Крок 1 Фармація (вітчизняні студенти) 2014 рік Мікробіологія 1Скачати 225.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації15.09.2020
Розмір225.5 Kb.
  1   2   3   4
Крок 1 Фармація (вітчизняні студенти) 2014 рік

Мікробіологія
1 При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним показникам?

A. *не відповідає за обома показниками -

B. відповідає за обома показниками

C. не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом

D. відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом

E. -
2 При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизькі колонії зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?

A. * P.aeruginosa

B. E. coli

C. P.mirabilis

D. K.pneumonia

E. V.cholerae
3 При мікроскопічному дослідженні препарату, виготовленого із збільшеного пахового лімфовузла хворого, зафарбованого за Лефлером (метиленовим синім), було виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані хаотично. Якому із перелічених мікроорганізмів притаманні ці властивості?

A. *Y.pestis

B. N.gonorrhoae

C. T.pallidum

D. L.interrogans

E. M.tuberculosis
4 У дитячій установі зареєстровано спалах кору. В чому полягає специфічна екстренна профілактика щодо контактних не прищеплених дітей?

A. *введення протикорового гама-глобуліну

B. введення живої протикорової вакцини

C. введення вакцини АКДП(М)

D. встановлення медичного спостереження за дітьми

E. ізоляція та лікування хворих
5 З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті екзотоксини?

A. * Фільтруванням через бактеріальні фільтри

B. Кип’ятінням

C. Автоклавуванням

D. Ультрафіолетовим опроміненням

E. Внесенням дезіфікуючих речовин (хлорамін)
6 У дитини 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми, які при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний компонент клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?

A. * Зерна волютину

B. Капсулу

C. Спори

D. Джгутики

E. Ядра
7 При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого з діареєю була виділена чиста культура паличковидних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті нагадували зграйки риб. При культивуванні на лужних середовищах (лужна пептонна вода) через шість годин утворювали плівку з голубим відтінком. Для якого збудника притаманні такі властивості?

A. * Холерні вібріони

B. Кишкові палички

C. Сальмонели

D. Спірохети

E. Мікобактерії
8 Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в асептичному боксі було проведено попереднє знезараження повітря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому використовувати?

A. *Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням

B. Текучою парою

C. Радіаційна стерилізація

D. Токами високої частоти

E. Парами формаліну
9 Через добу після вживання в їжу у столовій котлет декілька учнів звернулися в мед.пунк зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею. Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли викликати цю харчову токсикоінфекцію?

A. *Сальмонели

B. Стрептококи

C. Клостридії

D. Шигели

E. Менінгококи
10 Для ранньої діагностики черевного тифу (І тиждень захворювання) використовується бактеріологічне дослідження з виділенням чистої культури збудника. Який дослідний матеріал слід брати у хворого в цей період захворювання?

A. * Кров на гемокультуру

B. Сироватку

C. Випорожнення

D. Дуоденальний вміст

E. Блювотні маси
11 Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому може бути лабораторний посуд Який метод стерилізації доцільніше використовувати для його стерилізації ?

A. *Сухим жаром

B. Прокалювання

C. Кип’ятіння

D. Тиндалізація

E. Пастеризація
12 Основным фактором патогенности дифтерийной палочки является продукция экзотоксина. С помощью какой иммунологической реакции в лабораториях определяется этот признак?

A. Преципитации в геле

B. Агглютинации

C. Связывания комплемента

D. Флоккуляции

E. Бактериолиза
13 Для профилактики столбняка используют токсин, обезвреженный формалином (0,4\%) при температуре 39оС в течение четырех недель. Как называется этот препарат?

A. Анатоксин

B. Иммуноглобулин

C. Антитоксическая сыворотка

D. Адьювант

E. Убитая вакцина
14 Для серодиагностики сифилиса используют реакцию Вассермана (РСК). Что необходимо добавить к первой системе , чтобы учесть результаты данной реакции?

A. Гемолитическую сыворотку и эритроциты барана

B. Комплемент

C. Нормальную сыворотку

D. Эритроциты барана

E. Гемолитическую сыворотку
15 Детям первого года жизни проводят специфическую профилактику кори. Какой тип вакцины используют с этой целью?

A. Живую

B. Инактивированную

C. Химическую

D. Анатоксин

E. Генно-инженерную
16 В последние годы отмечено увеличение заболеваемости гепатитом В. С целью создания активного иммунитета проводят вакцинацию населения. Какой препарат для этого используют?

A. Рекомбинантную вакцину

B. Живую вакцину

C. Инактивированную вакцину

D. Специфический иммуноглобулин

E. Анатоксин
17 При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?

A. *Віруси

B. Бактерії

C. Мікоплазми

D. Гриби

E. Актиноміцети
18 При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A. *Вірусних

B. Гельмінтозних

C. Протозойних

D. Мікобактеріозах

E. Грибкових
19 У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію (МПК) антибіотика ?

A. * Метод серійних розведень антибіотика.

B. Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.

C. Метод паперових дисків, змочених сечею.

D. Метод серійних розведень сечі.

E. Метод серійних розведень поживного середовища.
20 Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A. * Антибактеріальний широкого спектру дії.

B. Антибактеріальний вузького спектру дії.

C. Протигрибковий широкого спектру дії.

D. Противірусний

E. Протитуберкульозний.
21 При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено різке зменшення кількості Т-хелперів при відносно нормальних рівнях Т-кіллерів і Т-супресорів. Для якого вірусного захворювання характерна така картина?

A. * ВІЛ-інфекція.

B. Грип.

C. Кір.

D. Аденовірусна інфекція.

E. Сказ.
22 У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як називають інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A. * Зоонозні.

B. Сапронозні.

C. Антропонозні.

D. Вторинні

E. Змішані
23 В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8 місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

A. *Трансмісивний

B. Повітряно-пилевий

C. Фекально-оральний

D. Контактний

E. Повітряно-крапельний
24 Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

A. *Проти краснухи

B. Протигрипозну

C. Протипаротитну

D. Протиполімієлітну

E. Антирабічну
25 У процесі лікування антибактеріальними засобами дуже швидко формується резистентність бактерій до препаратів. Які структурні компоненти бактерій це зумовлюють?

A. * R-плазміди

B. Спора

C. Капсула

D. Джгутики

E. Зерна волютину
26 ВООЗ з метою щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу “Інфлувак”, до складу яких входять компоненти оболонки віріону. До якого типу належать такі вакцини?

A. *субодиничних

B. анатоксинів

C. рекомбінантних

D. живих

E. антиідиотипічних
27 Медикамент, що містить білок, стерилізували протягом тижня при температурі 55(С по годині щоденно. Який метод стерилізації використали?

A. * Тиндалізацію.

B. Кип’ятінням.

C. Пастеризацію.

D. Парою під тиском.

E. Текучою парою.
28 При вивченні токсичних властивостей патогенного мікроба встановлено його здатність продукувати білкову токсичну речовину, яка виділяється в навколишнє середовище тільки після руйнування мікроба. До яких токсинів належить ця токсична речовина?

A. * Екзотоксинів.

B. Некротоксинів.

C. Ліпополісахаридів.

D. Ендотоксинів.

E. Гемолізинів.
29 Через 6 годин після попадання віруса у клітину утворилось 2000 віріонів, які вийшли з клітини, зруйнувавши її при цьому. Яка це форма взаємодії віруса з клітиною?

A. * Продуктивна.

B. Латентна.

C. Абортивна.

D. Інтегративна.

E.
30 Через тиждень після лікування пацієнта в лікарні пеніциліном мікроб, що був первинно до даного антибіотика чутливим, набув резистентності до пеніциліну, тетрациклінів, аміноглікозидів, макролідів. Який механізм формування антибіотикорезистентності простежується?

A. * R-плазмідний.

B. Мутаційний.

C. Фенотипічний.

D. Спонтанний.

E. Природної селекції.
31 У віці 5 місяців у крові дитини були присутні протикореві антитіла. У вііці 1 року ці антитіла відсутні. Чим була зумовлена наявність антитіл у крові дитини?

A. * Набутим природним пасивним імунітетом.

B. Неспецифічною резистентністю.

C. Набутим природним активним імунітетом.

D. Вродженим імунітетом.

E. Штучним імунітетом.
32 Є підозра, що тварина загинула від сибірки. Яка серологічна реакція може це підтвердити?

A. * Реакція термокольцепреципітації Асколі.

B. Реакція аглютинації.

C. Реакція Кумбса.

D. Реакція зв’язування комплементу.

E. Реакція Васермана.
33 Під час епідемії грипу у хворого з важким перебігом захворювання з’явилися важкий кашель, болі в грудній клітці, на рентгенограмі ( ознаки вогнищевої пневмонії. При мікроскопічному дослідженні мокротиння виявлено значну кількість пневмококів. Яка форма інфекції має місце?

A. * Вторинна.

B. Суперінфекція.

C. Абортивна.

D. Рецидив.

E. Реінфекція.
34 У мазку, забарвленому за Грамом, виявлено великі овальні клітини фіолетового кольору, які утворюють псевдоміцелій. Що це за мікроорганізми?

A. * Гриби роду Candidа.

B. Гриби роду Mucor.

C. Малярійний плазмодій.

D. Актиноміцети.

E. Гриби роду Penicillium.
35 Для специфічної профілактики інфекційних захворювань, у патогенезі яких основну роль відіграють бактерійні екзотоксини, використовують певні препарати. Які саме?

A. * Анатоксини

B. Інактивовані вакцини

C. Антитоксини

D. Живі вакцини

E. Антиідіотипові вакцини
36 При бактеріологічному дослідженні виділень хворого з уретри в мазку виявили грамнегативні диплококи, які розташовувались всередині лейкоцитів. Який з приведених збудників виявлено у хворого?

A. * гонококи

B. менінгококи

C. стафілококи

D. стрептококи

E. мікрококи
37 Для виділення збудника туберкульозу з харкотиння хворого велике значення має правильний вибір живильного середовища. Назвіть оптимальне середовище для культивування микобактерій туберкульозу.

A. * Левенштейна - Йенсена

B. Кітта-Тароцці

C. Вільсон - Блера

D. Борде - Жангу

E. Чистовича
38 У школі зареєстровано випадок захворювання гепатитом А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником?

A. * Імуноглобулін

B. Жива вакцина

C. Інактивована вакцина

D. Інтерферон

E. Рибовірин
39 З блювотних мас дитини з симптомами харчового отруєння, пов’язанного з вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів спричиняє синдром токсикоінфекції?

A. Ентеротоксин

B. Гемолізин

C. Ексфоліативний токсин

D. Гіалуронідаза

E. Протеїн А
40 Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища ?

A. Спора

B. Капсула

C. Війки

D. Джгутики

E. Включення
41 Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забеспечує певний структурний компонент клітини. Який саме?

A. Капсула

B. Спора

C. Війки

D. Джгутики

E. Включення
42 Лабораторна діагностика туберкульозу передбачає використання мікроскопічного методу. Який спосіб фарбування препаратів використовується для виявлення збудника туберкульозу ?

A. Ціля-Нільсена

B. Грама

C. Бурі-Гінса

D. Романовського-Гімза

E. Нейсера
43 В мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно-запальним процесом гомілки виявлені грампозитивні шаровидної форми бактерії, що розміщені у вигляді грон винограду. Які бактерії можна вважати збудником захворювання ?

A. Стафілококи

B. Стрептококи

C. Диплококи

D. Мікрококи

E. Сарцини
44 Від хворого з підозрою на холеру, як матеріал для дослідження, були взяті випорожнення. На яке рідке середовище рекомендується сіяти матеріал для виділення холерного вібріона

A. 1% лужну пептонну воду

B. М'ясо-пептонний бульон

C. 1% глюкозний бульйон

D. 10% сироватковий бульйон

E. 10% жовчний бульйон
45 До бактеріологічної лабораторії було доставлено матеріал від хворого з підозрою на гострий сальмонельозний гастроентерит. Який препарат слід застосувати для серологічної ідентифікації виділеної чистої культури бактерії ?

A. Аглютинуючу сальмонельозну діагностичну сироватку

B. Живу чисту культуру сальмонел

C. Сальмонельозний діагностикум

D. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум

E. Сироватку крові хворого
46 Матеріал від хворого на дизентерію було доставлено до бактеріологічної лабораторії. Яку серологічну реакцію слід застосувати з метою ідентифікації виділеної чистої культури бактерій?

A. Реакцію аглютинації

B. Реакцію преципітації в гелі

C. Реакцію зв’язування комплементу

D. Реакцію нейтралізації

E. Реакцію кільцепреципітації
47 У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння, яким методом доцільніше забарвлювати приготовлені мазки:

A. Методом Ціля-Нільсена

B. Методом Леффлера

C. За методом Грама

D. Методом Мейера

E. Методом Нейссера
48 У сироватці крові новонародженого було виявлено ІgG до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити?

A. Природного пасивного

B. Штучного пасивного

C. Природного активного

D. Штучного активного

E. Видового
49 В аптечную сеть поступили противовирусные препараты. Какой из перечисленных препаратов применяют для лечения герпетической инфекции?

A. Ацикловир

B. Ремантадин

C. Азидотимидин

D. Метисазон

E. Интерлейкин – 2
50 Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорального застосування. Вкажіть сумарну кількість бактерій та грибів в 1 г(мл) у засобі, що припускається у відповідності з вимогами ВООЗ та Національної Фармакопеї ?

A. * Не більше 50

B. Не більше 100

C. Не більше 1000

D. Не більше 10

E. Не повинно бути
51 В аптеці виготовляють ліки за рецептами лікарів шкірно-венерологічного диспансеру. Наявність яких мікроорганізмів не допускається в нестерильних лікарських засобах?

A. * Ентеробактерії

B. Епідермальний стафілокок

C. Мікрокок

D. Сарцини

E. Тетракоки
52 Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?

A. Аглютинації

B. Зв’язування комплементу

C. Нейтралізації

D. Бактеріолізу

E. Преципітації
53 Фармацевтичне підприємство налагодило випуск препарату для інгаляцій. Яка допустима норма бактерій та грибів може міститися в 1 мл такого засобу?

A. * 100

B. 1000

C. 10 000

D. 10 000

E. 1000 000
54 Для визначення загальної кількості грибів в м’якій лікарській формі лаборант використав поживне середовище:

A. * Агар Сабуро

B. М’ясо-пептонний агар

C. Манніто-сольовий агар

D. Вісмут-сульфітний агар

E. Середовище Ендо
55 На виробництві проведено дослідження мікробіологічної чистоти таблетованих препаратів. Після культивування зразків на манніто-сольовому агарі виросли золотисто-жовті колонії, мікроскопічне дослідження колоній встановило наявність грампозитивних бактерій сферичної форми, розташованих гронами; мікроорганізми мали здатність до коагуляції плазми. Чиста культура яких бактерій була вивлена?

A. * Staphylococcus aureus

B. Enterobacteriaceae

C. Staphylococcus epidermidis

D. Staphylococcus saprophyticus

E. Pseudomonas aeruginosa
56 Мати хворої дитини до одного року на ГРВІ звернулася в аптеку з проханням виготовити мікстуру для лікування захворювання. Які вимоги мікробіологічної чистоти пред`являють до таких ліків?

A. * Не більше 50 бактерій і грибів в 1 мл разом

B. Не більше 100 бактерій і 50 грибів в 1 мл

C. Не більше 1000 бактерій і 500 грибів в 1 мл

D. Не більше 10 представників родини ентеробактерій

E. Мають бути стерильними
57 Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізмам продукують різноманітні ферменти. Виберіть серед перерахованих ці ферменти.

A. *Гіалуронідаза, лецитиназа

B. Ліаза, лігаза

C. Трансфераза, нуклеаза

D. Оксидаза, каталаза

E. Естераза, протеаза
58 Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлені:

A. * Гідролітичними ферментами

B. Ізомеразами

C. Трансферазами

D. Оксидоредуктазами

E. Ліазами
59 Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?

A. * Продукцією беталактамаз

B. проникливістю клітинної стінки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка