Крок 1 Стоматологія 0 Біологія 1Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4
Крок 1 Стоматологія

1.0 Біологія

1

У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції. Матрицею для

синтезу однієї молекули і-РНК при цьому служить:

A *Ділянка одного з ланцюгів ДНК

B Уся молекула ДНК

C Цілком один з ланцюгів молекули ДНК

D Ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

E Ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

2

При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які

доставляють амінокислоти до рибосоми. Чому буде дорівнювати кількість різних типів

т-РНК у клітині?A * Кількості триплетів, що кодують амінокислоти

B Кількості нуклеотидів

C Кількості амінокислот

D Кількості білків, синтезованих у клітині

E Кількості різних типів і-РНК

3

У лейкоцитах хворого хлопчика з каріотипом 46. ХУ виявлена вкорочена 21 хромосома. Така мутація призводить до виникнення:A * Хронічного білокрів'я

B Синдрому Шерешевського-Тернера

C Хвороби Тея-Сакса

D Синдрому " крик кішки"

E Фенілкетонурії

4

У населеному пункті, розташованому на березі Дніпра, виявлені випадки опісторхозу. З

метою профілактики, санстанція зобов'язана попередити жителів про необхідність:

A * Добре проварювати і прожарювати рибу

B Кип'ятити питну воду

C Достатньо проварювати свинину

D Достатньо проварювати яловичину

E Обдавати овочі і фрукти окропом

5

Зареєстровано народження дитини з аномаліями: розщеплення верхньої губи і

піднебіння, дефекти серцево-судинної системи, мікроцефалія. Каріотип дитини: 2n=46.

При вивченні історії хвороби породіллі з'ясувалося, що в період вагітності вона

перехворіла коревою краснухою. Ця патологія дитини може бути прикладом:

A * Фенокопії

B Трисомії з 18-й хромосоми

C Моносомії

D Трисомії з 21-ї хромосоми

E Трисомії з 13-й хромосоми

6

Хворий звернувся до стоматолога з симптомами запалення в ротовій порожнині. У

мазках, взятих з поверхні зубів та ясен, виявлені найпростіші з непостійною формою

тіла, яка змінюється внаслідок утворення псевдоніжок. Розмір тіла від 6 до 30 мкм.

Вкажіть вид найпростішого.

A *Ротова амеба

B Кишкова амеба

C Дизентерійна амеба

D Кишкова трихомонада

Кишкова трихомонадаE Лямблія

7

У гетерозиготних батьків з ІІ (А) і ІІІ (В) групами крові за системою АВ0 народилась

дитина. Яка ймовірність наявності у неї І (0) групи крові?

A *25%

B 100%

C 75%

D 50%

E 0%

8

В медико-генетичну консультацію звернулись батьки новонародженого з порушенням

щелепно-лицьового апарату ( мікрогнатія, мікростомія, коротка верхня губа). Лікар

запідозрів що це хромосомна хвороба. Який метод необхідно використати для

уточнення діагнозу?

A *Цитогенетичний

B Біохімічний

C Генеалогічний

D Дерматогліфічний

E Імуногенетичний

9

У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах

більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено одне тільце Барра.

Причиною патологічного стану може бути:A *Синдром Клайнфельтера

B Синдром Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Синдром Дауна

E Трипло-У

10

До лікаря звернулась жінка 22 років із скаргою на безпліддя. При обстеженні виявлено:

каріотип 45, Х0, зріст 145 см, на шиї крилоподібні складки, недорозвинуті вторинні статеві

ознаки. Про яке захворювання свідчить даний фенотип:A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Патау

D Трипло-Х

E Трипло-У

11

Дитина народилась з багатьма вадами розвитку: незаростання верхньої губи і

піднебіння, мікрофтальмія, синдактилія, вади серця, нирок. Вона померла у віці одного

місяця. При каріотипуванні у неї виявлено: 47, 13 +. Який вид мутації спричинив це

захворювання?

A *Трисомія

B Дуплікація

C Транслокація

D Інверсія

E Поліплоідія

12

У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто

зустрічається ендемічний зоб. Який вид мінливості спричиняє таке захворювання?

A *Модифікацйна

B Мутаційна

C Комбінативна

D Онтогенетична

E Співвідносна

13

При дегельмінтизації у хворого вийшлиі довгі фрагменти гельмінта, що мають

почленовану будову. Ширина окремих члеників перевищує довжину, в центрі членика

виявлено розеткоподібної форми матку. Визначте вид гельмінта:A *Стьожак широкий

B Ціп’як озброєний

C Ціп’як неозброєний

D Ехінокок

E Карликовий ціп’як

14

Гіпоплазія емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має

нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде

виявлятися ця аномалія?A *Тільки у дочок

B У всіх дітей

C Тільки у синів

D У половини дочок

E У половини синів

15

У порожнині каріозних зубів знайдені паразитичні найпростіші. Встановлено, що вони

належать до класу Саркодових. Цими одноклітинними є:

A *Entamoeba gingivalіs

B Entamoeba coli

C Entamoeba histolуtica

D Аmoeba proteus

E Lamblia intestinalis

16

Мужчина гомозиготен по домианантному гену темной эмали зубов, а у его жены - зубы

имеют нормальную окраску. У их детей проявится закономерность:

A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепление гибридов

C Неполное сцепление

D Независимое наследование

E Полное сцепление

17

У человека изучалось развитие зубов в эмбриональный и постэмбриональный период.

Было установлено, что они являются производными:

A * Эктодермы и мезодермы.

B Энтодермы и мезодермы

C Только мезодермы

D Только эктодермы

E Эктодермы и энтодермы

18

На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на

разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное

снижение содержания гемоглобина в крови. Из опроса выяснилось, что живя на

Дальнем Востоке, она часто употребляла в пищу малосольную рыбью икру. Аналогичное

состояние отмечено у некоторых родственников, проживающих с ней. Какое

заболевание диагностировал врач у этой женщины ?

A * Дифилоботриоз.

B Эхинококкоз.

C Тениоз.

D Трихинеллез.

E Аскаридоз.

19

К врачу обратилось несколько пациентов с аналогичными жалобами: слабость, боли в

кишечнике, расстройство желудочно-кишечного тракта. После исследования фекалий

выяснилось, что срочной госпитализации подлежит один из пациентов, у которого были

обнаружены цисты с четырьмя ядрами. Для какого простейшего характерны такие цисты?

A *Для дизентерийной амебы.

B Для балантидия.

C Для кишечной амебы.

D Для трихомонады.

E Для лямблии.

20

Мать обнаружила у 5-летней дочки на перианальных складках белых “червячков”,

которые вызывали у нее зуд и беспокойство, и доставила их в лабораторию. При

осмотре врач увидел белых гельминтов 0,5-1 см длиной, нитевидной формы с

заостренными концами, у некоторых они закручены. Какой диагноз можно поставить?

A * Энтеробиоз.

B Дифилоботриоз.

C Тениоз.

D Аскародоз

E Описторхоз.

21

У жінки народилася мертва дитина з багатьма видами аномалій розвитку. Яке

протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду?

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Трихомоніаз

D Лямбліоз

E Балантідіаз

22

У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це зв’язано з застосуванням

жінкою під час вагітності актіноміцину D. На які зародкові листки подіяв цей тератоген?

A *Ектодерма

B Ентодерма

C Мезодерма

D Ентодерма та мезодерма

E Усі листки

23

У генетично здорової жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну кореву краснуху,

народилася глуха дитина із розщілиною верхньої губи і піднебіння. Це є проявом:

A *фенокопії

B генних мутацій

C генокопії

D комбінативної мінливості

E хромосомної аберації

24

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 45, ХО. Який

синдром можна передбачити у дитини після народження?

A * Шершевського-Тернера

B Едвардса

C Патау

D котячого крику

E "супержінка"

25

До лікарні поступив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, біль

при ковтанні, жуванні та обертанні очей, слабкість, температуру, набрякання повік та

обличчя. При обслідуванні хворого з’ясувалось, що він їв свинину, куплену у приватних

осіб. Який вид гельмінтозу можна припустити:

A *Трихінельоз

B Аскаридоз

C Трихоцефальоз

D Ентеробіоз

E Анкілостомоз

26

У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчина з попереднім діагнозом

“синдром Шерешевського-Тернера”. Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A * Визначення статевого хроматину

B Генеалогічний

C Гібридологічний

D Біохімічний

E Дерматогліфіка

27

У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію

(аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків?

A *Аа х Аа

B АА х АА

C АА х Аа

D Аа х аа

E аа х аа

28

У хворого кров’яні випорожнення, 3-10 і більше разів на добу. Яке протозойне

захворювання це може бути?

A *Амебіаз

B Лейшманіоз

C Трипаносомоз

D Трихомоноз

E Малярія

29

У лікарню поступив хворий з попереднім діагнозом “трихінельоз”. Вживання якої їжі могло

спричинити це захворювання?

A * Свинини

B Воловини

C Риби

D Раків і крабів

E Немитих овочів і фруктів

30

При мікроскопії мазка фекалій виявлені чотирьохядерні цисти. Якому паразиту із

Найпростіших вони належать?

A * Дизентерійна амеба

B Балантидій

C Лямблія

D Трихомонада

E Токсоплазма

31

При всіх формах розмноження (статевому та нестатевому) елементарними дискретними

одиницями спадковості є:

A *один ген

B одна пара нуклеотидів

C один ланцюг молекули ДНК

D один нуклеотид

E два ланцюги молекули ДНК

32

У людини діагностована спадкова моногенна хвороба. Це будеA *гемофілія

B гіпертонія

C виразкова хвороба шлунку

D поліомієліт

E гіменолепідоз

33

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие

синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический

34

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки

з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини

при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

35

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення

рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

36

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарид

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

37

Відомо, що деякі гельмінти в личинковій стадії паразитують в м’язах риби. Вкажіть назву

гельмінтозу, яким може заразитися людина, вживаючи рибу:

A *Дифілоботріоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Трихінельоз

E Дикроцеліоз

38

У більшості клітин епітелію слизової оболонки ротової порожнини чоловіка виявлене

одне тільце статевого Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

39

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде

здійснюватись:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

40

При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені

мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели

забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:A * Лізосоми

B Центросоми

C Ендоплазматичну сітку

D Рибосоми

E Мітохондрії

41

У людини діагностовано галактоземію – хворбу накопичення. Цю хворобу можливо

діагностувати при допопмозі слідуючого методу:

A *Біохімічного

B Цитогенетичного

C Популяційно-статистичного

D Близнюкового

E Генеалогічного

42

Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки. Це

захворювання є наслідком

A *Генної

B Геномної

C Хромосомної

D Поліплоідії

E Анеуплоідії

43

При яких групах крові батьків за системою резус -фактор можлива резус-конфліктна

ситуація під час вагітності?

A *Жінка Rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)

B Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

C Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

D Жінка Rh–, чоловік Rh–

E Жінка Rh+(гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

44

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх так і

внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз

– синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей діагноз?A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним

45

Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків

у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і

залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде

найбільшою:

A *Секреторні клітини підшлунковоі залозилози;

B Сечового міхура;

C Епітелію канальців нирок;

D Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E Епітелію тонкого кишечника.

46

Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в

процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають

назву:


A * Стоп-кодони

B Оператори

C Антикодони

D Екзони

E Інтрони

47

В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул

ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини

в пресинтетичному періоді?A * 46

B 92

C 23

D 69

E 48

48

У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На

голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у

дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок. Даний стан хворого виник

внаслідок:

A *Педикульозу

B Скабієсу

C Ураження шкіри клопами

D Алергії

E Демодекозу

49

У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і

статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце

Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:A *47, ХХУ;

B 45, Х0;

C 47, 21+

D 47, 18+

E 47, ХУУ.

50

Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале

число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні

організмів є :A *Мейоз

B Шизогонія

C Амітоз

D Регенерація

E Регенерація

51

Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти

аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A * Рибосоми

B Гладенька ЕПС

C Клітинний центр

D Лізосоми

E Апарат Гольджі

52

Анализируются дети в одной семье. Один из родителей гомозиготен по домианантному

гену полидактилии, а второй - здоров ( гомозиготен по рецессивному гену). В этом

случае у детей проявится закон:A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепления гибридов

C Независимого наследования

D Чистоты гамет

E Сцепленное наследование

53

При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій

клітин хрящів. В цьому процесі приймає участь одна з клітинних органел, це:

A *Лізосома.

B Клітинний центр.

C Мікротрубочки

D Комплекс Гольджі.

E Рибосома.


Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
krok stom -> Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
krok stom -> Гістологія При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка