Колоїдна хімія. Кафедральна база Адсорбція на межі розподілу Рідина-ГазСторінка3/4
Дата конвертації13.01.2021
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4
Адсорбція (Хроматографія)
Процеси іонного обміну на твердій поверхні характеризуються:

 • *рівнянням Нікольского

 • рівнянням Ленгмюра

 • рівнянням Гіббса

 • рівнянням Шишковського

 • всіма перерахованими рівняннями

Виборча адсорбція: • *не сопроводжується виділенням в розчин эквівалентного числа іонів того ж знаку

 • супроводжується виділенням в розчин эквівалентного числа іонів того ж знаку

 • не супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знака

 • супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знака

Вираз: «з розчину адсорбуються ті іони, які входять до складу кристалічної решітки сорбенту або утворюють з ним малорозчинне з'єднання», називають: • *правилом Панета-Фаянсу

 • правилом Дюкло-Траубе

 • правилом Ребиндера

 • правилом Ланзау

Хроматографією називають: • *динамічний метод аналізу, заснований на многократноповторяющіхся процесах сорбції і десорбції

 • метод аналізу, заснований на светопоглощение молекулами речовини

 • метод аналізу, заснований на магнітному резонансі атомів

 • метод аналізу, заснований на фазових переходах

Хроматографічні методи аналізу використовують: • у всіх перерахованих аналітичних цілях

 • для якісної і кількісної оцінки основної речовини і домішок в субстанціях та лікарських формах

 • для вивчення кінетики хімічних реакцій

 • проведення попереднього і підтверджує етапів при хіміко-токсикологічному аналізі

 • проведення аналізу нафтопродуктів

За типом агрегатного стану фаз методи хроматографії можна розділити на: • *газову і рідинну хроматографію

 • адсорбционную і розподільну хроматографію

 • зовнішню і внутрішню хроматографію

 • всі відповіді вірні

За типом процесу поділу методи хроматографії можна розділити на: • *адсорбтивну і розподільну хроматографію

 • газову і рідинну хроматографію

 • зовнішню і внутрішню хроматографію

 • всі відповіді вірні

Якісну оцінку речовини в газовій, газо-рідинної і ВЕРХ хроматографії проводять по: • *часу утримування компонента

 • площі піку на хроматограмі

 • швидкості потоку рухомої фази

 • складу рухомої фази

Кількісну оцінку речовини в газовій, газо-рідинної і ВЕРХ хроматографії проводять по: • площі піку, який відповідає даної речовини

 • часу утримування компонента

 • швидкості потоку рухомої фази

 • складу рухомої фази

Газово-рідинна хроматографія використовується для поділу сполук з молекулярною масою: • до 500 г/моль

 • до 750 г/моль

 • до 1000 г/моль

 • до кількох тисяч г/моль

 • до 250 г/моль

Якісну характеристику речовини в методі ГЖК проводять: • за часом утримування

 • за обсягом утримування

 • за індексом утримування

 • по площі хроматографічного піку

Індекс утримування це: • *відношення часу утримування стандартного речовини і певної речовини

 • відношення обсягу утримування стандартного речовини і певної речовини

 • відношення часу утримування певної речовини і стандартного речовини

Метод тонкошарової хроматографії використовується для проведення якісного аналізу речовин. Придатний даний метод проведення кількісного аналізу? • *так придатний

 • придатний для аналізу великої кількості речовини

 • непридатний

 • придатний для аналізу невеликих кількостей речовин

Для концентрування речовин і розподілу їх сумішей застосовують хроматографический метод. Хроматографія - це метод аналізу, заснований на перерозподілі речовини між: • твердої і газовою фазами

 • рідкою і газовою фазами

 • рідкої і твердої фазами

 • двома рідкими фазами, які не змішуються між собою

 • рухомою і нерухомою фазами

Хроматографічне розділення може здійснюватися двома способами: планарним (на платівках) і колонковим. У колонкових (проточних) хроматографических методах аналізу кількість досліджуваної речовини визначається: • площею хроматографічного піку.

 • шириною хроматографічного піку.

 • обсягом утримування.

 • часом утримування.

 • висотою еквівалентної теоретичної тарілці.

Суть іонообменної адсорбції полягає в обміні: • аніонів адсорбенту на катіони з розчину

 • *іонів подвійного електричного шару адсорбенту на іони такого ж знака з розчину

 • катіонів адсорбенту на аніони з розчину

 • катіонів на молекули з розчину

 • аніонів на молекули з розчину

Іонітами називають високомолекулярні адсорбенти: • які здатні замінювати свої катіони на аніони з розчину

 • *на поверхні яких відбувається процес еквівалентного іонного обміну

 • які замінюють свої аніони на катіони з розчину

 • які здатні замінювати свої катіони на молекули з розчину

 • які здатні замінювати свої катіони на аніони і молекули з розчину

Аніонітами є іонообмінники, які обмінюють свої рухливі аніони на • аніони з розчину в еквівалентних кількостях

 • катіони з розчину

 • катіони і аніони

Яке з рівнянь відображає процес катіонного обміну? • Катіоніт Ме ++ Аніоніт +ОН = Катіоніт Аніоніт + + Н 2О

 • Катіоніт Н + + Аn = Катіоніт Аn + Н +Ме +

 • *Катіоніт Н + + Ме +Аn = Катіоніт Ме ++ Н +Аn

 • Катіоніт Н + + Ме +Аn = Катіоніт Аn + Н +Ме +

 • Катіоніт Н + + Аніонит +ОН КатіонітАніоніт + + Н 2О

Принцип дії аніоніта можна зобразити рівнянням: • *Аніоніт +ОН + Ме +Аn = Аніоніт +Аn + Ме +ОН

 • Аніоніт +ОН + КатіонітН + = Аніоніт +Катіоніт – + Н2О

 • Катіоніт Н + + Аніоніт +ОН = Катіоніт Аніоніт + + Н2О

 • Катіоніт Ме + + Аніоніт +ОН = КатіонітАніоніт + + Н2О

 • Аніоніт + ОН + Ме +Аn = Аніоніт +Ме + + Аn ОН

Які рівняння лежать в основі демінералізації води? • Окислення-відновлення

 • *Аніоніт +(ОН )2 +SO4 2– = Аніоніт +SO4 2– +2ОН

 • гидролізу

 • Катіоніт Н + + Аніоніт +ОН = Аніоніт +Катіоніт + Н2О

 • Катіоніт +)2 + Ca 2+ = КатіонітСа 2+ + 2Н +

Які активні групи містять молекули аніонітів? • *–ОН; =NH; –NH2; =N–

 • –CH2SO3H; фенольний гідроксил

 • –SO3H; –COOH; –CH2SO3H; фенольний гидроксил

 • –SO3H; –СООН; –NH2

 • –OH; =NH ; –NH 2

Катіонітами є іоніти, на поверхні яких відбувається процес еквівалентного обміну:Одним з методів вилучення іонів важких металів з води є поглинання їх цеолітами (неорганічними іонітами). Яке явище при цьому спостерігається? • хемосорбція

 • абсорбція

 • *іонний обмін

 • капілярна конденсація

 • молекулярно-ситовий ефект

Хроматографію в медицині застосовують для: • гемосорбції

 • введення лікарських речовин

 • очищення крові

 • *кількісного визначення речовин

 • визначення поверхневого натягу

Метод аналізу, заснований на перерозподілі речовини між рухомою і нерухомою фазами називається: • спектрометрія

 • потенціометрія

 • гемосорбція

 • *хроматографія

 • кондуктометрія

У чому полягає принцип підбору фаз в хроматографії? • Різниця коефіцієнтів розподілу;

 • Хороша розчинність фаз один в одному;

 • Висока розчинність визначених речовин в рухомою і нерухомою фазах.

На чому ґрунтується поділ компонентів в хроматографічному аналізі? • *На відмінності коефіцієнтів розподілу.

 • На різній швидкості просування;

 • На різній розчинності;

 • На відмінності коефіцієнтів активності.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка