Крок 1 Фармація (вітчизняні студенти) 2014 рік Мікробіологія 1


C. активним синтезом пептидоглікану DСкачати 225.5 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації15.09.2020
Розмір225.5 Kb.
1   2   3   4

C. активним синтезом пептидоглікану

D. активним транспортом антибіотика

E. синтезом білків
60 Антибактеріальні препарати класифікують за механізмом біологічної дії. Антибіотиками, що інгібують синтез клітинної стінки є:

A. * Пеніциліни

B. макроліди

C. тетрацикліни

D. аміноглікозиди

E. полієни
61 У хворого з підозрою на сепсис у мазках, виготовлених з чистої культури мікроорганізмів, висіяних з крові, виявили мікроорганізми фіолетового кольору, кулястої форми, розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли бути причиною розвитку септичного стану у даного хворого?

A. * Стафілококи

B. Стрептококи

C. Сарцини

D. Менінгококи

E. Кандіди
62 Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стійкості визначають елементи, що містять гени, які зумовлюють резистентність клітини до різних лікарських засобів, перше за все до антибіотиків. Які саме?

A. * R плазміди

B. мітохондрії

C. апарат Гольджі

D. цитоплазма

E. нуклеоїд
63 Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

A. * Туберкульоз.

B. Ботулізм.

C. Коклюш.

D. Правець.

E. Дифтерія.
64 Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які використовують для виготовлення таких препаратів:

A. * Біфідобактерії

B. Золотистий стафілокок

C. Протей

D. Провіденції

E. Йерсинії
65 У зв'язку з випадком кору виникла необхідність провести запобіжні заходи в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного пасивного імунітету?

A. *Нормальний людський імуноглобулін

B. Вакцину з живих бактерій

C. Вакцину з убитих бактерій

D. Вакцину АКДП.

E. Антикорову сироватку
66 Фітопатогенні захворювання змінюють фармакологічні властивості рослин. Які мікроорганізми найчастіше викликають такі захворювання?

A. *Гриби

B. Віруси

C. Бактерії

D. Актиноміцети

E. Мікоплазми
67 Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води ?

A. * Колі-індекс;

B. перфрінгенс-титр;

C. олігосапробність;

D. катаробність;

E. мезосапробність.
68 У березні в дитячому садку приготували салат зі свіжої капусти, що зберігалася в холодному льосі. Через декілька годин було виявлено, що у багатьох дітей з'явилися ознаки харчового отруєння. Які мікроорганізми, враховуючи умови їх розмноження, могли його спричинити ?

A. * Психрофіли;

B. термофіли;

C. мезофіли;

D. резидентні;

E. факультативні.
69 При мікробіологчному дослідженні водопровідної води санітарним лікарем виявлено 150 мікробних клітин в 1 мл. Як оцінити придатність такої води для споживання ?

A. * не придатна для споживання

B. стерильна;

C. придатна для споживання;

D. умовно стерильна

E. практично стерильна.
70 Відомо, що азотфіксуючи та целюлозоруйнівні бактерії не здатні існувати нарізно. Як називається такий вид взаємовідношень між організмами ?

A. * Симбіоз;

B. синергізм;

C. антагонізм;

D. сателізм;

E. метабіоз.
71 Деякі види бактерій можуть виробляти речовини, які згубно діють на інші мікроорганізми. Як називається такий вид взаємовідношень між організмами ?

A. * Антагонізм;

B. синергізм;

C. . метабіоз;

D. сателізм;

E. симбіоз.
72 На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?

A. * Метод мембранних фільтрів;

B. метод Кротова;

C. седиментаційний метод;

D. мікроскопічний метод;

E. будь-який з перерахованих.
73 При санітарно-мікробіологічному дослідженні питної води централізованого водопостачання визначають колі-індекс. Які поживні середовища для цього використовують?

A. * Ендо агар;

B. середовище Сабуро;

C. жовточно-сольовий агар;

D. сироватковий агар;

E. вісмут-сульфіт агар.
74 При санітарно-мікробіологічному дослідженні ґрунту визначають кількість санітарно-показникових мікроорганізмів. Вкажіть їх.

A. * Streptococcus faecalis, E.coli, Clostridium perfringens;

B. Streptococcus haemolyticus, Streptococcus faecalis;

C. гриби роду Candida, Streptococcus faecalis;

D. Streptococcus faecalis, Clostridium perfringens;

E. Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens.
75 Введення якого препарату призводить до формування у пацієнта набутого штучного пасивного імунітету?

A. * Введення протиправцевої сироватки.

B. Імунізація БЦЖ.

C. Імунізація правцевим анатоксином.

D. Імунізація АКДП

E. Утворення антитіл в період видужання.
76 Яку назву носять сироватки, що отримані з донорської крові, крові волонтерів або реконвалесцентів?

A. * Гомологічні

B. Гетерологічні.

C. Аутоімунні

D. Атенуйовані

E. Корпускулярні
77 Для профілактики деяких інфекційних захворювань у дітей використовують асоційовану вакцину АКДП. Вкажіть тип кашлюкової вакцини, що входить до її складу.

A. * Інактивована

B. Атенуйована

C. Хімічна

D. Анатоксин

E. Генно-інженерна
78 На яких механізмах грунтується принцип роботи рециркуляційних повітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря ?

A. * Фільтрування і УФ-опромінення.

B. Хімічної стерилізації.

C. Радіаційне опромінення.

D. Ультразвукове опромінювання

E. Газова стерилізація
79 Важливою характеристикою ефективності та безпеки хіміотерапевтичних препаратів є хіміотерапевтичний індекс (індекс Ерліха), що являє собою співвідношення двох доз. Яких ?

A. максимальної переносимої та мінімальної лікувальної

B. мінімальної переносимої та максимальної лікувальної

C. максимальної переносимої та максимальної лікувальної

D. мінімальної переносимої та мінімальної лікувальної

E. --
80 В аптеці вирішили проводити контроль якості стерилізації інструментарію в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використовувати?

A. * Bacillus subtilis

B. Streptococcus pyogenes

C. Salmonella typhi

D. Yersinia pestis

E. Borrelia recurrentis
81 На практичному занятті з мікробіології студент проводив посів мікроорганізмів на щільне поживне середовище для отримання ізольованих колоній. Який спосіб стерилізації бактеріологічної петлі ви оберете?

A. * Прожарювання в полум,ї пальника

B. Кип,ятіння при 60оС 5разів

C. Замочування в 1% розчині хлораміна В

D. Стерилізація сухим жаром при 160оС 120-150 хвилин.

E. Обробка парами формальдегіду.
82 З випорожнень хворого виділена зігнута у вигляді коми паличка, спор і капсул не утворює, рухома. На твердому лужному середовищі дає ріст у вигляді прозорих колоній, на лужній пептонній воді - через 6 годин ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Який збудник можна підозрювати ?

A. * Холерний вібріон

B. Сальмонели

C. Шигели

D. Ешерихії

E. Протей
83 При висіву гною з уретри на асцитичному агарі виросли прозорі, круглі колонії, при мікроскопії яких виявлені грамнегативні бобовидні диплококи. Який збудник виділено?

A. * Гонокок

B. Пневмокок

C. Менінгокок

D. Мікрокок

E. Стрептокок
84 Хворий довго лікувався антибіотиками з приводу хронічного бронхіту. Як ускладнення лікування у нього виник кандидоз. Який препарат слід застосувати для усунення кандидозу?

A. * Ністатин

B. Фумагілін

C. Рубоміцин

D. Сульфадимезин

E. Інтерферон
85 При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів в певному об’ємі, а також якісний склад мікрофлори. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?

A. * Золотявий стафілокок

B. Кишкова паличка

C. Сінна паличка

D. Дріжджові гриби

E. Плісняві гриби
86 Для характеристики бактеріального забруднення грунту, джерелами якого є людина або тварина визначають санітарно-показникові мікроорганізми. Який мікроорганізм свідчить про давнє фекальне забруднення грунту ?

A. * Clostridium perfringens

B. Escherichia coli

C. Streptococcus faecalis

D. Salmonella enteritidis

E. Pseudomonas aeruginosa
87 При бактеріоскопії мазків, виготовлених з виділень уретри, виявлено внутрішньоклітинно розташовані грамнегативні диплококи. Які мікроорганізми виявлено в досліджуваному матеріалі?

A. * Гонококи

B. Менінгококи

C. Стрептококи

D. Стафілококи

E. Пептострептококи
88 Після дорожньо-транспортної пригоди постраждалому надали медичну допомогу і ввели імунологічний препарат для створення пасивного штучного імунітету проти анаеробної інфекції. Який?

A. * Антитоксичну сироватку

B. Анатоксин

C. Живу вакцину

D. Імунотоксин

E. Хімічну вакцину
89 При дослідженні лікарського препарату виділена чиста культура грамнегативних бактерій. Яке середовище слід використати для вивчення біохімічних властивостей бактерій і здійснити їх диференціювання за ферментативною активністю?

A. * Диференційно-діагностичне

B. Елективне

C. М”ясо-пептонний агар

D. М”ясо-пептонний бульйон

E. Напіврідкий м”ясо-пептонний агар
90 В аптеці виготовлені очні краплі, які необхідно розфасувати в стерильні флакони. Який з методів стерилізації посуду потрібно використати?

A. * Прожарювання в сухожаровій шафі

B. Автоклавування

C. Кип’ятіння

D. Обробка дезінфікуючим розчином

E. Опромінення ультрафіолетовим промінням
91 При виробництві лікарських препаратів необхідно дотримувати комплексу мір, спрямованих на попередження їхньої мікробної комтамінації. як називається цей комплекс мір?

A. * Асептика

B. Дезинфекція

C. Стерилізація

D. Дератизація

E. Антисептика
92 В бактеріологічній лабораторії при дослідженні молочного харчового продукта виявлені збудники дизентерії виду S. flеxnеri. Бактеріологу необхідно визначити серовар виділеного збудника. За якими властивостями проводиться це дослідження?

A. * За антигенною будовою

B. За біохімічними властивостями

C. За морфологією

D. За тінкторіальними властивостями

E. За біологічними властивостями
93 На заводі з виготовлення медичних інструментів треба провести стерилізацію одноразових шприців. Яким методом це доцільно зробити?

A. * Променева стерилізація (гамма випромінювання).

B. Тиндалізація.

C. Пастеризація.

D. Автоклавування.

E. Сухим жаром.
94 У місті епідемія грипу. Який препарат можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A. * Лейкоцитарний інтерферон.

B. Протигрипозну вакцину.

C. Пеніцилін.

D. Протигрипозний бактеріофаг.

E. Протигрипозну сироватку.
95 Для профілактики кашлюку, дифтерії і правцю дітям вводять вакцину АКДП. Як називається така вакцина, до складу якої входять вбиті мікробні клітини одного збудника і анатоксини інших?

A. * Асоційована.

B. Генно-інженерна.

C. Хімічна.

D. Аутовакцина.

E. Антиідіотипічна.
96 Лікар-отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички розташовані під кутом одна до одної. Яке захворювання можна підозрювати ?

A. * Дифтерія.

B. Скарлатина.

C. Ангіна.

D. Менінгококовий назофарингіт.

E. Епідемічний паротит.
97 Для діагностики інфікування мікобактеріями школярів слід провести внутрішкірну алергічну пробу Манту. Який препарат слід придбати для проведення проби?

A. * Туберкулін.

B. Вакцину БЦЖ.

C. Вакцину СТІ.

D. Антраксин.

E. Бруцелін.
98 У клінічно здорового школяра із зіва висіяно коринебактерію дифтерії. Який метод використано для визначення його токсигенних властивостей?

A. * Реакцію преципітації в агаровому гелі.

B. Реакцію аглютінації

C. Реакцію кільцепреципітації.

D. Реакцію затримки гемаглютинації.

E. Реакцію гемадсорбції.
99 У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизбактеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?

A. * Еубіотики.

B. Сульфаніламіди.

C. Інтерферон.

D. Протигрибкові препарати.

E. Цефалоспорини.
100 Хворому на дифтерію необхідно терміново ввести антитоксичну сироватку. Як запобігти виникненню анафілактичного шоку, якщо алергічна проба на сироватку позитивна?

A. * Сироватку можна вводити, але лише після десенсибілізації по Безредько.

B. Сироватку вводити не можна взагалі.

C. Сироватку треба вводити лише внутришньовенно

D. Сироватку треба вводити лише внутришньом’язово.

E. Сироватку слід вводити лише разом з дифтерійним анатоксином.
101 У пологовому будинку новонародженому слід зробити щеплення проти туберкульозу. Який препарат необхідно при цьому використати?

A. * Вакцину БЦЖ.

B. Вакцину СТІ.

C. Вакцину EV.

D. Вакцину АКДП.

E. Туберкулін.
102 При посіві випорожнень хворого на черевний тиф на середовище Ендо виросли колонії різного забарвлення і розмірів: одні – червоні великі, інші – безбарвні середніх розмірів. До яких середовищ по призначенню належить дане поживне середовище?

A. * До диференціально-діагностичних.

B. До елективних.

C. До середовищ збагачення.

D. До універсальних.

E. Доспеціальних
103 При мікроскопії виділень з піхви пацієнтки виявлено округлі і овальні грампозитивні клітини, шо брунькуються і утворюють псевдоміцелій. Які препарати слід порекомендувати для лікування у випадку підтвердження діагнозу кандідоз?

A. * Клотрімазол, ністатин

B. Пеніцилін, стрептоміцин

C. Сульгін, фталазол

D. Тетрациклін, олеандоміцин

E. Еритроміцин, мономіцин
104 Хворого терміново доставлено в інфекційну лікарню з важкими неврологічними порушеннями через 4 години після споживання рибної консерви. Із залишків консерви виготовлено фільтрат, який введено внутрішньочеревно морській свинці. Через 3 години наступила загибель тварини. Яке захворювання можна підозрювати ?

A. * Ботулізм.

B. Бруцельоз.

C. Черевний тиф.

D. Ку-лихоманка.

E. Сальмонельоз.
105 Для швидкої діагностики багатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявлення збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція, принцип якої полягає в багатократному копіюванні специфічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію.

A. Полімеразна ланцюгова реакція

B. Реакція ензиммічених антитіл

C. Реакція імунофлуоресценції

D. Імуноферментний аналіз

E. Радіоімунний аналіз
106 Біологічні рідини: сироватки, розчини ферментів, вітамінів тощо не витримують високих температур, тому їх стерилізація здійснюється за температури 56 – 58 0С (5-6 разів через добу). Назвіть цей метод стерилізації.

A. Тиндалізація

B. Пастеризація

C. Автоклавування

D. Фламбування

E. Стерилізація вологим жаром
107 Перед приготуванням препаратів з рослинної сировини проводять її мікробіологічний контроль з метою встановлення мікробного числа і перевірки на наявність БГКП. На яке середовище здійснюють посів для виявлення БГКП?

A. Ендо

B. Жовтково-сольовий агар

C. Цукровий бульйон

D. Кітта-Тароці

E. М'ясо-пептонний агар
108 У хворого з’явилися перші неспецифічні прояви хвороби – підвищення температури, порушення самопочуття, біль у м’язах, загальна слабкість. Для якого періоду інфекційної хвороби це характерно?

A. Продромального

B. Інкубаційного

C. Виражених клінічних явищ і симптомів

D. Латентного

E. Персистуючого
109 При розтині трупа у багатьох внутрішніх органах виявлено численні гнійні вогнища. Для якого патологічного процесу це характерно?

A. Септикопіємії

B. Септицемії

C. Сепсису

D. Бактеремії

E. Токсинемії
110 У сироватці крові хворої дитини були виявлені IgМ до вірусу краснухи. Про який період захворювання свідчить дане обстеження?

A. Гострий

B. Хронічний

C. Персистуючий

D. Інкубаційний

E. Поствакцинальний
111 Фітопатогенні мікроорганізми можуть істотно впливати на врожайність лікарських рослин, зменшуючи їх біомасу, кількість активних речовин. Одними з ознак ураження рослин фітопатогенними мікроорганізмами є поява гнилі на органах і тканинах, багатих на воду, зі зміною кольору, смаку, появою запаху. Які з мікроорганізмів найчастіше спричиняє появу гнилі?

A. Гриби і бактерії

B. Віруси і рикетсії

C. Мікоплазми і віроїди

D. Мікоплазми і рикетсії

E. Віруси і бактерії
112 Оцінювання санітарно-мікробіологічного стану оточуючого середовища, харчових продуктів, води і предметів ужитку досліджують санітарно-показові мікрооорганізми. При цьому встановлюють кількісні показники забруднення та наявність окремих видів. Який показник характеризує загальне мікробне осіменіння на 1 г твердої речовини чи 1 мл рідини?

A. Мікробне число

B. Колі-титр

C. Колі-індекс

D. Перфрінгенс-титр

E. Перфрінгенс-індекс
113 Метою мікробіологічної діагностики є підтвердження мікробної етіології захворювання у конкретного хворого на основі виявлення збудника або специфічних до нього антитіл. При виявленні антитіл в сироватці крові використовують стандартні препарати антигенів. Як називаються ці препарати?

A. Діагностикуми

B. Сироватки

C. Гемолізини

D. Антитіла

E. Мічені антигени
114 Для імунопрофілактики інфекційних захворювань використовують різні види імунобіологічних препаратів. Який вид профілактики передбачає використання імунних сироваток та гаммаглобулінів?

A. Специфічна пасивна

B. Специфічна активна

C. Неспецифічна

D. Загальна

E. Імунотропна
115 У хворого з періодичними явищами кропив'янки, яка характеризується утворенням на шкірі пухирців після вживання в їжу риби червоних сортів, встановлено анафілактичний тип алергічної реакції. Зростання титру якого імуноглобуліну при цьому буде виявлено?

A. * Ig E

B. Ig A

C. Ig G

D. Ig M

E. Ig D
116 Який препарат може стати препаратом вибору для пацієнта з часто рецедивуючими гнійно-запальними явищами, що проявлявляються фурункульозом, якщо в анамнезі хворого відмічені алергічні реакції на антибіотики різних груп?

A. *Комбінований препарат полівалентних бактеріофагів

B. Антибіотик вузького спектру дії

C. Антибіотик широкого спектру дії

D. Алерговакцина

E. Пробіотик
117 Тривале використання антибактеріальних засобів з широким спектром дії для пацієнта закінчилось госпіталізацією з діагнозом: кандидоз. Яка побічна реакція антибіотикотерапії виникла у хворого?

A. *Дисбіоз

B. Ендотоксична реакція

C. Токсична реакція


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка