Контрольна робота №1 Укажіть частоту проведення вологого прибирання підлоги у виробничих приміщеннях аптек?Скачати 116.39 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації03.06.2020
Розмір116.39 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5
Тестові завдання з предмету «Організація та економіка фармації»

Контрольна робота №1

 1. Укажіть частоту проведення вологого прибирання підлоги у виробничих приміщеннях аптек?

A. Не рідше 1 разу за зміну

B. Не рідше 1 разу в тиждень

C. Не рідше 1 разу в 10 днів

D. Не рідше 1 разу в 5 днів

E. Не рідше 1 разу в 3 дні


 1. Як часто повинен проводитися в аптеці санітарний день?

A. Не рідше 1 разу на місяць

B. Не рідше 1 разу на тиждень

C. Не рідше 1 разу у 3 дні

D. Не рідше 1 разу у 10 днів

E. Не рідше 1 разу у 5 днів


 1. Аптека одержала ліцензію на право роздрібної реалізації ЛЗ. Укажіть операцію, яку вказана ліцензія не дозволяє здійснити:

A. Відпуск товарів установам з метою подальшого комерційного використання

B. Відпуск готових ЛЗ стаціонарним хворим

C. Відпуск готових лікарських форм амбулаторним хворим

D. Безоплатний відпуск ліків хронічним хворим

E. Відпуск екстемпоральних лікарських форм


 1. В аптеці прийнята колективна матеріальна відповідальність. У якому випадку договір про матеріальну відповідальність має бути переоформлений?

A. При звільненні більше 50% членів колективу

B. При звільненні більше 30% членів колективу

C. При звільненні більше 10% членів колективу

D. При звільненні більше 20% членів колективу

E. При прийнятті в колектив нових співробітників


 1. Продаж ЛЗ і товарів аптечного асортименту населенню для особистого некомерційного використання здійснюється за ліцензією на право:

A. Виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки

B. Оптової торгівлі ЛЗ

C. Виробництва ЛЗ

D. Роздрібної торгівлі ЛЗ

E. Роздрібної й оптової торгівлі ЛЗ
 1. Відношення щодо матеріальної відповідальності працівників регулюються КЗпП України. Які види матеріальної відповідальності Ви знаєте?

A. Річна та місячна.

B. Державна та приватна.C. Повна та обмежена.

D. Одноразова та багаторазова.

E. Виробнича та торговельна


 1. Аптека здійснює роздрібну торгівлю ЛЗ. Який термін зберігання документів, що засвідчують факт купівлі або продажу ЛЗ?

A. 3 роки.

B. 1 рік.

C. 1,5 року.

D. 2 роки.

E. 2,5 роки.


 1. Суб’єкти фармацевтичної діяльності мають дотримуватися вимог міжнародних стандартів. Належна аптечна практика (GPP) встановлює правила…

A. з роздрібної реалізації та раціонального використання ЛЗ

B. виготовлення екстемпоральних ліків

C. розміщення аптечної мережі

D. зберігання ліків в умовах аптеки

E. постачання ЛЗ та ВМП


 1. Відповідно до чинного законодавства аптека має забезпечити наявність виробничих та службово-побутових приміщень. Які з перерахованих нижче приміщень відносяться до побутових:

A. Приміщення для зберігання господарського інвентарю

B. Приміщення для приймання лікарських засобів

C. Приміщення для виготовлення лікарських засобів

D. Приміщення для зберігання різних груп ліків

E. Зал обслуговування населення


 1. Штат аптеки поділяється на групи залежно від виконуваних функцій. Яка з вказаних посад відносяться до адміністративно-управлінського персоналу:

A. Завідувач аптеки

B. Провізор

C. Провізор-аналітик

D. Фармацевт

E. Фасувальник


 1. Діяльність аптечних закладів підлягає ліцензуванню. Термін дії ліцензії на право реалізації ЛЗ та ВМП складає:

A. Безстроково;

B. Один рік;

C. Два роки;

D. Чотири роки;

E. Три роки.


 1. Спеціалісти фармації повинні періодично проходити курси підвищення кваліфікації. Як часто це має відбуватися.

A. Один раз у два роки;

B. Один раз у три роки;

C. Один раз у чотири роки;

D. Один раз у п’ять років;

E. Один раз у сім років.
 1. Аптека, призначена для переважного забезпечення декількох лікарень, інших закладів охорони здоров'я, а також населення ЛЗ і ВМП, називається:

A. Міжлікарняна.

B. Загального типу.

C. Лікарняна.

D. Спеціалізована.

E. Відомча


 1. Проаналізуйте, якою може бути мінімальна площа приміщень зберігання лікарських засобів в аптеці:

A. 10 м2

B. 5 м2


C. 20 м2

D. 8 м2


E. 18 м2


 1. Для провадження дiяльностi з роздрібної торгiвлi ЛЗ отримано дозвiльний документ державного зразка, який засвiдчує право суб’єкта господарювання на здiйснення зазначеного в ньому виду дiяльностi. Цей документ має назву:

A. Лiцензiя

B. Статут

C. Торговий патент

D. Установчий договiр
 1. Для забезпечення діяльності аптека повинна мати відповідний персонал. Яка з перерахованих посад відноситься до допоміжного штату аптеки:

A. Фасувальник

B. Провізор

C. Фармацевт

D. Завідувач відділу

E. Бухгалтер


 1. Облік господарських засобів в аптеках тісно пов’язаний з матеріальною відповідальністю. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладається з працівниками, що обіймають такі посади:

A. касир

B. бухгалтер

C. провізор-аналітик

D. провізор-інтерн

E. фасувальник


 1. Вкажіть тип аптеки, в якій полиці з товарами розташовані в торговельній залі і відвідувачі мають змогу самостійно ознайомитися з асортиментом, порівняти ціни, вибрати необхідне і одержати консультацію фахівця.

A. аптека «відкритого» типу

B. аптека закритого типу

C. міжлікарняна аптека

D. інтернет-аптека

E. самостійна аптека


 1. Підвищену відповідальність за ТМЦ працівник несе у випадку:

A. крадіжки або спеціального псування майна

B. псування робочого майна (одягу тощо)

C. псування майна через виконання службових обов’язків працівника

D. випадкове знищення майна

E. неправильно виконана робота


 1. Приготовлено 4 л розчину натрію броміду 20% і розфасовано по 200 мл. У якій обліковій формі відображується дана господарська операція?

A. Реєстрація роздрібних оборотів

B. Квитанція на замовлені лікиC. Журнал обліку лабораторних і фасувальних робіт

D. Зведений реєстр

E. Журнал обліку оптової відпуску й розрахунків з покупцями


 1. Періодичність перевірки і запису в картці обліку температури у приміщеннях для зберігання ТМЦ складає не рідше ...

A. 1 раз на тиждень.

B. 2 рази на добу.

C. 1 раз на місяць.

D. 1 раз на день.

E. 2 рази на місяць. 1. Для заповнення бюреткової установки приготували 2 л 10% розчину натрію бензоату. У якому документі має реєструватися ця операція.

A. Лабораторний журнал

B. Фасувальний журнал

C. Товарний звіт

D. Рецептурний журнал

E. Касовий журнал


 1. Терапевтичне відділення міської лікарні придбає товар в аптеці. На підставі якого документа товар буде відпущений з відділу запасів?

A. Товарного звіту

B. Касової книги

C. Рецептурного журналу

D. Вимоги накладної

E. Журналу лабораторно-фасувальних робіт
 1. Аптека № 7 поряд з торгiвельною функцiєю виконує виробничу. Якi роботи НЕ ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ у журналi лабораторно-фасувальних робiт

A. Приготування лiкарських форм за рецептом

B. Приготування напiвфабрикатiв

C. Приготування концентрованих розчинiв

D. Приготування внутрішньо аптечної заготiвлi

E. Процес фасування виготовленої продукції на певні кiлькостi


 1. Який мiжнародний стандарт фармацевтичної дiяльностi є сукупнiстю правил i вимог до дистриб’юцiї, дотримання яких забезпечує якiсть ЛЗ у процесi управлiння та організації їх оптової реалiзацiї на всiх етапах?

A. GDP (Good Distribution Practice)

B. GPP (Good Pharmaceutical Practice)

C. GMP (Good Manufacturing Practice)

D. GLP (Good Laboratory Practice)

E. GCP (Good Clinical Practice)


 1. Гумові килимки, змочені дезрозчином повинні бути розміщені:

А. перед входом до приміщення аптеки.

В. перед входом в матеріальні кімнати.

С. перед входом в матеріальні кімнати і туалет.

D. біля входу до туалету.


 1. Для прибирання яких приміщень не виділяється окремий інвентар:

А. Санітарні вузли.

В. Кімната персоналу.

С. Виробничі приміщення.

D. Зал обслуговування населення.


 1. Заміна технологічного одягу працівником проводиться:

А. 2 рази в тиждень.

В. 1 раз в тиждень.С. Не рідше 2 разів на тиждень.

D. В міру забруднення.
 1. Періодичний медичний огляд працівники аптеки проходять:

А. 1 раз в рік.

В. Кожні 3 роки.

С. Раз з 2 роки.

D. 2 рази в рік.
 1. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягає:

А. Виробництво лікарських засобів.

В. Оптова торгівля лікарськими засобами.

С. Роздрібна торгівля лікарськими засобами.

D. Всі вище перечислені види діяльності.


 1. Вказати періодичність прибирання. Не рідше одного разу на тиждень:

А. Підлога

В. Стеля


С. Двері

D. Віконне склоТестові завдання з предмету «Організація та економіка фармації»

Контрольна робота №2

 1. З аптечного складу відпуск (реалізація) лікарських засобів НЕ проводиться:

A. Населенню

B. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю ЛЗ

C. На виробництво лікарських засобів (для використання у виробництві)

D. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на оптову торгівлю ЛЗ

E. Безпосередньо закладам охорони здоров’я


 1. Вкажіть орган, який здійснює державний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі:

A. Місцеві органи самоврядування

B. Кабінет Міністрів України

C. Державна санітарно-епідеміологічна служба

D. Державна служба України з лікарських засобів

E. Національна академія медичних наук України 1. В аптеку надійшли ЛЗ від оптової фірми. Який документ уповноваженої особи є підставою для подальшої реалізації ЛЗ?

A. Реєстр ЛЗ, що надійшли до суб’єкта господарювання

B. Сертифікати якості

C. Відомості про державну реєстрацію

D. Державний реєстр ЛЗ

E. Письмовий висновок територіальної інспекції


 1. Під час перевірки аптеки інспектор територіальної державної служби з ЛЗ здійснив відбір зразків для лабораторного аналізу. Яку мінімальну кількість кожного ЛЗ він може відібрати?

A. Не менш 2 упаковок

B. Не менш 1 упаковки

C. Не менш 3 упаковок

D. Не менш 4 упаковок

E. Не менш 5 упаковок


 1. Відповідно до розпорядження про тимчасову заборону лікарських засобів вони повинні розміщатися у зоні :

A. Залі обслуговування населення

B. Шафі для зберігання одягуC. Карантину

D. Кімнаті персоналу

E. Приміщенні для зберігання інвентарю


 1. До аптеки надійшла партія таблеток Мезим форте №20. Уповноважена особа аптеки при прийманні товару виявила, що декілька упаковок ЛЗ під час транспортування втратили товарний вигляд. Як називаються препарати, які мають відповідне маркування, але які при відсутності належних умов виробництва, транспортування та зберігання не відповідають встановленим вимогам нормативних документів?

A. Невідповідні.

B. Якісні.C. Неякісні

D. Фальсифіковані.

E. Неналежні.


 1. Аптека одержала ЛЗ від постачальника. Хто виконує обов'язки з ведення реєстру ЛЗ, які надійшли до суб'єкта господарювання

A. Уповноважена особа

B. Фармацевт аптеки

C. Матеріально - відповідальна особа

D. Довірена особа

E. Головний бухгалтер


 1. До аптеки надійшла партія товару. У випадку сумніву в уповноваженої особи при візуальному контролі в аптеці щодо якості товару, який поступив від оптової фармацевтичної фірми, необхідно?

A. Направити зразки до територіальної служби ЛЗ для аналізу

B. Списати за рахунок власних коштів.

C. Повернути товар оптовій фірмі.

D. Повернути товар заводу виробнику.

E. Знищити за кошти підприємства.


 1. При оптовій і роздрібній торгівлі проводиться вхідний контроль, що здійснюється при одержанні товару за допомогою візуальної перевірки. Вхідний контроль в аптеці здійснює уповноважена особа, що призначена:

A. Державною службою з лікарських засобів

B. Наказом керівника

C. Начальником обласного складу

D. Власником підприємства

E. Наказом начальника територіальної інспекції 1. В уповноваженої особи виникли сумніви щодо якості лікарських засобів. Вона відбирає зразки засобів та направляє їх у територіальну інспекцію. Що роблять з цією партією ЛЗ в аптеці?

A. Утилізують

B. ЗнищуютьC. Поміщають у карантин

D. Передають в реалізацію 1. Ліцензіат зобов'язаний вилучити з продажу, відповідно ідентифікувати та розмістити у карантинних зонах такі лікарські засоби:

A. фальсифіковані лікарські засоби

B. зареєстровані лікарські засоби

C. якісні лікарські засоби

D. дозволені до реалізації лікарські засоби

E. лікарські засоби без ушкоджень


 1. Хто з працiвникiв аптеки несе вiдповiдальнiсть за функцiонування системи забезпечення якостi фармацевтичної продукцiї, здiйснює вхiдний контроль якостi медикаментiв, веде реєстр ЛЗ та ВМП, оформляє висновок про результати вхiдного контролю якостi серiй ЛЗ?

A. Уповноважена особа

B. Завiдувач аптеки

C. Завiдувач вiддiлу запасiв

D. Завiдувач вiддiлу приймання

E. Провiзор-аналiтик


 1. Кожна серія імпортованого лікарського засобу при поставках в аптеку повинна супроводжуватися:

A. інвойсом

B. висновком про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

C. сертифікатом відповідності на лікарський засіб

D. копіями сертифіката якості та висновком про якість ввезеного в Україну лікарського засобу

E. рахунком-фактурою


 1. У процесі зберігання ЛЗ і ВМП слід проводити суцільний візуальний контроль за їх зовнішніми змінами та станом тари. Як часто проводиться цей контроль?

A. Не менше одного разу на місяць

B. Один раз на рік

C. Один раз на шість місяців

D. Проведення контролю не обов’язкове

E. Щоденно


 1. Аптечні заклади повинні забезпечувати проведення вхідного контролю якості ЛЗ. Який вид контролю застосовує уповноважена особа під час огляду товару:

A. візуальний

B. опитувальний

C. хімічний

D. контроль при відпуску

E. лабораторний


 1. Вкажіть, як називається препарат, що не пройшов процедуру державної реєстрації у відповідних органах і не внесений до Державного реєстру ЛЗ?

A. Незареєстрований

B. Фальсифікований

C. Контрафактний

D. Неякісний

E. Субстандартний


 1. У разі зберігання сертифікатів якості у вигляді сканованих копій суб’єкт господарювання зобов’язаний надати його паперову копію (на вимогу), засвідчену печаткою суб’єкта господарювання, у термін не пізніше:

A. 2-х днів

B. 2-х годин

C. 1 доби

D. 5-ти днів

E. 1 тижня


 1. На аптечний склад надійшов товар від АТ "Дарниця" відповідно до договору. Який відділ складу безпосередньо приймає товар?

A. Приймальний відділ

B. Відділ експедиції

C. Відділ комплектації

D. Відділ зберігання

E. Оперативний відділ


 1. У прийомний відділ аптечного складу надійшов товар від "Галичфарм" відповідно до договору поставки. Яку кількість працівників включають до складу приймальної комісії?

A. Не менш 5 осіб

B. Не менш 2 осіб

C. Не менш 4 осіб

D. Не менш 3 осіб


 1. Аптечний склад щоденно приймає від постачальників та відпускає аптекам лікарські засоби. Як називається відділ складу, що здійснює пакування товару, оформлення документів, транспортування товару до аптек у разі само вивозу?

A. експедиційний.

B. приймальний.

C. оперативний.

D. доставки.

E. транспортувальний.


 1. Аптечний склад має виробничі приміщення: зони для приймання й зберігання ЛЗ та їх відпуску. Яку мінімальну загальну площу повинні мати аптечні склади?

A. 150 кв.м

B. 50 кв.м.C. 250 кв.м.

D. 320 кв.м. 1. Приймання ЛЗ в аптечному складі здійснюється приймальною комісією по:

A. Кількості

B. ЯкостіC. Кількості і якості

 1. В аптечному складі на посаду уповноваженої особи призначено провізора, що відповідає за функціонування системи якості. Який стаж роботи повинен мати провізор у цьому випадку ?

A. не менш 1 року

B. не менш 5 роківC. не менш 2-х років.

D. від 3 років і більше 1. Аптечний склад одержав товар від "Київмедпрепарат" відповідно до договору про поставку. При прийманні товару виявлена недостача: замість 40 коробок ампіциліну – 38. У який термін оформляється "Акт про встановлення розбіжностей у кількості та якості при прийманні товару".

A. у день, коли виявлена недостача

B. протягом 3-х днів

C. протягом 5-ти днів

D. протягом 7-ми днів

E. протягом 2-х днів


 1. Оптова фірма здійснює зовнішньоекономічну діяльність і може ввозити на митну територію України ЛЗ, що мають:

A. реєстрацію в Україні

B. реєстрацію в Україні й сертифікат якості виробника

C. сертифікат якості виробника

D. сертифікат якості постачальника й реєстрацію в Україні


 1. Фармацевтична компанія має ліцензію на оптову торгівлю ЛЗ. У яких суб'єктів підприємницької діяльності має право компанія закуповувати ЛЗ?

A. що мають ліцензію на оптову реалізацію

B. що мають ліцензію на виробництво ЛЗ

C. що мають ліцензію на роздрібну реалізацію

D. що мають ліцензію на оптову торгівлю й виробництво ЛЗ.


 1. Вхідний контроль якості у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами проводиться:

A. у місці приймання лікарських засобів

B. у місці зберігання лікарських засобів

C. у карантинній зоні

D. у зоні тимчасового зберігання

E. у зоні відбору зразків


 1. Аптечні бази, склади, оптові фірми, аптеки різних форм власності повинні забезпечувати проведення вхідного контролю якості ЛЗ. Для цього наказом керівника призначається

A. Матеріально відповідальна особа

B. Уповноважена особа

C. Контролер

D. Спеціальна комісія

E. Маркувальник
 1. На аптечний склад надійшов товар від компанії «Фармак». ЛЗ повинні мати запас терміну придатності не менше

A. 30%

B. 80%

C. 100%


D. 20%

E. 50%
 1. Стандарт, що поширюється на суб’єктів оптової торгівлі лікарськими засобами та установлює принципи та правила дистрибуції лікарських засобів для людини – це…

A. Належна практика дистрибуції

B. Належна виробнича практика

C. Належна практика промоції

D. Належна регуляторна практика

E. Належна фармацевтична практика

Тестові завдання з предмету «Організація та економіка фармації»

Контрольна робота №3


 1. Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів: Вікаїр табл. №10, Вінпоцетин табл. 5 мг № 30. Вкажіть їх мінімальний залишковий строк придатності, при прийманні в аптеці.

A. Не менше 60 %

B. Не менше 80 %

C. Не менше 70 %

D. Не менше 50 %

E. Не менше 40 %


 1. З аптечного складу аптеці відпущені бактерійні препарати: Біфідумбактерін пор. 5 доз фл. № 10, Лаферон пор. 100 тис. МО амп. № 10. Залишковий термiн придатностi при прийомі аптекою даних препаратiв має складати не менш

A. 40 %

B. 80 %


C. 70 %

D. 60 %


E. 50 %

 1. У приміщеннях для зберігання товарів аптечного асортименту повинна підтримуватися певна температура і вологість повітря. Вкажіть особливості зберігання гумових виробів:

A. При температурі 0-20°С, відносній вологості повітря не менше 65%, на відстані від нагрівальних приладів.

B. Ізольовано в герметично закритій тарі.

C. У мішках на стелажах чи піддонах.

D. При оптимальній температурі (18-20°С) і вологості 30-40%.

E. На яскравому сонячному світлі.


 1. В приміщеннях для зберігання лікарської рослинної сировини (ЛРС) має підтримуватися певна температура і вологість повітря. Укажіть особливості зберігання ЛРС

A. При температурі 18-25°С і вологості повітря 30-40%

B. При температурі від 0 до 20°С і відносній вологості повітря 65% на відстані від нагрівальних приладів

C. На яскравому сонячному світлі

D. В закритому вогнетривкому сейфі

E. В ізольованій закритій герметично тарі


 1. Визначте, який з відділів аптеки займається прийомом товару по кількості і якості, зберіганням та відпуском іншим відділам аптеки:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка