Колоїдна хімія. Кафедральна база Адсорбція на межі розподілу Рідина-Газ


Адсорбція на межі розділу Тверда речовина - ГазСторінка2/4
Дата конвертації13.01.2021
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4
Адсорбція на межі розділу Тверда речовина - Газ
До гідрофільних сорбентів відносять:

 • пористе скло, сілікогель, графіт

 • активоване вугілля, графіт, тальк

 • глину, графіт, тальк

 • *сілікогель, глину, пористе скло

До гідрофобних сорбентів можна віднести: • глину, граніт, тальк

 • сілікогель, графіт, глину

 • *активоване вугілля, тальк, графіт

 • сілікогель, глину, пористе скло

Величина адсорбції на твердих сорбентах залежить від: • розміра поверхні адсорбента, температури, концентрації адсорбтива

 • заряда адсорбента та адсорбтива, типу сорбента

 • серед перерахованих факторів немає правильної відповіді

 • *всі варіанти правильні

Основним завданням теорії адсорбції є моделювання і математичний опис процесу адсорбції – установлення залежності між величиною адсорбції (А чи Г) і: • зарядом адсорбента і адсорбтива, температурой (Т)

 • концентрацією (С) чи тиском (Р) адсорбтива, зарядом сорбента и адсорбтива (Z)

 • *температурой (Т), концентрацією (С) чи тиском (Р) адсорбтива

 • площею поверхні адсорбента (S), температурой (Т)

В рівнянні Фрейндліха константа Фрейндліха дорівнює величині адбсорції (К=А) при одиничному: • значенні емпіричної константи

 • значенні площини поверхні адсорбції

 • об’ємі рідкої і газової фази

 • *тиску чи концентрації

Визначення констант в рівнянні Фрейндліха проводять графічним шляхом побудови прямої в координатах lg x/m – lg c. Ділянка, відрізана даною прямою на осі lg x/m відповідає: • 1/n

 • Lg 1/n

 • *lg K

 • K

Для розрахунку величини адсорбції на твердих сорбентах можна використати таке рівняння Г=Г Кр/(1+Кр), яке носить назву: • універсальне рівняння

 • рівняння Фрейндліха

 • рівняяння Шишковского

 • *рівняння Ленгмюра

Теорія адсорбції Ленгмюра справедлива: • незалежно від кількості адсорбційних шарів

 • при утворенні тримолекулярного адсорбційного слоя

 • при утворенні бімолекулярного адсорбційного слоя

 • *при утворенні мономолекулярного адсорбційного слоя

Питома площа поверхні адсорбента (каталізатора): • обернено пропорційна до добутку постійної Авогадро на величину адсорбції і прямопропорційна площі поперечного перерізу молекули

 • прямопропорційна добутку площі на постійну Авогадро і обернено пропорційна величині адсорбції

 • обернено пропорційна

 • прямопропорційна добутку площі поперечного перерізу адсорбованої молекули на постійну Авогадро і величину адсорбції при високих концент

При адсорбції аліфатичних карбонових кислот з водних розчинів на неполярному адсорбенті - активованому вугіллі - молекули кислоти орієнтуються: • атомами кисню карбонільної групи до адсорбентів

 • гідроксильними радикалами до адсорбентів

 • карбоксильною групою до адсорбентів

 • вуглеводневим радикалом до адсорбентів

Для адсорбції ПАР з неполярних або малополярних розчинників необхідно застосовувати: • іонообмінні адсорбенти

 • всі відповіді вірні

 • *гідрофільні адсорбенти

 • гідрофобні адсорбенти

На гідрофобних поверхнях краще адсорбуються: • електроліти з органічних розчинів

 • всі варіанти вірні

 • ПАР з органічних розчинників

 • електроліти з водних розчинів

 • *ПАР з водних розчинів

На твердому адсорбенті з розчину адсорбуються переважно: • аніони

 • недисоційовані молекули

 • *іони одного виду

 • катіони

Процеси іонного обміну на твердій поверхні характеризуються: • всіма перерахованими рівняннями

 • рівнянням Шишковського

 • рівнянням Гіббса

 • *рівнянням Нікольського

 • рівнянням Ленгмюра

Вибіркова адсорбція: • супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знака

 • не супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знака

 • супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів того ж знака

 • *не супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів того ж знака

Вираз: «з розчину адсорбуються ті іони, які входять до складу кристалічної решітки сорбенту або утворюють з ним малорозчинне з'єднання», називають: • правилом Ребиндера

 • правилом Ланзау

 • *правилом Панета-Фаянсу

 • правилом Дюкло-Траубе

Процес, в ході якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і поверхнево-активними молекулами адсорбенту, називають: • *хемосорбцією

 • сольватацією

 • сублімацією

 • десорбцією

 • адсорбцією

Застосування активованого вугілля для очищення антибіотиків обумовлено процесом самовільної зміни концентрації компонента в поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об'ємом фази. Це процес • десорбції

 • *адсорбції

 • адгезії

 • когезії

 • змочування

Яка з теорій адсорбції містить припущення про утворення полімолекулярних шарів? • теорія Гіббса

 • теорія Арреніуса

 • теорія Ленгмюра

 • *теорія БЕТ

 • теорія Ребиндера

Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується наего • гідрофобних властивості

 • гідрофільних властивостях

 • малої щільності

 • розчинності в воді

 • *високої адсорбційної здатності

Адсорбція газів твердим адсорбентом не залежить від: • питомої поверхні адсорбенту

 • парціального тиску

 • природи газу

 • температури

 • *обсягу газу

Які з наведених речовин застосовуються в медицині як адсорбенти? • вугілля, сорбіт

 • оксид алюмінію, гідрокарбонат магнію

 • *силікагель, активоване вугілля

 • гідрокарбонат магнію, перманганат калію

 • гексаціаноферрат (III) калію, перманганат калію

Який адсорбент краще адсорбує ПАР з водних розчинів • силікагель

 • целюлоза

 • бентоніт

 • кварц

 • *активоване вугілля

Порошок, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошку їх адсорбуюче дію


На якому явищі базується використання активованого вугілля в медичній практиці? • адгезія

 • розтікання

 • десорбція

 • когезія

 • *адсорбція

Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається: • *адсорбція

 • адгезія

 • когезія

 • десорбція

 • змочування

Одним з найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке явище лежить в основі цього методу? • *адсорбція

 • адгезія

 • осмос

 • коагуляція

 • електропровідність

Застосування активованого вугілля для очищення антибіотиків обумовлено процесом самовільної зміни концентрації компонента в поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об'ємом фази. Це процес: • адсорбція

 • змочування

 • десорбція

 • когезія

 • *адгезія

У лікарню поступив пацієнт з важким отруєнням лікарським препаратом, що містить сіль алкалоїду. Який з препаратів повинен запропонувати лікар для надання першої допомоги? • *активоване вугілля

 • розчин гідрокарбонату

 • суспензію білої глини

 • альмагель

 • суспензію крохмалю

Процес, в ході якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і поверхнево-активними молекулами адсорбенту, називають: • сублімацією

 • сольватацією

 • *хемосорбцією

 • адсорбцією

 • десорбцією

Позитивною адсорбцією називається: • гарне розчинення речовин в об'ємі розчину

 • зменшення концентрації речовини в поверхневому шарі

 • погане розчинення речовин в об'ємі розчину

 • *збільшення концентрації речовини на поверхні розділу фаз

 • збільшення концентрації речовини в повному обсязі

Що таке адсорбція? • зміна концентрації речовини в розчині

 • *зміна концентрації речовини на поверхні адсорбенту

 • вбирання однії речовини іншим

 • звільнення поверхні адсорбенту від адсорбата

 • проникнення адсорбата в обсяг адсорбенту

До процесу сорбції відносяться: • розчинення

 • десорбція

 • сублімація

 • *абсорбція

 • фракціонування

Адсорбентами є речовини: • які поглинаються іншими речовинами

 • які вбирають іншу речовину всім обсягом

 • *на поверхні яких відбувається адсорбція

 • які не звільняють поверхні від адсорбата

 • які вбирають іншу речовину і обсягом і поверхнею

Що таке адсорбат? • адсорбтів без адсорбенту

 • речовина, яка дифундує в обсяг абсорбенту

 • неадсорбованний адсорбтив

 • *адсорбтив в адсорбованому стані

 • речовина, на поверхні якої відбувається адсорбція

Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називають: • *адсорбцією

 • когезією

 • адгезіейдесорбцією

 • змочуванням

Порошок, що складається з екстракту беладони і активованого вугілля, має знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження його активності? • когезія

 • адгезія

 • *адсорбція

 • розтікання

 • десорбція

Дія деяких лікарських препаратів на організм обов'язково включає стадію адсорбції. Від яких факторів не залежить адсорбція із розчинів на твердій поверхні? • рівноважної молярної концентрації адсорбтива

 • температури

 • природи адсорбтива

 • природи адсорбенту

 • *тиску

Яке рівняння може бути використано для кількісної характеристики адсорбції на кордоні «тверде тіло - газ"? • рівняння Шишковського

 • рівняння Релея

 • рівняння Гельмгольца-Смолухвського

 • *рівняння Фрейндліха

 • рівняння Гіббса

При наданні швидкої допомоги для зняття інтоксикації, викликаної отруєнням препаратом, що містить солі алкалоїдів, була застосована суспензія деякого адсорбенту. Вкажіть, суспензія якого з нижчеперелічених адсорбентів була застосована. • каолін

 • бентоніт

 • силікагель

 • крохмаль

 • *активоване вугілля

Використання активованого вугілля для очищення антибіотиків, стічних вод та ін., Обумовлено процесом мимовільного зміни концентрації компонента в поверхневому шарі водних розчинів, у порівнянні з об'ємом фази. Цей процес називають • змочуванням

 • десорбцією

 • когезією

 • *адсорбцією

 • адгезію

Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який з іонів вибірково буде адсорбуватися з водного розчину на кристалі хлориду срібла? • Cu2+

 • OH-

 • NO3-

 • Н+

 • *Ag+

Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його • *високій адсорбційній здатності

 • гідрофобних властивостях

 • малої щільності

 • гідрофільних властивостях

 • розчинності в воді

Адсорбція газів твердим адсорбентом не залежить від: • температури

 • парціального тиску

 • природи газу

 • питомої поверхні адсорбенту

 • *обсягу газу

Які з наведених речовин застосовуються в медицині як адсорбенти? • *силікагель, активоване вугілля

 • оксид алюмінію, гідрокарбонат магнію

 • гексаціаноферрат (III) калію, перманганат калію

 • гідрокарбонат магнію, перманганат калію

 • вугілля, сорбіт

Порошок, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошку їх адсорбуюча дія • не змінюється

 • *збільшується

 • зникає

 • нічого з перерахованого

 • зменшується

На якому явищі базується використання активованого вугілля в медичній практиці? • когезія

 • адгезія

 • десорбція

 • *адсорбція

 • розтікання

Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається: • адгезія

 • змочування

 • когезія

 • десорбція

 • *адсорбція

У лікарню поступив пацієнт з важким отруєнням лікарським препаратом, що містить сіль алкалоїду. Який з препаратів повинен запропонувати лікар для надання першої допомоги? • *активоване вугілля

 • альмагель

 • суспензію білої глини

 • суспензію крохмалю

 • розчин гідрокарбонату

Позитивною адсорбцією називається: • *збільшення концентрації речовини на поверхні розділу фаз

 • гарне розчинення речовин в об'ємі розчину

 • збільшення концентрації речовини в повному обсязі

 • погане розчинення речовин в об'ємі розчину

 • зменшення концентрації речовини в поверхневому шарі

Що таке адсорбція?

проникнення адсорбата в обсяг адсорбенту


 • звільнення поверхні адсорбенту від адсорбата

 • *зміна концентрації речовини на поверхні адсорбенту

 • вбирання однієї речовини іншою

 • зміна концентрації речовини в розчині

До процесу сорбції відносяться: • *абсорбція

 • десорбція

 • фракціонування

 • сублімація

 • розчинення

Адсорбентами є речовини: • які не звільняють поверхні від адсорбата

 • які вбирають іншу речовину і обсягом і поверхнею

 • які вбирають іншу речовину всім обсягом

 • які поглинаються іншими речовинами

 • *на поверхні яких відбувається адсорбція

Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його: • поганій розчинності в воді

 • розчинності в воді

 • *адсорбційної здатності

 • малій щільності

 • гідрофобних властивостях

Який адсорбент застосовують в протигазах? • все перераховане

 • *активоване вугілля

 • глини

 • силікагель

 • пористе скло

При підвищенні температури хемосорбція: • зменшується

 • зменшується синусоідально

 • *збільшується

 • збільшується синусоідально

 • не змінюється

Адсорбція газів твердими адсорбентами не залежить від: • *природи газу

 • обсягу газу

 • маси адсорбенту

 • питомої поверхні адсорбенту

 • температури

Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається: • десорбція

 • змочування

 • когезія

 • адгезія

 • *адсорбція

Що таке Імуносорбенти? • речовини, що застосовуються для вилучення антигенів зі складних сумішей

 • сорбенти, які здатні замінювати свої рухливі катіони на аніони з розчину

 • речовини з іммобілізованими на них антитілами, які застосовують для вилучення антигенів зі складних сумішей

 • *речовини з іммобілізованими на них антигенами, які здатні видаляти антитіла зі складних сумішей

 • речовини зі складних сумішей

Добрими адсорбентами є: • сажа

 • крохмаль, мінеральні кислоти, солі

 • целюлоза

 • *активоване вугілля, тальк, графіт

 • силікагель, глина, пористе скло

Застосування активованого вугілля для очищення антибіотиків обумовлено процесом самовільної зміни концентрації компонента в поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об'ємом фази. Цей процес • змочування

 • адгезії

 • десорбції

 • *адсорбції

 • когезії

Одним з найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке явище лежить в основі цього методу? • осмос

 • коагуляція

 • %100%адсорбція

 • адгезія

 • електропровідність

Процес, в ході якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і поверхнево-активними молекулами адсорбенту, називають: • сублімацією

 • десорбцією

 • *хемосорбцією

 • сольватацією

 • адсорбцією

На абсорбцію речовин з розчинів впливають: • *природа розчиненої речовини, розчинника, адсорбенту

 • нічого з перерахованого

 • все перераховане

 • обсяг розчину, маса адсорбенту

 • тиск, маса розчину

Які з адсорбентів є гідрофобними? • *графіт, тальк, активоване вугілля

 • оксиди

 • цеоліт

 • алюмогель, пористе скло, трепел

 • бензол, глюкоза, луги

Згідно з правилом Панета-Фаянсу, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який: • не входить до складу кристалічної решітки адсорбенту

 • *утворює з одним з іонів решітки важкорозчинні сполуки

 • входить до складу кристалічної решітки адсорбенту

 • утворює з одним з іонів решітки важкорозчинні сполуки

 • не входить до складу кристалічної решітки адсорбенту

Одним з найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу? • електропровідність

 • осмос

 • *адсорбція

 • адгезія

 • коагуляція

В технології ліків широко застосовують обезсолену воду. Який фізико-хімічний процес лежить в основі її отримання? • фізична адсорбція

 • реакція осадження

 • *іонообмінна адсорбція

 • полімолекулярнимі адсорбція

 • реакція нейтралізації

Особливістю адсорбції з розчинів електролітів є: • адсорбція молекул розчинника

 • швидкість процесу

 • *вибіркова адсорбція тільки певних іонів

 • однакова адсорбція всіх іонів

 • однакова адсорбція іонів і молекул

На абсорбцію з розчинів електролітів впливають такі чинники: • заряд іона

 • радіус іона

 • ступінь гідратації іона

 • природа адсорбенту

 • *всі перераховані чинники

Сутьіонообмінної адсорбції полягає в обміні: • аніонів адсорбенту на катіони з розчину

 • *іонів подвійного електричного шару адсорбенту на іони такого ж знака з розчину

 • катіонів адсорбенту на аніони з розчину

 • катіонів на молекули з розчину

 • аніонів на молекули з розчину

Іонітами називають високомолекулярні адсорбенти: • які здатні замінювати свої катіони на аніони з розчину

 • *на поверхні яких відбувається процес еквівалентного іонного обміну

 • які замінюють свої аніони на катіони з розчину

 • які здатні замінювати свої катіони на молекули з розчину

 • які здатні замінювати свої катіони на аніони і молекули з розчину

Аніонітами є іонообмінники, які обмінюють свої рухливі аніони на • *аніони з розчину в еквівалентних кількостях

 • катіони з розчину

 • % 0% катіони і аніони

Яке з рівнянь відображає процес катіонного обміну? • КатіонітМе+ + Аніоніт +ОН  Катіоніт Аніоніт + + Н2О

 • Катіоніт Н + + Аn  Катіоніт Аn + Н +Ме +

 • *КатіонітН + + Ме +Аn  Катіоніт Ме ++ Н +Аn

 • Катіоніт Н + + Ме +Аn  Катіоніт Аn + Н +Ме +

 • Катіоніт Н + + Аніоніт +ОН  КатіонітАніоніт + + Н2О

Принцип дії аніоніта можна зобразити рівнянням: • *Аніоніт +ОН+ Ме+Аn Аніоніт+Аn + Ме +ОН-

 • Аніоніт+ОН + Катіоніт Н +  Аніоніт +Катіоніт + Н2О

 • Катіоніт Н ++ Аніоніт +ОН  Катіоніт Аніоніт ++ Н2О

 • Катіоніт Ме ++ Аніоніт +ОН  КатіонітАніоніт ++ Н2О

 • Аніоніт +ОН + Ме +Аn  Аніоніт +Ме ++ Аn ОН

Які рівняння лежать в основі демінералізації води? Окисления-восстановления • *Аніоніт +(ОН)2 +SO42– = Аніоніт +SO4 2– +2ОН

 • гідроліза

 • Катіоніт –Н + + Аніоніт +ОН = Аніоніт +Катіоніт + Н2О

 • Катіоніт +)2 + Ca2+ = КатіонітСа 2+ + 2Н +

Які активні групи містять молекули аніонитів? • *–ОН; =NH; –NH2; =N

 • –CH2SO3H; фенольний гідроксил

 • –SO3H; –COOH; –CH2SO3H; фенольний гідроксил

 • –SO3H; –СООН; –NH2

 • –OH; =NH; –NH2

Катіонитами є іоніти, на поверхні яких відбувається процес еквівалентного обміну:Яке правило використовують для опису адсорбції іонів з розчину на твердому адсорбенті? • *Паннета- Фаянсу

 • Дюкло-Траубе

 • Ребиндера

 • Вант-Гоффа

 • Шульца-Гарді

Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який з іонів вибірково буде адсорбуватися з водного розчину на кристалі хлориду срібла? • OH

 • Н+

 • Cu2+

 • NO3–

 • *Ag +

Одним з методів вилучення іонів важких металів з води є поглинання їх цеолітами (неорганічними іонітами). Яке явище при цьому спостерігається? • хемосорбція

 • абсорбція

 • *іонний обмін

 • капілярна конденсація

 • молекулярно-ситовий ефект

Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явища адсорбції та іонного обміну. Який з іонів вибірково буде алдсорбіроваться з водного розчину на кристалі хлориду срібла? • *Ag +

 • Cu 2 +

 • OH -

 • NO 3 -

Для зняття інтоксикації при отруєнні солями алкалоїдів, була застосована суспензія адсорбенту. Вкажіть, суспензія якого з нижчеперелічених адсорбентів була використана. • *Активоване вугілля;

 • Силікагель;

 • Бентоніт;

 • Каолін;

 • Крохмаль.

Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх терапевтичної активності? • *адсорбція;

 • Десорбція;

 • Адгезія;

 • Когезия;

 • Розтікання.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка