Крок 1 Фармація (вітчизняні студенти) 2014 рік Мікробіологія 1Скачати 225.5 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації15.09.2020
Розмір225.5 Kb.
1   2   3   4

D. Алергічна реакція

E. Формування резистентних штамів мікроорганізмів
118 У хворого з підозрою на черевний тиф взята для обстеження сироватка крові і поставлена реакція з діагностикумом із сальмонел. До якого типу серологічних реакцій її відносять?

A. Реакція аглютинації

B. Реакція преципітації

C. Реакція зв”язування комплементу

D. Реакція імуноферментного аналізу

E. Реакція радіоімунного аналізу.
119 Для оцінки якості води, яку використовують в аптеці, проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок в 1 літрі води?

A. Колі-індекс

B. Мікробне число

C. Перфрингенс-титр

D. Титр ентерококів

E. Титр колі-фагу
120 Для оцінки рівня мікробного забрудення об'єктів оточуючого середовища визначають кількість санітарно-показових мікроорганізмів. Укажіть їх для питної води:

A. Escherichia coli

B. Staphylococcus aureus

C. Streptococcus viridans

D. Clstridium perfringens

E. Candida albicans
121 Із організму пацієнта виділені облігатні внутрішньоклітинні паразити з унікальним життєвим циклом. До якого роду належить збудник?

A. * Chlamidia

B. Treponema

C. Mycoplasma

D. Actinobacteria

E. Borrelia
122 В Україні всі щеплення відбуваються відповідно до наказу МОЗ “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”. Вкажіть серед перерахованих нижче захворювань те, що входить до календарю профілактичних щеплень:

A. *Поліомієліт

B. Рикетсіоз

C. Грип

D. ВІЛ-інфекція

E. Ботулізм
123 Відомо, що гетерологічні лікувально-профілактичні сироватки, отримані шляхом імунізації тварин. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при їх введенні в організм людини?

A. *Алергічні реакції

B. Втрата чутливості

C. Порушення зору

D. Порушення водно-електролітного обміну

E. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту
124 З метою профілактики гепатиту В було створено вакцину шляхом інтеграції гену, що відповідає за синтез НВsAg, в геном вірусу вісповакцини. До якого типу вакцин належить отримана таким способом вакцина?

A. *Генно-інженерна

B. Інактивована

C. Хімічна

D. Анатоксин

E. Синтетична
125 Специфічна профілактика захворювань здійснюється шляхом вакцинації населення. Який вид імунітету формується в результаті їх введення?

A. *Штучний активний

B. Штучний пасивний

C. Природний активний

D. Природний пасивний

E. -
126 Для мікробіологічної діагностики правцю використовують бактеріологічний метод. Рановий вміст засівають в середовище накопичення Кітта-Тароцці, а для отримання колоній на кров’яний агар, витримують посів в анаеростаті. Яку властивість збудника враховують?

A. *Приналежність до облігатних анаеробів

B. Приналежність до мікроаерофілів

C. Приналежність до факультативних анаеробів

D. Приналежність до капнофілів

E. Приналежність до аеробів
127 Матеріал із рани хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на середовище Кітта-Тароцці, яке попередньо прокип’ятили 15-20 хвилин на водяній бані, потім швидко остудили до 50оС і залили стерильною вазеліновою олією. З якою метою прогрівали середовище перед посівом матеріалу?

A. *Видалення кисню

B. Стерилізація середовища

C. Розчинення солей

D. Знищення мікроорганізмів

E. Збагачення вуглекислим газом
128 Усі бактерії мають ряд фундаментальних ознак, що відрізняють їх від мікроскопічних грибів та найпростіших. Вкажіть основну морфологічну відмінність бактеріальної клітини?

A. *Нуклеоїд

B. Диференційоване ядро

C. Рибосоми

D. Клітинна стінка

E. Розмір
129 В лабораторній діагностиці холери основним методом є бактеріологічний. При ідентифікації збудника враховують його морфологічні особливості. Збудник має форму зігнутої палички та один полярно розташований джгутик. До якої групи бактерій відноситься збудник холери за кількістю і локалізацією джгутиків?

A. *Монотрих

B. Лофотрих

C. Перитрих

D. Амфітрих

E. -
130 При дослідженні харкотиння методом флотації та забарвленні за Цілем Нільсеном виявлені довгі, тонкі палички червоного кольору – одиничні та розташовані скупченнями. Який мікроорганізм виявлено?

A. *Збудник туберкульозу

B. Збудник дифтерії

C. Збудник актиномікозу

D. Збудник туляремії

E. Збудник кашлюку
131 У хворого, який був госпіталізований у інфекційне відділення з температурою до 39оС, головним болем, ознобом, в товстій краплі крові виявлені спіралеподібні мікроорганізми, забарвлені за Романовським-Гімзе у фіолетовий колір. Який мікроорганізм виявлено?

A. *Борелії

B. Трепонеми

C. Лептоспіри

D. Актиноміцети

E. Клостридії
132 До сімейного лікаря звернулися батьки хлопчика у віці 5 років із скаргами на періодичний сухий кашель, незначні катаральні явища слизової оболонки зіву та носа, підвищення температури тіла до 37,5-37,8оС. Хлопчик хворіє 8-й день, приступи спастичного кашлю стали частіше, до 20 разів на добу. Який із методів лабораторної діагностики буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу кашлюку?

A. *Бактеріологічний

B. Серологічний

C. Мікроскопічний

D. Алергічний

E. Біологічний
133 У зв’язку з випадком захворювання на дифтерію, в дитячому дошкільному закладі було проведено обстеження дітей та обслуговуючий персонал на раннє виявлення захворювання і носіїв. Який матеріал потрібно взяти для дослідження?

A. *Мазок із зіву та носа

B. Мазок із зіву

C. Мазок із носа

D. Кров

E. Рановий вміст
134 Для планової вакцинації проти поліомієліту використовують пероральну полівалентну вакцину Себіна. Яка категорія дітей має абсолютні протипоказання до вакцинації цим типом вакцин?

A. *Діти з вродженими або набутими імунодефіцитами

B. Вакциновані раніше вакциною Солка

C. Діти після перенесеного інфекційного захворювання

D. Діти дошкільного віку

E. Підлітки
135 В процесі створення вакцин застосовують атенуацію збудників інфекційних захворювань. В чому полягає суть процесу атенуації?

A. *Штучне зниження вірулентних властивостей збудників?

B. Інактивація збудників із збереженням антигенної структури клітин

C. Виділення протективних антигенів з мікробних клітин

D. Зменшення імуногенності збудника

E. Визначення антигенних детермінант основних антигенів збудника
136 При дослідженні санітарно-протиепідемічного режиму в асептичному відділенні аптеки, працівники бактеріологічної лабораторії здійснили перевірку повітряного середовища. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря асептичних приміщень?

A. *Золотистий стафілокок та гемолітичний стрептокок

B. Дифтерійна та туберкульозна палички

C. Золотистий стафілокок та епідермальний стафілокок

D. Кишкова та синегнійна палички

E. Сапрофітний стафілокок та гемолітичний стрептокок
137 Після курсу антибіотикотерапії, хворому з метою профілактики дисбактеріозу, було призначено препарат для відновлення нормальної мікрофлори, який містить живі мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності. Виберіть до якої групи він належить?

A. * Еубіотики

B. Вакцини

C. Бактеріофаги

D. Антибіотики

E. Імуноглобуліни
138 У змиві з рук кухаря дитячого садка виявлено ешерихії, актиноміцети, стафілококи, бацили, плісняві гриби. Наявність яких мікробів свідчить про фекальне забруднення рук?

A. *Кишкова паличка

B. Актиноміцети

C. Стафілококи

D. Бацили

E. Плісняві гриби
139 Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. Який показник слід використати для оцінки ступеню мікробіологічного забрудження колодязної води і використання її для пиття?

A. *Колі-індекс

B. Перфрінгенс-титр

C. Олігосапробність

D. Катапробність

E. Мезосапробність
140 Для лікування інфекційних захворювань використовують антитоксичну сироватку. Вказати захворювання, основним методом лікування якого є використання антитоксичної сироватки.

A. *Дифтерія

B. Ешерихіоз

C. .Нокардіоз

D. Лістеріоз

E. Грип
141 Виберіть серед перерахованих той препарат, який використовується для специфічного лікування харчової токсикоінфекції, викликаної збудником ботулізму.

A. *Антитоксична протиботулінова сироватка

B. Ботуліновий анатоксин

C. Вакцина АКДП

D. Вакцина БУЖ

E. Антибіотики
142 В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10 років з діагнозом “дифтерія зіву”. Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Як встановили токсигенність виділеної дифтерійної палички?

A. * В реакції преципітації в гелі

B. В реакції аглютинації

C. В реакції зв’язування комплементу

D. В реакції непрямої гемаглютинації

E. В реакції флокуляції
143 Збудник ботулізму викликає важку харчову токсикоінфекцію. Вкажіть найхарактернішу морфологічну ознаку збудника ботулізму.

A. * Грамопозитивні палички з субтермінальною спорою

B. Товста грампозитивна паличка, що не утворює спор

C. Грампозитивні палички з термінальною спорою

D. Тонка рухлива паличка з центральною спорою

E. Товста грампозитивна паличка без спор і джгутиків
144 Результати мікробіологічного дослідження вагінальних свічок встановили їх невідповідність вимогам Фармакопеї. Вкажіть, наявність якої мікрофлори стала підставою для такого висновку?

A. *Синьогнійна паличка

B. Сарцина

C. Мікрокок

D. Тетракок

E. Цитробактер
145 Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?

A. *Текучою парою дрібно

B. Паром під тиском

C. Кип’ятіння одноразове

D. Ультрафіолетове опромінення

E. Сухою жарою
146 У хворого остеоміелітом в мазках з гною виявили грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, що розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли викликати це захворювання?

A. * Staphylococcus aureus

B. Serratia marcescens

C. Salmonella typhimurium

D. Escherichia coli

E. Pseudomonas aeruginosa
147 Етіологічними факторами інфекцій-них захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп не мають клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

A. *Віруси

B. Гриби

C. Бактерії

D. Найпростіші

E. Рикетсії
148 Застосування антибіотиків із широ-ким спектром дії може призвести до різних форм дисбактеріозу. Ап-тека отримала ряд препаратів для лікування цього ускладнення. Наз-віть, який із указаних еубіотиків містить тільки кишкову паличку.

A. *Колібактерин

B. Біфідумбактерин

C. Лактобактерин

D. Лактоглобулін

E. нормальний імуноглобулін
149 В епідеміології деяких захворювань велике значення мають переносники – блохи. Виберіть із наведених захворювань те, у розповсюдженні якого у природі вирішальну роль відіграють блохи:

A. * Чума

B. Сибірка

C. Висипний тиф

D. Поворотний тиф

E. Лептоспіроз
150 Для створення активного імунітету у людини використовують численні вакцинні препарати. Який препарат представлено живими атенуйованими бактеріями?

A. * Вакцина БЦЖ

B. Вакцина АКДП

C. Вакцина Солка

D. Вакцина TABТе

E. Вакцина проти гепатиту А.
151 У хворої дитини з підозрою на дифтерію взяли мазок із слизової оболонки зіву. Виготовили і пофарбували мазок. При мікроскопії виявлені жовто-коричневі палички з синє-чорними потовщеннями на кінцях. Який метод фарбування використали?

A. * Нейсера

B. Лефлера

C. Грама

D. Ожешки

E. Ціля-Нільсена
152 В лікарню поступила дитина 12 років з діагнозом “дифтерія зіву”, середньої важкості. Клінічний діагноз підтверджено бактеріологічними дослідженнями: виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Які препарати застосовують для специфічного лікування цієї хвороби?

A. * Антитоксична сироватка

B. Сульфаніламідні препарати

C. Анатоксин

D. Дезінтоксикаційні розчини

E. Антибіотики
153 При дослідженні харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз в препараті виявлено тонкі, довгі, злегка зігнуті палички, пофарбовані в рубіновий колір, що розміщуються у вигляді джгутів. Який метод фарбування був застосований ?

A. * Ціля-Нільсена

B. Лефлера

C. Грама

D. Ожешки

E. Романовського-Гімзе
154 В пологовому будинку немовлятам на 5-7 день після народження зроблено щеплення проти туберкульозу. Який препарат використовують для специфічної профілактики туберкульозу?

A. * Вакцина ВСG

B. Вакцина АКДП

C. Вакцина СТІ

D. Вакцина EV

E. Вакцина ТАВТe
155 В дитячу поліклініку звернулася мати із хворою дитиною, у якої спостерігався “лаючий” кашель. Інфекціоніст поставив діагноз “кашлюк”. Який матеріал для дослідження потрібно забрати у дитини, щоб виділити збудник і підтвердити діагноз?

A. * Матеріал із задньої стінки горла

B. Кров хворого

C. Гній

D. Сироватка хворого

E. Блювотні маси
156 Відкриття перших протимікробних препаратів стало справжньою революцією в медицині і фармації. Хто із відомих вчених є основоположником сучасної хіміотерапії?

A. * П.Ерліх

B. Г.Домагк

C. О.Флемінг

D. Л.Пастер

E. Е.Чейн
157 Як називається комплекс лікувально-профілактичних заходів, щоспрямовані на знищення патогенних мікробів, які вже потрапили в організм (в рану, на шкіру, слизові оболонки та опікові поверхні)?

A. * Антисептика

B. Асептика

C. Дезинфекція

D. Хіміотерапія

E. Стерилізація
158 Виникла підозра на мікробне забруднення ін’єкційних розчинів аптечного приготування. Яким чином можна перевірити їх на стерильність?

A. * Виконати посів зразка препарату на поживне середовище

B. Виготовити мазки і зафарбувати їх простим методом

C. Виготовити мазки і зафарбувати їх за Грамом

D. Виготовити препарат “висяча крапля” для мікроскопії

E. Вести зразок препарату внутрішньочеревно білим мишам
159 При микроскопировании мазка со слизистой полости рта больного выявлены крупные клетки овальной формы, которые почкуются и образуют псевдомицелий. Какие это могут быть микроорганизмы?

A. * Кандиды

B. Стафилококки

C. Стрептококки

D. Сальмонелы

E. Спирохеты
160 У туриста, который возвратился из Индии, началась острая водянистая диарея. Испражнения имеют вид рисового отвара. При бактериоскопическом исследовании выявлены грамотрицательные подвижные вибрионы. Какой можно поставить предварительный диагноз?

A. * Холера

B. Дизентерия

C. Брюшной тиф

D. Чума

E. Гепатит
161 Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Для чого використовується ця їх властивість на практиці?

A. * Для ідентифікації бактерій

B. Для культивування бактерій

C. Для фаготипування бактерій

D. Для виготовлення імуноглобулінів

E. Для серотипування бактерій
162 У аптечну мережу поступає значна кількість стерильних медичних виробів (бинти, гумові рукавички, катерети та ін.). Яким чином забезпечується їх стерильність під час виготовлення?

A. * Опроміненням альфа-променями

B. Опроміненням бета-променями

C. Опроміненням гама-променями

D. Опроміненням інфрачервоним опроміненням

E. Опроміненням ультрафіолетом
163 Виготовлення ін’єкційних розчинів у аптечних умовах вимагає контролю за якістю їх стерилізації. Що поміщають у стерилізаційну камеру автоклава для забезпечення цього контролю?

A. * Ампулу зі спорами мікробів

B. Ампулу з культурою стафілокока

C. Ампулу з культурою кишкової палички

D. Ампулу із спорами грибів

E. Ампулу з вірусами
164 Недотримання санітарно-гігієнічних і технологічних вимог під час аптечного виготовлення розчинів для ін’єкцій може призвести до пірогенної реакції після їх введення. Який компонент мікроорганізмів обумовлює таку дію?

A. * Ліпополісахарид клітинної стінки

B. Полісахарид капсули

C. Ферменти цитоплазми

D. Екзотоксини

E. Білки ворсинок
165 З метою виявлення антитіл для діагностики інфекційних захворювань здійснюються дослідження сироватки крові хворих. Якими діагностичними препаратами необхідно забезпечити лабораторію для виконання таких завдань?

A. *Антигенами- діагностикумами

B. Діагностичними сироватками

C. Диференційно-діагностичними середовищами

D. Моноклональними антитілами

E. Монорецепторними сироватками
166 У фармацевта з тривалим стажем роботи в аптеці з’явились набряк повік, виділення з носа. Дослідження сироватки крові виявило високий рівень Ig

E. Як можна охарактеризувати цей симптомокомплекс?A. *Алергічна реакція

B. Токсична дія фармакологічних препаратів

C. Вірусна інфекція

D. Хламідіоз

E. Запалення слизових оболонок
167 Для діагностики менінгіту досліджують мазки з осаду спиномозкової рідини, пофарбовані за методом Грама. Які з виявлених ознак підтверджують діагноз менінгококової інфекції?

A. *Грамнегативні диплококи, розміщені в лейкоцитах і поза них

B. Грампозитивні диплококи, розміщені в лейкоцитах

C. Грамнегативні кокобактерії, розміщені в лейкоцитах

D. Ланцетоподібні грампозитивні диплококи

E. Диплококи, оточені капсулою
168 У хворого була виділена культура бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. *Використанням анаеростату

B. Використанням сироваткового середовища

C. Використанням печі Пастера

D. Використанням апарата Кротова

E. Середовищами з окисним редокс-потенціалом
169 Існують певні вимоги щодо бактеріального стану води, на якій готують певні лікарські форми. Який показник використовують для оцінки загального забруднення води?

A. *Кількість бактерій в 1 мл води

B. Кількість бактерій в 1 л води

C. Наявність кишкових паличок

D. Наявність анаеробних бацил

E. Наявність ентерококів
170 Для масового застосування серед дітей призначено препарат, що створений на основі живих мікроорганізмів із зниженою вірулентністю. До якого типу препаратів він належить?

A. *Вакцинних препаратів

B. Анатоксинів

C. Імунних сироваток

D. Еубіотиків

E. Імунопротекторів
171 З якою метою використовують діагностичний набір, що містить специфічні антитіла, зв'язані з пероксидазою?

A. *Для виявлення антигенів методом імуноферментного аналізу

B. Для виявлення біохімічних властивостей бактерій

C. Для реакції зв'язування комплементу

D. Для визначення морфологічних особливостей збудники інфекції

E. Для визначення тінкторіальних особливостей збудника інфекції
172 Стафілококи добре ростуть на звичайних середовищах, проте при виділенні чистих культур від хворих посів роблять на кров'яний та жовтково-сольовий агар. З якою метою використовують ці середовища?

A. *Для визначення факторів патогенності

B. Для визначення тінкторіальних властивостей

C. Для вивчення антигенних властивостей

D. Для визначення рухомості бактерій

E. Для визначення чутливості до антибіотиків
173 Мікробіологічна лабораторія інфекційної лікарні виділяє чисті культури збудників і здійснює їх серологічну ідентифікацію. Які діагностичні препарати для цього необхідні?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка