Моторика товстої кишки

D Скорочення сфінктера Одді

E Моторика тонкої кишки

78

У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це

безпосередньо пов'язано?

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Паратгормон

E Тиреокальціотонін

79

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок

цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону

80

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які

зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть?

A *Гіперполяризація

B Деполяризація

C Потенціал дії

D Локальна вiдповiдь

E Змін не буде

81

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію.

Як це позначиться на розвитку процесу збудження?

A *Потенціал дії не виникає

B Амплітуда потенціалу дії зменшується

C Амплітуда потенціалу дії збільшується

D Тривалість потенціалу дії збільшується

E Тривалість потенціалу дії зменшується

82

Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності

симпатичної нервової системи?

A *Гемокогуляцiя підсилиться

B Гемокоагуляцiя зменшиться

C Гемокоагуляцiя не зміниться

D Антизсiдальна система активується

E Фiбринолiз зменшиться

83

Порогове подразнення нервового волокна електричним стимулом викликало в ньому

потенціал дії. Яка характеристика цього процесу збудження є вірною?

A * Збудливість волокна під час швидких фаз ПД зникає

B ПД не поширюється по волокну на велику відстань

C Амплитуда ПД залежить від сили подразнення

D ПД не підлягає закону “все або нічого”

E Виникає при акивації хемочутливих Nа+ - каналів

84

У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації. Для цього

збільшили:

A *онкотичний тиск плазми

B осмотичний тиск плазми

C гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

D проникність ниркового фільтру

E нирковий кровотік

85

У хворого збільшений у внутрішньому середовищі вміст летких метаболітів. Порушення

функції якого органу може це спричинити?

A *Легені

B Нирки

C Потові залози

D Сальні залози

E Кишківник

86

При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л)

можливе таке явище?

A * 9,5 - 10,5

B 4,4 – 2-4

C 7 – 8

D 4,44 – 6,66

E 3,0 – 5,0

87

Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в

12-ипалу кишку, що призвело до порушення всмоктування:

A * Жирів

B Білків

C Вуглеводів

D Білків та вуглеводів

E Мінеральних солей

88

У хворого виявлено в сечі високомолекулярні білки. Причиною цього може бути

порушення:

A *Проникності ниркового фільтру

B Величини ефективного фільтраційного тиску

C Процесів секреції

D Реабсорбції білків

E Поворотно-протипотокової системи

89

Перебування людини в умовах пониженого атмосфероного тиску приводить до розвитку

гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A *Збільшенням секреції еритропоетинів

B Зменшенням секреції еритропоетинів

C Збільшенням фільтрації

D Зменшенням фільтрації

E Порушенням реабсорбції

90

У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її

зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A *У лімфатичні судини

B У венозні судини

C У міжплевральний простір

D У черевну порожнину

E В артеріальні судини

91

Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк

ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?

A *Венозний застій

B Дилятація артеріол

C Підвищена проникність капілярів

D Зниження рівня білків плазми

E Високий рівень гістаміну

92

У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс

втратиться у цього хворого?

A *Орієнтувальний на звукові сигнали

B Орієнтувальний на світлові сигнали

C Орієнтувальний на тактильні подразники

D Статокинетичний – очний ністагм

E Рефлекс випрямлення голови

93

У хворого відсутня провідність у язико-глотковому нерві. Яке відчуття зникне у хворого?A * Гіркого

B Кислого

C Солодкого

D Солоного

E Кислого й солоного

94

У практично здорових осіб помірне фізичне навантаження спричиняє зростання

систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. Чим обумовлені такі зміни ?

A * Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної

кислотиB Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові

C Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок

D Зростанням об’єму циркулюючої крові

E Зростанням сили і частоти серцевих скорочень

95

В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає

на величину артеріального тиску ?

A * Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску

B Зростає систолічний та пульсовий тиск

C Зростає лише діастолічний тиск

D Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного

E Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного

96

Проведено обстерження спортсменів після бігу. Які можливі зміни в загальному аналізі

крові могли бути виявлені ?

A *Лейкоцитоз

B Лейкопенія

C Анемія

D Збільшення ШОЕ

E Збільшення колірного показника

97

У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом повністю

втратила потенціал спокою Які канали заблокували?

A *Калієві

B Натрієві

C Калієві та натрієві

D Хлорні

E Кальцієві

98

Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не

хоче змін маси тіла?

A * 10 500 - 11 500 кДж/д

B 11 000 – 12 000 кДж/д

C 12 000 – 13 000 кДж/д

D 10 000 – 11 000 кДж/д

E 9 000 – 10 000 кДж/д

99

У людини зменшено всмоктування іонів натрію з порожнини кишківника в кров.

Всмоктування яких з наведених речовин при цьому залишиться незмінним?

A *Жири

B Вуглеводи

C Білки

D Вода

E Хлориди

100

Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Які іони будуть посилено

всмоктуватися у травному каналі при прийомі цього вітаміну?

A * Кальцію та фосфатів

B Кальцію

C Фосфатів

D Калію

E Натрію та хлору

101

У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л). Наслідком

цього буде:

A *Глюкозурія

B Зменшення діурезу

C Зменшення реабсорбції глюкози

D Зменшення секреції вазопресину

E Зменшення секреції альдостерону

102

У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми

крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за

все:


A *Вазопресину

B Альдостерону

C Реніну

D Натрійуретичного гормону

E Адреналіну

103

Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме

зруйнували?

A *Чотиригорбкове тіло

B Червоня ядра

C Латеральні вестибулярні ядра

D Чорна речовина

E Медіальні ретикулярні ядра

104

В експерименті на собаці вивчали роль надниркової залози в процесах терморегуляції.

Який гормон цієї залози звужує кровоносні судини, тим самим зменшуючи тепловіддачу?

A *Адреналін

B Кортикостерон

C Кортизон

D Андрогени

E Естрогени

105

При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт

дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:

A *Вуглеводи

B Білки

C Жири

D Білки і вуглеводи

E Вуглеводи та жири

106

У сечі знайдено велику кількість білка, еритроцитів. Причиною цього може бути

збільшення:

A *Проникності ниркового фільтру

B Ефективного фільтраційного тиску

C Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків

D Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі

E Онкотичного тиску плазми крові

107

Експериментальне звуження ниркової артерії у кроля призвело до збільшення системного

артеріального тиску. Причиною гіпертензії є збільшення концентрації у плазмі крові:

A *Реніну

B Еритропоетину

C Простагландинів

D Вазопресин

E Медулін

108

Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко

пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока

працездатність. Найімовірнише, ця людина є :A *Сангвінік

B Холерик

C Меланхолік

D Флегматик

E Флегматик з елементами меланхоліка

109

Піддослідній собаці через зонд в порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону.

Вміст якого з приведених речовин швидко збільшиться в крові тварини?

A *Гастрин

B Інсулін

C Вазоінтестінальний поліпептид

D Нейротензин

E Соматостатин

110

У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і

частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані

зміни?A *Кори великих півкуль

B Проміжного мозку

C Довгастого мозку

D Середнього мозку

E Гіпоталамуса

111

Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м'язів,

оскільки вони блокують:

A *Нервово-м'язові синапси

B Центральні синапси

C Гангліонарні синапси

D Проведення збудження мембраною

E Пропріорецептори

112

Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120

м/сек. Зазначені волокна є:

A * Аксонами мотонейронів

B Прегангліонарними симпатичними

C Прегангліонарними парасимпатичними

D Постгангліонарними симпатичними

E Постгангліонарними парасимпатичними

113

Больной 37-ми лет за последние три месяца похудел на 5 кг, жалуется на тремор рук,

повышенное потоотделение, экзольфтальм, тахикардию. Изменение секреции какого

гормона может быть причиной этого?A Увеличение тироксина

B Увеличение кортизола

C Снижение инсулина

D Увеличение инсулина

E Снижение тироксина

114

Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна

щільність зменшилась до 1,001. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції

води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:A *Вазопресину

B Альдостерону

C Ангіотензину ІІ

D Реніну

E Простагландинів

115

Хворий переведений на без сольову дієту. Як у нього змінився поріг смакової чутливості

до солоного?

A *Знизився

B Не змінився

C Мало змінився

D Підвищився

E Спочатку підвищився, а потім знизився

116

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на

корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

117

У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто

використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини

шляхом:A *Конвекції

B Теплопроведення

C Кондукції

D Радіації

E Випаровування

118

Після обстеження хворого лікар рекомендував вилучити з раціону наваристі м‘ясні та

овочеві бульони, прянощі, копчені продукти. У хворого виявлено:

A * Підвищення секреції соляної кислоти в шлунку

B Зниження секреції соляної кислоти в шлунку

C Зниження моторики шлунково-кишкового тракту

D Порушення слиновиділення

E Дискінезію жовчних шляхів

119

В стоматологічній практиці для дослідження збудливості зубів використовують метод

електроодонтодіагностики. При цьому визначають:

A *Поріг подразнення

B Хронаксію

C Корисний час

D Акомодацію

E Лабільність

120

Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, який послабився під часскладання іспиту. Яке гальмування зумовило зменшення больових відчуттів?

A * Зовнішнє

B Позамежне

C Згасаюче

D Диференціювальне

E Запізніле
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біохімія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка