Крок 1 Стоматологія 0 Біохімія (частина 1)Скачати 260.51 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір260.51 Kb.
Крок 1 Стоматологія

5.0 Біохімія (частина 1)

1

Какой гормон стимулирует включение кальция в остеобласты костной ткани зуба?A * Кальцитонин

B Паратгормон

C Кортизол

D Инсулин

E Тироксин

2

У больного с почечной недостоточностью выявлено резкое снижение содержания натрия

в сыворотке крови. Отмечаются бледные рыхлые отеки лица, появляющиеся в утреннее

время. Какое вещество, входящее в межклеточный матрикс соединительной ткани,

связывает ионы натрия, поступающие из кровеносного русла?

A * Гиалуроновая кислота

B Коллаген

C Эластин

D Проколлаген

E Фибронектин

3

В поддержании определенной позы участвуют медленные скелетные мышцы,

обладающие значительными резервами кислорода. Какое вещество участвует в

запасании кислорода в этих мышцах ?A * Миоглобин

B Кальмодулин

C Цитохром

D Креатинфосфат

E Гемоглобин

4

У хворого діагностовано мегалобластичну анемію.Вкажіть сполуку, недостатня кількість

якої може приводити до розвитку цієї хвороби.

A *Ціанокобаламін.

B Гліцин.

C Мідь.

D Холекальціферол.

E Магній.

5

За клінічними показами хворому призначено приймання піридоксальфосфату. Для

корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

A * Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот

B Окисного декарбоксилювання кетокислот

C Дезамінування амінокислот

D Синтезу пуринових і піримідинових основ

E Синтезу білка

6

В 70-е годы ученые установили,что причиной тяжелой желтухи новорожденных является

нарушение связывания билирубина в гепатоцитах. Какое вещество используется для

образования конъюгата?A * Глюкуроновая кислота

B Мочевая кислота

C Серная кислота

D Молочная кислота

E Пировиноградная кислота

7

У больного,страдающего стрептококковой инфекцией, развился геморрагический

диатез. Какова причина повышенной кровоточивости ?

A * Усиленный фибринолиз

B Недостаток витамина А

C Увеличение количества калликреина в плазме крови

D Увеличение количества гепарина в плазме крови

E Недостаток витамина С

8

Хворому 24 років для лікування епілепсії ввели глутамінову кислоту. Лікувальний ефект

при даному захворюванні обумовлений не самим глутаматом, а продуктом його

декарбоксилювання:A *γ-аміномасляною кислотою

B Гістаміном-4-монооксигенази

C Серотоніном

D Дофаміном

E Таурином

9

Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона

відноситься?

A *Гідролаз

B Трансфераз

C Оксидоредуктаз

D Ліаз

E Лігаз

10

Який глікозаміноглікан є найбільш типовим для кісткової тканин і відіграє провідну

функцію в

фомуванні хрящової та кісткової тканини:A *хондроїтинсульфат

B гіалуронова кислота

C дерматансульфат

D кератансульфат

E Гепарин

11

Який з перерахованих факторів порожнини рота є провідним в розвитку карієсу зубів?A * Ферментація вуглеводів під дією бактерій порожнини рота з утворенням кислот

B Розлад регуляції метаболізму, особливо в період формування та дозрівання тканини зуба

C Екстремалькі впливи на організм

D Структура та хімічний склад тканини зуба

E Неповноцінне харчування.

12

Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині

густий слизовий характер?

A *Муцин

B Сульфати

C Фосфати

D Амілаза

E Мальтаза.

13

Лимонна кислота має високу комплексоутворюючу властивість та приймає участь в

процесі мобілізації кальцію . В якій тканині з перерахованих вміст лимонної кислоти є

найвищим?A *Кісткова

B Паренхіматозна

C Нервова

D М”язова

E Епітеліальна.

14

Серед білків слини розрізняють імуноглобуліни п,яти класів. Який саме імуноголобулін

формує місцевий імунітет слизової оболонки і відіграє важливу роль у захисті від

патогенних мікроорганізмів?A *Імуноглобулін А

B Імуноглобулін М

C Імуноглобулін Н

D Імуноглобулін Е

E Імуноглобулін G

15

У хворого виявили глюкозурію, вміст глюкози в крові в межах норми. Результатом яких

порушень може бути викликаний цей стан?

A *Функції ниркових канальців

B Розпад глікогена нирки

C Функції підшлункової залози

D Глюконеогенеза

E Гліколіза

16

При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Вкажіть, яка з

перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A *Метіонін

B Аскорбінова кислота

C Глюкоза

D Гліцерин

E Цитрат

17

У хворого, виснаженого голодуванням, в печінці та нирках підсилюється процес:A *Глюконеогенезу

B Синтезу сечовини

C Синтезу білірубіна

D Утворення гіпурової кислоти

E Синтезу сечової кислоти

18

Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів

пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:

A *Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем

B Гіповітаміноз В1

C Гіпервітаміноз В1

D Гіповітаміноз В12

E Гіпервітаміноз В12

19

Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні

мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціювання клітин.

Ця біологічна функція реалізується наступною формою вітаміну А:A *Транс-ретиноєва кислота

B Транс-ретиналь

C Цис-ретиналь

D Ретинол

E Каротин

20

Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в

результаті зниження активності фермента:

A *Циклооксигенази

B Пероксидази

C 5-ліпоксигенази

D Фосфоліпази А2

E Фосфодіестерази

21

При недостатності тіаміну - вітаміну В1 виникає хвороба бері-бері (поліневрит) та

порушується вуглеводний обмін. Який метаболіт при цьому накопичується в крові?

A *Піруват

B Лактат

C Сукцинат

D Цитрат

E Малат

22

При декарбоксилюванні амінокислоти гістидину утворюється надзвичайно активний

амін-медіатор запалення та алергії, а

A *Гістамін

B Серотонін

C Дофамін

D (-аміномасляна кислота

E Триптамін

23

Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати 1 амінокислоту.

А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?

A *Метионін

B Серин

C Аланін

D Лейцин

E Лізин

24

Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини-гормони.

Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін,

меланотропін та ендорфіни?A * Проопіомеланокортин (ПОМК)

B Нейроальбумін

C Нейростромін

D Нейроглобулін

E Тиреоглобулін

25

Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години

після виникнення інфаркту міокарда:

A *Креатинфосфокіназа

B Аспартатамінотрансфераза

C Аланінамінотрансфераза

D Лактатдегідрогеназа

E Глутаматдегідрогеназа

26

В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності

руйнувати глікозидні зв’язки пептидогліканів бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:

A *Лізоцим (мурамідаза)

B Альфа-амілаза

C Трипсин

D Фосфатаза

E Рибонуклеаза

27

При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів

сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:

A *Колаген

B Альбумін

C Трансферин

D Церулоплазмін

E Антитрипсин

28

В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахарид

природного походження, а саме:

A *Гепарин

B Гіалуронова кислота

C Дерматансульфат

D Хондроітинсульфат

E Декстран

29

У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають

кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A

B А

C D

D Е

E Каротину

30

Для стимуляции родовой деятельности роженицы врач назначил простагландин Е2. Из

чего синтезируется это соединение?

A * Арахидоновой кислоты

B Фосфатидной кислоты

C Пальмитиновой кислоты

D Стеариновой кислоты

E Глютаминовой кислоты

31

Для лечения подагры больному назначили аллопуринол, структурный аналог

гипоксантина, что привело к возрастанию экскреции последнего с мочой. Какой процесс

блокируется при этом лечении?A * Образование мочевой кислоты

B Запасной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

C Основной путь синтеза пуриновых нуклеотидов

D Синтез мочевины

E Распад пиримидиновых нуклеотидов

32

В сечі хворого Б. виявлено цукор, кетонові тіла, вміст глюкози в крові становить 10,1

ммоль/л. Наявність якого захворювання Ви можете припустити у хворого Б?

A *Цукровий діабет

B Атеросклероз

C Токсичний гепатит

D Панкреатит

E Інфаркт міокарду.

33

Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення

карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глютаміну. Цей фермент постачає

карбомоїлфосфатA *піримідинів

B пуринів

C сечовини

D ліпідів

E амінокисло

34

Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового

нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату

служить процес:A *пентозофосфатний цикл

B гліколіз

C гліконеогенез

D глюконеогенез

E глікогеноліз

35

У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін

яких речовин порушений?

A *Пуринів

B Піримідинів

C Холестерину

D Фенілаланіну

E Гліцерину

36

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у

результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці

процеси?A *Бета - окиснення

B Декарбоксилювання

C Трансамінування

D Дезамінування

E Відновлення

37

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи

артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини :

A *Гіалуронової кислоти

B Глікогену

C Колагену

D Гепарину

E Альбуміну

38

У новонародженої дитини у шлунку відбувається “згурджування” молока, тобто

перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю іонів

кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому процесі?A *Ренін

B Пепсин

C Гастрин

D Секретин

E Ліпаза

39

Известно, что в некоторых биогеохимических зонах распространено заболевание

эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание?

A *Йода

B Железа

C Цинка

D Меди

E Кобальта

40

Больному, страдающему тромбоэмболической болезнью, назначен искусственный

антикоагулянт пелентан. Антагонистом какого витамина является это соединение?

A *Витамина К

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Д

E Витамина С

41

Больной жалуется на общую слабость и кровоточивость десен. Недостаток какого

витамина может быть причиной такого состояния?

A *Витамина С

B Витамина Е

C Витамина А

D Витамина Н

E Витамина Д

42

У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина наступила потеря сознания,

судороги. Какой результат может дать биохимический анализ крови на содержание

сахара?


A *1,5 ммоль/л

B 8,0 ммоль/л

C 10,0 ммоль/л

D 3,3 ммоль/л

E 5,5 ммоль/л

43

Стан зубів залежить від надходження в організм фтору, у тому числі з водою. Яка

гігієнічна норма вмісту фтору в 1л питної води?

A *1,5 мг

B 3,0 мг

C 6,0 мг

D 9,0 мг

E 12,0 мг

44

Муцин – один з основних компонентів слини, по хімічній природі є складним білком, а саме:A *Глікопротеїном

B Нуклеопротеїном

C Фосфопротеїном

D Ліпопротеїном

E Метало протеїном

45

Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :A *( 1-4 глікозидний зв’язок

B Складноефірний зв’язок

C Пептидний зв’язок

D N-глікозибний зв’язок

E Дисульфідний зв’язок

46

Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує їх в’язкість та захисну дію. Це можливо

тому, що до структури муцину входять:

A *Глікозаміноглікани

B Гомополісахариди

C Дисахариди

D Олігосахариди

E Глюкоза

47

Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Са-зв’язуючих білків

ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів Са2+, необхідних для

утворення тканини зуба?A3

B А

C В1

D Е

E К

48

При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату.

Активація якого біохімічного процессу приводить до цього?

A *Анаеробного гліколізу

B Тканинного дихання

C Аеробного гліколізу

D Глюконеогенеза

E Мікросомального окиснення

49

У больного наблюдаются дерматит, диарея, деменция. Данные нарушения связаны с

недостатком витамина

A *РР

B В2

C В1

D В9

E В8

50

До основних способів підвищення резистентності емалі відноситься фторування.

Механізм протикарієсної дії фтору пов`язаний із:

A * Синтезом фторапатиту

B Синтезом гідроксиапатиту

C Синтезом органічного матриксу зуба

D Синтезом хлорапатиту

E Демінералізацією зуба

51

Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті приводить до

розвитку:

A * Множинного карієсу

B Гіперплазії емалі

C Гіпоплазії емалі

D Флюорозу

E Посиленної кальцифікації емалі

52

Гіповитаминоз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушенню

синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

A *Гідроксилювання проліну

B Карбоксилювання проліну

C Карбоксилювання лізину

D Гідроксилювання аргініну

E Гідроксилювання триптофану

53

Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих

клітинах?

A *Анаеробний гліколіз

B Аеробний гліколіз

C Окиснювальне фосфорилювання

D Креатинкіназна реакція

E Аденілаткіназна реакція

54

Цианіди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні в організм

людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання

лежить в основі такої їх дії:A *Цитохромоксидази

B Ферохелатази

C Каталази

D Гемоглобінредуктази

E Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

55

У больного с механической желтухой и нарушением всасывания в кишечнике операция

осложнилась кровотечением. Дефицит какого витамина это вызвал?

A *Витамина К

B Витамина В12

C Фолиевой кислоты

D Витамина С

E Витамина В6

56

У ребенка при очередном обследовании выявлено прекращение минерализации костей.

Недостаток какого витамина мог послужить этому причиной?

A * Кальциферола

B Рибофлавина

C Токоферола

D Фолиевой кислоты

E Кобаламина

57

При некоторых заболеваниях соединительной ткани в ней активируется распад

коллагена. Возрастание экскреции с мочой какой аминокислоты подтверждает этот

процесс?A *Оксипролина

B Глицина

C Пролина

D Метионина

E Цистеина

58

В слюне содержится альфа-амилаза, способная расщеплять питательные вещества. На

какие субстраты может действовать этот фермент?

A * Углеводы

B Липиды

C Простые белки

D Нуклеопротеины

E Хромопротеины

59

При механической желтухе нарушаются процессы переваривания в кишечнике из-за

отсутствия желчных кислот. Какой панкреатический фермент активируется этими

кислотами?A * Липаза

B Трипсиноген

C Проэластаза

D Прокарбоксипептидаза

E Химотрипсиноген

60

У экспериментальных животных из рациона питания исключили липоевую кислоту, при

этом у них наблюдалось ингибирование пируватдегидрогеназного комплекса. Чем

является липоевая кислота для этого фермента?A * Коферментом

B Субстратом

C Ингибитором

D Аллостерическим регулятором

E Продуктом

61

Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого

імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами білка:

A * Секреторного імуноглобуліну А

B Колагену

C Еластину

D Фібриногену

E Альбуміну

62

Системні захворювання часто супроводжувалися змінами вмісту в ротовій рідині різних

метаболітів. Концентрація якої речовини буде підвищеною у слині хворого на цукровий

діабет.A *Глюкози

B Сечовини

C Альбуміну

D Креатиніну

E Іонів цинку

63

У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів.

Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?

A *Кальциферолу

B Токоферолу

C Біотину

D Нікотинової кислоти

E Фолієвої кислоти

64

Який компонент ротової рідини суттєво збільшує частоту розвитку карієса зубів при

цукровому діабеті?

A *Глюкоза

B Амінокислоти

C Сечовина

D Залишковий азот

E Аміак

65

Для підвищення мінералізації зубів в процесі лікування карієсу застосовуються

речовини, що є джерелом надходження у тверді тканини зубів. Які це речовини?

A *Гліцерофосфат кальцію

B Сульфат магнію

C Сульфат калію

D Хлорид натрію

E Сульфат міді

66

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За

два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений

такий стан?A *Соматотропного

B Адренокортикотропного

C Гонадотропного

D Тиреотропного

E Паратгормону

67

При підвищенні функції щитовидної залози спостерігається втрата ваги та підвищення

температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?

A *Катаболізм

B Анаболізм

C Неоглюкогенез

D Ліпогенез

E Стероїдогенез

68

Який вид апатиту складає найбільшу частку мінерального компоненту зубів людини?A *Гідроксиапатит

B Фторапатит

C Карбонатний апатит

D Стронцієвий апатит

E Хлорапатит

69

Під час аналізу крові виявлено високий вміст холестерину в (-ліпопротеїновій фракції. Які

можливі наслідки для організму цього явища?

A * Виникнення атеросклерозу

B Цукрового діабету

C Ожиріння

D Гіпертонія

E Жовтяниця

70

Хворий поступив в реанімаційне відділення з підозрою на отруєння чадним газом

(монооксидом вуглецю). Яка сполука гемоглобіну буде виявлена при спектральному аналізі?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Метгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Дезоксигемоглобін

71

Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних

ферментів. Який метал є обов`язковою складовою цих ферментів?

A *Fe

B Zn

C Co

D Mg

E Mn

72

Спадкові захворювання- мукополісахаридози проявляються порушеннями обміну в

сполучній тканині, патологією кісток та суглобів. Який показник аналізу сечі свідчить про

наявність такої патології?A *Надмірна екскреція глікозамінгліканів

B Надмірна екскреція амінокислот

C Надмірна екскреція ліпідів

D Надмірна екскреція глюкози

E Надмірна екскреція альбумінів

73

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті

чого аміногрупа переноситься на:

A *Альфа-кетоглутарат

B Сукцинат

C Цитрат

D Фумарат

E Малат

74

У хворого різко підвищилась кровоточивість ясен. Які вітаміни слід призначити цьому

пацієнту?

A *С, К.

B В1, В2.

C А, Е.

D РР, В12.

E Біотин, пантотенову кислоту.

75

Як швидко та ефективно усунути явище кетонемії, що розвинулась внаслідок

голодування після травми щелепи?

A *Ввести глюкозу.

B Ввести фізіологічний розчин.

C Ввести комплекс вітамінів.

D Ввести гідролізат білка.

E Ввести інсулін.

76

Жінка 42 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, збільшення та зміну їх

форми. В аналізах крові виявлено підвищення концентрації уратів. Встановлено діагноз –

подагра. Причиною цього захворювання є порушення обміну:A *Пуринів.

B Порфіринів.

C Піримідинів.

D Амінокислот.

E Вітамінів.

77

При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до

метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла?

A *Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Пропіонил-КоА

D Малонил-КоА

E Метилмалонил-КоА

78

Гемоглобін дорослої людини (HbA) – білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та

двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?:

A * Четвертинна

B Третинна

C Вторинна

D Первинна

E -

79

В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в

молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент.

A *альфа-Амілаза;

B Фосфатаза;

C Фруктофуранозидаза;

D Бета-галактозидаза;

E Лізоцим.

80

Хворий дуже схуд внаслідок захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення

процесів травлювання та всмоктування. Які зміни білкових фракцій можна очікувати при

обстеженні?A *Зниження альбумінів;

B Підвищення альфа-глобулінів;

C Підвищення бета-глобулінів;

D Зниження гама-глобулінів;

E Підвищення гама-глобулінів.

81

У хворого спостерігається кетонурія. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові

тіла?

A *Цукровий діабет

B Гострий гломелуронефрит

C Сечокам’янна хвороба

D Туберкульоз нирки

E Інфаркт нирки

82

Через 20 хвилин після видалення зуба, пацієнт звернув увагу на те, що рана не перестає

кровоточити. Відсутність якого вітаміну спричиняє такий стан?

A *вітаміну К;

B вітаміну А;

C вітаміну D;

D вітаміну Е;

E вітаміну РР.

83

При огляді порожнини роту у пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової

оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища?

A *Вітамін А;

B Вітамін К;

C Вітамін Р;

D Вітамін Н;

E Вітамін РР.

84

У хворого К. в слині знижена амілазна активність. Про яку патологію це свідчить?A *Гіпофункція коловушної залози;

B Гіперфункція коловушної залози;

C Гіпофункція підязикової залози;

D Гперфункція підязикової залози;

E Гіпофункція підщелепної залози.

85

Відомо, що в слині курців значно більше роданідів, ніж у некурців. З надходженням якої

кислоти та бачного диму це пов’язано?

A *Синільної;

B Оцтової;

C Азотної;

D Лимонної;

E Нікотинової.

86

Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати

вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні

факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.A *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B Фосфорилювання радикалів серину

C Частковий протеоліз

D Полімеризація

E Глікозилювання

87

У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з

перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

A *Амілази

B Залишкового азоту

C сечовини

D Альбуміну

E Сечової кислоти

88

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості,

спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

A *1,5 ммоль/л.

B 3,3 ммоль/л.

C 8 ммоль/л.

D 10 ммоль/л.

E 5,5 ммоль/л.

89

Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є

активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:

A *Кальмодуліном.

B Кальцитоніном.

C Кальциферолом.

D Кіназою легких ланцюгів міозину.

E Фосфорилазою С.

90

Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в

кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових

масах?A *Панкреатичної ліпази

B Фосфоліпази

C Ентерокінази

D Амілази

E Пепсину

91

Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При

ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність

якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного

пацієнта?

A *Сечової кислоти.

B Білірубіну.

C Білівердину.

D Уробіліну.

E Креатиніну.

92

Ріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складові тіла та

нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила

такі симптоми?A *Соматотропного гормону.

B Гонадотропного гормону.

C Антидіуретичного гормону.

D Тиреотропного гормону.

E Тироксину.

93

Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є

захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот –

синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?A *Меланін.

B Аргінін.

C Метіонін.

D Фенілаланін.

E Тироксин.

94

Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамусу у хворої 67-річної жінки

виник нецукровий діабет. Що стало причиною поліурії в даному випадку?

A *Зменшення реабсорбції води.

B Зменшення реабсорбції іонів калію.

C Прискорення клубочкової фільтрації.

D Гіперглікемія.

E Гіпоглікемія.

95

Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного

спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в

основі цього методу?A *Наявність заряду.

B Гідрофільність.

C Здатність набрякати.

D Оптична активність.

E Нездатність до діалізу.

96

Травма мозга вызвала повышенное образование аммиака. Какая аминокислота

участвует в удалении аммиака из этой ткани?

A *Глутаминовая

B Тирозин

C валин

D Триптофан

E Лизин

97

Педиатр при осмотре ребенка отметил отставание в физическом и умственном

развитии. В анализе мочи было резко повышено содержание кетокислоты, дающей

качественную цветную реакцию с хлорным железом. Какое нарушение обмена веществ

было обнаружено?

A * Фенилкетонурия

B Алкаптонурия

C Тирозинемия

D Цистинурия

E Альбинизм

98

Уотсон и Крик установили, что двойная спираль ДНК стабилизируется за счет связей

между комплементарными азотистыми основаниями. Какие это связи?

A * Водородные

B N- гликозидные

C Фосфодиэфирные

D Пептидные

E Сложно-эфирные

99

У больного хроническим гепатитом выявлено значительное снижение синтеза и

секреции желчных кислот. Какой процесс в кишечнике нарушен у этого больного?

A * Эмульгирование жиров

B Переваривание белков

C Переваривание углеводов

D Всасывание глицерина

E Всасывание аминокислот

100

После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось

свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток какого

витамина наблюдается у больного?A * К

B В1

C Д

D Р

E С

101

У больного усилено гниение белков в кишечнике. Как обезвреживаются токсичные

продукты этого процесса?

A * Реакцией конъюгации

B Частичным протеолизом

C Гидролизом

D Изомеризацией

E Сольватацией

102

У пациента при полноценном питании развилась гиперхромная (мегалобластическая)

анемия. Накануне он перенес операцию по резекции желудка. Какова причина анемии?

A *Недостаток фактора Касла

B Недостаток витамина С в пище

C Недостаток витамина РР в пище

D Недостаток белка в пище

E Недостаток фолиевой кислоты в пище

103

У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты,

что позволяет пересадить E.Coli ген инсулина человека. Как называется это свойство

генетического кода?A *Универсальностью

B Вырожденностью

C Избыточностью

D Триплетностью

E Непрерывностью

104

При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла

тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?

A * Тироксине

B Адреналине

C Дезоксикортикостероне

D Тестостероне

E Эстрадиоле

105

У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально

интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвал

подобные нарушения?A * Соматотропина

B Тироксина

C Гонадотропина

D Аденокортикотропина

E Тиротропина

106

При декарбоксилировании глутамата в ЦНС образуется медиатор торможения.

Назовите его.

A * ГАМК.

B Глутатион.

C Гистамин.

D Серотонин.

E Аспарагин.

107

Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов.

Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.

A * Адреналин.

B Глюкагон.

C Тироксин.

D Гистамин.

E Серотонин.

108

Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите

химический элемент, участвующий в этом процессе.

A *Йод.

B Кальций.

C Железо.

D Медь.

E Цинк.

109

При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных

веществ. Укажите одно из них.

A * ГАМК.

B Оксалоацетат.

C Глутамин.

D Глутатион.

E (-Кето-глутарат.

110

При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются

биологически активные вещества. Укажите их.

A *Простагландины.

B Тироксин.

C Биогенные амины.

D Соматомедины.

E Инсулиноподобные факторы роста.

111

Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут

присутствовать патологические. Укажите один из них.

A *HbS.

B HbF.

C HbA1.

D HbA2.

E HbO2.

112

В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим

действием. Назовите его.

A *Гистамин.

B Серотонин.

C ДОФА.

D Триптамин.

E ГАМК.

113

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при

цьому?A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

114

Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки

рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення

має:


A *Метіонін

B Холестерин

C Глюкоза

D Вітамін С

E Гліцин

115

У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті

і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:

A *Тироксину

B Глюкагону

C АКТГ

D Інсуліну

E Адреналіну

116

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга – стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

117

У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л,

в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

A *Вазопресину

B Естрогенів

C Альдостерону

D Кортизолу

E Тироксину

118

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним

джерелом енергії в працюючому м’язі?

A *Жирні кислоти

B Амінокислоти

C Молочна кислота

D Піровиноградна кислота

E (-Кетоглутарова кислота

119

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем.

Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку?

A * Глюкоза

B Жирні кислоти

C Кетонові тіла

D Гліцерол-3-Ф

E Фосфоенолпіруват

120

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У ньогоз’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком:

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка