Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (часть 2)Скачати 321.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір321.6 Kb.
  1   2   3
Крок 1 Стоматологія

2.0 Нормальна анатомія (часть 2)

1

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

2

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?A * Верхний сагиттальный

B Верхний каменистый

C Нижний каменистый

D Нижний сагиттальный

E Сигмовидный

3

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з

артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A *a. brachialis

B a. radialis

C a. axillaris

D a. subscapularis

E a. profunda brachii

4

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування

виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок ?

A * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна частина

E тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

5

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен

розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи стегна.

Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?A * велика та мала підшкіряні вени

B мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

6

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку. Які

коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A * uncus

B operculum frontale

C gyrus temporalis superior

D gurus postcentralis

E sul. calcarinus

7

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде

поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом будет

выраженоA * Мимических мышц

B Жевательных мышц

C Подкожной мышцы шеи

D Средних мышц шеи

E Глубоких мышц шеи

8

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек.

Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A * Поднижнечелюстной и подъязычной

B Околоушной и щитовидной

C Щитовидной и околощитовидной

D Подъязычной и околоушной

E Околоушной и поднижнечелюстной

9

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы

может быть поврежден?

A * Околоушной

B Большой подъязычной

C Поднижнечелюстной

D Малых подъязычных

E --

10

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв верхніх

та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Прямий прикус

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прогенія

11

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик

називається:A *Параконус.

B Метакоус

C Мезоконус

D Гіпоконус

E Протоконус

12

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей

горик називається:A *Гіпоконус.

B Метаконус.

C Параконус.

D Мезоконус.

E Протоконус.

13

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону

на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A *Пара-,мета- і протоконуса.

B Гіпо-, пара- і метаконуса.

C Прото-, пара- і гіпоконуса.

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса.

14

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

15

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?A * Передміхурова залоза.

B Сімяний міхурець.

C Придаток яєчка.

D Яєчко.

E Цибулино-сечівникова залоза.

16

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?A * Передміхурова залоза.

B Яєчко.

C Сім’яні міхурці.

D Придаток яєчка.

E Сечовий міхур.

17

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?A * Яєчко.

B Сімяні міхурці.

C Придаток яєчка..

D Простата.

E Передміхурова залоза.

18

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії.

19

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору

нижньої щелепи?

A * Нижня альвеолярна артерія.

B Щічна артерія.

C Язикова артерія.

D Криловидні гілки.

E Середня оболонна артерія.

20

Є потреба катетеризації сечового міхура. В якій частині уретри або структурі може

виникати опір катетеру?

A * Перетинчастій.

B Простатичній.

C Губчастій.

D Зовнішньому отворі сечівника.

E Внутрішньому отворі сечівника.

21

При трепанації соскоподібного відростка скроневої кістки з приводу гнійного отиту для

хірурга стоматолога існує можливість пошкодження каналу лицeвого нерва та кровотечі.

Яка артеря проходить разом з лицeвим нервом в каналі?A *a. stylomastoidea

B a. facialis

C a. auricularis posterior

D a. meningea media

E a. occipitalis

22

Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи.

Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в

печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?A *a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. ophthalmica

D a. supraorbitalis

E a. infraraorbitalis

23

Вивчаючи жувальні м’язи, студент зрозумів, що не піднімає нижню щелепу тільки:A *Зовнішній крилоподібний м’яз

B Внутрішній крилоподібний м’яз

C Жувальний м’яз

D Передні пучки скроневого м’яза

E Середні пучки скроневого м’яза

24

У хворої дитини 10 днів від народження провели операцію з приводу розщеплення

верхньої губи (“заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслідком:

A *Незрощення лобового і верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

B Незрощення піднебінних валиків верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

C Незрощення другої зябрової дуги

D Незрощення третьої зябрової дуги

E Незрощення верхньо- і нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

25

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство

вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва оно

вызвано?A * Барабанной струны

B Барабанного

C Малого каменистого

D Язычного

E Языкоглоточного

26

При осмотре больного А. невропатолог отмечает асимметрию лица: сглаженность

складок кожи лба, глаз полностью не закрывается, на одной стороне глазная щель шире,

рот перекошен. Какой нерв поражен?A * Лицевой

B Глазной

C Верхнечелюстной

D Нижнечелюстной

E Добавочный

27

В результате травмы языка возникло укротимое кровотечение. В каком

топографо-анатомическом образовании можно перевязать артерию для остановки

кровотечения?A * Треугольнике Пирогова

B Лопаточно-ключичном треугольнике

C Сонном треугольнике

D Лопаточно-трапециевидном треугольнике

E Лопаточно-трахеальном треугольнике

28

У хворого відкритий рот, він не може закрити рота і членороздільно говорити. Яке

ураження у хворого?

A * Вивих нижньої щелепи.

B Параліч жувальних м’язів.

C Ураження рухового центру мови.

D Перелом нижньоїщелепи.

E Стрес.

29

Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції

якого основного м’язів може це визвати?

A *Musculus triceps brachii

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

30

У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?A * Середня оболонна артерія.

B Середня мозкова артерія.

C Задня сполучна артерія.

D Передня оболонна артерія.

E Передня мозкова артерія.

31

Хворому на злоякісну пухлину язика хірург перев’язує а. Lingualis в ділянці трикутника

Пірогова, він особливу увагу звертає на:

A *n. hypoglossus

B n. lingualis

C n. sublingualis

D n. glossopharynseus

E Ansa cervicalis

32

У відділення хірургічної стоматології поступила новонароджена дівчинка, яка при

смоктанні починала поперхатись. При обстеженні виявлена розщілина твердого

піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з

верхньощелепним відростком І-ої зябрової дуги. В якій ділянці піднебіння знаходилась

розщілена? Між:A *Os incisivum et processus palatinus maxillae

B Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae

C Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum

D Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum

E В ділянці canalis incisivus

33

До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. При

обстеженні виявлено, що у хворої під підоочноямковою анестезією кілька днів тому

вирвали перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці

foramen intraorbitale. Гілка якої артерії була травмована?

A *Верхньощелепної

B Лицевої

C Поверхневої скроневої

D Верхньої губної

E Жувальної

34

Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не

рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений м’яз:

A *Скроневий

B Жувальний

C Бічний крилоподібний

D Присередній крилоподібний

E Двочеревцевий

35

Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар

встановив, що ущімлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через

fissura:A *Petrotympanica

B Tympanomastoidea

C Petrosguamosa

D Sphenopetrosa

E Petroocipitalis

36

З травмою в ділянці шиї до відділення хірургічної стоматології потрапив хворий чоловік з

розривом arcus venosus juguli, яка знаходиться в spatium:

A *Interaponeuroticum suprasternale

B Interscalenum

C Antescalenum

D Retropharyngeale

E Previscerale

37

Для уточнення діагнозу у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної

залози. Де знаходиться отвір, через який буде введена рентген контрастна маса:

A *На щоці в ділянці напроти ІІ-го верхнього великого кутнього зуба

B На щоці в ділянці напроти ІІ-го нижнього великого кутнього зуба

C На щоці в ділянці напроти верхнього ІІ-го малого кутнього зуба

D На caruncula sublingualis

E На plica sublingualis

38

Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками

(годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?

A *lobus temporalis

B lobus occipitalis

C lobus frontalis

D lobus parietalis

E insula

39

У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза

гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A * Сигмоподібної

B Поперечної

C Верхньої сагітальної

D Прямої

E Нижньої кам’янистої

40

У новонародженної дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту

дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A *Атрезія заднього проходу

B Атрезія стравохіду

C Заяча губа

D Дивертікул стравохіду

E Дивертікул порожньої кишки

41

Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити

зуби. Який нерв уражений?

A * Лицевий нерв

B Очний

C Верхньощелепний

D Нижньощелепний

E Окоруховий

42

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

артерії виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії

43

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?A * Середня оболонна артерія

B Середня мозкова артерія

C Задня сполучна артерія

D Передня оболонна артерія

E Передня мозкова артерія

44

У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху

зміни?

A * У зовнішньому вусі

B У середньому вусі

C У внутрішньому вусі

D У барабанній перетинці

E У слуховій трубі

45

У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?A * Прищитоподібної залози

B Шишкоподібного тіла

C Гіпофіза

D Статевих залоз

E Наднирникових залоз

46

У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної

чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

A *Трійчастий

B Під'язиковий

C Додатковий

D Блукаючий

E Язикоглоткового

47

Больной с гнойным правосторонним воспалением среднего уха доставлен в

ЛОР-отделение. При осмотре обнаружена подкожная флегмона в области сосцевидного

отростка. Через какую стенку барабанной полости проник гной?A * Заднюю

B Переднюю

C Нижнюю

D Медиальную

E Верхнюю

48

У ребенка повреждена нижняя губа в области правого угла рта. Из раны тонкой струйкой

изливается алая кровь. Ветви какой артерии повреждены при травме?

A * Лицевой артерии

B Язычной артерии

C Позвоночной артерии

D Восходящей глоточной артерии

E Верхнечелюстной артерии

49

Больной с гнойным воспалением среднего уха жалуется на расстройства вкуса на

передней 2/3 языка, и нарушение слюноотделения. Какой нерв поражен?

A * Барабанной струны

B Барабанный

C Большой каменистый

D Малый каменистый

E Язычный

50

У пострадавшего определяется перелом в области внутренней поверхности левого

голеностопного сустава. Где вероятнее всего произошел перелом?

A * Медиальная лодыжка

B Нижняя треть малоберцовой кости

C Таранная кость

D Латеральная лодыжка

E Пяточная кость

51

В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого

мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

A * Латеральная

B Чешуя

C Основная

D Яремный отросток

E Затылочное отверстие

52

Больной обратился к терапевту с жалобами на боли в грудной клетке при дыхании,

одышку, затруднении кашлевых движений, икоту. Какие дыхательные мышцы

поражены?A * Диафрагма

B Наружная межреберная

C Наружная зубчатая

D Внутренние межреберные

E Мышцы живота

53

При досліджені хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не

висувається з рота). Який м’яз пошкоджений?

A *Підборідно-язиковий.

B Підязиково-язиковий.

C Поздовжний м’яз язика.

D Шило-під’язиковий.

E Поперечний м’яз язика.

54

Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального

клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

A * Вивертаються в порожнину шлуночка

B Притискаються до стінок передсердя

C Вивертаються в порожнину передсердя

D Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E Притискаються до стінки судин


Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка