Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)Скачати 201.52 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір201.52 Kb.
Крок 1 Стоматологія

1.0 Біологія (частина 1)

1

При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин

личинками, а також локальні місця нагноєння. Поставив діагноз: облігатний міаз.

Збудником цього захворювання являється:A *Муха вольфартова

B Жигалка осіння

C Триатомовий клоп

D Муха цеце

E Муха хатня

2

Внаслідку дії (-випромінювання на послідовність нуклеотидів ДНК втрачені 2 нуклеотиди.

Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК:

A *Делеція

B Дуплікація

C Інверсія

D Транслокація

E Реплікація

3

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями внутрішніх органів:

серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз – синдром

Едвардса. Яким основним методом генетики людини можливо достовірно підтвердити

цей діагноз?

A *цитогенетичним

B дерматогліфіки

C близнюковим

D генеалогічним

E біохімічним

4

При обстеженні дівчинки 18 років знайдені ознаки: недорозвинення яєчників, широкі

плечі, вузький таз, вкорочення нижніх кінцівок, “шия сфінкса”, розумовий розвиток не

порушено. Встановлено попередній діагноз – синдром Шерешевского-Тернера. Це можна

підтвердити методом:

A *цитогенетичним

B дерматогліфіки

C близнюковим

D генеалогічним

E біохімічним

5

При обстеженні хворого встановлено діагноз – весняно-літній енцефаліт. Хворий міг

заразитися через укус:

A * тайгового кліща

B малярійного комара

C селищного кліща

D москіта

E собачого кліща

6

В клетке человека постоянно происходят процессы сохранения, самовоспроизведения и

передачи генетической информации. Главная роль в этих процессах принадлежит:

A *Нуклеиновым кислотам

B Полипептидам

C Сложным эфирам жирных кислот

D Углеводам

E Гликопротеидам

7

Врачем собирается анамнез о постэмбриональном периоде онтогенеза человека от

рождения до полового созревания. В данном случае речь идет о:

A *Ювенильном периоде

B Первом периоде зрелого возраста

C Старческом возрасте

D Втором периоде зрелого возраста

E Пожилом возрасте

8

При обследовании человека очень маленького роста (карлика) выявлены детские черты

лица, нормальные пропорции тела, недоразвитие вторичных половых признаков. У

такого человека снижена гормональная активность:A *Передней доли гипофиза

B Средней доли гипофиза

C Задней доли гипофиза

D Тимуса (вилочковой железы)

E Щитовидной железы

9

В клетке человека в гранулярную ЭПС к рибосомам доставлена и-РНК, содержащая как

экзонные, так и интронные участки. Это объясняется отсутствием:

A * Процессинга

B Репликации

C Транскрипции.

D Трансляции

E Пролонгации

10

У людей один из вариантов окраски зубной эмали определяется взаимодействием двух

аллельных генов по типу неполного доминирования. Сколько фенотипов определяют эти

гены?


A *Три

B Два

C Четыре

D Пять

E Шесть

11

Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень

і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За

допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох

спірально закручених ниток. Вкажіть цю органічну сполуку:

A *ДНК

B р-РНК

C Целюлоза

D Білок – гістон

E Стероїдний гормон

12

В медико-генетичну консультацію звернулись здорові вагітна жінка та її чоловік з метою

прогнозування народження здорової дитини. Методом амніоцентезу у клітинах епітелію

плода визначено каріотип 45, ХО. Вкажіть діагноз :A * Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром “котячого крику”

E синдром “трисомії Х”

13

До лікаря звернувся знайомий, у кішки якого виявлено опісторхоз. Він хоче знати, як

можуть заразитися цією хворобою члени його сім’ї:

A *Через рибу

B Через погано просмажене м’ясо

C Через брудні руки

D Через немиті овочі

E При контакті з кішкою

14

В результате трансляции образовалась линейная молекула белка, соответствующая его

первичной структуре. Какая связь возникает между аминокислотными остатками в этой

структуре белка?A *Пептидная

B Водородная

C Дисульфидная

D Гидрофобная

E Ионная

15

У хворого, що страждає впродовж тижня на пневмонію, при мікроскопуванні мокроти

виявлено личинки гельмінта. В крові - еозинофілія. Про який діагноз можна думати в

цьому випадку?A *Аскаридоз

B Парагонімоз

C Фасциольоз

D Теніоз

E Ехінококоз

16

Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури, головні

болі, набряки повік та обличчя, болі в м’язах. З анамнезу стало відомо, що всі вони

мисливці і часто вживають в їжу м’ясо диких тварин. Який діагноз у цих хворих?A *Трихінельоз

B Теніоз

C Цистицеркоз

D Теніарінхоз

E Філяріатоз

17

В одній з органел клітини відбувається завершення побудови білкової молекули та

комплексування білкових молекул з вуглеводами, жирами. Назвіть цю органелу?

A *Комплекс Гольджі

B Ендоплазматична сітка

C Лізосоми

D Рибосоми

E Мітохондрії

18

Мисливець напився сирої води із ставка. Яким трематодозом він міг заразитися?A *Фасціольоз

B Опісторхоз

C Параганімоз

D Клонорхоз

E Дикроцеліоз

19

Утворення в клітинах людини білка інтерферону, який виробляється для захисту від

вірусів, пов’язано зі взаємодією генів. Який з перелічених видів взаємодії генів

обумовлює синтез білка інтерферону.A *Комплементарна дія

B Повне домінування

C Полімерія

D Кодомінування

E Епістаз

20

У районну лікарню одночасно поступили 18 хворих у важкому стані (висока температура,

набряки обличчя та шиї, біль у м’язах). Двоє невдовзі померли. Опитування хворих

виявило, що всі вони мешканці одного села та були тиждень тому на родинному святі

свого односельчанина. Яке паразитарне захворювання можна запідозрити.

A *Трихінельоз

B Аскаридоз

C Токсоплазмоз

D Трихоцефальоз

E Стронгілоїдоз

21

До рибосоми надійшла зріла і-РНК, у молекулі якої виявлено змістовні кодони. Ці кодони

у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом:

A * Приєднання певної амінокислоти.

B З'єднання певних экзонів.

C Початку транскрипції.

D Закінчення транскрипції.

E Приєднання РНК-синтетази.

22

Відбулася мутація структурного гена. В ньому змінилася кількість нуклеотидів: замість

90 пар основ стало 180. Ця мутація:

A * Дуплікація.

B Інверсія.

C Делеція.

D Транслокація

E Трансверсія.

23

Відбулось пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не

призвело до заміни амінокислот у білку тому, що через деякий час, пошкодження було

ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це здатність ДНК до:A * Репарації.

B Транскрипції.

C Мутації.

D Зворотньої транскрипції.

E Реплікації.

24

Під дією мутагену у гені змінився склад кількох триплетів, але, незважаючи на це, клітина

продовжувала синтезувати той самий білок. З якою властивістю генетичного коду це

може бути пов'язано?A *виродженістю

B універсальністю

C триплетністю

D неперекриванням

E колінеарністю

25

На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом.

Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A *автоліз

B диференціація

C дегенерація

D трансформація

E спеціалізація

26

При генеалогічному аналізі родини зі спадковою патологією - порушенням формування

емалі, встановлено, що захворювання проявляється в кожному поколінні. У жінок ця

аномалія зустрічається частіше, ніж у чоловіків. Хворі чоловіки передають цю ознаку

тільки своїм дочкам. Який тип успадковування має місце в цьому випадку?

A *Х-зчеплене домінантний

B Автосомно-домінантний

C Автосомно-рецесивний

D Y-зчеплений

E Х-зчеплений рецесивний

27

При плановому обстеженні школярів у дівчини 10 років у зішкрібі з перианальних складок

виявлено асиметричні, овальні яйця з личинкою всередині. Який діагноз слід поставити?

A * Ентеробіоз

B Аскаридоз

C Амебіаз

D Трихоцефальоз

E Анкілостомоз

28

У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями

яких органел клітини може бути пов'язаний цей процес?

A * Лізосом

B Мітохондрій

C Рибосом

D Центріолей

E Мікротрубочок

29

В офтальмологічне відділення звернувся хворий зі скаргами на біль в очах і часткову

втрату зору. Під сітківкою були виявлені личинки, які нагадують форму рисового зерна.

Яке паразитарне захворювання виявлено у хворого?A * Цистицеркоз

B Дикроцеліоз

C Лоалоз

D Теніаринхоз

E Гіменолепідоз

30

Синдром ‘’котячого крику’’ характеризується недорозвитком м’язів гортані, ‘’нявкаючим ’’

тембром голосу, відставанням психомоторного розвитку дитини. Дане захворювання є

результатом:A *Делеції короткого плеча 5 хромосоми

B Транслокації 21 хромосоми на 15

C Дуплікації ділянки 5 хромосоми

D Делеції короткого плеча 21 хромосоми

E Інверсії ділянки 21 хромосоми

31

Під час профілактичного огляду школярів лікар виявив на голові кількох учнів одного

класу білі блискучі яйця, що щільно приклеєні до волосся. Який представник є збудником

даної хвороби?A *Воша головна

B Воша лобкова

C Блоха людська

D Блощиця ліжкова

E Муха хатня

32

При огляді хворого на шкірі виявили невеликі виразки у формі кратера з нерівними

краями. Хворий недавно відвідав країни Азії, де зустрічається багато москітів. Яке

захворювання в нього можна запідозрити?A *Шкірний лейшманіоз

B Міаз

C Демодекоз

D Трипаносомоз

E Скабієз

33

Для діагностики хвороб обміну речовин, причиною яких є зміни активності окремих

ферментів, вивчають амінокислотний склад білків та їх первинну структуру. Який метод

при цьому використовують?A * біохімічний

B цитогенетичний

C дерматогліфіки

D електронної мікроскопії

E генеалогічний

34

У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат

лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлено

тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром

червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках?

A * Токсоплазм

B Малярійних плазмодіїв

C Дерматотропних лейшманій

D Вісцеротропних лейшманій

E Трипаносом

35

Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При

цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

A *Метафаза.

B Профаза.

C Інтерфаза.

D Анафаза.

E Тілофаза.

36

Новонароджені дитині з багатьма вадами розвитку поставлено діагноз: синдром Патау.

Яким методом це було зроблене?

A *Цитогенетичним.

B Біохімічним.

C Популяційнно-статистичним.

D Генеалогічним.

E молекулярно-генетичним

37

При обстеженні 42-річного чоловіка з легка фемінізованим складом тіла, атрофією

сім'яників, слабким ростом волосся на обличчі і грудях. У нейтрофільних лейкоцитах

виявлено “барабанні палички”. Який діагноз можна поставити?A *Синдром Клайнфельтера.

B Синдром Дауна.

C Синдром Патау.

D Трисомія Х.

E Фенілкетонурія.

38

У деяких одноклітинних організмів, наприклад, амеб, живлення здійснюється шляхом

фагоцитозу. В яких клітинах організму людини таке явище не є способом живлення, а

здійснює захист організму від чужорідних компонентів (мікроорганізмів, пилу тощо)?A * Лейкоцити

B Еритроцити

C Епітеліоцити

D Міоцити

E Тромбоцити

39

Через два тижня після переливання крові у реципієнта виникла пропасниця. Про яке

протозойне захворювання повинен думати лікар?

A * Малярію

B Токсоплазмоз

C Лейшманіоз

D Амебіаз

E Трипаносомоз

40

До жіночої консультації звернулася жінка, в якої було два мимовільні викидні. Яке

протозойне захворювання могло спричинити невиношування вагітності?

A * Токсоплазмоз

B Трихомонадоз

C Лейшманіоз

D Лямбліоз

E Трипаносомоз

41

Пацієнт, що прийшов на прийом, скаржиться на свербіж між пальцями. Лікар поставив

діагноз – скабієз. Які членистоногі можуть спричиняти це захворювання?

A * Коростяний свербун.

B Собачий кліщ.

C Тайговий кліщ.

D Дермацентор.

E Селищний кліщ.

42

Фенілкетонурія успадковується за автосомно-рецесивним типом. У батьків з якими

генотипами можуть народитися діти з фенілкетонурією?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D АА х аа

E Аа х АА

43

В фазі сорочення міокарду (сістоли) у саркоплазмі кардіоміоцитів різко збільшується

концентрація іонів кальцію. Які структури беруть участь в депонуванні іонів кальцію?

A * L - системи

B Лізосоми

C Рибосоми

D Т-система

E Ядерця

44

Спадкова інформаціяу зберігається у ДНК, але безпосередньої участі у синтезі білків у

клітинах ДНК не приймає. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у

поліпептидний ланцюг?A * Трансляція

B Утворення р-РНК

C Утворення т-РНК

D Утворення і- РНК

E Реплиікація

45

Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного

комплексу, що постійно поновлюється. Клітки цієї тканини в нормі утворюються шляхом:

A * Мітозу

B Бінарного розподілу

C Шизогонії

D Мейозу

E Амітозу.

46

Хворий звернувся до стоматолога з симптомами запалення в ротовій порожнині. У

мазках, взятих з поверхні зубів та ясен, виявлені найпростіші з непостійною формою

тіла, яка змінюється внаслідок утворення псевдоніжок. Розмір тіла від 6 до 30 мкм.

Вкажіть вид найпростішого.

A *Ротова амеба

B Кишкова амеба

C Дизентерійна амеба

D

Кишкова трихомонадаE Лямблія

47

У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями

великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47, 18+. Який тип мутації

спричинив цю спадкову хворобу?A *Трисомія за аутосомою

B Моносомія за аутосомою

C Моносомія за Х-хромосомою

D Поліплоідія

E Нулісомія.

48

У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася

також у дідуся по батьківській лінії. Імовірний тип успадкування цієї аномалії буде:

A *Аутосомно-домінантний тип

B Аутосомно-рецесивний тип

C Домінантне, зчеплене з Х-хромосомою

D Рецесивне, зчеплене з Х-хромосомою

E Зчеплене з У-хромосомою

49

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 45 ХО. ДіагнозA *Синдром Шершевського-Тернера

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром котячого крику

E Синдром "супержінка"

50

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX + 21.

Діагноз:

A *Синдром Дауна

B Синдром Шерешевського-Тернера

C Синдром Едвардса

D Синдром котячого крику

E Синдром "супержінка"

51

При вживанні в їжу недостатньо провареного м’яса можна заразитися:A *Токсоплазмозом

B Лямбліозом

C Балантидіазом

D Лейшманіозом

E Трипаносомозом

52

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в

виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

53

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарида

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

54

У букальних мазках епітелію жінки виявлено в ядрі клітини 2 тільця Барра. Це характерно

для синдрому:

A *Трисомія статевих хромосом

B Трисомія 21-ї хромосоми

C Трисомія 13-ї хромосоми

D Трисомія по У-хромосомі

E Моносомія статевих хромосом

55

У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого

Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

56

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний

вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

57

Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане

запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Правильною повинна бути відповідь:

“Тому що він…”:A * єдиний для більшості організмів

B містить інформацію про будову білка

C є триплетним

D кодує амінокислоти

E колінеарний

58

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде

здійснюватись:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

59

Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки.

Це захворювання є наслідком мутації:

A *Генної

B Геномної

C Хромосомної

D Поліплоідії

E Анеуплоідії

60

У работницы животноводческой фермы врач, поставил предварительный диагноз

-“Эхинококкоз печени”. Диагноз был подтвержден при оперативном вмешательстве. От

какого животного больная могла заразиться эхинококкозом ?A * Собака.

B Свинья.

C Кошка.

D Кролик.

E Корова.

61

В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул

ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини

в пресинтетичному періоді?A * 46 молекул ДНК

B 92 молекули ДНК

C 23 молекули ДНК

D 69 молекул ДНК

E 48 молекул ДНК

62

У хворого, який страждає вуграми і запальними змінами шкіри обличчя, при мікроскопії

матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі, продовгуватої форми, з 4

парами дуже редукованих кінцівок. Встановіть попередній діагноз:A * Демодекоз

B Ураження шкіри блохами

C Алергія

D Ураження шкіри коростяним свербуном

E Педикульоз

63

У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На

голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у

дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок. Вказана ситуація характерна для:A *Педикульозу

B Скабієсу

C Ураження шкіри клопами

D Алергії

E Демодекозу

64

У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і

статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне

тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:A *47, ХХУ;

B 45, Х0;

C 47, 21+

D 47, 18+

E 47, ХУУ.

65

При обстеженні букального епітелію чоловіка з євнухоїдними ознаками у багатьох

клітинах був виявлений статевий Х- хроматин. Для якої хромосомної хвороби

це характерно?A *Синдром Клайнфельтера

B Синром Дауна

C Трисомія за Х-хромосомою

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Синдром Марфана.

66

До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлади

травлення. Після дослідження фекалій були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого

найпростішого характерні такі цисти?A *амеба дизентерійна

B амеба кишкова

C балантидій

D амеба ротова

E лямблія

67

Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале

число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні

організмів є :A *Мейоз

B Шизогонія

C Амітоз

D Регенерація

E Брунькування

68

Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою

якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?

A *Цитогенетичного.

B Близнюкового.

C Генеалогічного.

D Біохімічного.

E Популяційно-статистичного.

69

Анализируются дети в одной семье. Один из родителей гомозиготен по домианантному

гену полидактилии, а второй - здоров ( гомозиготен по рецессивному гену). В этом

случае у детей проявится закон:A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепления гибридов

C Независимого наследования

D Чистоты гамет

E Сцепленное наследование

70

До лікаря потрапив чоловік 35 років зі скаргами на біль в області печінки. З'ясувано, що

хворий, захоплюється рибалкою і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У

фекаліях виявлені дуже маленькі яйця гельмінту темного кольору, з кришечкою овальної

форми. Який гельмінтоз найбільш вірогідний?

A *Опісторхоз

B Парагонімоз

C Фасціольоз

D Шистосомоз

E Дікроцеліоз.

71

У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у

грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення.

Імунологічні реакцій підтвердили попередній діагноз. Вкажіть гельмінта, який міг

спричинити це захворювання:

A * Ехінокок.

B Ціп’як карликовий

C Лентець широкий

D Печінковий сисун

E Ціп'як озброєний.

72

Хворий із скаргами на головний біль, біль у лівому підребер’ї. Захворювання почалось

гостро з підвищенням температури до 40оС, лімфатичні вузли збільшені. Приступи

повторювались ритмічно через 48 год. Визначте ймовірного збудника захворювання.A *Збудник 3-денної малярії

B Збудник тропічної малярії

C Збудник 4-денної малярії

D токсоплазма

E трипаносома

73

При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми

лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває

клітина?A *Метафази.

B Профази.

C Анафази.

D Телофази.

E Інтерфази.

74

Для лабораторных исследований шпателем взят соскоб слизистой ротовой полости.

Проанализируйте вероятные состояния этих клеток:

A *делятся митотически и путем амитоза

B Делятся только митотически

C Только увеличиваются в размерах

D Делятся путем мейоза и амитоза

E Делятся митототически и наблюдается политения

75

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета

76

Хатня муха потрапилиа до лікарняного кабінету. Збудників яких захворювань вона

може передати механічно:

A * Холера, дизентерія, черевний тиф

B Поворотний тиф

C Висипний тиф

D Енцефаліт

E Лейшманіоз

77

У хворого з механічною жовтяницею та яскравим проявом токсико-алергічних реакцій при

додатковому обстеженні у фекаліях виявлені дрібні яйця товщиною 26-30 мкм,

асиметричні, мають кришечку і невеликий горбок на протилежних кінцях. З анамнезу

життя відомо, що хворий протягом 20 років працює вахтовим робітником у Західному

Сибіру і часто вживає недостатньо термічно оброблену рибу. Який діагноз

захворювання?

A * Опісторхоз

B Фасціольоз

C Дікроцеліоз

D Парагонімоз

E Нанофієтоз

78

У хворого відкрита рана обличчя з підритими краями, спостерігається некроз тканин з

поступовим частковим гангренозним процесом, що майже доходить до кісткової тканини.

У рані при детальному обстежені виявлені живі личинки. Хворому виставлений діагноз –

тканинний міаз. Личинки яких двокрилих викликали цю хворобу?

A *Wohlfahrtia magnifica

B Glossina palpalis

C Musca domestica

D Phlebotomus pappatachi

E Stomoxys calcitrans

79

Комплекс Гольджі виводить речовини із клітини завдяки злиттю мембранного мішечка з

мембраною клітини. При цьому вміст мішечка виливається назовні. Який процес тут

проявляється?A *Екзоцитоз

B Ендоцитоз

C Активний транспорт

D Полегшена дифузія

E Жодна відповідь невірна

80

В Х-хромосомі людини локалізований домінантний ген, який бере участь у згортанні крові.

Таку ж роль виконує і аутосомно-домінантний ген. Відсутність кожного з цих генів

призводить до порушення згоратння крові. Назвіть форму взаємодії між цими генами.A *Комплементарність

B Епістаз

C Полімерія

D Кодомінування

E Плейотропія
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біохімія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка