Колоїдна хімія. Кафедральна база Адсорбція на межі розподілу Рідина-ГазСторінка4/4
Дата конвертації13.01.2021
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4
Колоїдна хімія
Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є:

 • молекула

 • іон

 • атом

 • цвіттер-іон

 • *міцела

Емульсії, мазі, пасти та ін. Можуть бути виготовлені подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес називається: • адгезія

 • конденсація

 • *диспергація

 • седиментация

 • коагуляція

Які методи грунтуються на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента та інтенсивністю поглинання світла: • *спектрофотометрія

 • адсорбційна хроматографія

 • полярографія

 • потенциометрия

 • амперметра

Колоїдний розчин-це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину. • вільний радикал

 • іон

 • атом

 • *міцела

 • молекула

Важливим способом для визначення колоїдного стану, тобто гетерогенності системи є проходження світла крізь систему. При цьому пучок світла: • *розсіюється у вигляді світлого конуса

 • переломлюється

 • поглинається

 • відбивається

 • Проникає в середину частки

В аптечній практиці при приготуванні ліків, якщо тверда лікарська речовина не розчиняється у воді, її готують як мікрогетерогенну систему з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою з розміром частинок 10-6-10-4 м. Такою лікарською формою є: • *суспензія

 • емульсія

 • ліпоїдний золь

 • аерозоль

 • порошок

Колоїдні розчини з найвищим ступенем дисперсності отримують: • пептизацією

 • *хімічної конденсації

 • фізичної конденсацією

 • диспергуванням

 • заміною розчинника

У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення лікарських форм у вигляді колоїдно-дисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься: • подвійний обмін

 • відновлення

 • окислення

 • гідроліз

 • *заміна розчинника

Для очищення колоїдних розчинів деяких лікарських препаратів від домішок сторонніх речовин використовують різні методи. Як називають процес самовільного виділення з колоїдного розчину розчинених низькомолекулярних домішок шляхом проникнення їх крізь рослинні, тваринні або штучні мембрани? • фільтруванням

 • ультрафильтрацией

 • електродіалізом

 • *діалізом

 • електроосмос

Вільнодисперсними системами є: • пасти

 • *емульсії

 • піни

 • мазі

 • гелі

З наведених систем до зв'язано-дисперсних належать: • емульсії

 • *холодці

 • гідрозолі

 • розчини ВМС.

 • аерозолі

Деякі лікарські препарати, наприклад колларгол, застосовуються в медицині в колоїдній формі. Яку з форм матиме міцела золю йодиду срібла, який отримали за рахунок надлишку калій йодиду? • {[(mAgI)nI–]n– (n –x)Ag+}x–xAg+

 • {[(mAgI)nAg+]n+ (n –x)K+}x+xK+

 • {[(mAgI)nAg+]n+ (n –x)I–}x+xI–

 • *{[(mAgI)nI–]n– (n –x)K+}x+xK+

 • {[(mAgI)nK+]n+ (n –x)I–}x+xI–

Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Вкажіть, який розмір часток дисперсної фази відповідає колоїдному ступеню дисперсності? • 10–5 – 10–3 м;

 • *10–7 – 10–9 м

 • 10–5 – 10–7 м

 • 10–3 м

 • 10–10 – 10–11 м

Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який з іонів вибірково буде адсорбуватися з водного розчину на агрегаті срібла хлориду? • Na+

 • Н+

 • OH

 • *Ag+

 • NO3

Який з електролітів необхідно використовувати як стабілізатор, щоб золь аргентум йодиду мав позитивно заряджені гранули: • КNO3

 • NaI

 • *AgNO3

 • KI

 • KCl

Який з електролітів необхідно використовувати як стабілізатор, щоб золь берлінської блакиті мав позитивно заряджені гранули: • K4[Fe(CN)6]

 • NaI

 • *FeCl3

 • KCl

 • Fe4[Fe(CN)6]3

В основі старіння колоїдних систем лежить процес: • тиксотропії

 • *синерезиса

 • набухання

 • пептізаціі

 • гелеобразования

Процес очищення крові за допомогою «штучної нирки», через яку кров під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином грунтується на: • *діалізі і ультрафільтрації

 • коагуляції

 • седиментации

 • диспергації

 • електрофорезі

За допомогою «штучної нирки» Можливе очищення крові, що є колоїдної системою, від продуктів обміну низькомолекулярних речовин. Кров під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином. З крові виділяються «шлаки» .Цей процес базується на: • *діалізі

 • диспергації

 • седиментации

 • адсорбції

 • коагуляції

Очистити колоїдний розчин від низькомолекулярних домішок можна: • *діалізом.

 • коагуляцией розчину

 • фільтруванням крізь паперовий фільтр.

 • електрофорезом.

 • ультрафільтрацією.

Грубодисперсні системи з рідким дисперсним середовищем і твердою дисперсною фазою називаються: • аерозолі

 • піни

 • емульсії

 • *суспензії

 • порошки

Частинки AgCl у водному середовищі мають розмір 5 • 10 -6 м. Дана дисперсна система є: • істинним розчином

 • колоїдним розчином

 • аерозолем

 • емульсією

 • *суспензією

Очищення крові за допомогою «штучної нирки», коли кров під тиском протікає між двома мембранами, які омиваються зовні фізіологічним розчином, базується на: • *діаліз і ультрафільтрації

 • седиментации

 • електрофорез

 • коагуляція

 • диспергація

Кращим методом очищення золю від надлишку електролітів є: • діаліз

 • електрофорез

 • *електродіаліз

 • ультрафільтрація

 • звичайне фільтрування

Вимивання низькомолекулярних речовин розчинником через напівпроникну мембрану, яка не пропускає частинок дисперсної системи, називається: • дифузія

 • осмос

 • електрофорез

 • ультрафільтрація

 • *діаліз

Величина осмотичного тиску колоїдних розчинів: • висока, постійна

 • осмотичний тиск в колоїдних розчинах відсутня

 • низька, постійна

 • висока, непостійна

 • *низька, непостійна

Для дослідження властивостей колоїдних розчинів найбільш застосовні методи: • потенциометрия, рефрактометрия

 • *ультрамікроскопія, нефелометрія

 • оптична мікроскопія, колориметрия

 • поляриметрия, турбідиметрія

 • индикаторное титрування, полярографія

Метод дослідження золів, який дає можливість розрахувати кількість частинок золю в певному обсязі: • *ультрамікроскопія

 • колориметрия

 • діаліз

 • оптична мікроскопія

 • нефелометрія

При зменшенні діаметра частинок дисперсної системи в 2 рази дисперсність • *зростає в 2 рази

 • зростає в 4 рази

 • зменшується в 8 разів

 • зменшується в 4 рази

 • зменшується в 2 рази

Поділ дисперсних систем на ліофільні і ліофобні - це класифікація за: • дисперсности

 • структурно-механічними властивостями

 • *міжфазній взаємодії

 • агрегатному стані

 • електричними властивостями

Який електроліт є стабілізатором золю берлінської блакиті з позитивно зарядженої гранулою: • Будь-який інший електроліт

 • KCl

 • K4[Fe(CN)6]

 • Fe3[Fe(CN)6]

 • *FeCl3

Який електроліт є стабілізатором золю аргентум йодиду з позитивно зарядженої гранулою: • KI

 • KCl

 • *AgNO3

 • Будь-який інший електроліт

 • КNO3

Гідроліз якої солі може привести до утворення золю? • Na2S

 • CH3COOK

 • Na2CO3

 • *FeCl3

 • NH4Cl

Взаємодія яких речовин може привести до утворення золю? • Na + H2O;

 • Na2SO3+ O2;

 • NaOH + HCl;

 • H2S + NaOH;

 • *H2S + O2;

Золь кислоти може утворитися в результаті гідролізу солі: • Ni(NO3)2

 • KH2PO4

 • FeSO4

 • *Na2SiO3

 • ZnCl2

Золь утворився в результаті змішування однакових об’ємів 0,001 М розчинів AgNO3 і K2CrO4. Які іони є потенціаловизначаючими? • NO3

 • K+

 • CrO42–

 • Ag+

 • *CrO42– чи Ag+(утворюється міцела в ізоелектричному стані)

Золь утворився в результаті змішування однакових об’ємів 0,002 М розчинів Pb(NO3)2 і KI. Які іони утворюють дифузний шар? • NO3

 • Pb2+

 • I

 • *дифузний шар відсутній (міцела в ізоелектричному стані)

 • K+

Щоб отримати золь Fe(OH)3 методом діссолюціонної (опосередкованої) пептізаціі, до свіжоприготованого осаду Fe(OH)3 потрібно додати невелику кількість: • FeCl3

 • FeOCl

 • K4[Fe(CN)6]

 • *HCl

 • KOH

Для отримання золю BaSO4 з негативним зарядом гранул в якості пептизаторів можна використовувати: • *K2SO4

 • HCl

 • BaC2O4

 • BaCl2

 • CaCl2

При тривалому зберіганні розведених розчинів FeCl3 колір розчину темніє, з'являється опалесценція в результаті утворення золю Fe(OH)3. Яким методом отримано золь? • пептізаціі

 • хімічної конденсації, окислювально-відновна реакція

 • хімічної конденсації, реакція подвійного обміну

 • *хімічної конденсації, реакція гідролізу

 • фізичної конденсації

До розчину, який містить іони Na+, Mg2+, Ba2+, Cl-, NO3-, додали розчин КОН. Золь якої речовини може утворитися? • *Mg(OH)2

 • KNO3

 • BaCl2

 • BaCl(OH)

 • Ba(OH)2

В якому середовищі потрібно проводити відновлення KMnO4, щоб отримати золь MnO2? • сильнокислой

 • лужної

 • *нейтральної

 • кислої

 • в будь-який

Використавши реакцію гідролізу, можна отримати золь • BaSO4

 • KOH

 • *Ni(OH)2

 • Ba(OH)2

 • H2SO4

Потенціаловизначаючими можуть бути іони, які: • іони найбільшим зарядом

 • іони рухливість яких у розчині найбільша

 • *входять до складу нерозчинного агрегату або утворюють изоморфную з ним структуру

 • будь-які інші іони в розчині

 • тільки комплексні іони

Додавання якої речовини до розчину Pb(NO3)2 може привести до утворення золю? • Pb(CH3COO)2

 • BaSO4

 • *HNO3

 • KI

 • KNO3

Колоїдні розчини широко використовуються у фармацевтичній практиці. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину. • атом

 • *міцела

 • іон

 • молекула

 • вільний радикал

У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення лікарських форм у вигляді колоїдно-дисперсних систем. До методів фізичної конденсації відноситься: • гідроліз

 • *заміна розчинника

 • подвійний обмін

 • окислення

 • відновлення


ВМС
Полімеризацією називається реакція:

 • з'єднання молекул мономера в макромолекули полімеру за рахунок розриву ланцюга

 • взаємодія полімерів між собою

 • *з'єднання молекул мономера в макромолекули полімеру за рахунок розриву кратних зв'язків

 • з'єднання молекул мономера між собою з виділенням низькомолекулярної речовини

 • взаємодія полімерів з утворенням ланцюга

Що таке поліконденсація? • укрупнення макромолекул полімеру

 • процес утворення макромолекул полімеру простим з'єднанням молекул мономера між собою

 • *реакція з'єднання молекул мономерів в макромолекули з виділенням низькомолекулярних речовин

 • з'єднання молекул мономера в макромолекули полімеру за рахунок розриву кратних зв'язків

 • з'єднання молекул мономера в макромолекули полімеру за рахунок розриву ланцюга

В результаті якої реакції утворюються білки в живих організмах? • *поліконденсації альфа-амінокислот

 • полімеризації моносахаридів

 • поліконденсації моносахаридів

 • полімеризації амінокислот

 • обміну моносахаридів

ВМС можна отримати методом: • органічних перетворень

 • біологічних перетворень

 • *хімічних перетворень

 • синтетичних перетворень

 • фізичних перетворень

Структурною одиницею полімерних сполук є: • комплексні іони

 • аніони і катіони

 • окремі молекули

 • *полімерні ланцюги

 • макромолекули

Поліелектроліти це: • сукупність електролітів з високою і низькою молекулярною масою

 • низькомолекулярні речовини

 • *електроліти з високою молекулярною масою

 • білки, здатні до дисоціації у водних розчинах

 • електроліти з низькою молекулярною масою

Відомо, що типовими фізичними станами ВМС є: • кристалічний, скловидний, рідкий

 • в'яже-текучий, твердий, рідкий

 • твердий, рідкий, гелевидний

 • газоподібний, плазмоподібний, рідкий

 • в'яжчу-текучий, високоеластичний, скловидний

Які з перерахованих фізичних властивостей для полімерних матеріалів не характерні: А. низька температура плавлення; Б. еластичність; В. оборотна деформація; Г. ламкість; Д. пластичність • А, В

 • Б, В

 • Г, Д

 • *А, Г

 • А, Д

Які властивості не характерні для розчинів ВМС?

А. термодинамічна стійкість; Б. гомогенність; В. великий осмотичний тиск; Г. термодинамічна нестійкість; Д. світлорозсіювання; Е. велика структурна в'язкість


 • *В, Г

 • Г, Д

 • А, В

 • Б, В

 • А, Д

Які типи зв'язків обумовлюють специфічні властивості полімерів : • міжмолекулярна і металева

 • хімічна і міжмолекулярна

 • *міжмолекулярна і воднева

 • воднева і металева

 • хімічна і внутрішньомолекулярна

Розчини ВМС від колоїдних розчинів відрізняються такими властивостями: • гомогенністю і будовою міцели часток

 • *меншою швидкістю дифузії і світлорозсіюванням

 • світлорозсіюванням

 • меншою швидкістю дифузії

 • не проходять через напівпроникні мембрани

Розчини ВМС відрізняються від істинних розчинів такими властивостями: • меншим осмотичним тиском і термодинамічною стійкістю

 • гомогенністю і оборотністю

 • *меншим осмотичним тиском і меншою швидкістю дифузії

 • оборотністю і меншою швидкістю дифузії

 • термодинамічною стійкістю

У якому з розчинників отримують термодинамічно стійкі розчини білків? • бензол

 • ацетон

 • гексан

 • *вода

 • толуол

ВМС утворюють золи або дисперсії в розчинниках: • полярність яких відповідає полярності ВМС

 • *полярність яких не відповідає полярності ВМС

 • при взаємному змішуванні

 • при їх конденсації

 • природа яких відповідає природі ВМС

ВМС утворюють молекулярні розчини тільки в розчинниках: • *полярність яких відповідає полярності ВМС

 • не утворюють

 • утворюють тільки при нагріванні

 • полярність яких не відповідає полярності ВМС

 • природа яких не відповідає природі ВМС

Хороша розчинність желатину у воді пояснюється: • універсальністю розчинника

 • великою молекулярною масою

 • *наявністю в молекулах желатину гідрофільних груп

 • полярністю розчинника

 • наявністю в молекулах желатину гідрофобних груп

Який процес передує розчиненню ВМС у відповідному розчиннику? • виділення тепла

 • дифузія

 • вбирання тепла

 • осмос

 • *набухання

Набряканням гелів це: • процес розчинення полімеру

 • вбирання полімеру розчинником

 • однакова дифузія молекул полімеру і розчинника

 • *вбирання розчинника ВМС, що супроводжується збільшенням маси і об'єму полімеру

 • вбирання розчинника ВМС, що супроводжується зменшенням маси і об'єму полімеру

Причиною набрякання гелів є: • Однакова швидкість осмосу ВМС і розчинника

 • Велика молекулярна маса ВМС

 • Однакова швидкість дифузії ВМС і розчинника

 • Висока молекулярна маса розчинника

 • *Дифузія молекул розчинника в проміжки між макромолекулами ВМС

Які існують типи набрякання?

А. дифузне; Б. осмотичне; В. обмежене; Г. необмежене; Д. онкотичне


 • Г, Д

 • *В, Г

 • Б, В

 • А, Б

 • А, Б, Д

Який тип набрякання желатину в гарячій воді? • обежений

 • *необежений

 • осмотичний

 • онкотичний

 • дифузний

Який тип набрякання желатину в холодній воді? • *обежений

 • онкотичний

 • осмотичний

 • необежений

 • дифузний

Процес набрякання кількісно характеризується: • константою і швидкістю набрякання

 • природою розчинника і ВМС

 • *ступінем і швидкістю набрякання

 • мірою і константою набрякання

 • масою ВМС

Мірою набрякання гелів називається:

А. відношення приросту об'єму полімеру до його початкового об'єму; Б. приріст маси полімеру при набряканні; В. Збільшення об'єму полімеру при набряканні; Г. відношення приросту маси полімеру до його первинної маси


 • А, В

 • *А, Г

 • В, Г

 • А, Б

 • Б, Г

На міру набрякання гелів не впливають такі чинники:

А. рН середовища; Б. тиск; В. температура; Г. об'єм розчинника; Д. природа розчинника; Е. присутність електролітів


 • Д, Е

 • А, Б, В

 • Г, Д, Е

 • *Б, Г

 • А, Б

За яких умов обмежене набрякання желатину переходить в необмежене? (утворення розчину)? • *при нагріванні

 • у присутності електролітів

 • при охолодженні

 • у присутності каталізатора

 • у присутності іонів SO42 -

Синтетичні високомолекулярні з'єднання контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Матеріал лінз, що набубнявів, має певну кількість води. Це приклад: • синтетичного набрякання

 • необмеженого набрякання

 • кінетичного набрякання

 • адгезійного набрякання

 • *органічного набрякання

У якому ряду аніони розміщені в порядку їх зростаючого впливу на набрякання ВМС? • *SO42–, CH3COO, Cl, NO3, I, CNS

 • Cl, CH3COO, SO42–, CNS, NO3

 • I, CH3COO, Cl, SO42–, СNS

 • CNS, I, Br, NO3, Cl, CH3COO, SO42–

 • CH3COO, NO3, SO42–, CNS, Cl

У якому ряду аніони розташовані в порядку їх спадаючого впливу на набрякання ВМС? • Cl, CH3COO, SO42–, CNS, NO3

 • I, CH3COO, Cl, SO42–, СNS

 • * CNS, I, Br, NO3, Cl, CH3COO, SO42–

 • CH3COO, NO3, SO42–, CNS, Cl

Як зміниться міра набрякання полівінілового спирту при додаванні сульфату калію? • спочатку збільшиться, а потім не зміниться

 • збільшиться

 • не зміниться

 • *зменшиться

 • спочатку збільшиться, а потім зменшиться

Як зміниться міра набрякання полівінілового спирту при додаванні тіоціанату калію? • не зміниться

 • спочатку зменшиться, а потім збільшиться

 • спочатку зменшиться, а потім не зміниться

 • зменшиться

 • *збільшиться

Ізоелектричним станом білку називається такий стан, коли його частки: • рухаються до анода

 • рухаються до катода

 • мають негативний заряд

 • *електронейтральні

 • мають позитивний заряд

Які значення приведених фізико-хімічних величин відповідають ізоелектричній точці?

А. мінімум набрякання; Б. максимум коагуляції; В. мінімум в'язкості; Г. мінімум осмотичного тиску; Д. усі приведені значення.
 • В, Г

 • А, В

 • А, Б

 • А, Г

При якому значенні рН електрофоретична рухливість білків буде мінімальною? • *рН = рНІЕТ

 • рН > рНІЕТ

 • рН >7

 • рН < рНІЕТ

 • рН < 7

Білки відіграють важливу роль в процесах життєдіяльності. Ізоелектрична точка білку дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білку рухається до катода? • 7,0

 • 4,7

 • *3,5

 • 11,5

 • 5,0

Білки відіграють важливу роль в процесах життєдіяльності. При якому значенні рН електрофоретичний рух желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7)? • 9,4

 • *4,7

 • 14,0

 • 7,0

 • 5,5

Ізоелектрична точка білку дорівнює 5,7. При якому рН макроіон білку рухається до анода? • 5,7

 • 5,0

 • *7,0

 • 4,7

 • 4,0

Студні-це: • Трифазні системи

 • *Гомогенні структуровані розчини полімерів, які втратили свою плинність

 • Гетерогенні структуровані системи, утворені твердими колоїдними частками

 • Гомогенні структуровані розчини полімерів, які мають високу плинність

 • Двофазні системи з макромолекул полімеру і розчинника

Ізоелектрична точка міозину м'язів дорівнює 5. При яких значеннях рН електрофоретична рухливість макроіонів міозину дорівнює нулю? • 2,0

 • 7,0

 • 3.0;

 • 6,0

 • *5,0

Який процес є основою висолювання? • Дифузія

 • *Дегідрація ВМС

 • Гідратація ВМС

 • Осмос

 • Осмотичний тиск

Коацервація - це процес: • *Розділення розчину ВМС на дві рідкі фази з різною концентрацією полімеру

 • Випадання ВМС в осад

 • Висолювання білків

 • Безповоротне осадження білків

 • Зниження розчинності ВМС шляхом заміни розчинника

Що таке синерезис? • Перехід холодців в розчин ВМС

 • Перехід розчину ВМС в студень

 • *Самовільне ущільнення структури холодців в процесі старіння за рахунок від'єднання рідини зі збереженням загальної форми

 • Безповоротний перехід розчину ВМС в студень

 • Оборотний перехід розчину ВМС в студень

Стійкість розчинів високомолекулярних лікарських речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів .Ефект електролітів, що висолює, залежить, головним чином, від: • Молекулярної маси електролітів

 • Зниження розчинності ВМС шляхом заміни розчинника

 • Швидкості руху іонів

 • *Ступені гідратації іонів

 • Тиску і температури

Що таке денатурація білків? • Безповоротний перехід розчину ВМС в холодець

 • Зниження розчинності білків шляхом заміни розчинника

 • Зворотне осадження білків під дією концентрованих розчинів електролітів

 • *Необоротне специфічне осадження білків, що супроводжується зміною їх структури

 • Перехід холодців в розчин ВМС

Що називається висолюванням? • Зміна структури ВМС під дією високої температури

 • Безповоротне осадження ВМС при додаванні розчинів електролітів

 • Збільшення розчинності полімеру шляхом заміни розчинника

 • Зміна структури ВМС під дією високого тиску

 • *Осадження ВМС при додаванні концентрованих розчинів електролітів

Дія аніонів, що висолюють, залежить від: • Концентрації електроліту

 • Радіусу іона

 • Швидкості руху іона

 • Заряду іона

 • *Здатності до сольватації

Старіння розчинів ВМС називається: • Осадження ВМС під дією високого тиску

 • Безповоротне осадження ВМС при додаванні розчинів електролітів

 • Осадження ВМС під дією високої температури

 • Зміна в'язкості розчинів ВМС під дією концентрованих розчинів солей

 • *Покрокова самостійна зміна в'язкості розчинів ВМС при стоянні

Що таке в'язкість рідини? • Швидкість рідини під час її витікання

 • Відношення об'єму до маси

 • *Сила тертя між прилеглими шарами рідини під час її витікання

 • Відношення маси до об'єму

 • Вільна поверхнева енергія, відповідає одиниці поверхні

Розчини ВМС - це система: • *гомогенна

 • гетерогенна

 • необоротна

 • оборотна

 • багатофазна

Розчини ВМС отримують: • *розчиненням ксерогеля

 • конденсаційними методами

 • дисперсійними методами

 • методом заміни накопичувача

Легкість розчинення ВМС пов'язано з: • *наявністю ліофільних груп

 • наявністю ліофобних груп

 • відсутністю спорідненості до розчинника

 • дифільністю

Термодинамічна стійкість розчинів ВМС пояснюється: • *розміром часток

 • гомогенністю

 • наявністю сольватної оболонки

 • дифільністю

Процес набрякання ксерогеля ВМС характеризується: • *зменшенням енергії Гіббса

 • збільшенням енергії Гіббса

 • енергія Гіббса не змінюється

 • зменшенням ентропії

Процес набрякання супроводжується: • *дифузією розчинника в полімер

 • дифузією полімеру в розчинник

 • хімічною взаємодією полімеру з розчинником

 • утворення комплексів

Міра набрякання при додаванні розчину NaBr до амілози: • *збільнується

 • зменшується

 • не змінюється

Міра набрякання при додаванні розчину Na2SO4 до розчину желатин • *зменшиться

 • збільшиться

 • не зміниться

Розчини білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів - це розчини: • *поліелектролітів

 • поліамфолітів

 • електролітів

 • неелектролітів

Заряд білкової молекули виникає за рахунок: • *дисоціації іоногенних груп

 • адсорбції низькомолекулярних речовин

 • денатурації

 • згортання молекул

В'язкість розчинів ВМС : • *менше в'язкості колоїдних розчинів

 • дорівнює в'язкості низькомолекулярних речовин

 • дорівнює в'язкості сахарози

 • нижче в'язкості колоїдних розчинів

В'язкість розчинів ВМС, що містять довгі нерозгалужені молекулярні ланцюги, з підвищенням температури : • *збільшується

 • зменшується

 • не змінюється

У ізоелектричному стані білок заряджений: • *нейтрально

 • негативно

 • позитивно

Дія електролітів на розчин ВМС - це процес: • *висолювання

 • синерезису

 • тиксотропії

 • нейтралізації

Процес висолювання супроводжується: • *зменшенням розчинності полімеру

 • втратою термодинамічної стійкості

 • втратою кінетичної стійкості

 • збільшенням розчинності полімеру

На процес висолювання впливають: • *аніони

 • катіони і аніони

 • нейтральні молекули

 • катіони

До властивостей, що характеризують розчини ВМС як колоїдні розчини, не відносять • *термодинамічну стійкість

 • ліофільність

 • розсіяння світла

 • ефект Тіндаля

До властивостей, що характеризують розчини ВМС як істинні розчини, не відносять • *застигання

 • ліофільність

 • розсіяння світла

 • висолювання

Синтетичним полімером є • *поліетилен

 • трипсин

 • крохмаль

 • желатин

До напівсинтетичних полімерів відноситься • *метилцелюлоза

 • трипсин

 • крохмаль

 • желатин

До лінійних полімерів належить • *целюлоза

 • амілопектин крохмаля

 • желатин

 • крохмаль

До розгалужених полімерів відноситься • *амілопектин крохмаля

 • целюлоза

 • желатин

 • сахароза

Силікони застосовуються у фармацевтичній практиці як • *дисперсійне середовище

 • антисептики

 • болезаспокійливий засіб

 • каталізатори

Осмотичний тиск розчинів ВМС • *значно вищий за тиск золів

 • значно менше тиску золів

 • практично не відрізняється від осмотичного тиску золів

 • не виникає

Мембранна рівновага Доннана повинна враховуватися при визначенні осмотичного тиску в розчинах • *поліелектролітів

 • колоїдних розчинів

 • незаряджених полімерів

 • неелектролітів

Вкажіть, які речовини не є біополімерами: • *сахароза

 • білки

 • крохмаль

 • натуральний каучук

 • глікоген

Вкажіть чинники, від яких залежить заряд молекули білку : • *число карбоксильних і амінних груп

 • концентрація іонів водню в розчині

 • природа розчинника

 • міра іонізації функціональних груп

У ізоелектричній точці білок має мінімальні значення: • *ступені набрякання

 • електрофоретичної рухливості

 • сумарного заряду макромолекул

 • міри гідратації

Розчин білку в ізоелектричній точці має максимальні значення: • *швидкості желатинування

 • осмотичного тиску

 • в'язкості

 • швидкості коагуляції

Вкажіть властивості, загальні як для колоїдних розчинів, так і для розчинів ВМС : • *вітророзсіювання

 • невелика величина осмотичного тиску

 • гомогенність

 • розчини утворюються мимоволі

Процес утворення розчинів ВМС супроводжується: • *зменшенням вільної енергії Гіббса

 • обмеженим набряканням

 • необмеженим набряканням

 • збільшенням вільної енергії Гіббса

Вкажіть, які чинники збільшують міру набрякання : • *зміна рН розчину по відношенню до ІЕТ білку

 • додавання в розчин білку сульфату натрію

 • додавання в розчин білку роданіду натрію

 • зменшення температури

Вкажіть, які чинники прискорюють процес застигання (желатинування) розчину полімеру : • *збільшення концентрації полімеру в розчині

 • підвищення температури

 • зниження температури

 • додавання в розчин полімеру йодиду калію

Вкажіть, які методи використовують для очищення і виділення білків : • висолювання

 • *електрофорез

 • гель-фільтрація

Вкажіть чинники, від яких не залежить значення в'язкості розчину ВМС : • *природи макромолекули полімеру

 • температури

 • концентрації ВМС

 • відносної молекулярної маси полімеру


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка