Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Скачати 279.68 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір279.68 Kb.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА НАУКОВА

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»


Інформаційно-бібліографічний

відділ

___________________________________________________________________


ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ:

профілактика, діагностика, лікування


Анотований бібліографічний покажчик

м. Херсон

2010

І. Загальні питання
1. Богородская, Е. М. Формирование у больных туберкулезом стимулов к выздоровлению и соблюдению режима химиотерапии [Текст] / Е.М. Богородская, И.Д. Данилова, О.Б. Ломакина // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N3. -С. 46-64.
2. Досрочное прекращение лечения в противотуберкулезных стационарах [Текст] / С.Е. Борисов, Е.М. Белиловский, Ф. Кук, Ш. Шайкевич // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N6. -С. 17-25.

Изучены факторы, оказывающие влияние на вероятность досрочного прекращения стационарного лечения в областных противотуберкулезных диспансерах России и выделение на объективной основе групп риска.


3. Роль материального стимулирования медицинских работников по показателям раннего выявления и эффективного лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких в Республике Дагестан [Текст] / А. А. Адзиев [и др.] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2009. - N 6. - С. 37-41.
4. Смердин, С. В. Медико-социальная структура первичной инвалидности вследствие туберкулеза и реабилитация инвалидов [Текст] / С.В. Смердин // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - 2007. - N1. - С. 42-44.
5. Смердин, С. В. Опыт работы по предупреждению преждевременного прекращения лечения больными туберкулезом в Кемеровской области [Текст] / С.В. Смердин // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N3. - С. 11-14.
6. Структура хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя [Текст] / І.Т. П'ятночка, С.І. Корнага, В.Д. Рудик та ін. // Інфекційні хвороби. - 2008. -N2. -С. 56-59.

За останні 10 років в обласному протитуберкульозному стаціонарі структура хворих на туберкульоз легень та іншу легеневу патологію суттєво змінилась. У другому п’ятиріччі зменшилась кількість хворих на хронічні, деструктивні та бацилярні форми туберкульозу, підвищилась ефективність лікування. У той же час зросло число пацієнтів з ускладненнями та супутньою патологією, передусім з боку серцево-судинної системи, що вимагає особливого підходу при проведенні тривалої хіміотерапії. Продовжує зростати число хворих з нетуберкульозною легеневою патологією, що є результатом складної діагностики, недостатнього обстеження і помилок лікарів на догоспітальному етапі.ІІ. Особливості епідситуації та організації протитуберкульозних заходів

1. В Украине отмечаются положительные тенденции в темпах распространения туберкулёза // Новости медицины и фармации. - 2010. - N 3. - С. 10.
2. Вартанян, Ф. Е. Туберкулез, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира [Текст] / Ф.Е. Вартанян, К.П. Шаховский // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - N4. - С. 42-45.

3. Голубев, Д. Н. Применение дискриминантного анализа для интегрированной оценки активности эпидемического процесса туберкулеза и результативности медицинских мероприятий по его профилактике [Текст] / Д.Н. Голубев, А.С. Корначев // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N2. -С. 10-14.
4. Дементьєв, С. А. Особливості поширення туберкульозу серед населення Одеської області та організація роботи щодо поліпшення ситуації [Текст] / С.А. Дементьєв, О.В. Павлова // Инфекционный контроль. - 2007. - N2. - С. 33-34.
5. Динаміка епідеміологічних показників із туберкульозу по Дніпропетровській області за 1995-2007 роки [Текст] / Д.Г. Крижановський, М.Ю. Кожушко, О.В. Авдоніна, О.П. Заяц // Медичні перспективи. - 2008. - Том13, N2. - С. 121-126.
6. Динаміка смертності від туберкульозу в Херсонській області [Текст] / В.М. Бурятинський, Г.В. Коваль, Т.М. Ленчевська, О.М. Панченко // Український пульмонологічний журнал. - 2007. - N2. - С. 57-60.
7. Дмитриев, В. А. Глобальная проблема туберкулеза и современная стратегия ВОЗ борьбы с ним [Текст] / В.А. Дмитриев // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. - Том53, N5/6. - С. 3-6.
8. Донець, М. П. Особливості епідситуації та організації протитуберкульозних заходів серед населення Чернігівської області у 2009 році [Текст] / М. П. Донець, А. Г. Валовенко, Н. І. Гуня // Главный врач. - 2009. - N 12.- С. 74-77.
9. Досвід роботи держсанепідслужби Херсонської області у боротьбі з туберкульозом [Текст] / Б.Ю. Могилевський , В.О. Стряпачук, А.А. Коваль, М.М. Заікін // Четверті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 25 жовтня 2007 р.: матеріали. - Херсон, 2007. - С. 35-37.
10. Епідемічна ситуація з туберкульозу і коінфекції ТБ/ВІЛ у Херсонській області та заходи протидії їх поширенню: ситуаційний аналіз [Текст] / Г. В. Коваль, Т.М. Ленчевська, В.З. Барабаш, Б.Ю. Могилевський, В.О. Савченко [та ін.]. – К.: Вид-во Раєвського, 2008. - 64 с.
11. Ільницький, І. Г. Туберкульоз у західних областях України в умовах епідемії [Текст] / І.Г. Ільницький, О.П. Костик, Л.І. Ільницька // Інфекційні хвороби. - 2008. -N1. -С. 6-10.

Висвітлені проблеми питання туберкульозу, які характеризують епідемічну ситуацію та співвідношення основних статистичних показників з легеневого і позалегеневого туберкульозу в 7 областях західного регіону й України в цілому за 2001-2006 рр. Визначено основні тенденції розвитку туберкульозу, особливості його патоморфозу в умовах епідемії.


12. Линник, М. І. Регіональні особливості та динаміка захворюваності на туберкульоз в Україні до та під час епідемії [Текст] / М.І. Линник // Сучасні інфекції. - 2009. - N3/4. - С. 126-134.

Представлена динаміка захворюваності на туберкульоз та смертність від туберкульозу в Україні з 1980 до 2008 рр.


13. Межведомственное взаимодействие в выявлении и лечении больных туберкулезом [Текст] / С.В. Смердин, М.Т. Чернов, И.Ф. Копылова, Бабичук Л.Д. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N2. -С. 20-23.
14. Неправдива інформація про мультирезистентний туберкульоз формує негативне ставлення населення щодо перебування в протитуберкульозних закладах [Текст] // Головна медична сестра. - 2009. - N 8. - С. 6-8.

15. Померлі від активного туберкульозу поза стаціонаром: моніторинг показника та характеристика контингенту [Текст] / Ю. І. Фещенко, І. О. Новожилова, В. М. Мельник та ін. // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - N 2. - С. 18-21.

Наведено моніторинг показника смертності (1978-2008 рр.) та безпосередній аналіз даних щодо померлих від активного туберкульозу вдома.


16. Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні та на Одещині [Текст] / С. В. Поздняков [та ін.] // Інфекційні хвороби. - 2009. - N 3. - С. 5-11.
17. Салманов, А. Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах [Текст] / А. Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2009. - N 10. - С. 53-68.
18. Світлична, Т. Г. Особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД [Текст] / Т.Г. Світлична, Д.М. Хурса // Інфекційні хвороби. -2008. -N1. -С. 28-30.

Проаналізовано розповсюдженість ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу серед хворих туберкульозного стаціонару. Встановлено збільшення з кожним роком кількості хворих на поєднану патологію. З’ясовані основні шляхи інфікування ВІЛ-інфекцією. Встановлена недостатня ефективність лікування хворих на асоційоване захворювання.


19. 616-002.5:312.2 Смертність від туберкульозу в Україні та шляхи її зниження [Текст]: (методичні рекомендації). – К.: Б.в., 2007. - 18 с.

Методичні рекомендації присвячені виявленню причин значного зростання смертності від туберкульозу та визначенню комплексу основних організаційних заходів, які можуть суттєво вплинути на стабілізацію епідемічної ситуації щодо туберкульозу в Україні.


20. Смертність хворих на туберкульоз: її структура, динаміка і особливості в період епідемії [Текст] / Ю. І. Фещенко [и др.] // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - N 3. - С. 5-9.

Вивчено динаміку показника смертності від туберкульозу та його складових, при цьому дані періоду епідемії (1995-2008 рр.) зіставлялися з періодом до епідемії (1981-1994 рр.).21. Сучасні тенденції в епідеміології туберкульозу та заходи з її стабілізації [Текст] / О.О. Тарасюк, Л.М. Мухарська, А.В. Вербінець и др. // Практична медицина. - 2007. - N1. - С. 101-109.

Розроблено нову класифікацію вогнищ та засобів профілактики в них з врахуванням ступеня епідемічної небезпеки вогнищ туберкульозної інфекції.


22. Тарасюк, О. О. Епідеміологічні основи боротьби з туберкульозом [Текст] / О.О. Тарасюк, А.В. Вербінець, В.М. Зав'ялкін // Профілактична медицина. - 2008. - N1. - С. 28-31.
Обстежено 214 вогнищ туберкульозної інфекції в м. Львові. Визначено основні фактори ризику туберкульозу – епідеміологічні, клініко-біологічні, соціальні, економічні, які впливають на напруженість епідемічного процесу у вогнищах туберкульозу. Виявлено кореляційні зв’язки основними факторами ризику туберкульозу та захворюваністю контактних осіб у вогнищах туберкульозу.
23. 36 миллионов человек излечено от туберкулеза [информация ВОЗ] [Текст] // Главный врач. - 2009. - N 12. - С. 10
24. Участие семейного врача в проведении противотуберкулезных мероприятий [Текст] / В.С. Крутько, А.В. Стадникова, Т.В. Сокол и др. // Сімейна медицина. - 2007. - N3. - С. 85.

Разработаны и рекомендованы в практику обязанности семейного врача в проведении противотуберкулезных мероприятий.


25. Фещенко Ю.І. Епідемія туберкульозу в Україні відступає: історичні етапи її подолання та перспективи на майбутнє / Фещенко Ю.І., С.О.Черенько, О.П.Сакальська // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2010. - Дод. №1: Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія. - С. 16-18.
26. 616-002.5 Фещенко, Ю. І. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні [Текст]: монографія / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: "Здоров'я", 2007. - 662 с. - ISBN 978-966-463-009.

Викладені сучасні підходи до виявлення та діагностики легеневого і позалегеневого туберкульозу, до організації реєстрації та контрольованого лікування хворих із цією патологією. Значне місце відведене моніторингу виявлених випадків туберкульозу, ефективності лікування та контролю за ефективністю протитуберкульозних заходів та прийнятої стратегії протидії захворюванню на туберкульоз.

Особливе місце посідає висвітлення принципів організації роботи, стандартизації та контролю за діяльністю протитуберкульозних лабораторій, методів діагностики, лікування та профілактики туберкульозу в дітей, хіміорезистентного та ВІЛ-асоційованого туберкульозу, а також туберкульозу в пенітенціарній системі.

Окремий розділ присвячений різним видам профілактики туберкульозу, зокрема імунопрофілактиці, санітарній та соціальній профілактиці, а також хіміопрофілактиці.


27. Характеристика угроз территориального и внутрибольничного распространения туберкулеза в Российской Федерации и меры по их профилактике [Текст] / В.И. Покровский, Т.Ф. Степанова, А.С. Корначев и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - N6. - С. 11-18.
28. Шаповал В. Організаційні резерви держсанепідслужби у профілактиці туберкульозу [Текст] / В. Шаповал // СЕС. Профілактична медицина. - 2008. - N3. - С. 40-43.

ІІІ. Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз
1. Аксенова, К. И. Организация своевременного выявления туберкулеза легких в следственном изоляторе [Текст] / К. И. Аксенова, В. Ю. Мишин, А. С. Кононец // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 10. - С. 3-61.

Оценена эффективность применения флюорографии как метода своевременного выявления туберкулеза легких в следственном изоляторе.


2. Батыров, Ф. А. Организация экстренной медицинской помощи больным туберкулезом в многопрофильной туберкулезной клинической больнице [Текст] / Ф.А. Батыров, Г.Н. Жукова, Г.В. Климов // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N10. -С. 36-40.
3. Дискусійні питання організації лікування хворих на туберкульоз легенів в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич та ін. // Журнал практичного лікаря. - 2009. - N 1. - С. 14-17.

У статті представлені результати дослідження стану і динаміки інфраструктури протитуберкульозної служби, динаміки епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні за період 2003-2007 рр. та ефективності лікування хворих на туберкульоз за традиційними показниками та за когортним аналізом.


4. Копылова, И. Ф. Совершенствование организации деятельности стационарных отделений противотуберкулезных учреждений [Текст] / И. Ф. Копылова, И. В. Печерина, Т. В. Пьянзова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2009. - N 6. - С. 34-37.
5. Объектно-реляционный подход в моделировании диспансерного учета больных туберкулёзом [Текст] / А.В. Хованов, В.И. Нечаев, В.В. Крылов и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N4. -С. 10-13.

Создана и реализована модель интегрированной информационной системы противотуберкулезного диспансера (ПТД), в основе которой лежит концепция единой медицинской карты, объединяющей информацию о постановке на диспансерный учет (ДУ) снятии с него, а также о передвижении прикрепленных к ПТД контингентов между различными группами ДУ. Система содержит логическую группу, включающую формализованные описания туберкулезного процесса. Она позволяет проводить количественный анализ основных показателей эпидемиологической ситуации по туберкулезу в режиме реального времени, что необходимо при планировании, контроле над реализацией и коррекции противотуберкулезных мероприятий на всех уровнях.


6. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - N9. - Раздел 1: Введение в курс [Текст] / И.В. Богадельникова, В.В. Пунга. - С. 53-63.
7. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - N11. - Раздел 2. Выявление и диагностика туберкулеза [Текст] / Борисов С.Е., В.Ю. Мишин, В.А. Аксенова. - С. 47-63.
8. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под. общей ред.М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - N12. – Раздел 3: Химиотерапия туберкулеза / С.Е. Борисов, Е.П. Какорина, Л.А. Михайлова и др. - С. 50-64; Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N1. - С. 47-57.

Раздел посвящен организации курсов химиотерапии, описанию режимов химиотерапии, тактике ведения пациентов прервавших лечение.


9. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N1. - Раздел 4: Регистрация больных туберкулезом [Текст] / Е.П. Какорина, Л.А. Михайлова, В.В. Пунга. - С. 57-62.

10. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N2. - Раздел 5: Контроль лечения [Текст] / И.В.Богадельникова, В.В.Пунга. - С. 36-48.
11. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N2. - Раздел 6. Составление квартального отчета: "Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом" [Текст]

/Е.П.Какоркина, Л.А.Михайлова, В.В.Пунга. - С. 49-65.12. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне [Текст] / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N3. - Раздел 7: Составление квартального отчета. "Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких" / Е.П. Какорина, Л.А. Михайлова, В.В. Пунга. -С. 44-61.
13. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N4. - Раздел 8: Расчет потребностей и обеспечение постоянного запаса препаратов и других материалов [Текст] / Е.М. Богородская, В.В. Пунга. - С. 47-64
14. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана [Текст] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. – Раздел 9: Обеспечение и контроль лабораторной службы / В.В.Пунга. – С.37-49.
15. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана [Текст] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. – Раздел 10: Проведение кураторских визитов / Е.М. Богородская, В.В.Пунга. – С.49-54.
16. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана [Текст] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. – Раздел 11: Медико-санитарное просвещение больных и их родственников / И.В. Богадельникова, В.В.Пунга. – С.54-65.
17. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N6. - Раздел 13: Разъяснения и дополнения для учреждений уголовно-исполнительной системы России / Б.М. Малиев, С.В. Сидорова, С.Г.Сафонова - С. 52-56.
18. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N6. - Раздел 14: Неотложная помощь при некоторых осложнениях туберкулеза легких [Текст]. - С. 57-60.
19. Посадова інструкція лікаря-фтизіатра дільничного [Текст] / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров'я. - 2009. - N 12. - С. 44-49.
20. Принудительная госпитализация больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения [Текст] / Л. А. Ломова [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 7. - С. 9-13.

Представлен механизм привлечения больных туберкулезом органов дыхания с бактериовыделением, злостно уклоняющихся от обследования и лечения.


21. Про затвердження Переліку спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз: наказ МОЗ України від 16.07.2009 №514 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я: для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2009. - N 12. - С. 101-102; 2010. - N 1. - С. 90-91.
22. Про організацію надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз та на заразну форму туберкульозу, щодо яких судом ухвалено рішення про обов'язкову госпіталізацію:наказ МОЗ України від 19.11.2009 року №846 [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 1. - С. 92-97.
23. Способ расчета потребности в противотуберкулезных препаратах [Текст] / Е.М. Богородская, Н.В. Антонова, М.И. Перельман и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N3. - С. 3-10.
24. 616-002.5-08 Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз [Текст]: методичні рекомендації. – К.: Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології, 2009. - 20 с.

У даних методичних рекомендаціях запропонована удосконалена система організації лікування хворих на туберкульоз, яка базується на міжнародних стандартах надання туберкульозної допомоги, зокрема детально викладена методика розрахунку потреби та забезпечення постійного запасу препаратів та методика безпосереднього контрольованого лікування.


IV. Бактеріологічні лабораторії
1. Дорожкова, И. Р. Централизованная микобактериологическая лаборатория - необходимый компонент фтизиатрической службы крупных городов России [Текст] / И.Р. Дорожкова, Г.Е. Фрейман, А.М. Мороз // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N10. -С. 40-43.

Изложены основные положения собственной концепции авторов по проблеме централизации микобактериологической службы в крупных городах Российской Федерации. Приведено детальное описание основных положений поэтапных организационно-методических мероприятий, необходимых для решения этой проблемы. Описаны последовательные мероприятия по реализации предлагаемой модели централизации микобактериологической службы.


2. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана [Текст] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. – Раздел 9: Обеспечение и контроль лабораторной службы / В.В.Пунга. – С.37-49.
3. Основные проблемы региональных бактериологических лабораторий противотуберкулезных учреждений [Текст] / С.А. Попов, В.А. Пузанов, Т.П. Сабгайда и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. - С. 29-35.
С целью оценки состояния головных бактериологических лабораторий (БЛ) противотуберкулезных учреждений была разработана анкета, позволившая собрать необходимую информацию о деятельности лабораторий в объеме, достаточном для выявления основных проблем в работе, как отдельных лабораторий, так и лабораторной сети в целом. Были выявлены проблемы, для решения которых предлагается система мониторинга лабораторной службы на основе предложенной анкеты с последующей компьютеризацией сбора данных и обязательной курацией региональных лабораторий специалистами окружных и федеральных БЛ.
4. Севастьянова, Э. В. Оснащение бактериологических лабораторий противотуберкулезной службы как важнейший элемент обеспечения качества и безопасности их работы [Текст] / Э. В. Севастьянова, Л. П. Мартынова, В. Н. Барило // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 10. - С. 56-62.

Разработан минимальный стандартный список оборудования, а также список дополнительного оборудования для специализированной бактериологической лаборатории противотуберкулезного учреждения, выполняющей микробиологические исследования с целью диагностики и контроля химиотерапии туберкулеза. Приведены технические характеристики и параметры, предъявляемые к основным видам оборудования. Даны рекомендации по оснащению лабораторий и оптимальному выбору и использованию материалов для исследований.V. Діагностика
1. Баранов, А. А. Применение методов молекулярной биологии для исследования микобактерий туберкулеза [Текст] / А.А. Баранов, А.О. Марьяндышев // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N4. - С. 3-7.
2. Борзенко, А. С. Выявление туберкулеза легких у больных с психическими расстройствами [Текст] / А.С. Борзенко, Е.Ю. Зубова, Ю.А. Яицкий // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N6. -С. 10-12.
3. Вивчення ефективності антисептиків для деконтамінації проб крові при бактеріологічній діагностиці туберкульозу [Текст] / І. Г. Власенко, Г. К. Палій, В. В. Власенко та ін. // Інфекційні хвороби. - 2009. - N 3. - С. 58-63.

Порівнюються результати мікобактерій туберкульозу бактеріоскопічним і прискореним методом (з використанням середовища «Влакон»). Показано, що використання запропонованого живильного середовища має свої переваги: підвищується чутливість і результативність досліджень.4. Гамма-интерферон и аденозиндезаминаза в диагностике туберкулезного плеврита [Текст] / О.Т. Титаренко, Д.С. Эсмедляева, М.Е. Дьякова и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N12. - С. 27-30.
5. 616.24-002.54/.57-089-07.091.8 Гістологічна діагностика ступеня активності туберкульозного запального процесу при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень в операційному матеріалі [Текст]: інформаційний лист. Вип. із проблеми "Фтизіатрія і пульмонологія". – К.: Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, 2009. - 3 с.
6. Зайков, С. В. Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза легких [Текст] / С. В. Зайков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2009. - N 10. - С. 40-48.

7. Исламова, Ф. И. Модифицированная питательная среда для выделения микобактерий [Текст] / Ф.И. Исламова, Р.А. Нуратинов, Г.М. Абдурахманов // Клиническая лабораторная диагностика. -2007. -N7. -С. 38-40.
8. Кибрик, Б. С. Особенности диагностики и течения прогрессирующего диссеминированного туберкулеза легких [Текст] / Б.С. Кибрик, В.П. Мельников, Ю.В. Маковей // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. -N6. -С. 3-5.
9. Клінічні симптоми, рентгенологічні зміни в легенях та результативність мікроскопічного дослідження мокротиння у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з позитивним мазком мокротиння залежно від тривалості кашлю [Текст] / С.О. Черенько, М.С. Кутишенко, І.С. Дідик та ін. // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - N1. - С. 54-57.
10. Мельник, В. М. Аналіз несвоєчасного виявлення туберкульозу легень в умовах епідемії [Текст] / В.М. Мельник, І.О. Новожилова // Інфекційні хвороби. -2008. -N1. -С. 11-14.

Проаналізовано 448 випадків смерті хворих на туберкульоз легень до й під час епідемії. Встановлена залежність несвоєчасного виявлення туберкульозу від різних чинників. Доведено суттєве зростання в умовах епідемії впливу багатьох несприятливих факторів, пов’язаних із несвоєчасним виявленням туберкульозу, на його перебіг із летальним наслідком. Своєчасність виявлення туберкульозу є наріжним завданням програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011рр.


11. Молекулярно-генетические и бактериологические методы диагностики M. Tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью [Текст] / Ф. Ф. Агаев [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 9. - С. 32-35.

В целях ранней диагностики MDR-туберкулеза исследовано 67 образцов мокроты, полученных у первичных больных с различными клиническими формами туберкулеза легких, с помощью тест-системы «ТБ-Биочип».


12. Мониторинг рецидивов туберкулеза: причины и факторы, способствующие развитию рецидивов [Текст] / Е.И. Скачкова, О.Б. Нечаева, Э.В. Арефьева, Н.В. Ясинецкая // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N8. -С. 16-19.
13. Мусатова, Н. В. Диагностика и дифференциальная диагностика милиарного туберкулеза легких [Текст] / Н.В. Мусатова, Н.В. Кузьмина // Пульмонология. - 2008. - N3. - С. 98-101.
14. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - N11. - Раздел 2. Выявление и диагностика туберкулеза [Текст] / Борисов С.Е., В.Ю. Мишин, В.А. Аксенова. - С. 47-63.
15. Печерей, И. О. К вопросу медико-правовой оценки дефектов выявления туберкулеза в условиях поликлинических учреждений Москвы [Текст] / И.О. Печерей, С.П. Завражнов, П.О. Ромодановский // Медицинская помощь. - 2008. - N4. - С. 8-11.

16. Платонова, И. Л. Диагностическая эффективность быстрого теста "SEROCHEK MBT" для определения антител к микобактериям туберкулеза [Текст] / И.Л. Платонова, М.И. Сахелашвили // Клиническая лабораторная диагностика. - 2008. - N4. - С. 10-12.
17. Попередимо туберкульоз [Текст] // Медична сестра. - 2007. - N6. -С.20.

В статті наведено перші ознаки захворювання.


18. Процюк, Р. Г. Рентгенологічні особливості туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД [Текст] / Р. Г. Процюк // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - N 2. - С. 22-25.
19. Савула, М. М. Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу та інфільтратів іншої етіології з використанням комп'ютерної томографії [Текст] / М.М. Савула, І.З. Єрмак, Н.М. Лопушанська // Інфекційні хвороби. - 2008. - N4. - С. 50-54.
20. Салина, Т. Ю. Анализ причин позднего распознавания туберкулеза и рака легкого и пути повышения эффективности их дифференциальной диагностики [Текст] / Т. Ю. Салина, Т. И. Морозова // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 10. - С. 7-12.

Авторами проведен анализ причин позднего установления диагноза туберкулеза и рака легкого в условиях противотуберкулезного диспансера. В целях улучшения дифференциальной диагностики этих заболеваний у больных данной категории изучали эффективность использования полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.


21. Салина, Т. Ю. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени в диагностике туберкулеза легких [Текст] / Т.Ю. Салина, Т.И. Морозова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N6. -С. 12-14.
22. Салина, Т. Ю. Современные технологии лабораторной диагностики туберкулеза (эффективность использования в клинической практике) [Текст] / Т.Ю. Салина, Т.И. Морозова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N11. -С. 42-44.
23. Скороходова, Н. О. Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу легень та негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом за допомогою визначення цитокінового профілю периферичної крові та бронхоальвеолярного лаважу [Текст] / Н. О. Скороходова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2009. - Том 4, N 3. - С. 149-152
24. 616.24-002.5-078 Спосіб виділення мікобактерій комплексу M.TUBERCULOSIS/BOVIS із організму олігобацилярних хворих на туберкульоз легень [Текст]: інформаційний лист. Вип. із проблеми "Фтизіатрія і пульмонологія". – К.: Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, 2009. - 3 с.
25. Фещенко, Ю. Стандарти діагностики та лікування туберкульозу [Текст] / Ю. Фещенко, С. Черенько // Вісник фармакології та фармації. - 2008. - N1. - С. 2-7.


26. 616-002.5 Фещенко, Ю. І. Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні [Текст]: монографія / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: "Здоров'я", 2007. - 662 с. - ISBN 978-966-463-009.

Викладені сучасні підходи до виявлення та діагностики легеневого і поза легеневого туберкульозу, до організації реєстрації та контрольованого лікування хворих із цією патологією. Значне місце відведене моніторингу виявлених випадків туберкульозу, ефективності лікування та контролю за ефективністю протитуберкульозних заходів та прийнятої стратегії протидії захворюванню на туберкульоз.

Особливе місце посідає висвітлення принципів організації роботи, стандартизації та контролю за діяльністю протитуберкульозних лабораторій, методів діагностики, лікування та профілактики туберкульозу в дітей, хіміорезистентного та ВІЛ-асоційованого туберкульозу, а також туберкульозу в пенітенціарній системі.

Окремий розділ присвячений різним видам профілактики туберкульозу, зокрема імунопрофілактиці, санітарній та соціальній профілактиці, а також хіміопрофілактиці.


27. Цикл розвитку збудника туберкульозу в крові та його виявлення [Текст] / В.В. Власенко, Г.К. Палій, І.Г. Власенко та ін. // Інфекційні хвороби. - 2007. - N3. - С. 67-73.

Показано цикл розвитку збудника туберкульозу в крові та запропоновано новий експрес-метод для виявлення мікобактерій туберкульозу (МБТ) у мазках капілярної крові з наступним бактеріологічним підтвердженням шляхом виділення чистої культури МБТ за 2-5 діб. Цей метод дає можливість виявити збудника туберкульозу на ранній стадії захворювання.


28. Чернушко, К. Ф. Лабораторні методи діагностики туберкульозу [Текст] / К.Ф. Чернушко // Лабораторна діагностика. - 2008. - N2. - С. 3-10.

VI. Лікування туберкульозу
1. Аджемян, А. А. Основные причины, приводящие к необходимости повторного лечения туберкулеза легких в Армении за последние 10 лет [Текст] / А. А. Аджемян, Н. Р. Маркарян, М. М. Мкртчян // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 10. - С. 37-40.
2. Аксенова, К. И. Заболеваемость персонала туберкулезом в условиях пенитенциарного учреждения [Текст] / К. И. Аксенова, С. Н. Мазуров // Медицина критических состояний. - 2009. - N 2. - С. 7-9.

Авторами разработаны противотуберкулезные мероприятия и схемы превентивного лечения в условиях пенитенциарного учреждения.


3. Волчегорский, И. А. Влияние аскорбиновой кислоты и эмоксипина на эффективность комплексной химиотерапии инфильтративного туберкулеза легких [Текст] / И. А. Волчегорский, П. Н. Новоселов, Т. В. Астахова // Терапевтический архив. - 2009. - Том 81, N 11. - С. 21-24.
4. Глушков, Р. Г. Новый комбинированный противотуберкулезный препарат Хиксозид [Текст] / Р.Г. Глушков, Г.Б. Соколова // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. - Том53, N5/6. -С. 11-13.

5. Гришин М.Н. Опыт применения тиотропия у больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких / М.Н. Гришин // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. - 2009. - N 11/12. - С. 35.
6. Жукова, Е. М. Интерферон a-2b в комплексной терапии больных туберкулезом легких с сопутствующим бронхообструктивным синдромом [Текст] / Е. М. Жукова, В. А. Краснов, Т. И. Петренко // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 12. - С. 58-61.
7. Зайков, С. В. Частота, клінічні особливості та ефективність лікування бронхообструктивного синдрому у хворих на вперше діагностований туберкульоз органів дихання [Текст] / С. В. Зайков, А. Б. Дудник // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - N 2. - С. 37-40.

8. Ильина, Т. Я. Эффективность лечения больных с рецидивами туберкулеза и факторы, на нее влияющие [Текст] / Т. Я. Ильина, А. А. Жангиреев, О. А. Сидоренко // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 12.- С. 38-42.
9. Интенсивная химиотерапия впервые выявленного туберкулеза легких у больных сахарным диабетом и у больных пожилого и старческого возраста [Текст] / М.А. Карачунский, Г.О. Каминская, Н.А. Черных и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N6. -С. 48-51.
10. Клініко-імунологічні аспекти застосування ізофону у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень [Текст] / М. М. Кужко, Н. М. Гульчук, І. Ф. Ільїнська та ін. // Інфекційні хвороби. - 2009. - N 3. - С. 63-66.
11. Кононец, А. С. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы [Текст] / А.С. Кононец // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N12. - С. 60-63.
12. Коррекция нежелательных реакций антимикробной терапии при туберкулезе органов дыхания [Текст] / Д.С. Суханов, А.Л. Коваленко, А.Ю. Петров // Антибиотики и химиотерапия. -2008. -Том53, N5/6. -С. 51-57.
13. Мухтаров, Д. З. Особенности клинического течения и повышение эффективности лечения туберкулеза легких у женщин фертильного возраста с наличием железодефицитной анемии [Текст] / Д. З. Мухтаров, Р. А. Султанова // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 12. - С. 45-50.
14. Новый подход к химиотерапии туберкулеза. Оригинальное комбинированное противотуберкулезное лекарственное средство диоксазид [Текст] / Р.Г. Глушков, Г.Б. Соколова, Л.Ю. Крылова и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N3. - С. 20-25
15. Новый противотуберкулезный препарат Рифапекс [Текст] / Г.Б. Соколова, В.А. Краснов, Т.А. Рейхруд // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 11. - С. 61-64; Антибиотики и химиотерапия. - 2009. – Том 54, N1/2. - С. 38-41.
16. Норейко С.Б. Патогенетическая терапия туберкулеза / С.Б.Норейко, Б.В. Норейко // Новости медицины и фармации. - 2009. - N 11/12. - С. 15-17; № 13/14. - С. 22-24; N 16. - С. 16-19; N 17. - С. 18-20.

В предлагаемом вниманию врачей цикле лекций доказана необходимость обязательного применения патогенетической терапии наряду с химиотерапией и другими методами. Принципиально новым направлением, всесторонне обоснованным авторами, явился синдромный подход с учетом фазности развития воспалительного процесса. Доказана необходимость согласовывать методику патогенетической терапии с циркадными ритмами симпатоадреналовой и иммунной систем.


Содержание лекций является методологическим основанием для практического использования рекомендаций по патогенетической терапии, нашедших отражение в приказе № 384 МЗ Украины от 09.06.2006 года.
17. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под. общей ред.М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - N12. – Раздел 3: Химиотерапия туберкулеза / С.Е. Борисов, Е.П. Какорина, Л.А. Михайлова и др. - С. 50-64; Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N1. - С. 47-57.

Раздел посвящен организации курсов химиотерапии, описанию режимов химиотерапии, тактике ведения пациентов прервавших лечение.


18. Организация противотуберкулезной помощи на муниципальном уровне / под общей ред. М.И.Перельмана // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N6. - Раздел 14: Неотложная помощь при некоторых осложнениях туберкулеза легких [Текст]. - С. 57-60.
19. Отечественный циклосерин в комплексной терапии лекарственно-резистентного туберкулеза [Текст] / Г.Б. Соколова, О.В. Киртаева, Я.В. Лазарева, А.А. Цыбанев // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. -Том53, N5/6. -С. 32-34.
20. Петренко, А. Б. Впервые выявленный туберкулез органов дыхания у женщин [Текст] / А.Б. Петренко, В.Г. Кононенко // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N9. -С. 19-22.

Изучены клиническая структура, социальный портрет и эффективность стационарного этапа лечения женщин с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания у женщин.


21. Петренко, В. М. Еволюція і ефективність антимікобактеріальної терапії хворих із рецидивом туберкульозу легень [Текст] / В. М. Петренко, С. О. Черенько, Й. Б. Бялик // Український пульмонологічний журнал. - 2009. - N 3. - С. 14-19.
22. Порівняння ефективності стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії для 4-ї клінічної категорії пацієнтів з високим ризиком мультирезистентного туберкульозу [Текст] / Н.А. Литвиненко, С.О. Черенько, Л.М. Циганкова та ін. // Інфекційні хвороби. - 2008. -N1. -С. 46-49.

Вивчали ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії для 4-ї клінічної категорії у 80 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і рецидиви туберкульозу легень з високим ризиком мультирезистентного туберкульозу. Стандартний режим для 4-ї категорії на основі ПАСКу, етамбутол, піразінамід, канаміцин, фторхінолони більш ефективний, ніж на основі етіонаміду.


23. Применение оксида азота в комплексном лечении больных туберкулезом легких [Текст] / Н. Е. Чернеховская [и др.] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2009. - N 6. - С. 50-52.
24. Применение циклоферона в комплексном лечении больных туберкулезом легких [Текст] / И. С. Гельберг [и др.] // Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.И.И.Мечникова. - 2009. - N 1. - С. 176-182.

25. Резонизат и циклосерин в комплексной терапии лекарственно-резистентного туберкулеза (сравнительные исследования) [Текст] / Г.Б. Соколова, Я.В. Лазарева, О.В. Киртаева и др. // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. – Том 53, N11/12. - С. 25-28.
26. Синицын, М. В. Тиопоэтины в комплексном лечении туберкулеза [Текст] / М.В. Синицын, И.В. Богадельникова, Г.Б. Соколова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N4. -С. 21-25.

Приведена клиническая оценка эффективности применения глутоксима в терапии туберкулеза легких.


27. Соколова, Г. Б. Клиническая и экспериментальная фармакология как основа стратегии и тактики химиотерапии туберкулеза (1970-2008 г.г) [Текст] / Г. Б. Соколова // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 12. - С. 22-27.
28. Соколова, Г. Б. Левофлоксацин (Таваник) в комплексной терапии туберкулеза [Текст] / Г.Б. Соколова, А.Д. Куничан, Я.В. Лазарева // Антибиотики и химиотерапия. - 2009. – Том 54, N1/2. - С. 31-37.
29. Спарфлоксацин в комплексной терапии туберкулёза лёгких [Текст] / Г.Б. Соколова, Т.Ю. Хайменова, Я.В. Лазарева, А.Я. Хайменов // Антибиотики и химиотерапия. -2008. -Том53, N5/6. -С. 21-27
30. 616.24-002.5-08С 73 Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень [Текст]: інформаційний лист. Вип. із проблеми "Фтизіатрія і пульмонологія". – К.: Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, 2009. - 3 с.

Пропонується для впровадження в практику лікувально-профілактичних закладів фтизіатричного профілю метод лікування хворих на туберкульоз легень з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, який полягає у призначенні у режимах протитуберкульозної терапії протитуберкульозного препарату з імуномоделюючими властивостями ізофону і муколітика з плейотропними ефектами ердостеїну.31. Суханов, Д. С. Патогенетическая терапия туберкулеза органов дыхания на санаторном этапе лечения [Текст] / Д. С. Суханов, А. К. Иванов, А. Л. Коваленко // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2009. - N 6. - С. 34-37.

Проведена оценка эффективности сочетанного применения ингаляционного введения циклоферона в сочетании с пероральным приемом цитофлафина у больных впервые выявленным туберкулезом легких на санаторном этапе лечения.


32. Течение и эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких, страдающих шизофренией [Текст] / В.Ю. Мишин, Е.Ю. Шевчук, Б.Д. Цыганков, Л.В. Лосев // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N6. -С. 6-10.
33. 616-002.5-08(075.8) Туберкулез. Особенности течения, возможности фармакотерапии [Текст]: учебное пособие для врачей / под ред. А.К. Иванова. - СПБ: "Тактик-Студио", 2009. - 106 с. - ISBN 978-5-91644-013-3.

В книге представлена клиническая классификация туберкулеза, методы обследования, принципы и методы лечения больных туберкулезом легких. Пособие предназначено врачам общего профиля, терапевтам, фтизиатрам, инфекционистам.


34. Убайдуллаев, А. М. Фитотерапия в комплексной терапии туберкулеза легких [Текст] / А.М. Убайдуллаев, Ф.К. Ташпулатова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. - N5. -С. 3-6.
35. Фещенко, Ю. Стандарти діагностики та лікування туберкульозу [Текст] / Ю. Фещенко, С. Черенько // Вісник фармакології та фармації. - 2008. - N1. - С. 2-7.
36. Филиппова, Т. П. Лечение больных с прогрессирующим течение туберкулеза легких комплексом стресс-лимитирующих препаратов [Текст] / Т.П. Филиппова, Л.С. Васильева // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N3. -С. 38-42.
37. Флорацил - отечественный фторхинолон III поколения, в комплексной терапии туберкулеза [Текст] / Г.Б. Соколова, О.В. Киртаева, Я.В. Лазарева, А.А. Цыбанев // Антибиотики и химиотерапия. - 2008. –Том 53, N5/6. -С. 28-31.
38. Эффективность и безопасность спарфлоксацина в комплексной терапии туберкулеза [Текст] / Г.Б. Соколова, Т.Я. Хайменова, С.Е. Борисов и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N6. -С. 40-45.
39. Эффективность лимфотропной интермиттирующей химиоиммунотерапии в комплексном лечении больных прогрессирующим туберкулезом легких [Текст] / А. В. Лысов [и др.] // Туберкулез и болезни легких.- 2009. - N 7. - С. 28-34.

Оценена эффективность лимфотропной химиоиммунотерапии с использованием препарата «Ронколейкин» у больных прогрессирующим туберкулезом легких.


40. Эффективность применения комбинированной коллапсотерапии в лечении больных деструктивным туберкулезом легких, выделяющих лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулеза [Текст] / И. А. Васильева [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 11. - С. 23-25.

VII. Хірургічне лікування


1. Бакулін, П. Є. Оптимізація колапсохірургічного лікування хворих на туберкульоз легень [Текст] / П. Є. Бакулін // Харківська хірургічна школа. -2009. - N 4.1. - С. 20-21.


2. Белов, А. В. Эффективность корригирующей торакопластики и плевропластики в хирургии туберкулеза легких [Текст] / А. В. Белов // Харківська хірургічна школа. - 2009. - N 4.1. - С. 21-23.
3. Васильченко, В. В. Применение ранней торакотомии у больных с перфоративными формами туберкулеза легких [Текст] / В. В. Васильченко // Харківська хірургічна школа. - 2009. - N 4.1. - С. 39-41.

4. Видеоторакокаустика в лечении больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] / Д. Б. Гиллер [и др.] // Туберкулез и болезни легких.- 2009. - N 11. - С. 26-31.

5. Гарифуллин, З. Р. Оптимизация хирургического лечения больных туберкулезом органов дыхания с лекарственной устойчивостью возбудителя [Текст] / З.Р. Гарифуллин // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N6. -С. 9-13.
6. Гарифуллин, З. Р. Эффективность хирургического лечения больных лекарственно-устойчивым туберкулезом органов дыхания в зависимости от характера течения заболевания [Текст] / З. Р. Гарифуллин, Х. К. Аминев // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 7. - С. 41-46.
7. Кириллов, Ю. В. Адъювантная лимфотропная химиотерапия в хирургическом лечении прогрессирующего туберкулеза легких [Текст] / Ю. В. Кириллов, А. В. Елькин, М. Э. Кобак // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 10. - С. 41-45.
8. Клапанная бронхоблокация в лечении больных распространенным лекарственно-устойчивым туберкулёзом легких [Текст] / А.В. Левин, Е.А. Цеймах, А.М. Самуйленков и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2007. -N4. -С. 13-16.

Авторами разработан метод лечения путем применения эндобронхиального обратного клапана. Приведена схема и принцип его работы.


9. Корпусенко, И. В. Перспективы хирургического лечения больных с двухсторонними формами туберкулеза легких [Текст] / И. В. Корпусенко // Харківська хірургічна школа. - 2009. - N 4.1. - С. 78-79.
10. Опыт применения экзогенного монооксида азота и аргонплазменной коагуляции при кавернотомии у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с наличием множественной лекарственной устойчивости [Текст] / К.Н. Песикин, А.В. Елькин, М.Э. Кобак и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N8. -С. 42-44.
11. Отс, О. Н. Хирургия туберкулеза органов дыхания в НИИ фтизиопульмонологии ММА им.И.М.Сеченова: история и современные тенденции [Текст] / О. Н. Отс, М. В. Синицын, Г. И. Семенов // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 12. - С. 11-21.

Представлены краткие исторические данные по истории хирургического лечения легочного туберкулеза в НИИ фтизиопульмонологии ММА им.И.М.Сеченова (1918-2008 гг.). Проанализированы результаты хирургического лечения 1007 больных с различными формами туберкулеза легких за последние 10 лет.


12. Применение эндобронхиального клапана в комплексном лечении больных инфильтративным туберкулезом легких [Текст] / А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N9. -С. 29-32.

Авторами разработан метод лечения туберкулеза легких и его осложнений путем применения эндобронхиального клапана (ЭК). ЭК позволяет создать гиповентиляцию пораженного участка с сохранением дренажной функции блокируемого бронха.


13. Сабиров, Ш. Ю. Хирургическое лечение деструктивного туберкулеза легких, осложненного спонтанным пневмотораксом и эмпиемой плевры [Текст] / Ш. Ю. Сабиров // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - N 8. - С. 31-33.
14. Случай успешного применения клапанной бронхоблокации в комплексном лечении больного фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью [Текст] / А.В. Левин, Е.А. Цеймах, П.Е. Зимонин и др. // Проблемы туберкулеза и болезней легких. -2008. -N3. - С. 35-38.
15. Современные тенденции в хирургии легочного туберкулеза [Текст] / Б.В. Радионов, В.М. Мельник, И.А. Калабуха и др. // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - N2. - С. 43-47.

В статье описана эпидемическая ситуация и состояние фтизиохирургической помощи в Украине, проанализированы причины недостаточной роли фтизиохирургического лечения больных и незначительной хирургической активности, освещены проблемы организации фтизиохирургической помощи больным и современные тенденции в хирургии легочного туберкулеза, намечены пути улучшения фтизиохирургической помощи в Украине.


16. Сташенко, А. Д. Видеоторакоскопическая коррекция неэффективного искусственного пневмоторакса при лечении больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] / А. Д. Сташенко // Харківська хірургічна школа. - 2009. - N 4.1. - С. 119-120.
17. Хірургічне лікування легенево-плевральних та абдомінальних ускладнень у хворих із туберкульозом легень [Текст] / М. В. Секела [та ін.] // Харківська хірургічна школа. - 2009. - N 4.1. - С. 113-114.

ЗМІСТ


І. Загальні питання


2

ІІ. Особливості епідситуації та організації протитуберкульозних заходів

2


ІІІ. Сучасні підходи до організації лікування хворих на туберкульоз

5


IV. Бактеріологічні лабораторії


8

V. Діагностика


9

VI. Лікування туберкульозу


12

VII. Хірургічне лікування


16

Укладач: Боріскіна О.В.Відповідальний за випуск: Діжур Т.А.

Тираж: 10 прим.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка