Контрольні питання №26,79,4 Контрольні завдання №16,1,56(В2) Тести №37,48,59,70,81,92,103,114,125,136,1,6,17,28,39Дата конвертації01.04.2020
Розмір0.69 Mb.
#8730
1584719010254671
1585410829270671
Тернопільський національний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського МОЗ України


Кафедра управління та економіки фармаціїз технологією ліківКонтрольні питання № 26,79,4 Контрольні завдання № 16,1,56(В2)

Тести № 37,48,59,70,81,92,103,114,125,136,1,6,17,28,39
Студента ________ курсу ________ групи

___________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Адреса місця роботи________________________________

Посада__________________________________________

Електронна адреса __________________________________

Тернопіль, 2020

26. Види господарських операцій, які ведуть до збільшення товарних запасів.

Крім реєстрації в хронологічній послідовності товарів, які надходять в аптеку, у при­буткову частину місячного звіту заносять суми, що збільшують запаси товарів, їх зали­шок по аптеці. До таких сум відносяться: • такса ляборум на лікарські засоби індивідуального виготовлення;

 • дооцінки з фасувальних робіт - на підставі довідок, що складаються в кінці місяця працівником, відповідальним за ведення лабораторних та фасувальних робіт;

 • вартість води очищеної, яка відпускається населенню, лікувально-профілактич­ним та іншим закладам - на підставі довідок, які складаються в кінці місяця;

 • надлишки товарів, виявлені при інвентаризації, - на підставі актів;

 • оприбуткування лікарської рослинної сировини, прийнятої від населення чи заго­товленої працівниками аптеки - відповідно до актів переведення лікарської сиро­вини в товар;

 • оприбуткування тари, допоміжних та інших матеріалів, переведених аптеками в товар для наступної реалізації, - на підставі актів.

Вартість наведених операцій облікується у прибутковій частині товарного звіту тільки за роздрібними цінами.
79. Особливості визначення ПДВ при реалізації лікарських засобів, виробів медичного призначення та дієтичних харчових добавок в аптеках.

Норма щодо ПДВ на ліки та вироби медичного призначення набула чинності 1 квітня 2014 р. та викладена у наступній редакції:«7 відсотків по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.»

Тобто ПДВ нараховується на всьому ланцюжку постачання.

Наприклад, ціна виробника на лікарський засіб складає X грн., до якої він додає 7% ставки ПДВ – це та сума податку, яку виробник додає до ціни товару. У момент, коли дистриб’ютор придбаває лікарський засіб, у виробника виникає податкове зобов’язання (у сумі 7% ПДВ, закладених у ціну препарату).

Дистриб’ютор при встановленні націнки бере за основу ціну виробника у розмірі Х (без урахування ПДВ), додає націнку у розмірі n. До встановленої таким чином базової ціни дистриб’ютор додає 7% ПДВ. У момент реалізації лікарського засобу аптечному закладу, у дистриб’ютора також виникає податкове зобов’язання.

Аптечний заклад встановлює роздрібну націнку на лікарський засіб на основі базової ціни дистриб’ютора (Х+n). До ціни, яка сформувалася таким чином він додає 7% ПДВ у момент реалізації товару.

Наприклад, виробник поставив дистриб’ютору товар на суму 107 грн. (у т.ч. ПДВ). У ціні препарату вже закладено податковий кредит (вхідний ПДВ), який складає 7 грн. Ця сума вказана у податковій накладній. Вартість товару без ПДВ складає 100 грн. Дистриб’ютор формує свою ціну для подальшої реалізації товару аптечному закладу. Для цього він робить націнку на товар, яка, припустимо, складає 10%. Ціна реалізації без ПДВ дорівнює 100 + 10 = 110 грн. Тепер на цю ціну необхідно нарахувати 7%. Ціна реалізації з ПДВ складає 110 + 7,7 = 117,7 грн.

Аналогічну операцію здійснює аптечний заклад: встановлює роздрібну націнку на товар, виходячи з його базової ціни. Припустимо, що розмір націнки складає 10%. Ціна реалізації без ПДВ складає 110 + 11 = 121 грн. Ціна реалізації з ПДВ складає 121 + 8,47 = 129,47 грн.

Отже, у даному випадку податковий кредит (вхідний ПДВ) – сума, яку дистриб’ютор і аптечний заклад отримали у ціні товару складає 7 та 7,7 грн відповідно.

Податкове зобов’язання (вихідний ПДВ) – сума, яку дистриб’ютор і аптечний заклад нарахували на свою ціну товару у момент його реалізації, складає 7,7 і 8,47 грн. відповідно.

ПДВ, яке має сплатити дистриб’ютор до бюджету, складає 7,7 – 7 = 0,70 грн.

ПДВ, яке має сплатити аптечний заклад до бюджету, складає 8,47 – 7,7 = 0,77грн.

Введення цього податку не впливає на рентабельність аптечного бізнесу адже ПДВ сплачує кінцевий споживач.

02.07.2015 р. на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект постанови КМУ, яким пропонується затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість (далі — ПДВ) за ставкою 7% (далі — Перелік). Так, проектом документа передбачається встановити та затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7%, у вигляді Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, та медичних виробів і допоміжних засобів, щодо яких складено декларацію або видано сертифікат, або складено заяву щодо медичних виробів особливого призначення, або заявку щодо медичних виробів для діагностики in vitro, призначених для оцінки характеристик, згідно з вимогами відповідних технічних регламентів.

Постановою КМУ № 410 від 3 вересня 2014 р. було затверджено перелік медичних виробів, операції з постачання на митну територію України та ввезення на митну територію України, які підлягали обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

07.05.2015 р. набув чинності Закон України від 09.04.2015 р. № 332-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів» (далі — Закон № 332). Документом доповнено підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — ПКУ) п. 38, згідно з яким тимчасово, до 31 березня 2019 р., звільняються від обкладення податком на додану вартість (за наявності умов, наведених нижче): • операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких препаратів, медичних виробів на митній території України;

 • операції з першого постачання виробником на митній території України ліків, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

 • операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров’я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

При цьому обов’язковими умовами для застосування зазначеного режиму звільнення є наявність: • цивільно-правового договору між платником податку та спеціалізованими організаціями, що здійснюють державні закупівлі. Перелік спеціалізованих організацій визначено Законом України від 10.04.2014 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель». При цьому такий договір має бути укладений на виконання угод між МОЗ України та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі в межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я;

 • лікарських засобів та медичних виробів у відповідному переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, згідно з вимогами п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

До визначення та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного переліку лікарських засобів і медичних виробів, операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України препаратів і медичних виробів, перераховані у п. 38 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, обкладаються податком на додану вартість за ставками, встановленими п. 193.1 ст. 193 ПКУ (7 або 20%).

Технічні та інші засоби реабілітації (крім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України» (далі — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 79) звільняються від обкладення податком на додану вартість.

Постановою КМУ № 923 від 11 листопада 2015 р. були внесені зміни до переліку медичних виробів, операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України, які підлягали обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.

Ставка ПДВ для БАДів становить 20%.
4. Аналіз торгово-фінансової діяльності: історіографія, методи, організація, інформаційне забезпечення.

Термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Це не тільки суспільно-економічний термін, але й філософська категорія, яка дозволяє реалізувати об’єктивну необхідність людини в оцінці своїх дій, вчинків в умовах навколишнього середовища. Аналіз представляє собою розчленування явища або предмета на його складові (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленування дозволяє зазирнути всередину предмета, явища, процесу, що досліджується, зрозуміти його внутрішню суть, визначити його роль. На сьогодні існують різні види аналізу.

Це — фізичний, хімічний, математичний, статистичний, фармацевтичний та ін. Вони відрізняються метою, об’єктами, методами досліджень. На відміну від вищезгаданих методів аналізу, економічний належить до абстрактно-логічного методу досліджень економічних явищ.

В історії аналізу господарської діяльності (АГД) можна виділити такі етапи: початковий; становлення та подальшого розвитку; інтеграційний.

Макроекономічний (загальнотеоретичний) аналіз почав свій розвиток з праць економістів XVIII–XIX століть та базувався на досягненнях філософії та економічних знаннях попередніх століть (рис.1).

Як зазначалося вище, АГД виділився в окрему галузь порівняно недавно.У сучасній економічній літературі його класифікують за різними ознаками.

Рис. 1. Види та суть економічного аналізу

За галузевою ознакою, яка базується на суспільному розподілі праці, аналіз поділяється на галузевий (враховується специфіка окремих галузей економіки) та міжгалузевий. Останній є теоретичною та методичною основою аналізу в усіх галузях національної економіки.

Відповідно до часової ознаки АГД поділяється на попередній (перспективний) та наступний (ретроспективний, історичний). Попередній аналіз проводиться перед здійсненням господарських операцій, необхідних для обґрунтування управлінських рішень, прогнозування, оцінки очікуваного виконання плану, попередження небажаних результатів і т.д.

Наступний аналіз проводиться після здійснення господарських операцій.

Класифікація аналізу за просторовою ознакою виділяє внутрішньогосподарський та міжгосподарський. Внутрішньогосподарський аналіз вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства, його структурних підрозділів.

При міжгосподарському аналізі порівнюються результати діяльності двох або більше суб’єктів економічних відносин.

За методом проведення розрізняють горизонтальний та вертикальний аналіз. Горизонтальний аналіз полягає у порівнянні окремих показників звітності за два суміжні звітні періоди, а також у динаміці років. Цей вид аналізу включає розрахунок відхилень від базового або попереднього періоду та встановлення причин відхилень. Він дозволяє виявити тенденції розвитку аптеки, фармацевтичної фірми та прогнозувати результати торгово-фінансової діяльності на майбутнє.

Вертикальний аналіз — це структурний аналіз звітності. Він дає можливість вивчити структуру, встановити структурні зрушення та причини цих відхилень. Перевагою цього виду аналізу є логічна можливість співставлення розрахованих структурних показників даної фармацевтичної фірми з показниками інших суб’єктів господарювання.

Особливе місце у класифікації АГД займає така ознака, як об’єкт управління. Ця класифікація має такі підрівні:

• техніко-економічний аналіз, що вивчає технічні служби підприємства, взаємодію технічних та економічних процесів та встановлення їх впливу на економічні результати діяльності;

• фінансово-економічний аналіз, що проводиться для вивчення фінансових результатів функціонування підприємств, виявлення резервів збільшення суми прибутку, зростання рентабельності, покращення фінансового стану та платоспроможності підприємства;

• аудиторський (бухгалтерський) аналіз необхідний як експертна діагностика фінансового стану підприємства. Проводиться аудиторами або аудиторськими фірмами;

• соціально-економічний, що вивчає взаємозв’язок соціальних та економічних процесів, їх вплив один на одного, а також на економічні результати діяльності суб’єктів у системі господарювання;

• економіко-статистичний аналіз застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управлінь (підприємства, галузі, регіону);

• економіко-екологічний аналіз досліджує взаємодію економічних та екологічних процесів, пов’язаних зі збереженням та покращенням навколишнього середовища та затратами на екологію;

• маркетинговий аналіз застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування підприємства, ринку сировини та збуту готової продукції, її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції, комерційного ризику, формування цінової політики, розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності.

За методикою вивчення об’єктів АГД класифікують (поділяють) на порівняльний, діагностичний, факторний, маржинальний, функціонально-вартісний, стохастичний, економіко-математичний.

Ознака суб’єкта (користувача аналізу) дозволяє класифікувати АГД на внутрішній та зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться безпосередньо для потреб оперативного, короткострокового та довгострокового управління виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю Зовнішній аналіз здійснюється на підставі фінансової та статистичної звітності органами господарського управління, банками, фінансовими органами, акціонерами, інвесторами.

За ступенем обхвату об’єктів, які вивчаються, АГД поділяється на суцільний та вибірковий.

Відповідно до змісту програми аналіз може бути: комплексним і тематичним. При комплексному аналізі діяльність підприємства вивчається всебічно. Тематичний аналіз має на меті дослідити окремі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства, які на даний момент представляють найбільший інтерес для зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Методом АГД є системне, комплексне вивчення виміру та узагальнення впливу різних факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи обліку та звітності та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємств.

При організації проведення АГД необхідно дотримуватись його основних принципів. До них належать державний підхід, науковість, комплексність, системність, об’єктивність, дієвість, плановість, своєчасність, достовірність, демократизм, ефектність.

Організація ефективного інформаційного забезпечення є найважливішим етапом проведення комплексного АГД. До інформаційного забезпечення АГД пред’являються такі вимоги, як аналітичність інформації, об’єктивність, єдність, оперативність, раціональність.

Аналітичність інформації полягає в тому, що вся система економічної інформації незалежно від джерел її надходження повинна відповідати вимогам АГД. Таким чином, забезпечується надходження даних саме за тими напрямками діяльності і з тим ступенем деталізації, які необхідні аналітику для вирішення завдання.

Економічна інформація повинна об’єктивно відображати економічні явища та об’єкти, що досліджуються. При невиконанні даної вимоги висновки, зроблені за результатами аналізу не будуть відповідати дійсності, а розроблені аналітиками пропозиції будуть необґрунтованими та неефективними.

Єдність інформації, яка надходить з облікових, позаоблікових та планових джерел дозволяє оперативніше здійснювати аналітичну обробку інформації. Виконання цієї вимоги, можливе за наявності ефективної та раціональної організації системи обліку та звітності на підприємствах.

При проведенні АГД інформація до аналітика повинна надходити якомога швидше. Підвищення оперативності інформації досягається шляхом застосування нових інформаційних систем.

Система інформації повинна бути раціональною, тобто вимагати мінімуму затрат на збір, зберігання та використання даних. Проте вказана система повинна максимально повно забезпечувати запити аналізу та управління підприємством.

Відповідальним етапом у комплексному АГД є підготовка інформації, що виконує перевірку даних, забезпечення їх співставлення та спрощення числової інформації. Перевірка достовірності інформаційної бази проводиться за двома напрямками. По-перше, аналітик перевіряє повноту даних, правильність арифметичних розрахунків, відповідність показників. По-друге, здійснюється перевірка всіх залучених до аналізу даних по суті, тобто наскільки той чи інший показник відповідає дійсності. Засобами такої перевірки є логічне осмислення показників, контроль стану системи обліку та звітності, взаємного погодження та обґрунтованості показників різних джерел.


Контрольне завдання 1. Вкажіть, які з перелічених подій є бухгалтерський, а які - статистичний та оперативний облік.

Вихідні дані:

1.погашено заборгованість постачальникам за товар;

2.результат вивчення перспектив розвитку щодо реалізації лікарських засобів;

3.забезпечення аптеки миючими засобами;

4.покази «Журналу обліку рецептури»;

5.реєстрація виходу працівників аптеки на роботу;

6.виплата працівникам аптеки заробітної плати;

7.щоденне зведення відділу запасів про залишки лікарських засобів у відділі;

8. інформація про реалізацію біологічно-активних добавок за перший квартал;

9. інформація щодо забезпечення аптеки посудом для виготовлення екстемпоральної рецептури;

10. придбано автомобіль.


Події, що охоплюють бухгалтерський облік

Події, що охоплюють статистичний облік

Події, що охоплюють оперативний облік

погашено заборгованість постачальникам за товар

результат вивчення перспектив розвитку щодо реалізації лікарських засобів

забезпечення аптеки миючими засобами

виплата працівникам аптеки заробітної плати

покази «Журналу обліку рецептури»

реєстрація виходу працівників аптеки на роботу

придбано автомобіль

інформація про реалізацію біологічно-активних добавок за перший квартал

щоденне зведення відділу запасів про залишки лікарських засобів у відділіінформація щодо забезпечення аптеки посудом для виготовлення екстемпоральної рецептури

Контрольне завдання 16.

На товар, що надійшов в аптеку, у товарно-транспортній накладній подані такі суми: вартість за цінами виробника – 8050 грн., за цінами оптового посередника – 9200 грн. (на перелічені товари встановлені регульовані ціни). Розрахувати роздрібну вартість та визначити суму торгової націнки.


25 % - роздрібна (торгова) націнка.

7 % - ПДВ на лікарські засоби.


Роздрібна вартість лікарських засобів становить:

9200 * 1,25 * 1,07 = 12305 грн.

Сума торгової націнки становить:

(9200 * 1,25) - 9200 = 2300 грн.


Контрольне завдання 56 (В2)

Скласти баланс аптечного підприємства, заповнити звітну форму 1 «баланс», враховуючи дані:

Залишкова вартість основних засобів комунального об’єднання аптеки №134 на початок звітного року становила 111,9 тис грн., на кінець - 116,4 тис грн. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 190,2 тис. грн., на кінець 210,3 тис. грн., знос на початок звітного періоду складав 78,3 тис грн. на кінець 93,9 тис. грн. На кінець року інші необоротні активи 3785 грн.

Виробничі запаси на початок звітного періоду 133 грн., на кінець 255 грн. Готова продукція на початок року 152,1 тис грн., на кінець 160,7 тис. грн. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець року 500 грн., на початок 200 грн., первісна вартість на початок року 200 грн., на кінець 500 грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на початок року 7100 грн., на кінець 1900 грн., інша поточна заборгованість на початок року 723 грн., на кінець 216 грн. На рахунку в банку з врахуванням готівки у касовому апараті на початок року 21,6 тис грн., на кінець 17,2 тис грн.

Статутний капітал 9,7 тис грн., додатковий капітал залишався 8,6 тис грн., резервний капітал 1,2 тис. грн., нерозподілений прибуток на початок року 272,8 тис. грн., на кінець звітного періоду становив 275,3 тис. грн. На початок звітного періоду були поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 100 грн., з оплати праці 2400 грн., інші поточні зобов’язання 900 грн . На кінець звітного року були поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 100 грн, зі стахування 1500 грн, з оплати праці 3900 грн., інші поточні зобов’язання 700 грн.

Коди

2020

01

01

87453256

5743265090

111

1111

11.52


Підприємство Дата (рік, місяць, число)Комунальне об’єднання “Тернопільська обласна аптека №134”_____________ за ЄДРПОУ

Територія _Тернопільська_____________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ______ Комунальне підприємство_________ за КОПФГ

Орган державного управління _ Обласна рада _________________________________ за СПОДУ

Вид економічної діяльності _Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах _ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _____________________________ Контрольна сума

Адреса__вул. Героїв Євромайдану, буд.8, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46000__________
Б а л а н с

на 01 січня 2019 р.

Форма № 1 код за ДКУД 1801001Актив

код рядка

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

111,9

116,4

первісна вартість

031

190,2

210,3

знос

032

78,3

93,9

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070

1,944

1,944

Усього за розділом I

080

113,844

118,344

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

0,133

0,255

Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130

152,1

160,7

Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

0,2

0,5

первісна вартість

161

0,2

0,5

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

7,1

3,785

за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,723

0,216

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

21,6

17,2

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

181,856

182,656

III. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

295,7

301,0
Пасив

код рядка

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

9,7

9,7

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320

8,6

8,6

Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340

1,2

1,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

272,8

275,3

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380

292,3

294,8

II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом III

480IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550
0,1

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

0,1

1,5

з оплати праці

580

2,4

3,9

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов'язання

610

0,9

0,7

Усього за розділом IV

620

3,4

6,2

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

295,7

301,0

Керівник _______підпис________________ ___________Марущак Андріана Павлівна _____________

Головний бухгалтер _______підпис________________ _____Гафтинюк Поліна Олегівна ___________

Тести

37. E) Відділ запасів

48. А) 2 кратний розмір годинної ставки

59. A) Наступний робочий день після видачі готівки

70. А) Оптовими

81. В) Не може бути призначений 2 рази поспіль

92. C) Банк, який обслуговує аптеку

103. A) Касову книгу

114. C) Допомога з тимчасової непрацездатності

125. C) Доходи і результати діяльності

136. A) Прямих податків

1. D) Інвентаризація

6. B) Активними

17. А) Керівник суб'єкта господарювання

28. A) Регульована ціна

39. A) Промислові, будівельні, транспортні, зв'язку, тощо.


Список використаної літератури:

1. Постанова КМУ від 17.10.2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ від 19 листопада 2008 р. № 1022.2. Організація та економіка фармації: Підручник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю III-IV рівнів акредитації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай / За ред. проф. Б. П. Громовика та доц. С. І. Терещук . – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009 р. – 816 с.

3. Основи економіки та системи обліку у фармації: Навч. Посіб. для студ.вищ.навч.закл./ А.С.Немченко, Г.Л.Панфілова, В.М.Чернуха та інш.; За ред. А.С.Немченко. –Х.: Вид-во НфаУ: Золоті сторінки, 2005. ‒ 504 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка