Колоїдна хімія. Кафедральна база Адсорбція на межі розподілу Рідина-ГазСкачати 90.85 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації13.01.2021
Розмір90.85 Kb.
  1   2   3   4

Колоїдна хімія. Кафедральна база
Адсорбція на межі розподілу Рідина-Газ

Основною задачею теорії адсорбції є моделювання та математичний опис процеса адсорбції - встановлення залежності між величиною адсорбції (А чи Г) та: • *температурою (Т), концентрацією (С) чи тиском (Р) адсорбтива

 • площею поверхні адсорбента (S), температурою (Т)

 • концентрацією (С) чи тиском (Р) адсорбтива, зарядом сорбента та адсорбтива (Z)

 • зарядом адсорбента та адсорбтива (Z), температурою (Т)

В рівнянні Фрейндліха константа Фрейндліха дорівнює величині адсорбції (К=А) при одиничному: • *тиску чи концентрації

 • об’ємі рідкої чи газової фази

 • значенні площи поверхні адсорбції

 • значенні емпиричної константи

Теорія адсорбції Ленгмюра дійсна: • *при утворенні мономолекулярного адсорбційного шару

 • при утворенні бімолекулярного адсорбційного шару

 • при утворенні тримолекулярного адсорбційного шару

 • Незалежно від кількості адсорбційних шарів

Умовами можливості проходження капілярної конденсації є те, що: • *всі відповіді вірні

 • сорбент повинен бути пористим

 • температура повинна бути нижче критичної для даної пари

 • рідина повинна змочувати стінки капіляра

Визначення: «речовина С буде адсорбуватися на поверхні поділу фаз А та В якщо орієнтація його молекул буде сприяти зниженню надлишка вільної поверхневої енергії», називають: • *правилом зрівнення полярностей (Ребіндера)

 • правилом Дюкло-Траубе

 • правилом Панета-Фаянса

 • правилом Гіббса

Правило зрівнення полярностей (Ребіндера) стверджує: • *речовина адсорбується на межі поділу фаз тільки в тому випадку, якщо в результаті його наявності в поверхневому шарі різниця полярностей фаз зрівнюєть

 • різниця полярностей фаз зменшується

 • різниця полярностей фаз збільшується

 • сума полярностей фаз зменшується

 • сума полярностей фаз збільшується

вибіркова адсорбція: • *не супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів того ж знаку

 • супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів того ж знаку

 • не супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знаку

 • супроводжується виділенням в розчин еквівалентного числа іонів протилежного знаку

Вираз: «з розчину адсорбуються ті іони, котрі входять в склад кристалічної гратки сорбента чи утворюють з ним малорозчинну сполуку», називають: • *правилом Панета-Фаянса

 • правилом Дюкло-Траубе

 • правилом Ребиндера

 • правилом Ланзау

Процес, в ході якого проходить хімічна взаємодія між молекулами адсорбата та поверхнево-активними молекулами адсорбента, називають: • десорбцією

 • адсорбцією

 • сублімацією

 • сольватацією

 • *хемосорбцією

З перерахованих речовин оберіть поверхнево-активну: • HNO3

 • NaCl

 • *С2H5OH

 • H2О

 • K4Fe[(CN)6].

Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко застосовують в технології виготовлення ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі розділу водний розчин - повітря? • NaCl

 • NaOH

 • HCl

 • сахароза

 • *масляна кислота

Поверхнево -активна речовина за природою: • гідрофобна речовина

 • речовина органічного походження

 • гідрофільна речовина

 • полярна речовина

 • *дифільна речовина

У скільки разів (максимально) зросте поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикалу на групу –СН2? • в 2,5 рази

 • в 5,5 разів

 • в 4,5 рази

 • *в 3,5 рази

 • в 1,5 рази

Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко застосовують в технології виготовлення ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі розділу вода - повітря? • ацетон

 • етанол

 • метиламін

 • кислота етанова

 • *сахароза

Відносно води поверхнево-активною речовиною є: • сечовина

 • HNO3

 • NaCl

 • *валеріанова кислота

 • нічого з вищенаведеного

Як змінюються наступні фізико-хімічні властивості при зменшенні довжини вуглеводневого радикалу в молекулах ПАР? • зменшується міжфазний поверхевий натяг.

 • збільшується поверхнева активність

 • зростає поверхнева активність.

 • *посилюються гідрофільні властивості

 • зростає адсорбція.

Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої з речовин він є максимальним? • хлороформ

 • ацетон

 • *вода

 • етанол

 • бензол

Вкажіть одиницю вимірювання поверхневого натягу: • *Н/м

 • Н•м2

 • Н•кг/м2

 • Н/м2

 • Н/кг•м2

Характерною особливістю будови молекул поверхнево-активних речовин є: • не полярність

 • *дифільність

 • йоногенність

 • полярність

 • не йоногенність

Яка теорія містить припущення про утворення полімолекулярних шарів? • *теорія БЕТ

 • теорія Ребіндера

 • теорія Арреніуса

 • теорія Ленгмюра

 • теорія Гіббса

Згідно правила Дюкло-Траубе коефіцієнт Траубе дорівнює: • 2–3

 • 4–4,5

 • *3–3,5

 • 0–1

 • 1–2

Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина-газ? • число активних центрів поверхні розподілу

 • об'єм розчину

 • длина вуглеводневого радикалу

 • концентрація розчину ПАР

 • *площина функциональної групи ПАР

“ Частокол Ленгмюра "- це: • насичений монослой ПАР на межі розподілу тверда поверхня - газ

 • подвійний електричний шар

 • насичений монослой ПАР на межі розподілу рідина - тверда поверхня

 • *насичений монослой ПАР на межі розподілу рідина - газ

 • шар йонів на протилежно зарядженій поверхні

Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої з наведених речовин він є максимальним? • ацетон

 • бензол

 • етанол

 • хлороформ

 • *вода

Вкажіть поверхнево-активну речовину, яка адсорбується на межі розділу водний розчин - повітря? • NaOH

 • Сахароза

 • HCI

 • NaCl

 • *Масляна кислота

Вкажіть, які з нижченаведених речовин відносяться до поверхнево-активних: • мінеральні кислоти і солі

 • вуглеводні

 • луги, неорганічні кислоти

 • *мила й карбонові кислоти

 • спирти й основи

Поверхневими називають явища, що відбуваються: • у всьому об'ємі розчину

 • *на межі розділу фаз

 • в гомогенній системі

 • тільки на рухомій поверхні

 • тільки на твердій поверхні

Яка причина виникнення вільноїх поверхневої енергії? • силове поле міжмолекулярної взаємодії врівноважується

 • погана розчинність в системі

 • молекули поверхневого шару сильніше притягуються молекулами газу, ніж рідини

 • *нескомпенсованість сил міжмолекулярної взаємодії на межі розділу фаз

 • хороша розчинність в системі

Вода має аномально великий поверхневий натяг, тому що: • малий запас вільної поверхневої енергії

 • малі сили тяжіння між диполями води

 • не існує сил міжмолекулярної взаємодії

 • постійно відбувається випаровування

 • *великі сили тяжіння між диполями води

Як змінюється поверхневий натяг рідини при підвищенні температури? • збільшується, потім зменшується

 • *зменшується

 • не змінюється

 • зменшується, потім збільшується

 • збільшується

Запас вільної поверхневої енергії можно зменшити: • зменшенням поверхне розділу фаз

 • зменшенням поверхневогог натягу

 • зменшенням площи поверхні

 • збільшенням поверхневого натягу

 • *зменшенням поверхні розділу фаз чи поверхневого натягу

Як пояснити з молекулярної точки зору зменшення поверхневого натягу зі збільшенням температури? • збільшенням сил міжмолекулярної взаємодії

 • утворенням нових структур

 • зменшенням запасу вільної поверхневої енергії

 • *зменшенням сил міжмолекулярної взаємодії як в об'ємі рідини, так і в поверхневому шарі

 • зростанням запаса вільної поверхневої енергії

Для вимірювання поверхневого натягу рідин застосовують метод: • *сталагмометричний

 • кондуктометричний

 • рефратометричний

 • потенціометричний

 • максимального тиску утворення та відриву пухирців повітря

До ПАР відносяться: • оксиди, гази

 • *мила, альдегіди

 • луги, неорганічні солі

 • вуглеводи

 • мінеральні кислоти, спирти

Поверхнево-активними називають речовини, які: • збільшують поверхнгевий натяг води

 • добре розчинні у воді

 • погано розчинні у воді

 • *зменшують поверхневий натяг води

 • не змінюють поверхневий натяг води

Октиловий спирт знижує поверхневий натяг води, тому що він: • має постійний поверхневий натяг

 • має малий власний поверхневий натяг

 • має великий поверхневий натяг

 • добре абсорбується

 • *погано розчиняється у воді

Як зміниться величина поверхневого натягу розчинна ізоамілового спирту при його розведенні водою? • *збільшиться

 • зменьшиться

 • не зміниться

 • практично не зміниться

 • стрімко зменшиться

Поверхневою активністю называется: • поверхнева енергія по відношенню до одиниці поверхні

 • зміна поверхні розчина при зміні концентрації речовини на одиницю

 • збільшення адсорбції при зменшенні концентрації речовини на одиницю

 • поверхнева енергія, віднесена до одиниці об’єму

 • *відношення зміни поверхневого натягу розчину до зміни концентрації речовин на одиницю

Як зміниться поверхнева активність спиртів зі збільшенням кількості вуглецевих атомів в молекулі? • *збільшується

 • не змінюється

 • нічого з вищенаведеного

 • все вищенаведене

 • зменьшується

Сформулюйте правило Дюкло-Траубе. При зменшенні довжини вуглеводневого радикала поверхневий натяг зменшуеться • *в гомологічному ряду при збільшенні довжини вуглеводневого радикала на групу -СН2 поверхнева активність зростає в 3-3,5 рази

 • при збільшенні довжини вуглеводневого радикала на групу -СН2поверхневий натяг зростає в 3-3,5 рази

 • при збільшенні довжини вуглеводневого радикала на групу -СН2 поверхневий натяг зростає в 2-34 рази

 • в гомологічному ряду при збільшенні довжини вуглеводневого радикала на групу -СН2 поверхнева активність зростає в 2-4 раза

При зменшенні довжини вуглеводневого радикала в молекулах ПАР: • знижуються гідрофільні властивості

 • нічого з вищеперерахованого

 • зростає поверхнева активність

 • *збільшується розчинність у воді

 • всі відповіді вірні

При зменшенні поверхневого натягу, адсорбція: • Г < 0

 • *Г > 0

 • Г = 1

 • Г < 1

 • Г = 0

Правило вирівнювання полярності фаз сформулював: • *Ребіндер

 • Гіббс

 • Фрейндліх

 • Поляні

 • Ленгмюр

Речовини, которі зменшують поверхневий натяг води називаються: • *поверхнево-активні (ПАР)

 • нічого з вищенаведеного

 • полярографічно активні

 • поверхнево-неактивні

 • оптично активні

Позитивною адсорбциією називаються: • збільшення концентрації речовини у всьому об’ємі

 • *збільшення концентрації речовини на поверхні розділу фаз

 • погане розчинення речовин в об’ємі розчину

 • зменшення концентрації речовин в поверхневому шарі

 • добре розчинення речовин в об’ємі розчину

Зв'язок між якими величинами виражається рівнянням Гіббса? • нічого з перерахованого

 • все перераховане

 • вільною поверхневою енергією чи площиною поверхні

 • *адсорбцією, концентрацією розчину чи поверхневою активністю

 • поверхневим натягом та концентрацією розчину

Що таке адсорбція? • проникнення адсорбата в об'єм адсорбента

 • вивільнення поверхні адсорбента від адсорбата

 • вбирання однієї речовини іншою

 • *зміна концентрації речовини на поверхні адсорбента

 • зміна конуентрації речовини в розчині

До процесу сорбції відносяться: • *абсорбція

 • фракціонування

 • сублімація

 • десорбція

 • розчинення

Адсорбентами є речовини: • які всмоктують іншу речовину і об'ємом і поверхнею

 • які не вивільнюють поверхню від адсорбата

 • *на поверхні яких відбувається адсорбція

 • які всмоктують іншу речовину об'ємом

 • які поглинаються іншими речовинами

Що таке адсорбат? • речовина, на поверхні якої відбувається адсорбція

 • *адсорбтив в адсорбованому стані

 • неадсорбований адсорбтив

 • речовина, що диффундує в об'ємі абсорбента

 • адсорбтив без адсорбента

Правило вирівнювання полярності фаз сформулював: • *Ребіндер

 • Ленгмюр

 • Поляні

 • Фрейндліх

 • Гіббс

Позитивною адсорбцією називають: • *збільшення концентрації речовин на поверхні розділу фаз

 • добру розчинність речовин в об'ємі розчину

 • збільшення концентрації речовин у всьому об'ємі

 • погану розчинність речовин в об'ємі розчину

 • зменшення концентрації речовини у поверхневому шарі

Що таке адсорбція? • проникнення адсорбата в об’єм адсорбента

 • вивільнення поверхні адсорбента від адсорбата

 • *зміна концентрації речовини на поверхні адсорбента

 • поглинання однієї речовини іншою

 • зміна концентрації речовини в розчині

До процесу сорбції відносяться: • *абсорбція

 • десорбція

 • фракціонування

 • сублимація

 • розчинення

Адсорбентами є речовини: • которые не освобождают поверхности от адсорбата

 • которые впитывают другое вещество и объемом и поверхностью

 • которые впитывают другое вещество всем объемом

 • которые поглощаются другими веществами

 • *на поверхности которых происходит адсорбция

Що таке імуносорбенти? • речовини, що застосовуються для вилучення антигенів зі складних сумішей

 • сорбенти, которі здатні замінити свої рухомі катіони на аніони з розчину

 • *речовини з імобілізованими на них антителами, которі застосовують для вилучення антигенів зі складних сумішей

 • речовини з імобілізованими на них антителами, которі здатні видаляти антитела зі складних сумішей

 • речовини зі складних сумішей

На абсорбцію з розчинів електролітів впливають наступні фактори: • заряд іона

 • радіус іона

 • ступінь гідратації іона

 • природа адсорбента

 • *всі перераховані фактори

Яка величина рівнодіючих всіх сил всередині рідкої фази? • *дорівнює нулю

 • більше нуля

 • меньше нуля

Яке направлення рівнодіючих всіх сил на межі рідина-газ? • *в бік розчину

 • в бік газової фази

 • паралельно поверхні розділу

Яке з трьох тверджень вірне? • *Поверхнева енергія - робота з утворення поверхні поділу

 • Поверхнева енергія - повний запас енергії поверхні разділу фаз

 • Поверхнева енергія - енергія перехода речовини з одної фази в іншу

Яке з чотирьох тверджень вірне? • Поверхнева енергія більша поверхневого натягу

 • *Поверхнева енергія дорівнює поверхневому натягу, якщо площа поверхні розділу фаз дорівнює одиниці

 • Поверхнева енергія меньше поверхневого натягу

 • Ці величини неможливо порівнювати

В яких одиницях вимірюється поверхневий натяг? • *Ньютон/метр.

 • Сантиметр;

 • Кілограм;

 • Ньютон.

Яким методом можно визначити поверхневий натяг? • *Сталагмометричним

 • Титриметричним

 • Потенціометричним

Якщо є вода тиа розчин спирту у воді. Порівняйте поверхневий натяг цих рідин. • *Поверхневий натяг води більший чим розчину

 • Поверхневі натяги дорівнюють

 • Поверхневий натяг розчину більший ніж води

З перерахованих нижче фізико-хімічних методів дослідження визначити метод, що не є методом визначення поверхневого натягу рідин. • *Гравіметричний;

 • Сталагмометричний;

 • Метод капілярного підняття

 • Метод відриву кільця;

 • Метод Ребіндера.

Визначте спосіб, що не є способом зменшення поверхневої енергії. • *Тепловіддача

 • Зменшення поверхні розділу

 • Уменьшение поверхневого натягу

Яким способом проходить зменшення поверхневої енергії чистих речовин? • *Укрупненням часточок;

 • Дробленням часточок;

 • Зменшенням поверхневого натягу

Чим пояснити злиття дрібних крапель води в більш крупні? • *Зменшенням поверхневої енергії

 • Зменшенням поверхневого натягу

 • Збільшенням площі поверхневого розділу

Як можно зменшити поверхневу енергію розчину? • Збільшенням поверхневої енергії

 • *Зменшенням поверхневого натягу

 • Збільшенням поверхні розділу

Оберіть правильне твердження: "Поверхнево-активною речовиною називається речовина, що при додаванні до розчина..." • *Зменшує поверхневий натяг

 • Збільшує поверхневу енергію

 • Збільшує поверхневий натяг

Із перерахованих речовин оберіть речовину, що володіє поверхнево-активними властивостями • *Оцтова кислота.

 • Вода;

 • Їдкий натр;

 • Сульфат алюмінія;

 • Нітратна кислота.

Оберіть правильне твердження: "Поверхнево-активною речовиною називається речовина... " • *Дифільна речовина

 • Органична речовина

 • Речовина, у склад чкої входить гідрофільна група

 • Речовина, що містить гідрофільну групу

Оберіть правильне твердження: «Поверхнева активність залежить від...» • *Довжини неполярного вуглеводневого радикалу

 • Спорідненогсті ПАР до води

 • Кількості гідрофільних груп

Хто постановив залежність поверхневої активності від довжини вуглеводневого радикалу? • *Траубе.

 • Гіббс;

 • Шишковський;

 • Вант-Гофф.

Яким правилом визначається залежність поверхневої активності від довжини вуглеводневого радикалу? • Ребиндера;

 • Правило Фаянса;

 • Правило Шульце-Гарді.

 • *Траубе

У скільки разів (максимально) зросте поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикалу на групу - СН2? • *В 3.5 рази.

 • В 2 рази;

 • В 7 раз;

 • В 3 рази;

 • В 0.3 рази.

Яким рівнянням визначається залежність поверхневого натягу від концентрації ПАР? • *Рівнянням Шишковского;

 • Рівнянням Гіббса;

 • Рівнянням Ленгмюра;

 • Рівнянням Нернста.

Яка з перераховангих речовин є поверхневою активністю? • *Δσ/ΔC.

 • Г;

 • Δσ

 • C/RT.

Що таке поверхневий натяг? • *Питома поверхнева енергія

 • Запас енергії поверхні поділу

 • Поверхнева енергія

 • Равнодіюча сил тяжіння

Серед перелічених речовин вкажіть поверхнево-активну. • *C2H5OH;

 • NaCl;

 • H2SO4;

 • K4Fe(CN)6.

Для якого з варіантів розположення молекул справедливо правило Траубе? • *Молекули ПАР розташовані паралельно поверхні;

 • Молекули ПАР знаходяться під довільним кутомдо поверхні ;

 • Молекули ПАР утворюють «частокол Ленгмюра»;

 • Молекули ПАР хаотично розташовані всередині рідини.

Яке твердження вірне: «При розгляданні молекули ПАР...» • *Неполярний радикал знаходится у повітрі

 • Повністю розташовані всередині води

 • У воду занурений тільки вуглеводневий радикал;

 • Полярная частина ПАР знаходиться в газовій фазі.

Яку з перерахованих залежностей зображує ізотерма поверхневого натягу? • *Поверхневий натяг - функція від концентрації.

 • Адсорбція - функція від концентрації.

 • Адсорбція - функція від поверхневого натягу

 • Поверхневий натяг - функція від температури

Яке з наведених визначень строго відповідає поняттю адсорбція? • *Підвищення концентрації речовини в поверхневому шарі

 • Концентрування однієї речовини іншою

 • Накопичення речовини об’ємом іншої речовини

 • Зміна концентрації речовини

Що є мірою адсорбції на межі рідина-газ? • *Надлишок числа молей на одиниці поверхні у порівнянні з об’ємом фази.

 • Маса речовини

 • Число молей речовини

 • Число молей на одиниці поверхні

Поверхневий натяг розчину залежить від розчинника та природи розчиненої речовини. Вкажіть, молекули якої речовини знижують поверхневий натяг води. • *кислоты етанової

 • сульфата міді

 • нітрат натрія

 • кислоти сульфатної

 • кислоти фосфатної

Яким ріцвнянням можна описати залежність адсорбції від концентрації? • *Рівнянням Ленгмюра

 • Рівнянням Шишковського

 • Рівнянням Нернста

 • Рівнянням Оствальда

Чим пояснити труднощі теоретичного розрахунку адсорбції на твердих поверхнях по відношенню до адсорбції на рідині? • *Неможливістю вимірювання поверхневого натягу та питомої поверхні

 • Неоднорідністю поверхні

 • Відсутність методів вимірювання поверхневого натягу.

У скільки разів поверхнева активність оцтової кислоти відрізняється від поверхневої активності мурашиної? • *3,5;

 • 10;

 • 6,3;

 • 8,5;

 • 1,8.

Як залежить адсорбція газів віфд температури? • *Зменшується з ростом температури

 • Зменшується з ростом температури

 • Не змінюється

Солюбілізація це: • *Розчинення органічних речовин в вуглеводневій частині ПАР

 • Об'єднання частинок

 • Розчинення органічних речовин в полярних частинах ПАР

Адсорбція буде прямо пропорційна концентрації в ділянці концентрацій ПАР: • *Малих;

 • Середніх;

 • Великих.

Рівняння Г= - C/RT • δσ/δC має назву: • *Рівняння Гіббса;

 • Рівняння Ленгмюра;

 • Рівняння Фрейндліха.

Рівняння Δσ/ΔC; = Bln(1+AC) має назву: • *Рівняння Шишковського;

 • Рівняння Гіббса;

 • Рівняння Ленгмюра;

 • Рівняння Фрейндліха.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка