Комплекс маркетингуСторінка1/23
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Комплекс маркетингу

Опис:

4 к. - фарм Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

До функцій „паблік рілейшнз ” відноситься:


A. *

популяризація товарних марок підприємства та інших елементів фірмового стилю;


B.

формування іміджу в корпоративній рекламі;


C.

нагадування про препарати;


D.

створення переконання споживачів у властивостях ліків фірми;


E.

інформування споживачів.


2.

?Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтинг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “Дійна корова”?


A. *

лікарський засіб займає позицію стабільного лідера на доволі зрілому ринку


B.

лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають..


C.

лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які швидко розвиваються.


D.

усі відповіді правильні


E.

лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків


3.

Згідно матриці “Бостон консалтинг груп” товари розділені на чотири групи. Які з перелічених нижче назв груп товарів входять в матрицю “Бостон консалтинг груп” .


A. *

всі відповіді вірні


B.

«зірки»


C.

«важкі діти»


D.

«дійні корови»


E.

«собаки»


4.

Згідно матриці конкурентних переваг Портера стратегія концентрації передбачає:


A. *

Досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію унікального товару


B.

Досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію унікального товару


C.

Досягнення лідерства на одному сегменті через пропозицію широкого асортименту товарів


D.

Досягнення лідерства на багатьох сегментах через пропозицію широкого асортименту товарів


E.

Досягнення лідерства через пропозицію унікального товару за високою ціною


5.

Фармацевтична фірма «Ліктрави» спрямовує власну діяльність на розробку лікарських препаратів рослинного походження, концентруючи власну діяльність на одному сегменті ринку і прагнучи досягти лідерства через зниження витрат. Яку стратегію з матриці конкурентних переваг Портера обрала фармацевтична фірма?


A. *

стратегія концентрації


B.

стратегія диференціації


C.

цінове лідерство


D.

продуктове лідерство


E.

стратегія розширення ринку


6.

Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтинг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “Зірка”?


A.

лікарський засіб займає позицію стабільного лідера на доволі зрілому ринку


B.

лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають..


C.

лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які швидко розвиваються.

D. *

лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків


E.

усі відповіді правильні


7.

Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтинг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “Важка дитина”?


A.

лікарський засіб займає позицію стабільного лідера на доволі зрілому ринку


B.

лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають..


C. *

лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які швидко розвиваються.


D.

усі відповіді правильні


E.

лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків


8.

Фірма здійснює аналіз маркетингового “портфеля” на основі матриці “Бостон консалтинг груп”. Яка пріоритетна маркетингова стратегія може бути використана фірмою для лікарського засобу, що перебуває в ранзі “Собака”?


A.

лікарський засіб займає позицію стабільного лідера на доволі зрілому ринку


B. *

лікарський засіб із низькою часткою на ринках, що повільно зростають..


C.

лікарський засіб із низькою ринковою часткою на ринках, які швидко розвиваються.


D.

лікарський засіб із високою часткою ринку або такою, що інтенсивно зростає, потребує значних коштів для фінансування росту, приносить прибутки або має потенціал значних прибутків


E.

усі відповіді правильні


9.

Лікарські препарати, що належать до СГО «Собака» приносять незначні прибутки, хоча і потребують малих вкладень. Чим виправдана їх присутність на ринку?


A. *

це життєвонеобхідні препарати


B.

це важливі для фірми препарати


C.

відсутня конкуренція


D.

значна частка на ринку


E.

це препарати аутсайдери


10.

У фармацевтичному «портфелі» фірми присутні лікарські препарати, що належать до СГО «Собака». Вони приносять незначні прибутки, хоча і потребують малих вкладень. Які стратегії може використати фірма для цих СГО?


A. *

вихід з ринку


B.

інвестування


C.

пошук переваг над аналогами


D.

диверсифікація


E.

модернізація


11.

Фармацевтична фірма «Червона зірка» для аналізування маркетингових можливостей фірми скористалася матрицею Ансоффа. Маркетологи фірми запропонували можливість зниження ціни на традиційний препарат цієї фірми, а також активнішого його просування на ринок. Яку маркетингову можливість обрала фармацевтична фірма?


A. *

глибшого проникнення на ринок


B.

розширення меж ринку


C.

розвитку лз


D.

диверсифікації


E.

масового маркетингу


12.

Фармацевтична фірма для визначення свого місця на ринку і прогнозування своєї діяльності аналізує й оцінює свій власний потенціал, а також фактори що знаходяться поза сферою постійного контролю керівництва фірми і можуть вплинути на її стратегію. Як називається такий метод аналізу:

A.

авс – аналіз;


B.

ven – аналіз;


C.

метод дельфі;


D. *

swot – аналіз;


E.

модель портера.


13.

Чим користується фармацевтична фірма для аналізу маркетингових можливостей і прогнозування свого місця на ринку?


A.

матриця „унікальність – можливість”.


B. *

матриця „ансоффа” (продукт-ринок).


C.

матриця swot – аналізу.


D.

матриця фармакоекономічного аналізу.


E.

модель конкурентних сил Портера.


14.

В чому суть другої частини SWOT – аналізу?


A.

об’єктивна оцінка сильних сторін фірми.


B.

глибоке розуміння можливостей маркетингового середовища.


C.

дослідження активних суб’єктів, що діють за межами фірми і впливають на їх здатність підтримувати з цільовими споживачами дружні відносини.


D.

опрацювання планів реалізації обраних стратегій.


E. *

дослідження активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на їх здатність встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами відносини ділового співробітництва.


15.

Якими силами утворене макросередовище, що є складовою частиною зовнішнього середовища?


A.

сили, що безпосередньо стосуються самого підприємства (вище керівництво, фінансова служба, служба матеріально – технічного забезпечення).


B. *

сили, що непідконтрольні з боку підприємства ( демографічні, економічні, правові, природні, науково-технічні).


C.

сили, що непідконтрольні з боку підприємства ( вище керівництво, споживачі, конкуренти)


D.

сили, що безпосередньо стосуються самого підприємства, та його можливості щодо задоволення потреб споживачів, тобто постачальники, посередники, конкуренти.


E.

сили, що стосуються можливості самого підприємства щодо задоволення власних потреб, тобто постачальники, посередники, конкуренти.


16.

Аналіз „фармацевтичного портфеля” за допомогою матриці „Бостон Консалтинг груп” це:


A.

фірма, для традиційного лікарського засобу шукає нові ринки або виявляє нові сфери його застосування;


B.

фармацевтична фірма пропонує ринку нові лікарські засоби;


C.

фармацевтична фірма вивчає стан всіх стратегічних господарських одиниць.


D.

у фірми появляються можливості диверсифікації за рахунок пропозиції нових продуктів на нових ринках.


E.

фармацевтична фірма виявляє та усвідомлює можливості й загрози, що можуть впливати на діяльність


17.

?Який із перерахованих факторів не відноситься до вказаної концепції?{


A.

споживачі (задоволення потреб)


B.

підприємство (прибуток)


C. *

трудові ресурси (надання робочих місць)


D.

суспільство (благополуччя людей


E.

немає вірної відповіді


18.

Маркетингова діяльність підприємства складається з трьох основних частин: комплексне дослідження фармацевтичного ринку, розробка комплексу маркетингу та функціональне забезпечення маркетингової діяльності. В розробку комплексу фармацевтичного маркетингу не входить:

A.

розробка лікарського засобу


B.

ціноутворення


C.

методи збуту


D.

методи просування лікарських засобів


E. *

створення служби маркетингу


19.

В теорії маркетингу розрізняють три сфери ринку. Яке з перерахованих визначень не відноситься до сфер ринку?


A.

ринок товарів та послуг


B.

ринок цінних паперів


C. *

ринок інформаційних послуг


D.

ринок робочої сили


E.

ринок продавця


20.

В умовах високої конкуренції фармацевтичне виробництво в організації своєї роботи виходить із необхідності задоволення потреб клієнтів з одночасним підвищенням життєвого рівня всього суспільства і особистим доходом. Яку концепцію управління маркетингом вибрала дана фірма:


A.

удосконалення виробництва


B.

удосконалення товару


C. *

інтегрованого маркетингу


D.

соціально-етичного маркетингу


E.

інтенсифікації комерційних зусиль


21.

Виберіть елементи внутрішнього фармацевтичного ринку:


A.

митна система, спільні підприємства, система освіти


B.

спільні підприємства, зарубіжні виробники, лікувально-профілактичні заклади, підприємства із 100% іноземними інвестиціямиПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка