Контрольна робота №2 з аптечного складу відпуск (реалізація) лікарських засобів не проводиться: A. НаселеннюСкачати 22.24 Kb.
Дата конвертації03.06.2020
Розмір22.24 Kb.
ТипКонтрольна робота
Тестові завдання з предмету «Організація та економіка фармації»

Контрольна робота №2

 1. З аптечного складу відпуск (реалізація) лікарських засобів НЕ проводиться:

A. Населенню

B. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю ЛЗ

C. На виробництво лікарських засобів (для використання у виробництві)

D. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на оптову торгівлю ЛЗ

E. Безпосередньо закладам охорони здоров’я


 1. Вкажіть орган, який здійснює державний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі:

A. Місцеві органи самоврядування

B. Кабінет Міністрів України

C. Державна санітарно-епідеміологічна служба

D. Державна служба України з лікарських засобів

E. Національна академія медичних наук України 1. В аптеку надійшли ЛЗ від оптової фірми. Який документ уповноваженої особи є підставою для подальшої реалізації ЛЗ?

A. Реєстр ЛЗ, що надійшли до суб’єкта господарювання

B. Сертифікати якості

C. Відомості про державну реєстрацію

D. Державний реєстр ЛЗ

E. Письмовий висновок територіальної інспекції


 1. Під час перевірки аптеки інспектор територіальної державної служби з ЛЗ здійснив відбір зразків для лабораторного аналізу. Яку мінімальну кількість кожного ЛЗ він може відібрати?

A. Не менш 2 упаковок

B. Не менш 1 упаковки

C. Не менш 3 упаковок

D. Не менш 4 упаковок

E. Не менш 5 упаковок


 1. Відповідно до розпорядження про тимчасову заборону лікарських засобів вони повинні розміщатися у зоні :

A. Залі обслуговування населення

B. Шафі для зберігання одягуC. Карантину

D. Кімнаті персоналу

E. Приміщенні для зберігання інвентарю


 1. До аптеки надійшла партія таблеток Мезим форте №20. Уповноважена особа аптеки при прийманні товару виявила, що декілька упаковок ЛЗ під час транспортування втратили товарний вигляд. Як називаються препарати, які мають відповідне маркування, але які при відсутності належних умов виробництва, транспортування та зберігання не відповідають встановленим вимогам нормативних документів?

A. Невідповідні.

B. Якісні.C. Неякісні

D. Фальсифіковані.

E. Неналежні.


 1. Аптека одержала ЛЗ від постачальника. Хто виконує обов'язки з ведення реєстру ЛЗ, які надійшли до суб'єкта господарювання

A. Уповноважена особа

B. Фармацевт аптеки

C. Матеріально - відповідальна особа

D. Довірена особа

E. Головний бухгалтер


 1. До аптеки надійшла партія товару. У випадку сумніву в уповноваженої особи при візуальному контролі в аптеці щодо якості товару, який поступив від оптової фармацевтичної фірми, необхідно?

A. Направити зразки до територіальної служби ЛЗ для аналізу

B. Списати за рахунок власних коштів.

C. Повернути товар оптовій фірмі.

D. Повернути товар заводу виробнику.

E. Знищити за кошти підприємства.


 1. При оптовій і роздрібній торгівлі проводиться вхідний контроль, що здійснюється при одержанні товару за допомогою візуальної перевірки. Вхідний контроль в аптеці здійснює уповноважена особа, що призначена:

A. Державною службою з лікарських засобів

B. Наказом керівника

C. Начальником обласного складу

D. Власником підприємства

E. Наказом начальника територіальної інспекції 1. В уповноваженої особи виникли сумніви щодо якості лікарських засобів. Вона відбирає зразки засобів та направляє їх у територіальну інспекцію. Що роблять з цією партією ЛЗ в аптеці?

A. Утилізують

B. ЗнищуютьC. Поміщають у карантин

D. Передають в реалізацію 1. Ліцензіат зобов'язаний вилучити з продажу, відповідно ідентифікувати та розмістити у карантинних зонах такі лікарські засоби:

A. фальсифіковані лікарські засоби

B. зареєстровані лікарські засоби

C. якісні лікарські засоби

D. дозволені до реалізації лікарські засоби

E. лікарські засоби без ушкоджень


 1. Хто з працiвникiв аптеки несе вiдповiдальнiсть за функцiонування системи забезпечення якостi фармацевтичної продукцiї, здiйснює вхiдний контроль якостi медикаментiв, веде реєстр ЛЗ та ВМП, оформляє висновок про результати вхiдного контролю якостi серiй ЛЗ?

A. Уповноважена особа

B. Завiдувач аптеки

C. Завiдувач вiддiлу запасiв

D. Завiдувач вiддiлу приймання

E. Провiзор-аналiтик


 1. Кожна серія імпортованого лікарського засобу при поставках в аптеку повинна супроводжуватися:

A. інвойсом

B. висновком про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

C. сертифікатом відповідності на лікарський засіб

D. копіями сертифіката якості та висновком про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

E. рахунком-фактурою


 1. У процесі зберігання ЛЗ і ВМП слід проводити суцільний візуальний контроль за їх зовнішніми змінами та станом тари. Як часто проводиться цей контроль?

A. Не менше одного разу на місяць

B. Один раз на рік

C. Один раз на шість місяців

D. Проведення контролю не обов’язкове

E. Щоденно


 1. Аптечні заклади повинні забезпечувати проведення вхідного контролю якості ЛЗ. Який вид контролю застосовує уповноважена особа під час огляду товару:

A. візуальний

B. опитувальний

C. хімічний

D. контроль при відпуску

E. лабораторний


 1. Вкажіть, як називається препарат, що не пройшов процедуру державної реєстрації у відповідних органах і не внесений до Державного реєстру ЛЗ?

A. Незареєстрований

B. Фальсифікований

C. Контрафактний

D. Неякісний

E. Субстандартний


 1. У разі зберігання сертифікатів якості у вигляді сканованих копій суб’єкт господарювання зобов’язаний надати його паперову копію (на вимогу), засвідчену печаткою суб’єкта господарювання, у термін не пізніше:

A. 2-х днів

B. 2-х годин

C. 1 доби

D. 5-ти днів

E. 1 тижня


 1. На аптечний склад надійшов товар від АТ "Дарниця" відповідно до договору. Який відділ складу безпосередньо приймає товар?

A. Приймальний відділ

B. Відділ експедиції

C. Відділ комплектації

D. Відділ зберігання

E. Оперативний відділ


 1. У прийомний відділ аптечного складу надійшов товар від "Галичфарм" відповідно до договору поставки. Яку кількість працівників включають до складу приймальної комісії?

A. Не менш 5 осіб

B. Не менш 2 осіб

C. Не менш 4 осіб

D. Не менш 3 осіб


 1. Аптечний склад щоденно приймає від постачальників та відпускає аптекам лікарські засоби. Як називається відділ складу, що здійснює пакування товару, оформлення документів, транспортування товару до аптек у разі само вивозу?

A. експедиційний.

B. приймальний.

C. оперативний.

D. доставки.

E. транспортувальний.


 1. Аптечний склад має виробничі приміщення: зони для приймання й зберігання ЛЗ та їх відпуску. Яку мінімальну загальну площу повинні мати аптечні склади?

A. 150 кв.м

B. 50 кв.м.C. 250 кв.м.

D. 320 кв.м. 1. Приймання ЛЗ в аптечному складі здійснюється приймальною комісією по:

A. Кількості

B. ЯкостіC. Кількості і якості

 1. В аптечному складі на посаду уповноваженої особи призначено провізора, що відповідає за функціонування системи якості. Який стаж роботи повинен мати провізор у цьому випадку ?

A. не менш 1 року

B. не менш 5 роківC. не менш 2-х років.

D. від 3 років і більше 1. Аптечний склад одержав товар від "Київмедпрепарат" відповідно до договору про поставку. При прийманні товару виявлена недостача: замість 40 коробок ампіциліну – 38. У який термін оформляється "Акт про встановлення розбіжностей у кількості та якості при прийманні товару".

A. у день, коли виявлена недостача

B. протягом 3-х днів

C. протягом 5-ти днів

D. протягом 7-ми днів

E. протягом 2-х днів


 1. Оптова фірма здійснює зовнішньоекономічну діяльність і може ввозити на митну територію України ЛЗ, що мають:

A. реєстрацію в Україні

B. реєстрацію в Україні й сертифікат якості виробника

C. сертифікат якості виробника

D. сертифікат якості постачальника й реєстрацію в Україні


 1. Фармацевтична компанія має ліцензію на оптову торгівлю ЛЗ. У яких суб'єктів підприємницької діяльності має право компанія закуповувати ЛЗ?

A. що мають ліцензію на оптову реалізацію

B. що мають ліцензію на виробництво ЛЗ

C. що мають ліцензію на роздрібну реалізацію

D. що мають ліцензію на оптову торгівлю й виробництво ЛЗ.


 1. Вхідний контроль якості у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами проводиться:

A. у місці приймання лікарських засобів

B. у місці зберігання лікарських засобів

C. у карантинній зоні

D. у зоні тимчасового зберігання

E. у зоні відбору зразків


 1. Аптечні бази, склади, оптові фірми, аптеки різних форм власності повинні забезпечувати проведення вхідного контролю якості ЛЗ. Для цього наказом керівника призначається

A. Матеріально відповідальна особа

B. Уповноважена особа

C. Контролер

D. Спеціальна комісія

E. Маркувальник
 1. На аптечний склад надійшов товар від компанії «Фармак». ЛЗ повинні мати запас терміну придатності не менше

A. 30%

B. 80%

C. 100%


D. 20%

E. 50%
 1. Стандарт, що поширюється на суб’єктів оптової торгівлі лікарськими засобами та установлює принципи та правила дистрибуції лікарських засобів для людини – це…

A. Належна практика дистрибуції

B. Належна виробнича практика

C. Належна практика промоції

D. Належна регуляторна практикаE. Належна фармацевтична практика

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка